Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Молитвата. За какво да се молим?

Recommended Posts

Та казвам: Размишлявайте всеки ден по 10 минути, да станете по-милостиви, да имате повече любов към Бога, повече любов към ближните си, да обичате повече бедните, децата, растенията, животните, да обикнете въздуха, светлината, водата – цялата природа. Обикнете всичко в природата. Прекарайте всичко през ума си за 10 минути и се свържете с живата, разумна природа.

В началото бе словото - НБ 14.02.1937 г.

Да, ето пример точно по темата - за какво да се моли човек.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Скъпи приятели! Здравейте!

Понастоящем аз чета беседа от Учителя «Общение с Бога» (23 ноември 1930 г., Изгрев).

«Ceгa, като ви наблюдавам, аз забелязвам, че вие сте забогатели от знанията, които ви преподавам, но не сте научили как да се молите. В много отношения молите като мене, философствате като мене, проповядвате като мене, говорите като мене, но едно нещо не знаете – не знаете да се молите като мене. Единственото нещо, на което не мога да ви науча, е да се молите. Аз никога не си позволявам да уча някого как да се моли. Защо? Според мене молитвата е най-свещеният акт, който е достояние само на душата.

Някой ме запитва: "Ти как се молиш и кога се молиш ?" Как се моля не мога да ти кажа, но всякога се моля. Аз се моля и като ям, и като пия вода, и като чета, и като работя –всякога и навсякъде се моля. "Не ти ли става тежко от толкова молене?" Напротив, полеко ми става. Животът се заключава именно в молитвата. Престане ли човек да се моли, и животът изчезва. Велико нещо е молитвата! Тя не се изразява чрез бъбрене, чрез шепнене на молитви. Като се научите да се молите, животът ви ще се осмисли. И Христовите ученици не знаеха да се молят, затова се обърнаха към Христа с думите: "Учителю, научи ни да се молим!" Христос им отговори: „Когато дойде Духът на Истината, Той ще ви научи". Обаче те имаха образец на истинска молитва в лицето на Христа.

Казвам: Всеки човек може да се научи да се моли. Щом молитвата е в зависимост от добродетелите, човек трябва да постави доброто за основа на своя живот. Постигне ли това, той няма да забележи как способността му да се моли ще се яви като естествен резултат на живота. Тогава душата на човека ще цъфне като дърво с хиляди благоухании Цветове. Когато човек изпадне в молитвено разположение, зло не съществува за него. Той е разположен към всички. На всичко се радва, за всичко благодари. Като гледа как червеят пълзи, той се спира пред него, иска да му помогне с нещо. Като погледне към някое дърво, на което вятърът люлее листата, той изпитва разположение към него и пожелава да му помогне. Пред този човек всичко оживява. Той вижда навсякъде Божия Дух, Който работи и помага. Това събужда подтик в него и той да работи, да се освободи от ограничителните условия на живота.

Питате: "Само човек ли се моли?" Всяко живо същество се моли. И животните, и растенията се молят.

Благоуханието, което растенията разнасят из въздуха, е тяхната молитва. Когато растението изгуби своето благоухание, то изсъхва. Докато растението благоухав, то расте и се развива. Има растения, от листата на конто, както и от техните Цветове, излиза благоухание. Следователно и човек като се моли издава благоухание, както растението. Колкото повече се моли той, толкова повече и благоуханието му се увеличава. Престане ли да се моли, и благоуханието му постепенно изчезва. Който никога не се е молил или е забравил да се моли, той мирише неприятно. От качеството на растението зависи неговото благоухание. По сыция начин се определят и добродетелите на човека: колкото са поразвити, толкова посилно е и неговото благоухание.

И тъй, молитвата е най-важната работа в живота.

Наука без молитва отегчава човека, религия без молитва отегчава човека, любов без молитва отегчава човека, ядене без молитва отегчава човека. Всичко, което се върши без молитва, е тягостно за човека.»

У Рудолф Щайнер е доклад «Същност на Молитва» (Берлин, 17 февруари 1910 г., GA № 59).

Да ще станет ни живот като Молитва.

Благодаря.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря ти Александра! :angel::wub:

Молитвата е типична, неразделна част от Християнската религия. В индуския епос и по-скоро в Будизма се практикува медитацията, но в никой случай двете не са в противоречие. Могат само да се допълнят. Медитацията ни помага в самопознанието.

Молитвата е директно обръщение към Бога. Обикновено към Него се обръщаме в трудни моменти, в мигове на страдание, когато се чувстваме изгубени. Много често се обръщаме към Бога в небето, чакамеГо да се яви от някъде, но не се сещаме да надникнем в сърцето си. Бог, онази прекрасна, божествена частица е в сърцето ни. "Бог е Любов!" се казва, защото Той присъства в сърцето на всеки. Във всяка наша добра дума-Добър ден!, в усмивката и добрата постъпка.

Молитвата е и смирение, признаване на собствената ни слабост. Търсене и обръщане към нещо по-висше. Вярата, че има някой над нас, висша сила, ни кара да бъдем по-добри към себе си и света.

Молитвата е повече от медитация. При медитация източникът на Сила е в самият теб. Когато някой се моли, той отива до източник на сила по-велик от неговия собствен. /Мадам дьо Стаел/

Вие казвате:тази вечер не съм в състояние да се моля, но утре ще бъда разположен, тогава ще се моля. Господ не иска хората да му се молят при разположение. В молитвите се изисква едно детинско състояние, но на най-разумното дете в света. Такива състояния на небето ги наричат:състояния на най-разумното дете! /Б. Дуно/

Молитвата е най-прекият път и връзка с Бога. Тя е особено състояние-на отдаденост и единение.

Господ е сега слязъл на земята и казва на всички свои слуги, които са крали и лъгали: „Доста са тия кражби и лъжи, елате, дайте сметка!“ – това е днешната европейска война. Господ казва: „Дайте отчет за онова, което съм ви дал, как сте го използвали“.

Ако можете да се спрете и да размислите върху думите „слугувам на Христа“; ако бихте се опитали цяла година да научите да слугувате на Христа, бихте научили великата тайна на тия думи, която не може да се каже тук. Тя е много проста, но трябва да имате светлина, Христос да ви даде тази светлина, условията, при които може да се развива тя; само Той може да ви я даде. Аз мога да ви дам семенца, но условията, за да израстат те, може да даде само Христос. Туй чувство на Любов не зависи от нашите сили и желания, то зависи от този контакт, който бихме имали с Христа.

Ще ви попита: „На някой болен помогнахте ли, излекувахте ли го?“ За да слугува човек на Господа, не трябва Него да търси и Нему да слугува, а на Неговите „по-малки братя“.

да се научите да слугувате на Господа, за да не ви завари неприготвени. Да не мислите, че има още време; няма никакво време; за цялото туй поколение няма време. И деца, и възрастни, и свещеници, и управляващи, и царе – всички трябва да се научат да слугуват на Господа

да слугуват на страдащите, на хора, които са смутени, натъжени, да повдигнат техния дух. Има хора отчаяни и се питат: „Какво ще стане с нас?“ – да им покажете истинският път."

----------------------------------

Законът на служенето /Б. Дуно/

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Молитва на времената

Господи Боже мой, Великий и Святий Учителю на всяка Любов и Мъдрост, на всяка Милост Правда, чуй молбата на тези, които уповават на Тебе в това съдбоносно време. Благий Господи, заради Твоята Велика Любов прости прегрешенията на човеците, просвети умовете ни, умий сърцата ни, укрепи вярата ни пробуди душите ни, да Те познаем всички и да изпълним Твоята Бащинска Воля. Изведи ни из тъмния дол на всяко невежество, гордост и грях. Смири ни и озари ни с Твоята Истина. Дарувай ни Твоята Любов и открий ни правият път в живота. Върни на Земята, Господи, Твоя изгубен мир. Дай светлина на всички, да напуснем всяка лъжа, всяка корист, всяка вражда и насилие, да изчезне завинаги от човешкия ум мисълта за война. Навред да съзнаят народите, че Ти си Единният наш Господ и Баща, че всички сме братя и Твоята Любов и Твоят Закон са правият път на живота ни. Изпрати, Татко наш, както си някога пращал: светии, пророци и гении да бъдат глава на народите навред. Предай, според Твоя благ промисъл Земята да е наследство на кротките и направи Любовта на добрите хора да е канара на човешкото братство. Великий Учителю наш, Дух от Всеблагия Бог, възрасти ни за обилна жетва за Святото Божие Дело, за Което Ти работи на Земята. Укрепи ни по Божия план чрез всички Небесни ангели и светии, които са верни служители от Всемирното Бяло Братство.

Освети ни да работим с всички добри человеци.

Предай знание, вяра и сила на Твоите земни сеячи и на всички, които Ти си призовал, за Господа, да изпълним своята задача докрай.

Нека народът, сред който работим, избраната челяд славянска, да изпълни Волята Божия! Да бъде славянството светилник и крепост на Божието Дело между народите и да се увенчее с пълен успех Божият План на Земята!

Да бъде Волята Божия! Да дойде Царството Божие и да се вселиш Ти, Господи, Боже наш, в душите на човеците завинаги!

Амин.

:3d_015:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest irenastoyanova

Днешната мисъл на Мартин Лутер е показателна за това, не само какво е молитвата, но и на кого се отговаря винаги в молитва : "Никой не може да повярва колко силна е молитвата, и какво е в състояние да направи, ако не го научи от собствен опит. Велико нещо е когато в крайна нужда се затвърдиш в молитвата. Аз зная, че всеки път, когато съм се молил искрено, съм бил напълно чут, и съм получил повече от колкото съм искал. Господ наистина понякога се забавя, но най-накрая Той идва."

М. Лутер не само се е молил, но е и работил, затова е получавал отговор на молитвите си. Въпросът е дали ние само се молим и чакаме всичко да ни се нареди отгоре, а пък ние да си караме по старому. Защото идва момент, когато и да се молим, Господ няма да отговори на молитвите ни, ако не изпълняваме Неговата воля - какъв е смисъла да се налива от пусто в празно, какъв е смисъла да се дава постоянно, ако това няма да даде по-добрите резултати?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ценна мисъл за деня:

Казано е в Писанието: "Ангел Господен се застъпва за ония, които се молят и уповават на Бога." Историята не помни да е загинал човек, когато се е молил.

(Беинса Дуно)

Мисля, че Учителят има предвид духовно загиване, защото за физическо загиване въпреки молитвата имам контрапример - Батак. :hmmmmm:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Човек може да се помоли безмълвно, чрез влагане на чувството в жест или движение- в танц да речем, или пък да се помоли чрез звук, издаден чрез глас или чрез някакъв музикален инструмент- една мелодия в конструкцията си носи много повече инфопмация от думите, и освен това умът при липса на думи много по-често се укротява и не пречи на човек да изрази съзнателно молитвата си към Твореца чрез вложеното чувство. Според мен движението/танцът и музиката са най-мощните инструменти за молитва. Покоят тишината и реденето на думи са за опознаване на "вътре"-то ни. Но, на кой както му харесва. Духовния свят е родил материалния, но разликата е тази, че във физическия свят има пространство, време и движение, а в духовния няма нито едно от тези неща.

Този свят е светът на листата от Дървото, а в духовния свят са корените- от листото до корена връзката е чрез клоните и стеблото, така че една дума-едно листо има съответствие от страна на корените, но връзката на листото с корена нали е чрез стеблото- така че сами по себе си думите отразяват проявите на Твореца в нашия свят, тъй както чрез корените е възможно дървото да има листа, но обратната връзка от листо къ м корен не става по същия начин както от корен към листо.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

От листото към корените растителният сок се моли за храна.

Времето ...писано е другаде за него

Пространството в духовния свят е много по-всеобхватно и велико.

Движението на енергия-материя - несравнимо по-фино и могъщо.

Всички изкуства са превод на Духовното на езика на осезаемата за нас материя.

Но оригиналът винаги печели.

П.П. Пак се подведох от това условно разделение. За мен духовно и физическо винаги са били като подножието и върха на планината, като повърхността и дъното на океана. Всичко е едно цяло, но до върха или дъното се стига трудно.

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Човек може да се помоли безмълвно, чрез влагане на чувството в жест или движение- в танц да речем, или пък да се помоли чрез звук, издаден чрез глас или чрез някакъв музикален инструмент- една мелодия в конструкцията си носи много повече инфопмация от думите, и освен това умът при липса на думи много по-често се укротява и не пречи на човек да изрази съзнателно молитвата си към Твореца чрез вложеното чувство. Според мен движението/танцът и музиката са най-мощните инструменти за молитва. Покоят тишината и реденето на думи са за опознаване на "вътре"-то ни. Но, на кой както му харесва. Духовния свят е родил материалния, но разликата е тази, че във физическия свят има пространство, време и движение, а в духовния няма нито едно от тези неща.

Този свят е светът на листата от Дървото, а в духовния свят са корените- от листото до корена връзката е чрез клоните и стеблото, така че една дума-едно листо има съответствие от страна на корените, но връзката на листото с корена нали е чрез стеблото- така че сами по себе си думите отразяват проявите на Твореца в нашия свят, тъй както чрез корените е възможно дървото да има листа, но обратната връзка от листо къ м корен не става по същия начин както от корен към листо.

Това е изключително дълбоко изказване :thumbsup: Абсолютно съгласна съм с теб. Молитвата, молитвения дух е преди всяко слово, тя е много по- дълбока. Има движение, има танц който надминава словото. Да, формулите са могъщи ключове и този който ги ползва с чисти намерения е познал тяхната сила , но това другото е...Има моменти когато и външните движения секват и тогава танцът на душата е най -дълбоката и съкровена молитва. Това понякога се случва при големи страдания. Поздрави!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Станете, идете и помолете се, ако знаете как да се молите. В силата на молитвата ще укрепнете. Да се моли човек – това е най-високото и благородно занимание, което може да се върши в тоя свят. Само така се въздига и облагородява човешкото сърце. Не говоря тук за външната страна на молитвата, дето взема участие само езикът; но за оная молитва, в която се изразява съзнателният стремеж на душата към Бога – висшата Любов. Но не всички гледат така. Някои хора казват: „Аз не мога да се моля“, други се смеят и казват: „Заблуждение е да се молим, аз – учен, който съм свършил, да се моля на Господа“.

Духът и плътта. Приливи и отливи в живота

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Св. Йоан Златоуст за молитвата

Кажи ми, би ли се усмелил да се молиш,ако са замърсени ръцете ти с тор или кал? Не?Макар,че това не би ти причинило вреда.Пагубно обаче е оскверняването с нечистотия,излизаща от устата :злословие,хула,ругатни,гневни слова,срамни изрази,смях и насмешки...Тогава защо внимаваш за маловажното -омърсяване на ръцете,а за онова,което е забранено-омърсяването на езика,си небрежен?Ще кажеш:тогава да не се ли молим?Напротив,ще се молим,но само ако сме чисти и неосквернени.

Но как да се очистим?Ето как:плачи,стени,раздавай милостиня,примири се с онези,които са те обидили,очисти езика си,да не дразни повече Бога.Защото ,ако някой с изцапани ръце те хване за краката и те моли за прошка,ти не само,че няма да го послушаш,но и ще го отблъснеш от себе си...

Как тогава дръзваш омърсен със сърдечна нечистота да пристъпваш към Бога?Езикът на молещите се е ръката,с която прегръщаме нозете Божии.Затова не го осквернявай,за да не каже и на тебе Господ:"Кога умножавате молбите си ,Аз неслушам..."(Ис.1:15)

Редактирано от nina7705

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Колективната молитва е силна и затова, когато всички се молят едновременно в едно направление и са искрени и сърдечни, молитвата има резултат. Молитвата има сила, когато между вас има хармония.

Опитайте се всинца да направите един от тези опити. Само така ще има смисъл стихът: „Молете се един за друг, за да изцелеете.” Молете се един до четиринадесет дена и Духът ще каже: „Сега вече може да се направи опитът.” Духът казва: „Когато пътят на някого е богоугоден, Бог ще го примири.”

И тъй, сега всички трябва да започнете да се молите, да станат вашите пътища богоугодни на Господа, за да ви примири с другите и да внесе хармонията и Божественото у вас, за да можете да се разберете и обичате.

Този е Пътят, тези са опитите, които трябва да правите, за да се приготвите за Петдесетница.

Вяра

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Молете се, за да идва повече Светлина в съзнанието ви.

Достатъчно е да произнесе човек един стих от Евангелието с желание да го разбере, за да дойде Христос да му помогне. Той ще внесе Светлина в ума му и ще оправи работите му."

Светлината, която ще внесе Христос - разбирането и прилагането на мъдростта.

Дълго време разбирах превратно "Когато ви ударят по едната буза, обърнете към тях другата" - като търпи ударите, когато идват от близък до сърцето ти човек. Развих нужда да бъда удряна и да се самосъжалявам.

Когато започнах да се моля за светлина, постепенно вникнах по-внимателно в стиха. Съвсем не говореше за търпене на удари. Напротив. Да обърна другата буза, първо означаваше да променя гледната си точка към ударите и позицията си, а не да държа бузата за да я удрят. Другата буза - това означаваше да проемян мисленето и поведението си така,че това, което преди е било удар и болка за мен, да се превърне в леко потупване или погалване. Да променя себе си означаваше да излекувам мястото, което бе докоснато - усещането за удар е дошло от това, че е било докоснато болно място.

Приложих разбраното и нещата започнаха да се променят. Страданията постепенно отстъпиха място на радостта и благодарността.

Ако всички бяха се обърнали към Бога с молба: "Господи, ние употребихме всички методи за оправяне на света, кажи ни един начин, по който да го оправим." И ако се помолеха от сърце, методът ще дойде. Този начин е много прост, но като го приложат, ще дойде Господ в света и ще помогне на хората.

Случвало ли ви се е да молите за нещо подобно - не за целия свят, но поне за вашия личен свят - и молитвата да е помогнала?

Цитатите са от:

Мисли за молитвата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да оправя света не съм се молила,.. но пък си казвах, ех, да можеше света, хората да са по-добри и по-благородни, да можех и аз с нещичко да помогна на Бога... Да сме по-честни едни към други... Освен, че се старая себе си да променям, опитвам и с хората да говоря, да споделя своя опит и ако мога да помогна...

Мисля си, че всеки има право да се помоли за каквото смята, че е нужно и сам да разбере смисъла, силата, дали молитвата му е чута...

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има базови молитви или по-точно само една: "Да бъде Волята Ти..." Има и производни или второстепенни молитви, с думи или само с желание, по отношение на нещата, които на даден етап ни се струват добри... е, едва ли можем да ги избегнем и тези молитви, докато сме човешки същества, но е казано те да бъдат все пак на заден план... Защото е твърде сложно за нас да разберем кое би било за добро в крайна сметка. Но все пак, доколкото се опитваме да отправяме, а и живеем най-напред Голямата Молитва, малките молитвици все пак ни подпират по пътя, дават ни многобройни дребни надеждици в този сложен свят на безбройните прояви... Защото без надежди живеят само Светците!

Редактирано от Добромир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest aorhama

"Искайте разумни неща... Човек трябва да бъде много умен, за да иска." (Беинса Дуно)

Човек може да се моли така, както само той и никой друг умее, т.е.

.

Например - за дъжд

П.П. Или да има по-малко земетресения.

Редактирано от aorhama

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Moлитвата е нужна за да се установи постоянна връзка ,когато има постоянна връзка ,молитвата става нещо различно.

За какво трябва да се молим?-за себе си.

Имаме огромна нужда да се помолим за себе си,за да възстановим баланса и реда в собственото си съзнание.

"Днес от всички хора се изисква молитва. Защо е нужна молитвата? Понеже те се намират на границата на един несигурен свят, където всеки момент стават промени в реда и порядъка. Идват дни на скърби и страдания, за които Писанието казва, че слънцето, звездите и луната ще потъмнеят. Това означава, че всички религиозни схващания, всички религиозни вярвания ще изгубят смисъла си; светската власт ще се помрачи, ще изгуби своята сила. Ето защо, окултните ученици трябва да работят върху себе си, да се облекат в броня, в шлем, да издържат на тази вълна на страдания и изпитания, през която ще мине цялото човечество. Тази броня не е нищо друго, освен Любовта. Когато хората минат през тази вълна, те ще се оправят. Оправянето подразбира събличане старите дрехи на хората и обличането им в нови, в светли дрехи — дрехи на законност, на нов ред и порядък, на нов живот, на нова свобода. Това подразбира настъпване на нова епоха. Не се страхувайте от времената, които идват, но знайте, че само Любовта е в сила да победи злото.

Забравената дума, Лекция от Учителя, държана на 27 април 1927 г. София.

Възможни постижения"

За да промени човек света около себе си не е нужно да прави планини от чудеса ,да променя обкръжението си или да се моли и "помага " на хората около себе си,нужно е и става все по нужно да промени СЕБЕ СИ.Едва тогава ще бъде полезен на света ,когато се научи да бъде полезен на себе си.Често не знаем как да тръгнем по този път ,затова ни е нужна молитвата,за да направим връзката.

"Трябва да се моли човек, понеже чрез молитвата изучава Божествения език. Ако не се молиш, ще останеш невежа в Божествения свят, няма да бъдеш свързан. Решаваш да се молиш, почешеш се по врата, казваш: “Не съм разположен.” Разположен, неразположен, трябва да се молиш, нищо повече! Можеш да имаш сто неразположения, ще чакаш да дойде разположението, но може туй разположение да дойде след десет години. Тогава какво ще чакаш? Това е неразбиране. Друго заблуждение, казваш: “Понеже не съм разположен, молитвата ми няма да бъде приета.” Бог не се нуждае от твоята молитва, тя не е заради Него, тя е заради тебе. Ти, като отвориш устата, приемаш храната, не заради Петка, Стояна. То е една длъжност, един закон, който трябва да изпълниш. Ако не изпълниш, ще страдаш. И в дишането: Същият закон. Ако ти дишаш правилно, то е заради тебе. Когато човек се моли, от невидимия свят ще го учат езика на небето. Като научи езика на небето, всички работи ще тръгнат.

XVIII година.    39 лекция на Младежкия окултен клас,    държана от Учителя на 1 септември 1939 г., петък, 5 ч. с.    София – Изгрев "

И малко Дон Мигел Руис из "Молитва за съзнание"

"Помогни ни да бъдем самите себе си,да обичаме като теб,да даваме като теб,да създадем шедьовър на красотата и любовта,така,както всички твои творения са шедьоври на красотата и любовта.Започни от днес и ни помагай да увеличим силата на любовта си,за да сътворим шедьовъра на собствения си живот.Днес създаделю ти поднасяме цялата си благодарности любов ,защото си ни дал Живот .Амин."

И от "Молитва за любов към себе си"

"..Нека любовта ни към себе си бъде силата ,променяща съня за живота ни.Нека с тази нова сила в сърцата си-силата на любовта към себе си-преобразим всяка връзка,започвайки от връзката със самите себе си.Освободи ни от конфликтите с другите.Нека бъдем щастливида споделяме времето си с любимите хора и да им простим за всяка несправедливост ,която усещаме с ума си.Помогни ни да обичаме себе си толкова силно,че да простим на всички които са ни наранили...."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Във връзка с станалото на скоро земетресение в София и повтарящите се второстепенни трусове, зная че Учителя е дал една молитва за природни бедствия, която ако си я казваме в такива моменти нещата трябва да се подобрят.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest hrisko_89

Ако човек дълго време се моли да получи очевадно доказателство за съществуването на Бог, дали ще получи такова, дали Бог ще му обърне рано или късон внимание ? Бях чел как Пако Рабан се е молил няколко години ( май толкова беше ...), почти денонощно и е получил няколко не очевадни, но достатъчно убедителни доказателства, за да повярва на 100%, по- скоро той е вярвал, но е искал потвърждение. :hmmmmm:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Ако човек дълго време се моли да получи очевадно доказателство за съществуването на Бог, дали ще получи такова, дали Бог ще му обърне рано или късон внимание ? Бях чел как Пако Рабан се е молил няколко години ( май толкова беше ...), почти денонощно и е получил няколко не очевадни, но достатъчно убедителни доказателства, за да повярва на 100%, по- скоро той е вярвал, но е искал потвърждение. :hmmmmm:

Така ли е правил Пако Рабан :3d_065: ? :hmmmmm: То май "Траектория" беше единствената му свястна книга след това си спомням, че направи някакво предсказание което не се сбъдна и повече нищо не чух за него. Но отдавна беше пък и аз не се заглеждам много в телевизията. Ами то очевадното е било толкова очевадно, че чак не го е съгледал от очевадност...Какъв отговор да се даде на такъв човек!? Самото призоваване е вече 100%- во потвърждение.

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest hrisko_89

В смисъл, че е призовавал за доказателство ? :D Е, да ...амакато е получил вярата му е станала по - силна. Аз сега не знам защо вярвам - нямам някакви основателни причини в моя живот, нещо като чудеса, които да са ме накарали да вярвам, може би ми се иска да вярвам ...да има нещо в което да вярвам, да не мога да възприема идеята на атеистите че няма Бог, да не ми харесва и затова да вярвам, ... ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Хехехехе ти какво по-специално чудо искаш да се случи? Жив и здрав си нали? Дишаш, радваш се на слънчевата светлина имаш си 2 ръце, 2- крака + много умна глава. Какво по- голямо чудо от това? Радвай се и благодари, нека това да е твоята молитва и ще видиш как всеки миг е чудо на чудесата :) .

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest hrisko_89

Е, не съм напълно здрав, може би до някаква степен по моя вина. Така че може да се направи чудо в тази насока, иначе като цяло не се оплаквам от здраве. Но по принцип е естествено и нормално човек да е здрав, по принцип казвам...Ами чудо - например някакво съновидение като това, което е имала баба ми преди 40 години, друго - чудо в тази здравна насока, която загатнах; 2-3 пъти да сънувам теми на изпити - тези неща са достатъчни да речем ... :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×