Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка

Християнските ценности и принципите на Хюман Дизайн ?

Recommended Posts

Обръщам се с молба към нашия съфорумец и приятел Божидар Цендов и, разбира се, към всеки, който се интересува от темата, да сподели своето мнение по един въпрос, който интересува мен лично и предполагам доста други хора. 

 

Като християнски ценности визирам двете заповеди на Христос:

 „Коя от всички заповеди е най-важна?“

29 Исус отговори: „Най-важна от всички е тази заповед: «Слушай, Израеле! Господ, нашият Бог, е един. 30 Обичай Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си разум и с цялата си сила!» [k] 31 Втората най-важна заповед е тази: «Обичай ближния си както себе си!» [l] Няма друга заповед, по-важна от тези.“

 

Марко 12

И още един съществен за мен принцип на християнството и на Учението на Учителя - приоритетът на Божията воля:

 

В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа.

 

Доколко и как системата Хюман Дизайн  е в хармония с тези принципи или тя е основана на други? 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Ще трябва първо да кажа, че познавам християнството най-вече през учението на Петър Дънов. От една страна не мога да претендирам, че имам достатъчно знания да направя искания паралел, а от друга страна ще го направя единствено от гледна точка учението на Петър Дънов. Даже може заглавието на темата да се промени в тази насока (ако модераторът прецени). Всичко, което ще кажа, си е мое лично мнение и това не са сравнения, а впечатления, защото всяко сравнение е от Не-Аз и съответно после Не-Аз-yt си нанамира причина да страда.
 
И тук стигнахме до първата особеност. Всяко сравнение или оценка спрямо Хюмaн Дизайн (Дизaйн на Човека) е от Не-Аз-а (фалшивия Аз, егото). Всякакви такива сравнения носят фалшиво удоволствие на егото и страдание. Това в Библията се нарича да гледаш за сламката в чуждото око, а да не виждаш гредата в своето. Петър Дънов: "Няма какво да се сравняваме. Аз се радвам на всичко онова, което Бог е създал. Считам, че всичко е Негово, считам, че е и мое."
 
Следващото е свързано с посредниците. Няма някаква нужда от посредник. Всичко е в самия човек. Божественото е у него. Да изпълни човек Божията Воля е да изрази Божественото е себе си казва Петър Дънов. И се сещаме за Библейското твърдение, че човек е създаден по Божи образ и подобие.
 
Целта на формата, на човешкото тяло, е да еволюира, така че да създаде най-добри условия за осъзнаване на духа (на душата, на монадата и т.н. различни названия на едно и също нещо). Този дух представлява кристал на съзнание и е ограничен единствено от формата - от човешкото тяло. Този кристал на съзнание се откъснал от предишен в еволюцията кристал на съзнание и не е нещо по-различно, например, от кристала на съзнание на планетата Меркурий, който управлява и модулира комуникацията между Слънцето и всички нас. Е, съзнанието на Меркурий е малко по-чисто и по-"многоръко", но по същество е същото. Това е "по образ и подобие". Но да не забравяме, че нещата са много по-различни от антропоморфното човешко разбиране.
 
Ако говорим за самото Слънце, то това е Единия Бог или най-висшата същност, която ние хората можем да възприемем. По ХД тя пак е триединна. И пак "Синът" от време на време идва на Земята. Но между Слънцето и нас има множество същности посредници (като Меркурий). Реално животът на човек се осъществява във връзка с множество същности.
 
Изразяването на Божествената същност, уникалната същност на човека става като се следва специфична за всеки стратегия и вътрешен авторитет за вземане на правилните решения.
 
Умът е прекрасен за анализ, за изпълнение на решенията, за комуникация, за строеж, но е най-важен да комуникира осъзнаването, до което човек достига, с другите. А това осъзнаване се постига като се следва стратегията и авторитета за вземане на правилните решения. Защото тогава човек наистина започва да вижда и да осъзнава реалността. Основната стъпка е освобождаване от Не-Аз-а, а мястото, където стои Не-Аз-а е в ума.
 
По Петър Дънов не веднъж сме коментирали неща като "правилното решение не може да се вземе само от ума", "ако решавате от ума от двеста пъти ще вземете правилно решение само два пъти", че в тялото се усеща истината, че слънчевия сплит има повече нервни окончания от мозъка, че висшите мисли се усещат първо през сърцето и т.н. По ХД някои от хората имат вътрешен авторитет за вземане на правилни решения през слънчевия сплит. Между другото това е бил правилния начин и за Петър Дънов.
 
Относно ХД като наука мога твърдо да кажа, че това не е универсално средство за всеки. Както Петър Дънов е стимулирал последователите си да се интересуват и от други знания, така и всеки добре запознат с ХД значе, че има 66 науки, които могат да помогнат на човек да се осъзнава, да разкрие уникалната си същност и да достигне до удовлетворение, да бъде разпознат, да постигне мир и покой, да бъде в приятно учудване от живота.
Някои от тези науки даже въобще може да не говорят за осъзнаване, но ефектът им да е такъв.
 
Относно любовта според ХД ние сме свързани с другите чрез нашите аури, а чрез всичко във Вселената чрез океана неутрино, който е носител и на полето на съзнанието. Във всяко същество, предмет или частичка има една искра от Първоначалното Съзнание и всяко човешко същество търси изначалната любов, защото това, че се чувства отделено е една илюзия за отделеност. Когато човек следва стратегията и авторитета си за вземане на правилни решения, започва да осъзнава тази илюзия.
 
Нещо, което е много важно. Всички ние търсим любовта, но тя не е нещо, което е извън нас. Всеки един от нас е любов, всяка негова клетка е любов.

И всички започва с любовта към себе си, когато разкриваме, че ние самите сме любов. Но в даден етап на развитието човек не може да мръдне напред, ако я няма и любовта към другите. Особено за някои хора. Но няма как някой да започне да обича другите, докато не разбере, че той самият е любов. Но хората дори не знаят какво значи да обичаш себе си - а един белег да обичаш себе си, това е да се трудиш. Само така ще изпълниш мисията в живота си. Всеки, който мисли, че е по-добре да си лежи и да си почива, си осигурява един пропилян живот. "Обичай ближния си както себе си!" - ами ако мразим себе си, как да го направим?! Повечето хора мразят себе си.

 
ХД е практическа наука. Въпросът е да се работи и експериментира. Експериментирането показва практичността и пътя. Ние може много да говорим за паралели, но всяка дискусия е забавление за ума, а практическата работа е смисъла. "Всяко знание, което имате, а не го ползвате, нямате го".
 
Петър Дънов често говори за новия човек и за това, че някои традиции на хиляди години не са пригодени за тялото на съвременния човек. Дори някои упражнения ги променя, за да има полза от тях. През 1781 година с откриването (или появата) на планетата Уран човекът претърпява мутация и от 7-центрово създание става 9-центрово. Преди това наистина умът е играл огромна роля в стратегиите за осигуряване на оцеляването. След това човекът така се е променил, че вече има стратегия и авторитет за вземане на правилни решения, които са насочени вече не към оцеляване, а към осъзнаване.
 
Относно храненето. Петър Дънов говори за вегетарианството, но говори и за "има по-съвършени начини на хранене".
От една страна чисто генетично за много от нас не е здравословно да консумират месо от млекопитаещи. Самата консумация е резултат от един "договор" между човека и животните, от една дълбока енергийна връзка. Но се очаква в близките десетилетия тази енергийна връзка да мутира и човек естествено да премине към вегетарианството.
Но и тогава и сега по-важни са някои генетично вградени принципи на хранене. Например, за Петър Дънов основните такива принципи са били, както той самият ги е усетил и изразявал: "по-проста по състав храна; това, което се изяде, да може да се смели за 40 минути". И тези принципи са различни за различните хора.
 
Самият начин на хранене спомага за осъзнаването, но не по-малко важни са действията ни, да сме на правилното място и с правилните хора, което пак можем да определим следвайки стратегията и авторитета си за вземане на правилни решения.
 
Можем да споменем и за приемането, смирението. О, има едно място в ХД картата, което просто показва как човек няма да мръдне напред нито на йота в личното си развитие, ако няма приемане. Няма нищо по-вредно за развитието от такива протести (съзнавани и несъзнавани) като "защо на мен, защо това, защо сега, защо така, ама аз съм добър човек и т.н.".....
И това приемането е особено видимо като се прави анализ на партньорските отношения в двойката.
 
А сега малко цитати от Петър Дънов относно мисията ни в живота: "Всеки индивид си има своя мисия, всеки народ си има своя мисия, всяко общество си има своя мисия и цялото човечество най-после си има своя мисия"; "Всеки човек има мисия, която трябва да изпълни". Това за някои хората изглежда ограничаващо. И всеки иска да бъде като другите. Но когато човек изпълни мисията си в живота, тогава изразява уникалната си същност и тогава носи нещо ново на другите и на света. Нещо ново и в осъзнаването. А мисията е трудно нещо. Започва да се изпълнява известно време след като човек е следвал стратегията и авторитета си за вземане на правилни решения и е експериментирал. Да обичаш себе си означава и да обичаш мисията си......а не да изглеждаш мисиите на другите :) А и мисията е най-яркия израз на волята. И когато я изпълнява, човек наистина има голяма сила.  
 
Над вратата на Делфийския храм пишело "Опознай себе си". С помощта на стратегията и авторитета си за вземане на правилни решения човек може наистина да се опознае.
 
Темата е неизбродима....поне за кратко време. Това, което споделих, са просто мои впечатления. Те са да послужат практически, което става като няма сравнения и оценки :)
 
Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Донче, ако погледнеш на ХД като на разновидност на ... астрологията например, нещата ще се поизяснят.

Защото какво означава да изживеем живота си така, както ни е заложен, освен да изпълним Божията воля с това наше идване на земята? Вместо да приемаме за свои разни чужди модели и убеждения, вместо да приемаме за свои чужди желания и стремежи, по-добре е да сме наясно със своите заложби, способности, както и неспособности :) , ако мога така да се изразя, също и относно нашите наклонности и предразположения, за да можем на тази база да направим най-доброто, на което сме способни в този си живот.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Системата Хюман Дизайн е част от "Обичай ближния си както себе си",според мен.Аз лично предпочитам думата човешката душа--звучи ми по-дълбоко и по-широко."Система"и "стратегия" са рамки,ограничения,които,дори и добре заучени,Живота може да ги разбие във всеки един момент.Колкото хора,толкова системи за намиране на "Господ,твоя Бог".Многообразието в живота ни изгражда,подтиква ни да сме търсещи,не само на "правилни" решения,а и на "неправилни"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

......Многообразието в живота ни изгражда,подтиква ни да сме търсещи,не само на "правилни" решения,а и на "неправилни"

 

Много точно казано. Някои хора откриват това, което работи, чрез това, което не работи :) 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за интересните мнения! За съжаление нямам достатъчно време да отговоря както ми се иска и затова само ще задам още въпроси:

- Дотук под Бог и волята Божия, доколкото разбрах, се визира Божественият дизайн на човека - такива каквито сме създадени. Съответно любовта към този дизайн и неговата адекватна реализация хармонизира с Христовите принципи (според ХД). А как се отнася ХД към Божествения дизайн на останалата част на вселената? Това че ние сме едно, все още не изчерпва вселената с нашия личен дизайн. Също как се отнася ХД към Божествения дизайн на ситуациите, в които попадаме без да сме ги проектирали или очаквали? 

 

- Доколко ХД дава някаква относителна сигурност, че можем да отгатнем Божията воля за момента и мястото и начина по който най-добре да я реализираме? Ами ако има случай Божията воля в момента да  НЕ  хармонизира с личните ни представи и планове за реализация на Божественото ни аз?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Донка, хубаво е желанието да знаеш всичко и то много надълбоко, ама как да го опиша като не разполагам с месец за писане :)

 

Първо пак трябва да кажа, че може би за удобство (лошо няма) на нещата обикновено се гледа много антропоморфно. Например, смята се, че Вселената е жива. Това, че тя е съзнание, не означава, че тя е жива. В началото, когато е възникнало всичко, е нямало никакъв живот. Но пък е имало любов винаги :)

 

Животът се е родил съвсем наскоро и се експериментира как той може да създаде най-подходящата форма, в която духът да се осъзнава. След време живата материя пак ще бъде изоставена като форма и духът ще се осъзнава в нови не-живи форми. Нито планетата Меркурий е жива, нито духът й, но той е част от полето на съзнанието. Човешкият дух не е жив и затова е безсмъртен.

 

Христовите принципи са само част от принципите валидни на Земята. По-точно Христовите принципи са само едната форма, под която изначалните принципи съществуват на Земята. Духовната светлина идваща от Слънцето минава през Меркурий, който я преобразува, минава, където другаде минава и един от пътищата, през които стига до Земята е кристал на съзнание, което съвсем не случайно се нарича "Христово съзнание". Но на Земята тези принципи ги има и в други форми, например, формата на Буда. 

 

Относно дизайна на Вселената. Отначало е имало три неща, които да наречем Съзнание, Форма и Посока на Развитие. Посоката на развитие е разпрашила/разделила кристалите на Съзнанието, на Формата и себе си на безброй частички, които са във всяко нещо във Вселената. Чрез делене на тези кристали са се образували един след друг световете, звездите, планетите и ни. Така всякосъщество, предмет, прашинка има своята Посока на /Движение/Развитие. 

При човека тези неща за духът (монадата), кристала на проекта (формата, тялото) и магнитния монопол (Посоката на Развитие). Чрез съпоставянето на духа, тялото и магнитния монопол се получава изначално определения път на човека, ролата му в живота, мисията му в живота. Това е проявлението на Волята. Така че Волята има своя частичка във всеки човек. И тя не е нещо външно за него, а е проявена в него. Това истинският Аз на човека. Затова казваме, че човек като следва дизайна си, изпълнява мисията, която е част от изначалната посока за развитие на Вселената. Някой го наричат Воля (антропоморфно).

 

Майа, светът на илюзиите съществува, за да може човек да се осъзнава. Иначе без Майа нямаше да виждаме околния свят, а щяхме да виждаме потоци неутрино или по-скоро нямаше да разбираме какво виждаме. Майа е част от Плана. И ние имаме за задача да я осъзнаваме, т.е. да я използваме за инструмент. 

 

"ситуациите, в които попадаме без да сме ги проектирали".......Проектира умът....обикновено в не-коректна посока. "Личните ни представи и планове за реализация на Божественото ни аз" са планове на ума и поради тази причина илюзия. ХД дава възможност да се използва ума като изследователски институт (в което е много добър), но решенията да се вземат от нашия истински Аз, който следва посока на развитие хармонизирана с тази на Вселената. 

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С цялото ми уважение към теб, Божидар, но ти вярваш ли наистина, че всичко, което си написал за Вселената, Духа, е вярно, а не е просто една фантазия? Прочел си го някъде, а източника надежден ли е? И въобще тези "схеми" , ако мога така да го нарека, ми се виждат първо- напълно излишни като напъни на мисълта и второ, понеже са излишни според мен, са опасни. Няма как да надскочиш човека и да го поставиш на позиция да знае и коментира подобни неща. Можеш да четеш, но не и да вярваш. Не можеш да говориш за неща, които лично не си изпитал. Например- ти правил ли си разходка до Меркурий, Слънцето? Ако не си - значи препредаваш потенциални лъжи. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С цялото ми уважение към теб, Божидар, но ти вярваш ли наистина, че всичко, което си написал за Вселената, Духа, е вярно, а не е просто една фантазия? Прочел си го някъде, а източника надежден ли е? И въобще тези "схеми" , ако мога така да го нарека, ми се виждат първо- напълно излишни като напъни на мисълта и второ, понеже са излишни според мен, са опасни. Няма как да надскочиш човека и да го поставиш на позиция да знае и коментира подобни неща. Можеш да четеш, но не и да вярваш. Не можеш да говориш за неща, които лично не си изпитал. Например- ти правил ли си разходка до Меркурий, Слънцето? Ако не си - значи препредаваш потенциални лъжи. 

 

Разбирам, че нещата ти се виждат страшни :) поне за съвременния човек. 

Искаш ли практически да провериш нещата или просто искаше да ни запознаеш със страховете си :)

 

П.С. Ако искаш практически да разбереш, си спечели безплатен анализ :) 

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божидаре, аз съм в подобно положение - на ден по 10 мин ми се полагат за такива сладости... 

Всъщност аз нямах предвид да ми обясняваш за вселената, а за системата ХД. Предвижда ли тя конкретни треининги или някаква специална платформа за хармонизиране на личността със заобикалящия я свят (пък нека да е той майа) и за реактивност в ситуациите, в които човек попада... 

 

Относно репликата на Диана за астрологията - тя дава много информация за потенциала, с който разполагаме - и като рождена карта и като моментно състояние, и като потенциала на бъдещето. Дава информация за евентуалните ни проблемни зони и за средствата с които сме осигурени. - Съответно, ХД в границите на астрологията ли може да се разглежда или тази система предлага на своя потребител и последовател нещо качествено ново? 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Донка, от една страна въпросът е, че човек съвсем практически може да провери нещата за себе си като експериментира със своята стратегия и авторитет за вземане на решения. Всичко сам може да провери. Изглежда просто, но не всеки може да си го позволи. 

Всяко решение взето по коректния начин носи осъзнаване относно какво носим като Не-Аз в мозъка. 

 

Хюман Дизайн ползва две дати. Датата на раждането носи съзнаваните за човека заложби. Датата 88 градуса преди раждането (около три месеца), когато започва да се развива неокортекса, носи несъзнаваните заложби. Съпоставянето на двете дава информация да се направи генетичната карта на човека. Съпоставянето носи качествено нов израз в генетичната структура. 

 

Няма нещо в границите на астрологията :) Не можем да поставим Вселената в границите на някоя наука. Науката се опитва да опише Вселената. Но Хюман Дизайн има и наука за анализ на сънищата, и Рейв Психология, и Рейв Социология, и Космология, и здравна система, и начин как да изградим една организация с нужните енергийни и духовни основи, така че да е успешна, и анализ на духовния път, и т.н. 

 

П.С. Тук говорим за християнски ценности, но е интересна Вселенската механика зад всяка религия, зад всяко духовно учение. Търсенето на духовността и понятието за Бог е пак генетично заложено. Огромно значение за духовното у човека е разбирането защо той търси духовното. 

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря. Вече е по-ясно. 

А в ХД има ли нещо от рода на транзитите и прогресиите или на синастрията от астрологията?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има партньорски анализ, който може да е за двойка, между бизнес партньори, между родител и дете. Между двамата партньори се създава нова, трета структура и всеки от тях не вижда другия, а това, което са създали. И създаденото от тях, съчетано с това, доколко могат да приемат другия, показва доколко успешна ще е връзката. Например, единият партньор блокира другия. Блокира го да изказва мнението си. Никога няма да приеме мнението на другия за вярно. Само приемането ще запази тави връзка жива. 

 

Но има и Пента анализ: семейната енергийна динамика или група от трима до пет човека. 

 

Има анализ и на енергийната динамика в Уа структурата: група от поне 12 човека: организация, или фирма......или училище.

Например, ако имаме проблем с дисциплината в едно училище, то чрез Хюман Дизайн можем да я подобрим :) 

 

Могат да се анализират и транзитите. 

 

Има и анализ на жизнените цикли. 30 години, 42 години, 50 додини, следваща соларна година и т.н. 

 

Но има и анализ на инкарнационните кръстове, които вече показват каква е мисията ни в живота. Те се определят от позициите на Слънцето и Земята по време на раждане и три месеца преди раждането. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Страхът запазва вида. Не виждам нищо лошо в това да се страхуваме от неизвестното. Даже напротив- трябва да се страхуваме, да проверяваме, да правим малки крачки.

Сега очаквам безплатния анализ.

:D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Страхът запазва вида. Не виждам нищо лошо в това да се страхуваме от неизвестното. Даже напротив- трябва да се страхуваме, да проверяваме, да правим малки крачки.

Сега очаквам безплатния анализ.

:D

 

Дай ми на лични телефон или емайл. Обяснявам си моя отклик с това, че е възможно да носиш характеристики, които ти помагат да познаваш, когато Не-Аз-а се представя за истински Аз и съответно да си подозрителна покрай това :)

Освен това първа линия се нуждае от всички детайли. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте. Имам въпрос към г-н Б. Цендов - както е известно рейв картата на ХД се прави от две дати - 1та дата е рождената - дата/час/място и 2та дата е тази в която е слезнала душата на човека, а именно 88 дни преди раждането му, а именно в 6 ия месец на ембриона, НО това важи за човек роден в 9ия месец. Как се правят изчисленията (на втората дата) когато човек е роден в 7ия месец?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не можем да кажем точно "слизане на душата" :)

Пак изчислението е 88 дена назад. Независимо кога е родено и по какъв начин. По някакъв начин хората са приели, че било нормално човек да се ражда точно в 9 месец от бременността :) Има природен закон за нормалното разпределение. Да, има една точка, в която се групират събитията, но наляво и надясно те пак се случват. В науката това е известно като крива на Гаус.

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Четан Паркин в неговата книга за Хюман дизайн пише: 

"...момента, в който неокортексът в предната издатина на мозъка се задейства и когато се твърди, че душата влиза в тялото.

Това е моментът когато душата "се включва" към физическото колело на живота."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Четан е доста неточен. Не може да се говори за момент, а за процес.

Освен това кристалът на дизайна локализира и извиква кристала на личността (духа), който трябва да изживее живота на този дизайн. Душата не се "включва", а бива "включена".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×