Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Надеждна

Мисъл за деня - 14.04. - 20.04. 2014г.

Recommended Posts

Мисъл за деня - 14.04.2014

 

Казвам: в тази велика наука трябва да се изучава човешкото тяло. Всеки човек трябва да изучава своето истинско тяло. Аз не говоря за обикновеното му тяло, но за истинското тяло на човека, което не умира. Туй, което умира в човека, това е неговата плът. Казвате: ами тялото на човека не умира ли? Не умира, само плътта умира. Има нещо постоянно у човека -  то е истинското му тяло, което остава всякога едно и също. Някои учени казват, че истинското тяло на човека, т.е. неговата душа, тежи 33 грама.

Което дава живот

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143 

Редактирано от Надеждна

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня - 15.04.2014г.

 

Има една тъмна зона, която обикаля Земята. Страшно е, там са всички лоши мисли, желания и постъпки на хората, смрад е там. Възвишените духове, които слизат от Невидимия свят, за да ни помагат, проникват и имат други пътища; когато минават през тази зона, те я разделят, както Мойсей вдигна тоягата и раздели Червено море. Който няма знание, дави се в това море. Тази зона представлява една голяма пропаст. Мостът, по който минават, е тънък като паяжина и душите трябва да минават по тази паяжина. Като гледат пропастта, малко души минават - завива им се свят и падат. Онези, които са акробати, минават на другия бряг - които са праведни. Грешните падат. Конецът на грешника се къса, но праведният, понеже е лек, минава. Затова като дойдеш при конеца, всичко, каквото си придобил, ще оставиш; ако не го оставиш, къса се този конец и отиваш долу.
Самовъзпитание

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:
Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27 

Редактирано от Надеждна

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня - 16.04.2014г.

 

Господ, Който е създал света, е знаел какви хора сме, знаел е какво ще направим. Той взел предпазни мерки, за да няма кражба. Тук, на Земята, може да има кражба, но който минава от Земята в Обетованата земя, нищо от тук не може да занесе. От Земята в оня свят ще занесем своите светли мисли, своите светли желания - мисли, които не умират, и желания, които не умират; с тях ще бъдем облечени, така ще идем в другия свят. Казвам: мислите на Христа трябва да се родят в нас.
Самовъзпитание

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103 

Редактирано от Надеждна

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-17.04.2014г.

 

Христос казва: „От всичко човек трябва да се отрече.“ Използвайте всичките блага на света, на земята като сте, но не туряйте идеята тия блага да ги занесете в другия свят. Защото в оня свят има много по-големи блага, отколкото тук, на земята. Та вие по някой път мислите да идете да се оплачете на Господа, че сте страдали на земята. Вие оставете тази идея да се оплаквате. Той не се нуждае от оплаквания. Като се явите, трябва да му благодарите за хубавите мисли, които сте придобили, да му благодарите за хубавите чувства, които сте придобили, и за хубавите постъпки. Да му благодарите за всичко онова, което ви е дал.

 

Самовъзпитание

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-18.04.2014г.

 

Всеки от вас, който иска да разбере страданията на Христа, непременно трябва да добие вътрешно смирение. Писанието казва: “Бог живее в душите на смирените.” Вие трябва да разбирате смирението в неговата дълбочина и животворна сила. Да бъдеш смирен, значи да съзнаваш, че всичко можеш да направиш, а същевременно да си толкова благ, че да отваряш път и на една мравя.

 

Запалената свещ

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-19.04.2014г.

 

Според мен най-великото качество, което човек може да има е смирението. То не е слабост. Смиреният човек е най-еластичния, най-пластичния човек в света. Всичко каквото му се тури да носи, той издържа. И беднотия може да дойде, и болести могат да дойдат и смърт може да дойде т.е. за смирения човек смърт няма, но казвам , че каквото и да дойде до главата на смирения човек, той всякога е тих и спокоен, всичко издържа. Това е истинският човек. Той казва: Бог, който живее в мене, не умира. Бог, който живее в мене, сиромах не става. Бог, който живее в мене, роб не може да стане. Бог, който живее в мене, не може да се обезсили, не може да се обезсърчи, нито да се отчае. И десет пъти да ме връзват, и в затвор да ме турят, като кажа: Господи! - всички тия въжета веднага ще паднат.

 

Сам изтъпках жлеба

 

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен
Малката Молитва
Псалом 25

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-20.04.2014г.

 

И Павел казва: нашето смъртно тяло трябва да се облече в безсмъртие. Нашият ум трябва да се облече в светлина, а сърцето ни трябва да се облече в Божествената любов. Само тогава ще настане безсмъртието в света. Казвам: нека в днешния ден отпразнуваме не възкресението на Христа преди 2 000 години, а възкресението на Христа като вечно възкресение в нашите души, което възкресение ще ни покаже пътя към истината, а този път ще ни донесе свобода и щастие не само за днес, но и за вечни времена.

 

Избавената душа

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×