Jump to content
Порталът към съзнателен живот
АлександърТ.А.

Необходимо ли е семейството

Recommended Posts

Изчезва ли семейството ? На какво се дължи това , модерно съжителство без подпис в съвета ? Дали това е реакция на ,,оцеляване" , от все повече затъващото ни в материалния живот съзнание ? Или точно обратното ? Осъзнаване ненужното ограничаничаване на свободата ? И като такова е доказателство на твърдението , че човек не може да раздели това което Бог е събрал ?

Тенденциозни въпроси :) Може би наследеното от социализма е отпечатило погрешна представа за тази , основна клетка на обществото ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Много булки от Таро форума ше ти се изкефят. Там държат на класиката и на принца. Важно е да се спазва жанра.

Браво, Сашо - удари по тънката струна пишещите в много форуми женоря, за брак, ако може подписан и от Господ лично.

 

Пропуснал си вечният Рай накрая. Но има време.

 

Бог не е събрал нищо, което не може да се събере, но това е една друга тема. От човеци е казано, не съм го чула лично от Господ :)

Редактирано от Лиула

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Жените ? :) Патриархалния модел се разчупва и според турските сериали . Значи съпругът не носи вече сигурност .Напред , изпъкват личните качества , индивидуалната реализация .Това е добра причина за промяна в живота на семейството .На няколко места съм срещал твърдението , че жената ни е извадила от рая , но пак тя ще ни върне там . Дали случващото се не е признак  на точно това движение ?

Сина ми твърди че няма нужда от излишни неща .Но не обяснява повече .Какво ли има в предвид ... :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да ама на друго място го има така... 38. Така че който омъжи дъщеря си, девицата, добре прави; а който не я омъжи, ще направи по-добре.

Ха-ха. Try again!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тъй като животните нямат нужда от семейство и при много видове смяната на партньорите става ежегодно, то можем да кажем, че не съществува някаква биологическа необходимост от семейството. От друга страна нашето съзнание е надраснало това при животните, ние притежаваме индивидуалност, индивидуално отношение към проблемите и индивидуални предпочитания. В този смисъл необходимостта от семейство се определя изцяло субективно от човека. Индивидуалните предпочитания на някого може да са за семейството, докато на други - не. Т.е. човек е този, който определя какво му е необходимо индивидуално във всеки отделен случай. Няма някаква по-висша необходимост която трябва да следваме.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега е  модерно да се женят публично и с много овации - хомосексуалните

За хетеросексуалните кой го е грижа ще се женят ли, или не

Редактирано от mvm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тъй като животните нямат нужда от семейство и при много видове смяната на партньорите става ежегодно, то можем да кажем, че не съществува някаква биологическа необходимост от семейството. От друга страна нашето съзнание е надраснало това при животните, ние притежаваме индивидуалност, индивидуално отношение към проблемите и индивидуални предпочитания. В този смисъл необходимостта от семейство се определя изцяло субективно от човека. Индивидуалните предпочитания на някого може да са за семейството, докато на други - не. Т.е. човек е този, който определя какво му е необходимо индивидуално във всеки отделен случай. Няма някаква по-висша необходимост която трябва да следваме.

 

 

Преди да стигнем до индивидуалните предпочитания на човек, личностно ниво и тн. има няколко особености на още непреодоляното животно в нас.

 

Дори голяма част от представителите на животинския вид, да не формират стабилна партньорска двойка, то има и доста изключения, които не сменят партньорите си цял живот. Подобни стабилни двойки, се формират, не толкова на база съзнание, нито благодарение на социални норми, а на преценката, която, основно женаската е направила, за генетично качество и надеждност за отглеждане на потомство.

 

При човека, семейната двойка, тройка или n-брой хора, в зависимост от географската ширина, се определят от социалната група и правилата вътре в нея. Но дори когато изчистим фоновия шум на социума, остава основното правило, изискване на биологията, а именно да се намери здрав партньор със здрави гени, които да се наследят от потомството.

 

Нуждата от семейство се налага и по съвсем естествен начин, когато си дадем сметка, че децата се раждат недоразвити и не готови за самостоятелен живот.

 

А това, дали индивида желае и е способен да формира семейство е отделен въпрос.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

да децата ...Мисля си общото отношение към семейството не е ли причина  за демографския срив . :) Пак това затъване в материалното , оправдавано с  ,,добрата сексуална култура " .Все пак секса не е равнозначен на , правене на деца . Две приятелски същества семейство ли са , ако живеят заедно ? Ето нещо което се доближава до обсъжданото----от Дънов --

-Вие сте изучавали геометрията, нали? Кажете ми, тогава, какво нещо е квадратът? (– „Фигура, заградена с четири равни страни, които са две по две помежду си успоредни.“) Въз основа на какво стечение на сили или на закони тия четири страни са равни? '''Фиг. 1''' l1036_f1.gif

Значи квадратът е образуван от четири страни, от които две по две вървят успоредно. Имате два паралелни пътя: A1B1 и A2B2. Пътят A1B1 означава мъжа или бащата, а пътят A2B2 – жената или майката. Пътят BA означава брата, а пътят CD – сестрата. Братът и сестрата вървят в диаметрално противоположни посоки с тия на бащата и майката. Интересите на сина не са интереси на бащата, и интересите на дъщерята не са интереси на майката. Те имат само допирни точки. Синът има допирна точка с бащата в ъгъла B, а с майката – в ъгъла A. И дъщерята има две допирни точки: с майка си в точка D и с баща си в точка C. Питам: Де са допирните точки на брата и сестрата? – Те нямат допирни точки. Тогава сестрата може ли да влияе на брата? – Не може. Ами братът може ли да влияе на сестрата? – Не може. Те нямат допирни точки помежду си. Отношенията, които съществуват в един дом, представляват цяла геометрия, която може да се приложи в живота. Как ще си влияят сестрата и братът? – Чрез майка си и чрез баща си. И забележете, когато братът не се отнася добре със сестрата, тя се обръща към майка си и казва: „Мамо, кажи на брат ми да не ме закача, да не ме бие!“ По същия начин тя се обръща и към баща си. Ако сестрата се отнася зле с брата си, той се обръща към баща си и му казва: „Тате, кажи на сестра ми да не се отнася тъй зле с мене!“ Същото може да каже и на майка си. Питам: A1B1 и A2B2, т.е. бащата и майката имат ли допирни точки? – И те нямат допирни точки помежду си. Следователно тук виждаме един закон на противоречие: мъжът не може да говори на жената, нито жената може да говори на мъжа. Ето защо, в света не може да се създаде фамилия, семейство само от мъжа и жената, понеже те нямат допирни точки. Законът на квадрата показва, че за да се образува една косвена връзка между мъжа и жената, трябва да дойдат други две линии, които да ги пресекат, и по този начин да се създадат между тях допирни точки. Кои са тия две линии? – Децата. Те свързват майката и бащата. Следователно с право може да се каже: Дом без деца е съграден на въздуха. Това е философията на живота.

И тъй, що е квадратът? – Фигура, която показва как трябва да се устрои семейният живот. Затова вие трябва да изучавате този велик закон. Следователно бащата и майката заедно ще уредят живота на сина си и на дъщеря си, а синът и дъщерята заедно ще уредят живота на майка си и на баща си. Законът е такъв. И в Писанието се казва: „Ще въздам възмездие до четвърти род“. Значи синът и дъщерята изкупват греховете на майка си, на баща си. Това е закон, това е геометрия, това е наука, в която има реалност. Квадратът представлява живот в четвъртото измерение. Значи той е минал през четири състояния, през състоянията 1, 2, 3 и 4 (фиг. 2).

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хубаво ще бъде да уточним какво имаме предвид под семейство:

- брак, отбелязан в регистрите на държавните инстуции (законен)

- съвместно съжителство и близост между двама не-родственици

- роднински връзки по кръвна линия (или осиновяване)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

да децата ...Мисля си общото отношение към семейството не е ли причина  за демографския срив . :) Пак това затъване в материалното , оправдавано с  ,,добрата сексуална култура " .Все пак секса не е равнозначен на , правене на деца . Две приятелски същества семейство ли са , ако живеят заедно ? Ето нещо което се доближава до обсъжданото----от Дънов --

-Вие сте изучавали геометрията, нали? Кажете ми, тогава, какво нещо е квадратът? (– „Фигура, заградена с четири равни страни, които са две по две помежду си успоредни.“) Въз основа на какво стечение на сили или на закони тия четири страни са равни? '''Фиг. 1''' l1036_f1.gif

Значи квадратът е образуван от четири страни, от които две по две вървят успоредно. Имате два паралелни пътя: A1B1 и A2B2. Пътят A1B1 означава мъжа или бащата, а пътят A2B2 – жената или майката. Пътят BA означава брата, а пътят CD – сестрата. Братът и сестрата вървят в диаметрално противоположни посоки с тия на бащата и майката. Интересите на сина не са интереси на бащата, и интересите на дъщерята не са интереси на майката. Те имат само допирни точки. Синът има допирна точка с бащата в ъгъла B, а с майката – в ъгъла A. И дъщерята има две допирни точки: с майка си в точка D и с баща си в точка C. Питам: Де са допирните точки на брата и сестрата? – Те нямат допирни точки. Тогава сестрата може ли да влияе на брата? – Не може. Ами братът може ли да влияе на сестрата? – Не може. Те нямат допирни точки помежду си. Отношенията, които съществуват в един дом, представляват цяла геометрия, която може да се приложи в живота. Как ще си влияят сестрата и братът? – Чрез майка си и чрез баща си. И забележете, когато братът не се отнася добре със сестрата, тя се обръща към майка си и казва: „Мамо, кажи на брат ми да не ме закача, да не ме бие!“ По същия начин тя се обръща и към баща си. Ако сестрата се отнася зле с брата си, той се обръща към баща си и му казва: „Тате, кажи на сестра ми да не се отнася тъй зле с мене!“ Същото може да каже и на майка си. Питам: A1B1 и A2B2, т.е. бащата и майката имат ли допирни точки? – И те нямат допирни точки помежду си. Следователно тук виждаме един закон на противоречие: мъжът не може да говори на жената, нито жената може да говори на мъжа. Ето защо, в света не може да се създаде фамилия, семейство само от мъжа и жената, понеже те нямат допирни точки. Законът на квадрата показва, че за да се образува една косвена връзка между мъжа и жената, трябва да дойдат други две линии, които да ги пресекат, и по този начин да се създадат между тях допирни точки. Кои са тия две линии? – Децата. Те свързват майката и бащата. Следователно с право може да се каже: Дом без деца е съграден на въздуха. Това е философията на живота.

И тъй, що е квадратът? – Фигура, която показва как трябва да се устрои семейният живот. Затова вие трябва да изучавате този велик закон. Следователно бащата и майката заедно ще уредят живота на сина си и на дъщеря си, а синът и дъщерята заедно ще уредят живота на майка си и на баща си. Законът е такъв. И в Писанието се казва: „Ще въздам възмездие до четвърти род“. Значи синът и дъщерята изкупват греховете на майка си, на баща си. Това е закон, това е геометрия, това е наука, в която има реалност. Квадратът представлява живот в четвъртото измерение. Значи той е минал през четири състояния, през състоянията 1, 2, 3 и 4 (фиг. 2).

 

Този цитат от Учителя ама никак не се приближава до обсъжданото. Понякога на нас ни се струва чудно, че Учителят може да разглежда понятията мъж, жена, баща, майка,брат и сестра като принципи ,че мъжът и жената живеят  във всеки човек бил той мъж или жена  , че всеки човек може да бъде сам за себе си и баща и майка и брат и сестра.  

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Разбира се :) , не точно . Мой е опита да насоча вниманието към причините , не лицевата страна. ..Защо двама млади , като се съберат , отказват държавната регистрация ? За мен това е камък към институцията,,държава" . Тук някъде във форума има въпрос -отмира ли държавата ,като обществена структура .

А законите пояснявани от Дънов са , на всякъде около нас . Принципа мъж+жена го бива(виждаме го като самостоятелен) , но е нестабилен . Добива завършеност само + деца . Това е семейството . В същност , какво е светата троица ?

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хубаво ще бъде да уточним какво имаме предвид под семейство:

- брак, отбелязан в регистрите на държавните инстуции (законен)

- съвместно съжителство и близост между двама не-родственици

- роднински връзки по кръвна линия (или осиновяване)

Аз поне в разсъжденията си имах предвид мъж и жена живеещи на семейни начала - с или без официален брак. Това е основата на всяко семейство, неговото начало. Оттам нататък с времето се създават всички останали семейни връзки.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И аз не знам, защо когато се заговори за семейство се зацикля в думата "брак". 

Самата дума е наситена с толкова много негативизъм, че имам чувството, че в пъти надминава позитивното. От страха от обвързаност, публичното поемане на отговорност и куп други неща свързани основно с неразрешени вътрешни проблеми, се придава изключителен драматизъм на тази дума, институция и церемония. А тя всъщност си е много приятна, вълнуваща и наситена с положителни преживявания и емоции.

С "брак" или без "брак", двама души, които са си стъкмили дом, създали са поколение и заедно се грижат за него са семейство. Така е при животните, така е и при хората, така си е от както свят светува.

 

В днешно време  семейството е с много разнородно определение. като се започне от семейството  - моята фамилия - 25 човека и се свърши до семейството - моят единствен родител - 2ма човека.

Семейството дори може да не са кръвните ни роднини - осиновените деца, природени или припознати и т.н.

Семейството са хората, които участват в изграждането ни като личности.

Дали се разпада? - Не

Просто променя формата си.

Често стандартната визия  - майка, баща , едно, две деца - липсва или се разпада. Това не означава, че точно тя е правилната и единствена, тя е лансираната и приетата за "правилна", което съвсем не означава, че всичко извън нея не е семейство.

Дали е необходимо? Семейството е изключително необходимо. Това е първия допир на човека със света, в който е попаднал. Защо толкова се говори за семейството? Защото там е  мястото, където се изгражда новата личност, от там тръгват основни качества и умения, с които ще борави личността в своя живот. В семейството се раждат програмираните травми, с които човека се бори цял живот, там се създават "лидерите" и "служителите". 

Семейството е изключително важна структура, без значение в какъв точно състав. Там се оформя бъдещото развитие на идентичността и чувството за принадлежност играещи голяма роля при сформиране но собственото семейство и междуличностните взаимоотношения.

Редактирано от didi_ts - Диляна Колева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И да се разпадне какво от това. Нима всеки няма своя личен път. Отделянето се бърка с разпадането. Българите като цяло са обсебващи и с това идва края на семейството.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Брачния договор , е  договор , търговско споразумение .Натоварен с определени задължения и очаквания .Това го прави несъвместим с принципите на любовта .За това толкова лесно и бързо навлезе тази практика за съвместно съжителство .Поне така изглежда от моята социална ниша . Това струва ми се е признак  за , заемането на нова позиция на любовта в живота ни ,Става основа във взаимно отношенията ни ,.Това как ви се струва на фона на ширещото се морално принизяване на социалното поведение . Може да го кажем с религиозни термини --за битката между  доброто и злото . Но това си е растеж .От начало във всички посоки  , расте и се изявява . Постепенно неудачното , излишното  отпада . :)  Значи това е светлината в тунела на днешните неразбории . Доказателството че избираме любовта , търсим предимно  нея .За какво са ни разните договори и споразумения доказали своята нетрайност в сравнение с нея , Любовта .

Оставяйки вестника . Гасейки телевизора или компютъра излизам на вън , със собствените си два крака не виртуалните :) . И там са живите хора . Кимам на някой , ръкувам се с друг , поглеждам в нечии очи и виждам човечност .Нищо друго , грижи и човечност несравнимо с показваното в медиите . Нямам нищо на против медиите , те са си търговски дружества .Само казвам че живота е добър и хубав .Това се вижда  при личен контакт , трябва да го пипнем за да сме живи .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Бракът е преди всичко един ритуал и като такъв е свързан с поемането на определени задължения. За разлика от някои други ритуали обаче като кръщенето (където обикновено кръщавания изобщо не знае какво става) или пък военната клетва (която реално никой не те питаше дали искаш да положиш), то бракът в общия случай се сключва доброволно. Ритуали има при завършване на средното и  висше образование, би трябвало да има при постъпване на нова работа или при напускане, при пенсиониране и при редица други случаи бележещи нов етап в живота на човека. Еквивалент на изброените в духовен план е посвещението, бележещо всеки нов етап в развитието на духа. И това няма как да не е свързано с поемане на определени нови отговорности. Ритуалите и церемониите по споменатите поводи от своя страна увеличават тържествеността на момента и с това спомагат за по-доброто осъзнаване на прехода от един етап към следващ, който се извършва.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Разбира се , че е необходимо .

За да си цял имаш нужда от мама и тате и братче или сестриче .

Това те изгражда и ти дава сигурност .

Но хората станаха егоисти , които не правят компромиси и така семействата

бързичко се разпадат .Което е жалко , защото нищо не може да ти замени това , което ти дава то .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Разбира се , че е необходимо .

За да си цял имаш нужда от мама и тате и братче или сестриче .

Това те изгражда и ти дава сигурност .

Но хората станаха егоисти , които не правят компромиси и така семействата

бързичко се разпадат .Което е жалко , защото нищо не може да ти замени това , което ти 

 

Тук не се говори дали да имаш мама и тате, защото няма как да нямаш.

Говори се да имаш партньор и деца. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз говоря .

Защото за мен нещата са свързани и започват от там .

Ако си израсъл в такова семейство няма да си задаваш

въпроса дали имаш нужда от партньо и деца .

Ще знаеш , че всиките ти успехи няма да струват пукната пара

щом няма с кой да ги споделиш .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

//.....

Ще знаеш , че всиките ти успехи няма да струват пукната пара

щом няма с кой да ги споделиш .

 

Глупости на търкалета. Щом трябва друг да споделя успехите ти или да ти дава оценка на успехите, никакви успехи не са. 

Чрез него ли искаш да живееш или какво?! И той, ако не иска да ги сподели, не са успехи ли?

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако разбирам правилно vasilena , има предвид съпричастност. Наистина е много хубаво, ако има кой да е съпричастен с радостта ти. Най - съпричастен, разбира се може да бъде, човекът, който те обича, ако този човек е семейния партньор, какво по - хубаво от това.......

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Семейството дали е необходимо? Що за въпрос? Учудвате ме.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×