Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Васил

Кратки въпроси и мнения

Recommended Posts

Guest Христо

21. В някоя от темите, БожидарЗим беше споменал нещо за жертва - той може да уточни, да конкретизира. Ставаше дума за това, че всички ние, човешките души, на времето сме избрали пътя на израстването посредством жертвата, страданието - нещо такова беше написал. Ако греша, да уточни ( той или пък някой друг). Буквално ли е говорил Божидар, буквално и осъзнато ли нещо сме избирали и обещавали, пред кого сме обещали, кога горе долу се е случило ( или за различни групи души се е случило по различно време) ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нямам спомен да съм избирал каквото и да е, затова че не мога да говоря със сигурност. Пък и от това, което знам и което съм чел, предпочитам да приема позицията, че подобен избор не сме правили. Разбира се има много автори, които поддържат обратната позиция и Божидар сигурно се позовава на някой от тях, но аз честно казано считам тези автори за посредствени (нищо лично към никого).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

22. Според БожидарЗим, щастието е страничен ефект ? На какво е страничен ефект щастието ? Според друга теория, то е естествено наше състояние. Или може би щастието е страничен ефект от връщането ни към естественото ни състояние ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

23. Какво трябва да означава в енергиен план това на една душа да и омръзне жертвеното съзнание и да се устреми към истинското щастие, към истинската свобода, която е вътре в нея, какво точно в енергиен аспект означава на една душа да и омръзнат разните негативни чувства, да и омръзнат земните блага и радости, та дори и радостите в астралния и менталния свят ? Какви са енергийните изрази/показатели на едно такова уморяване, отблъскване от това, което преди душата е желала в материален или по - духовен план ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

24. Абсолютно никой във вселената, сигурно не би могъл да отговори на такъв въпрос :"Защо нещата са такива, каквито са, а не други, защо Животът е такъв, а не онакъв."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Микроскопът ни показа и най-малките живи същества в капката вода,

но не е изобретен още прибор, способен да открие по-висшите същества, обитаващи безграничните простори на Вселената.

Въпреки това, между тях и човека съществува тайн­ствено и страшно сходство, но преди да проникне в тази тайна, душата трябва да се изтънчи чрез силно въодушевление и да се очисти от всички земни желания...

П.С.: Всички тези хаотични въпроси предполагат от отговарщия познание върху:

Зороастър, Питагор, Епихармус, Емпедокъл, Кебес, Еврипид, Платон, Ямблих, Евклид, Филон, Боеций, Виргилий, Марк Цицерон, Плотин, Прокъл, Пеел, Силезиус, Аристотел, Ориген...

Коя е последната книга на езотерична тема, която прочетохте?

Редактирано от ivail

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Ники_ каза :

Ще те митам нещо и аз, братко и прости моята тъпотия. :feel happy:

Брате, кога и защо се сещаш за Бога?

И не е ли Божа работа да приведе човека в немотия от към нещо, я от към работа, я от към здраве, я от към семейство и пр.? Библейската книга "Йов" е достатъчно красноречива за тези неща.

Защо му е на Бог да прави всичко това? Ако има Бог де... smile.gif

Бог вижда в човешкото сърце и много добре познава човешките желания. Той знае всеки от какво има нужда и именно това принася на човека.

Друг е въпросът, че човека не се задоволява с малкото, с насъщния, а най-често иска за себе си специални неща

Ето, колко много хора идват в столицата, защото желанията им са по-големи от хляба и покрива на главата.

И т.н.

http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=11906&view=findpost&p=147870

25. Ники_, спомена праведния Йов. Също така спомена покрив над главата, хлебец, скромен живот. Да не би Йов да е бил беден - имал е много имот, много деца (може би и много жени). Повече, отколкото му трябва, за да преживява. А след като е преминал през изпитанията, Бог му е дал още повече имоти, добитък, синове и дъщери. Защо му е дал толкова много неща, не може ли и с по - малко ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

26. Вярно ли е, че човек винаги ще се идентифицира с нещо временно, променливо ? И че винаги ще сменя убежденията си след определен период от време ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не. Убежденията могат да се сменят, ако са погрешни или да се развият – ако не са. Последното, не е точно смяна, а израстване, което разбира се включва както добавянето на нови елементи, така и промяна на някои стари. Но ядрото, основата си остава една и съща.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

27. Някой знае ли, дали в триадата Атма - Будхи - Манас, присъства това дето наричат човешка душа и дето същевременно е различно от човешкия дух, но е свързано с него ? Душата част ли е от триадата ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

28. Раздаването на храна на панахиди и оставянето на храна на масата на Бъдни вечер - тези неща имат ли отношение към душите на покойниците, понеже знам, че за тях се оставя тази храна. Тези ритуали, оказват ли някакво влияние върху душите и ако да - какво ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

27. Някой знае ли, дали в триадата Атма - Будхи - Манас, присъства това дето наричат човешка душа и дето същевременно е различно от човешкия дух, но е свързано с него ? Душата част ли е от триадата ?

Христо, предполагам, че въпросите ти изникват въз основа на нещо прочетено.

Добре е да го цитираш, за да може този, който би желал да ти отговори, да проследи хода на мислите ти и базисните твърдения, на които стъпваш. Например Атма - Будхи - Манас са основни понятия в източната философия, но не се знае кой автор и за какво свое твърдение ги е ползвал, за да се отговори на твоя въпрос. Така зададен, въпросът е странен. Погледни във уикипедия или гугъл - там има простички обяснения на термините.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

27. Някой знае ли, дали в триадата Атма - Будхи - Манас, присъства това дето наричат човешка душа и дето същевременно е различно от човешкия дух, но е свързано с него ? Душата част ли е от триадата ?

Вече съм се отказал от използването на думата „душа“. Ако трябва да се приведе някакво съответствие, Атма е духа, Будхи е духовната душа, двете заедно са монадата. Манас е двойствен. Едната част е индивидуалността, съзнаващия, мислещия човек, т.е. тази част от манас дава възможност на душата да се самоосъзнае и да разбира света. Другата част от Манас е свързана с отделните въплъщаващи се личности и с Кама.

Думата душа в различните учения се използва с твърде разнообразни значения. Някои поставят душата над духа, други говорят за духовна и за животинска душа (последното може да се отъждестви с магнетизма, прана и етерното тяло). Ако разгледаме българската дума, то тя очевидно представлява женски род от думата дух. Значи душата е женския аспект на духа, т.е. неговата материална (или по-скоро енергийна страна). Психе(я) се свързва с нисшия манас, или отново с въплътената личност.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

28. Раздаването на храна на панахиди и оставянето на храна на масата на Бъдни вечер - тези неща имат ли отношение към душите на покойниците, понеже знам, че за тях се оставя тази храна. Тези ритуали, оказват ли някакво влияние върху душите и ако да - какво ?

"ПанИхиди" е точното...

късметче :

Христо, предполагам, че въпросите ти изникват въз основа на нещо прочетено.
На Рьорих "Седемте велики тайна на космоса", донякъде "Философията на йогите" на Рамачарака и най - вече "Теософия" на Шайнер - тези дни я чета, нещата взеха да ми се наместват като продължих да чета (тоест, след пускането на въпроса по темата ми стана по - ясно, поне когато се касае за първата и третата книга). Тия езотерици защо просто не са ползвали оригиналните названия..., но явно его...желание да са оригинални. Записах си някои неща от книгата на Щайнер, написах в скоби пояснения и ми се поизясни работата, макар че още се чудя душата за която говори Рамачарака какво съответствие има в обясненията на Рьорих и Щайнер (но това ще го проверя по - нататък) . Рамачарака говори за душа, която от една страна е обект на влияние от инстинктивния ум, от тялото, а от друга страна е обект на влияние от духа (седмият и най - висши принцип във философията на йогите).

Например Атма - Будхи - Манас са основни понятия в източната философия, но не се знае кой автор и за какво свое твърдение ги е ползвал, за да се отговори на твоя въпрос.
Става дума за Вечния Човек, който е сравнен с едно дърво, а отделните личности в отделните му животи са сравнени с листа.

Станимир :

Атма е духа, Будхи е духовната душа, двете заедно са монадата. Манас е двойствен. Едната част е индивидуалността, съзнаващия, мислещия човек, т.е. тази част от манас дава възможност на душата да се самоосъзнае и да разбира света. Другата част от Манас е свързана с отделните въплъщаващи се личности и с Кама.

Като цяло разбирам обяснението на Станимир - знам какво означават Атма, Будхи и Манас. Ако има нещо ново за мен, то това е двойнствеността на Манас, но може и да съм забравил.

Не че обяснението на тези неща е най - важното, но все пак като виждам разлики в изказите на различните автори, съпоставям с предишни прочетени неща, за да мога да свържа новата със старата информация и да намаля вероятността да ми стане каша в главата ( то човек може и да не умува върху прочетеното, но ми се иска да имам яснота и заради самия мен,и за да мога евентуално на друг да обясня :D ).

П.п.: Комбинацията от Атма и Будхи ли образува това, за което се казва, че е Божи дух ( Свети дух ?) и което присъствува във всяка една човешка душа ? Всеки носи божия дух в себе си ? Може би атма + будхи = божествена искра (монада).

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

29. Бързото хранене е вредно за физическото здраве, може би и за духовното развитие ? Ами бавното хранене - то не е ли вредно ? :D Защото като ядеш бавно, по - добре усещаш вкуса на храната и повече се привързваш към нея ? А ? Или може би бавното хранене не е вредно, ако е хранене с безвкусна храна или ако се стремим да не мислим за вкуса на храната (при все, че може и да е вкусна) или ако се стремим да наблюдаваме обективно получаваното удоволствие ? Да се кефиш или да не се кефиш, туй е въпросът.;)

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

30. Човешкият дух в човешкото физическо тяло - къде точно се намира ? Би ли могло да се види с някаква апаратура, има ли някакви свойства ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Последните книги на езотерична тема-"Златния Трактат на Хермес" и "За Началата" -Ориген.Те пробудиха в мен нещо познато и все пак смътно ,и неясно за мен самата.Как мога това усещане да го изведа в съзнанието си и да го разбера,да го изкарам на светло?Подобни, но не същите преживявания,имах и с книгите на Бо Ин Ра-Книга за човека,Книга за щастието,Книга за отвъдния свят.Имате ли такъв опит?Даже се питам сега-трябва ли за това да се пише и говори?Е,набрах смелост и ви питам-всеки ваш отговор ще ми бъде от полза.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

31. Водата - тя освен физическа мръсотия, измива ли и някаква друга ? Ако да - каква, и нужно ли е при измиването да се ползват някакви формули ?

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Водата освен физическата мръсотия измива също и всякакъв вид психическа мръсотия, умора, напрежение:). Водата има памет и като и кажеш: "обичам те и те уважавам и ти благодаря за всичко" си променя кристалната решетка, това предполагам го знаеш. Тя е жива и интелигентна и ако се свързваш съзнателно с нея, като пиеш вода или се миеш или гледаш езерото или реката, със сигурност ползата е по-голяма, отколкото ако го правиш механично и несъзнателно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз само да допълня Звездичката, че не само водата, но и всичко около нас е живо и интелигентно. И ако боравейки с уж неодушевените предмети около нас (било природни или дори създадени от човека неща: сгради, мебели, дрехи и т.н.), действаме по начина, описан от нея, то ще можем да се ползваме от всичко много по-пълноценно, по-дълго и по-благоприятно, защото така хем ние ще допринасяме за световната хармония, хем ще живеем по-леко и добре в хармонията около нас.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Човешкият дух в човешкото физическо тяло - къде точно се намира ? Би ли могло да се види...

Може да се види в друг човек като точка от оранжева светлина в междувеждието.

Мове да видим и своя в същото място. Там е запоена жичката.

При много напреднали хора е най често в средата на челото.

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

32. Може ли да се каже, че всяко едно нещо в света е съвършено, но съотнесено към самото себе си, съотнесено към еволюционният етап на който се намира (понеже еволюцията е вечна, а съвършенството е относително понятие), може ли да се каже, че и изглеждащите ни несправедливи и грозни определени неща, всъщност са си справедливи сами по себе си, справедливи за тяхното си ниво на развитие, съвършени за настоящия етап от съществуването им. Учителят Дънов е казвал, че светът е като незавършена картина на Бог, върху която той не спира да работи - може ли да се каже, че всеки етап от изрисуването на картината си е съвършен съотнесен към самия себе си и че просто към момента това е съвършенното като се изходи от това, което е постигнато по - преди. Накратко : съвършен и справедлив и добър ли е от определена гледна точка, светът в който живеем ( физически, социално...) ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×