Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Ваксинация при децата - за или против

Recommended Posts

Ваксинация при децата - за или против

детска ваксинация

Съществуват различни мнения за полезносттна на ваксините при децата. В България засега има множество задължителни ваксини. Ако детето ги няма, не може да ходи на ясла, градина, училище, не може да напуска страната.

В болницата, когато бебето се роди, още в първите няколко часа му се бият ваксини. Повечето родители даже не знаят за това. Обикновено никой не ги уведомява или пита.

По здравна каса на детето се бият "живи" ваксини. Някои родители не знаят, че има и алтернатива, т.нар. "умъртвени" ваксини. Макар и скъпи, според специалисти те са по-безопасни.

Какво мислите за ваксинация на децата?

Полезни или вредни са ваксините за децата?

Имате ли познания или опит?

А знаете ли как стои въпроса в други държави?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ваксинациите се извършват в детска възраст, но повечето от задължителните ваксини предпазват човека до живот, тоест създават траен пожизнен имунитет, така, че темата, както е поставена, не касае само децата, а е доста мащабна, тъй като тук навлизаме в едни много, много сложни взаимоотношения макро - микро - свят, ако изходим от позицията, че ние сме макросвета :D . Но е важна тема и има какво да се каже, трудно само в един пост. Ваксинацията не е акт, а процес на образуване и действие на постимунизационен имунитет. Целта е ясна - създаване на бърза и навременна профилактика срещу ред инфекциозни заболявания, но дали е правилният избор това. Малко схематично и опростено да видим как става без участието на ваксини: Така, както в понастоящем сме устроени, инфекциозният процес в своята същност е война на макроорганизма ни с патологични микроорганизми и включва непрекъснато изменящи се физиологични и патологични реакции от страна на тези два свята. Микроорганизмите си създават ред механизми за оцеляване в тази борба: отделят токсични субстанции, ензими, образуват спори, мутират. Макроорганизмът от своя страна разполага също с много начини да се защити като повишава вибрациите си чрез изчистване ( мисли, чувства, воля ). На физично ниво има създадени прости бариери, като кератиновия най - външен слой на кожата, други са активни биохимични субстанции, осигуряващи относителна неспецифична защита срещу широк кръг заобикалящи микроби, например сълзите и много други телесни секрети съдържат ензима лизозим, който разгражда обвивките на микробите. По - съвършена химическа бариера се създава от група кръвни протеини, съставящи системата на комплемента, осъществяваща каскада от ензимни реакции, които могат да бъдат задействани от молекулярната характеристика на повърхността на някои микроорганизми. Най - общо казано, макроорганизмът има изградена съвършена защита в лицето на имунната система, която при едно нападение се обуславя от два вида имунен отговор: клетъчен и хуморален. Клетъчният е представен от ефекторни елементи - Т - лимфоцити с произход при човека и бозайниците тимус и В - лимфоцити от костния мозък, които пролиферират и съзряват като антиген - реактивни ( сензибилизирани ) лимфоцити и антитялопродуциращи плазматични клетки. Ако имунният отговор е предимно от сензибилизирани лимфоцити, се отнася за клетъчна имунна реакция, а при поява на антитела - хуморална. Т - клетките се делят на две основни субпопулации - Т4 и Т8, като в Т4 са включени Т - индуктори и Т - хелпери, а в Т8 - Т - килъри и Т - супресори. При взаимодействане на макрофагите и лимфоцитите с инфекциозния агент се отделят биологично активни вещества, наречени лимфокини, които стимулират имунната реакция. Макрофагите отделят Интерлевкин I, който стимулира Т - хелперите, те от своя страна отделят Интерлевкин II, който стимулира Т - килърите и В - лимфоцитите, като Т - убийците, придобили специфично цитотоксично свойство, атакуват и унищожават инфекциозния агент. Хуморалният имунитет се представя с образуването на антитела ( имуноглобулини ), които имат способността да се свързват със съответстващите им антигенни детерминанти на инфекциозните възбудители. Имуноглобулините се делят на 5 основни класа :

- Ig M ( макроглобулини ) - намират се главно в кръвта и имат аглутиниращи и активиращи комплемента свойства, като откриването им в човешкия серум е маркер за остра инфекция.

- Ig G се намират във високи концентрации в серума и междуклетъчните течности, а чрез плацентата могат да преминат в кръвоносната система на плода. Откриването на специфични такива е маркер за прекарана в миналото инфекция или в оздравителния й стадий, така наречената реконвалесценция.

- Ig A се срещат в серума като мономери и в секретите на лигавиците като димери.

- Ig E ( т.н. реагини ) играят роля на медиатори при алергични реакции свръхчувствителност от бърз тип.

- Ig D с недоуточнена роля в имунния процес.

Имуноглобулини, образувани специфично против даденозаболяване, могат да преминат и чрез майчината кърма в плода, като обуславят постнаталния му имунитет.

Специфичните ( срещу точно определен микробен агент) антитела се делят на : аглутинини, вируснеутрализиращи, преципитиращи, комплементсвързващи, антитоксини и др.

До тук добре - имаме си една стройна имунна система, надеждна защита от всичко чуждо на нашия организъм ( при хранене с месо - чужди белтъци, се включва активно също ). Защо ли са ни ваксини? Но върху тази система, както и върху всички останали в нашия организъм влияят ред фактори, като най - важни са генетичните ( които за мен са си кармично определени, т.е. заслужили сме си ги :) ), следват фактори на околната среда ( отново кармични май :) като замърсяване, резки температурни колебания, природни аномалии и ред други ) и много важно - начинът на живот като система от изградени хигиенни навици, за които носим настояща отговорност. Роля играят, естествено, преумората, стреса, непълноценното хранене с хроничен дефицит на качествени белтъци и витамини.

Конкретно за ваксините - по същество ваксинацята е развитие на по - горе описания процес, но по - леко протичащ от гледна точка патологичните последствия при естествено развитие на едно заболяване за макроорганизма, който е следствие на изкуственото вкарване на цели инактивирани или частици от инфекциозния агент. За пръв път понятието ваксина е въведено от английския лекар Дженер през 18 - ти век и произлиза от латинската дума за крава - vacca, понеже този лекар съзнателно заразява здраво момче на 8г. с вируса на кравешката шарка, тъй като забелязал, че доячките, боледуващи от кравешка шарка, не боледуват от по - страшната и бич за съвремениците му едра шарка - вариола или при тях болестта протича по - леко. Два месеца след това той отново заразява чрез инокулация през предварително наранена кожа същото момче този път от вируса на вариолата, като резултатът е революционен за тогавашната медицина, безсилна да се справи със смъртоносното заболяване. Тази ваксина принципно се прилагаше до скоро по същата методика - чрез скарификация - моите съвременници още носят спомена върху кожата в областта на дясното си рамо. Благодарение на масовото ваксиниране в световен мащаб, това заболяване е изкоренено от лицето на земята, факт, с който епидемиолозите много се гордеят и поради който отпада необходимостта понастоящем от провеждане на такава ваксинация. По - късно Пастьор през 19 - ти век разработва първите 3 атенюирани ( живи, но обезвредени ) ваксини, две от които против антракс и бяс. По - късно се откриват антитоксините и следва създаването на дифтерийния и тетаничния токсоиди. Та, иде реч за антракс, вариола, тетанус, дифтерия, и бяс - заболявания, числящи се към групата на особено опасните инфекции, протичащи изключително тежко и с висок контагиозен индекс - т.е. заразителност и практически сигурен смъртен завършек. Мисля, че тук няма място за двоумене, но тези заболявания са редки и ваксини се прилагат само по епидемиологични показания ( като се изключи дифтерията и тетануса ), т.е. евентуален контакт със заболял човек.

В детска възраст, според задължителния имунизационен календар, се провеждат ваксинации против морбили, рубеола, паротит, дифтерия, коклюш, полиомиелит, а в първите 24 - часа от раждането - против вирусен хепатит тип В - първата игла. Това е световна политика в здравеопазването, мерките, които са взети в това отношение, не съществуват само при нас, дори във всички, уважаващи се държави, тези мерки са много по - строги, отколкото понастоящем в БГ.

:) По въпроса за живите и убити ваксини : Ваксините като цяло се делят на три големи групи : 1. ваксини от живи микроорганизми, 2. ваксини от убити микроорганизми и 3. анаваксини и анатоксини.

Към първата група, т.н. обнародвано " живи " ваксини се причисляват тези, създадени от микроорганизми, които са лишени чрез различни способи от свойството да предизвикват заболяване, но са запазили способността да се размножават в една или друга степен вътре в организма след изкуственото им инокулиране, така че това да доведе до развитие на постимунизационен имунитет - предизвиква се т.н. ваксинална, имунизационна инфекция, която е безвредна и незабележима за организма или в малък процент много леко протичаща с леко повишена температура, лека обща отпадналост, лека хиперемия на мястото на апликацията, но затова пък чрез този вид ваксини се изработва от организма имунитет, най - близък по сила и трайност до постинфекциозния - този след преболедуване от даденото заболяване. Не при всички живи ваксини има алтернатива убити, а там, където има, ефектът върху имунитета е много по - надежден при живите. Така че, живите ваксини са най - ефективните имунни препарати и дават възможност да се предизвика имунитет там, където " убитите " са неефикасни или слабо такива ( леко поумрели ;) ). Към живите ваксини спадат тези против : морбили, антракс, туберкулоза, чума, полиомиелит, вариола, бяс, паротит, бруцелоза, жълта треска, туларемия, папатациева треска, лайшманиоза. До колкото имам информация в САЩ и Западна Европа, например, вместо инактивираната с формалин ваксина Salk против полиомиелит, се предпочита живата атенюирана Sabin, а в скандинавските страни се използва инактивираната ваксина.

Втората група ваксини се изработват от убити микроорганизми, като се приготвят от култури на вирулентни и имуногенни възбудители, убити с физични ( топлина, УВЛ, ултразвук ) или химични средства ( формалин, фенол и др.). По своето предпазно действие значително отстъпват на живите ваксини, но поради по - голямата им безопасност за макроорганизма тенденцията е за тяхното усъвършенстване. Такива ваксини се прилагат против : тиф и паратиф, петнист тиф, коклюш, скарлатина, Ку - треска, кърлежов енцефалит, има и против полиомиелит, чума, холера, грипните са такива например.

Третата група са пречистени анатоксини - вещества, израбтени чрез пречистване на специфични токсични субстанции, отделяни от микроорганизмите . Най - голямо приложение имат анатоксините при дифтерия, тетанус, коклюш под формта на комбинирани диваксини диф - тет ( ДТ) и триваксини диф - тет - кок ( ДТК ). Има анатоксин и при ботулизъм.

Настоящите хитове при изработката на ваксини имат за цел да се избегнат нежеланите ефекти при имунизации с живи, а да са налице техните имуногенни свойства, така че напоследък се работи усилено по производство на т. н. рекомбинантни ваксини. По геннотехнологичен път се въвежда в дрождени клетки генът, отговорен за кодиране синтезата на специфичния антиген от даден вирус, така, че вирусът да не се съдържа цял във ваксината, т. е. да не предизвиква заболяване, а само достоен имунен отговор. Такава ваксина, с която и в БГ се работи и се прилага в цял свят е тази против вирусните хепатити - Engerix - за ОВХ тип В, Havrix - за ОВХ тип А

и комбинираната и за двата типа вируси - Twinrix. Практически не се наблюдават никакви странични ефекти при тези ваксини, но неудобството тук идва от страна на различния тип имунен отговор на човека. Има хора, които не отговарят адекватно на ваксиналния щам и не изработват достатъчно напрегнат имунен отговор, който би предпазил от евентуална инфекция, това са т.н. low responders - слабо реагиращи с изработване на невисок титър от антитела, като при тях се налага още една игла от ваксината, някои пък изобщо не реагират и не изработват нищо като подобие на имунитет - така наречените non responders - не реагиращи, при които се налага отново провеждане на целия курс - 3 игли от ваксинацията, изключително редки са случаите на по - бурно реагиращи с изработка на много висок титър антитела и развитие на лека форма на някои от клиничните признаци на забляването хора - heigh responders. За голямо съжаление, в БГ не се прави масово изследване на имунизиращите се лица преди прилагане на ваксината за евентуално наличие на вече изработени антитела след прекарана лека, т.н. амбулаторна форма на болеста, което е задължително, според мен, защото в този случай ваксинирането е противапоказано. Освен това не се изследват след това ваксинираните лица за гореописания тип постваксинален имунен отговор, а се разчита сляпо на направената ваксина. Също би трябвало вече имунизираните лица да опресняват ваксината на поне всеки 5 - 6 години с една игла ( бустер ефект ), защото с годините пада нивото на постваксиналните антитела и дори при добър, нормален имунен отговор по време на имунизацията, след години вероятността да са с изчерпани възможности за адекватна реакция е голяма.

При грипната ваксина освен типа имунен отговор проблемът е в един лек момент на предварително проучване и улучване дали този и този точно вирусен щам ще предизвика епидемията през настоящата година, като гаранцията е ... Без да броим хитрините на грипния вирус, който дори само в рамките на една епидемия от няколко месеца може да си направи в началото леко дрейфтче и след това направо шифтче, така че, дори да се съдържа като предвиден във ваксината, да се окаже корено различен поради настъпили мутации и нашата имунна система да не успее да го разпознае.

По въпроса дали са полезни или вредни ваксините не може да се даде еднозначен отговор. Отново всичко е индивидуално и свързано с уникалността на организма. Но, тъй като има доста западни публикации, които изтъкват развитието на ред автоимунни заболявания след прекарани тежко в детството инфекциозни заболявания, желателно е при децата да се прилагат. Пример в това отношение са бавните, латентни вирусни заболявания - подострият склерозиращ паненцефалит след морбили, протичащ с припадъци и миоклонии и след бърза прогресия за 12 - 18 месеца водещ до смърт. Забелязано е, че в страните, където имунизационната програма включва активна противоморбилна ваксинация, процентът на това заболяване е рязко намалял, докато в страните от Централна Америка и Средния Изток е сериозен педиатричен и неврологичен проблем. Автоимунните последствия при прекарана рубеола се проявяват с тежка енцефалопатия - увреждане на мозъка, артрити, при ОВХ тип В - полиартрити и гломерулонефрити, при Респираторно - синцитиалните вируси - астма, има публикации, които алармират отдавна и за карциногенност на някои вируси. За автоимунно медиирано заболяване типичен пример е Алцхаймеровта склероза, тиреоидитът на Хашимото - много чест при жени над 40 г. Като изключим тежкото протичане на всички тези заболявания, при които имунизацията е задължителна. До тук беше " за " - то. Сега малко и " против " : има си противопоказания при всяка една ваксина, които би следвало общопрактикуващите лекари да разясняват на родителите и да вземат заедно с тях най - доброто решение за детето. Освен това, независимо дали жив или убит, ваксинацията е вкарване на чужд агент в организма все пак, което си е неправилно, според мен, но засега медицината като наука дотолкова се е развила, че да търси само начини за противопоставянето на Макро към Микро -световете и да изработва оръжията си - антибиотици срещу бактерии и ваксинации като профилактика на тежки вирусни заболявания. Лично, мисля, че би трябвало да има и друго решение и затова съм в този сайт . Ще ми бъде интресно да чуя всички мнения по въпроса. За успокоение на тези, които са против ваксините ще кажа, че имам направени единствено две ваксини, понеже са задължителни - против Кримска - Конго хеморагична треска и против ОВХ , но тип В, а епидемичният тип е А, не се пазя почти никак, освен обикновената сапунова профилактика, не слагам задължителните маски, шапки, ръкавици и изолационни престилки, дори понякота в бързината при спешни и тежки случаи не слагам и обикновената ежедневна престилка, работя 16 години във високоинфекциозна среда, а досега през живота си съм се разболявала сериозно единствено от бронхопневмония, която премина напълно за 7 дни през месец март тази година, а имах направена за пръв път ваксина против грип. :)

Абсолютно сигурно много неща съм пропуснала, но все пак успях, без да ща, да чупя рекорда на Кристиян за най - дълъг пост :D

Добро утро на всички форумци!

Бъдете много, много здрави! :thumbsup:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Ваксините - скритата истина" - с български субтитри:

http://www.arenabg.com/login.php?returnto=...hp%3Fid%3D55491

В торент тракера на бол.бг. /регистрациите там са свободни/ - линк към торента: http://torrents.bol.bg/login.php?returnto=...3D%26id%3D22420

Руски филм за ваксините с бг субтитри, без торент:

"Совершенно секретно: Вакцина страха" -

http://store1.data.bg/vanyoodata/mov/HTBA....sina.Straxa.avi

субтитри - http://www.kolibka.com/bg_sub/HTBA.Soversh...sina.Straxa.srt

Последните изменения в "Наредба № 15 за имунизациите в РБ":

http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135535957

Със следното изменение в чл. 11, т. 4 текстът "в деня на имунизацията" се допълва със "с насочена анамнеза към безопасно прилагане на конкретния биопродукт".

Лично на мен би ми се искало да чуя дефиницията за "безопасно прилагане" :hmmmmm:

П.С. При полио - се заменя с "инактивирана"...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моето мнение е, че ваксинациите са вече отживелица. Те са създадени за друго време и други условия. Човешкият организъм се променя, но не и ваксините. За това зачестяват и аномалиите (страничните реакции/увреждания) на децата. Във Франция вече не са задължителни. Хомеопатията дава нужните защити на организма. Тя е бъдещето, но всичко ново и прогресивно навлиза бавно в консервативните научни среди. Лекарствената индустрия няма интерес да има простички, революционни решения за лечение. Но това е бъдещето. :feel happy::thumbsup:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Силвия СД,

Поздравления за поста - кратко, ясно, обективно и полезно, особено за тези които досега не са се интересували от темата.

Тъй като имам две деца и аз като болшинството майки се интересувам и имам мнение, но за съжаление никой не ни пита дали искаме да ваксинираме или реимунизираме децата си.

Против съм всякакви ваксинации и реимунизации. В годините в които има такава процедура децата ми (това на което е правена) боледуват повече, практически целия есенно-зимен период. Нещата отшумяват чак към май месец. Наблюдавала съм и съучениците им - и при тях протичат с намален имунитет и много инфекции. Според лекарите теоретично няма такава възможност, но за мен няма никакво съмнение защо детето боледува.

Да не говорим и за някои други 'подробности', които не се споделят от властите. Миналата година в Англия бе забранен вноса на две американски ваксини, поради открити бактериални замърсявания в тях. При корупцията в ЗК се съмнявам, че някой ще си даде труд да прави такива изследвания и да спре вноса на нещо за което вече е прибрал парите. До скоро ни проглушаваха ушите с опасността от птичи грип, а за средно интелигентния човек е ясно, че чак такава опасност няма. Има бизнес, огромен и много печеливш.

Факт е, че вече няма шарка, чума, но си имаме в изобилие алергии и редица други заболявания и усложнения в резултат на ваксинирането. Голяма част от учените го признават и затова се търсят нови пътища като изработването на принципно нови по механизъм на действие ваксини, но мисля че изборът трябва да бъде наш.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Част от страницата Ваксинации.

Цялата статия - ТУК

"Повсеместно налагано е мнението, че ваксинирането на малките деца срещу инфекциозни заболявания е нещо добро и полезно за самите тях, а и за цялото общество. Но така ли е в действителност? И ефикасни и безвредни ли са ваксинациите?....

При обичайни нормални ситуации и при напълно здравословни условия внезапното изкуствено приложение на живата полиомиелитна ваксина може да бъде шок за организма. Естествената имунна система понякога се поддава на въздействието на антигени/вируси и не успява да достигне очакваните резултати при произвеждането на антитела. Патогенният жив вирус може да надвие естествения имунитет и да прояви своята разрушаваща природа. Способността за защитна имунна реакция на организма може да бъде отслабена, а имунната система застрашена. Редица сериозни проблеми могат да бъдат следствие на увредения, отслабен или видоизменен имунен отговор. Отделните индивиди могат да реагират по различен начин (понякога много бурно), като развият например имунна недостатъчност, имунна хемолиза (разпадане), имунно подтискане, имунопролиферация (нерегулиращо се разрастване на имунни клетки). Например левкемията е остро или хронично заболяване с неясна причина, характеризиращо се с прекомерно повишаване броя на левкоцитите и голям брой на моноцитите (при моноцитозната левкемия).

Поредицата от рутинни ваксинации срещу полиомиелит без провеждането на никакви предварителни тестове, в съчетание с приложението на различни, погрешно предписани и силни антибиотици може да наруши естествения имунитет на децата и да провокира различни заболявания с неясна етиология, които са трудни за диагностициране, независимо от различните скъпоструващи апаратури и лабораторни тестове.

Безразборното прилагане на ваксина, без предварително проучване дали съответното дете е свръхчувствително на нея или не е възприемчиво към съответната болест можем да сравним с преливането на кръв на нуждаещ се пациент без никакви тестове, отнасящи се до кръвната група и Резус-фактора.

При различните ваксинации, включително срещу полиомиелит, приложеният атенюиран (с намалена жизненост) или жив вирус без никакви тестове на приемащия е реален враг на организма, най-малко поне по време на приложението му.

Сред последствията могат да се срещнат заболявания като васкулити (възпаления на кръвоносните съдове), гломерулонефрити (заболявания на бъбречната тъкан с възпалително или автоимунно естество), системен Лупус еритематозис (автоимунно заболяване), хемолитична анемия (анемия, в резултат на краткия живот на кръвните клетки и бързото им разпадане), имунобластна лимфаденопатия и т.н. и т.н. – все състояние които би трябвало да привлекат вниманието на медицинската общност."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Някой знае ли дали съществува умъртвена ваксина за шарките?

При шарките се прилага триваксината Тrimovaks. В състава на тази ваксина MMR са включени съставки против Морбили, Рубеола и Паротит. Първа игла се прави на 13 месечна възраст, а реимунизация на 11 - 12 години.

Съществуват и моноваксини само срещу Морбили или само срещу Рубеола - Rubivaks, но също като триваксината тяхната характерна особеност е , че са живи атенюирани ваксини. Триваксината е включена от 1991 година като задължителна в Имунизационния календар в БГ и в момента се прилага тя.

Да, правени са опити за получаване на инактивирани препарати - т.н. убити ваксини против Морбили. Убитата ваксина е по - стабилна, по - стандартна в дозировката си и може, както и живата, да се комбинира с други ваксини. Приложението на убитата ваксина, обаче, макар и трикратно, предизвиква явен имунологичен отговор за много кратко време, което налага реимунизация.

Самостоятелното й трикратно приложение създава имунитет в 80 - 90 % в първите 6 месеца от имунизацията, след което ефекасността й бързо спада и към 18 - тия месец постимунизационните антитела напълно изчезват. Много от децата, имунизирани с тази убита ваксина заболяват от Морбили при среща с вируса, но в по - лека и субклинична форма, поради което се счита, че убитата ваксина има по - голямо значение за смекчаване тежестта на заболяването, а не за профилактика. Има уместни предложения за

комбинирането й с живата ваксина против Морбили, тъй като се намалява по този начин реактогенността на живата. Съществуват публикации, че при имунизация на кърмачета най - напред с убита и последваща имунизация след два месеца с жива ваксина, ваксинацията се понася добре и се получават високи титри на антитела и въпреки, че след убитата ваксина не се е наблюдавал серологичен отговор, се получава достатъчно напрегнат имунитет при такова редуване и децата не заболяват от Морбили при среща с вирусносители.

За останалите шарки, подлежащи на профилактична имунизация няма разработени убити ваксини - и при Рубеола и при Варицела - VARILRIKS на Glaxo, ваксините са живи атенюирани - с отслабени вирусчастици. Но при Варицела не е уместна масовата имунизация, тъй като заболяването е по - рядко, в сравнение с тези, подлежащи на задължителна имунизация, а и има достатъчно ефикасни лекарствени средства, които унищожават направо Varicela - Zoster вируса - Zoviraks (Acyclovir).

Имаше по - горе въпрос защо е необходимо да се правят ваксини, като сега никой не боледува от шарки и други заболявания, останали в историята на човечеството. Ами точно за това не се боледува - благодарение на ваксините, които създават едно масово ваксинационно покритие с антително население, но при пробив в имунизациите, какъвто риск понастоящем реално съществува, поради недобрата обхватност на децата, особено при някои контингенти, тези стари заболявания заплашват да се възродят наново. Имам такива примери в практиката си - през 1993 година избухна епидемия в страната от Морбили, защото се неглижираха имунизациите, влизащи в задължителния имунизационен календар, поради реформи и недостатъчен контрол в системата тогава в това направление. Епидемията сред неимунното население - неимунизирани деца и възрастни, непреболедували в детска възраст, протече доста тежко, като заболяването се манифестира със силни общоинтоксикационни симптоми - 40 - 41 градусови температури, тежко общо състояние и чести и тежки усложнения. Такъв е примера и с рубеолната епидемия 1996 година - масово боледуваха деца, неимунизирани, родителите и учителите им, също нелеко. Благодарение на имунизациите в световен мащаб е ерадикирана вариолата като заболяване, както писах в по - горния си пост, понастоящем така върви и въпросът с Полиомиелита. Благодарение на програмата на СЗО от 1988 година за масова имунизация против Полиомиелит Европа, Америка и островните тихоокеански части са обявени за зони,

" свободни " от това заболяване и то благодарение на използването на живата ваксина, все още се практикува имунизация, за да изчезне заболяването в целия свят. Сега в Америка и Зап. Европа точно поради това спокойно вече може да се използва т. н. убита полиомиелитна ваксина - ИПВ - инактивирана полиомиелитна ваксина, която за успокоение на родителите, ще се прилага и в БГ от следващата година. Тук, обаче, има доста спорове в нашите научни среди - някои застъпват тезата, че във връзка с използването на тази убита ваксина, която не създава достатъчно напрегнат имунен статус, а също и заради неглижирането на ваксинациите от някои слоеве на населението, рискът това заболяване да се върне отново и да засяга нашите деца е огромен и предлагат по време на имунизацията да се редуват живата ваксина с убития й вариант, така да се избегнат рисковете от т.н. ВАПП - ваксино - асоцииран полиомиелит, тъй като случаите на такъв се увеличиха - има вече 4 деца, засегнати по този начин с трайни увреди.

Хитът сега е да не се използват цели вирусни частици при производство на ваксини, а само да се изолират и ползват антигенните им части, пример за това е Инфанрикс - новата ваксина против Дифтерия, Тетанус, Коклюш, известна като ДТК, като коклюшната компонента е подобрена - не се използва цял пертусисен вирус, а частици от него, които са способни да провокират изграждане на имунитет - т.н. ацелуларна коклюшна ваксина.

Освен това много на мода са и новите четиривалентни, петвалентни и даже съществуват и шествалентни ваксини. Генното инженерство се намесва отдавна в производството на ваксинални препарати. И все пак, колкото и да са усъвършенствани, това са ваксини - нещо, което в природата не съществува.

Аз ще ви подшушна един евъргрийн - ваксина против всичко, никога не остаряващата триваксина НВЛ - съдържа една малка доза Надежда, една по - голяма доза Вяра и много голяма доза Любов! При така имунизираните деца, не се наблюдават странични реакции, тя не струва и скъпо, нищо не струва, но е много ефикасна. Имунизирайте вас и децата си с нея и не ще се разболеете и от най - опасната болест на този свят.

Успех! :thumbsup:

Редактирано от Силвия СД

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Още малко инфо на английски по темата

Видео филми

Против ваксините

Връзки към множество сайтове

Информация за ваксините

Онлайн филм: Ваксинирането - скритата истина

Няколко цитата от лекари изследователи по темата:

"Единствената безвредна (safe) ваксина е тази, която никога не е поставяна." д-р Джеймс Шанон от Национален Институт за здраве в САЩ

"Има сериозно количество доказателства за това, че имунизирането при децата носи повече вреда отколкото добро." д-р Антони Морис, бивш шеф на организация по контрол на ваксинте в САЩ, вирусолог

из статия: Ваксинацията, какво трябва да знаете

Основния въпрос за мен е защо ваксините са задължителни?

Защо не е дадено право на родителите сами да вземат решението дали да ваксинират децата си?

Това не е ли нарушаване правата на човека?

Ако детето се разболее от това срещу, което е ваксинирано (има такива случаи и не са единични) или ако има странични непредвидени реакции кой ще поеме отговорността? Лекарите, държавата или? И как по-точно ще поемат отговорността? С извинение или с обезщетение от 20лв на месец или ще платят за страданията и мъката на родителите?

В някои страни в Европа има ваксини, които в България са задължителни, а там са забранени със закон....

Дълга тема, не съм специалист, за да дам компетентно мнение, но категорично смятам, че родителите трябва да имат право на информация и на избор... да изберат бъдещето на детето си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ваксинация при децата - за или против

детска ваксинация

2 огледални теми "в развитие":

Ваксините - ползата или вредата от тях:

http://forum.bg-mamma.com/index.php?topic=131438.0

Ваксини и ваксинационни програми:

http://forum.bg-mamma.com/index.php?topic=121515.0

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Съдебна практика във връзка с ваксините:

Делото е администратино, а не наказателно. Водено е по повод на провеждана обществена поръчка за закупуване/доставка на ваксини - икономически интереси. Образувано е по жалба на "Aventis Pasteur" - Франция, като заинтересована страна е конституиран "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А. "-Белгия - ответник министъра на здравеопазването на РБ и представител на Върховна административна прокуратура.

Могат да се видят някои легални дефиниции за "ваксина" и др. Лично на мен ми беше интересна следната констатация на Върховния административен съд - "В имунизационния календар изобщо не се регламентират качества на конкретните ваксини, поради което съдът приема, че липсва нарушение". !

И просто отказвам да повярвам, че при провеждане на процедурата е имало един-единствен критерий- НАЙ-ниска предложена цена... И в същото време: "... дейността по провеждане на процедура за възлагане на поръчка за доставка на биопродукти и осъществяването на имунизациите в страната не представлява такава стопанска дейност, тъй като няма за цел реализиране на печалба, а опазване живота и здравето на българските граждани чрез избор на ваксина, отговаряща на съвременните изисквания за качество и безопасност."

Текстът на решението по делото: - /подчертаванията в текста са мои/.

Решение № 894 от 3.02.2004 г. на ВАС по адм. д. № 10529/2003 г., IV о., докладчик съдията Диана Гърбатова

30001 40001 14000 22000

-------------------------

Производството е по реда на чл. 5, т. 1 и чл. 12 и сл. от ЗВАС.

Образувано е по жалба на "Aventis Pasteur S. A. " - Франция със седалище: Авеню Понд Пастьор, Лион, Франция, с президент Авентис Пасьор, Франция, подадена чрез пълномощник Петя Стратиева - Лукова против Заповед № РД-17-611/22.10.2003 г. на министъра на здравеопазването на Република България. Според жалбоподателя горепосочената заповед, с която се открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на биопродукти за 2004 г. е незаконосъобразна и по отношение на нея са налице отменителни основания по чл. 12, т. 4 и т. 5 от ЗВАС. При даване ход на делото по същество в писмената защита на процесуалния представител на жалбоподателя адв. Арсов се сочи основание за отмяна наред с вписаните в жалбата и чл. 12, т. 3 от ЗВАС. В текста на първоначалната жалба, на допълнителната жалба, депозирана на 29.12.2003 г., в писмено становище от 26.01.2004 г. и в пледоарията по същество се развиват конкретни възражения против позиции № 2 и № 8 от условията, определени в т. 1.9. от процесната заповед относно изискванията, въведени от издателя на заповедта към ваксините срещу хепатит тип Б и срещу морбили, паротит и рубеола. Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваната заповед в частта й, посочваща изискванията към биопродуктите в т. 2 и т. 8 от спецификацията и претендира разноски по делото.

Ответникът - министърът на здравеопазването на Република България чрез процесуалните си представители юрисконсулт Митушева и адв. Арнаудов оспорва жалбата като неоснователна и в писмена защита развива съображения за законосъобразност на обжалваната заповед.

Заинтересованата страна - "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А. " - Белгия, със седалище и адрес на управление Рю дьо Линститю № 89, Риксенсарт, Белгия, чрез упълномощен адв. Стоева изразява становище за отхвърляне на жалбата в съдебно заседание и в писмено становище.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за недопустимост на жалбата, тъй като процесната заповед не е индивидуален или общ административен акт, защото няма адресат, не създава права, задължения и не засята права и интереси, както и преценката относно условията за участие в откритата обществена поръчка не подлежи на съдебен контрол.

Като прецени доводите на страните и доказателствата по делото, обсъдени поотделно и в съвкупност, Върховният административен съд, четвърто отделение приема за установено следното от фактическа страна: Страните не спорят помежду си относно обстоятелството, че обжалваната заповед е издадена на 22.10.2003 г. на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, б. "а", чл. 14 и чл. 22 от Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнение на Националния имунизационен календар за 2004 г. и с нея се открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на биопродукти за нуждите на страната през 2004 г. при определени условия, описани в т. 1.1. - т. 1.12. от заповедта. Безспорно е, че въз основа на процесната заповед е изготвена покана, обнародвана в ДВ, бр. 98/7.11.2003 г., публикувана и във в. "Новинар", като е изпратено уведомление изх. № 03-08-431 от 23.10.2003 г. до Регистъра за обществени поръчки при МС. От представената по делото административна преписка е видно, че възложителят на обществената поръчка е утвърдил Документация за провеждане на процедурата, включваща обжалваната заповед, пълно описание на предмета на поръчката - спецификация на необходимите за 2004 г. биопродукти, технически условия за изпълнение на поръчката, образец на предложението и проект за договор за възлагане на обществената поръчка. От приложените към жалбата доказателства се установява, че между жалбоподателя и ответника е разменена кореспонденция и на писма на "Aventis Pasteur S. A." от 27.10.2003 г., - два броя, 10.11.2003 г., 11.11.2003 г. и 17.11.2003 г. ответникът е изпратил подробни отговори. Като доказателства по делото са приети писмени становища на Световната здравна организация, Изпълнителна агенция по лекарствата, Специализираната комисия за оценка на терапевтичната ефективност и безопасност на лекарствените продукти - ваксини и лекарства към МЗ и Протокол № 7 от 30.07.2003 г. от заседание на Експертния съвет по епидемиологичен надзор на заразните болести, имунопрофилактика и противоепидемичен контрол, създаден със Заповед № РД-09-228/3.06.2002 г. на министъра на здравеопазването. Безспорно е, че на дата 21.11.2003 г. "Aventis Pasteur S. A.", Франция е подал жалба чрез ответника до ВАС против Заповед № РД-17-611/22.11.2003 г., която е предмет на настоящото съдебно производство. На 29.12.2003 г. в МЗ е входирано допълнение към жалба против посочената по-горе заповед и против Заповед № РД-17-758/15.12.2003 г. на министъра на здравеопазването, с която се нарежда изменение и допълнение на първоначалната заповед. От текста на последната заповед е видно, че с т. 1.2. се изменя спорната позиция № 2., чрез въвеждане на позиции № 2.1. и № 2.2. и се добавя нова позиция № 17 - ваксина срещу бяс, към която жалбоподателят няма претенции. При така изяснената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав счита, че жалбата е процесуално допустима, защото предмет на обжалване е административен акт, издаден от административен орган - министър, чиито заповеди подлежат на обжалване по съдебен ред пред ВАС, съобразно нормата на чл. 5, т. 1 от ЗВАС. При постановяване на процесната заповед между страните не възникват отношения на равнопоставеност, от което следва, че е налице административно правоотношение. Съдът в решаващия състав не възприема становището на представителя на Върховна административна прокуратура, че спорният акт няма адресати, защото същият има такива и те са определяеми чрез съдържанието на т. 1.5. от заповедта: български и чуждестранни физически или юридичедски лица - производители и/или упълномощени представители на производителите, регистрирани по ТЗ или по националните им законодателства. Следователно, адресати на процесната заповед са както жалбоподателят и конституираната заинтересована страна, така и всички потенциални участници - кандидати за изпълнители на поръчката, които биха подали предложения в определения срок. Прокурорът развива тезата, че обжалваният акт не засяга права и интереси, което не се възприема от този съдебен състав, защото "засягането" се обективира чрез несъответствие на акта с императивна правна норма, която обжалваният акт нарушава, в какъвто смисъл е РКС № 21/1995 г. по конституционно дело № 18 от 1995 г. В конкретния случай в текста на жалбата се релевират нарушения на правни норми и доколко те са действително осъществени е въпрос на преценка за основателност, а не за допустимост на жалбата. С оглед на горното, Върховният административен съд в решаващия състав приема, че обжалваната заповед има характер на административен акт, който по силата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България подлежи на обжалване по съдебен ред, тъй като съдебният контрол върху нея не е изключен изрично със законова норма.

Според настоящия съдебен състав жалбата е предявена от надлежна страна - евентуален участник в процедурата по обявената обществена поръчка и е подписана от упълномощен от президента на "Aventis Pasteur S. A." - Франция представител за България Петя Апостолова Стратиева - Лукова, съобразно прието като доказателство пълномощно от 19.11.2003 г., представено в оригинал и в превод на български език. От текста на това пълномощно се установява, че горепосоченото лице не е из между лицата, притежаващи представителна власт да извършват процесуални действия (подаването на жалба е такова), тъй като не е адвокат или юрисконсулт на жалбоподателя - чл. 20, ал. 1, б. "а" и "в" от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС, поради което жалбата е приподписана от надлежно упълномощен адвокат Арсов.

Върховният административен съд, четвърто отделение счита, че жалбата е предявена в срок, защото по отношение на нея е неприложима нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, изискваща продаване в 7-дневен срок, понеже процесната жалба няма за предмет обжалване на решение по чл. 45 от ЗОП. Тъй като в разпоредбите на ЗОП не се съдържа указание за срока за предявяване на жалби срещу други административни актове е приложим 14-дневният срок, визиран в нормата на чл. 13, ал. 2 от ЗВАС. В конкретния случай е безспорно, че жалбата е депозирана при ответника на дата 21.11.2003 г., който е четиринадесетият ден, броящ се от следващия ден след датата на публикуване на поканата в ДВ. - 7.11.2003 г., чрез която е оповестена обжалваната заповед. От тук следва изводът на съда, че жалбата на "Aventis Pasteur S. A." - Франция е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

С обжалваната заповед се нарежда откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на биопродукти за нуждите на страната през 2004 г. Възраженията жалбоподателя касаят т. 2. и т. 8. от спецификацията в заповедта, визиращи ваксина срещу хепатит Б и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Според текста на т. 16 от § 1 от ДП на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина "ваксини, токсини и серуми" са лекарствени продукти, предназначени за създаване на активен или пасивен имунитет или за установяване състоянието на имунинет, а в т. 21 от § 1 на ДП на ЗЛАХМ се дава легално определение за "лекарствен продукт", като лекарствена форма в нейната окончателна опаковка, в която се предлага за употреба. Съобразно чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗЛАХМ лекарства по смисъла на този закон са вещества и лекарствени продукти, предназначени за приложение при хора, като лекарствен продукт е всеки краен продукт, който представлява вещество или комбинация от вещества, предназначени за лечение или профилактика на заболявания при хора и се прилага за употреба в окончателна опаковка и като лекарствени продукти се считат и всяко вещество или комбинация от вещества, които могат да се прилагат върху хора за диагностициране или възстановяване, коригиране или променяне на физиологични функции на човека. Според "Медицинска терминология на шест езика" (издателство "Медицина и физкултура", второ издание, стр. 571) vaccinuм: ваксини; ваксини са суспензии във физиологичен разтвор на убити, отслабени (чрез загряване, с формалин или др. вещества) или живи микроби или техните токсични продукти, които служат за имунизиране и биват: хетероваксини, приготовлявани от болестни причинители извън тялото и автоваксини, добивани от болестни микроорганизми, произхождащи от самия болен, на когото ще се прилагат.

Жалбоподателят се позовава на допуснати нарушения по смисъла на чл. 12, т. 3, 4 и 5 от ЗВАС, но настоящият съдебен състав счита, че е задължен служебно да упражни контрол за наличие на всички отменителни основания, визирани в текста на чл. 12 от ЗВАС. Върховният административен съд в решаващия състав констатира, че обжалваната заповед е издадена от името на министъра на здравеопазването, който по силата на чл. 10 от ЗЛАХМ осъществява лекарствената политика в страната. Заповедта и документацията за провеждане на процедурата са подписани със запетая и от приетата като доказателство Заповед № РД-15-2273/20.10.2003 г. се установява, че заповедта е издадена от заместник-министър Любомир Куманов, на когото е възложено да изпълнява функциите на министъра, между които изрично е вписано - да подписва и утвърждава актове по ЗОП, като заместването е за времето на задгранична командировка на министъра през периода 21.10.2003 г. - 22.10.2003 г. Налице е вторична, прехвърлена компетентност, предоставена при заместване, в която хипотеза определен служител, позовавайки се пряко на своето служебно положение на заместник, действа вместо титуляра. По делото е безспорно, че обжалваната заповед е постановена в предвидената в закона писмена форма, от което съдът прави извод за спазване изискванията за компетентност и за форма, предвидени в разпоредбите на чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗВАС.

С жалбата се релевират отменителни основания по смисъла на чл. 12, т. 3 от ЗВАС - съществени нарушения на административно производствени правила. Според настоящия съдебен състав такива нарушения не са допуснати, тъй като при издаване на обжалвания акт и на поканата, чрез която се оповестява заповедта е спазена точно процедурата, визирана в чл. 34 ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Според жалбоподателя процесната заповед е постановена в нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗАП, тъй като не е мотивирана и не е видно, какви са съображенията на възложителя да предяви спорните изисквания към ваксините по т. 2 и т. 8 от спецификацията. Върховният административен съд в решаващия състав счита, че това възражение е неоснователно, защото в текста на чл. 22 от ЗОП точно и изчерпателно е регламентирано съдържанието, което следва да има заповедта за откриване на процедурата. В случая са налице всички изискуеми реквизити по чл. 22, ал. 1 от ЗОП, в който не е предвидено мотивиране на акта. Въпреки това, съдът намира, че възложителят е изложил мотиви относно спорните позиции в спецификацията, които е допустимо да се материализират в отделен акт, съобразно Тълкувателно Решение № 16/1975 г. на ОСГК на ВС и с това се реализират целите на мотивирането - страните да организират защитата си и съдът да разполага с необходимата основа да прецени законосъобразността на акта. Съдът констатира, че в писма изх. № 47-22-06/21.11.2003 г. и № 47-22-120/28.11.2003 г. (изпратени до представителя на жалбоподателя и получени от адресата, като са приложени от него към жалбата) са изложени съображенията на възложителя относно изискванията към ваксините. С този писма е обяснено, че задължителните изисквания към биопродуктите са съобразени с националните нужди и интереси на потребителя и е изяснен статутът на Експертния съвет по епидемиологичен надзор на заразните болести, имунопрофилактика и противоепидемичен контрол, създаден със Заповед № РД-09-228/3.06.2002 г. От текста на приетия като доказателство протокол № 7 от заседание на горепосчения съвет на 30.07.2003 г. се установява, че в т. 1. са обсъдени задължителните изисквания към биопродуктите за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки и е взето решение комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола да е произведена на база паротитен ваксинален щам Jerуl Lуnn или негов дериват. След задълбочено обсъждане на заседанието единодушно е прието предложението на националните консултанти по детски болести и микропедиатрия за използване на ваксини срещу хепатит Б с ниско съдържание на тиомерзал на деца до два навършени месеца, а поради наличието на трети прием на 6 месеца и с оглед използването на един вид ваксина за гарантиране на получения имунен отговор, пълната имунизационна схема за деца да бъде с ваксина, отговаряща на това изискване. При това положение, настоящият съдебен състав приема, че са налице изложени мотиви за издаване на спорната заповед.

В допълнение към жалбата, подадено на 29.12.2003 г. жалбоподателят обсъжда Заповед № РД-17-758/15.12.2003 г. на министъра на здравеопазването и развива доводи за процесуални нарушения при издаването й - чл. 26, ал. 4 от ЗАП. Върховният административен съд в решаващия състав констатира, че визираната заповед е издадена на 15.12.2003 г., след процесната, но тъй като с нея е допълнена и изменена обжалваната заповед, счита, че следва да бъде разгледана по реда на чл. 188, ал. 3 от ГПК. Тази заповед действително е постановена след изтичане на срока, определен в чл. 26, ал. 4 от ЗАП във връзка с чл. 11 от ЗВАС и то по време на висящ съдебен процес, което представлява административнопроизводствено нарушение, но то не е от категорията на съществените. Това е така, защото предмет на настоящото съдебно производство е не заповедта от 15.12.2003 г., а първоначалната, издадена на 22.10.2003 г. и това нарушение не се е отразило на правото на съдебна защита на жалбоподателя. Също така със заповедта от 15.12.2003 г. (публ. в ДВ. бр. 110 от 19.12.2003 г.) се прецизират изискванията към ваксината против хепатит Б, създавайки на мястото на оспорената т. 2. от спецификацията нови т. 2.1. и т. 2.2., като към ваксината, вписана в т. 2.2. не се съдържа изискване за липса на тиомерзал или за количество под 2 микрограма на доза, което е изцяло в интерес на жалбоподателя, чиято регистрирана у нас ваксина съдържа по-високо количество тиомерзал. На основание на горното, съдът приема, че не са осъществени съществени нарушения по смисъла на чл. 12, т. 3 от ЗВАС.

С жалбата, предмет на настоящото производство се инвокират отменителни основания по чл. 12, т. 4 от ЗВАС - противоречия с материалноправни разпоредби. Основното възражение на жалбоподателя е, че с процесната заповед в обжалваната й част по позиции № 2 и № 8 от т. 1.9. се нарушават разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 от 27.04.2000 г. на Министъра на здравеопазването за видовете имунизации в България и сроковете за извършването им. Според първата норма задължителните имунизации и реимунизации се извършват с ваксиналните препарати, съгласно Имунизационния календар на РБ, посочени в Приложение № 1. Настоящият съдебен състав счита, че в случая не е налице противоречие с тази норма, защото имунизационния календар визира навършената възраст за имунизация, вида на имунизацията, начина на приложение на ваксината и дава най-общото непатентно наименование на съответната ваксина съобразно заболяването, против което е насочена. В този календар изобщо не се регламентират качества на конкретните ваксини, поради което съдът приема, че липсва нарушение. Относно твърдяното несъответствие с нормата на чл. 6 от визираната наредба, настоящият съдебен състав също счита, че но не е налице, защото с нея е предвидено, че имунизациите и реимунизациите се извършват само с ваксини, които са получили разрешение от министъра на здравеопазването и са регистрирани в Изпълнителната агенция по лекарствата. В конкретния случай не се констатира отклонение от тази разпоредба, защото в обжалваната заповед в т. 1.4. е вписано такова условие. Според касатора, възложителят е нарушил посочените разпоредби, като е предявил по - високи, специални изисквания към спорните ваксини, които не са предвидени в Наредба № 2/2000 г. Върховният административен съд, четвърто отделение не споделя това становище, тъй като с наредбата се очертават минималните условия и възложителят при откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка има право да постави изисквания и условия, каквито той счете за необходими за успешното извършване на съответната имунизационна дейност. Възложителят би бил в нарушение в случай, че открие обществена поръчка за доставка на биопродукти, които не са регистрирани у нас и не са получили разрешение за употреба, но в конкретния случай това не е налице.

В жалбата се развива тезата за материалноправно нарушение, тъй като ответникът е допуснал от една страна превишаване пределите на оперативната самостоятелност, а от друга, че е следвало да действа при условията на обвързана компетентност. Според настоящия съдебен състав е налице вътрешно противоречие в тази теза, тъй като, ако възложителят действа при обвързана компетентност, то не е налице оперативна самостоятелност, чиито рамки да се нарушават. Върховният административен съд в решаващия състав счита, че не е налице обвързана компетентност на министъра, защото в случая не е възможно само едно законосъобразно решение и възложителят не е лишен от възможност за избор при формулиране на условията и изискванията към кандидатите и към биопродуктите, които те доставят. Дори в текста на приложения към Наредба № 2 Имунизационен календар изрично е вписано, че при имунизации против морбили - паротит - рубеола се прилагат три ваксини или моноваксини, което означава, че още в подзаконовия нормативен акт е заложен избор при извършване на ваксинациите. Според настоящия съдебен състав при постановяване на обжалваната заповед министърът на здравеопазването действа при условията на оперативна самостоятелност, в рамките на която той осъществява преценка за качествата на доставяните ваксини по целесъобразност, която оценка не подлежи на съдебен контрол. Налице е двойна факултативна дискреционна компетентност, защото административният орган има право на факултативна оценка - той преценява не само дали и кога да издаде процесният акт (да открие процедурата), но и при издаване на акта има право да прецени какви клаузи, условия, изисквания да съдържа този акт.

При упражняване на съдебен контрол върху такъв акт, съдът разполага с възможността за преценка само по законосъобразност - доколко оперативната самостоятелност е в рамките на закона и чрез нея не се нарушават императивни правни норми. На основание на горното, съдът счита, че не е осъществено соченото материалноправно нарушение и ответникът е действал в пределите на регламентираната от закона оперативна самостоятелност.

Относно възражението на жалбоподателя за допуснато нарушение на нормата на чл. 36, ал. 3, т. 3, изр. 2 от ЗОП, настоящият съдебен състав намира, че е необосновано. Това е така, защото горната норма изисква възложителят да не поставя условия, които да са свързани с определено предприятие, патенти, полезни модели, търговски марки и марки за произход. От текста на процесната заповед се установява по безспорен начин, че ответникът не е вписал фирмено наименование на определено дружество или търговец, който да произвежда или доставя съответните ваксини и не фигурира условие за конкретна търговска марка или патент. Според жалбоподателя с обжалвания акт министърът определя изисквания, на които отговаря само един производител "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия и със заповедта за откриване на процедурата се насочва към избор именно на този изпълнител. Върховният административен съд, четвърто отделение приема това твърдение за неоснователно и недоказано, защото от текста на приетия като доказателство Списък на разрешените за употреба ваксини в Република България е видно, че на изискването по оспорената т. 2. от спецификацията - ваксина срещу хепатит Б, педиатрична, без тиомерзал или с количество под 2 микрограма на 1 доза, 1 дозови разфасовки отговарят следните ваксини:engerix В на "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия;euvax В на "LG Life Sience Ltd.", Корея;

Н-В-Vах II на "Меrck Sarp ?Hepavax Gene на "Коrea Green Cross Corporation", Корея, като първата ваксина не съдържа тиомерзал (консервант, съдържащ етил живак), а останалите са с количество по-ниско от 2 микрограма на доза. Съдът кредитира горепосочения списък, тъй като той е приложен към писмо изх. № 5553/15.03.2003 г. на Изпълнителната агенция по лекарствата, което е подписано от изпълнителния директор и от директора на дирекция "Биологични продукти". Съдът констатира, че в приложената по делото извадка от сайта в Интернет на Световната здравна организация са посочени общо шест производителя на рекомбинирана ваксина срещу хепатит В, а именно: центрове в Куба и САЩ, две фирми в Корея, фирма в Индия и "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия. Според настоящия съдебен състав от значение в случая е, че изискването на възложителя е изобщо да не се се съдържа тиомерзал и алтернативно - количеството да е по - малко от 2 микрограма на доза и конкретната преценка за това следва се направи от комисията, разглеждаща постъпилите предложения. Аналогично е положението с ваксината, визирана в позиция № 8 от т. 1.9. на обжалваната заповед, според която ваксината срещу морбили, паротит и рубеола следва да е с паротитен ваксинален щамJerуl Lуnn или негов дериват, 1 дозови разфасовки и разтворител.

От текста на Списъка, приложен към горепосоченото писмо на ИАЛ е видно, че у нас са регистрирани ваксини с ваксинален щамJerуl Lуnn:Priorix на "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия и М-М-R-II на Меrck Sarp ?

По отношение становището на жалбоподателя за противоречие с нормата на чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП, налагаща прекратяване на процедурата поради липса на реална конкуренция, Върховният административен съд в решаващия състав счита, че на този етап от процедурата по възлагане на обществената поръчка соченото нарушение не е осъществено. Преценката за приложение на чл. 21 от ЗОП се извършва в по-късен момент от процедурата след подаване на предложенията от кандидатите и се извършва от възложителя, който следва да се произнесе с мотивирано решение, което подлежи на обжалване. В случая ще бъде преждевременно обсъждането на този въпрос, тъй като не може да се определи предварително колко предложения ще постъпят и от кои производители. Настоящият съдебен състав се съобразява и с обстоятелството, че потенциални кандидати в процесната обществена поръчка са не само доставчици, които имат качество на производители, но и такива, които са упълномощени представители на производителите - дистрибутори и търговци на едро с лекарствени продукти, както е вписано в т. 1. 5. от обжалваната заповед, които също са реални конкуренти. В разпоредбите, уреждащи изискванията към кандидатите, визирани в чл. 23 от ЗОП не се съдържа ограничение само до производители. Ако съдът, тълкувайки тези норми приеме, че те касаят единствено производители, то тогава ще се създадат неоправдани ограничения, които не намират опора в нормативен акт, тъй като, ако законодателят е искал да ограничи броя на кандидатите само до производители е щял да регламентира това изрично.

С жалбата се инвокира отменително основание - нарушение на чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗОП, според който критериите за оценка на предложенията и начините за определяне на тяхната тежест задължително се включват в решението за откриване на процедурата. В конкретния случай е безспорно, че в т. 1.10. от обжалваната заповед критериите за оценка и тежестта им са определени точно от възложителя. Жалбоподателят твърди, че се създава неяснота, тъй като не е ясно дали оценката се извършва само на база "най- ниска цена" или и по други критерии. Според настоящия съдебен състав, твърдяната неяснота не е налице, защото в т. 1.10. от заповедта точно и конкретно е посочено, че единствен критерий за оценка на предложенията ще бъде най-ниската предложена единична цена и е описан начинът на числовото изражение на този критерий - претеглената стойност на критерия, която е число, представляващо съотношение между предложената най-ниска цена по съответната позиция от спецификацията от участник в процедурата към предложената цена от всеки от участниците, умножено с тегловен коефициент 1. В този смисъл е и писмо изх. № 47-22/6 от 21.11.2003 г. на ответника до жалбоподателя, с което подробно се изяснява този въпрос и се излагат мотиви за приетия от възложителя начин на оценяване.

По отношение възражението на "Aventis Pasteur S. A.", Франция за противоречие с чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Върховният административен съд, четвърто отделение счита, че е необосновано, защото законът, на който се позовава жалбоподателят не е действал към датата на издаване на процесната заповед. Законосъобразността на административния акт се преценява към този момент, а ЗОАРАКСД е обнародван в ДВ. бр. 55/2003 г. и съобразно § 5 от ПЗР влиза в сила от 17.12.2003 г. Освен това, "стопанска дейност" по смисъла на § 1, т. 3 от ДП на ЗОАРАКСД е дейност, извършвана от търговец, от лица по чл. 2 от ТЗ и всяка друга, осъществявана с цел печалба. Според настоящия съдебен състав, дейността по провеждане на процедура за възлагане на поръчка за доставка на биопродукти и осъществяването на имунизациите в страната не представлява такава стопанска дейност, тъй като няма за цел реализиране на печалба, а опазване живота и здравето на българските граждани чрез избор на ваксина, отговаряща на съвременните изисквания за качество и безопасност. Следва да се има предвид и фактът, че разпоредбите, на които се позовава жалбоподателят визират забрана за налагане на ограничения и тежести, водещи до ограничаване на конкуренцията и които не са необходими за постигане целите на закона. Както бе изяснено по- горе, с изискванията и условията, вписани в обжалваната заповед не се ограничава конкуренцията и тези изисквания са в съответствие с целта, формулирана в чл. 2, ал. 2 от ЗОП - защита на потребителя.

Относно твърдението на жалбоподателя за наличие на материалноправно нарушение, изразяващо се в несъответствие с принципите на ЗОП, визирани в чл. 9, т. 1, 2 и 3 от закона, съдът счита, че също е неоснователно. Това е така, защото от съдебния състав не се констатират нарушения в публичността и прозрачността при постановяване на обжалваната заповед. От приложената към жалбата кореспонденция между жалбоподателя и ответника е видно, че последният е мотивирал изискванията си, обяснявайки на бъдещите кандидати условията за участие в процедурата, като е спазил и процедурата за оповестяване чрез ДВ. и в ежедневник, както на обжалваната заповед, така и на заповедта от 15.12.2003 г. Според Върховния административен съд, четвърто отделение в случая са спазени принципите за свободна и честна конкуренция и за осигуряване равни възможности за участие на кандидатите, защото, както бе изяснено по- горе потенциални доставчици на спорните ваксини са не само "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия, но и други фирми и институти, както и техни дистрибутори. Жалбоподателят развива тезата, че заинтересованата страна има монополно положение и чрез него нарушава принципите на чл. 9, т. 2 и т. 3 от ЗОП, но съдебният състав не споделя това твърдение, тъй като то се опровергава от обсъдените по-горе доказателствата по делото. За съда е от значение и обстоятелството, че от представените от заинтересованата страна доказателства, неоспорени при приемането им - извлечение от Автоматизирана база данни за лекарствата и от сайта в Интернет на Комитета за фирмени лекарствени продукти при ЕАОЛП се установява, че самият жалбоподател е производител на противохепатитна ваксина без съдържание на тиомерзал: HBVAXPRО и на ваксина, срещу морбили - паротит - рубеола с щам Jerуl Lуnn: ROR-VAX, които са разрешени за употреба в държавите, членки на Европейския съюз, съобразно възприетата централизирана процедура на регистрация, но "Aventis Pasteur S. A.",

Франция по някакви свои съображения не е предприел действия за регистрация на тези ваксини в Република България. Това означава, че ограниченията в случая са създадени не от необосновано високите изисквания на възложителя към биопродуктите, а са в резултат от липсата на регистрация на процесните ваксини у нас, което е в зависимост от волята на производителя на ваксините. С оглед на горното, Върховният административен съд в решаващия състав счита, че релевираните в жалбата противоречия с материалния закон по смисъла на чл. 12, т. 4 от ЗВАС не са осъществени.

Жалбоподателят се позовава на нарушения на целта на закона, формулирана в чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП, защото според него, възложителят не осъществява контрол при изразходването на бюджетни средства в резултат на въвеждане на изисквания за доставка на по-скъпи ваксини. Настоящият съдебен състав намира, че не е налице соченото нарушение, защото възложителят разполага с оперативна самостоятелност да предяви такива изисквания към ваксините, предмет на доставка по обявената обществена поръчка, които той прецени, че са необходими за качествено изпълнение на имунизационния календар в Република България. В този случай става въпрос за специфична медицинска и фармацевтична дейност, при която интересите на потребителите - малки деца са от първостепенно значение, поради което съображенията за защита живота и здравето на подлежащите на ваксинация лица са водещи. Освен това, от текста на т. 1.7. и т. 1.10. от процесната заповед се установява, че възложителят се съобразява с принципна за ефективност при изразходването на средствата, поставяйки като единствен критерий при класирането на предложенията най-ниската предложена цена.

По изложените съображения, съдът счита, че обжалваният административен акт е законосъобразен, тъй като е постановен от компетентен орган в предвидената в закона форма и при издаването му не е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона, което налага отхвърляне на жалбата изцяло.

С оглед изхода на спора, претенцията на жалбоподателя за присъждане на разноски следва да се остави без уважение. Останалите страни в процеса не са заявили искане за заплащане на разноски.

На основание на горното и на чл. 28 от ЗВАС във връзка с чл. 42, ал. 1, предложение последно от ЗАП, Върховният административен съд, четвърто отделение

РЕШИ:

Отхвърля жалбата на "Aventis Pasteur S. A." - Франция със седалище Авеню Понд Пастьор, Лион, Франция, с президент Авентис Пасьор, Франция, подадена чрез пълномощник Петя Стратиева - Лукова против Заповед № РД-17-611 от 22.10.2003 г. на министъра на здравеопазването на Република България като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията пред петчленен състав на Върховния административен съд.

----------------------------------------------------------------------------------------

Цитат: "...въпрос за специфична медицинска и фармацевтична дейност, при която интересите на потребителите - малки деца са от първостепенно значение, поради което съображенията за защита живота и здравето на подлежащите на ваксинация лица са водещи." Цитатът някак не кореспондира с ЕДИНСТВЕНИЯТ заложен критерий за оценка - НАЙ-НИСКА предложена цена /това си е само лично мнение/.

Въпрос: имате ли информация за наказателни дела, образувани по повод поставяне/непоставяне на ваксини или причинени увреждания?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Слагат опасни ваксини на децата

ПЛОВДИВ. Джипита слагат забранени ваксини срещу детски паралич. Става въпрос за т.нар. живи полиомиелитни препарати, които са спрени у нас и в Западна Европа.

Според наредба на здравното министерство от м.г. имунизацията срещу детски паралич става задължително с тривалентна полиомиелитна ваксина, която се прилага мускулно, а не орално. Въпреки това от РИОКОЗ раздавали на джипитата старите серуми. Новите се бавят, защото фирмите, загубили търга за доставка, обжалват.

Ели Куманова

Източник: http://www.standartnews.com/bg/article.php...&article=177526

Нямам какво да кажа.

Редактирано от AIM

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В тази книга "Световната конспирация срещу здравето" също има интересни неща. На д-р Атанас Гълъбов е. Според мен ваксинацията отслабва имунитета и може да окаже негативно въздействие на еволюцията на човечеството като цяло. По-добрият начин е да се изгражда имунитет с правилно мислене, хранене, дишане и т.н.

Рано или късно всеки сам ще стигне до това, така, че може би е и част от естествения подбор. Все пак е добре да се учим да мислим, а това става при някакво съпротивление. Все още по-голямата част от нас хората, сме бройлери. Когато стане по-малката част такава, задължителната ваксинация ще отпадне.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Това за бройлерите :D , нямаше да ми дойде на ум, но за съжаление е много близо до действителността.

Книгата съм я чела, той пише малко по-емоционално, но общо взето нещата са така. Все пак напоследък се забелязват положителни промени - екологичното земеделие, повишаващата се култура на хората относно съдържанието на консерванти, изкуствени оцветители, ароматизатори и др. в храните, засилващият се интерес към билкови и хомеопатични лекарства и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Най-добре е без ваксинации, но е необходимо да се засилва естественият имунитет, а това е трудна задача в днешно време. Знам, че някои хомеопати в 100% отричат ваксините, а и аз съм завършил точно тази най-радикална класическа школа. Но гледам все пак и съвременните факти. Ако човек без ваксинации иде в рискови тропически области, едва ли ще оцелее лесно. А при децата явно е необходимо те да не се правят по принцип, а само за което е наистина важно или има индивидуално предразположение. Много преди Дженер на Изток също са правили ваксиниране, напр. против едра шарка (но не и "за всеки случай" против всичко). Всъщност изследванията потвърждават, че се засилва избирателно имунитетът срещу съответния причинител, но когато се прекалява, отслабва съответно имунитетът спрямо други причинители. Отделно се явяват проблемтите с живите ваксини и замърсяването, внесено с някои ваксини във вегетарианския организъм (за култивиране на ред вируси се ползва яйчният белтък), както и алергичните реакции при предразположените. Има и особено тежки неврологични усложнения - едно на няколко десетки хиляди. Общият баланс не е в полза на масовото ваксиниране, но отричайки 100%-во този метод даваме козове в ръцете на поддръжниците му, тъй като те хващат онези 10%, в които то изглежда са все е необходимо - и ги размахват под носовете ни. Необходимо е да се действа по-балансирано, така че тези възражения да изгубят своята основа. Много е важно да се постигне доброволност, т.е. да не се оказва натиск върху решилите да не се ваксинират, може би само с изключение на ходещите в чужбина и други специални обстоятелства.

Редактирано от Добромир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добромире,

Напълно съм съгласна с теб. :thumbsup2:

За мен големият въпрос е: кой реално носи отговорност за осакатените деца? Защото случаите, в които ваксините са довели до влошаване състоянието на децата не са никак малко. Това, че официалната власт крие проблема, не означава, че той не съществува.

На практика се получава така, че ако ти не ваксинираш детето си 'доброволно', то не може да ходи на градина, на училище.....

А когато се случи нещо ти казват: 'А, ми вие си имате дете, гледайте си го.' Губи се контактът между пациенти и лекари. Никой не ти обяснява точно какво ще правят, защо го правят, ти просто си един номер, който трябва да се запише в съответната бланка за да се отчете свършената работа.

А за уврежданията - процентът не е никак малък - от три семейства с малки деца, които познавам - в две от тях вече има резултат, появил се след прилагане на ваксините - едното е с признаци на аутуизъм, а другото с епилептични припадъци.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Съгласен съм, че реалните увреждания вероятно са повече от признаваните официално. но е много трудно да се докаже, че болести, които могат да имат и други причини, са точно поради ваксинаците. Това може да стане чрез мащабни научн изследвания и то независими, а не спонсорирани от фармацевтичните корпорации, търгуващи с ваксини. За производството на една ваксина отиват сравнтелно малко средства, а цените им са доста страхопочитателни... И така е, докато "отгоре" има спусната директива да се анатемосват нежелаещите да се ваксинират или да ваксинират децата си, ще има много трудности и несправедливости. А в същото време депутатите не се съгласиха да забранят пушенето или да разширят санкциите срещу пушачите, макар че то за разлика от ваксинациите е далеч по-единодушно признато за вредно...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За първи път забелязвам тази тема. Дори не си направих труда да видя кога е пусната, защото съм твърдо за ваксинациите при децата!

И изказвам мнението си ....да, ваксинацията е крайно необходима и нужна! Две мнения по въпроса не може да има!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Две мнения по въпроса със сигурност може да има. Има дебати и множество изследвания в цял свят, не само в България.

Преди няколко дена имаше три предавания в шоуто на Милен Цветков по темата. За жалост гледах само от две по съвсем малко. Последното звърши с думите, че ваксините не са безопасни.

Izgrev, не ти ли се струва логично родителите сами да избират дали децата им да бъдат ваксинирани?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз съм против ваксините. И във Франция и в Белгия вече мислят в посока за отмяна на задължителните ваксини. Хомеопатията, фитотерапията и др. алтернативни методи могат да помогнат много в тази посока.

Познавам деца осакатени от ваксините. Още повече, че повечето са правени в друго време. Организма на хората е много различен, променен.

Разбира се трябва да има дебати, изследвания, но не в полза на лекарствената индустрия, а в полза на човечеството.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Izgrev, не ти ли се струва логично родителите сами да избират дали децата им да бъдат ваксинирани?

Не само ми се струва, а го потдържам.

Но как бихме се "отървали" от болести без ваксини? Какво може да ги замести? Какво например ще спаси бъдещите деца от полиомоелит, шарки.....?

Хомеопатията може ли?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За първи път забелязвам тази тема. Дори не си направих труда да видя кога е пусната, защото съм твърдо за ваксинациите при децата!

И изказвам мнението си ....да, ваксинацията е крайно необходима и нужна! Две мнения по въпроса не може да има!

Би ли споделил как се отразиха ваксинациите на теб и твоите деца? Станахте ли по-здрави?

Аз не съм привърженик на ваксинациите и реимунизациите, защото единственият път, когато ми бе слагана ваксина срещу пневмония за малко не умрях. Казаха ми, че трябва да се направи предвид здравословното ми състояние. Послушах ги и ми я поставиха в болнични условия. Направих такава алергична реакция, че трябваше досто дълго да се занимават с мен.

Затова смятам, че решението трябва да е индивидуално, след като добре си информиран за + и - от тази процедура. За мен това е вид агресия срещу организма и той реагира по най-правилния начин - атакува. В резултат на тези реакции се получават някои усложнения.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×