Jump to content
Порталът към съзнателен живот
томи

Изкуствен интелект

Recommended Posts

   Има ли ролята  духовното възпитане за изграждане на качествени специалисти работещи в областта за създаване на изкуствен интелект?

 

             "През 1950 г. Алън Тюринг формулира критерий за изкуствен интелект, известен като тест на Тюринг. В него човек трябва да общува с обект без да знае дали е друг човек или компютър. Ако остане с впечатлението, че е общувал с човек, но всъщност това е бил компютър, то тогава компютърът проявява изкуствен интелект."

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да се градят уж научни заключения въз основа на субективни впечатления, наука ли е?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Такъв тест лесна може да бъде компроментиран. Реално човек може да отговаря по всякакъв начин на задаваните му въпроси - логично, нелогично, да те обиди ако не е в настороение и въобще може да каже всякакви тъпотии с някакъв тон и емоция. По какъв начин тогава ще може да се прецени интелекта на човека/компютъра отсреща, ако той просто дава някакви случайно-подбрани отговори, без връзка със задаваните въпроси? Човек би могъл да го направи, а също и не е трудно да се състави такава програма.

Единственият критерий за наличието на изкуствен интелект може да бъде проявата на воля. Проявата на воля от своя страна изключва всякаква програмираност. Да и хората често действат по определени стереотипи и програми, но волята винаги се изразява в тази част от действията им, която не е програмирана. Изкуствен интелект е невъзможен, защото това означава да се копира духовната същност на човека, а тя е несътворена и несътворима. Това, което сме в момента е един отрязък от вечността, от един процес който не може да бъде проследен назад в миналото до някакво начало, нито напред в бъдещето до някакъв завършек. В този процес ние сме развили някакви индивидуални наши качества, включително и воля, която ни дава възможност да проявяваме себе си по уникален начин. Една машина няма как да бъде уникална. Тя не може да излезе от програмата, защото самата тя реално е тази програма.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

   Оценката за субективност я дава човешкият ум. Субективните впечатления са в основата на всички съществуващи научни теорий,защото те(субективните впечатления) са градивният материал, чрез който той (умът)изгражда представите си за процесите и явленията ,от които е заинтересован.

Редактирано от томи

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би това е поредната случайно подхвърлена тема!?!

Ами ако не е?!

Какво ли може да бъде?

Едва ли е от онези; многопластовите,на които щом откликнем се превръщаме в сътворци и определящи бъдещето си !

Кой знае?!?

 

Мир и Любов

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тюринг е опитвал чрез опит да покаже, че изкуствен интелект не може да заблуди човек, че насреща разговаря с човек.

Опитът е правен преди да се развие математиката до степен, че да достигне до формулирането на алгоритми, които да описват почти 100% възможната реакция на човек.

Към настоящия момент изкуственият интелект масово е налезнал в ежедневието ни. Все по-сложните(комплексните) алгоритми съумяват да описват почти целия диапазон от човешки реакции. Съответно Фейсбук и Гугъл все по-точно съумяват да таргетират целевите групи, на които да бъде рекламиран специфичен продукт и да донеся печалби от продажбите му. Все пак това е основното перо от приходите им - дигиталният маркетинг и възможностите да си рекламираш я продукта, я себе си.

Но след като е започнато с Тюринг ще спомена нещо за "Машината на Тюринг".

В същността си апаратът на машината работи с безкрайни логически вериги. Причина-следствие, което е причина на предишно следствие. Точно както работи аналитичната част на ума ни. Съответно при достатъчно дълга алгоритмична верига се предполага, че в работата си "Машината на Тюринг" не би била различима от човек.

Това би било така, защото психологическите изследвания показват, че в голям диапазон, преднамерените ни действия се базират на повторяемост(заучени реакции). Дори се стига до трактовките на Бихейвиоризма, че съзнателната ни дейност, която е в рамките на съзнанието ни, е нищо повече от епифеномен(производна) на физиологичните процеси в тялото ни. Т.е. на заучените реакции следствие на процеса "стимул-реакция".

Голяма "доза истина" в "канчето на бихейвиористичната гледна точка" наливат и изследванията за същността на Егото ни. Според тях, а това е проверимо, егото ни е резултат от повтарящи се избори за реакция на стимули. Така формираме набор от заучени реакции. От тях произтичат повтарящи действия, които формират навици - условни рефлекси. Навиците формират от своя страна Характер, а на тази основа градим Личност.

Това е от бихейвиористична гледна точка субективната основа на психическото ни развитие, а обективната е геномът, който е причината за интензивността, с която реагираме на стимулите на околната среда. Това е отразено от индивидуалният Темперамент на човек, като следствие на характеристиките на нервната ни система, които са генетично обусловени. Тук е интересно да се спомене, че генетичното обуславяне не е непроменящо се ( "Биология на убежденията", Брус Липтън)

Но да се върна на "Машината на Тюринг", която е прототипа на Изкуствения интелект. Тя работи с, както споменах - безкрайни логически вериги. Метафората с "костенурка, която е на гърба на костенурка, която е на гърба на костенурка, ..." е доста добре описващ ситуацията. Да, но в това повторение на зависимостта "причина-следствие" не се вписва моментът на творческо вдъхновение при хората. Когато провиш избор на реакция, която не следва от тази логическа верига. Или "моментът АХАААААА":lol:

В 9.11.2014 г. at 14:57, Станимир каза:

Единственият критерий за наличието на изкуствен интелект може да бъде проявата на воля. Проявата на воля от своя страна изключва всякаква програмираност.

Бих уточнил, че проявата на воля, отвъд програмирането е единственият критерий, по който се различаваме от машиналния изкуствен интелект. Това е споменато вече в темата за "Егото". Да, но проявата на подобна воля се нарича по-кратко - Творчество.

Творчеството е този "Скок", които прави ума ни и чрез който можем да дадем нови дефиниции на нещо случващо се. Да добиваме нов смисъл.

Това не може да направи Изкуственият интелект, тъй като в оперирането на алгоритмичния му апарат всяка реакция е подчинена на синхронизация с наличния набор от "заучени реакции". Тези "реакции" са налични в хард диска, който се явява твърдия(материалния) носител на познанието на Изкуствения интелект. 

От това не е трудно да се сетим, че колкото повече "познание" има в хард-диска си ИИ, толкова "по-близко до човешкото поведение" би могъл да прояви като поведение самият ИИ, стига да има и материално тяло, но никога не би могъл да стане Човек. Японците са доста напред в тези разработки, а пък най-новия жител на ОАЕ е андроид с не му помня името - представиха новината и по нашти телевизии.

Сега не знам дали на някой му прави "странно" внимание, че вече има и "инструменти", чиято основна функция за носене на печалба е събирането на информация за "реакциите на потребителите". Вече цитирах две интернет- базирани "платформи", които генерират невъобразим поток от информация за милиарди хора.

Единственото, което е нужно за функционирането на ИИ с неразличимо от човек поведение, освен достатъчно количество данни в хард-диска, е възпроизвеждането на тези данни. За това е нужен доста мощен процесор.

Съвременните процесори работят с мощност за обработване на информация, която е 512 000 000 пъти по-слаба от тази на "квантовия процесор". Последния е наричан Квантов чип. Преди едно година от Гугъл заявиха, че вече имат работещ такъв, но знае ли се дали все още нямат трудности с въвеждането в работа на техния квантов чип.

Доколкото си спомням имаше някакъв "проблем" с програмата им за преводи, на която бяха дали "програмна свобода" да "измисли"(генерира) алгоритъм за превод. Получило се резултат, които и програмистите не могли да вденат как е написан кода, а същността на "новия ИИ" алгоритъм за превод била качествено нов Език, който нямал никакъв проблем да пренася смислите между различните човешки езици. 

Принципно темата, особено с подобно обобщаващо заглавие - "Изкуствен интелект", е доста обширна като дискутирани позиции, но според мен в основата й е това, което се опитах да опиша.

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Предното, което написах, и смятам, че е основа на темата за Изкуствения интелект(ИИ), сега се усещам, че касае техническата част от проблематиката.

По отношение на философската част има цяла друга сфера от въпроси. Те са обединени около възможността на ИИ да постигне САМОСЪЗНАНИЕ.

Самият термин "самосъзнание" може лесно да се представи като отражение на самите нас в собственото ни съзнание. Дори тезата на К.Маркс, че количествените натрупвания водят до качествени промени, може лесно да се приеме като основа за възможността ИИ да стане "човек", стига да има достатъчно количество данни. А такива на днешно време не е като да не могат да му "се подадат" от хора, които имат достъп до базата данни на Гугъл и Фейсбук :)

Основното е, че самосъзнанието е базата за развиване на АЗ-идентичността.

Да, но от целия набор от "потребителски данни", или "количествени натрупвания", ще се реализира ли този "СКОК" характерен за човешкия интелект? В Теорията за квантовото съзнание този "скок" е описван като "квантов скок", като се следва аналогията на спонтанното освобождаване или кумулиране на енергия от електрона и незабавното му проявяване на по-ниско или по-високо енергетично ниво(траектория, електронен слой) в атомните орбитали

А при евентуално постигане на този "скок" от ИИ, какъв ли АЗ ще формира? 

Коя конструкция(схема) за изграждане на Себепредставата си(имидж) ще избере? И дали ще постигне тази Свобода, която ние хората имаме(свободен избор), отвъд програмите, заложени му от "създателите"-програмистите му. 

Волята да го направи ще си я има. Тя ще е "орязано" копие на тази на "създателите му"! И ще е заложена по презумпция - просто алгоритъмът за следване на програмите му, с които му е предопределено да реализира резултати от алгоритмичните изчисления ще е движещия фактор към следващата цел, която причинно-следствено ще следва, след достигането на предната цел.

Ще има волята, както и ние хората си мислим, че имаме свободна воля в един вече създаден свят, но ще прояви ли ИИ свободата на Избора "да излезне отвъд" цикъла на собственото си програмиране? И без логическа подкрепа от "ума му" (начинът и скоростта на изчисляване на резултатите от входящата информация от сензорите му, съобразно алгоритми-програмите му)  да се самопозове в решението си да се погледне отстрани и да възникне самопораждащата се(тороидна по форма) идея за "Аз съм"!?

Горе-долу това е, според мен, основният философски проблем, които възниква по отношение на разработките за развитието на вече създадените ИИ. Станимир, доколкото виждам, вече е дал мнението си, че това не би било възможно, защото не можем да "копираме" духовната ни същност. Но знае ли се? Наскоро имаше статия за някакъв учен, които е направил програмна платформа и сървър, на който предлага на желаещи да си "качат" съзнанието, което странно по каква логика е решил, че е единствено "записът" на мисловно-чувствените ни реакции. 

Дори има доста примери за подобни философски "размишления" в попкултурата. Един такъв е сюжетите на поредицата от филми след "Терминатор", :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

 

Струва ми се че всички специалисти работещи в областта за създаване на изкуствен интелект, след определено духовно развитие са пред дилемата как да продължат.

 

Поздрави,

Петко

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 23.08.2019 г. at 18:03, kipenzov каза:

Съвременните процесори работят с мощност за обработване на информация, която е 512 000 000 пъти по-слаба от тази на "квантовия процесор". Последния е наричан Квантов чип. Преди едно година от Гугъл заявиха, че вече имат работещ такъв, но знае ли се дали все още нямат трудности с въвеждането в работа на техния квантов чип.

Малко повече хронологична информация по въпроса от Уикипедия:

КВАНТОВ КОМПЮТЪР

История

1980

 • Юрий Манин за първи път предлага идеята за квантовия компютър.

1981

 • Ричард Файнман в речта си на Първата конференция по физика на компютърните методи, проведена в MIT през май, отбелязва, че на класическия компютър се оказва невъзможно да се симулира по ефективен начин една еволюция на квантовата система. Той предлага базов модел за квантов компютър, който да е в състояние да извърши тези симулации. Файнман показва, че класическата машина на Тюринг (и следователно всеки класически компютър) не може да симулира квантово-механична система без експоненциална загуба в производителността. [4]

1982

 • Пол Беньоф предлага първата разпознаваема теоретичната рамка за квантов компютър.[5]

1985

 • Дейвид Дойч, в Оксфордския университет, описва първия универсален квантов компютър. Точно както универсалната машина на Тюринг може да симулира всяка друга машина на Тюринг ефективно, така и универсалният квантов компютър е в състояние да симулира всеки друг квантов компютър с най-много един полином забавяне.

1994

 • Питър Шор предлага един квантов алгоритъм, който решава ефективно проблема за първичната факторизация. Теоретично алгоритъма на Шор, ако се реализира от един голямо мащабен квантов компютър, ще пробие много от съвременните криптографски системи.

1995

 • Питър Шор и Андрю Стийн едновременно предлагат първите проекти за квантово коригиране на грешки.

1996

 • Лов Гровер изобретява алгоритъм за квантово търсене в база данни.
 • Давид Дивинцензо, от IBM, предлага списък с минимални изисквания за създаване на квантов компютър.

1997

 • Алексей Китаев описва принципите на топологичното квантово изчисление като метод за борба с декохерентността.
 • Даниел Лос и Давид Дивинцензо предлагат квантовия компютър Лос-Дивинцензо.[6]

1998

 • Първа експериментална демонстрация на квантов алгоритъм. Работещ 2-кюбитов ЯМР квантов компютър се използва, за да разреши проблема на Дойч.
 • Първият работещ 3-кюбитов ЯМР квантов компютър.
 • Първо изпълнение на алгоритъма на Гровер на ЯМР компютър.

1999

 • Самюел Браунщайн и неговите сътрудници показват, че няма смесено квантово състояние на квантовото заплитане в никой голям ЯМР експеримент. Необходимо е чисто състояние на квантовото заплитане, за да се ускорят квантовите изчисления. Това е доказателство, че ЯМР компютрите няма да имат предимство пред обикновените компютри. Все още не е ясно дали смесеното квантово състояние на квантовото заплитане е необходимо за ускоряване на квантовите изчисления.[7]

2000

 • Първият работещ 5-кюбитов ЯМР квантов компютър, демонстриран в ТУ Мюнхен.
 • Първо изпълнение на намиране на поръчки (част от алгоритъма на Шор).
 • Първият работещ 7-кюбитов ЯМР квантов компютър, демонстриран в Националната лаборатория в Лос Алмос, САЩ.

2001

 • Първо изпълнение на алгоритъма на Шор.
 • Емануел Книл, Реймънд Лафлейм и Джерард Милбърн полагат основите на сферата на оптичните квантови компютри.

2004

 • Първият работещ ЯМР квантов компютър в чисто състояние.
 • Първото 5-фотонно заплитане, демонстрирано от групата на Ян-Вей Пан, минималният брой кюбити, необходими за универсално квантово коригиране на грешки.[8]

2005

2006

 • Самюел Браунщайн в Йоркския университет, заедно с Университета в Токио и Японската агенция за наука и технологии, правят първата експериментална демонстрация на квантово телеклониране.[9]
 • Професори от Шефиелдския университет разработва средство за ефикасно създаване и манипулиране на индивидуални фотони с висока ефективност на стайна температура.
 • Първият 12-кюбитов компютър.
 • Нова теория за спина на частиците доближава науката до квантовите компютри.[10]
 • Копенхагенският университет разработва квантова телепортация между фотони и атоми.

2007

 • 6-фотонен еднопосочен квантов компютър е създаден в лаборатория.[11]
 • Разработен е диамантен квантов регистър.[12]
 • Демонстрирано е квантово заплитане на голямо разстояние.
 • Разработен е модел на квантов транзистор.[13]
 • Демонстрирано е предаване на кюбити.

2008

 • Успешно съхраняване на квантов бит.[14]
 • Аналогови квантови компютри.[15]
 • Разработени са кютритите – квантова информация, която съществува като суперпозиция на три ортогонални квантови състояния.
 • Умишлено променено квантово състояние на молекула.[16]
 • Разработена е хибридна кюбитова памет.[17]
 • Кюбит е съхранен за 1 секунда в атомно ядро.[18]
 • Възможен е квантов компютър без квантово заплитане.[19]
 • D-Wave Systems твърдят, че са създали 128-кюбитов квантов компютър.[20]

2009

 • Животът на кюбитите е удължен на хиляди милисекунди.[21]
 • Квантов контрол над фотоните.[22]
 • Създаден е едномолекулярен оптичен транзистор.[23]
 • Показан е първият универсален програмируем квантов компютър.[24]
 • Учените контролират квантовото състояние на електроните чрез електричество.

2010

 • 3-кюбитов оптичен квантов компютър изчислява енергийния спектър на молекула водород с висока прецизност.[25]
 • Създаден е кюбит от един електрон.[26]
 • Демонстриран е квантов интерфейс между единичен фотон и единичен атом.[27]
 • Демонстрирано е светодиодно квантово заплитане.[28]
 • Кюбитите могат да се контролират електрически, а не магнетично.

2011

 • Създадена е квантова антена.[29]
 • Създаден е 14-кюбитов регистър.[30]
 • Преодоляна е декохерентността.[31]

2012

 • D-Wave претендират за квантово изчисление, използвайки 84 кюбита.[32]
 • Физици създават работещ транзистор от един атом.[33]
 • Създаден е 300-кюбитов квантов симулатор.[34]

2014

 • Учените предават информация, чрез квантово телепортиране, на разстояние 3 метра. Това е важна крачка към квантовия интернет. [35]
 • Най-голямото число факторирано на квантова машина – 56153 (предишният рекорд е 143). [36]

2015

 • D-Wave създават третия си квантов компютър – D-Wave 2x, който работи с над 1000 кюбита
 • Международен екип учени са извършили квантово телепортиране по оптично влакно на повече от 100 км.[37]

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×