Jump to content
Порталът към съзнателен живот
томи

Изкуствен интелект

Recommended Posts

   Има ли ролята  духовното възпитане за изграждане на качествени специалисти работещи в областта за създаване на изкуствен интелект?

 

             "През 1950 г. Алън Тюринг формулира критерий за изкуствен интелект, известен като тест на Тюринг. В него човек трябва да общува с обект без да знае дали е друг човек или компютър. Ако остане с впечатлението, че е общувал с човек, но всъщност това е бил компютър, то тогава компютърът проявява изкуствен интелект."

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да се градят уж научни заключения въз основа на субективни впечатления, наука ли е?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Такъв тест лесна може да бъде компроментиран. Реално човек може да отговаря по всякакъв начин на задаваните му въпроси - логично, нелогично, да те обиди ако не е в настороение и въобще може да каже всякакви тъпотии с някакъв тон и емоция. По какъв начин тогава ще може да се прецени интелекта на човека/компютъра отсреща, ако той просто дава някакви случайно-подбрани отговори, без връзка със задаваните въпроси? Човек би могъл да го направи, а също и не е трудно да се състави такава програма.

Единственият критерий за наличието на изкуствен интелект може да бъде проявата на воля. Проявата на воля от своя страна изключва всякаква програмираност. Да и хората често действат по определени стереотипи и програми, но волята винаги се изразява в тази част от действията им, която не е програмирана. Изкуствен интелект е невъзможен, защото това означава да се копира духовната същност на човека, а тя е несътворена и несътворима. Това, което сме в момента е един отрязък от вечността, от един процес който не може да бъде проследен назад в миналото до някакво начало, нито напред в бъдещето до някакъв завършек. В този процес ние сме развили някакви индивидуални наши качества, включително и воля, която ни дава възможност да проявяваме себе си по уникален начин. Една машина няма как да бъде уникална. Тя не може да излезе от програмата, защото самата тя реално е тази програма.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

   Оценката за субективност я дава човешкият ум. Субективните впечатления са в основата на всички съществуващи научни теорий,защото те(субективните впечатления) са градивният материал, чрез който той (умът)изгражда представите си за процесите и явленията ,от които е заинтересован.

Редактирано от томи

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би това е поредната случайно подхвърлена тема!?!

Ами ако не е?!

Какво ли може да бъде?

Едва ли е от онези; многопластовите,на които щом откликнем се превръщаме в сътворци и определящи бъдещето си !

Кой знае?!?

 

Мир и Любов

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тюринг е опитвал чрез опит да покаже, че изкуствен интелект не може да заблуди човек, че насреща разговаря с човек.

Опитът е правен преди да се развие математиката до степен, че да достигне до формулирането на алгоритми, които да описват почти 100% възможната реакция на човек.

Към настоящия момент изкуственият интелект масово е налезнал в ежедневието ни. Все по-сложните(комплексните) алгоритми съумяват да описват почти целия диапазон от човешки реакции. Съответно Фейсбук и Гугъл все по-точно съумяват да таргетират целевите групи, на които да бъде рекламиран специфичен продукт и да донеся печалби от продажбите му. Все пак това е основното перо от приходите им - дигиталният маркетинг и възможностите да си рекламираш я продукта, я себе си.

Но след като е започнато с Тюринг ще спомена нещо за "Машината на Тюринг".

В същността си апаратът на машината работи с безкрайни логически вериги. Причина-следствие, което е причина на предишно следствие. Точно както работи аналитичната част на ума ни. Съответно при достатъчно дълга алгоритмична верига се предполага, че в работата си "Машината на Тюринг" не би била различима от човек.

Това би било така, защото психологическите изследвания показват, че в голям диапазон, преднамерените ни действия се базират на повторяемост(заучени реакции). Дори се стига до трактовките на Бихейвиоризма, че съзнателната ни дейност, която е в рамките на съзнанието ни, е нищо повече от епифеномен(производна) на физиологичните процеси в тялото ни. Т.е. на заучените реакции следствие на процеса "стимул-реакция".

Голяма "доза истина" в "канчето на бихейвиористичната гледна точка" наливат и изследванията за същността на Егото ни. Според тях, а това е проверимо, егото ни е резултат от повтарящи се избори за реакция на стимули. Така формираме набор от заучени реакции. От тях произтичат повтарящи действия, които формират навици - условни рефлекси. Навиците формират от своя страна Характер, а на тази основа градим Личност.

Това е от бихейвиористична гледна точка субективната основа на психическото ни развитие, а обективната е геномът, който е причината за интензивността, с която реагираме на стимулите на околната среда. Това е отразено от индивидуалният Темперамент на човек, като следствие на характеристиките на нервната ни система, които са генетично обусловени. Тук е интересно да се спомене, че генетичното обуславяне не е непроменящо се ( "Биология на убежденията", Брус Липтън)

Но да се върна на "Машината на Тюринг", която е прототипа на Изкуствения интелект. Тя работи с, както споменах - безкрайни логически вериги. Метафората с "костенурка, която е на гърба на костенурка, която е на гърба на костенурка, ..." е доста добре описващ ситуацията. Да, но в това повторение на зависимостта "причина-следствие" не се вписва моментът на творческо вдъхновение при хората. Когато провиш избор на реакция, която не следва от тази логическа верига. Или "моментът АХАААААА":lol:

В 9.11.2014 г. at 14:57, Станимир каза:

Единственият критерий за наличието на изкуствен интелект може да бъде проявата на воля. Проявата на воля от своя страна изключва всякаква програмираност.

Бих уточнил, че проявата на воля, отвъд програмирането е единственият критерий, по който се различаваме от машиналния изкуствен интелект. Това е споменато вече в темата за "Егото". Да, но проявата на подобна воля се нарича по-кратко - Творчество.

Творчеството е този "Скок", които прави ума ни и чрез който можем да дадем нови дефиниции на нещо случващо се. Да добиваме нов смисъл.

Това не може да направи Изкуственият интелект, тъй като в оперирането на алгоритмичния му апарат всяка реакция е подчинена на синхронизация с наличния набор от "заучени реакции". Тези "реакции" са налични в хард диска, който се явява твърдия(материалния) носител на познанието на Изкуствения интелект. 

От това не е трудно да се сетим, че колкото повече "познание" има в хард-диска си ИИ, толкова "по-близко до човешкото поведение" би могъл да прояви като поведение самият ИИ, стига да има и материално тяло, но никога не би могъл да стане Човек. Японците са доста напред в тези разработки, а пък най-новия жител на ОАЕ е андроид с не му помня името - представиха новината и по нашти телевизии.

Сега не знам дали на някой му прави "странно" внимание, че вече има и "инструменти", чиято основна функция за носене на печалба е събирането на информация за "реакциите на потребителите". Вече цитирах две интернет- базирани "платформи", които генерират невъобразим поток от информация за милиарди хора.

Единственото, което е нужно за функционирането на ИИ с неразличимо от човек поведение, освен достатъчно количество данни в хард-диска, е възпроизвеждането на тези данни. За това е нужен доста мощен процесор.

Съвременните процесори работят с мощност за обработване на информация, която е 512 000 000 пъти по-слаба от тази на "квантовия процесор". Последния е наричан Квантов чип. Преди едно година от Гугъл заявиха, че вече имат работещ такъв, но знае ли се дали все още нямат трудности с въвеждането в работа на техния квантов чип.

Доколкото си спомням имаше някакъв "проблем" с програмата им за преводи, на която бяха дали "програмна свобода" да "измисли"(генерира) алгоритъм за превод. Получило се резултат, които и програмистите не могли да вденат как е написан кода, а същността на "новия ИИ" алгоритъм за превод била качествено нов Език, който нямал никакъв проблем да пренася смислите между различните човешки езици. 

Принципно темата, особено с подобно обобщаващо заглавие - "Изкуствен интелект", е доста обширна като дискутирани позиции, но според мен в основата й е това, което се опитах да опиша.

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Предното, което написах, и смятам, че е основа на темата за Изкуствения интелект(ИИ), сега се усещам, че касае техническата част от проблематиката.

По отношение на философската част има цяла друга сфера от въпроси. Те са обединени около възможността на ИИ да постигне САМОСЪЗНАНИЕ.

Самият термин "самосъзнание" може лесно да се представи като отражение на самите нас в собственото ни съзнание. Дори тезата на К.Маркс, че количествените натрупвания водят до качествени промени, може лесно да се приеме като основа за възможността ИИ да стане "човек", стига да има достатъчно количество данни. А такива на днешно време не е като да не могат да му "се подадат" от хора, които имат достъп до базата данни на Гугъл и Фейсбук :)

Основното е, че самосъзнанието е базата за развиване на АЗ-идентичността.

Да, но от целия набор от "потребителски данни", или "количествени натрупвания", ще се реализира ли този "СКОК" характерен за човешкия интелект? В Теорията за квантовото съзнание този "скок" е описван като "квантов скок", като се следва аналогията на спонтанното освобождаване или кумулиране на енергия от електрона и незабавното му проявяване на по-ниско или по-високо енергетично ниво(траектория, електронен слой) в атомните орбитали

А при евентуално постигане на този "скок" от ИИ, какъв ли АЗ ще формира? 

Коя конструкция(схема) за изграждане на Себепредставата си(имидж) ще избере? И дали ще постигне тази Свобода, която ние хората имаме(свободен избор), отвъд програмите, заложени му от "създателите"-програмистите му. 

Волята да го направи ще си я има. Тя ще е "орязано" копие на тази на "създателите му"! И ще е заложена по презумпция - просто алгоритъмът за следване на програмите му, с които му е предопределено да реализира резултати от алгоритмичните изчисления ще е движещия фактор към следващата цел, която причинно-следствено ще следва, след достигането на предната цел.

Ще има волята, както и ние хората си мислим, че имаме свободна воля в един вече създаден свят, но ще прояви ли ИИ свободата на Избора "да излезне отвъд" цикъла на собственото си програмиране? И без логическа подкрепа от "ума му" (начинът и скоростта на изчисляване на резултатите от входящата информация от сензорите му, съобразно алгоритми-програмите му)  да се самопозове в решението си да се погледне отстрани и да възникне самопораждащата се(тороидна по форма) идея за "Аз съм"!?

Горе-долу това е, според мен, основният философски проблем, които възниква по отношение на разработките за развитието на вече създадените ИИ. Станимир, доколкото виждам, вече е дал мнението си, че това не би било възможно, защото не можем да "копираме" духовната ни същност. Но знае ли се? Наскоро имаше статия за някакъв учен, които е направил програмна платформа и сървър, на който предлага на желаещи да си "качат" съзнанието, което странно по каква логика е решил, че е единствено "записът" на мисловно-чувствените ни реакции. 

Дори има доста примери за подобни философски "размишления" в попкултурата. Един такъв е сюжетите на поредицата от филми след "Терминатор", :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

 

Струва ми се че всички специалисти работещи в областта за създаване на изкуствен интелект, след определено духовно развитие са пред дилемата как да продължат.

 

Поздрави,

Петко

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 23.08.2019 г. at 18:03, kipenzov каза:

Съвременните процесори работят с мощност за обработване на информация, която е 512 000 000 пъти по-слаба от тази на "квантовия процесор". Последния е наричан Квантов чип. Преди едно година от Гугъл заявиха, че вече имат работещ такъв, но знае ли се дали все още нямат трудности с въвеждането в работа на техния квантов чип.

Малко повече хронологична информация по въпроса от Уикипедия:

КВАНТОВ КОМПЮТЪР

История

1980

 • Юрий Манин за първи път предлага идеята за квантовия компютър.

1981

 • Ричард Файнман в речта си на Първата конференция по физика на компютърните методи, проведена в MIT през май, отбелязва, че на класическия компютър се оказва невъзможно да се симулира по ефективен начин една еволюция на квантовата система. Той предлага базов модел за квантов компютър, който да е в състояние да извърши тези симулации. Файнман показва, че класическата машина на Тюринг (и следователно всеки класически компютър) не може да симулира квантово-механична система без експоненциална загуба в производителността. [4]

1982

 • Пол Беньоф предлага първата разпознаваема теоретичната рамка за квантов компютър.[5]

1985

 • Дейвид Дойч, в Оксфордския университет, описва първия универсален квантов компютър. Точно както универсалната машина на Тюринг може да симулира всяка друга машина на Тюринг ефективно, така и универсалният квантов компютър е в състояние да симулира всеки друг квантов компютър с най-много един полином забавяне.

1994

 • Питър Шор предлага един квантов алгоритъм, който решава ефективно проблема за първичната факторизация. Теоретично алгоритъма на Шор, ако се реализира от един голямо мащабен квантов компютър, ще пробие много от съвременните криптографски системи.

1995

 • Питър Шор и Андрю Стийн едновременно предлагат първите проекти за квантово коригиране на грешки.

1996

 • Лов Гровер изобретява алгоритъм за квантово търсене в база данни.
 • Давид Дивинцензо, от IBM, предлага списък с минимални изисквания за създаване на квантов компютър.

1997

 • Алексей Китаев описва принципите на топологичното квантово изчисление като метод за борба с декохерентността.
 • Даниел Лос и Давид Дивинцензо предлагат квантовия компютър Лос-Дивинцензо.[6]

1998

 • Първа експериментална демонстрация на квантов алгоритъм. Работещ 2-кюбитов ЯМР квантов компютър се използва, за да разреши проблема на Дойч.
 • Първият работещ 3-кюбитов ЯМР квантов компютър.
 • Първо изпълнение на алгоритъма на Гровер на ЯМР компютър.

1999

 • Самюел Браунщайн и неговите сътрудници показват, че няма смесено квантово състояние на квантовото заплитане в никой голям ЯМР експеримент. Необходимо е чисто състояние на квантовото заплитане, за да се ускорят квантовите изчисления. Това е доказателство, че ЯМР компютрите няма да имат предимство пред обикновените компютри. Все още не е ясно дали смесеното квантово състояние на квантовото заплитане е необходимо за ускоряване на квантовите изчисления.[7]

2000

 • Първият работещ 5-кюбитов ЯМР квантов компютър, демонстриран в ТУ Мюнхен.
 • Първо изпълнение на намиране на поръчки (част от алгоритъма на Шор).
 • Първият работещ 7-кюбитов ЯМР квантов компютър, демонстриран в Националната лаборатория в Лос Алмос, САЩ.

2001

 • Първо изпълнение на алгоритъма на Шор.
 • Емануел Книл, Реймънд Лафлейм и Джерард Милбърн полагат основите на сферата на оптичните квантови компютри.

2004

 • Първият работещ ЯМР квантов компютър в чисто състояние.
 • Първото 5-фотонно заплитане, демонстрирано от групата на Ян-Вей Пан, минималният брой кюбити, необходими за универсално квантово коригиране на грешки.[8]

2005

2006

 • Самюел Браунщайн в Йоркския университет, заедно с Университета в Токио и Японската агенция за наука и технологии, правят първата експериментална демонстрация на квантово телеклониране.[9]
 • Професори от Шефиелдския университет разработва средство за ефикасно създаване и манипулиране на индивидуални фотони с висока ефективност на стайна температура.
 • Първият 12-кюбитов компютър.
 • Нова теория за спина на частиците доближава науката до квантовите компютри.[10]
 • Копенхагенският университет разработва квантова телепортация между фотони и атоми.

2007

 • 6-фотонен еднопосочен квантов компютър е създаден в лаборатория.[11]
 • Разработен е диамантен квантов регистър.[12]
 • Демонстрирано е квантово заплитане на голямо разстояние.
 • Разработен е модел на квантов транзистор.[13]
 • Демонстрирано е предаване на кюбити.

2008

 • Успешно съхраняване на квантов бит.[14]
 • Аналогови квантови компютри.[15]
 • Разработени са кютритите – квантова информация, която съществува като суперпозиция на три ортогонални квантови състояния.
 • Умишлено променено квантово състояние на молекула.[16]
 • Разработена е хибридна кюбитова памет.[17]
 • Кюбит е съхранен за 1 секунда в атомно ядро.[18]
 • Възможен е квантов компютър без квантово заплитане.[19]
 • D-Wave Systems твърдят, че са създали 128-кюбитов квантов компютър.[20]

2009

 • Животът на кюбитите е удължен на хиляди милисекунди.[21]
 • Квантов контрол над фотоните.[22]
 • Създаден е едномолекулярен оптичен транзистор.[23]
 • Показан е първият универсален програмируем квантов компютър.[24]
 • Учените контролират квантовото състояние на електроните чрез електричество.

2010

 • 3-кюбитов оптичен квантов компютър изчислява енергийния спектър на молекула водород с висока прецизност.[25]
 • Създаден е кюбит от един електрон.[26]
 • Демонстриран е квантов интерфейс между единичен фотон и единичен атом.[27]
 • Демонстрирано е светодиодно квантово заплитане.[28]
 • Кюбитите могат да се контролират електрически, а не магнетично.

2011

 • Създадена е квантова антена.[29]
 • Създаден е 14-кюбитов регистър.[30]
 • Преодоляна е декохерентността.[31]

2012

 • D-Wave претендират за квантово изчисление, използвайки 84 кюбита.[32]
 • Физици създават работещ транзистор от един атом.[33]
 • Създаден е 300-кюбитов квантов симулатор.[34]

2014

 • Учените предават информация, чрез квантово телепортиране, на разстояние 3 метра. Това е важна крачка към квантовия интернет. [35]
 • Най-голямото число факторирано на квантова машина – 56153 (предишният рекорд е 143). [36]

2015

 • D-Wave създават третия си квантов компютър – D-Wave 2x, който работи с над 1000 кюбита
 • Международен екип учени са извършили квантово телепортиране по оптично влакно на повече от 100 км.[37]

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Малко по-сбито за Квантовия компютър

има и български субтитри

 

и ефект, подложен на проверка чрез изчесление с квантов компютър

"Квантов експеримент показва, че две версии на една реалност съществуват едновременно"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 9.11.2014 г. at 12:49, томи каза:

Има ли ролята  духовното възпитане за изграждане на качествени специалисти работещи в областта за създаване на изкуствен интелект?

Защо трябва да се създава ограничена симулация на нещо, което имаме? Ние собствения си интелект не сме развили и не владеем - какво тогава можем да очакваме да създадем? Дори и сетивното съзнание е резултат от невъобразим брой години еволюция, а за ума да не говорим. Да, може да се създаде механизъм, който да различава много повече цветове от човека примерно. Но да се осъзнае видяното е нещо съвсем различно. Усещането за вкус не е като да ти излезе на екрана надпис - тове е солено, - на базата на определен алгоритъм за химически анализ. За психични оценки като приятно-неприятно или пък ценностни като важно-несъществено изкуствения интелект съвсем няма никакъв шанс според мен. 

А и духовното възпитание отива далеч зад физическото тяло. Аурата е неразривно свързана с психиката. Ето това е критерий за интелект - по размера, цвета и интензивността на аурата се разбира, че някакъв вид психична активност е налице.

Нямам нищо против заниманията на учените, защото търсейки начин да създадат изкуствен интелект, могат да открият други неща, да натрупат опит и да видят за какво точно може да се използва научния прогрес и за какво -  не. Съзнание не се създава - съзнанието е способност на духа. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 1 час, Станимир каза:

Защо трябва да се създава ограничена симулация на нещо, което имаме?

Заради контрола! А от тук и за Власт!

И то, според мен върху Съзнанието!

Иначе не мога да хвана логиката в прогресивното оглупяване, като следствие на още по-глупава политика на образованието!

А и ИИ би могъл да поддържа перфектна симулация на материално проявен свят. Само му трябват "потребители", а не е като да няма желаещи. Виж само колко човека прекарват повече от половината си будно състояние във Фейсбук или "някъде" другаде в нетя.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Вдъхновени от тематичния парк в сериала "Западен свят", Нийл ДеГрас Тайсън и актьорът Джеймс Мардсън обсъждат очакванията и страховете на хората от изкуствения интелект, свободната воля и бъдещето."

National Gefgraphic, "Да поговорим за звездите", еп.16, снощи 17.05.

Темата беше доста представителна за тенденциите в умовете на Трансхуманистите, особено русата експертка по AI (ИИ, artificial intelligence), която говореше с некъм особен плам в очите. 

Както и мнението на този човек - Петър Клисаров е представител за България на канадска държавна ядрена компания AECL до 2005; генерален директор за България на АЕСОМ (най-голямата международна инженерингова консултантска компания в света) до 2011.

Да, ама контрата е тази статия - Трансхуманизмът и милитаризацията и значението им за Новия Световен Ред (да не се чете от хора със слаба психика!)

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Контролът! Преди месец или два, по Евроком излъчиха и повториха няколко пъти интервю с една мацка от БАН, от която останах приятно изненадан. Не помня обаче към кой институт беше и как се казваше. Проверих по снимките на сайтовете към БАН, ама не я разпознах.

Хубави разработки представяше жената, за които преди 10 и повече години като ги шляфотех на другарчета, ме гледаха като пумпали и ми разправяха, че си фантазирам.

Ставаше въпрос за предварителните нагласи в обществото и как "посявката на определени модели" води и до манифестирането им в реалността. Съответно, с използването на алгоритми по дадено задание за въвеждането на нов производствен продукт, правят точна прогноза за бъдещото развитие на ситуацията и как в тези условия би трябвало да се оформи продуктът на компаниите. Имаха и съвместни проекти и вече такива, приложени в практиката.

Всъщност това "посяване" на мисловни модели и съврзани с това образи си има и съвременен термин -"predictive programming", което на български, буквално е "предварително програмиране". На индивидуално ниво, на тази основа стъпват психотерапевтични похвати като НЛП

На обществено ниво, обаче, тази "окултна тайна" е използвана в масов мащаб отдавна (чрез религиозни доктрини). Но традиционно е била "пазена"("окултирана") поради условието за неовладяното его. Примерно, за да изучаваш Кабаллата, особено "Зохар"(сборника от трактати по Торите) си бил допускан чак след многогодишно изучаване и практикуване на Талмудата с едничката цел възпитание в норми, овладяване и заздравяване на психиката, за да не се допуска злоупотреба. Обаче вече и там всичко се "популяризира" от Лайтман, за сметка на "ужаса" на ортодоксалните. 

Само дето вече има официални научни разработки, които са стигнали до подобни резултати за "манифестирането" и има изказвани официално научни твърдения и последващи прогнози. За това бях линкнал изследването на Станфордския университет за "образните представи", което "набарах" в сайта на университета, но ето и директен линк. В изследването са описани доста неща и е доста обективно. Но са има и цяла глава за "CHARACTERISTICS OF AN ADEQUATE IMAGE OF HUMANKIND", което си е напрво за копи-пейст при изработване на външнополитически стратегии и "образи", който да се налагат, за манифестиране на резултати. Също така и квантовата механика и "колапса на вълновата функция"(манифестирането, проявлението), който се реализира при съзнателно наблюдение(измерване осъществено от съзнателен Наблюдател).

Доста се "споделя"(подхвърлят се меми) в обществото. Явно вече се разчита, че затъпяването е стигнало предел, в който може да се "съобщава" каквото и да е, без да има осъзнаване за какво иде реч. То при тази глобална "проба" за установяване дали гражданското общество вече се е сринало до "тълпа", наречена "Пандемия" от КОРОНА вирус( "корона" щото директно се внушава подсъзнателно за атака на "короната", "властта", смяна на управлението, Папата за това беше на "празен площад" - Държавата вече е по-силна и нейния закон да не се ходи там е по-силен от вярата към папската институция , а и в годишника за 2020 вече е отпаднала "титлата" - "Наместник на Исус Христос"), няма как и да не се стигне до обективни резултати, показващи реалното състояние. За това и се радвам на последните новини, за гражданските протести в Европа. Особено на "лозунга" ние не сме "безгласни живоотни", за да носим "маски", на една интервюирана на протеста в Цюрих, и подобни в Берлин и Лондон.  

Отнесох се малко!

Въпросът е, че при положение, че в обществото ни вече на по-широк мащаб е достигнало познанието за манифестирането, то би следвало това да определя и посланията. Да се "посочват" маските, зад които се крият посланията, тяхната форма. Не за друго, а защото когато познаеш нещо, то вече е "осветено" и можеш да го "пуснеш", избирайки да "действаш" в другата полярност.

А това, за да бъде разбрано е нужно да е на разбираем Език.

Така лесно може да се опише, че "съзидателния поток" в обществото е в две "полярни състояния" - на Страх и на Любов. Дънов поне споменаваше некаде за стария метод - на Силата, и съответно "новото време" на "новия метод" - на Любовта.

Методът на Силата се базира на Страха. Страхът от наказание, от грешка(грешникът), от непослушание, от изоставяне(ако си с различно мнение). За да се поддържа този метод е нужно да битува голяма степен на Невежество в обществото, на "скриване", на Мракобесие - синоними - затъпяваненазадничавост, реакционност, обскурантизъм, невежество). Съответно ниско ниво на обща култура(образование) и ограничени възможности за комуникация между хората в обществото.

Е, Властта в държавите вече е повече ориентирана към ограничаване, а не към създаване на възможности. Самата Държава се е превърнала от инструмент създаден от обществото за да се самоорганизира, в самоподдържаща се Същност, наметнала хомота на самото общество. И това е, защото вече се губи "гражданското общество", което е необходимия коректив на Държавата. Ама, според мен, скоро ще се обърнат нещата, а пък ние пак със закъснение ще "отразим" световните процеси. Отдавна сме последна "дупка на кавала", ама това е за добро - нашата свободата в нетя я няма ни в САЩ, ни в Русия, ни в Китай. Ама и това може да не е за добро, ако родителите си нямат понятие как да възпитават децата си. Общо взето отидох на мащаб - "Божа работа" и не е добре да се произнасям по този въпрос вече.

Но така или иначе в този "Колективен Избор", за който всеки един човек допринася, е добре да се покаже, че "избирането" на Любовта пред Страха, е важна предпоставка за развитието на съвременната ситуация на Земята. Ама, ако може да е "изказано" на разбираем за повече хора Език, а не с некви "отнесени понятия" от риториката преди 1 век и повече, то предполагам, че ефектът ще е доста по-висок.

За това критикувам във форума! А и защото от моя гледна точка, понякога се подхожда от неосъззната "раздута" его-позиция, което говори, че и моето Его е "раздуто", ама мен от това не ме е срам и не го отричам. Ала посланията, отправени от тази позиция, "изказани" с изразни средства от остаряла риторика, "вкарват" по-скоро в недоумение и "отдръпване", околкото към "замисляне". И този "страх" на коментиращите дето се усеща като - "ако не правиш така и така ще пострадаш", "ще те удари мълния небесна" или "ще гориш в ада"...Е кой нормален, средно интелигентен човек ще продължи да чете?!?!, освен ако не е некъв "пореден кандидат" за "окултен ученик". 

А пък в тази тема толкова добре съм описал начина на функциониране на Ума ни, защото не може да се опитваме да създаваме нещо "мислещо"(ИИ) и това да не "отразява" собствените ни алгоритми на мислене!!!

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Цитат

 "ако не правиш така и така ще пострадаш", "ще те удари мълния небесна" или "ще гориш в ада"...

Точно този подход отсъства в беседите. Съветвам поне няколко да се прочетат без предварителна нагласа  за критика... 

Цитат

"избирането" на Любовта пред Страха, е важна предпоставка за развитието на съвременната ситуация на Земята.

Това е казано в почти всяка беседа... 

А колкото до това какво казват последователи на Учението, това си е тяхна отговорност и съвсем не представя Учението. 

Ако един човек наистина е нормален и поне средно интелигентен, няма да чете преразкази, а ще си иде до извора. Има го

Колкото до изкуствения интелект. Мисля, че има граница, която човек не следва да прекрачва. Като почитател на фантастиката, мога да посоча двуцифрено число предупреждения - защо... Тъжно е, че ги наричаха фантастика, и както справедливо споменаха по-горе, използваха предупрежденията като мислоформи... 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 20.05.2020 г. at 12:24, Донка каза:

Точно този подход отсъства в беседите.

Не съм твърдял, че присъства в беседите, а някъде другаде...

Критикувам, щото ме мързи да чета и искам като "потребител" да може да ми се предават в кратка, разбираема форма посланията от Беседите, :P:3d_011: .... и аз мога да бъда "Ай ти(го свърши) специалист" :lol:

Много деца сме на клона "Госпожо Донка". Искаме! Такова е! Милениумчета сме!

 

В 20.05.2020 г. at 12:24, Донка каза:

Колкото до изкуствения интелект.Мисля, че има граница, която човек не следва да прекрачва

Ама не всички са като онази "Шефка на тъмните елфи", дето излекува Фродо от убождането от Конника. 

Един път като "пипнат пръстена" и не им се пуска. Тя мацката издържа изпитанието "да го подържи", ама е елфка, а не съвременен политик или банкер.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А мен на времето много ме впечатли Legend of the Seeker - с един извод към края на филма - да не се изживяваме като заместители на Твореца. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С оглед на психопрофилът, който съм си изградил за теб, не ме учудва, че подобно послание те е впечатлило. Все пак става въпрос за указания и предупреждения, а това отговаря на стремежът ти към Самодисциплина, който понякога проектираш меко, ама "настоятелно" ;)

Аз бих го разгледал като "Да живеем като Творци, а не да се опитваме да го заместваме с преходни "постояннности"!

Мен лично, указанията не ме кефят, а споделените опитности.

А самото ми послание с примера за ( намерих й името - Галадриел) " ддържането на пръстена" беше продиктувано от неустоимата сила на Чувството за Власт. Колко трудно се удържа скромността, когато имаш власт. И че е нормално да се разработва ИИ, точно поради тези подбуди, колкото и да не си го представят така учените. Все пак не те са подсигурили финанс.ресурса за разработките!

Ето виж през какво изпитание минава Галадриел към края на клипа(а и можеш да "видиш" и "Великата Майка" в кофти формата, в която разпасания феминизъм и еманципация може да я манифестира)

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Така или иначе предизвикателството да "минеш теста с Властта" са го казали и старите хора - "Дай му власт да го видиш що за човек е".

Има и една аксиома в западното общество, че "Когато имаш пари, се бориш за повече пари. Когато имаш повече пари се бориш за власт. Когато имаш власт единственото, което мотивира е още повече власт".

Тъй че, когато осъзнаем собствената ни нищожност пред цивилизационните процеси и "силите", които ги движат, ни остава разумната мотивация.

А тя не е какво Трябва да прави човечеството, щото това би било инфантилно избиване на комплекса на собствената ни малоценност. По-скоро разумната мотивация, според мен, би била да разберем същността на инструментите, които се опитва или се прилагат за управляване на тези процеси.

А иначе при липса на капацитет за подобно действие, то адекватното, пак според мен, би било да фокусираме върху собственото ни излъчване, да оттренираме да е в полярността на Любовта. Аз поне това правя.

"Това не е добре ", "Това не трябва..", са проекции на страха нещо да се случи! А не на Любовта!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

http://zahariada.blog.bg/politika/2019/11/19/prozorecyt-na-overton.1683313 Още повече, че един учен е разработил и описание на "технология за промяна на общ.съзнание". Името му е Овертон. В линка има хубаво описание. Както и как да се справяме с подобни приложени техники в обществото. Със сигурност не е чрез отричане и "заглушаване" и евфемизиране...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×