Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Лиула

Музикални поздрави - 6

Recommended Posts

Да се издигне всеки се стреми
желае мощ, имущество и слава,
да завладее хора и земи
и почести светът да му отдава.
Това е чест, която уморява,
затуй отбягвам всякаква интрига.
Животът нека ден за ден минава.
Да нямам ядове - това ми стига

А хората си пакостят сами
един богатство чуждо пожелава,
съседски огън по-добре гори
и до убийства стига се тогава,
а друг лъжец или ласкател става,
докато трети с подлост се издига,
а суетата пушек представлява.
Да нямам ядове - това ми стига.

Смъртта кого ли няма да сломи
Природата пощада не познава.
С куршуми, подлости или ками
във гроба всяка страст се прекратява.
Защо е нужна пламенност такава,
когато краят всекиго достига?
Човек дори душата си продава!
Да нямам ядове - това ми стига.

Приятелю, в света е тъй: ръми,
а после грее всичко приеми
без гняв като безгрижна чучулига!
Не съм завистник, алчността не ми
внушава "Чуждия имот вземи".
Да нямам ядове - това ми стига.

(https://www.tekstove.org/song.16594-Epizod-Da_nqmam_qdove)

 

 

Редактирано от Кон Круз

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Доста силен текст! Това е качествена музика! Текстът е на Стефан Стамболов. Ако не са Епизод може би никога нямаше да разбера за този текст на един от строителите на съвременна България. Добър текст плюс добра музика е чудесно съчетание. Жалко, че подобни песни са в периферията, а на преден план се изтикват други, които стоят по - ниско... Така е главно, защото търсенето определя предлагането.

"Време не убивай, време не губи! Сине, прилежавай, здраво се учи! Времето е злато, също и пари, но е то крилато и ще отлети. Нищо без да правиш, ти помни от мен - гладен ще останеш, сам и разорен. Работи, труди се, туй ми е завет, слабите подкрепяй с помощ, със съвет. Хората обичай, те са твой живот. Вярвай и почитай своя мил народ. Родното обичай, родното пази. Ти от него чакай чест и добрини. Родно не изяждай, чуждо не граби. Родният изедник чакат го злини. Да не мъчиш, биеш никой в тоя свят. Хората да лъжеш лош е занаят. Хората са равни, всякога помни, трябва те да имат равни правдини. Тъй ме татко учи, бях тогава млад. Взех, че го послушах - не станах богат. Борих се със злото, падах и ставах, но не се оплаках, не усетих страх. Вече съм останал сетен сиромах. Всичко, братя, дадох - всичко, що имах. Но ще дойде скоро праведният час и тогаз ще видим кой е прав от нас. Ще да видим ние кой от нас е скот, кой от нас човек е, кой е патриот."

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
 

Молитва за благоволението Божие

 

Когато се намирате в нужда, призовавайте тримата Приятели, които са ваши невидими покровители на Веригата. Те носят и името „Все“, което значи: Емануил, т.е. Господ с нас и между нас, който ни учи- Той е Великият Учител и Спасител, а Михаил е военачалникът, Гавраил – вестителят.Обмислете всичко, за което ще се молите, отнасящо се лично до вас, за вашите материални и духовни нужди. Искайте благоволението Божие за отстраняване на всички препятствия, които спъват Неговото царство. Ще се молите да напредвате в избраната ви стъпка (через личен избор, определете се към стъпката на любовта или на мъдростта, или на добродетелта). Молитвата, която ще предоставите, ще подкача така:

   Господи Исусе Христе,

   Йехова-Елохим,

   Утешителю, Дух Святий-Адонай…

А пък ще свършва със следните думи:

   Защото, Господи, в идването на Твоето Царство е нашата радост, в осветяването на Твоето име е нашата слава и в изпълнението на твоята воля е нашата любов.

 

Името Божие е сила, а не само понятие. И който призовава името Божие като сила, той всякога ще има отговор на това, което иска. Единственото място, където Бог говори, е човешкото сърце и душа. От нашето вътрешно разположение ще изберем името.

Първопричината, която дава живот на всички същества, определя посоката на тяхното движение, както и техните качества и способности. Тази Първопричина наричаме с различни имена:

Бог- когато говорим за Бога, трябва да разбираме единствено число;

Господ – когато говорим за Господ, трябва да разбираме колективност от духове;

Господ Бог, Отче , Баща , Авва , Вседържащ Отец,

Небесен Баща, Господ на обичта , Бог на любовта,

 Благий Боже , Боже на силите , Бог Промислителя,

Създателя на всичко, Творец , Царю на вековете,

Господар , Вседържителя , Владико Святий и Истиний,

Господ на господарстващите и Цар на царстващите, Цар на светлите духове , Гоаподар на всички светове, Единствен, Безграничен , Безначален , Пастир мой , Премъдрия , Всевишния , Всемогъщия , Всеприсъстващия , Всеистинния , Всеблагия , Всемилосърдния , Вседълготърпеливия ,

  Господ на мира и любовта, Всесилния Господ ,

 Святи Боже , Святи Крепки, Святи Безсмъртни ,

 Безкрайно велико съзнание,

Триединния Бог: Отец , Син Божи и Святи Дух,

Аллах – Единия Единствен Бог, неуловимата му същност е отразена с още 99 свещени имена, Ишвара – Планина от светлина, блясва , за да освети мрака, тройният лик :творец, съхранител, разрушител,

Саваот, Йехова-Елохим, Йова, Мардук – Бога на светлината,

 Тао – Най-върховния разпоредител на всичко, Началото, което е създало всичко.

Айн Соф е кабалистическото подразделение на света, Първоизточникът на цялото мироздание, безкрайният , безграничният , висш аспект на Бога, от който се ражда Бог, творящ всичко останало.

Нашият Господ Исус Христос, Син Божи, Спасителят, Избавителят, Изкупителят, Агнец Божий, Син на мира, Син человечески, Богочовекът, Началникът на живота, Животоначалникът, Жизнодавецът, Сладчайшият Исус, Тайновидецът, Великият Учител, Избавител и Ходатай, Виновникът за нашето спасение, Разрушителят на ада , Победителят на смъртта, Избраният Господен цар и свещенник, Покровителят.

 

  Из „Молитвена хранилница“.

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

https://www.youtube.com/watch?v=Ryp9FnNGZYI&feature=share&fbclid=IwAR1Se6s12V2ehdWEqjJ5ttJ5MPbcmzfr5TXZLldMEzmPNlEurkfAEKmzOV0

Един по-различен музикален стил, но пък въздействащ, дълбок, чувствен, умерено мрачен. За хора, които имат сетивата да го чуят.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

Ако има фенове на моя стил музика, да пишат, за да обменяме опит и музика. Споделих парчето като специален поздрав за всички, които имат интерес към подобен стил. След втората минута наострете уши. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хубава е , харесва ми . Дори подобно звучене търсех да слушам преди години , когато нямах повече от няколко минури време за удоволствие ...Сега ги виждам , като тонизиращи  , само за кратко . Много монотоност . Бих  изразил усещането и така . Стъпваш на земята , попиваш сила , натрупваш я . Но няма на къде да я насочиш и ставаш  чук . Вибрираш  , тропаш на  място и лека полека ставаш , скала .

 

 

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

– Носи винаги маска.

– Не посещава роднините си.

– Социално и емоционално дистанциран.

– изпълнява заповеди.

"И ви предупреждавам да пазите това, което градя, да го не съборите, защото е свято; и ако се опитате да светотатствате, три злини ще ви допусна: глад, мор и разорение; и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че Бог е говорил. Пазете думите Ми. В тоя Залог, който Съм ви поверил, почива бъдещето ви, той е скрижалът на дома ви, надежда и живот за рода ви. Слушай Ме, доме славянски, да сте Ми свидетели, че Съм ви говорил."

 

"Призвание към народа ми”

Тримата апостоли:

Дяволът спусна черна пелена, скривайки Светлината на Слънцето. И черен плъх прати в главите на хората, да присвятка в костите на техните черепи.

Две моми чувстваха в тъмното и хванаха се за ръце от далече. И едната протегна ръка, и откъсна черен гарван от мрака. И Сам дойде до нея огромен черен Вълк. И хвръкна гарванът.

Другата мома вдигна глава и появи се огромна Луна. И нарисува върху нея Кръст. И роди се в небето дъга, а момата облече червена дреха и сложи искрящо виолетова корона, превръщайки се в Тайната на новия свят.

И заизпълва дяволът момък. И момъкът се тресеше под напъна на смъртта. И молеше се с „Отче наш“, защото друго нищо нямаше.

Кацна гарван и момъкът протегна ръка, и извади от гърлото му златна огърлица. И сложи на гърдите си Огнен кръст. А Господ написа молитвата на челото му и в ръката му пламна меч. Облече се в искрящо синята дреха на Смъртта, както първата мома ,и вдигайки глава видя Луната. И сълзи дъжд заваляха от безоблачното небе, благодарящи на Господа!

https://www.kaldata.com/forums/blogs/entry/9511-tримата-апостоли/

Редактирано от mecholari

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Поздрав за любителите на солата на ел.китара

И пак от Тестамент поздрав за "завръщане към спокойствието и тишината"

За да може наистина да се "наслаждаваме на тишината"

Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world
Painful to me
Pierce right through me
Can't you understand?
Oh my little girl
All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms

Words are very unnecessary
They can only do harm
Vows are spoken
To be broken
Feelings are intense
Words are trivial
Pleasures remain
So does the pain
Words are meaningless
And forgettable

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×