Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка

Слънчеви лъчи - втори дял на Паневритмията

Recommended Posts

Слънчеви лъчи

 

СЪЩНОСТ НА УПРАЖНЕНИЕТО “СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ”
(Втори дял на Паневритмията)


За изпълнение но упражнението “Слънчеви лъчи” едни от участниците се нареждат в дванадесет лъча, насочени към центъра, а други образуват външен кръг около първите.

magnetic_fieldИма две течения в природата: едно течение на енергии от Божествения извор на живота и друго течение, което връща енергиите отново към Центъра. Този космичен процес има своите аналогии във всички полета на живота. Например има едно слънчево течение от Слънцето към планетите, а друго течение - от планетите към Слънцето. В човешкото тяло също има две течения: артериално и венозно, в които кръвта се движи от сърцето към периферията и обратно. В упражнението “Слънчеви лъчи” всичките тези процеси на прилив и отлив в природата са изразени чрез приближаването и отдалечаването на дванадесетте лъча спрямо центъра.

earths_magnetic_fieldМежду Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и душата – без тази връзка човек не може да се развива. Светлината на физическия свят е израз на Духа.
Светлината съдържа в себе си не седем, а 12 цвята, 12 извора, 12 вида материя, необходими за създаване на човешките добродетели.

Земята е обвита с 12 обръча, или сфери, които представляват особен род трансформатори на слънчевата енергия.

Между човешката душа и Бога има 12 класа висши същества.

Дванадесетте лъча на „Слънчеви лъчи” означават, че дванадесетте врати на живота са отворени. Те са зодиакалните знаци и в Откровението също пише за дванадесет врати.

Въртенето на единия партньор в “Слънчеви лъчи” около другия е аналогично на движението на Земята около Слънцето и на Луната около Земята. То символизира и движението на човека в затворен кръг, от който той търси изходен път.

Когато партньорите се хванат за ръце и започнат да пеят: “Ти си ме мамо, човек красив родила”, това е излизане от затворения кръг в един отворен свят, това е освобождение. Това е моментът, когато човек излиза от затворения кръг на личния живот и влиза в света на Любовта.

angelПляскането след това е израз на радостта от свободата и влизането в новия живот, който сега се ражда на земята.

Следват движения на ръцете като отваряне и затваряне на цвят, чрез което се хармонизират положителните и отрицателните енергии в човека. При завършващите движения, наподобяващи летене, всички участници пеят:“Туй е рай, туй е рай...”.

Раят е място, където съществата се обичат и живеят едни за други. Дето са Любовта , Мъдростта и Истината, там е раят.

Когато правите „Слънчевите лъчи”, вие си припомняте това, което сте учили по-рано, в миналото.

Чрез слънчевите упражнения земята се прониква от слънчева енергия. Слънчевите енергии, които слизат на земята, се използват чрез тези упражнения, като първо ги възприемаме, а после ги изпращаме в пространството и така много същества се повдигат. Упражнението „Слънчеви лъчи” има ритъма на слънцето. Когато правим тези слънчеви упражнения, противоречията се отстраняват, понеже тези упражнения неутрализират злото.

jdcn1_1jd3w1_1Който играе тези упражнения - „Слънчевите лъчи” - ще придобие свобода. Тези упражнения освобождават човека от грижи. С такава грация да ги правите, че да затрепти нещо във вас и в онзи, който ги гледа.

Музиката на Паневритмията и на “Слънчеви лъчи” ще събудят душите.

Където и да отидете в природата, навсякъде има музика. В пустините, в канарите, в бученето на вятъра, във водите - цялата природа пее. Цялата природа и цялата вселена са като една музикална зала. Ако намерите основния тон на вашите погрешки и им засвирите, те ще изчезнат и ще дадат условия да се прояви доброто. Щом намерите основния тон на доброто, то започва да расте, а щом намерите основния тон на злото, то започва да се руши. Музиката създава сцепление между частиците на телата. Докато хората пеят, те се чувствуват като братя, готови са да се примирят. Музиката носи живот.

messier83_1

 

Светът трябва да се изучава 
като жив организъм. 
Зад всяко явление, 
зад енергията 
седи една разумна Сила. 
Природата се управлява 
от Разумни същества. 
Разумният Живот ражда 
светлината на Слънцето 
и звездите.

 
 
 
 
 
 
Споделете в тази тема вашите лични размишления и опитности с това упражнение. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×