Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Велина Василева

Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от Шестата раса

Recommended Posts

В живота на човека има хиляди неща, които могат да го смутят, но има и хиляди неща, които могат да го радват. Великото в живота на хората се заключава в пробуждането на съзнанието и освобождаването им от несгодите и мъчнотиите, в които се намират. Съзнанието на хората постепенно се пробужда, както пъпките на цветята се пукат пролет, за да цъфнат и да завържат плод. Човек трябва да даде път на Новото сърце, в себе си, което е изтъкано от мека материя, а не от камък, каквото е сегашното. Мекото сърце е изтъкано от материя на Милосърдието. Следователно, онзи, на когото сърцето е милостиво, е кандидат за Новата раса.  Бог ще вложи Духа си в меките сърца на хората и ще Го познае малко и голямо. Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от Шестата раса.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Когато всички народи, всички религии, всички държави престанат да мислят, че са в сила да оправят света, тогава Син Человечески ще се яви на Земята, със своето знание.

Човек трябва да даде път на Новото сърце в себе си, което е изтъкано от мека материя, а не от камък, каквото е сегашното. Мекото сърце е изтъкано от материя на милосърдието. Следователно, онзи, на когото сърцето е милостиво, е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от Шестата раса.

Казано е в Писанието: „Ще им отнема каменното сърце и ще им дам Ново".

Коравите, каменни сърца на хората ще се употребят за павиране на улиците, а меките сърца ще останат да трептят; да изнасят пред света великото и красивото в Божествения живот.

За този ден, именно, е казано в Писанието, че Бог ще вложи Духа си в меките сърца на хората и ще Го познае малко и голямо. Съзнанието на хората постепенно се пробужда, както пъпките на цветята се пукат пролет, за да цъфнат и да завържат плод.

Великото в живота на хората се заключава в пробуждането на съзнанието и освобождаването им от несгодите и мъчнотиите, в които се намират.

В живота на човека има хиляди неща, които могат да го смутят, но има и хиляди неща, които могат да го радват.

Който разбира Великите Божии закони, той трябва да се радва, че е срещнал един добър, умен, учен човек; той трябва да се радва, че е срещнал един поет, писател, музикант, художник, земеделец, каменар и т. н.

Радвайте се, когато срещнете човек, който работи за повдигане на човечеството.

Като не разбирате, какво представя човекът, вие се отнасяте с пренебрежение към него и казвате: Земеделец, каменар е този човек. [„Човек е проводник на благата, които идат отгоре. Колкото по-добър проводник е той, толкова по-голямо благословение го очаква.“ Учителя]

– Който облагородява почвата [на мозъка си], той е земеделец; който облагородява камъните, той е каменар; [„Мислите и желанията са камъни, от една кариера, от които се гради бъдещото човешко тяло, а то е духовното.“ Учителя]

– който облагородява човешките лица, той е художник; [„Без Любов, човешките лица са мъртви. Вижда се, човека нищо не го интересува.“ Учителя]

– който изправя погрешките на хората, той е скулптор. [„Истински скулптор е този, който има Любов, в себе си. Няма ли Любов, той само мачка калта, без да я вае.“ Учителя]

[„Добрият човек е земеделец. В справедливостта е индустриалец, а в разумността е търговец. Това е най-хубавата търговия, или разумността е вложеният капитал, справедливостта е обработения капитал, а доброто е капиталът, който е пласиран. Казвам: Под „разумен човек“ ние подразбираме, той трябва да има достатъчно светлина, която да обработи. Ако се прекрати светлината в него, престава умствената деятелност. Щом престане умствената деятелност, престава справедливостта и добротата. Те са скачени. Светлината е скачена със справедливостта. Под думата „справедливост“, ние разбираме хармония в живота. Само справедливия човек може да бъде един капелмайстор.“ Учителя]

Изобщо, всеки човек, който създава нещо ценно, с което облагородява, повдига и весели хората, е на мястото си.

Мощна сила се крие в Словото на всички писатели, поети, учени, философи.

Мощно нещо е Словото!“

Из: „Желаният мир - 1938 г.“
 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Човек е дошъл на Земята, с единствената и съществена задача – да се научи да мисли право, с онази права, чиста, възвишена мисъл, която твори и съгражда. [Обаче низшата астрална душа, наречена "личност", докато се изживява като мъж, или като жена – никога не може да се домогне до онази права, чиста, възвишена мисъл, която твори и съгражда (каквато има само Висшата Божествена Душа), по причина, че за разлика от низшата душа-личност –  Висшата Божествена Душа е водена от онази Първа Любов, която е САМО към Бога и която е била, в света, изначално; т.е. преди грехопадението. Затова –] Докато не дойде до разбирането на безличния живот [присъщ на Висшата Божествена Душа], човек постоянно ще се натъква на съблазни и изкушения. [Т.е. – докато не излезе от самосъзнанието си на личност (на мъж, или на жена); на низша астрална душа и не влезе в Свръхсъзнанието си на Висша Божествена Душа (възвърнала си  онази Първа Любов, която е САМО към Бога) – човек постоянно ще се натъква на съблазни и изкушения.] Мисъл, която не може да освободи човека от съблазните и изкушенията, не е права, не е истинска. [Т.е. човек, докато се изживява като личност – не може да мисли право, защото – "докато не дойде до безличния живот, човек постоянно ще се натъква на съблазни и изкушения", по причина, че  самосъзнанието му е твърде ограничено и затова – там  няма място за онази Първа Любов, която е САМО към Бога. Първата Любов, която е САМО към Бога, е разликата между самосъзнанието на низшата душа-личност, живееща в безлюбие и Космическото съзнание на Висшата Душа, живееща в Първата си Любов, която е САМО към Бога. С други думи казано – човек е дошъл на Земята, за да повдигне съзнанието си – от степен "личност" (т.е. от степен – низша душа) – в степен Висша Душа. Низшата душа-личност (низшият аз) и Висшата Душа (Висшият Аз) – са диаметрално противоположни полюси на Живота: низш и Висш полюс; или – физически и Божествен полюс на Единния Живот. Низшият аз живее в тъмнина, а Висшият Аз заема светлото поле, в единното човешко съзнание (низше и Висше). Значи – човек е дошъл на Земята – да излезе от безлюбието си (от низшето си съзнание) и да разбере, и да приложи (Висшето си Съзнание) – след като осъзнае и възнамери – да си върне своята Първа Любов, която е САМО към Бога.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Грамадна е разликата между изискванията на физическия, на духовния и на Божествения свят.

Като ученици, вие трябва да изучавате физическия, духовния и Божествения свят и да ги различавате.

Физическият свят обхваща формите. Значи, той е свят на формите.

Що се отнася до съдържанието на тези форми, казваме, че то е променливо, непостоянно.

[Това значи, че в зависимост от текущата гледна точка на човека, към даден момент; т.е. в зависимост от степента на еволюционна зрялост на съзнанието, което я ползва – една и съща форма има (т.е. запълнена е с) различно съдържание. Този факт  води до сблъсъци на мнения  и безсмислени спорове (на по-ниските нива на интелигентност), породени единствено от неразбиране на конкретния казус и по-точно – от сблъсъка на различните гледни точки (към разбирането на даден проблем) и липсата на воля – всички тези различни гледни точки да бъдат хармонично съвместени, в търсене на баланса и в намирането на Мира, при перфектното им смесване. Защото личността – водена от идеята за превъзходство на своята персона, над другите, не допуска едновременната валидност на множество паралелни гледни точки и търси начини да наложи своето гледище, като единствено вярно и истинно. Това е поради тъмнината, в която живеят всички обикновени хора, изживяващи се като низши души (като личности). Защото Светлината винаги придружава Любовта и в отсъствието на онази Първа Любов, която е САМО към Бога – отсъства и Истинската Светлина; т.е. Виделината. Така, вместо Светлина – низшите души-личности – винаги си разменят тъмнина, като взаимно се заблуждават, представяйки си, че си разменят светлина. Но това – изобщо не е за осъждане. Това е факт (който е временен и преходен, касаещ доброто на Великото Цяло), а осмислянето на фактите е потребно, за трупане на ценен опит. Осъждането и заклеймяването на фактите, от страна на личностите – идва от тяхното неразбиране на Живота. Защото Животът – погледнат от една по-висша; т.е. от една по-високовибрационна Гледна Точка – е строго определен, математически точен и полезен за Великото Цяло, във всичките си прояви, без никакво изключение. Така, в едно разширено съзнание – има място за абсолютно всички гледни точки и човек има добрата възможност – първо – спокойно да ги приеме всичките, и второ – в себе си, се разграничи от онези гледни точки, които не резонират с неговите възгледи, към текущия момент. В този смисъл – всеки спор, за разумния човек – е нонсенс.]

Много животи трябва да прекарва човек на физическия свят, за да изработи едно ценно качество, което да внесе в духовния свят, като основа на неговото съдържание, да се стабилизира.

Ето защо, казваме, че духовният свят подразбира съдържанието на нещата, което е устойчиво, но лишено от друго качество - смисъл.

Дълго време трябва да живее човек в духовния свят, за да изработи едно ценно качество за Божествения свят, а именно: да осмисли съдържанието. Това се постига, чрез правата мисъл.

Ето защо, ние казваме, че човек е дошъл на Земята, с единствената и съществена задача да се научи да мисли право.

Ще кажете, че човек е мислещо същество и каквото прави, непременно се дължи на мисълта. Дали яде, дали се облича, той все мисли.

Наистина и това е мисъл, но не онази права, чиста, възвишена мисъл, която твори и съгражда.

Докато не дойде до безличния живот, човек постоянно ще се натъква на съблазни и изкушения. Мисъл, която не може да освободи човека от съблазните и изкушенията, не е права, не е истинска.

Каква мисъл има котката или друго някое животно? [Иде реч за човека, със съзнание на животно; т.е. низшият човек-животно.] Котката [т.е. "човекът-котка"] с часове се глади, маже, мие се, мисли, че като нейната красота друга не съществува. Това е заблуждение, това не е мисъл.

Всяка мисъл, в която има някакво заблуждение, не е права.

Заблуждението пък е свързано с личния живот.

Следователно, искате ли да имате права мисъл, освободете се от заблужденията си и от личния си живот.

Като изучавате животните, виждате, че те представляват огледала, в които можете да се оглеждате.

Човек мисли, че е създаден по образ и подобие Божие и коренно се различава от животните.  [Обаче това се отнася само за Висшата Душа, а не за низшата душа-личност, която е подобна не на Бога, а на животните.]

Има нещо, по което човек се различава от животното, но не напълно.

Той се различава по това, че мисли и чувствува и затова казваме, че човек е мислещо същество.

Без мисъл и чувство той не може да извърши нито една постъпка.

Въпреки различието между човека и животните, Бог се грижи за всички живи същества.

Той [т.е. Бог] ЕДНАКВО задоволява нуждите и на малките, и на големите същества  [във всеки момент].

Може ли и човек да направи същото? Нали казва, че е създаден по образ и подобие Божие?

Щом е подобен на Бога, човек трябва да постъпва като Него [но това може да стане – едва след като човек се откаже от личния си живот, т.е. след като – от личност, човек се преидентифицира като Висша Душа, която живее безличен Живот и действа от нова позиция; от нова Гледна Точка: Висшата Душа, живее в Божествена среда, защото, по условие – вече си е възвърнала онази Първа Любов, която е САМО към Бога (това е процес и изисква търпение и непоколебима вяра). Само Висшата Душа, водена от Първата си Любов; т.е. водена от Бога (защото Бог е Любов) – може да върши Волята Божия.] “

Из: „Ценната дума - 1935 г.“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Божият Дух се проявява чрез Висшата Божествена Душа, но не и чрез личността (личност, това е низшата астрална душа). Т.е. – Божият Дух не се проявява, чрез обикновения земен човек (бил той мъж, или пък жена) защото, от Божествена гледна точка – такъв човек е прелюбодеец, оставил Първата си Любов, която е – САМО към Бога. Независимо, че не се разбира от обикновените хора – прелюбодеянието, на Земята, между мъже и жени, е само един символ на онова реално прелюбодейство, на низшата астрална душа, спрямо Бога, което, на Земята, масово се преживява. И докато обикновеният човек – първо – не се припознае като Висша Душа и второ – тази Висша Душа – не се върне, обратно, към Първата си Любов – САМО към Бога (както е било, изначално) – страданията и скърбите на Земята, ще продължават, и радостите винаги ще бъдат вгорчени, тъй като те – задължително ще се сменят, със скръб. Това е така, за да може човекът да достигне, в съзнанието си, до Идеята за пълно безкористие и да я приложи. Така –  понеже действа извън "капана" на плътно-материалните светове (т.е. понеже Висшата Душа действа извън времето и пространството), и по причина на Любовта си, към Бога – само Висшата Душа има силата да не нарушава Заповедта на Бога, дадена на Адам и Ева. Тази Заповед – и днес е валидна; във всеки един момент: "Не яж от плодовете на Дървото за познаване на доброто и злото" (това е нещо като: "Бъди тотално позитивен, добронамерен, мек и нежен, във всичките си мисли, чувства и постъпки"). И само който може да спази това, само той прилича на Бога, в мислите, и в разбиранията си (и това не е обикновената личност; т.е. това не е низшата астрална душа, а е само Висшата Душа, която не излиза от атмосферата на Божията Любов).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Мнозина [обикновени хора – мъже и жени; т.е. низшите астрални души, се заблуждават и като не знаят, че в съзнанието си, те са извън Божествения Порядък на нещата –] считат, че и Бог мисли, като тях.

Господ казва: „Моите мисли, моите разбирания – не са като вашите“.  

Това е едно от големите противоречия, в живота: Човек може да мисли, като Бога, само когато живее чист, духовен живот.

[Т.е. само когато не живее със съзнанието си на смъртна земна личност, а чрез усилена вътрешна работа, върху самия себе си – е постигнал – по-висшата си степен на съзнание, което е съзнанието на Жива Божествена  Душа. Това означава, че човек мисли като Бога, само когато, в съзнанието си, вече е надраснал разбиранията на личността си и действа – (не в света, а) извън времето и пространството.]

Защо само тогава? – Защото тогава Божият Дух се проявява, чрез него."

Из: "Живите закони на добродетелите"
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Правата мисъл обновява и весели човека.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Низшите души – личностите, действащи във време и пространство (условно; т.е. само външно изглеждат, че) са "разделени" на мъже и на жени; т.е. – на "половинки", но мъжът и жената – всъщност, не са реални същества, от Гледна Точка на Божествения Порядък. Мъжът и жената, погледнати външно – това са само символи на духовни реалности и в този смисъл – те са фиктивни същества. [„Вие сте хора на сенките, вие сте същества фиктивни, а не реални. След 50 години, вие сами ще видите, че сте фиктивни“, казва Учителя] Защото, от Божествено Гледище, Истинският Човек е невидим (за мъжете и за жените); т.е. – той не е във външната форма (както се заблуждават личностите и затова  – те се разглеждат, отделно, един от друг; сравняват се, един с друг – вместо да се обичат, безусловно и си дават оценка – нещо, в което няма някакъв особено разумен смисъл, щом резултатът на тази оценка – не предизвиква прилив на Любов, тъй като се сравнява символ, със символ и в този смисъл – оценката е винаги комична, защото – в известен смисъл – ти, без да разбираш, сравняваш себе си, пак със себе си  – но видян – в някакъв друг момент). Висшата Божествена Душа е андрогинна. Мислещият човек – това не е личността; т.е. това не е низшата астрална душа ("обсебила", според подхода на ограниченото си съзнание: винаги да обсебва нещата – даже и формата на мъж, или на жена, и затова – погрешно идентифицираща се с тялото си, във време и пространство).  Човекът-Висша Душа (който знае, че е Чисто Съзнание и че никаква форма не може да го ограничи) – е мислещият, като Бога, Човек – и той действа извън времето и пространството. [„Разумният Свят е извън времето и пространството“, казва Учителя.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Мислещият човек не гледа нито надолу, нито нагоре. Мислещият човек е вглъбен в себе си. Мисълта му е всякога права. От центъра на Слънцето [символизиращо Бога и Христос, защото те са Едно] към горната част на главата му е отправен един перпендикуляр. Това показва, че неговата мисъл е свързана с Центъра на Слънцето.

Ако от главата на даден човек не е издигнат перпендикуляр, към Слънцето, ние казваме че мисълта му не е нито права, нито дълбока.

Който не познава Бога и не Го разбира, той не може да мисли право. Правата мисъл обновява и весели човека.

Искате ли да бъде мисълта ви всякога права, с отвес към Слънцето [т.е. с право отношение към Бога и към Христос], направете следното: вземете една тънка дъсчица, дълга около 40–45 сантиметра, и леко я прикрепете на източната страна в стаята си. В средата на дъсчицата да виси копринен конец, на края на който закачете малка тежест – камъче, сребърен лев, или малка златна монета. Така прикрепен, конецът ще ви дава идея за отвеса на мисълта. Щом погледнете към него, ще кажете: „Искам да имам права мисъл“, т.е. отвес към Слънцето. С други думи казано: Искам да имам прави отношения, към Бога.

Който има правилни отношения към Бога, мисли за Него и Го обича [по нов начин и мисли за Него, и Го обича – като специален; т.е. като Единствен Обект на Любовта си, защото, в съзнанието си, се е повдигнал на по-висока степен на разбиране, след като е излязъл от човешкия земен порядък на нещата и е влязъл в Първичния Божествен Порядък на нещата].

Щом Го обича, той Го разбира.

Ако няма правилни отношения, към Бога, човек се страхува от Него, вследствие на което не Го разбира. Който не познава Бога и не Го разбира, той не може да мисли право.

Този закон е верен и по отношение на работата, и на ученето. Каквато работа започне, човек винаги трябва да работи с Любов. Каквато наука изучава, трябва да вложи Любов.

Дето е Любовта, там е успехът.

Без Любов, няма успех.

[Но само Висшата Душа има будността, за да люби Бога, във всеки момент; следователно – само когато се изживява като Висша Божествена Душа, която (се е върнала, обратно, към Първата си Любов – САМО към Бога и) действа извън времето и пространството – човек има успех.

Любовта, в Божествения Порядък, която е – САМО към Бога, е причината за всички желани позитивни промени, в характера на човека и само от тази Любов, като причина –  постепенно идват, към него и всички други желани следствия, в живота му: любовта към ближния, любовта към себе си, и всичко хубаво, за което човек може да се сети.] “

Из: „Милосърдие и користолюбие
 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В Битието на Великото Цяло, действат мъдри и неумолими Природни Закони, които ние, от незнание, с ОТНОШЕНИЕТО си (към хора, неща и ситуации, в които, неслучайно, попадаме), нарушаваме и затова страдаме и се мъчим. Например, ние не знаем, че сме призвани да възпитаваме единствено самите себе си, като уреждаме вътрешния си духовен и психически живот, в контекста на зачитането, уважението, почитанието и Любовта към всичко и към всички останали. В този смисъл, ако изрично не сме помолени за съвет, ние нямаме право да се месим в живота на други хора, защото не сме на тяхното място, за да ги разберем.

Единствено нашата обусловеност ни пречи да видим, че в ограничителните условия, в които живеем, на Земята – всяко нещо, било то човек, ситуация, или каквото и да е, е точно толкова „добро”, колкото е и „лошо”, и всяко нещо е точно толкова „лошо”, колкото е и „добро”; т.е. винаги има РАВНОВЕСИЕ на силите, които действат, щом се е проявила някаква форма, с която сме влезли в някакво отношение.

Полезно е да се знае, че само искреното и задължително позитивно отношение, към каквото и да било – води до желан резултат, в живота ни. Отхвърлянето и отричането на нещата и ситуациите, като "лоши" – само задълбочава проблема ни. Механизмът на "отиграването" на нежеланата ситуация, е такъв: приемаш я, напълно; т.е. – отдаваш ѝ правото да съществува (както на всяко друго нещо), като в случай, че не отговаря на предпочитатията ти, към дадения момент – разграничаваш се, от нея и търпеливо чакаш – сама да отзвучи. Всяка борба и съпротива – само я захранват с енергия, но неутралното отношение; и преместването на фокуса на вниманието, в нещо добро и безкористно – помага.

На Земята – „добро”, и „лошо” – са само резултати на нечия частична преценка на нещата; т.е. – на нечия (относителна) гледна точка. Това, което за едни Същества е "лошо", за други Същества (в мащаба на Великото Цяло), същото нещо  – е "добро".

Личността, в случай че иска да напредне и да се издигне, в съзнанието си, на по-висша еволюционна степен – няма как да не се приучи да се отказва от егоизма си: Ние не сме сами; около нас има милиарди невидими Същества, с които сме свързани, като скачени съдове.
[Трябва да знаете, че всяко нещо, което става на Земята, е колективен акт, казва Учителя]

Затова, от Гледна Точка на Божествения Порядък – всичко е само добро и винаги е математически строго определено; то е съгласувано с най-висшите Нива – като възможно най-доброто, за нас, спрямо условията и възможностите, на дадения момент.

Затова, ако искаме да бъдем здрави физически и психически, нека да не "ритаме срещу ръжена", за да не предизвикваме Провидението (с временната си неосведоменост, като бързаме да даваме негативно мнение, при всеки удобен случай):

– Нека да бъдем мъдри (в аванс) и винаги да избираме за наша текуща (вътрешна) позиция – онова (спасително, за нас) „добро”, което се крие, зад привидното „лошо” (у другите хора; в каквато и да е ситуация). Да помним, че Бог живее, у всеки човек и всекиго "търпи" (казано, по човешки и то – по много сериозна причина; т.е. – нищо не става "случайно").

– Нека да бъдем мъдри (в аванс) и винаги да си затваряме очите за онова привидно „лошо”, което изпъква и скрива „доброто”, у хората; нека да бъдем слепи за онова, което ни изглежда „зло”, и което скрива „доброто”, във всички неща; в каквато и която и да е житейска ситуация.

Със сигурност – само нашето текущо неразбиране на Живота, ни пречи да веднага да прогледаме за „доброто”. Затова ни е нужна мъдрост, в аванс; т.е. нужна ни е мъдрост, на доверие; мъдрост, на ВЯРА (че Бог допуска и стои зад всяко нещо, а Той не може да сгреши).

Защото – рано, или късно (веднага щом повишим степента на съзнанието си) – Животът ще ни потвърди, че избирайки да се доверим на неизвестната (към този момент), добра страна на онова нещо, което преживяваме и което – за оня момент, от човешка гледна точка, сме определяли като „лошо” – сме били прави, все пак, да се държим само за ДОБРОТО, защото сме възприели Божествената Гледна Точка и сме я приложили.

Нека винаги да помним, че светът на личностите и Божественият Свят – са диаметрално противоположни светове: те са свят на тъмнината и Свят на Светлината. Но личността, докато сама  не разбере, че живее в тъмнина, няма как да се откаже да си дава мнението (и това следва да се приеме, с разбиране, от по-зрелите хора и да не се осъжда, защото и то ще премине, с помъдряването на човека, както преминава и всичко останало, което съществува , във времето и пространството).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Казвате: „Нямам ли право да си дам мнението?“ Имаш право да кажеш Божието мнение. Да кажеш своето мнение, в живота, няма нужда. Светът няма нужда от моето мнение, няма нужда и от вашето мнение. Светът има нужда от Божието мнение. Ако всеки един от вас изразява Божието мнение, той е на място. Ако всеки един от вас изразява своето мнение, няма нужда светът от него.Из: Нито близо, нито далече


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Като казвам, че трябва да се мисли, нямам предвид обикновената мисъл; човек трябва да се занимава с възвишени мисли, обикновените мисли заравят ценните работи. Из: Възпитание и самовъзпитание

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Благородството на човека се състои именно в това – да бъде чувствителен, възприемчив към чуждите скърби и радости. За да може да схванете Силите в Природата и да ги употребите за ДОБРО, непременно трябва да развиете съответни сетива, или органи на Душата си. Внимание:  За да бъдеш здрав – се забранява всяко одумване, изтъкване на грешките, у другите хора; изобщо лошите мисли се забраняват.  „Не мисли зло!“, т.е. не пущай корените на твоята Душа в „лош“ човек; стой настрана от него. Тъй стои научната страна на въпроса.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „В окултната школа се забранява всяко одумване, изтъкване погрешките, у другите хора, изобщо лошите мисли се забраняват. Знаете ли защо? – Понеже, щом мислите лошо за някой човек, вие отправяте ваши корени към този лош човек, а там, в него, няма никаква храна за вас. Тези ваши коренчета започват да всмукват сокове от този човек, но тези сокове са чиста отрова, която постепенно трови, разваля живота.

Много жени се развалят не само от това, че имат лоши мъже, но

– МИСЛЯТ, че мъжете им са лоши,

и започват от ден на ден да отпадат, да съхнат, докато един ден кажат сбогом от този свят, а мъжът мисли и си казва: „Не знам от какво се помина моята жена!“ Същото нещо става и с ученика от окултната школа. Затова се казва на ученика:

– „Не мисли зло“, т.е. не пущай корените на твоята Душа, в „лош“ човек, стой настрана от него. Тъй стои научната страна на въпроса.


Разберете следния факт:

мъчението [ви] показва истинския път на отклонението
[ви, от Разумните закони на Живата Природа].

Когато казвам, че трябва да слезем до дъното на мъчението, това сравнявам със следния прост факт, от съвременния живот: някой човек пътува в едно планинско място, но се заблуди из пътя. За да вземе друга, права посока, той трябва да се върне точно на това място, отгдето се е заблудил, отклонил от правия път.

Когато дойдеш в мъчението и видиш, че си се заблудил, след като си пътувал дълго време, ще се върнеш назад, за да дойдеш до мястото, от което си се отклонил. Това подразбирам слизане и връщане назад, за да поправиш погрешките си.

За да може да схванете Силите в Природата и да ги употребите за ДОБРО, непременно трябва да развиете съответни сетива, или органи на Душата си. В сегашното състояние на съвременната цивилизация, много от тези органи са осакатени.

Мнозина християни, които са влезли в този път, са станали по-чувствителни и казват: „Не струва човек да бъде много добър“, т.е. не струва да бъде много чувствителен, да страда. Благородството на човека се състои именно в това – да бъде чувствителен, възприемчив към чуждите скърби и радости.”

Из: „Силите в Природата

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато съблюдаваме Принципите на Бога, ние сме в Мъдростта. Да схващаш себе си жена или мъж, то значи – да заличиш Бога, в себе си! Първото нещо, с което се повдига човешката личност,  то е да схваща себе си като Душа; Жива Душа. Човек трябва да схваща себе си, като Душа. Схваща ли се той като мъж, или жена, то е слизане, деградация. Истината  е  достояние  само  на Душата [т.е. само на Висшата Душа, която живее извън времето и пространството]. Сега всички постъпки съблазняват хората [които са на нивото на съзнание, което имат личностите на Земята. Т.е. всички постъпки съблазняват мъжете и жените, които са низши астрални души], защото нямат Мъдрост. Мъдростта седи в това, всички постъпки да се изтълкуват правилно; тогава съблазън няма. Едно сърце трябва да  имат всички. Божествената Любов – трябва да бъде морал!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Първото нещо за ученика е да се схваща като Душа Жива, която се стреми в три посоки: да чувства, да мисли и да действува! [Всеки човек е дошъл, на Земята, да се учи – как да чувства, как да мисли и как да действа.]

Първото нещо, с което се повдига човешката личност,  то е да схваща себе си като Душа, Жива Душа. Да схващаш себе си жена или мъж, то значи да заличиш Бога, в себе си!

Когато дойде Любовта [която е САМО към Бога; т.е. когато се възвърне онази Изначална Първа Любов на Душата, към Бога, каквато е била в Рая, обаче – преди грехопадението], тя ще научи хората, как да постъпват.

В Закона на Любовта – всичко [помислено, почувствано и направено], е за Господа.

Едно сърце трябва да  имат всички. Божествената Любов – трябва да бъде морал!

Мъдростта поставя нещата в ред; тя ги твори, а Любовта ги оживява.

Мъдрият човек [т.е. – само мъдрият човек] може да бъде чист [защото само той знае – кой е той (и че е само благородна възвишена мисъл и затова мъдрият човек – не се съединява с нечисти неща! Петър Дънов – Учителя, казва в книгата си „Българската Душа“: „АЗ СЪМ оная благородна, възвишена МИСЪЛ, която никой, с нищо, не може, от мен, да премахне. За мене, да вярвам в Душата си, е извор на радост. Аз съм повече от моята дреха, или от моето лице. Когато вярвам, че имам Душа, аз не скърбя, а пък когато не вярвам, че имам Душа, почвам да скърбя.“ ]

Мислите трябва да бъдат само Божествени - в това седи Мъдростта!

Стремежът на Душата, е Истината! Животът в  Истината  дава  Свобода  на  човека. А в Свободата няма никакво стеснение. Истината  е  достояние  само  на Душата [т.е. само на Висшата Душа, която живее извън времето и пространството].

Сега всички постъпки съблазняват хората [личности; т.е. съблазняват мъжете и жените, които са низши астрални души], защото нямат Мъдрост. Мъдростта седи в това, всички постъпки да се изтълкуват правилно; тогава съблазън няма.

Когато съблюдаваме Принципите на Бога, ние сме в Мъдростта.

Разбирането е в приложението.

Когато  Бог  работи,  вътре в  нас,  ние  се хармонираме.

А когато ние действуваме вън от Бога, тогава се създава греха.“

Из: „СВЕТЛИНАТА НА БОГА
 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
След бялата раса, идва Шестата раса - Светещата. Хората ще се наричат Синове Божии. За нея ще се измени и Природата, и климатическите условия. Шестата раса ще бъде светеща. От нея ще излиза светлина. Бъдещите хора ще се наричат Синове на светлината. Те ще бъдат прозрачни. Божествените подтици, светлината, топлината и силата, ще минават през човека свободно. Сега човек прави добро, по отражение. В бъдеще доброто естествено ще се излъчва от човека, както светлината излиза от източника. Сега се ражда расата на Любовта, която ще ни покаже пътя, по който трябва да служим на Бога. Аз наричам онази раса, Шестата, расата на Любовта; тя служи, от Любов, на Бога. Всеки, който служи, с Любов на Бога, той вече е влязъл в Шестата раса, може да се роди. Всеки, който не е готов да служи, той е в петата раса. Всеки, който е готов да служи, Възкресението за него ще дойде. Който е готов да служи и да възкръсне, има бъдеще. Всеки, който не е готов, с Любов да служи, за второто възкресение трябва да чака. В Шестата раса Синовете Божии ще дойдат и ще се вселят в готови души, които не им препятстват и ще се започне усилен строеж на нов живот на Земята. Тогава вече ще има Братство и Любов. Цялата Земя ще бъде като едно семейство, ще имат един ум и едно сърце. Всеки ще проявява Любовта. Всеки ще иска всички да бъдат свободни. Аз наричам Шестата раса, раса на братството. В бъдеще вие ще обичате майка си, баща си, близките си, приятелите си за това, което вие можете да направите за тях, а не за това, което те правят за вас. Сегашната бяла раса е раса на силата, а Шестата раса ще бъде на сърцето и справедливостта. Ще решава въпросите в дух на малко братство. Хората тогава ще бъдат готови да се жертват за всички. От бялата раса, именно, ще се роди Шестата човешка раса - расата на Любящите. Шестата раса е на сърцето. На когото сърцето е милостиво, е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от Шестата раса. Сега, човек е половин животно, половин човек, а в бъдеще, ще дойде Съществото на Шестата раса и ще се СЪЕДИНИ с човека и тогава ще работят двете Души, заедно. А животното ще бъде слуга. Хората ще живеят, по благодат. Разликата между петата и Шестата раса е тази, че петата раса се мъчи да установи ред и порядък в света, чрез пушки и топове; чрез насилие, а Шестата раса - чрез Любовта. И Божествената Любов ще бъде мярка за всичко, в нея. Тогава ще се смекчат сърцата на хората и ще има подем в еволюцията им. У вас ще се пробуди друго съзнание, което ще обхваща и самосъзнанието, и подсъзнанието, и свръхсъзнанието. Всички тия съзнания ще се обединят в едно и тогава вие ще видите Божественото начало и човешкия край, както и човешкото начало и Божествения край. Тези две начала ще се съединят в едно. Сегашната епоха е дошла до своя край. Повече, оттук надолу, не може да се слезе, в гъстата материя. Израждането на петата, на бялата раса е признак за идване на друга раса, която ще използва условията, които петата раса не може да използва. Една раса, докато стигне до своя връх, идва в упадък. Упадъкът не е нищо друго, освен преминаване на нейната енергия в по-висша форма. Упадъкът на бялата раса, е слизането ѝ от арената. Тя е слязла до дъното и по-долу не може да отиде. Тя ще почне да се повдига, но не тя, а нейното дете - Шестата раса.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Записки от беседите на Петър Дънов – Учителя: „Сегашната епоха е преходна. Тя представя разрушаване на старата култура, възстановяване на Царството Божие и поставяне на нов ред и порядък в света.
 
Сегашните смущения и раздвижвания, които стават със земната кора и по Земята, се дължат на идването на една Нова епоха. Със Земята и с хората ще станат ред преустройства, за да се направи път на Новата епоха и на Шестата раса.
 
Има четири епохи: златна, сребърна, желязна и медна. Ние сме на края на желязната епоха. Новата епоха ще бъде Златна епоха - Шестата раса. Всички вие трябва да бъдете готови, понеже ще дойдат предците. И тогава ще има радост, веселие и голямо знание и сили.
 
Сегашната епоха е дошла до своя край. Повече оттук надолу не може да се слезе в гъстата материя. И сега вече има един подем нагоре. Следващата раса като дойде, тя вече няма да може по-надолу да слиза, няма вече кой да носи.
 
Израждането на петата, на бялата раса е признак за идване на друга раса, която ще използва условията, които петата раса не може да използва. Тя ще спаси петата раса, но ще вземе всичко в ръцете си. Тогава бялата раса ще се намери в особено положение. В какво се заключава това особено положение? - Всички нейни членове ще станат слуги.
 
Една раса, докато стигне до своя връх, идва в упадък. Упадъкът не е нищо друго, освен преминаване на нейната енергия в по-висша форма. Упадъкът на бялата раса е слизането ѝ от арената. Тя е слязла до дъното и по- долу не може да отиде. Тя ще почне да се повдига, но не тя, а нейното дете - Шестата раса.
 
Разликата между петата и Шестата раса е тази, че петата раса се мъчи да установи ред и порядък в света чрез пушки и топове, чрез насилие, а Шестата раса - чрез Любовта и Божествената Любов ще бъде мярка за всичко в нея. Тогава ще се смекчат сърцата на хората и ще има подем в еволюцията им.
 
Сега бялата раса е на силата, на параходи, аероплани и пр. Никога светът е нямал такива разрушителни сили, както бялата раса. А Шестата раса е на сърцето.
 
Тя е започнала, но докато израсне, ще има време. Шестата раса постепенно приготовлява условията за побратимяване. Турят се основите, гради се. Народите ще останат, но Шестата раса ще бъде главата им, а другите народи ще бъдат крака, ръце, стомах и пр.
 
Сегашната бяла раса е раса на силата, а Шестата раса ще бъде на сърцето и справедливостта. Ще решава въпросите в дух на малко братство. Хората тогава ще бъдат готови да се жертват за всички.
 
Сега човечеството претърпява деление в биологическия процес на развитието си. То прекарва последния фазис, тъй като първичната човешка монада, от която е образувано, е към последния, шестия период. Това се нарича в Окултната наука "явяване на Шестата раса". Но понеже тая дъщеря е от по-високо произхождение, за нейното идване стават и по-обширни приготовления: всевъзможни местения, размествания, разрушения и съграждания в народите и между народите. Това обаче не трябва никого да плаши: туй, което ни се вижда като разрушение, то е само едно преместване или превръщане на материалите от едно състояние в друго.
 
Цялата бяла раса, дори и най-издигнатите ѝ духовно синове, изпитват един дълбок вътрешен смут, едно вътрешно безпокойство. Това състояние, обаче, е естествено. То е състояние на бременност.
 
Страданията, които бялата раса преживява, показват, че тя е бременна с една велика Идея.
 
От бялата раса, именно ще се роди Шестата човешка раса - расата на Любящите.
 
Колкото повече се увеличават страданията, толкова по-близо сме до момента на раждането.
 
Понеже хората минават от механичния, към органичния процес на колективния живот, затова преживяват такива страдания.
 
Днес всеки човек, който извърши някаква грешка, веднага съзнава, че е сторил известно нарушение и изпитва смут, страдание.
 
Сега, човек е половин животно, половин човек, а в бъдеще, ще дойде Съществото на Шестата раса и ще се СЪЕДИНИ с човека и тогава ще работят двете Души, заедно. А животното ще бъде слуга. Хората ще живеят по благодат.
 
Докато е във водата, рибата не съзнава положението си. Щом излезе от водата, тя знае вече, че е била риба. Следователно, докато е в своята физическа форма, човек минава през състоянието на животно. Един ден, когато напусне физическата си форма, той ще осъзнае положението си като човек. Той ще измени сегашните си нрави и обичаи и ще мине в по-висока форма.
 
Да не мислите, че втори път ще дойде тая вълна. Не, тя няма да дойде втори път. Тая вълна ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички животни, всички растения и минерали, а ония, които не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете, втора вълна няма да дойде, защото в Природата няма повторение на нещата. Ако останете за бъдещето, тогава условията ще бъдат по-тежки.
 
Ако не преобразите ума, сърцето и тялото си, не ги направите от чиста, фина материя, ще останете при старите условия на живота, при мъките.
 
Новият Израил, за който се говори, не са евреите, но хората на Шестата раса. Представители на новия Израил, или на Шестата раса, има във всички народи. От всички народи ще влязат в новия Израил: германци, англичани, французи, руси, сърби, българи и пр.
 
30 000 обещания е дал Бог на избрания народ. И те ще се изпълнят. Но ще се изпълнят спрямо новия Израил.
 
Единствените хора, които имат бъдеще, те са хората на Шестата раса, те са учениците на Великата Божествена школа, служители на Живия Господ, в света. Сегашните са диваци, по отношение на Шестата раса.
 
Има ли възможност в България да се появи Шестата подраса? Да, има. Затова се работи върху България повече от няколко хиляди години.
 
Всички онези, които ще дойдат, са определени. Онези, които идат в Шестата раса, са определени.
 
Вие ще бъдете кандитати за Шестата подраса. На когото сърцето е милостиво, е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от Шестата раса.
 
Сега се ражда расата на Любовта, която ще ни покаже пътя, по който трябва да служим на Бога. Аз наричам онази раса, Шестата, расата на Любовта, тя служи от Любов на Бога. Всеки, който служи с Любов на Бога, той вече е влязъл в Шестата раса, може да се роди. Всеки, който не е готов да служи, той е в петата раса. Всеки, който е готов да служи, Възкресението за него ще дойде. Който е готов да служи и да възкръсне, има бъдеще. Всеки, който не е готов с Любов да служи, за второто възкресение трябва да чака.
 
В Шестата раса Синовете Божии ще дойдат и ще се вселят в готови души, които не им препятстват и ще се започне усилен строеж на нов живот на Земята. Тогава вече ще има Братство и Любов. Цялата Земя ще бъде като едно семейство, ще имат един ум и едно сърце. Всеки ще проявява Любовта. Всеки ще иска всички да бъдат свободни.
 
Аз наричам Шестата раса, раса на братството. В бъдеще вие ще обичате майка си, баща си, близките си, приятелите си за това, което вие можете да направите за тях, а не за това, което те правят за вас.
 
Когато дойде Шестата раса, всички хора на Земята ще образуват едно общество, като едно голямо семейство и царствата на Земята ще станат Царства на Господа Исуса Христа. Това ще стане постепенно, всичко е определено.
 
Всички стари форми ще се разрушат. Хората няма да забележат как ще израснат, как ще станат нови хора с нови разбирания. Сега се изработват нови органи. Сегашната форма е една от последните форми, но не и последната, до която човек е дошъл.
 
Характерно нещо за Шестата раса ще бъде, че национализъм няма да има. Ще има човещина, ще има един език. Ще има и други езици, но един език ще бъде общ за всички.
 
Всички хора от Шестата раса ще образуват едно общество. Няма да работят много. Семейството няма да бъде както сега. Няма да има застой, а пътуване. В който град отидеш, ще работиш два часа и пак ще вървиш еди къде си. Дрехи, всичко ще имаш на разположение. В който град влезеш, ще бъдеш член на града. Цялата Земя ще бъде като една кооперация.
 
В бъдеще, когато Доброто царува, благата ще бъдат еднакво разпределени между хората и те ще имат добри отношения помежду си.
 
Когато всички хора станат добри и умни, тогава благата ще бъдат общи. Сега всички работят поотделно. Като работят заедно, няма да има недоимък и животът ще бъде по-сносен.
 
Тази истина, която е вдъхновявала и вдъхновява най-великите синове на човечеството в тяхната работа, ще стане един ден по силата на Закона за социализиране на благата, достояние на всички човеци, на Земята. Тогава ще се установи онзи строй, за който днешните хора мечтаят и който строй се мъчат да осъществят с такива малки и непригодни средства.
 
В основата на този нов строй на Земята, ще залегне онова Начало, което е заложено в основата на Космическия Свят - Животът за Цялото.
 
В Шестата раса ще преминат всички съкровища, които миналите раси, в това число и бялата раса са придобили. Тогава хората ще разберат, че цялото развитие на раси и народи от всички исторически времена и епохи, от създание мира досега, ще бъдат олицетворение на Едно Цяло, което ще ползва придобивките на всички участващи в това Цяло съставки. Това е оня велик процес на социализиране на благата, но той се прилага по един разумен закон.
 
Хората днес са доловили тази идея на Природата - защото извор на всички идеи е и си остава великата разумна жива Природа, макар и днес тя да се схваща твърде механично.
 
След бялата раса идва Шестата раса - Светещата. Хората ще се наричат Синове Божии. За нея ще се измени и Природата, и климатическите условия.
 
За в бъдеще няма да има нужда от слизане в Земята, да копаем като къртици, а ще вземем нужната енергия от пространството, с нея ще се отопляваме и осветяваме.
 
Всичко ще се измени. Новата култура ще бъде бездимна. За всичко ще се въведе електричеството.
 
Има тъмни слънца. Тепърва науката ще ги изучава. В тях има много енергия.
 
Между Земята и Слънцето има разни области, разни полета, всяко от които съдържа специални сили, енергии. Между астралния и менталния свят съществува тъй наречената "ледена" или "електрическа" област. Тя съдържа грамаден запас от електричество, което би било в състояние да замести напълно въглищата, които днес употребяваме за отопление. Бъдещата раса ще разполага с методи, чрез които ще може да впрегне това електричество за осветяване и отопляване на цялата Земя.
 
Горе във въздуха из пространството, на 500 км над Земята има цял океан от електрическа енергия. Тя ще се снеме, ще се използва, ще светне на Земята.
 
Ще дойде ден, когато къщите ни ще се осветяват от светлината на нашите умове. Тогава няма да има нужда от електричество. Значи след 1000 години хората ще се осветяват от енергията на своята мисъл.
 
В бъдеще електричеството ще се пренася и без жици. Тогава всеки човек ще има своя собствена лампа. Коя е тази лампа? - Човешкият мозък. Когато човек мисли, главата му ще свети и той ще може да чете на тази светлина. Престане ли да мисли, и лампата му ще изгасва.
 
Има ли такава лампа човек, той ще може да ходи с нея навсякъде в тъмнината. Когато иска, той ще я запали; когато иска, ще я загаси. При това, той няма да плаща нищо за това осветление, както днес плаща за електричеството.
 
Ще кажете: Кога ще дойде това време? - След 1000 години. Значи, след 1000 години хората ще се осветяват от енергията на своята мисъл; домовете им ще бъдат по друг, нов начин построявани; отношенията между хората ще бъдат разумни; движенията им ще бъдат хармонични и т.н. Мнозина от вас след 1000 години може би ще бъдат в друга някоя Земя, по-хубава от тази, на която сега живеят.
 
В бъдеще ще се ликвидира с готвенето. Ще се въведе плодоядството и ще има достатъчно време за духовна работа.
 
Плодните дървета оказват добро влияние върху човека. Това трябва да се провери и опита. В бъдеще хората ще се хранят само с плодове, както ангелите.
 
Ябълките и крушите в Новата култура ще са като лимона - ще цъфтят и връзват през цялата година. Житното зърно ще е плодове като ябълки, готови за ядене, ще си откъснеш няколко плода и ще ги изядеш. Хлябът ще бъде опечен по дърветата, а сега трябва да мелиш житото и да печеш хляба.
 
В бъдеще всички голи хълмове ще бъдат насадени с плодни дървета. Залесяването, вместо да става с декоративни растения, трябва да става с плодни дървета, разбира се там, дето височината над морското равнище позволява.
 
Хората на Шестата раса ще владеят изкуството да превръщат материята, да придобиват хляб. Плодните дървета знаят това изкуство. Те от Земята изваждат енергия, която идва от Слънцето и образуват хубавите плодове.
 
В бъдещата култура храната ще се смила напълно, няма да има остатъци, няма да има отходни места, нито канализация.
 
Ще дойде ден, когато хората ще се хранят само чрез белите дробове и мозъка. Новороденият няма да бъде роб на условията - постоянно да се безпокои за утрешния ден.
 
В Природата има една кондензирана енергия и един ден, като станете праведни, светии, вие ще се ползвате от тази кондензирана топлина. Има кондензиран хляб, обуща, дрехи. Ще бъдете облечени един ден като ангели.
 
Главата на бъдещия човек ще бъде гола, но ще бъде красиво оформена, с известна дължина и широчина на черепа, с определена височина на главата, с красиви линии, с чело добре оформено. То няма да бъде ниско и тясно, но широко и високо.
 
Хората от Шестата раса ще имат много правилен череп, с 90 градуса Камперов ъгъл. Те ще знаят всеки ден какво ще им се случи и всичко ще приемат на драго сърце. Те ни най-малко няма да се безпокоят за това, че идват болести и сиромашия. Те знаят как да впрегнат на работа мъките, болестите и смъртта. Те са им господари.
 
В новия живот хората няма да боледуват. Ще бъдат над болестта.
 
Когато хората заживеят добре, болестите ще изчезнат. Намаляването на болестите показва, че животът се подобрява.
 
В бъдеще един лекар като дойде при здравия, ще му даде лекарство да не боледува. Вместо за болест - лекарство за здраве.
 
Един ден, когато учените изучат законите на светлината и топлината, ще лекуват всички болести със светлинна и топлинна енергия. Няма да остане болест неизлечима.
 
В бъдеще човешкият организъм ще се измени и човек ще диша етер. Как ще се образуват бъдещите органи за дишане на етер? Който обича, образува си бъдещите органи за дишане. В дишането ще участва симпатичната нервна система. Ще се диша етер чрез симпатичната нервна система.
 
В бъдещата култура няма да имаш полици. Тогава хората няма да се съобщават с железници, параходи, аероплани, автомобили, както сега. Например, искаш да пратиш писмо до свой приятел. Писмото ще бъде написано на особена фина материя, която чрез силата на своя ум и воля ще изпратиш точно дето трябва. То ще се пренесе през пространството и ще стигне направо до твоя приятел. Ако приятелят ти е на 1000 км от тебе, в една минута писмото е на неговата маса. Имаш нужда от няколко килограма картофи - няма да ходиш от една бакалница на друга да купуваш, но веднага ще намериш на масата си нужното количество картофи. Как са дошли те? - Някой приятел възприел мисълта ти и веднага изпратил картофите. Имаш нужда от ябълки - и те дохождат по същия начин. Искаш да видиш приятеля си, да си поприказвате. Сядаш на стола си, отправяш мисълта си и се понасяш в пространството. След една минута си при него. Като си поприказвате, ти насочваш мисълта си към своя дом и се намираш в пространството. И да е затворена вратата на къщата ти, свободно ще минеш през нея.
 
Тогава отношенията между мъжа и жената ще бъдат правилни, хармонични. Всички хора ще работят с Любов. Малко ще работят, много ще добиват. И тогава ще имате ниви и градини за обработване, за разходки, но работата им и учението им ще дават добри плодове.
 
Сега народите не могат още да влязат в Шестата раса, докато не ликвидират натрупаната карма. Те се спъват още, защото не искат да се откажат от старото.
 
В Шестата раса няма да има кражби, затвори и престъпления. В тях ще се развие шестото сетиво и хората ще виждат и отпред, и отзад. Хората от Шестата раса ще имат красиви и правилни форми и сега се приготовляват формите на Шестата раса, т.е. има вече типове от нея. В Шестата раса ще има дълго съществуване, там ще имат хората добри условия за растеж.
 
Когато дойде Шестата раса, тя идва вече, Царството Божие ще се всели в миниатюр на Земята. Тогава всеки от вас ще живее 120 години, за да се насити от живота и ще каже: "Слава Богу, предоволен съм, сега вече мога свободно да си замина от Земята!" Пък ако искате да живеете още 120 години, могат да ви се дадат.
 
В Шестата раса гробища няма да има. Като живее човек 120-150 години, ще си отиде. Старите няма да остаряват. Когато дойде време да си отива човек, ще се изпари, ще се дематериализира.
 
Ако човек трябва да се роди, за да умре, жалко нещо е той. Не, човек е дошъл за нещо велико в живота си! Колкото малка да е негова мисия, тя е велика. Може ли всеки човек да изпълни мисията си, както трябва, светът ще се поправи.
 
Не е въпрос за безсмъртието. Щом се е родил, той ще умре. Но важно е как ще умре. Човек трябва да умре с пълно съзнание, че заминава за другия свят, за да се върне пак на Земята, когато пожелае. Дойде ли часът на заминаването, той поканва домашните и приятелите си, разговаря се спокойно с тях, сбогува се и казва, че заминава за другия свят като оставя всичкото си богатство на тяхно разположение. Докато се разговаря още с приятелите си, той започва да се топи, като сняг. Какво ще остане от този човек? Какво ще погребвате? Ще дойде ден, когато хората ще се раждат и умират, по нов начин.
 
Човек се ражда и умира, докато придобие съвършенство, докато придобие живота на безсмъртието. Ще дойде ден, когато няма да се ражда и умира, но ще се вселява. В Шестата раса, хората ще се раждат по Дух. Ще има т.н. самовъплътяване.
 
Бъдещите хора ще донесат нови мерки. Те ще фотографират човешките мисли и желания.
 
Всичко е явно — не мислете, че това, което става в мозъка, може да се скрие. Затова мислите на човека трябва да бъдат чисти.
 
В Новата култура няма да има нищо скрито-покрито. Всички мисли и желания ще бъдат явни. Всеки, който върши престъпления, ще бъде открит.
 
В Шестата раса няма да има нито един крадец, нито един убиец, няма да има лъжа. Ще има Любов навсякъде. Всички врати ще бъдат без ключове.
 
Писането на Шестата раса ще бъде геометрическо: кръгове, триъгълници, четириъгълници, точки, прави линии, квадрати и т.н.
 
В Шестата раса няма да има болници, съдилища, затвори. Бъдещите хора ще стават видими и невидими. Не можеш да го затвориш. И десет пъти да го затвориш, той изчезва.
 
Хората на Шестата раса ще бъдат със силна воля, разумни и добри. Бъдещото общество ще се състои от талантливи, гениални и светии.
 
Разликата между старите и новите хора ще бъде такава, каквато е днес разликата между млекопитаещите и човека. Хората на старата култура ще останат на мястото на млекопитаещите да опитат тяхното положение. Светещите хора ще им покажат как трябва да живеят.
 
Културата слиза Отгоре, а не се гради отдолу.
 
Бъдещата култура на човечеството сега съществува Горе като ангелска култура. Сегашната човешка култура ще слезе при животните.
 
Престъпните хора влизат в телата на животни и дървета, които им служат като възпитателни институти.
 
Хората на Любовта, които тепърва ще идват, ще имат другояче устроени тела. Те ще бъдат с отворени очи, винаги с будно съзнание. Те ще виждат и отпред, и отзад, и отстрани без да се обръщат, без да движат врата и очите си. За в бъдеще вие, като проектирате очите си, ще четете на тъмно. Където ходите, ще ви бъде светло на вас.
 
Шестата раса ще бъде светеща. От нея ще излиза светлина. Бъдещите хора ще се наричат Синове на светлината. Те ще бъдат прозрачни. Божествените подтици, светлината, топлината и силата ще минават през човека свободно. Сега човек прави добро по отражение. В бъдеще доброто естествено ще се излъчва от човека, както светлината излиза от източника.
 
От лъковете на бъдещите музиканти и от перата на бъдещите поети и писатели ще излиза светлина, която ще осветява цялото пространство. Днес е векът на електричеството, бъдещето е векът на човешкото сърце. Енергията, която ще излиза от човешкото сърце, ще осветява и отоплява света. Божествената Правда, която идва сега, ще стопли човешките сърца.
 
Бъдещето, което Шестата раса ще донесе, е това, което човек не е сънувал. Ще живеят в хигиенични къщи. Ще живеят по Любов.
 
В бъдещата култура, едно семейство ще живее в обширен парк, в средата на който ще има малко здание с една-две стаи и кухня. До този парк ще има друг парк за друго семейство; пак в средата с малко жилище и т.н.
 
Засега само някои хора имат градина, а за в бъдеще цялата Земя ще се превърне в градина. Всеки ще ходи свободно и което дърво си хареса, от него ще си откъсне.
 
А сега, ако влезеш в градината на човек от петата раса, ще намериш затвора. Туй е подпушване на енергията. Разликата между хората от Шестата раса и тези от петата раса е тази, че човек от Шестата раса ще се качи на дървото, ще си откъсне само един най-хубав плод и ще слезе; този от петата раса ще си напълни една торба с плодове.
 
Единственото нещо, което спъва сегашната раса, това е голямата лакомия във всяко отношение. В Шестата раса, която ще дойде, няма да има лакомство.
 
За в бъдеще почти всички хора със своето вътрешно виждане или чрез вътрешното си радио ще схващат неща, които стават на хиляди километри от тях и така ще могат да си помагат.
 
Ще дойде ден, когато по радиото ще слушате какво говорят на Слънцето.
 
В бъдеще ще бутнеш един бутон и ще видиш на филм как са живели хората едно време.
 
В бъдеще ще виждате на филм какъв е бил животът на Земята преди милиони години, какви са били дърветата, хората и пр. Всичко се филмува. И сега се филмуват нещата. Всичко е запазено. Та когато станете по-големи, ще ви се покаже как светът се е развивал. Това ще ви се покаже на филм. Ще има нагледно учение. Ще ви покажат как се е образувала цялата Слънчева система. Та много работи има да учите. Трябва да бъдете от добрите, умните деца.
 
Днес човешката култура и наука е в своите пелени. Ще дойде ден, когато всеки ще може да посещава Луната, Слънцето и другите планети. Но иска се работа, време...
 
В бъдеще вие ще разполагате с билет за всички планети, за всички слънца и системи. Но сега, каквото и да се говори, съвременните хора не могат да се ползват от такива билети. Техните тела не са пригодени за такива пътешествия.
 
Ако вашата мисъл е каквато трябва, вие ще ходите из въздуха, както ходите по земята. В бъдеще няма да има нужда да се вдига шум с аероплан. Човек ще хвърка, когато си иска. Може да отиде на 500 км, на 1000 км разстояние и пр.
 
Човек в Новата култура ще може да пътува по цялата Земя - било с технически, или психически сили. Хората ще работят по час, час и половина физически труд и ще посветят останалото време на културни занимания.
 
Хората на Шестата раса ще се разхождат не само по Земята, но и по другите планети. Те ще пътуват по Слънцето, по Луната и ще изучават живота на планетите. Какъв свят ще бъде тогава? Какъвто не сте и помисляли! Както сега има представители на Шестата раса на Земята, така и в бъдеще ще има хора от Земята, в Шестата раса и Новата култура. Тя е готова вече, но постепенно слиза на Земята.
 
Човекът е на Земята отпреди 18 милиона години и още много години ще бъде тук.
 
През епохата на Шестата раса свободно ще пътува до Луната и до другите планети, ще има съобщения със Слънцето и с другите планети, които ще стават с езика на светлината. Един ден хората от Земята ще са във връзка със съществата, обитаващи Слънцето и другите планети. Това е реалност, а не утопия.
 
Ще дойде ден, когато човек ще пътува свободно от една планета в друга, но не със сегашното си тяло. Ново тяло трябва да си създадете, което да може да се разглобява и отново създава, за да го пренасяте от едно място на друго.
 
Ще дойде ден, когато човек ще пътува по Земята без тренове, без автомобили и аероплани. Той ще има ново тяло, устроено по нов начин. Сам той ще разполага с нова светлина и знания; ще познава законите на Всемира и ще ги прилага. Тогава той няма да оре и копае земята, но ще се храни по особен начин, който днес и най-учените не познават.
 
Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсква из пространството и пак да го събира, ще минава през всички препятствия, пропасти, прегради, без да го засегне нещо. Чрез силата на волята си, той ще може да лети във въздуха като птица, да пътува от Земята до Слънцето. Има адепти, които и сега го правят.
 
Когато дойдем до това положение, ние ще изпращаме нашите деца от Земята да учат на Небето, а не както сега правят - изпращат ги в Англия, Германия, Франция, Египет или в Индия, Китай, Япония да учат великите тайни на живота. След 3-4 хиляди години те ще слязат отново на Земята със светящи аероплани и ще ни разкажат как живеят ангелите на Небето. Ще ни разкажат как живеят там разумните същества, как строят къщите си, какви са техните взаимни отношения и т.н.
 
Идеите на Шестата раса са като въздуха, като светлината. Те сега проникват навсякъде. В Шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат право на свобода като него.
 
Бъдещата култура се отличава с три неща: повдигане на жената; повдигане на бедните, на слабите в света; застъпване за правата на човека - човещина, свобода и никакво насилие.
 
Навсякъде в света има условия за раждане на Новото, за създаване на новите хора. Те ще бъдат хората на Шестата раса, които аз наричам "ученици на Великата Божествена школа", които носят новата мисъл, които са служители на Великия Господ, Създател на всичко в света. В религиозния живот тия хора ги наричат светии.
 
Пред вас стои велико бъдеще. Сега ще почнете да живеете. Ще се образува един нов тип човек. Това е културата на безсмъртните. В Шестата раса ще живеят безсмъртните - хора на Идеала.
 
Сегашното проявление на Христа ще бъде проявление на синовете Божии на Земята; или на съвременен език казано: побратимяване на хората. Общо братство ще се създаде по целия свят.
 
Настанало е време, когато всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка трябва да се превърнат в запалена свещ, която никога да не изгаря.
 
Когато дойде това време, светлината на Слънцето ще стане седем пъти по-ярка от сегашната. Причината за това ще се крие в мислите на бъдещите хора. Със светлината на своите мисли те ще увеличат светлината на Слънцето. Който погледне към Земята, ще види, че тя свети като слънце. Отдалеч ще изглежда, че Земята гори. Шестата раса ще има задача да изправи човешките мисли и желания.
 
Мисията на Учителя е подготовление на славянството и приготовление за идването на Шестата раса, която ще е в разцвет след няколко хиляди години.
 
Иде вълната на Шестата раса, за която всички трябва да сте готови. Членовете ѝ ще бъдат преход между ангели и човеци. В Шестата раса всички ще са ясновидци. Тя е расата на Любовта, която ще въдвори Царството Божие на Земята.
 
Идва ново Небе и нова Земя. Идва порядък, в който ще царува Любовта в света. Общо Братство ще се създаде по целия свят. Иде Новата култура! Иде Шестата раса! Иде Божественото в света!
 
Сега идат в света един нов род жени, те ще се народят. Според моите изчисления, това ще бъде след 2100 години.
 
След 2100 години, които дойдат от вас, ще проверят един закон. Аз не искам никой да вярва. Досега може да сме имали изключения, но тогава ще дойдат мъже и жени, които ще внесат една Нова култура на Земята, ще наложат на поколението да не воюва. Това са ония мъже и жени, за които в 13-та глава на Откровението е казано, че ангелът е вързал дявола с една голяма верига, да не изкушава хората. Тия мъже и жени ще турят такива корави въжета, че наистина ще вържат дявола да не изкушава вече хората.
 
И тогава, в бъдещата култура ще се позволяват само две деца, не много деца, както сега: едно мъжко и едно женско. След като родят двете деца, бащата и майката ще бъдат свободни. Майката ще вземе мъжкото дете, бащата - женското, единият ще отиде на единия край на Земята, другият - на другия край и ще си пишат любовни писма. Вас ви се вижда странно. Мене ми се вижда още по-странно сегашното съвместно живеене на мъжа и на жената.
 
Зазоряването на Новата култура ще дойде по-рано, но Шестата раса, в пълния си разцвет и красота ще бъде на Земята след 2100 години. Господ е оставил хубавото за най-после. Такъв е законът.
 
Най-хубавите неща, които човечеството е създало от своето начало досега, се пазят в тайна.
 
Когато дойде Шестата раса на Земята, всичките тия велики неща ще се изнесат и тогава хората ще кажат: "Миналите страдания не могат да се сравнят с настоящите блага." Казвате: "Ще помним ли това?" Всичко ще си припомните.
 
У вас ще се пробуди друго съзнание, което ще обхваща и самосъзнанието, и подсъзнанието, и свръхсъзнанието. Всички тия съзнания ще се обединят в едно и тогава вие ще видите Божественото начало и човешкия край, както и човешкото начало и Божествения край. Тези две начала ще се съединят в едно.
 
На Шестата раса ѝ трябват 300 000 години да се развива. Шестата раса е почнала в своето най-слабо начало. Представители на Шестата раса сега има навсякъде. Те вече постепенно ще вземат ръководството в свои ръце. И Толстой ще дойде в Шестата раса. Ангелът на Благовестието е, който носи Новото Учение.
 
След 1000 години ще има начатъци на Божествената Наука, след 350 000 години тя ще заеме широки размери, а след 150 милиона години ще бъде приета навсякъде, като официална наука. Казвате: "Да се говори за толкова далечни времена, това ни обезсърчава."
 
Аз се радвам на дългите срокове, на далечните времена. Когато ми се говори за къси срокове, аз затварям ушите си. Когато се говори за големи пространства и далечни времена, имаме предвид Божествените закони. Те работят там.
 
Истинска комуна ще се осъществи на Земята след 300 години, когато първата група от Шестата раса слезе на Земята. Не след дълго хората ще напуснат градовете и ще заживеят сред Природата на групи от по няколко семейства, в зависимост от хармонията, която имат помежду си.“
 
Из: „ШЕСТАТА РАСА - Учителят, Лечителят, Пророкът - т.3“
 
След бялата раса, идва Шестата раса - Светещата. Хората ще се наричат Синове Божии. За нея ще се измени и Природата, и климатическите условия. Шестата раса ще бъде светеща. От нея ще излиза светлина. Бъдещите хора ще се наричат Синове на светлината. Те ще бъдат прозрачни. Божествените подтици, светлината, топлината и силата, ще минават през човека свободно. Сега човек прави добро, по отражение. В бъдеще доброто естествено ще се излъчва от човека, както светлината излиза от източника. Сега се ражда расата на Любовта, която ще ни покаже пътя, по който трябва да служим на Бога. Аз наричам онази раса, Шестата, расата на Любовта; тя служи, от Любов, на Бога. Всеки, който служи, с Любов на Бога, той вече е влязъл в Шестата раса, може да се роди. Всеки, който не е готов да служи, той е в петата раса. Всеки, който е готов да служи, Възкресението за него ще дойде. Който е готов да служи и да възкръсне, има бъдеще. Всеки, който не е готов, с Любов да служи, за второто възкресение трябва да чака. В Шестата раса Синовете Божии ще дойдат и ще се вселят в готови души, които не им препятстват и ще се започне усилен строеж на нов живот на Земята. Тогава вече ще има Братство и Любов. Цялата Земя ще бъде като едно семейство, ще имат един ум и едно сърце. Всеки ще проявява Любовта. Всеки ще иска всички да бъдат свободни. Аз наричам Шестата раса, раса на братството. В бъдеще вие ще обичате майка си, баща си, близките си, приятелите си за това, което вие можете да направите за тях, а не за това, което те правят за вас. Сегашната бяла раса е раса на силата, а Шестата раса ще бъде на сърцето и справедливостта. Ще решава въпросите в дух на малко братство. Хората тогава ще бъдат готови да се жертват за всички. От бялата раса, именно, ще се роди Шестата човешка раса - расата на Любящите. Шестата раса е на сърцето. На когото сърцето е милостиво, е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от Шестата раса. Сега, човек е половин животно, половин човек, а в бъдеще, ще дойде Съществото на Шестата раса и ще се СЪЕДИНИ с човека и тогава ще работят двете Души, заедно. А животното ще бъде слуга. Хората ще живеят, по благодат. Разликата между петата и Шестата раса е тази, че петата раса се мъчи да установи ред и порядък в света, чрез пушки и топове; чрез насилие, а Шестата раса - чрез Любовта. И Божествената Любов ще бъде мярка за всичко, в нея. Тогава ще се смекчат сърцата на хората и ще има подем в еволюцията им. У вас ще се пробуди друго съзнание, което ще обхваща и самосъзнанието, и подсъзнанието, и свръхсъзнанието. Всички тия съзнания ще се обединят в едно и тогава вие ще видите Божественото начало и човешкия край, както и човешкото начало и Божествения край. Тези две начала ще се съединят в едно. Сегашната епоха е дошла до своя край. Повече, оттук надолу, не може да се слезе, в гъстата материя. Израждането на петата, на бялата раса е признак за идване на друга раса, която ще използва условията, които петата раса не може да използва. Една раса, докато стигне до своя връх, идва в упадък. Упадъкът не е нищо друго, освен преминаване на нейната енергия в по-висша форма. Упадъкът на бялата раса, е слизането ѝ от арената. Тя е слязла до дъното и по-долу не може да отиде. Тя ще почне да се повдига, но не тя, а нейното дете - Шестата раса.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Записки от беседите на Петър Дънов – Учителя: „Сегашната епоха е преходна. Тя представя разрушаване на старата култура, възстановяване на Царството Божие и поставяне на нов ред и порядък в света.
 
Сегашните смущения и раздвижвания, които стават със земната кора и по Земята, се дължат на идването на една Нова епоха. Със Земята и с хората ще станат ред преустройства, за да се направи път на Новата епоха и на Шестата раса.
 
Има четири епохи: златна, сребърна, желязна и медна. Ние сме на края на желязната епоха. Новата епоха ще бъде Златна епоха - Шестата раса. Всички вие трябва да бъдете готови, понеже ще дойдат предците. И тогава ще има радост, веселие и голямо знание и сили.
 
Сегашната епоха е дошла до своя край. Повече оттук надолу не може да се слезе в гъстата материя. И сега вече има един подем нагоре. Следващата раса като дойде, тя вече няма да може по-надолу да слиза, няма вече кой да носи.
 
Израждането на петата, на бялата раса е признак за идване на друга раса, която ще използва условията, които петата раса не може да използва. Тя ще спаси петата раса, но ще вземе всичко в ръцете си. Тогава бялата раса ще се намери в особено положение. В какво се заключава това особено положение? - Всички нейни членове ще станат слуги.
 
Една раса, докато стигне до своя връх, идва в упадък. Упадъкът не е нищо друго, освен преминаване на нейната енергия в по-висша форма. Упадъкът на бялата раса е слизането ѝ от арената. Тя е слязла до дъното и по- долу не може да отиде. Тя ще почне да се повдига, но не тя, а нейното дете - Шестата раса.
 
Разликата между петата и Шестата раса е тази, че петата раса се мъчи да установи ред и порядък в света чрез пушки и топове, чрез насилие, а Шестата раса - чрез Любовта и Божествената Любов ще бъде мярка за всичко в нея. Тогава ще се смекчат сърцата на хората и ще има подем в еволюцията им.
 
Сега бялата раса е на силата, на параходи, аероплани и пр. Никога светът е нямал такива разрушителни сили, както бялата раса. А Шестата раса е на сърцето.
 
Тя е започнала, но докато израсне, ще има време. Шестата раса постепенно приготовлява условията за побратимяване. Турят се основите, гради се. Народите ще останат, но Шестата раса ще бъде главата им, а другите народи ще бъдат крака, ръце, стомах и пр.
 
Сегашната бяла раса е раса на силата, а Шестата раса ще бъде на сърцето и справедливостта. Ще решава въпросите в дух на малко братство. Хората тогава ще бъдат готови да се жертват за всички.
 
Сега човечеството претърпява деление в биологическия процес на развитието си. То прекарва последния фазис, тъй като първичната човешка монада, от която е образувано, е към последния, шестия период. Това се нарича в Окултната наука "явяване на Шестата раса". Но понеже тая дъщеря е от по-високо произхождение, за нейното идване стават и по-обширни приготовления: всевъзможни местения, размествания, разрушения и съграждания в народите и между народите. Това обаче не трябва никого да плаши: туй, което ни се вижда като разрушение, то е само едно преместване или превръщане на материалите от едно състояние в друго.
 
Цялата бяла раса, дори и най-издигнатите ѝ духовно синове, изпитват един дълбок вътрешен смут, едно вътрешно безпокойство. Това състояние, обаче, е естествено. То е състояние на бременност.
 
Страданията, които бялата раса преживява, показват, че тя е бременна с една велика Идея.
 
От бялата раса, именно ще се роди Шестата човешка раса - расата на Любящите.
 
Колкото повече се увеличават страданията, толкова по-близо сме до момента на раждането.
 
Понеже хората минават от механичния, към органичния процес на колективния живот, затова преживяват такива страдания.
 
Днес всеки човек, който извърши някаква грешка, веднага съзнава, че е сторил известно нарушение и изпитва смут, страдание.
 
Сега, човек е половин животно, половин човек, а в бъдеще, ще дойде Съществото на Шестата раса и ще се СЪЕДИНИ с човека и тогава ще работят двете Души, заедно. А животното ще бъде слуга. Хората ще живеят по благодат.
 
Докато е във водата, рибата не съзнава положението си. Щом излезе от водата, тя знае вече, че е била риба. Следователно, докато е в своята физическа форма, човек минава през състоянието на животно. Един ден, когато напусне физическата си форма, той ще осъзнае положението си като човек. Той ще измени сегашните си нрави и обичаи и ще мине в по-висока форма.
 
Да не мислите, че втори път ще дойде тая вълна. Не, тя няма да дойде втори път. Тая вълна ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички животни, всички растения и минерали, а ония, които не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете, втора вълна няма да дойде, защото в Природата няма повторение на нещата. Ако останете за бъдещето, тогава условията ще бъдат по-тежки.
 
Ако не преобразите ума, сърцето и тялото си, не ги направите от чиста, фина материя, ще останете при старите условия на живота, при мъките.
 
Новият Израил, за който се говори, не са евреите, но хората на Шестата раса. Представители на новия Израил, или на Шестата раса, има във всички народи. От всички народи ще влязат в новия Израил: германци, англичани, французи, руси, сърби, българи и пр.
 
30 000 обещания е дал Бог на избрания народ. И те ще се изпълнят. Но ще се изпълнят спрямо новия Израил.
 
Единствените хора, които имат бъдеще, те са хората на Шестата раса, те са учениците на Великата Божествена школа, служители на Живия Господ, в света. Сегашните са диваци, по отношение на Шестата раса.
 
Има ли възможност в България да се появи Шестата подраса? Да, има. Затова се работи върху България повече от няколко хиляди години.
 
Всички онези, които ще дойдат, са определени. Онези, които идат в Шестата раса, са определени.
 
Вие ще бъдете кандитати за Шестата подраса. На когото сърцето е милостиво, е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от Шестата раса.
 
Сега се ражда расата на Любовта, която ще ни покаже пътя, по който трябва да служим на Бога. Аз наричам онази раса, Шестата, расата на Любовта, тя служи от Любов на Бога. Всеки, който служи с Любов на Бога, той вече е влязъл в Шестата раса, може да се роди. Всеки, който не е готов да служи, той е в петата раса. Всеки, който е готов да служи, Възкресението за него ще дойде. Който е готов да служи и да възкръсне, има бъдеще. Всеки, който не е готов с Любов да служи, за второто възкресение трябва да чака.
 
В Шестата раса Синовете Божии ще дойдат и ще се вселят в готови души, които не им препятстват и ще се започне усилен строеж на нов живот на Земята. Тогава вече ще има Братство и Любов. Цялата Земя ще бъде като едно семейство, ще имат един ум и едно сърце. Всеки ще проявява Любовта. Всеки ще иска всички да бъдат свободни.
 
Аз наричам Шестата раса, раса на братството. В бъдеще вие ще обичате майка си, баща си, близките си, приятелите си за това, което вие можете да направите за тях, а не за това, което те правят за вас.
 
Когато дойде Шестата раса, всички хора на Земята ще образуват едно общество, като едно голямо семейство и царствата на Земята ще станат Царства на Господа Исуса Христа. Това ще стане постепенно, всичко е определено.
 
Всички стари форми ще се разрушат. Хората няма да забележат как ще израснат, как ще станат нови хора с нови разбирания. Сега се изработват нови органи. Сегашната форма е една от последните форми, но не и последната, до която човек е дошъл.
 
Характерно нещо за Шестата раса ще бъде, че национализъм няма да има. Ще има човещина, ще има един език. Ще има и други езици, но един език ще бъде общ за всички.
 
Всички хора от Шестата раса ще образуват едно общество. Няма да работят много. Семейството няма да бъде както сега. Няма да има застой, а пътуване. В който град отидеш, ще работиш два часа и пак ще вървиш еди къде си. Дрехи, всичко ще имаш на разположение. В който град влезеш, ще бъдеш член на града. Цялата Земя ще бъде като една кооперация.
 
В бъдеще, когато Доброто царува, благата ще бъдат еднакво разпределени между хората и те ще имат добри отношения помежду си.
 
Когато всички хора станат добри и умни, тогава благата ще бъдат общи. Сега всички работят поотделно. Като работят заедно, няма да има недоимък и животът ще бъде по-сносен.
 
Тази истина, която е вдъхновявала и вдъхновява най-великите синове на човечеството в тяхната работа, ще стане един ден по силата на Закона за социализиране на благата, достояние на всички човеци, на Земята. Тогава ще се установи онзи строй, за който днешните хора мечтаят и който строй се мъчат да осъществят с такива малки и непригодни средства.
 
В основата на този нов строй на Земята, ще залегне онова Начало, което е заложено в основата на Космическия Свят - Животът за Цялото.
 
В Шестата раса ще преминат всички съкровища, които миналите раси, в това число и бялата раса са придобили. Тогава хората ще разберат, че цялото развитие на раси и народи от всички исторически времена и епохи, от създание мира досега, ще бъдат олицетворение на Едно Цяло, което ще ползва придобивките на всички участващи в това Цяло съставки. Това е оня велик процес на социализиране на благата, но той се прилага по един разумен закон.
 
Хората днес са доловили тази идея на Природата - защото извор на всички идеи е и си остава великата разумна жива Природа, макар и днес тя да се схваща твърде механично.
 
След бялата раса идва Шестата раса - Светещата. Хората ще се наричат Синове Божии. За нея ще се измени и Природата, и климатическите условия.
 
За в бъдеще няма да има нужда от слизане в Земята, да копаем като къртици, а ще вземем нужната енергия от пространството, с нея ще се отопляваме и осветяваме.
 
Всичко ще се измени. Новата култура ще бъде бездимна. За всичко ще се въведе електричеството.
 
Има тъмни слънца. Тепърва науката ще ги изучава. В тях има много енергия.
 
Между Земята и Слънцето има разни области, разни полета, всяко от които съдържа специални сили, енергии. Между астралния и менталния свят съществува тъй наречената "ледена" или "електрическа" област. Тя съдържа грамаден запас от електричество, което би било в състояние да замести напълно въглищата, които днес употребяваме за отопление. Бъдещата раса ще разполага с методи, чрез които ще може да впрегне това електричество за осветяване и отопляване на цялата Земя.
 
Горе във въздуха из пространството, на 500 км над Земята има цял океан от електрическа енергия. Тя ще се снеме, ще се използва, ще светне на Земята.
 
Ще дойде ден, когато къщите ни ще се осветяват от светлината на нашите умове. Тогава няма да има нужда от електричество. Значи след 1000 години хората ще се осветяват от енергията на своята мисъл.
 
В бъдеще електричеството ще се пренася и без жици. Тогава всеки човек ще има своя собствена лампа. Коя е тази лампа? - Човешкият мозък. Когато човек мисли, главата му ще свети и той ще може да чете на тази светлина. Престане ли да мисли, и лампата му ще изгасва.
 
Има ли такава лампа човек, той ще може да ходи с нея навсякъде в тъмнината. Когато иска, той ще я запали; когато иска, ще я загаси. При това, той няма да плаща нищо за това осветление, както днес плаща за електричеството.
 
Ще кажете: Кога ще дойде това време? - След 1000 години. Значи, след 1000 години хората ще се осветяват от енергията на своята мисъл; домовете им ще бъдат по друг, нов начин построявани; отношенията между хората ще бъдат разумни; движенията им ще бъдат хармонични и т.н. Мнозина от вас след 1000 години може би ще бъдат в друга някоя Земя, по-хубава от тази, на която сега живеят.
 
В бъдеще ще се ликвидира с готвенето. Ще се въведе плодоядството и ще има достатъчно време за духовна работа.
 
Плодните дървета оказват добро влияние върху човека. Това трябва да се провери и опита. В бъдеще хората ще се хранят само с плодове, както ангелите.
 
Ябълките и крушите в Новата култура ще са като лимона - ще цъфтят и връзват през цялата година. Житното зърно ще е плодове като ябълки, готови за ядене, ще си откъснеш няколко плода и ще ги изядеш. Хлябът ще бъде опечен по дърветата, а сега трябва да мелиш житото и да печеш хляба.
 
В бъдеще всички голи хълмове ще бъдат насадени с плодни дървета. Залесяването, вместо да става с декоративни растения, трябва да става с плодни дървета, разбира се там, дето височината над морското равнище позволява.
 
Хората на Шестата раса ще владеят изкуството да превръщат материята, да придобиват хляб. Плодните дървета знаят това изкуство. Те от Земята изваждат енергия, която идва от Слънцето и образуват хубавите плодове.
 
В бъдещата култура храната ще се смила напълно, няма да има остатъци, няма да има отходни места, нито канализация.
 
Ще дойде ден, когато хората ще се хранят само чрез белите дробове и мозъка. Новороденият няма да бъде роб на условията - постоянно да се безпокои за утрешния ден.
 
В Природата има една кондензирана енергия и един ден, като станете праведни, светии, вие ще се ползвате от тази кондензирана топлина. Има кондензиран хляб, обуща, дрехи. Ще бъдете облечени един ден като ангели.
 
Главата на бъдещия човек ще бъде гола, но ще бъде красиво оформена, с известна дължина и широчина на черепа, с определена височина на главата, с красиви линии, с чело добре оформено. То няма да бъде ниско и тясно, но широко и високо.
 
Хората от Шестата раса ще имат много правилен череп, с 90 градуса Камперов ъгъл. Те ще знаят всеки ден какво ще им се случи и всичко ще приемат на драго сърце. Те ни най-малко няма да се безпокоят за това, че идват болести и сиромашия. Те знаят как да впрегнат на работа мъките, болестите и смъртта. Те са им господари.
 
В новия живот хората няма да боледуват. Ще бъдат над болестта.
 
Когато хората заживеят добре, болестите ще изчезнат. Намаляването на болестите показва, че животът се подобрява.
 
В бъдеще един лекар като дойде при здравия, ще му даде лекарство да не боледува. Вместо за болест - лекарство за здраве.
 
Един ден, когато учените изучат законите на светлината и топлината, ще лекуват всички болести със светлинна и топлинна енергия. Няма да остане болест неизлечима.
 
В бъдеще човешкият организъм ще се измени и човек ще диша етер. Как ще се образуват бъдещите органи за дишане на етер? Който обича, образува си бъдещите органи за дишане. В дишането ще участва симпатичната нервна система. Ще се диша етер чрез симпатичната нервна система.
 
В бъдещата култура няма да имаш полици. Тогава хората няма да се съобщават с железници, параходи, аероплани, автомобили, както сега. Например, искаш да пратиш писмо до свой приятел. Писмото ще бъде написано на особена фина материя, която чрез силата на своя ум и воля ще изпратиш точно дето трябва. То ще се пренесе през пространството и ще стигне направо до твоя приятел. Ако приятелят ти е на 1000 км от тебе, в една минута писмото е на неговата маса. Имаш нужда от няколко килограма картофи - няма да ходиш от една бакалница на друга да купуваш, но веднага ще намериш на масата си нужното количество картофи. Как са дошли те? - Някой приятел възприел мисълта ти и веднага изпратил картофите. Имаш нужда от ябълки - и те дохождат по същия начин. Искаш да видиш приятеля си, да си поприказвате. Сядаш на стола си, отправяш мисълта си и се понасяш в пространството. След една минута си при него. Като си поприказвате, ти насочваш мисълта си към своя дом и се намираш в пространството. И да е затворена вратата на къщата ти, свободно ще минеш през нея.
 
Тогава отношенията между мъжа и жената ще бъдат правилни, хармонични. Всички хора ще работят с Любов. Малко ще работят, много ще добиват. И тогава ще имате ниви и градини за обработване, за разходки, но работата им и учението им ще дават добри плодове.
 
Сега народите не могат още да влязат в Шестата раса, докато не ликвидират натрупаната карма. Те се спъват още, защото не искат да се откажат от старото.
 
В Шестата раса няма да има кражби, затвори и престъпления. В тях ще се развие шестото сетиво и хората ще виждат и отпред, и отзад. Хората от Шестата раса ще имат красиви и правилни форми и сега се приготовляват формите на Шестата раса, т.е. има вече типове от нея. В Шестата раса ще има дълго съществуване, там ще имат хората добри условия за растеж.
 
Когато дойде Шестата раса, тя идва вече, Царството Божие ще се всели в миниатюр на Земята. Тогава всеки от вас ще живее 120 години, за да се насити от живота и ще каже: "Слава Богу, предоволен съм, сега вече мога свободно да си замина от Земята!" Пък ако искате да живеете още 120 години, могат да ви се дадат.
 
В Шестата раса гробища няма да има. Като живее човек 120-150 години, ще си отиде. Старите няма да остаряват. Когато дойде време да си отива човек, ще се изпари, ще се дематериализира.
 
Ако човек трябва да се роди, за да умре, жалко нещо е той. Не, човек е дошъл за нещо велико в живота си! Колкото малка да е негова мисия, тя е велика. Може ли всеки човек да изпълни мисията си, както трябва, светът ще се поправи.
 
Не е въпрос за безсмъртието. Щом се е родил, той ще умре. Но важно е как ще умре. Човек трябва да умре с пълно съзнание, че заминава за другия свят, за да се върне пак на Земята, когато пожелае. Дойде ли часът на заминаването, той поканва домашните и приятелите си, разговаря се спокойно с тях, сбогува се и казва, че заминава за другия свят като оставя всичкото си богатство на тяхно разположение. Докато се разговаря още с приятелите си, той започва да се топи, като сняг. Какво ще остане от този човек? Какво ще погребвате? Ще дойде ден, когато хората ще се раждат и умират, по нов начин.
 
Човек се ражда и умира, докато придобие съвършенство, докато придобие живота на безсмъртието. Ще дойде ден, когато няма да се ражда и умира, но ще се вселява. В Шестата раса, хората ще се раждат по Дух. Ще има т.н. самовъплътяване.
 
Бъдещите хора ще донесат нови мерки. Те ще фотографират човешките мисли и желания.
 
Всичко е явно — не мислете, че това, което става в мозъка, може да се скрие. Затова мислите на човека трябва да бъдат чисти.
 
В Новата култура няма да има нищо скрито-покрито. Всички мисли и желания ще бъдат явни. Всеки, който върши престъпления, ще бъде открит.
 
В Шестата раса няма да има нито един крадец, нито един убиец, няма да има лъжа. Ще има Любов навсякъде. Всички врати ще бъдат без ключове.
 
Писането на Шестата раса ще бъде геометрическо: кръгове, триъгълници, четириъгълници, точки, прави линии, квадрати и т.н.
 
В Шестата раса няма да има болници, съдилища, затвори. Бъдещите хора ще стават видими и невидими. Не можеш да го затвориш. И десет пъти да го затвориш, той изчезва.
 
Хората на Шестата раса ще бъдат със силна воля, разумни и добри. Бъдещото общество ще се състои от талантливи, гениални и светии.
 
Разликата между старите и новите хора ще бъде такава, каквато е днес разликата между млекопитаещите и човека. Хората на старата култура ще останат на мястото на млекопитаещите да опитат тяхното положение. Светещите хора ще им покажат как трябва да живеят.
 
Културата слиза Отгоре, а не се гради отдолу.
 
Бъдещата култура на човечеството сега съществува Горе като ангелска култура. Сегашната човешка култура ще слезе при животните.
 
Престъпните хора влизат в телата на животни и дървета, които им служат като възпитателни институти.
 
Хората на Любовта, които тепърва ще идват, ще имат другояче устроени тела. Те ще бъдат с отворени очи, винаги с будно съзнание. Те ще виждат и отпред, и отзад, и отстрани без да се обръщат, без да движат врата и очите си. За в бъдеще вие, като проектирате очите си, ще четете на тъмно. Където ходите, ще ви бъде светло на вас.
 
Шестата раса ще бъде светеща. От нея ще излиза светлина. Бъдещите хора ще се наричат Синове на светлината. Те ще бъдат прозрачни. Божествените подтици, светлината, топлината и силата ще минават през човека свободно. Сега човек прави добро по отражение. В бъдеще доброто естествено ще се излъчва от човека, както светлината излиза от източника.
 
От лъковете на бъдещите музиканти и от перата на бъдещите поети и писатели ще излиза светлина, която ще осветява цялото пространство. Днес е векът на електричеството, бъдещето е векът на човешкото сърце. Енергията, която ще излиза от човешкото сърце, ще осветява и отоплява света. Божествената Правда, която идва сега, ще стопли човешките сърца.
 
Бъдещето, което Шестата раса ще донесе, е това, което човек не е сънувал. Ще живеят в хигиенични къщи. Ще живеят по Любов.
 
В бъдещата култура, едно семейство ще живее в обширен парк, в средата на който ще има малко здание с една-две стаи и кухня. До този парк ще има друг парк за друго семейство; пак в средата с малко жилище и т.н.
 
Засега само някои хора имат градина, а за в бъдеще цялата Земя ще се превърне в градина. Всеки ще ходи свободно и което дърво си хареса, от него ще си откъсне.
 
А сега, ако влезеш в градината на човек от петата раса, ще намериш затвора. Туй е подпушване на енергията. Разликата между хората от Шестата раса и тези от петата раса е тази, че човек от Шестата раса ще се качи на дървото, ще си откъсне само един най-хубав плод и ще слезе; този от петата раса ще си напълни една торба с плодове.
 
Единственото нещо, което спъва сегашната раса, това е голямата лакомия във всяко отношение. В Шестата раса, която ще дойде, няма да има лакомство.
 
За в бъдеще почти всички хора със своето вътрешно виждане или чрез вътрешното си радио ще схващат неща, които стават на хиляди километри от тях и така ще могат да си помагат.
 
Ще дойде ден, когато по радиото ще слушате какво говорят на Слънцето.
 
В бъдеще ще бутнеш един бутон и ще видиш на филм как са живели хората едно време.
 
В бъдеще ще виждате на филм какъв е бил животът на Земята преди милиони години, какви са били дърветата, хората и пр. Всичко се филмува. И сега се филмуват нещата. Всичко е запазено. Та когато станете по-големи, ще ви се покаже как светът се е развивал. Това ще ви се покаже на филм. Ще има нагледно учение. Ще ви покажат как се е образувала цялата Слънчева система. Та много работи има да учите. Трябва да бъдете от добрите, умните деца.
 
Днес човешката култура и наука е в своите пелени. Ще дойде ден, когато всеки ще може да посещава Луната, Слънцето и другите планети. Но иска се работа, време...
 
В бъдеще вие ще разполагате с билет за всички планети, за всички слънца и системи. Но сега, каквото и да се говори, съвременните хора не могат да се ползват от такива билети. Техните тела не са пригодени за такива пътешествия.
 
Ако вашата мисъл е каквато трябва, вие ще ходите из въздуха, както ходите по земята. В бъдеще няма да има нужда да се вдига шум с аероплан. Човек ще хвърка, когато си иска. Може да отиде на 500 км, на 1000 км разстояние и пр.
 
Човек в Новата култура ще може да пътува по цялата Земя - било с технически, или психически сили. Хората ще работят по час, час и половина физически труд и ще посветят останалото време на културни занимания.
 
Хората на Шестата раса ще се разхождат не само по Земята, но и по другите планети. Те ще пътуват по Слънцето, по Луната и ще изучават живота на планетите. Какъв свят ще бъде тогава? Какъвто не сте и помисляли! Както сега има представители на Шестата раса на Земята, така и в бъдеще ще има хора от Земята, в Шестата раса и Новата култура. Тя е готова вече, но постепенно слиза на Земята.
 
Човекът е на Земята отпреди 18 милиона години и още много години ще бъде тук.
 
През епохата на Шестата раса свободно ще пътува до Луната и до другите планети, ще има съобщения със Слънцето и с другите планети, които ще стават с езика на светлината. Един ден хората от Земята ще са във връзка със съществата, обитаващи Слънцето и другите планети. Това е реалност, а не утопия.
 
Ще дойде ден, когато човек ще пътува свободно от една планета в друга, но не със сегашното си тяло. Ново тяло трябва да си създадете, което да може да се разглобява и отново създава, за да го пренасяте от едно място на друго.
 
Ще дойде ден, когато човек ще пътува по Земята без тренове, без автомобили и аероплани. Той ще има ново тяло, устроено по нов начин. Сам той ще разполага с нова светлина и знания; ще познава законите на Всемира и ще ги прилага. Тогава той няма да оре и копае земята, но ще се храни по особен начин, който днес и най-учените не познават.
 
Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсква из пространството и пак да го събира, ще минава през всички препятствия, пропасти, прегради, без да го засегне нещо. Чрез силата на волята си, той ще може да лети във въздуха като птица, да пътува от Земята до Слънцето. Има адепти, които и сега го правят.
 
Когато дойдем до това положение, ние ще изпращаме нашите деца от Земята да учат на Небето, а не както сега правят - изпращат ги в Англия, Германия, Франция, Египет или в Индия, Китай, Япония да учат великите тайни на живота. След 3-4 хиляди години те ще слязат отново на Земята със светящи аероплани и ще ни разкажат как живеят ангелите на Небето. Ще ни разкажат как живеят там разумните същества, как строят къщите си, какви са техните взаимни отношения и т.н.
 
Идеите на Шестата раса са като въздуха, като светлината. Те сега проникват навсякъде. В Шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат право на свобода като него.
 
Бъдещата култура се отличава с три неща: повдигане на жената; повдигане на бедните, на слабите в света; застъпване за правата на човека - човещина, свобода и никакво насилие.
 
Навсякъде в света има условия за раждане на Новото, за създаване на новите хора. Те ще бъдат хората на Шестата раса, които аз наричам "ученици на Великата Божествена школа", които носят новата мисъл, които са служители на Великия Господ, Създател на всичко в света. В религиозния живот тия хора ги наричат светии.
 
Пред вас стои велико бъдеще. Сега ще почнете да живеете. Ще се образува един нов тип човек. Това е културата на безсмъртните. В Шестата раса ще живеят безсмъртните - хора на Идеала.
 
Сегашното проявление на Христа ще бъде проявление на синовете Божии на Земята; или на съвременен език казано: побратимяване на хората. Общо братство ще се създаде по целия свят.
 
Настанало е време, когато всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка трябва да се превърнат в запалена свещ, която никога да не изгаря.
 
Когато дойде това време, светлината на Слънцето ще стане седем пъти по-ярка от сегашната. Причината за това ще се крие в мислите на бъдещите хора. Със светлината на своите мисли те ще увеличат светлината на Слънцето. Който погледне към Земята, ще види, че тя свети като слънце. Отдалеч ще изглежда, че Земята гори. Шестата раса ще има задача да изправи човешките мисли и желания.
 
Мисията на Учителя е подготовление на славянството и приготовление за идването на Шестата раса, която ще е в разцвет след няколко хиляди години.
 
Иде вълната на Шестата раса, за която всички трябва да сте готови. Членовете ѝ ще бъдат преход между ангели и човеци. В Шестата раса всички ще са ясновидци. Тя е расата на Любовта, която ще въдвори Царството Божие на Земята.
 
Идва ново Небе и нова Земя. Идва порядък, в който ще царува Любовта в света. Общо Братство ще се създаде по целия свят. Иде Новата култура! Иде Шестата раса! Иде Божественото в света!
 
Сега идат в света един нов род жени, те ще се народят. Според моите изчисления, това ще бъде след 2100 години.
 
След 2100 години, които дойдат от вас, ще проверят един закон. Аз не искам никой да вярва. Досега може да сме имали изключения, но тогава ще дойдат мъже и жени, които ще внесат една Нова култура на Земята, ще наложат на поколението да не воюва. Това са ония мъже и жени, за които в 13-та глава на Откровението е казано, че ангелът е вързал дявола с една голяма верига, да не изкушава хората. Тия мъже и жени ще турят такива корави въжета, че наистина ще вържат дявола да не изкушава вече хората.
 
И тогава, в бъдещата култура ще се позволяват само две деца, не много деца, както сега: едно мъжко и едно женско. След като родят двете деца, бащата и майката ще бъдат свободни. Майката ще вземе мъжкото дете, бащата - женското, единият ще отиде на единия край на Земята, другият - на другия край и ще си пишат любовни писма. Вас ви се вижда странно. Мене ми се вижда още по-странно сегашното съвместно живеене на мъжа и на жената.
 
Зазоряването на Новата култура ще дойде по-рано, но Шестата раса, в пълния си разцвет и красота ще бъде на Земята след 2100 години. Господ е оставил хубавото за най-после. Такъв е законът.
 
Най-хубавите неща, които човечеството е създало от своето начало досега, се пазят в тайна.
 
Когато дойде Шестата раса на Земята, всичките тия велики неща ще се изнесат и тогава хората ще кажат: "Миналите страдания не могат да се сравнят с настоящите блага." Казвате: "Ще помним ли това?" Всичко ще си припомните.
 
У вас ще се пробуди друго съзнание, което ще обхваща и самосъзнанието, и подсъзнанието, и свръхсъзнанието. Всички тия съзнания ще се обединят в едно и тогава вие ще видите Божественото начало и човешкия край, както и човешкото начало и Божествения край. Тези две начала ще се съединят в едно.
 
На Шестата раса ѝ трябват 300 000 години да се развива. Шестата раса е почнала в своето най-слабо начало. Представители на Шестата раса сега има навсякъде. Те вече постепенно ще вземат ръководството в свои ръце. И Толстой ще дойде в Шестата раса. Ангелът на Благовестието е, който носи Новото Учение.
 
След 1000 години ще има начатъци на Божествената Наука, след 350 000 години тя ще заеме широки размери, а след 150 милиона години ще бъде приета навсякъде, като официална наука. Казвате: "Да се говори за толкова далечни времена, това ни обезсърчава."
 
Аз се радвам на дългите срокове, на далечните времена. Когато ми се говори за къси срокове, аз затварям ушите си. Когато се говори за големи пространства и далечни времена, имаме предвид Божествените закони. Те работят там.
 
Истинска комуна ще се осъществи на Земята след 300 години, когато първата група от Шестата раса слезе на Земята. Не след дълго хората ще напуснат градовете и ще заживеят сред Природата на групи от по няколко семейства, в зависимост от хармонията, която имат помежду си.“
 
Из: „ШЕСТАТА РАСА - Учителят, Лечителят, Пророкът - т.3“
 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Най-малкото нещо, направено с Любов, причинява голяма радост. Всичко, което е направено с Любов, подразбира служене на Бога. Като работи с Любов, човек всякога е доволен. Служене се иска от сегашните хора – служене по Любов. Единственото ваше нещо е Любовта [към Бога и към всички Същества], която се излива от сърцето ви. Всичко останало – принадлежи на Бога. Хората са преситени от външния живот; от външното разнообразие и търсят Живота на вътрешното разнообразие, в който има растене и подем.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Няма по-велико нещо в света от това, да върши човек всичко, с Любов. Най-малкото нещо, направено с Любов, причинява голяма радост. Всичко, което е направено с Любов, подразбира служене на Бога.
 
Като работи с Любов, човек всякога е доволен.
 
Радвайте се на доброто, на силата, на красотата, на здравето на хората. Ако срещнете болни и слаби, пак се радвайте, защото можете да проявите Любовта си към тях, да им помогнете. Помощта не е само материална, но и духовна.
 
Правилна обмяна трябва да съществува между хората. Не е ли готов да дава, човек идва най-после до обезсмисляне на живота. Той прилича на търговец с много стока, която не може да пласира.
 
Ще кажете, че сте бедни, че няма какво да дадете. Няма човек в света, който не може да даде нещо, от себе си. Поне едно добро желание всеки може да отправи към човека.
 
Изкуство е да съградиш една къща, но по-голямо изкуство е да поставиш добри хора в нея. Да се обърнете към Бога така, че заедно с вас да се обърнат и кесиите ви!
 
Вие сте обърнати вече, но кесиите ви още не са обърнати. Под думата „кесии“ разбирам сърцата ви.
 
Значи, сърцата ви трябва да се обърнат, но не чрез насилие, а по закона на Любовта. Служене се иска от сегашните хора – служене по Любов.
 
Каквото давате, давайте го със съзнание, че принадлежи на Бога, а не на вас.
 
Ако имате пари, те не са ваши.
 
Единственото ваше нещо е Любовта [към Бога и към всички Същества], която се излива от сърцето ви. Всичко останало принадлежи на Бога.
 
Хората са преситени от външния живот, от външното разнообразие и търсят живота на вътрешното разнообразие, в който има растене и подем.
 
Из: „Учение и служение - 1940 г.“
 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×