Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Слънчева

Мисъл за деня-23.11. - 28.11.2015г

Recommended Posts

Мисъл за деня-23.11.2015г

Ще се самонаблюдавате, без да се критикувате. Критиката не е нищо друго, освен глождене, а гложденето е качество на гъсениците – в този смисъл наричаме критиците психологически гъсеници. Като видите някоя своя грешка, вие казвате: „Лош човек съм“. Щом казвате така, правите още една грешка. Първата седи в това, което вече сте направили, а не сте изправили; втората седи в критиката. Следователно, щом направиш една грешка, заеми се да я изправиш, а това, че си лош човек, е качулка, без която може да се мине; ако кажеш, че си добър човек, това е друга качулка.

Двете посоки

AntheraeaPolyphemusCaterpillar.jpg

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-24.11.2015г

Всяка душа излиза от Бога с цел да научи живота, да познае себе си – това е първият подтик, първото движение в съзнанието. Познаването на себе си подразбира познаване на Божественото, познаването на Божественото – влизане в Безграничното в рамките, или в границите, на граничното; това не е нищо друго, освен самоопределяне. Всяка граница създава формите, а всяка форма съдържа в себе си посока на движение, или път на еволюция, през която Егото, Азът или човешката душа трябва да мине, за да се усъвършенства.

Закон на движение

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-25.11.2015г

От окултно гледище моралните сили на човека зависят от първичната енергия в неговия организъм, наречена от индусите прана, затова трябва да изучавате закона на праната. Формата на сегашните хора не е нищо друго, освен прана в движение. Когато праната не е еднакво разпределена в човешкото тяло, раждат се болестите; когато не е еднакво разпределена в чувствата, ражда се недоволството; когато не е еднакво разпределена в мислите, ражда се безсмислието.

Закон на движение

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-26.11.2015г

Всички трябва да се научите да мислите право. Всяко нещо, което говорите, трябва да е опитано и проверено от вас. Не е добре човек да мисли без мисъл. Какво означават думите да мислиш без мисъл? Мисълта подразбира едновременно и чувство, и действие; без тези две неща тя не е права, това е все едно да казвате, че трябва да любите, без да любите – това не е Любов, в такава любов няма никакъв подтик, никакъв метод.

Разбор на думи

 

 

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-27.11.2015г

Законът на кармата може да се регулира само когато човек е готов да се самопожертва за другите, да стане техен слуга, да отдаде правото на всяко живо същество. Правото, което искате за себе си, трябва да отдадете и на другите; благото, което желаете за себе си, трябва желаете и за другите.

Закон на кармата

Мисъл за деня - 28  ноември 2015

Единственото нещо, което не се прощава на учениците от тази Школа, е лъжата; всичко може да се извини, но лъжата – никога. Щом дойде до лъжата, пазете се от нея като от огън; тя е принцип, който може да заведе човека в противоположностите на живота, от които мъчно може да се избави. Като изпадне в трудно, в безизходно положение, човек веднага прибягва до лъжата и казва: „Без лъжа не може“. Не, без Истина не може, а без лъжа може.

Закон на кармата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня-29.11.2015г

Страшно нещо е законът на кармата. Тя може да започне даже от една горчива дума, казана на някой човек при неблагоприятно съчетание на условията. Тази дума може да е казана привидно деликатно, с усмивка на лице, но щом е горчива, тя произвежда вече своя ефект – както и да е казана, горчивата дума носи със себе си хиляди злини. Следователно бъдете внимателни към всяко свое чувство, към всяка своя мисъл – преди да ги изразите, прецедете ги, за да не падне в тях нещо нечисто.

Закон на кармата

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×