И след още един момент на нирвана, на общение с Него, осъзнах, че Божията любов е толкова голяма, всеобхватна и безмерна, и добра, и хубава, че наистина те кара да се чувстваш малък. Но проблемът в религията е, че те кара, да се чувстваш, че сякаш не я заслужаваш и това, че си я получил не е твоя залсуга , а е милосърдие на Бог, и ти си толкова недостоен за нея, че постоянно трябва да въртиш като хамстер колелото, за да не изпаднеш от нея, и да 'продължаваш да заслужаваш'. Ето това е нещо, което ме мъчеше дълги години. А всъщност разбрах колко е простичка тази любов, и че тя е насочена директно към теб. Тя е безмерен източник. Но твоя е задачата да я откриеш и да се настроиш на тази честота, защото и тази задача не е лесна, а и аз си скъсах задиника от 'бачкане' , за да достигна до тук, така че тази любов не е милосърдие, тя е заслужена, а и даже не е залужена, тя е просто там, за този, който търси и който иска да намери и да си спомни. Осъзнах, че Бог, Исус не се нуждаят от величаене. Величието е в мен самата като израз на Неговото съществуване. Животът на Исус е знакът за тази любов. Смъртта, кръстът на Исус е дарът, който той ни оставя за доказателство. Величието е в смирението и в любовта на собствената  душа. Ти получаваш тази любов и от тук нататък ти я трансформираш и ти решаваш какво да правиш с нея, това е свободният избор.  Стивън Хасан, друг лидер, психолог и консултант по прекъсване на влиянието на тоталитарни секти, казваше в неговата книга Combatting Cult Mind Control,   че сякаш чувал как падат дългогодишните окови на съзнанието му, и на негови пациенти, и освобождаването то това робство. Напоследък сякаш и аз ги чувам - разпадането на тези окови. С всяка малка победа, с всяка изминала крачка, с всяка нирвана, с моменти като днес. Благодаря ви, че сте тук и има на кого да споделя.