Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Рассвет

"Мысли на каждый день" (26.03.18 - 01.04.18)

Recommended Posts

26.03.18

Многие жалуются на неудачи в жизни. – Почему неудачи? – Потому что их движения не ритмичны. Они лишены музыкальности и гармонии. Природа не терпит никакой дисгармонии в своём царстве. ...Тот, кто не обладает гармоничными движениями, ощущает плохие последствия дисгармонии в себе.

Голос души

 

Мнозина се оплакват от неуспех в живота си. – Защо не успяват? – Защото движенията им не са ритмични. Те са лишени от музикалност и хармония. Природата не търпи никаква дисхармония в царството си. ...Който няма хармонични движения, носи лошите последствия на дисхармонията в себе си.

Гласът на душата

Редактирано от Рассвет

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

27.03.18

Мир является морем. Тому, кто входит в него, нужно уметь плавать, сохранять равновесие и не смущаться. Какой смысл говорить, что Бог всемудрый, всеблагой и вселюбяший, но самому находиться в постоянном страхе и беспокойстве?

Голос души

 

Светът е море. Който влиза в него, трябва да знае да плува, да пази равновесие и да не се смущава. Какъв смисъл има да казваш, че Бог е всемъдър, всеблаг и вселюбящ, а да си в постоянен страх и безпокойство?

Гласът на душата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

28.03.18

Человек подобен цветам. Когда восходит Солнце – цветы раскрываются и растут. Если Солнце заходит – цветы закрываются и скрываются. Следовательно, если ты луч восходящего Солнца – люди для тебя открываются и радуются тебе; если ты луч заходящего Солнца – все будут скрываться от тебя.

Голос души

 

Човек е подобен на цветята. Когато слънцето изгрява, цветята се разтварят и растат. Щом залезе слънцето, те се затварят и скриват. Следователно, ако си лъч от изгряващото слънце, хората ще се отварят за тебе и ще ти се радват; ако си лъч от залязващото слънце, всички ще се крият от тебе.

Гласът на душата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
29.03.18

Люди нуждаются в истинной морали, одинаковой и на Земле, и на Небе. Ты молишься Богу, а одновременно направляешь плохие мысли и чувства к своим ближним. Ты не видишь этого, не хочешь его признать, но разумные существа делают снимки твоих внешних и внутренних проявлений. Поэтому сказано, что нет ничего тайного в мире. Однажды, покинув Землю, ты отправишься к разумным существам, и они покажут тебе фотографии твоей жизни на Земле. Нужно ли извиняться вам, что и люди плохо относились к вам? Ничто вас не извиняет.

Голос души

 

Хората се нуждаят от истински морал, който е един и за земята, и за небето. Молиш се на Бога, а същевременно отправяш лоши мисли и чувства към ближния си. Ти не виждаш това, не искаш да го признаеш, но разумните същества правят снимки на твоите външни и вътрешни прояви. Затова е казано, че няма нищо скрито – покрито в света. Един ден, като напуснеш земята, ще отидеш при разумните същества, и те ще ти покажат фотографии от живота ти на земята. Трябва ли да се извинявате, че и хората се отнасяли зле с вас? Нищо не ви извинява.

Гласът на душата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

30.03.18

Вы часто спрашиваете себя: Что нужно делать в своей жизни для того, чтобы справляться со своими трудностями. – Слушайте голос души, которая никогда не лжёт. Если ты находишься в противоречии и не знаешь как поступить – остановись на мгновение и черкни спичкой, чтобы зажечь огонь на своём алтаре. Огонь зажжётся, появится свет, и ты почувствуешь голос напутствующей тебя души. Если ты услышишь этот голос – разрешишь своё противоречие.

Голос души

 

Често се запитвате, какво трябва да правите през живота си, за да се справяте с мъчнотиите си. – Слушайте гласа на душата си, която никога не се лъже. Ако си в противоречие и не знаеш, как да постъпиш, спри се за момент в себе си и драсни кибрит, да запалиш огъня на своя олтар. Огънят ще се запали, светлина ще се яви, и ти ще чуеш гласа на душата, който ще те упъти. Чуеш ли този глас, ти ще разрешиш противоречието си.

Гласът на душата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

31.03.18

Марта, Мария и Лазарь представляют ум, сердце и волю человека. Эти три принципа, соединенные в одно целое, представляют человека. Следовательно, когда ум, сердце и воля человека работают одновременно, он может быть пробуждён. ...Этому пробуждению надо происходить тихо, незамеченно, не производить никакой внутренней тревоги в человеке. ...Это пробуждение относится не только к Лазарю, но и ко всем душам.

Иду разбудить его

 

Марта, Мария и Лазар представят ума, сърцето и волята на човека. Тези три принципа, съединени в едно, представят човека. Следователно, когато умът, сърцето и волята на човека работят едновременно, той може да бъде събуден. ...Това събуждане трябва да стане тихо, незабелязано, да не произведе никаква вътрешна тревога в човека. ...Това събуждане се отнася не само до Лазар, но до всички души.

Да ида да го събудя

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

01.04.18

Воскресения не будет, если у тебя не пробудится сознание. ...Это тело, в котором ты сейчас находишься, представляет гроб. Следовательно, если ты распустишься как одна почка, расцветёшь и завяжешь плод – образуешь новый плод. Разве мы воскреснем в тех телах, в которых нас похоронили? ...Нет, подразумевается что-то другое. Мы воскреснем в других телах. Мы подразумеваем те тела, о которых говорится, что они храм Бога живого.

И Пётр Его отозвал в сторону

 

Не се ли пробуди у тебе съзнанието, възкресение няма. ...Това тяло, в което сега седиш, е един гроб. Следователно, ако ти като една пъпка се разпукнеш, ще цъфнеш и ще завържеш, ще образуваш новия плод. Нима с онези тела, с които сме заровени, с тях ще възкръснем? ...Не, друго нещо се подразбира. С други тела ще възкръснем. Ние подразбираме ония тела, за които се говори, че са храм на Бога живаго.

И Петър го взе настрана

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×