Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Таня

Клас на Добродетелите

Recommended Posts

Здравейте приятели,

Всяка втора събота на Лозето на Общество "Бяло братство" във Варна се провежда Клас на Добродетелите. Тази събота ще работим върху добродетелите Постоянство и Прилежание и затова искам да ви предложа мисли на Учителя, събрани в книгата "Добродетели"-Из Слото на Учителя Петър Дънов.

П Р И Л Е Ж Е Н

Правилно проявената дейност се превръща в прилежание.

Само прилежанието е в състояние да запази добродетелите на човека.

За да се развие, човек трябва да бъде прилежен.

Може да се каже, че прилежанието е спасително средство против вътрешната леност у човека.

Ако работите ви не вървят добре, откажете се от леността и прилагайте прилежанието, то разрешава противоречията в живота.

Когато настъпи в човека състояние на бездействие, в помощ му иде прилежанието.То е сила,импулс, подтик на човешкия дух.

Прилежанието се явява като спасително средство за човека против леността.

Прилежният обича да работи.

Прилежният се отличава с будност на съзнанието си.

Прилежният е солидарен с действията на разумните същества от всички светове и работи заедно с тях.

Прилежанието е качество, което подбутва човека към работа, да свърши всички свои започнати, но недовършени работи. Прилежният ученик всякога ще си научи уроците;прилежният работник всякога ще свърши работата за деня;прилежният богомолец ще си направи молитвата навреме. Изобщо, прилежният човек винаги завършва работата, която е започнал.

Прилежанието показва на човека методите и законите, с които може да работи.

Друго отличително качество на прилежният човек е това, че той започва с малки, а не с големи работи.

Прилежният човек разбира смисъла на живота. Той учи и знае защо учи.

Как се ражда прилежанието? Когато човек намери своя път,т.е. когато намери посоката на своя вътрешен живот. Прилежанието е показател на истинския път в живота. Докато човек е прилижен в каквато и да е работа, това показва, че той е на истинския път на живота. Докато човек е ленив, това показва, че той е извън истинския път на живота,той няма цел, няма смисъл в живота, живее неправилно, затова идеите и желанията му са също неправилни.

На помощ иде прилежанието. То е онзи импулс на човешкия дух, който постоянно подтиква ту една, ту друга сила или способност у човека към дейност и го държи в постоянно съзнателно движение, което ние наричаме „работа”. Ето защо прилежанието трябва да влиза като основен елемент във всеки акт, във всяка мисъл, във всяко чувство.

Приложи постоянство и прилежание и спънката ще изчезне.

Прилежанието се отличава с това, че превъзмогва всички трудности и мъчнотии в живота, а леността отстъпва и при най- малката спънка. Следователно, за да не може леността да се загнезди в ума, в сърцето и във волята на човека като болезнено вътрешно състояние на душата, той не трябва да се спира пред никакви мъчнотии в живота си, защото всяка мъчнотия, колкото и малка да е тя, представлява един етеп, през който човек трябва да мине.

Когато работи правилно, човек става прилижен.

Правилният, естественият път в живота е прилежанието.Докато прилежанието е залегнало дълбоко в човека, той върви в правия път на живота, в който всички сили и способности се развиват правилно.

Прилежният човек е радостен и весел. Като се връща вечер от работа, той е тих и спокоен, доволен, че е свършил работата, която му предстояла през деня. Красиво е, когато човек е в състояние да постигне такова състояние в себе си! Недоволството е присъщо на леността.

Прилежанието ще ви покаже методите и законите, които съществуват в живота; то ще ви покаже с кои хора ще можете да работите. Леността пък ви отклонява от правия път. Или, леността е майка на злото. Доброто е резултат на прилежанието. Или, прилежанието е майка на доброто.

Чрез прилежание човек развива добродетелите си.

Прилежният човек се солидаризира с деятелността на съществата от всички светове и работи заедно с тях. Ленивият, обаче, е краен индивидуалист. Той се отделя от съществата на другите светове, живее само на физическия свят, като се ръководи главно от своята личност.

Всички велики добродетели живеят в закона на прилежанието.Младите трябва да вървят в закона на прилежанието. Те трябва да се пазят от леността. Старите, които имат опитност от нея, все са научили нещо и сега трябва да се подмладяват. Леността води към старост, към осакатяване на човека. Младостта е външен израз на прилежанието; старостта е външен израз на леността.

За да се избавите от вашата тежка съдба, влезте в закона на прилежанието и веднага ще разрешите мъчнотиите на вашия живот. В момента, когато започнете да работите със закона на прилежанието, вие ще се освободите от ограничителните условия на вашия живот. Свържете ли се със закона на прилежанието, не се страхувайте повече.

Тръгнете ли по закона на прилежанието, не се спирайте, не се плашете от бързото движение. В прилежния човек съмнение, неверие не съществуват. Той е човек на положителната вяра.

Започне ли една работа, свършва я докрай. Че времето било студено или дъждовно, че условията били неблагоприятни, че имал някакви спънки, наследени от майка си и от баща си- за всичко това той не търси причини за извинения, върви напред и работи.

Някой пита прилежанието:Какво носиш?-Дарби и трудолюбие. После пита леността:Какво носиш?-Слабости и охолен живот.

Може ли човек да бъде прилижин?-Може. Прилежанието е качество на човешката душа, което тя е наследила от Духа.

Прилежният обича да работи. Казва се за Духа, че е неуморен в своята деятелност.

Няма за човека по-голямо благо от това, да сдтане прилежен.

Има външно и вътрешно прилежание.

Прилежанието води към правилно разбиране на живота.

П О С Т О Я Н Е Н

Който постоянствува, само той има придобивки, само той жъне плодове.

Ако се натъкнете на противодействие, приложете постоянството.

Като видял голямото постоянство на мравката, Мохамед си казал:Чудно нещо, една мравка проявява такова голямо постоянство и смелост.Тя може да вдига и изпуща 99 пъти товара си с надежда, че на стотния път ще успее, а аз се обезсърчих още от първия път. Ще се върна при хората и ще приложа постоянството на мравката. На стотния път и аз ще успея в своята работа.

Когато искате да развиете една добра черта във вашия характер, преди всичко трябва да имате постоянство. Кой човек е постоянен? В туй отношение учените хора са успели донякъде в постоянството.Много от тях са работили по 20-30 години, за да дойдат до някои малки резултати. Това вече е постоянство.

Великите хора имат навик да постоянстват. Ще ги видите с какво постоянство те правят опити един след друг, докато дойдат до някакъв резултат.

За непостоянния никаква цел не съществува. Постави ли си някаква цел, той всеки ден отлага реализирането й.

На човек, в когото постоянството е слабо развито, не може много да се разчита. Той не може да издържи на убежденията си, както и на обещанията си.

Аз ви навеждам сега на тия мисли, за да имате постоянство, като почнете нещо, да го изкарате докрай. Сега много от вас нямат това постоянство.

Природата обича постоянството в човека. На постоянните, на трудолюбивите хора тя лесно намира работа. За тях създава даже специални работи. И на непостоянните дава работа, но такава, която не е по угодата им.

ПОЛЕЗЕН

Не е достатъчно само да служи човек, но той трябва да знае с какво може да бъде полезен на оня, на когото служи.

Ако със своите мисли, чувства и постъпки човек не може да бъде полезен на себе си, най- малко може да бъде полезен на своите близки.

П О Л О Ж И Т Е Л Е Н

Дръжте положителното като основа на живота си и върху него градете.

Какво се иска от човека? Да има правилни, положителни възгледи.

Откажете се от всичко, което руши и приемете положителното.

Ние спираме вниманието си на положителното в живота.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря ти Таня. :)

Имах нужда от тези думи днес, от припомняне и ето, ти си ги написала :thumbsup:

Понякога си изпадам в скорпионски депресии и ми е нужно нещо да се измъкна. Тези думи на Учителя ми подействаха добре.

Благодаря!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Имах нужда от тези думи днес, от припомняне и ето, ти си ги написала thumbsup.gif

Понякога си изпадам в скорпионски депресии и ми е нужно нещо да се измъкна. Тези думи на Учителя ми подействаха добре.

Благодаря!

Радвам се, че и аз мога да ви помагам от време на време, Хамелеона, макар и с цитати. Словото на Учителя и на мен много ми помага, особено когато и аз изпадна в някои от рибешките илюзии и фантазии. :thumbsup:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...прилежанието... е сила,импулс, подтик на човешкия дух.

...

Прилежният човек разбира смисъла на живота. Той учи и знае защо учи.

Как се ражда прилежанието? Когато човек намери своя път,т.е. когато намери посоката на своя вътрешен живот. Прилежанието е показател на истинския път в живота. Докато човек е прилежен в каквато и да е работа, това показва, че той е на истинския път на живота.

:feel happy::thumbsup1::sorcerer::thumbsup: :thumbsup: :thumbsup2:

Прилeжание ... приляга ... колинеарност на вектори

collinearat9.gif

Прилежният е солидарен с действията на разумните същества от всички светове и работи заедно с тях...

Прилежният ... се отличава с будност на съзнанието си.

Тогава неговите намерения без колебание са еднопосочни с Намерението

...причинната механика на Козырев (1991) започва с постулата че в елементарната връзка между точки на причина и следствие те са разделени от произволно малка но ненулева пространствена и времева дистанции dx и dt, отношението между които е фундаменталната константа на времевата насока...
Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Гост
Тази тема е затворена за писане.

×