Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Иво

Доколко Астрологията определя нашaта съдба

Recommended Posts

Съвсем схематично ще отбележа, пък всеки да се чувства, колкото си иска свободен.

"Всяко събитие е аспект, но не всеки аспект е събитие!" :P

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Apocatastasis

Ще отговаря тук на част от коментара на Ани (а и на останалите) в това нейно мнение, като я цитирам:

Не мога да разбера защо е този завишен интерес в България, пък и в целия свят към гадаене на карти, астрология, нумерология,ясновидство.

Този завишен интерес не е произволен и е поради прераждането на душите. Нашата пета следатлантска епоха е отражение на третата - Египетската и оттам произлизат ред заинтригуваности в голяма част от населението не само у нас, но и по света. А у нас интересът е голям, просто защото народът ни е талантлив и има много дарби, но за съжаление рядко ги използва правилно. България е свещена страна. В самият Дух на народа влизат тези интереси.

Дори в църквите се ходи не заради Бога, а заради светената вода. :o

На църква, разбира се, че не се ходи заради Бог. Бог не е в църквата. Църквата е в човешката душа. Църквата, както и древните храмове, представляват умален модел на духовното и духовните същества, като има определена разлика между тях. Самата конструкция на църквата има определена мисия и цел, но това са други работи, езотерични работи, а не религиозни.

За мен астрологията, нумерологията, френологията, хиромантията са нещо като патерици или проходилки в нашия път. Донякъде помагат. Идва момент, когато трябва да ги оставиме и да продължим без тях.

Това мнение също зависи от преражданията. Един религиозен дух или еврейски дух трудно ще приеме тези неща, за него е по-важно вярата в душата, умът в главата и сигурното в ръката. И няма лошо в това. Но за един окултен ум, за едно езотерично прераждане, тези науки са важни. Той ги изучава и нещо отвътре се радва при досега му с тях. Това е като да видиш близък приятел след години раздяла. Хората се интересуват от тях, защото макар и в голямата си част да са превърнати в меркантилизъм и търговия, те са запазили мистичността си от първичната си древност и носят в себе си поне душевната радост от срещата си с нея. За много хора точно тези науки са излаз от материалното им битие. А за по-езотеричните души тези науки са един духовен пристан.

Астрологията се занимава с връзките и отношенията на човека и Вселената, тя се занимава с духовните същества, които ние наричаме планети и със семената, които ние и те, заедно, сме посяли от миналите си прераждания в сегашното ни прераждане и ни показват нашите възможности, грешки, кармични уроци и бъдещи задачи. Френологията, физиогномиката, хиромантията, палмистиката и под. ни показват същото, но отпечатано в материята на тялото ни, както и в етерните ни тела. Нумерологията пък е една универсална наука, която борави с числата. А числото, в езотерично-питагорейски смисъл, е най-духовната и изчистена от опосредстващи материални фактори частица, с която може да работи нашият ум...

Ето какво казва Учителя за тези науки в неделната беседа "Славата человеческа", 1.04.1928 г.:

"За да разбере живота, човек трябва да започне с изучаването на своя живот. За да изучи своя живот, той трябва да се занимава с три науки главно, които обаче не са признати от официалната наука. Тези три науки се обобщават от четвърта наука, която също така не е призната. Това нищо не значи. Един ден тия науки ще се признаят за официални. Първата от тия науки се нарича "хиромантия". Тя се занимава с човешката ръка. Аз наричам тази наука "наука за физическия, или волевия човек". Който иска да изучава силата на човешката воля, способностите на човека и възможностите, които му се откриват чрез силата на волята, той трябва да се занимава с хиромантия. Втората наука наричам "физиогномия", или наука за човешката душа, за човешките чувства, или за това, което човек преживява. Тази наука е най-достъпна за изучаване. По промените на човека може да се съди за вътрешния живот на човека. Може да се каже, че физиогномията е наука за преживяванията на сърцето. Третата наука е "френологията". Тя се занимава изключително с устройството на мозъка. По промените, които стават с човешкия череп, може да се съди за умствените му способности. Значи, френологията е наука за ума.

И тъй, хиромантията е наука за волята. Физиогномията - наука за сърцето. Френологията - наука за ума. Астрологията пък е четвъртата наука, която обобщава външните условия, при които човек се развива. Тя изучава влиянието на планетите върху човека."

Учителят е говорел много неща за астрологията и за тези науки. Практикувал е повече от 11 години френология. Нима Ани мислиш, че тогава все още не е бил надраснал и себе си и нея? Не, разбира се! Просто тези науки са в общия комплекс на окултните науки и окултния ученик може да ги изучава и прилага. Не виждам нищо лошо в това. А като ги надрасне, не виждам никаква причина да ги изоставя или презира. Напротив - те ще му бъдат още в по-голяма полза и ще може да работи много по-свободно и бързо с тях. Защото те преливат в нещото, наречено ясновидство. Много неща могат да се кажат по тази тема и много фактори трябва да се засегнат.

Човечеството достигна до последната си фаза - материалния свят и затова има целта да го опознае. Това е най-ниското проявление на Духа и изучаването му е пак изучаване на Духа, но под друга форма. Затова и всеки си избира как да го направи. Човекът материализира множество духовни факти и се получиха сегашните науки - математика, физика, химия, астрономия, архитектура... От тях, върху чисто материалната им основа се надграждат и останалите, които се занимават с по-духовното - теологията, философията, и тези по-езотеричните - астрологията, френологията, физиогномиката и другите. Ето още един полезен цитат от Учителя ("Творец на съдбата си", НБ, 15.01.1928):

"За да спазва разумните правила на живота, човек трябва да изучава окултните науки. В широк смисъл на думата „окултна наука“ разбираме науката, която изучава същината на живота, т.е. неговите дълбоки прояви. Дали ще изучава хиромантия, френология, физиогномия, астрология, това са все окултни науки. Всяка от тях изучава специални прояви на живота, които се отразяват на ръката, на лицето, на главата, на целия организъм. Останалите науки – физика, химия, математика, естествена история, философия, са достъпни за по-голяма част хора и се явяват като съставна част на окултната наука. Който познава тези науки, по-лесно ще изучава окултната. Като изучава окултните науки, човек вижда, че външните условия оказват влияние върху организма и характера му."

Вярно е, че тези окултни науки съблазняват често пъти хората и биват опорочавани, но това съвсем не е причина да ги "отрежем" от цялостния организъм на човешката дълговековна култура. Всичко зависи до това колко сме съзнателни и как използваме тайното познание, а това как другите го използват - то си е тяхна карма. :) И е важно да не превръщаме тези науки в култ, а наистина да са наши помощници към Бога, така да го наречем. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Apocatastasis, благодаря за отговора. :)

Не отричам тези науки. Просто смятам, че те не бива да се превръщат в самоцел и да отклоняват, спират човек от истинската му цел по пътя. А някъде в тези области има голяма комерсиализация и профанизация. :(

Учителят е говорел много неща за астрологията и за тези науки. Практикувал е повече от 11 години френология. Нима Ани мислиш, че тогава все още не е бил надраснал и себе си и нея?

Мисля, че не ги е прилагал за себе си, а за своите ученици.

А като ги надрасне, не виждам никаква причина да ги изоставя или презира. Напротив - те ще му бъдат още в по-голяма полза и ще може да работи много по-свободно и бързо с тях. Защото те преливат в нещото, наречено ясновидство. Много неща могат да се кажат по тази тема и много фактори трябва да се засегнат

Просто има опасност да се спре на тях, дори да ги превърне в бизнес и да забрави за къде е тръгнал.

В Йога съществува понятието сидхи, това са свръхестествените способности, които се появяват в резултат на духовния прогрес. Духовните учители там предупреждават практикуващите да не използват сидхите, тъй като могат да бъдат отклонени от крайната цел. В Йога сидхите се считат, както за свидетелство на прогреса, така и за препятствие на пътя му. Използването и демонстрацията на тези способности могат да формират в ученика погрешни представи, да доведат до спиране и дори до регрес в духовното му развитие.

В тази тема се говори за така наречените окултни науки и по-точно астрологията. Не съм сигурна, но мисля, че човек може да получи познания при тях и без да е развил свръхсетивно виждане, за разлика от примера с Йога. Когато тези науки помагат за духовното развитие на окултния ученик, всичко е наред. Но дадох примера със сидхите, във връзка с факта, че много често тези науки могат да отклонят временно човека от пътя. Те са помощни средства, но не и цел.

Съгласна съм с написаното от теб:

Вярно е, че тези окултни науки съблазняват често пъти хората и биват опорочавани, но това съвсем не е причина да ги "отрежем" от цялостния организъм на човешката дълговековна култура. Всичко зависи до това колко сме съзнателни и как използваме тайното познание, а това как другите го използват - то си е тяхна карма. И е важно да не превръщаме тези науки в култ, а наистина да са наши помощници към Бога, така да го наречем. :)

Не съм против тези науки, но съм за разумното им прилагане. Освен това ми прави впечатление, че болшинството хора пишещи в Астрологията или по-точно питащи, обикновено си дават координатите и очакват някой да им каже, какво ще им се случи едва ли не на следващия ден. Има много програми в мрежата, правещи това. До колко са точни е друг въпрос. Според мен най-добре е човек сам да се опита да си разбере хороскопа. Или както казва Учителя, да пие вода от извора, не от бутилка. Но за това се иска вече напрягане на умствените способности и желание, време за работа в тази насока. :smarty:

Редактирано от Ани

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всъщност за да се разбере астрологията Вселената трябва да се разгледа като един жив организъм и да се направят нужните съпоставки със силовите центрове и енергиите протичащи през човешките тела. Енергиите, които влияят на човека са пряко свързани с неговото място в този организъм, степен на развитие. Астрологията може да покаже на човека неотработените остатъци от неговото минало, но не може да го освободи от тях; може да посочи най-близките възможности за развитие, енергиите с които трябва да работи за да продължи напред, но не може да свърши работата вместо него. Всеки космически силов център има най-различни влияния и от развитието на човека зависи точно с кои от тях ще се свърже. Един неразвит духовно човек не може да приеме висшите въздействия на една планета например, а развитият духовно човек ще е преодолял по-грубите и въздействия. За един духовен учител или посветен планетата ще има пък трето влияние. Освен това той ще изпитва влиянието на силови центрове, които за обикновения човек нямат никакво значение и съвременната астрология въобще не разглежда. Хората търсят в астрологията начин за предсказване на бъдещето, но всъщност с развитието си човек взема съдбата в свои ръце. Влиянията на небесните тела продължават да си действат, но човек влиза в сътрудничество с тях, използва ги за развитието си, а не се оставя тези влияния да го носят, като листо носено от вятъра. Всъщност познатата ни астрология действа за средния човек и колкото е по-развит духовно човек, толкова по-малко приложима е тя към него.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Apocatastasis

Не отричам тези науки. Просто смятам, че те не бива да се превръщат в самоцел и да отклоняват, спират човек от истинската му цел по пътя. А някъде в тези области има голяма комерсиализация и профанизация. :(

Не съм против тези науки, но съм за разумното им прилагане.

Съгласен съм Ани, обаче в твоето мнение за врачките ти почти приравни фалшивостта на врачките с тези хора, които се интересуват от споменаваните окултни науки. :) Изразяваш приемствеността си като цяло за тези науки, но и в същото време пишеш следното :) :

За мен астрологията, нумерологията, френологията, хиромантията са нещо като патерици или проходилки в нашия път. Донякъде помагат. Идва момент, когато трябва да ги оставиме и да продължим без тях. Но и Кристиян не издържа на изкушението да се гмурне в тези области – по-точно в астрологията.

Ето с един само коментар човек се изпуска. :P Нима е изкушение астрологията? :) Нима е грях? :) Отмина вече това време! :) Отмина! :) Преди, критикуваха астрологията, че била лъжлива и несъобразна със Светото Писание, а сега я критикувате, че духовния човек нямал нужда от нея, щом достигне степента на ясновидеца. Дори я обявявате за "изкушение". :rolleyes: Сигурно после идва Страшния Съд. Тогава обаче следва да попитам - ако не сте стигнали ясновидството, тогава означава ли, че трябва, по вашата логика, да се занимавате непременно с тези окултни науки, за да го достигнете? Мисля, че отговорът е ДА!

И още нещо:

Изучаването на тези науки все още не е ясновидство. На истинският ясновидец те не му трябват.

Тук трябва да попитаме - откъде съдиш какво трябва и какво не трябва на истинския ясновидец? :) Може би първо трябва да станем ние самите такива истински ясновидци и тогава да отсъждаме какво ни трябва и какво не. :) А аз не съм чувал досега някой истински ясновидец да е говорел против тези науки! Ако критикуваме само омаскарените окултни науки, нека това стане ясно и да не слагаме в един кюп всички и всеки! А ако критикуваме цялостно тези окултни науки, нека не изкривяваме мненията си и да бъдем последователни. :)

Освен това ми прави впечатление, че болшинството хора пишещи в Астрологията или по-точно питащи, обикновено си дават координатите и очакват някой да им каже, какво ще им се случи едва ли не на следващия ден. Има много програми в мрежата, правещи това. До колко са точни е друг въпрос. Според мен най-добре е човек сам да се опита да си разбере хороскопа.

Ами има си модератори в подфорум "Астрология, Нумерология, Таро", щом са преценили, че може да се допускат такива теми и въпроси, значи трудно ще накараш самите интересуващи се да спрат да пишат и питат. Самите ние питаме често пъти за едно или друго и няма да е приятно ако някой ни каже - голям човек си вече, потърси си сам отговора. За това трябва сами да се досещаме. Аз например гледам да питам въпроси, които са по-специфични и затова и рядко получавам отговори на тях. :)

Учителят е говорел много неща за астрологията и за тези науки. Практикувал е повече от 11 години френология. Нима Ани мислиш, че тогава все още не е бил надраснал и себе си и нея?

Мисля, че не ги е прилагал за себе си, а за своите ученици.

Ами по време на изследванията си върху френологията Учителя е нямал чак толкова последователи, които да се титулуват като негови "ученици" (до към 1911 г.). Собствено учениците му се появяват след няколко години.

P.S. Съжалявам че трябва да доизясняваме тези неща, а мислех, че са ясни, но в крайна сметка и аз се интересувам от окултните науки, но не съм нито професионална врачка, нито такава по домашни чехли, за каквато се мислят много хора (под сурдинка). Нито пък съм търговец с астрология и окултни науки, което пък си е цяло кощунство! Аз съм просто един свободен дух в света, който има жарък интерес към окултното и Истината, а за мен Истината е винаги обективна, а не субективна.

Поздрави. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Учителят е говорел много неща за астрологията и за тези науки. Практикувал е повече от 11 години френология. Нима Ани мислиш, че тогава все още не е бил надраснал и себе си и нея?

Мисля, че не ги е прилагал за себе си, а за своите ученици.

...

И аз така мисля - всички данни, които старателно е събирал и систематизирал, са били нужни за представянето на тази наука на учениците му - под ученици разбирам не само негови преки такива.

...

А като ги надрасне, не виждам никаква причина да ги изоставя или презира. Напротив - те ще му бъдат още в по-голяма полза и ще може да работи много по-свободно и бързо с тях. Защото те преливат в нещото, наречено ясновидство.

В Йога съществува понятието сидхи, това са свръхестествените способности, които се появяват в резултат на духовния прогрес. Духовните учители там предупреждават практикуващите да не използват сидхите, тъй като могат да бъдат отклонени от крайната цел. В Йога сидхите се считат, както за свидетелство на прогреса, така и за препятствие на пътя му.

В тази тема се говори за така наречените окултни науки и по-точно астрологията. Не съм сигурна, но мисля, че човек може да получи познания при тях и без да е развил свръхсетивно виждане, за разлика от примера с Йога. Когато тези науки помагат за духовното развитие на окултния ученик, всичко е наред. Но дадох примера със сидхите, във връзка с факта, че много често тези науки могат да отклонят временно човека от пътя. Те са помощни средства, но не и цел.

...

Тук вече мисля по-различно.

Първо към Apocatastasis: ако нещо не ти е нужно, по каква причина би продължил да го употребяваш? Пример - представи си, че си развил перфектна естествена способност за виждане на тъмно - дали ще продължиш да използваш неудобните очила за нощно виждане, няма ли да ги чувстваш като неудобно и излишно помощно средство, с което дори виждаш по-зле - сиреч патерици, както казва Ани? :)

Също така не бих казала, че тези окултни науки преливат в ясновидството, дори не са стъпало към него - по-скоро бих ги сравнила с разговорник (забележи - не речник, не граматика!), който захвърляме, когато усвоим добре езика или с проходилката на бебето, която става ненужна, щом то започне да се справя успешно без нея.

Към Ани - да, човек може да придобие известни знания по споменатите науки и без да има някакви свръхестествени способности, но едва ли ще стане много добър френолог, астролог и т.н., ако паралелно с това не развива и други неща, имам предвид в духовната сфера. Точно по тази причина няма особено добра компютърна интерпретация на хороскопи.

А при йога е точно същото - едва ли при начинаещите йоги се наблюдават сидхи. Те се появяват, както казваш и ти, в последстие, когато йогът е постигнал определен напредък.

Свръхестествените способности сигурно могат да отклонят човекът от пътя му, особено ако той започне да вади някакви дивиденти от тях. Но появяването им не бива да ни плаши - това е нормален процес. И ако веднъж са се отключили у нас, какво - да пожелаем да се изключат ли?! Целесъобразното им използване би могло да е полезно за всички.

Ще добавя нещо за изплзването им, но вече в някоя друга тема - или във "Повечето врачки лъжат ли" или в "За заплащането ... при астролози, ясновидци".

Редактирано от Диана Илиева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не отричам тези науки. Просто смятам, че те не бива да се превръщат в самоцел и да отклоняват, спират човек от истинската му цел по пътя. А някъде в тези области има голяма комерсиализация и профанизация. :(

Не съм против тези науки, но съм за разумното им прилагане.

Съгласен съм Ани, обаче в твоето мнение за врачките ти почти приравни фалшивостта на врачките с тези хора, които се интересуват от споменаваните окултни науки. :) Изразяваш приемствеността си като цяло за тези науки, но и в същото време пишеш следното :) :

За мен астрологията, нумерологията, френологията, хиромантията са нещо като патерици или проходилки в нашия път. Донякъде помагат. Идва момент, когато трябва да ги оставиме и да продължим без тях. Но и Кристиян не издържа на изкушението да се гмурне в тези области – по-точно в астрологията.

Ето с един само коментар човек се изпуска. :P Нима е изкушение астрологията? :) Нима е грях? :) Отмина вече това време! :) Отмина! :) Преди, критикуваха астрологията, че била лъжлива и несъобразна със Светото Писание, а сега я критикувате, че духовния човек нямал нужда от нея, щом достигне степента на ясновидеца. Дори я обявявате за "изкушение". :rolleyes: Сигурно после идва Страшния Съд. Тогава обаче следва да попитам - ако не сте стигнали ясновидството, тогава означава ли, че трябва, по вашата логика, да се занимавате непременно с тези окултни науки, за да го достигнете? Мисля, че отговорът е ДА!

Ето недостатъците на написаното слово в сравнение с казаното. :rolleyes: Ако беше чул как произнасям думата изкушение, може би щеше да си спестиш всичките тези обвинения. Само дето не си ме сравнил с Торквемада. :P Между другото защо не си продължил цитата – там казвам, че аз също се изкушавам от нумерологията. Това за Светото Писание е добавено от теб. Ако си прочел внимателно вторият ми пост в тази тема, би трябвало да ти стане ясно отношението ми към тези науки. Но ти се хвана за думата „изкушение“ и я преработи през твоята представа за моето виждане по въпроса. Не бързай със заключенията. :)

В цитата, който си дал, думата изкушение я използвам на шега. Но във втория си пост съвсем сериозно съм написала, че понякога тези науки могат да се превърнат наистина в изкушение за окултния ученик. За мен тези науки не са грях. Никъде в постовете ми няма такова нещо. Далече съм от църковния догматизъм в това отношение. Под изкушение разбирам, че окултният ученик просто може да захване бизнес с тези науки и да забрави за пътя по който е тръгнал. Същата беля може да стане и с придобитите екстрасензорни способности. Затова написах за отношението на духовните учители при йогите към тези неща.

Продължавам да разглеждам окултните науки като помощни средства в пътя към истината, но не и цел. :thumbsup:

Изучаването на тези науки все още не е ясновидство. На истинският ясновидец те не му трябват.

Тук трябва да попитаме - откъде съдиш какво трябва и какво не трябва на истинския ясновидец? :) Може би първо трябва да станем ние самите такива истински ясновидци и тогава да отсъждаме какво ни трябва и какво не. :) А аз не съм чувал досега някой истински ясновидец да е говорел против тези науки! Ако критикуваме само омаскарените окултни науки, нека това стане ясно и да не слагаме в един кюп всички и всеки! А ако критикуваме цялостно тези окултни науки, нека не изкривяваме мненията си и да бъдем последователни. :)

Май пак объркваш думите „критикуване“ и „използване“. ;) Думите ми от този цитат си имат продължение:Изучаването на тези науки все още не е ясновидство. На истинският ясновидец те не му трябват. Но колко са истинските ясновидци? И дори когато един човек е наистина доказал се такъв, можем ли да му се доверим? За мен има само един чудотворец на който мога да се доверя – Исус Христос.

Освен това ми прави впечатление, че болшинството хора пишещи в Астрологията или по-точно питащи, обикновено си дават координатите и очакват някой да им каже, какво ще им се случи едва ли не на следващия ден. Има много програми в мрежата, правещи това. До колко са точни е друг въпрос. Според мен най-добре е човек сам да се опита да си разбере хороскопа.

Ами има си модератори в подфорум "Астрология, Нумерология, Таро", щом са преценили, че може да се допускат такива теми и въпроси, значи трудно ще накараш самите интересуващи се да спрат да пишат и питат. Самите ние питаме често пъти за едно или друго и няма да е приятно ако някой ни каже - голям човек си вече, потърси си сам отговора. За това трябва сами да се досещаме. Аз например гледам да питам въпроси, които са по-специфични и затова и рядко получавам отговори на тях. :)

Модераторите имат грижата да не се нарушават правилата на форума, а това, че някой е решил да си пусне в интернет пространството всички възможни данни си е негов проблем. Ако иска може да си напише и номера на личната карта. Ти защо не участваш във форума с истинското си име, а си избрал Апокатастасис? :)

Самите ние също питаме, но е важно все пак какво питаш. Едно е да си пуснеш всички данни и да поискаш подробен хороскоп за себе си или свои близки, съвсем друго е да попиташ как може сам да си направиш такъв хороскоп. Между другото си мисля, че отговорът на втория въпрос е май по-труден от първия. Но пък е по-полезен.

Учителят е говорел много неща за астрологията и за тези науки. Практикувал е повече от 11 години френология. Нима Ани мислиш, че тогава все още не е бил надраснал и себе си и нея?

Мисля, че не ги е прилагал за себе си, а за своите ученици.

Ами по време на изследванията си върху френологията Учителя е нямал чак толкова последователи, които да се титулуват като негови "ученици" (до към 1911 г.). Собствено учениците му се появяват след няколко години.

Това съвсем не означава, че не ги е прилагал върху други хора.

Да се надявам, че сме се уточнили? :)

Към Ани - да, човек може да придобие известни знания по споменатите науки и без да има някакви свръхестествени способности, но едва ли ще стане много добър френолог, астролог и т.н., ако паралелно с това не развива и други неща, имам предвид в духовната сфера. Точно по тази причина няма особено добра компютърна интерпретация на хороскопи.

А при йога е точно същото - едва ли при начинаещите йоги се наблюдават сидхи. Те се появяват, както казваш и ти, в последстие, когато йогът е постигнал определен напредък.

Свръхестествените способности сигурно могат да отклонят човекът от пътя му, особено ако той започне да вади някакви дивиденти от тях. Но появяването им не бива да ни плаши - това е нормален процес. И ако веднъж са се отключили у нас, какво - да пожелаем да се изключат ли?! Целесъобразното им използване би могло да е полезно за всички.

Диана, съгласна съм, че добър специалист няма да стане, но за съжаление познавам хора, които само с една прочетена книжка в областта на нумерологията и с една – две програми отварят офиси и започват активна дейност, предимно финансова. Същото се отнася и за някои „специалисти“ в астрологията. Но това се наблюдава и в обикновените науки.

Колкото до йогите, тези способности се постигат от напредналите ученици. Но от високо се пада по-лошо. В интернет пространството се срещат повече суперлативи за понятието „сидхи“, дори съвършените йоги някъде се наричат сидхи. Според мен популязирането точно на този страничен ефект при йога идва от комерсиализирането на това древноиндийско учение на запад. Доколкото знам Рьорих в Агни Йога се привопоставя на самоцелният стремеж към такива умения. По отношение на тези способности напълно съм съгласна с написаното тук.

Никой не казва, че тези способности трябва да се отключат, че са вредни. Целесъобразното им използване е дори полезно. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Apocatastasis

Така е, абсолютно съм съгласен с теб Ани, за недостатъците на написаното слово, особено в параметрите на диалогичността. Помислих си, че действително възприемаш заниманията с астрология за "изкушение", защото не съм разбрал шегата ти. Може би трябваше да сложиш някаква усмивка или нещо подобно - тонът ти си беше сериозен. Но както и да е, ти си знаеш. Проблемът е, че в случая ние сме играчите във форумната игра на комуникацията. На нивото на форумното писане ние пишем за "всички", за "четящите". Така, малко или много нашите мнения придобиват статута на официални изказвания, независимо дали са шеги, празнословия или умности. Другото ниво е на личните съобщения (ЛС) - там общуването е по-неофициално и по-свойски сякаш. Там, тази преграда на официалното я няма и човек е по-свободен (да сподели, да изрази, да бъде себе си в по-голяма степен). И третото ниво е живата комуникация. Лично аз нея предпочитам най-силно, защото там отпадат ред прикритости, докато тук във форума нашите мнения често пъти се стремят към някаква категоричност, изразяваща "нашето мнение", "нашата позиция" и пр. Затова и се получават диалозите по обяснението на нечие мнение - че се цитират думи, че се тълкуват фрази, че се съставят системи на мислене и парадигми. : ))) Докато на живо тези неща протичат съвсем естествено сякаш магазинерката иска да уточни 450 или 500 грама сирене искаме. А в случая аз питам - ти казваш ли, че астрологията е изкушение или не. И ти ми поясняваш, че си се шегувала, а аз не съм разбрал шегата, и тогава и аз разбирам грешката си. Нормално. :) А и в случая аз малко форсирах изказванията и се радвам, че се получи този вид обяснения. По принцип имам богат опит в изкуството на диалектиката и бих могъл да коментирам всяко твое изречение дума по дума и да отговоря на всеки твой въпрос към мен и да уточня защо, как, поради каква причина и какво съм мислел, но това няма голям смисъл в момента. : )) Само бих препоръчал за да ви разбират по-добре, пишете по-точно и недвусмислено, за да не се получават по-късно обвинения в неразбиране и многословни уточнености. А ако искаш допълнително да поговорим за нещо, предпочитам да го сторим в лични съобщения, и без това този тип общуване ми е по-приятен, отколкото твърде официозното тук, скъпа Бина. :)

P.S. Що се отнася до астрологията, позицията ми е ясна и изразена, и не мисля, че има нужда да я доизяснявам повече. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

... По принцип имам богат опит в изкуството на диалектиката и бих могъл да коментирам всяко твое изречение дума по дума и да отговоря на всеки твой въпрос към мен и да уточня защо, как, поради каква причина и какво съм мислел, но това няма голям смисъл в момента. : )) Само бих препоръчал за да ви разбират по-добре, пишете по-точно и недвусмислено, за да не се получават по-късно обвинения в неразбиране и многословни уточнености. ...

:3d_137:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Apocatastasis

Как мисилте дали е вярно това, че ако човек е извисен да тълкува съдбата отпада номерологията и астрологията?

Съвсем за кратко ще се върна отново към този въпрос на Eshavt, който породи доста изказвания за връзката или пък за разпада между астрологията и ясновидството, защото открих нещо интересно за него. Ще го споделя информативно.

Nostradamus_by_Cesar.jpg

Нострадамус, всепризнатият предсказател, както знаем е бил астролог. Същия той, както се знае, е имал собствена лаборатория със стъклен купол, през който наблюдавал нощно време звездите. В своето писмо към крал Анри II, в което му посвещава своите предсказания, той казва че "нощните и пророчески изчисления" ("nocturnes et prophetiques supputations"), които е направил, се базират на природната му дарба ("naturel instinct"), тъй като е бил по наследство ясновидец, както и на поетическото вдъхновение ("fureur poëtique"), съгласувани по правилата на поезията, като по-голямата част от тях са направени съгласно астрономически изчисления и съответствия с годините, месеците и седмиците на региони, страни и повечето от големите и малки градове в цяла Европа, включително Африка и част от Азия. Тези изчисления са съставени, продължава Нострадамус, по време на специално подбрани благоприятни дни и са правени дълго време, като той пояснява, че докато ги е правел и докато е прорицавал, е освобождавал душата, духа и смелостта си от всички грижи, тревоги и вълнения, чрез спокойствието и тишината на духа.

Така, виждаме как още преди почти пет века един човек е успял да обедини в себе си и астрологията, и ясновидството, и поезията.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

28. (Фев. 24). Сегодня будет Запись о сроках. Сроки неизбежны. Сроки ткут узор кармы планетной и человеческой. Когда приходит срок, явление наступит. Ничто уже не может остановить или задержать утверждения его в жизни. Так приходит время рождения, расцвета и упадка стран, народов, цивилизаций, рас, городов и всего, что существует под Солнцем. Цикл года обуславливает срок жизни многих растений, трав и цветов. Но цикл проявлений не ограничивается годами или десятком лет. Показатель времени точно связан со светилами, ибо звезды рисуют узоры жизни всего, что живет на Земле. И металлы, и все элементы тесно связаны со звездами внутренней неразрывной жизнью. Каждый соответствует своему Светилу. Сочетание звездных лучей в человеке определяет комбинацию, наличие элементов в данном организме. Астротерапия не фантазия и вымысел досужих умов, но ярая возможность, которую знание может представить в распоряжение человечества. Астровоздействие звездных лучей на организм человека происходит не прямо, но через сущность химических элементов, его составляющих. Звездные сочетания определяют взаимоотношения и количество тех или иных металлов в каждом данном организме и их полезность при лечении заболеваний. Звездная карта рождения указывает, в основном, на эти взаимоотношения и определяет слабые места. Тело человека есть поле встречи и взаимодействия звездных лучей и лучей светил, и сроки обуславливаются тем или иным их сочетанием на данный момент. Смерть человека или опасный для него момент запечатлен в звездах, а также и любые события планетного порядка. История Земли, история человека, история каждой человеческой жизни запечатлена на небе и определяется звездами.

Грани Агни Йоги – 1956 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако правилно си спомням в "Автобиография на един йога", Йогананда описва как при тежки астрологични конфигурации Шри Юктешвар му е давал да носи различни скъпоценни или полу-скъпоценни камъни, чиято вибрация би му помогнала да преодолее по-леко момента.

( В Индия и сега много се носи като амулет Лапис лазули.)

И дори в хороскопа му да е имало твърди индикации за брак, той все се е разминавал по ред причини. И така Йогананда се е "венчал" за Бога.

Имал е и смъртоносни събития, който благодарения на гуруто му са се разминали.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Доколко правим избори и доколко просто се движим според влиянието на планетите само?

Ако човек проумее какво е да мислиш, би решил огромна част от проблемите си. Защото моделирането на мисълта изглежда автоматично, но всъщност това е процес на “процеждане”. Истиннната мисъл се “процежда” през нашите нагласи, обичаи, навици и мании, докато придобие форма с изкривени линии. Кривите лини са отпечатъци на нашето несъвършенство да живеем в пътя на Любовта, в пътя на Мъдростта, в пътя на Истината.

Божествената промисъл иде от дълбоко (Плутон); изявява се “видимо” за нашите пределни възможности в онова, което наричаме “хаос” (Нептун); рязко се концентрира и създава прецедент в нашите възприятия, “прогаряйки” съзнанието ни (Уран) и се материализира в някаква форма, според нашите “кривини” (Сатурн). Прегърнали тази “идея” – ние се разширяваме (Юпитер) и се опитваме да я наложим, да я възпроизведем, но с нашите “кривини” (Марс). Посаждаме я и я отглеждаме, смятайки, че тя е наше творение (Земя). Обичаме я, превъзнасяме я, представяме я на другите като нещо съвършено необходимо и красиво (Венера) и после започваме обсъждания, дебати, критики, дребнавости и осъждания, защитавайки нейната правота и отхвърляйки смисъла на чуждите нам други “криви” творения (Меркурий). И всичкото това става на полето на несъзнателното (Луна) и на полето на съзнаваното (Слънце).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Доколко правим избори и доколко просто се движим според влиянието на планетите само?

Ако добре опознаеш миналото (Сатурн ) и бъдеш отворен за прозренията на бъдещето (Уран), обективно и реално преценявайки ги (Сатурн – Уран), то можеш да живееш спокойно в настоящето (Слънце).

Себепознанието е свързано с ред вход-изходни промени на синхронизация и дисбаланс. Проявата на живота става динамично равновесие само тогава, когато разумната воля го управлява. А разумността идва от Единението с Божествената искра у всеки човек, за което е необходима Будност. Самозаблуда (Нептун) винаги има, просто защото хаосът (Нептун) е необозрим. Но бидейки реални (Слънце) в определени граници (Сатурн), осъзнавайки запълените от нашето его (Марс-Слънце) връзки на тези граници (Венера), можем да опознаем (Меркурий) плоскостите (Юпитер) на този обем, дълбочината му (Плутон) и да го схванем като обективно цяло(Уран) и то да потъне в нас като разбиране (Луна).

Редактирано от lokator

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Раздвижване по една важна тема. До колкото си спомням вече на няколко места съм писала, че звездната карта на светеца и на престъпника не се различават.

Даже се предполага, че Христос е имал много карета в радикса си.

Няма лоши и добри аспекти, има хармонични и напрегнати, както ги нарича Стивън Аройо. Просто не успяваме да отработим по най-добрия начин вторите. По точно средностатистическият землянин (към 99 % от човеците ) успява да улови само ниския регистър на вибрациите, ако мога да го опиша така.

Примерно аспектът Марс съвпад с Луна е напрегнат и астролозите знаят, че има няколко основни проявления в зависимост от положението по дом и знак и останалите конфигурации. Мисля, че независимо от всички варианти на проявлението си в почти всички случаи ще даде загуба на пари. Защото просто такова е нивото ни и ценностната ни система като цяло. Ако някой успее напълно, на 100 процента да се изолира от ролята на парите, този аспект би се проявил по друг начин. Имам предвид някой, за който няма никакво значение наличието на храна, дрехи, подслон, лекарства. Няма ангажименти с изхранване на челяд. При светеца, защото не се вълнува по никакъв начин от материални неща. Всяка планета действа в широк диапазон и ни включва към различни реалности, има много лица. Кристалите определено могат да помогнат, както е писала ВИКИ, повишават ни вибрациите, но само до някъде и така дори и при напрегнати аспекти успяваме да "зърнем" някоя усмивка, по-добро проявление на планетата. За това се говори за различни нива на душата. Да вметна само, че безспорно има различни нива в развитието на душите. Не съм сигурна, обаче, че ние имаме възможности и право да ги преценяваме. За това дадох и горния линк. На практика човек може реално да оцени/разбере само намиращите се на неговото ниво. Не и на по-високо. Осъзнаването на това все пак е нещо.

Мисля, че ходът на събитията неминуемо следва звездната книга. Просто всеки я чете различно.

В сила е херметичния принцип на съответствието:

"Каквото горе, това и долу. Каквото долу, това и горе." Кибалион

Редактирано от Атлантида

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...казват, че картата и аспектите в нея дават потенциала и склонностите на дадения човек; срещала съм мнения на астрлози именно относно "нивото" на проявление на даден аспект и/или конфигурация в наталната карта, така и на транзитите към тях не могат да бъдат определени по картата, а чрез живия контакт и всъщност чрез проявлението на картата от самия човек...

...искрено вярвам, че може и трябва да се работи върху напрегнатите аспекти в наталната си карта! hypocrite.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен хороскопът(и то ако е направен от добър астролог) дава основните ТЕНДЕНЦИИ за развитието на личността в различните аспекти на битието.

Самото БИТИЕ оказва по-голямо влияние върху развитието на личността.

Може да ви се стори малко Марксистко моето мнение,но съм се убедила в това.

Астрологията е една от "слабостите" ми!:)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен хороскопът(и то ако е направен от добър астролог) дава основните ТЕНДЕНЦИИ за развитието на личността в различните аспекти на битието.

Самото БИТИЕ оказва по-голямо влияние върху развитието на личността.

Може да ви се стори малко Марксистко моето мнение,но съм се убедила в това.

Астрологията е една от "слабостите" ми!:)

Защо разделяш астрологията от битието. Пространството е един огромен жив организъм, а планетите, звездите, съзвездията и човекът са различни енергийни центрове в този организъм – едните с относително по-голямо значение за живота на организма от другите. Както жизнената енергия протичаща в организма е подвластна на определена организация и закони, така е и с енергията оживотворяваща организма-пространство. Освен това, между различните енергийни центрове съществува съответствие и функционално съответствие. Всеки център е свързан с енергията, която осъществява строго-определен набор от функции, по подобие на човешкото тяло. Сърцето е органа на кръвообращението, мозъкът – на нервната система и мисленето на физически план, стомахът – на храносмилането и т.н., като зад всеки орган стои една жлеза с вътрешна секреция, а зад последната една енергийна чакра. Ако Космосът се възприеме като жив организъм, първата стъпка към осмислянето на астрологическите влияния ще бъде направена.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимире,аз съм на мнение,че хороскопът не определя изцяло съдбите ни.Има много други фактори които оказват влияние.Хороскопът не определя нито родителите ни,нито гените които получаваме от тях.Следователно здравословните проблеми не се определят изцяло от хороскопа.

Професиите,които получаваме рядко съвпадат с предписанията (иначе аз трябваше да съм дипломат или религиозен водач!:))

За съдбоносните поврати в живота ни хороскопът наистина дава точна информация и трябва да се съобразяваме с нея.

И още-на всеки е дадено правото на избор.

Ние не можем да бъдем отделна част от Вселената и да не се подчиняваме на законите и.Енергиите,които протичат в пространството,са същите които протичат в нашите тела.

Аз също мисля че Космосът е жив организъм,и...дотук:(

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Хороскопът не определя нито родителите ни,нито гените които получаваме от тях.Следователно здравословните проблеми не се определят изцяло от хороскопа.

Професиите,които получаваме рядко съвпадат с предписанията (иначе аз трябваше да съм дипломат или религиозен водач!smile.gif)

...

Амиии ... от хороскопа могат да се извлече доста информация за родителите; както и за здравословните проблеми; също за професиите (едва ли предписанията за теб са само за дипломат или религиозен водач smile.gif ). Много е полезно да се разгледат не само картата на човек, но и тези на неговите родители, както евентуално и на неговите деца.

...

И още-на всеки е дадено правото на избор.

Ние не можем да бъдем отделна част от Вселената и да не се подчиняваме на законите и.Енергиите,които протичат в пространството,са същите които протичат в нашите тела.

Аз също мисля че Космосът е жив организъм,и...дотукsad.gif

Да, избор. Обаче измежду ... набор от възможности. За останалото - съгласна thumbup2.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

(едва ли предписанията за теб са само за дипломат или религиозен водач smile.gif ).

Е,и лекар...:(

Моята професия не е препоръчана в хороскопа ми.

Здравословните ми проблеми са различни.

Хороскопът ми е направен от добър астролог(не от мен!):hmmmmm:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимире,аз съм на мнение,че хороскопът не определя изцяло съдбите ни. Има много други фактори които оказват влияние.Хороскопът не определя нито родителите ни,нито гените които получаваме от тях.Следователно здравословните проблеми не се определят изцяло от хороскопа.

„Изцяло“ е крайност, както и „никак“. Хороскопа показва определени условия и влияния в момента на раждане. Хороскопът в никакъв случай не отменя човешката свободно воля, а и изборът за това под какви астрологични влияния ще се роди човека не е случаен.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×