Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Димо

Дишането

Recommended Posts

"Има числа, приложението на които се отразява нездравословно върху човешкия организъм. За пример, числата 20, 22, 23, 24 и 25 се отразяват болезнено върху човека. Ето защо, ако човек прави упражнения за дишане и диша по толкова пъти на ден, колкото са дадените по-горе числа, организмът му ще се разстрои. Също така и бързото дишане е нездравословно. Който диша бързо, той се изтощава бързо и не може да свърши започнатата работа докрай. И бързото ядене е нездравословно. Като се храни, човек не трябва да бърза, а бавно да яде, за да не разстрои стомаха си. Именно в дишането и в яденето човек не трябва да бърза. — Кога бърза човек? — Когато го гонят, когато нещо го притеснява, когато не е свободен. Някои хора бързат и когато ходят. Едва излязат от къщата си и забързват. Видите ли, че някой човек още при излизането си забързва, ще знаете, че той ще се спъне някъде, ще се спре и няма да свърши работата си навреме. Правилно е в началото човек да върви бавно и постепенно да ускорява хода си.

Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в минута. Това е бързо дишане. При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, където много хора имат повече нечиста, венозна кръв в организма си, отколкото чиста. При бързото окисляване на кръвта горенето в организма става неправилно, вследствие на което една част от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на утайки по артериите и вените. Който диша бързо, има слаба воля. Приложете волята си при дишането и постепенно намалявайте вдишките: от 20 слизайте до 19, 18, 17, 16, 15. Ако можете да стигнете до десет вдишки в минута, това ще се отрази здравословно върху организма. Който иска да усили волята си, трябва да диша бавно. Силната воля е в състояние да регулира дишането, да го направи нормално. Волята се калява при съпротивления. Ако няма с какво да се бори, ако няма какво да преодолява, човек не може да кали волята си. Без мъчнотии и противодействия волята на човека отслабва. Тази е причината, поради която повечето богати хора са слабоволни. Те имат на разположение всичко, каквото им трябва, и не срещат мъчнотии за преодоляване. Някои богати хора мислят, че като заповядват на този и на онзи, имат силна воля. Който заповядва, огрубява, но не калява волята си. Волевият човек не е груб. В ръката на човека волята е чук, с който удря върху наковалнята и изработва ценни предмети. Като говорим за дишането, ние го свързваме със съзнанието, защото дишане без участие на съзнанието не е истинско, не е правилно. При съзнателно дишане и Божественият живот взима участие. Ако при дишането съзнанието на човека не е будно, той не може да възприеме благата, които са скрити във въздуха. Така и Бог крие благата си от онези хора, които нямат Любов към Него. И да им даде блага, те не могат да ги използват. Всички хора искат да бъдат здрави. Това желание е естествено, но те трябва да знаят, че здравето е свързано със съзнателното дишане. Ето защо, поне по три пъти на ден — сутрин, на обяд и вечер, преди лягане, човек трябва да употребява по 10–15 минути за дишане. Като диша, той трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане. Сегашният човек всичко прави, за всичко мисли, а за дишането най-малко. Той мисли как да спечели повече пари, как да стане щастлив, кога ще отиде на театър, на концерт и т.н. Той смята, че дишането е естествен процес, който става механически и няма защо да мисли за него. Вярно е, че дишането е естествен процес, но тъй, както диша човек, само горната част на дробовете взима участие. Долната част на дробовете не се пълни с въздух, поради което кръвоносните съдове в тази част губят своята еластичност и човек сам се задушава. Такова дишане е неестествено, наричаме го плитко, повърхностно, горно дишане. Следователно, като дишате, ще поемате въздуха бавно, спокойно, без никакво бързане. Като поемете известно количество въздух, ще го задържите в дробовете си, докато приемете от него онази животворна сила, която крие той в себе си. Няма по-голямо благословение за човека — да диша бавно и да задържа въздуха в дробовете си, докато приеме жизнената сила, т.е. праната, която носи в себе си. Докато не усетите тази сила в себе си, не изпущайте въздуха навън. Докато дробовете не се надуят като мех и не разширят гръдния кош, не трябва да изпущате въздуха навън. "

"Мнозина искат да се покажат пред хората като носители на нови идеи. Те говорят едно, а вършат друго. Това не са нови хора. Новите хора се отличават с търпение и самообладание. Преди да се разгневят, те са обуздали гнева си чрез дълбоко дишане. Те поемат дълбоко въздуха и дълго време го задържат в дробовете си. Така те трансформират състоянието си и не се гневят. Хората на новите идеи не се занимават с чуждите грешки. Да се занимава човек със своите или с чуждите погрешки, това значи да цапа ръцете си, ума и сърцето си. Той не желае да се цапа нито със своите грешки, нито с чуждите. Не само това, но той е готов, ако види някаква нечистота в своя приятел или ближен, да я очисти, без да го упрекне. Всяка нечистота, вън или вътре във вас, се отразява зле върху организма. Като знаете това, не допускайте ни една нечиста нездравословна мисъл в ума си, едно нездравословно чувство в сърцето си и една нездравословна постъпка във волята си. Ето защо, вечер, преди да си легнете, отделете 10–15 минути, да си дадете отчет, как сте прекарали дена, какви грешки сте направили. Изправете грешките в мисълта си, подишайте дълбоко и като се успокоите, легнете си. Сънят ви ще бъде добър и укрепителен. Дълбокото дишане успокоява нервната система. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия приема от него. Като диша човек така и нечистият въздух няма да му се отрази зле. — Защо? — По-малко въздух ще поема, а с това и по-малко прах и нечистотии."

"Помнете: Правилното дишане зависи от Любовта. Ще дишате дълбоко, ще задържате въздуха дълго време в дробовете си с Любов. Това ще правите три пъти на ден, по 10–15 минути. Дишайте с радост и с Любов, с лице засмяно, изправени. Гръбнакът ви да образува успоредна линия с правата, която съединява центъра на слънцето с центъра на земята. Гърдите напред, изпъчени, а не хлътнали навътре. Това са елементарни правила за дишане, които трябва да се спазват, за да бъдете здрави и добре разположени. Като дишате правилно, вие се свързвате с ритъма на природата и се укрепвате по дух и по тяло."

"Правилно дишане"

"Казано е в Битието: И вдъхна в ноздрите му дихание на живот, и стана человек жива душа. (— 2-ра глава, стих 7.) — Значи през носа Бог вдъхна в човека въздух и той прие Божествения живот. Ето защо, когато се намери в затруднение, човек трябва да диша. Като диша и поема въздух през носа си, той ще намери Господа. Като диша, човек започва да мисли. След мисълта идват чувствата. Който диша съзнателно, само той може да намери Бога. Господ казва на човека: Като дишаш през носа си, ще ме намериш и ще слушаш какво ще ти говоря. Въздухът е носител на електричество и на магнетизъм. Тази енергия минава през носа на човека и обновява нервната му система. Много методи има за дишане, но някои от тях са доста скъпи. За да изкарат един килограм розово масло, трябва да имат три хиляди килограма розови листа. Можете да си представите колко работници трябва да работят, докато съберат розите, докато ги сварят и дестилират, за да получат едва един килограм масло. При това положение, естествено е маслото да струва скъпо.Ценно е розовото масло, но още по-ценно е доброто разположение. Човек може да изкара доброто си разположение от въздуха, чрез носа. Чрез дишането вие можете да заставите мозъка си да мисли право, сърцето — да чувства право и стомаха — да работи нормално. Мнозина се гневят, нервират се, мислят криво. — Защо? — Не дишат правилно. Неправилното дишане е причина на много болести: главоболие, стомах, сърце, гърди и т.н. Кракът те боли, защото не дишаш правилно. Гръбначният стълб те боли, защото не дишаш правилно. Изобщо, всички болести се дължат на неправилно дишане. Бързото и повърхностно дишане е опасно за организма. То води към различни болести. Дишайте спокойно, плавно, с определен ритъм. Бъдете внимателни към въздуха, който влиза през носа ви. С него заедно влизат Божествените мисли, които подготвят пътя на човека към Божественото. Божието благословение пък минава в човека през горната част на мозъка, слиза перпендикулярно към физическия му мозък, после през носа, откъдето излиза навън.

Правете опити, сами да се лекувате чрез дишане. Ако ви боли глава, стомах или имате общо неразположение, правете сутрин, преди обяд и преди вечеря по 12–19 упражнения за дишане. Ако не сте упражнени в дишането, правете по шест упражнения. Всяко вдишване, задържане и изпускане на въздуха представлява едно упражнение. Значи шест вдишки, шест задържания и шест издишвания правят шестте упражнения. Като правите тия упражнения, умът ви трябва да бъде концентриран. Когато дишате, диафрагмата трябва да се вдига и спуска, да се свива и разширява. Диафрагмата представлява граница между духовния и физическия свят. Една от причините на сърцебиенето, задухата и някои гръдни болести се дължи на изместване на диафрагмата от естественото ѝ положение. Ако диафрагмата се повдигне по-високо, отколкото трябва, дробовете и сърцето се притискат и не действат правилно. Като поема човек дълбоко въздух, дробовете се напълват с въздух, натискат върху диафрагмата и тя се връща на мястото си, заема определеното си място, като граница между два свята — физически и духовен.

Правили ли сте опит, като дишате дълбоко, да четете мислено някоя молитва? Ако не сте правили такъв опит, започнете да дишате и да четете мислено Отче наш или Добрата молитва. Дишайте, задържайте и изпускайте въздуха спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете цялата молитва. Като правите упражненията с мислено четене на молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на слънчевия възел. За да се убедите в силата на мисълта, трябва да правите опити.

Съвременните учени вярват само в онова, което могат да подложат на опит. Затова, именно, се явява спор, има ли живот на слънцето, на луната и на другите планети. Някои поддържат, че има живот на другите планети. Други отричат това. Сега се правят опити за съобщаване на земните жители с тия на луната. За да могат земните жители да влязат във връзка със съществата от другите планети, преди всичко те трябва да имат духовно разбиране за нещата. Днес научните факти са разпокъсани, без връзка помежду си, защото хората минават през различни болезнени състояния. Когато стабилизират своята нервна система и организират силите на своето тяло, хората ще разберат, че между всички факти, явления и закони на различните науки има тясна, неразривна връзка.

Днес хората не могат да се домогнат до духовната наука и да влязат във връзка с духовния свят, защото се занимават с обикновени работи. Всеки се безпокои от мисълта за утрешния ден. Всеки иска да знае как ще прекара физическия си живот. С една дума, всеки мисли за стомаха си. Трябва ли синът да се безпокои какво ще стане с него? Баща му и майка му го обичат. Те се грижат за него. Неговата работа е само да учи."

"Който не е упражнен в дълбокото дишане, нека задържа въздуха до две–три секунди и всеки ден да увеличава задържането с още една секунда. Като увеличава задържането на въздуха с по една секунда, в продължение на един месец, човек ще задържа въздуха до 30 секунди. Ако може да задържа въздуха до 30 секунди, той ще се справи с много от своите неразположения и болести. Главоболие, гръдна болест, стомах, парализация — всичко това изчезва. Следователно, чуете ли, че някой е болен, посъветвайте го да диша дълбоко. Ако не знае как да диша, той се отпуска, ляга на гърба си и казва: Да бъде волята Божия! — Да бъде волята Божия, това значи да движи човек ръцете и краката си свободно; да мисли, да чувства и да постъпва, както Бог мисли, чувства и постъпва."

"Закон за дишането"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Много интересно. Моят опит в съзнателното дишане е съвсем малък.

Но съм забелязъл че на Планина е много хубаво човек да си прави дихателни упражнения. Примерно аз правя така - дълбоко и бавно дишане с мисъл знасочена към самия процес. Планината в комбинация с дълбоко и осъзнато дишане ми действа много благотворно и съм забелязъл че настроението ми се повдига и ми идват свежи идеи.

Иво

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Много интересно. Моят опит в съзнателното дишане е съвсем малък.

Но съм забелязъл че на Планина е много хубаво човек да си прави дихателни упражнения. Примерно аз правя така - дълбоко и бавно дишане с мисъл знасочена към самия процес. Планината в комбинация с дълбоко и осъзнато дишане ми действа много благотворно и съм забелязъл че настроението ми се повдига и ми идват свежи идеи.

Иво

на планина е по-хубаво, но и във града става, по Учителя - така даже по-малко нечист въздух ще приемем:)))

също може с формула, молитва, даже просто "АУМ" мислено при задържане

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да супер е винаги, когато осъзнаваш и чувстваш че чрез вдишването приемаш самия Безпределен, когато задържаш въздуха Той те изпълва, и когато издишаш остава нещо в теб - Неговото благословение.

Формулите подпомагат да се свържем с Него, но може и без тях :).

Въздухът е носи Живата Светлина :) .

Поздрави,

Ради

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега, през пролетта, е много подходящо времето за дълбоко и съзнателно дишане. Най-много положителна енергия (прана) има във въздуха сега. Ако можете да правите съзнателно дишане по 3 пъти на ден за 5-15мин е много добре. Много здравословно. Пример: вдишване броене до 6, задържане до 6 и издишване до 6. Малко по-малко да се увеличава бройката. При дълбокото дишане ако човек стигне до 2-3 вдишки за минута е много добре (справка: Акордиране на човешката душа т3, съставител: Боян Боев). Да няма напрягане, човек да увеличава времето за вдишване/задържане/издишване по малко, да бъде естествен процес.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте

Благодаря за интересната и много актуална в момента тема. Вече започнах малки опити с дълбоко и осъзнато дишане и искам да споделя, че ми идват много добри идеи по това време - някак спонтанно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не напразно дишането е един от основните инструменти в медитацията. Не напразно Учителят говори за дълбоко и правилно дишане и приеманата чрез него прана. Освен това в чисто физиологически смисъл - дълбокото дишане разщирява белите дробове, което една добра предпоставка за здраве в най - общ смисъл.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, форумци! да поразмърдаме и тази темичка! цяла година отлежава!

Великолепно упражнение

Ф: Господи, аз съм в хармония с живата Природа и нека потече Божието благословение през мен.

Вдишване: Да се прослави и освети Името Божие в мен/нас.

Задържане: Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мен/нас.

Издишване: Да бъде Волята Божия. Амин.

Ако тези формули се произнасят редовно сутрин, наобед и вечер, а и в друдо време, човек ще може да реализира 75% от плановете си в живота.

•Искам да изпълня Божията Воля, за да бъда здрав/а и полезен на себе си.

•Искам да намеря Божието Царство и Неговата Правда, за да бъда полезен/а на ближния си.

•Искам да осветя Името на Бога на земята,за да се свържа с всички добри, разумни и възвишени души по целия свят.

 Без Истината не мога да изпълня Божията Воля.

 Без Мъдростта не мога да намеря Божието Царство и Неговата Правда.

Без Любовта не мога да осветя Името на Бога.

Това е живот вечен , да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си проводил.21.09.41.

Пълноценно преживяване!

Любов + Светлина + Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

всичко е толкова добре казано :) но само с едно изказване не сам мн съгласен, "когато видите човек да бърза трябва да знаете, че някаде ще се спъне и няма да си свърши работата" :thumbsup1: тогава мн хора са ти казвали че се туткаш :P и че си мн бавен :) трябва да има хармония със всичко :) добро, лошо, хора които лъжат, и хора които не лъжат .. незнам защо е този баланс не може ли всички да сме на 6, никои да не лъже, всички

да сме добри ... тогава няма да има завист, няма да има мн неща :) балансат няма да има. ... какво мислите че ще се случи тогава .. ;)

Представете си, никаде в никоя свята книга не пише че човек яде, тогава какво са яли адам и ева, отговорат е нищо ! Във въздухат се е разпространявал специален прашец които влизал направо в храносмилателната с-ма и с мн малка енергия от страна на организмът тя се обработвала и така живели, ева отишла шри дървото и змията казала защо ти е да живееш щастливо хапни си да разбереш разликата м/у добро и зло, тя отхапала и разбрала после казала сащите думи на адам и тои отхапал и разбрал господ отива при тях и ги тарси те са се криели, тои ги попитал защо, те отговорили защото сме голи, и тои попитал кои ви го каза това ? аиде вън от рая :thumb down: и така ... баланс баланс, навсякаде, мрасно чисто, тежак лек, доктор :) опа тук вече незнам :)))

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

малко странно, ако е било дърво на живота или на познанието защо господ им е забранил да ядът от дървото, не мисля че би искал да си останем глупави !

или като в бг колкото по глупави толкова по лесни за оправление :) добре както и да е въпросът е защо не е искал да се яде от това дърво

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Пришелец, нямаш ли импулс да отвориш тема за Дървото на живота и за другото дърво...!

Любов + Светлина + Мир + Радост !

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей! Творчески и желани да споделиш познаие и информация с приятелите от форума! Темата е отворена вече - Кабала - наука за Бога, Вселената и човека! Приятно четене!

Любов + Светлина + Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Една позната мног често казваше, че дишането е най - важното. Дишам значи живея! Дишам правилно , значи живея правилно! Не бях се сещал отдавна.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Христос Воскресе!

Подобрен вариант на упражнението за дишане с още по - голямо благословение ...при вдъхновено прилагане/практикуване....

по всяко време и навсякъде....

ФОРМУЛИ:

Господи, аз съм в хармония с живата Природа и нека потече Божието благословение през мен/ през нас.

Вдишване:

•Да се прослави и освети Името Божие в мен/ в нас.

•Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мен/ в нас .

•Да бъде Волята Божия в мен/ в нас. Амин.

Задържане:

•Искам да изпълня Божията Воля, за да бъда здрав/здрава и полезен/а на себе си.

•Искам да намеря Божието Царство и Неговата Правда, за да бъда полезен/а на ближния си.

•Искам да осветя Името на Бога на земята,за да се свържа с всички добри, разумни и възвишени души по целия свят.

Издишване:

•Без Истината не мога да изпълня Божията Воля.

•Без Мъдростта не мога да намеря Божието Царство и Неговата Правда.

•Без Любовта не мога да осветя Името на Бога.

Това е живот вечен , да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си проводил.(21.09.41)

Ако тези формули се произнасят редовно сутрин, на обед и вечер, а и в друго време, човек ще може да реализира 75% от плановете си в живота.

ЛЮБОВ + СВЕТЛИНА + МИР + РАДОСТ

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Здравейте!

Дишането през лява и дясна ноздра някой упражнявал ли го е и може ли да сподели !? И защо Учителя дава сутрин и вечер да се сменят ? Разбирам, че е трансформиране на енергиите , но за всички ли е еднакво? :1eye:

:smarty: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Е,признавам си,че тук има един човек,в този форум,на когото съм много благодарна,и който ме научи да дишам по този начин....Да,имам опит с подобно дишане и трябва да ви кажа,че в момента се чувствам прекрасно....Не само Дънов споменава този начин,а и Йог Рамачарака в книгата си "Наука за дишането на индийските йоги"...Благодарение на този човек тук,който ме светна какво да правя,промених някои мои навици и странности,които имах :angel: Знам,че този човек,ако чете това ,ще се познае и му изпращам една гореща прегръдка :feel happy:

Не мисля,че това е точно трансформация,а е баланс на енергиите,или поне аз за това го използвам....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Веднага "намерих" материал на Боян Боев " Учителя за дишането " и вече дишам :whistling: сутрин, обед и вечер. И формулите ми допадат. :thumbsup1:

Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всяка божествена енергия която слиза от горе трябва да минава първо през дихателната система, а от там да се качи в ума и после да слезе в сърцето. В белите дробове има повече от 600 млн. клетки, затворени в малки лаборатории.

Мисълта има отношение към белия дроб, чувствата към черния дроб и за това е казано, че човек диша едновременно с белия и черния дроб. Колкото по отворени са ноздрите, толкова по отворено и пълно е дишането. Човек не диша само рез носа си, но и чрез порите на цялото си тяло. Ако се запушат порите на тялото с восък, човек веднага умира. За това, когато човек се къпе и мие отваря и изчиства порите си тялото, да диша. Чрез изпотяването се отварят порите на тялото и организмът започва да диша правилно. кожата трябва да се държи в меко състояние, защото това са белите дробове на физическия свят чрез които душата диша.

Дишането трябва да бъде съзнателно, защото е във връзка с мисълта. Ако ри дишането съзнанието на човек не е будно той не може да приеме от благата, които са скрити във въздуха. Здравето е свързано със съзнателното дишане. Когато диша човек съзнателно и правилно може да се нарече истински човек.

Дишайте с радост и Любов, с лице засмяно, изправени. Гръбнакът ви да образува успоредна линия с правата, която съединява центъра на слънцето с центъра на земята. Гърдите напред изпъчени.

Който диша правилно той постепенно хармонизира своя живот и се обновява.

Ще дойде ден, когато човек ще диша не само през дробовете си но и през цялото тяло, всички клетки на тялото ще приемат въздуха отвън, ще задържат нечистотиите в себе си и ще отправят към дробовете съвършено чист въздух. още по - добри ще бъдат постиженията ако той може да задържа въздуха поне половин час. Каквото пожелаете, ще го постигате, ще имате мисъл без тревоги и безпокойство.

Инфорамацията е преразказана от книгата "Основи за здравето" по беседи на Учителя, издател ЕТ "Г. Амбарева", София.

Редактирано от Аделаида

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Един метод за развитие на интелекта - вече актуален и в България:

http://www.pranichealing.com/video/superbr...t-improve-brain

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×