Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка

Какво означава за вас Волята Божия?

Recommended Posts

Guest Мона

Логой е сборно понятие; едно от проявленията.

Тълкуването на Логоса е проблем, с който се сблъскват няколко школи и учения. Ти за кое говориш, за да ти отговоря и на гатанката.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Защо си мислиш, че ако не изпълняваш Божията Воля, то изпълняваш твоята воля и тя е свободна :) ?

До неотдавна разделях хората на ;приятни; и ;неприятни;.Не мога да определя чия воля съм изпълнявала но чувствах тежест.Непрекъснато се ровех в събитията кой крив и кой прав.След като прочетах "Изворът на доброто" от Учителя първата ми мисъл беше че тя е написана за мен.От мен падна някакво черно було.Сега всеки и всичко посрещам с усмивка-оказа се лесно много лесно във всеки човек да виждам искрица от Господ и да се радвам.За мен това е Волята Божия-да го откривам навсякъде.Това ми дава криле.

Пожелавам ви мир и светлина.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

как би могъл Логосът, ... всичко, да се изяви в личността

Нужна е връзка с Източника (йога).

Логосът, който в същността си е всичко, да се изяви в личността която в същността си е точно обратното?
icon12.gif:yinyang:

радиоприемникът дали е обратен на радиовълните??

личност ~ собственост -> свой / (Негов) -> възприятие

.....................................................граница!

тук е и неточността в "обратното" :3d_052:

(Саможертва: премахва границата мое = Негово)

или

собственост - possesion - obsession - свое- свие-чуждото - манипулация

(идентификация и филтър)

или

1. property ~ 2. property

собственост ~ свойство, качество

-> абстракция от личните свойства/качества/сценични цели ...

(различаване/беспристрастие/непривързаност - вивек/вайрагья)

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Словоприемника няма никаква връзка с личността. Той е в света, но не от света!

'ледът се пука [и топи и сублимира], господа съдебни заседатели' О. Бендер

Просветлението е процес.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

След като прочетах "Изворът на доброто" от Учителя първата ми мисъл беше че тя е написана за мен.От мен падна някакво черно було.Сега всеки и всичко посрещам с усмивка-оказа се лесно много лесно във всеки човек да виждам искрица от Господ и да се радвам.За мен това е Волята Божия-да го откривам навсякъде.Това ми дава криле.

Пожелавам ви мир и светлина.

:thumbsup2::thumbsup2::feel happy::feel happy: Cveta5! Благодаря ти, че каза толкова красиво това, което и аз нося в душата си!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да не правиш на другите това което не искаш да правят на теб.

Логой е сборно понятие; едно от проявленията.

Тълкуването на Логоса е проблем, с който се сблъскват няколко школи и учения. Ти за кое говориш, за да ти отговоря и на гатанката.

Учителите или Христос като пример имат свой жизнен импулс с това може да се обясни и непорочното зачатие на тях им трябва само нарастване на материята това го описва Монро в свото пътишестие след 1000г.На Логоса трябва да благодарим за тоя импулс .Който има повече ще му се даде ................

Редактирано от mihailo

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Всѣкога волята Божия подразбира висшето и разумното у човѣка, висшето и разумното въ свѣта.

Тази Божествена воля въ физическия свѣтъ се явява въ видъ на необходимость... всички хора, които живѣятъ въ свѣта по своя воля, за тѣхъ свѣтътъ е свѣтъ на случайности. Случайноститѣ сѫществуватъ само въ свѣта на безпорядъка, но когато казвамъ свѣтъ на безпорядъкъ, то не значи, че нѣма порядъкъ, само че той нѣма никакво отношение въ нашия личенъ животъ....

Като казвамъ разуменъ животъ, разбирамъ този, който има отношение къмъ насъ. Слѣдователно когато говоря за култура, за добродѣтели, за правда, за общественъ редъ и порядъкъ, трѣбва да разбирам[е] тази разумна, Божествена воля, която прониква въ съзнанието на всички единици на обществото или поне дотолкова, доколкото индивидитѣ на това общество сѫ въ съгласие съ тази разумна Божествена воля. Не говоря за личната воля, защото Божествената воля е нѣщо повече отъ тази на единъ човѣкъ. Христосъ казва: „Никой нѣма да влѣзе въ Царството Божие, ако не изпълнява волята Божия.“ Това значи, че у човѣка трѣбва да се събуди това висше съзнание. Мнозина казватъ: „Докажи, че има Господь.“ Доказателства може да сѫществуватъ само за единъ разуменъ човѣкъ, у когото има чувства и способности, съ които може да долавя...

Когато говоря за тѣзи растения, азъ разбирамъ, че всички сѫ разумни сѫщества. За мене ябълката е разумно сѫщество, защото сокътъ и е сладъкъ. Всички хора, които иматъ сладчина у себе си, сѫ разумни, а които иматъ горчивина, сѫ неразумни хора, несъзнателни. Слѣдователно горчивината у хората трѣбва да се обърне въ сладчина. Като опитате единъ плодъ, той въ първо врѣме е стипчавъ, горчивъ, а послѣ тази горчавина се прѣобръща въ сладчина, т.е. въ разуменъ и съзнателенъ животъ. Слѣдователно когато казвате, че вашиятъ животъ е тежъкъ, несносенъ, рекохъ вие сте горчиви, трѣбва да се подложите на Божията воля и да прѣобразувате вашитѣ елементи на сладки и само тогава ще влѣзете въ пѫтя на съзнателния животъ, въ Царството Божие и тогава нѣма да има за васъ невъзможни нѣща. Ще влѣзете въ съгласие съ всички ангели.

Съврѣменнитѣ философи приематъ, че у човѣка има три основни елементи: воля, чувствителность и умъ. Слѣдователно волята е изразъ на вѫтрѣшното съгласие между ума и сърдцето. Ако изтълкувамъ думата „воля“, подъ нея подразбирамъ двѣ противоположности, които сѫ свързани въ единъ принципъ и дѣйствуватъ въ една посока, т.е. да има човѣкъ способности да прѣвръща нисшето въ висше, неблагородното въ благородно. Културата се дължи на индивидуалната или колективна човѣшка воля. Въ български езикъ, като разгледате думата „воля“, въ нея се забѣлѣзватъ една единица, свързана съ два крѫга. Крѫгътъ е Божествения животъ, свързанъ съ единица, то е посоката, по която трѣбва да се движимъ, нагорѣ, къмъ главата.

Нѣкои оспорватъ, че има Богъ и казватъ: „Кѫдѣ е Господь?“ – Господь е тамъ гдѣто е твоята глава. :thumbsup2: Имашъ глава – има Господь. Нѣмашъ глава – нѣма Господь. ...Слѣдователно трѣбва да пазимъ главата си чиста непокварена, трѣбва да я хранимъ съ най-хубава храна, съ най-хубавъ въздухъ, съ най-хубава вода, най-хубави мисли и желания. Тогава въ тази глава ще се отрази този Божественъ духовенъ свѣтъ и ще разберемъ какви сѫ нашитѣ отношения.

...пророкъ Иона, когото Господь изпрати за Ниневия, между асирийцитѣ. ... Ионъ забрави Бога. Но развълнува се морето, свѣтътъ и корабътъ започна да се обръща. Съ това изгубвашъ влиянието си въ това общество, защото щомъ прѣкѫснешъ отношенията си съ Бога, ти започвашъ да остарѣвашъ, да оглупѣвашъ и ти казватъ: „Навънъ, такъвъ глупавъ, идиотъ човѣкъ не ни трѣбва, ние искаме младъ, способенъ човѣкъ.“ Взимате тогава този корабъ, тръгвате въ свѣта, въ морето, но понеже човѣкъ не е научилъ закона да живѣе въ свѣтлина, тежко е за него това положение. Виждали сте какъ човѣкъ, като падне въ вода, започва да се хвърля нагорѣ-надолу, търси клонче, за което да се улови, но не знае да плава. Когато те хвърлятъ въ свѣта, въ свѣтлината, ти трѣбва да знаешъ да плавашъ. Ионъ не знаеше това изкуство да плува и потъна. Въ това потъване той бѣше погълнатъ отъ единъ китъ. Китътъ прѣдставлява смъртьта, която поглъща хората. Тамъ, въ утробата на кита, Ионъ е трѣбвало да прѣстои три дни, както Господь прѣстоя въ гроба три дни. Съврѣменнитѣ хора мислятъ, че щомъ умратъ, ще се освободятъ отъ кита, отъ смъртьта и ще отидатъ при Бога. Какво прави Ионъ въ утробата на кита? Той произнесе една такава гореща молитва къмъ Бога, каквато никой не е произнасялъ. Той произнесе: „Господи, ще изпълня Твоята воля, само ме извади отъ устата на кита,“ т.е. отъ устата на смъртьта, отъ устата на този безпорядъкъ. Богъ послуша молбата на Иона и заповѣда на кита да избълва Иона и слѣдъ това вече Ионъ наново отиде въ Ниневия да проповѣдва.

...

„Какво зависи отъ мене?“ Много зависи отъ васъ. Когато двѣ сили се уравновѣсятъ на едни вѣзни, ако се тури едно житно зрънце, на едно отъ блюдата, то ще измѣни тежестьта и ще даде едно отклонение. Отъ гдѣ знаете, може би вие сте послѣдния човѣкъ, който, като измѣните на Бога, да измѣните въртението на това Божествено колело въ друга посока.

Съврѣменнитѣ хора казватъ: „Ние нищо не можемъ да направимъ, Господь може да оправи свѣта, а не ние.“ А какъ ще го оправи Господь? – Чрѣзъ насъ.

"

Волята Божия

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За мен няма Божия воля.

Радвам се че научих таблицата и мога да умножа 7*7.

Сега знам къде съм тръгнал и кога ще стигна.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest irenastoyanova

За мен няма Божия воля.

Радвам се че научих таблицата и мога да умножа 7*7.

Сега знам къде съм тръгнал и кога ще стигна.

Виж, Вендор, за мен е просто: нали Бог е в нас и вън от нас. Ние сме Божии чада, следователно Божията воля е в нас, но ние не я разбираме поради замъгленото си съзнание. Нали в източните учения ясно се говори за низшето и висшето естество на човека. За това става въпрос - в низшето, в неразбирането ни и в чисто интелектуалните спекулации е човешкото, а във висшето просветлено съзнание е Божественото. От древността до днес истинските Учители се опитват да ни помогнат да открием себе си, т.е. висшето си, Божествено естество, за да изпълняваме Волята Божия, т.е. да живеем разумно, смислено, щастливо. И Слава Богу Учителя Беинса Дуно ни предаде по много хубав начин и с хубави методи това, което всеки от нас да може да реализира - казано с твоя пример, като се научи да умножава да разбира какво е умножил, защо го е умножил и какво благо носи това за теб, а покрай теб и на другите.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако бог е сътворил света т.е всичко е по силата божия

тогава кой е сътворил бог ?

Мисля си ,че човешките престави са доста ограничени , трудно може да се обясни нещо

(сътворението) за което точен отговор все още няма т.е чудото живот .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Лагорда

Мисля си ,че човешките престави са доста ограничени , трудно може да се обясни нещо

(сътворението) за което точен отговор все още няма т.е чудото живот .

На ментално ниво това не може да се обясни, прав си
:thumbsup:
но хубавото е, че си търсач, а който търси винаги намира
:)
. Аз се радвам когато срещам хора като теб
:)
.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest irenastoyanova

Ако бог е сътворил света т.е всичко е по силата божия

тогава кой е сътворил бог ?

Мисля си ,че човешките престави са доста ограничени , трудно може да се обясни нещо

(сътворението) за което точен отговор все още няма т.е чудото живот .

Ако говорим за проявения Бог, то Той става познат за човека, чието съзнание се разширява /нямам предвид просто да чете книги и да знае много/ и само този човек ще види Бога, следователно и ще си обясни "чудото живот" някой ден. Но ако говорим за непроявения Бог, то е Този, Който никой никога не е видял и чието име е тайна завинаги.

Само Божиите синове изпълняват Божията Воля, следователно има Бог и Негова воля, а всичко друго е илюзия. Затова накъдето и да си мисли, че е тръгнал човек и каквото и да си мисли, че е постигнал е или илюзия, която ще му се разкрие по пътя на съдбата му, или изпълнение на Божията Воля, което ще го направи истински щастлив.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За мен няма Божия воля.

Радвам се че научих таблицата и мога да умножа 7*7.

Сега знам къде съм тръгнал и кога ще стигна.

Виж, Вендор

Какво да видя?

Ако разбираше източните учения за които ми говориш, щeше да разбереш за какво говоря.

Редактирано от Вендор

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Бог е в нас и вън от нас. Ние сме Божии чада, следователно Божията воля е в нас, но ние не я разбираме поради замъгленото си съзнание. Нали в източните учения ясно се говори за низшето и висшето естество на човека. За това става въпрос - в низшето, в неразбирането ни и в чисто интелектуалните спекулации е човешкото, а във висшето просветлено съзнание е Божественото.

Да :feel happy:

Човек роден и възпитан в общество в деградирало състояние има съответните навици.

Повечето от тях не само че не са Волята божия, но блокират и собствената му свободна воля.

Те заедно с инстинктите и кармата съставляват нисшето естество но човека.

За да се възстанови статуса ни на Божии чада освен досега с Висшето ни естество е необходимо да се възстанови отново умственото ни естество с придобиването на божествената практическа мъдрост.

Ще илюстрирам с безпилотен земен апарат изпратен да изследва друга планета.

Можем да си представим луноход изцяло на телеуправление, но той ще се провали.

Радиовълните пътуват минимум около 1.3 с от него до нас и още 1.3 с от нас до него. Времето за човешката реакция и за сработване на механичните органи на управление е също около секунда.

Това означава че когато видим от командния център че лунохода достига пред дълбок разлом, не можем да реагираме достатъчно бързо и той ще падне вътре.

Нуждаем се от мъдър луноход да разбира това което вижда и да реагира правилно и самостоятелно на ситуацията

:)

Тялото ни е земноход :lol:

От древността до днес истинските Учители се опитват да ни помогнат да открием себе си, т.е. висшето си, Божествено естество, за да изпълняваме Волята Божия, т.е. да живеем разумно, смислено, щастливо. И Слава Богу Учителя Беинса Дуно ни предаде по много хубав начин и с хубави методи това, което всеки от нас да може да реализира - казано с твоя пример, като се научи да умножава да разбира какво е умножил, защо го е умножил и какво благо носи това за теб, а покрай теб и на другите.

:thumbsup:

Учителят казва че трябва постоянно да свързваме Божествения си ум с обикновения във всичко което правим.

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...кой е сътворил бог ?

Не ми стана много ясно от поста ти на зададения от мен въпрос

да разбирам ли че според теб това е ''непроявения''...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Кой е сътворил бог ли?

Определено ние.

Както и демониате, и не е нужно да идват от някъде, живеят си в нас, и то доста уютно.

Май не остава място за бог.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

да разбирам ли че според теб това е ''непроявения''...

И какво те топли ако получиш някакъв отговор?

Защо не се свържеш първо с Проявения?

Хайде опитай, поне за 1-2 седмици.

После да видим какви въпроси ще те интересуват.

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

... какви въпроси ще те интересуват.

Въпросите си съществуват няма значение ,че за някои от тях няма отговор или поне отговорите са различни.

Най-лесно е да се каже той си Е и все пак не може да се е сътворил от нищото .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Божията воля никак не отнема моята отговорност, нали? Много имена за едно и също нещо - Предначертаното, Провидението ... etc.

Това понятие "Божия воля" никак не се вмества в представите ми за човешкото, нито за божественото. Психоаналитично, това е митологизирания СвръхАз; в образа на някой строг господар, суров учител и подобни. Като цяло - проекции на Сянката.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божията воля - възможно най-доброто решение, с най-доби резултати, с най-малка необоснована загуба на време и енергия, възможно най-смисленото и ефективно решение за всеки, според Универсалния Всеобхващащ, Вселюбящ Разум. Понеже моят "разум" си е чиста глупост в сравнение с Него, понеже всъщност съм сляпа и необичаща... Понеже все още се чувстваме отделни и противопоставени на другите, а не едно Цяло. Да действам срещу друг, макар и от глупост, означава да действам срещу себе си и горчиво да съжалявам, но не защото ме е заболяло лично като последица от това, а защото друг го боли заради мене...

Това е един бърз и недовършен отговор.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божията воля - възможно най-доброто решение, с най-доби резултати, с най-малка необоснована загуба на време и енергия, възможно най-смисленото и ефективно решение за всеки, според Универсалния Всеобхващащ, Вселюбящ Разум.
Аз неслучайно споменах че е най-лесно така да се каже и така да се приеме.

Кой е сътворил бог ли?

Определено ние.

Както и демониате, и не е нужно да идват от някъде, живеят си в нас, и то доста уютно.

Май не остава място за бог.

Незнам много просто ми се вижда за да изцяло истина , макар че има известна доза логика...

Според мен нещата са доста по сложни.

//

Аз разбирам тази воля не точно като воля щото така е решил ''бог''

а поскоро защото нещата са такива каквито са и до някъде се присъединявам към поста на

Станимир

...обхваща всичко съществуващо и е нещо към което цялото битие се движи.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×