Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка

Какво означава за вас Волята Божия?

Recommended Posts

Че свободна ли е тогава?!

Аз мисля, че въобще не разбираме какво означава, че "бог ни даде свободната воля" и последствията, които започнахме вече сами да си поемаме.

А свободната воля на човека е проявление на Луциферчо. (по-точно Той Е свободната воля)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, свободната воля ни е от "Утринната звезда", от Луцифер :feel happy:Той ни смъква долу и берем плодове от дървото за Добро и зло / на познанието/. Но Любовта към Бога, осъзнаването на грешките, поемането на отговорност ни помагат да намерим обратния път. И, когато спрем да делим на добро/лошо, а приемем с благодарност уроците и плод от дървото на Живота може да се откъсне /Любов, Правда, Истина.../

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Свободната воля на човека е проявление на Божията воля.

Че свободна ли е тогава?!

Аз мисля, че въобще не разбираме какво означава, че "бог ни даде свободната воля" и последствията, които започнахме вече сами да си поемаме.

...

Да, свободна е, и наистина е проявление на Божията воля. Последната е източникът, прототипът на човешката воля. Освен това в същността си Бог и човек са едно. Има само една воля – Божествената. Тя определя развитието на цялото. Та нали отделната клетка в човешкото не може да предопредели съдбата на човека? Човешката воля определя неговата индивидуална съдба, но това пак става в някакви рамки определени от съществуващите в творението закони и от волята на Съществото в което живеем.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Е, аз го бях прочел другото изречение когато писах. Ако исках да съотнеса думата „Бог“ в написаното от мен към Луцифер, щях да го направя. А неговата свободна воля на чия воля ли е проекция?

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, свободна е, и наистина е проявление на Божията воля. Последната е източникът, прототипът на човешката воля. Освен това в същността си Бог и човек са едно. Има само една воля – Божествената. Тя определя развитието на цялото. Та нали отделната клетка в човешкото не може да предопредели съдбата на човека? Човешката воля определя неговата индивидуална съдба, но това пак става в някакви рамки определени от съществуващите в творението закони и от волята на Съществото в което живеем.

Дали една клетка не може да предопредели съдбата на човека?? Онкозаболяване!

Ние не живеем в Бога, а според неговите изисквания! Не е възможно съществуването на индивидуалност в индивидуалност!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Възможно е.

Ето примерно черен дроб - е нещо отделно, специфично, т.е индивидуалност, бял дроб - също и т.н.

Да не говорим, че и в белия дроб като индивидуалност има групи от клетки, които изграждат алвеолите, други, които изграждат трахеята, бронхите и т.н. - все отделни, специализирани за различни функции неща.

Ако тръгнем в обратна посока - човека, после неговия род, после народът към който принадлежи и т.н.

Онкозаболяването, да, добър пример, но си спомни, че именно по волята на по-голямата индивидуалност, част от която е проявилата онкосъщност подиндивидуалност, може да се излекува заболяването.

Към Венци - Луцифер ни е дал свободата, да, оттам нататък ние сме на ход :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, свободна е, и наистина е проявление на Божията воля. Последната е източникът, прототипът на човешката воля. Освен това в същността си Бог и човек са едно. Има само една воля – Божествената. Тя определя развитието на цялото. Та нали отделната клетка в човешкото не може да предопредели съдбата на човека? Човешката воля определя неговата индивидуална съдба, но това пак става в някакви рамки определени от съществуващите в творението закони и от волята на Съществото в което живеем.

Дали една клетка не може да предопредели съдбата на човека?? Онкозаболяване!

Ние не живеем в Бога, а според неговите изисквания! Не е възможно съществуването на индивидуалност в индивидуалност!

Индивидуалност в индивидуалност не може да съществува. Индивидуалността е монадата, атомът, тя няма как да бъде разделена. Клетката не е индивидуалността, а формата чрез която се проявява. Човешкото тяло е формата чрез която се проявява човешката индивидуалност. Формите на проявление съществуват една в друга, а не индивидуалностите.

Съдбата на човека не се заключава в неговите заболявания или условията и продължителността на земния живот, освен разбира се ако не поставяме знак за равенство между човека и тялото му.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Индивидуалност в индивидуалност не може да съществува.

Ако твоето твърдение е вярно, а то е вярно! Бог също е индивидуалност и то неоспорима! Човекът като съзнание също е индивидуалност и то неоспорима! Съгласен ли си?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Бог, разглеждан в абсолютен смисъл, не е индивидуалност. Ако Бог беше индивидуалност, Той щеше да е просто една Монада, но просто по-развита от всички останали Монади. Бог обаче е нещо над отделната Монада. Той е възможностите – проявени и непроявени, които съществуват във всяка една индивидуалност. А под Божия Воля разбирам най-вече Божествените Закони и Порядък съществуващи (подчертавам съществуващи, а не създадени) във Вселената.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Вън от времето и пространството, в даден момент, вашите постъпки да включват благото на всички същества във Вселената. Мислите ли тъй, вие ще бъдете всесилни и в даден момент ще можете да направите всичко. Този е великият закон, който трябва да спазвате и да мислите върху Волята Божия."

Учителя

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Бог не може да бъде "нещо" спрямо други "неща", защото всяко отношение е ограничение, например "над", "под", "извън", "вътре", "в центъра", "в периферията" и т.н. положения в геометрично или друго умствено пространство. Другите "неща" обаче могат да бъдат "нещо" спрямо Бог, това отношение не ограничава защото Бог е отправната точка, единицата мярка за измерване, истината като понятие, което не може да се изведе или обясни (т.е. не може да се отговори на въпроса на Пилат "Що е истина?"). Така че формата се измерва точно спрямо Бога, не и спрямо другите форми, също и индивидуалността, монадата, местните закони спрямо Божествените и т.н. Този процес на взаимно съпоставяне, на измерване, на оценка, на метрика е в основата на отделното съществуване в ментално пространство, което в повечето случаи е функционално, освен обичайното геометрично. Това съществуване обаче е извън Бога, или както се нарича в индуизма, в мая, тази дума има значение и на илюзия и на мярка. В мая не може да има нищо абсолютно, всичко е преходно и няма значение с какви думи и на какво ниво на съществуване в мая, всички форми, възприятия, индивидуалности, монади, взаимни отношения и т.н. В мая най-много може да се постигне доближаване то точността, т.е. до Бога, но не и да се излезе от нея ако съпоставянето е в ход за ума и продължава. Затова и Буда въобще не говори за Бога, само за излизането от илюзията и страданието.

Според мен Божията воля е тази на освобождение от ума от мая, не е изявата на потенциалността на илюзията. Първия ученик на Буда постигнал просветление, го е резюмирал с изречението "Всяко нещо в чиято природа е да има начало, има и край".

Редактирано от Диан Георгиев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Бог, разглеждан в абсолютен смисъл, не е индивидуалност. Ако Бог беше индивидуалност, Той щеше да е просто една Монада, но просто по-развита от всички останали Монади. Бог обаче е нещо над отделната Монада. Той е възможностите – проявени и непроявени, които съществуват във всяка една индивидуалност. А под Божия Воля разбирам най-вече Божествените Закони и Порядък съществуващи (подчертавам съществуващи, а не създадени) във Вселената.
Какво разбираш под понятието Монада? Нека обяснението ти е с думи прости - интелекта ми е ограничен! Какво иска духовният ми наставник? Да живея така, че когато си отида в къщи да съм оставил хубави спомени в съзнанието на хората за себе си, и "Не прави това което не искаш да ти се случва на теб!" Смятам, че за Бог съм много незначителен за да се занимава персонално с моята личност! Редактирано от октим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Наблюдавам много интересно явление! Човек прочел няколко книжки и духовно извисил се, вече не желае са говори с прочелите по-малко и по една или друга причина недоразбрали низши! Та питам това не е ли духовно високомерие или се лъжа!

Що е то монада! Простичко обяснение - Моля ви!

" Да обясняваш е досадно, но значи да учиш някого, което е благородно! Да дискутираш, значи да търсиш, но и да лъскаш Егото си! Да слушаш по-знаещи, значи да усвояваш не само на знания, но и да се учиш на смирение!"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Наблюдавам много интересно явление! Човек прочел няколко книжки и духовно извисил се, вече не желае са говори с прочелите по-малко и по една или друга причина недоразбрали низши! Та питам това не е ли духовно високомерие или се лъжа!

Що е то монада! Простичко обяснение - Моля ви!

" Да обясняваш е досадно, но значи да учиш някого, което е благородно! Да дискутираш, значи да търсиш, но и да лъскаш Егото си! Да слушаш по-знаещи, значи да усвояваш не само на знания, но и да се учиш на смирение!"

Тъй като не можех да ти дам точен отговор ето нещо, което може да ти помогне да си обясниш.

Душата, която е в човека, помнете, е толкова малка, че с микроскоп не може да я видиш. Много бързо се движи, навсякъде ходи из тялото. Но е толкова голяма, че не може да ѝ се тури никаква граница. Как ще разберете, че е малка? Малка е в проявлението, голяма е пак в проявлението. Забележете: някой човек някой път има едно цяло кросно, но към края то е много тънко, като иглица. Тури през една дупчица, мислите ли, че тази игла е толкова малка? Не, цяло кросно е. Душата, която е малка, само проявата ѝ е малка. Зад нея стои голяма, безгранична душа, която работи. Нашата душа е малка, но проявлението едва се докосва. В малките неща, то е най-нежното докосване.

Ще ви се изявя

Тази, малката душа е монадата, зрънцето върху което Божествената душа гради.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Октим, за монадата си има отделна тема. Ето я:

Монадата

Колкото до книжките, те са за това, който иска да ги прочете. Някои трудно се преразказват, повярвай ми. Особено с думи прости.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Наблюдавам много интересно явление! Човек прочел няколко книжки и духовно извисил се, вече не желае са говори с прочелите по-малко и по една или друга причина недоразбрали низши! Та питам това не е ли духовно високомерие или се лъжа!

Що е то монада! Простичко обяснение - Моля ви!

" Да обясняваш е досадно, но значи да учиш някого, което е благородно! Да дискутираш, значи да търсиш, но и да лъскаш Егото си! Да слушаш по-знаещи, значи да усвояваш не само на знания, но и да се учиш на смирение!"

Искаш просто обяснение, а аз не мога да ти го дам. Всички обяснения всъщност за това, какво е монадата, могат единствено да насочат към отговора, но самия отговор никой не може да ти даде, а трябва сам да достигнеш до него. В темата за Монадата ще постна няколко цитата, които се отнасят до монадата. Колкото до простотата: ами никак не са прости за разбиране (поне за мен).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Та, когато ние влизаме в областта на Божествената любов, отношенията между хората няма да бъдат никакви други освен отношения между души. Най-хубавото състояние в света е това, което изпитва човек, когато някой го обича. Каквото друго и да казвате, това е най-хубавото състояние – да ви обичат и да мислят добро за вас. Да те обича някой, да мисли добре за тебе, да те чувствува в сърцето си и да ти даде пълна свобода – няма по-хубаво състояние от това. Единственото идеално същество, което иска да ни даде своята свобода, това е Бог. Той иска да ни даде на разположение свободата, която Той има. Той иска да ни даде на разположение Своята светлина, Своята доброта, Своята благост, Своята сила и т.н. Въпреки това у нас се заражда въпрос: трябва ли да служим на Бога?

Но Аз ще погледна

Волята Божия е да имаме свободна воля.:sorcerer:Ето едно кратко и просто обяснение.:rolleyes:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Октим, за монадата си има отделна тема. Ето я:

Монадата

Колкото до книжките, те са за това, който иска да ги прочете. Някои трудно се преразказват, повярвай ми. Особено с думи прости.

Роси, не си мисли, че не съм чел и, че нямам мнение що е то Монада, но питам вас, за вашето мнение!

Слънчева - .............зрънцето върху което Божествената душа гради. Бих префразирал - ........зрънцето върху което Божественото съзнание гради! Благодаря

Паалла - Кондензната частица върху която се образува дъждовната капка!

Паалла - Неделима енергиина частица около която се образува завихряне на част (нищожно малка) от енергииното Божествено поле (Дух) носител на информацията (Божественото съзнание)! Вихърът съществува докато енергията и информацията достигнат до оформяне на индивидуалност! И понеже индивидуалност в индивидуалност не може да съществува по-малката се отделя! Създава се съзнание по Божие подобие!

Люмиер - Монада се нарича Искрата вътре в Пламъка. Докато една Монада е в дълбоко единение с и е отъждествена с Източника, тя все още има едва доловима индивидуалност, точка на фокусиране. Тази точка на фокусиране е абсолютния източник на нашето индивидуално съзнание, нашето индивидуално оживяване и нашето индивидуално изразяване.

Каква е Божията воля? - Да развиваме и обогатяваме тази индивидуалност, въпреки заобикалящата ни природна среда, въпреки религиите и другите егрегори които се стремят да ни унифицират!!!

Каква е Божията воля? - Да бъдем личности

п. п. Станимире, Бог е една оформена и цялостна индивидуалност!!! Само индивидуалност може да създава индивидуалност!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Роси, не си мисли, че не съм чел и, че нямам мнение що е то Монада, но питам вас, за вашето мнение!

Октим, не твърдя, че не си чел. Но не искай някой да ти обясни с "думи прости" абстрактни понятия.

Доколкото виждам и определенията, които цитираш, не звучат просто.

А те насочих към другата тема, защото там си говорим за монадата конкретно. Ако искаш можеш да продължиш там да питаш и да си отговаряш.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Наистина интересен въпрос: "Какво означава за мен божията воля?". Замислих се над този въпрос сериозно съвсем наскоро. Да изпълниш своето предназначение заради което си тук е най-великото щастие, което може да откриеш. Както казва Учителя, ние сме тук за да се учим и непрекъснато, в мига в който осъзнаем, че нищо не е случайно започва нашето училище. Аз вярвам, че Бог не ни наказва, а ни учи, чрез всичко, което ни се случва в нашия живот. Мисля, че всичките ни нещастия се дължат до огромна степен на това, че не следваме своето предназначение, своя път в живота. Всеки миг ние градим нашето бъдеще, като вземаме решения. Правилни или грешни, тези наши решения се основават единствено на миналото, нашите знания, опит, страхове и най-вече желания. Това е нашата свободна воля, нашето его, което заглушава единственото нещо, което може да ни посочи правилния път в живота. ИНТУИЦИЯТА. Смея да твърдя, че интуицията и онова усещане, което ни осигурява връзка с Бог.

В този момент осъзнавам, колко е трудно да следвам Божият път, който ми е предначертан. Колко е трудно да елеминираме капана на мисълта, която ни свързва с времето и пространството и ни кара да приемаме единствено тази действителност, която е общоприета. Колко съмнения се пораждат в мен, въпреки знанието и усещанията, въпреки болката, която е в мен. Но е възможно това да е част от промяната и път който трябва да извървиш и няма кой да ти помогне в този път, защото е твой личен и само ти можеш да го минеш. Като пеперудата, на която ако помогнеш да се измъкне от какавидата не може да разпери криле и да полети, така и човек, който сам не преодолее своята лична драма, няма да има сили да тръгне по божествения път на битието.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хубава тема. Благодаря!

Някои въпроси по темата, които бях споменал преди време и мисля са важни:

Коя е моята воля?

Коя Неговата?

Как да ги разграничавам?

Как да разбера каква е Волята Божия за даден момент?

А ако мога наистина да я разбера, дали мога да я изпълня?

А ако имам възможност да я изпълня, дали знам как?

А ако знам как, дали зная като я изпълня и имам резултати/плодове, какво да правя с тях? Така че да не се възгордея примерно? ... и т.н и т.н

Мисълта за деня, която отново е в синхрон с темата, дава същи интересни насоки за разговор:

"Дръжте в ума си, че служите на Бога. Повтаряйте тази мисъл. Вашето съзнание трябва да присъства при всяко действие, даже най-малкото, и да знаете, че служите на Бога. Не казвайте, че на Бога не се служи лесно, че за това са нужни знания. Който отива да служи на Бога, може да бъде без знания. Много естествено: като отиваш при извора, ще си носиш ли вода? Като отиваш в градина с плодове, ще си носиш ли храна?" (Беинса Дуно)

Хубава тема. Благодаря!

Някои въпроси по темата, които бях споменал преди време и мисля са важни:

Коя е моята воля?

Коя Неговата?

Как да ги разграничавам?

Как да разбера каква е Волята Божия за даден момент?

А ако мога наистина да я разбера, дали мога да я изпълня?

А ако имам възможност да я изпълня, дали знам как?

А ако знам как, дали зная като я изпълня и имам резултати/плодове, какво да правя с тях? Така че да не се възгордея примерно? ... и т.н и т.н

Мисълта за деня, която отново е в синхрон с темата, дава същи интересни насоки за разговор:

"Дръжте в ума си, че служите на Бога. Повтаряйте тази мисъл. Вашето съзнание трябва да присъства при всяко действие, даже най-малкото, и да знаете, че служите на Бога. Не казвайте, че на Бога не се служи лесно, че за това са нужни знания. Който отива да служи на Бога, може да бъде без знания. Много естествено: като отиваш при извора, ще си носиш ли вода? Като отиваш в градина с плодове, ще си носиш ли храна?" (Беинса Дуно)

Божията воля е толкова лесна за разбиране и трудна за изпълнение. Всичко за Божията воля знаем от Библията.

Да приемем, че ни има нас от една страна и Бог от другата.

Какво ни пречи да бъде волята му?

Учението и делата на Христос дават ясна картина на това какво следва да се прави и как следва да се държи човек за да бъде волята на Бог. Всички знаем много добре за какво става въпрос, никой не иска да предприеме каквото и да е действие в тази посока, а само се говори и коментира теоретично.

Как да ги разграничаваме? За даден момент?

Много просто - егоизма е твоята воля, а алтруизма, или отдаването на Бог заради Бог или заради Бог в другите, е волята на Бог.

Можем ли да я изпълним е въпрос на избора - дали да пренебрегнем себе си и доколко?

Как да я изпълним?

Когато изцяло пренебрегнем себе си, и волята на всеки друг човек около нас, а следваме заповедите дадени от Бог в Библията ще действаме по Божията воля.

Когато някой следва волята Божия не би могъл да се възгордее от това, че е успял да я изпълни, тоест, тъй като той не действа по своя воля, освен ако тя не се е сляла с тази на Бог, следователно и резултата от действието не би могъл в никой случай да се припише на човек и той го знае много добре в момента на това постижение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Чисто практически за мен водеща трябва да е волята на учителя, а изпълнението й се изразява в прилагане наставленията на учителя.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×