Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Що е медитация? Видове медитация.

Recommended Posts

:hmmmmm: Този въпрос изглежда елементарен, но според моите наблюдения отговорът му може да се окаже труден и във всички случаи е индивидуален. Да започнеш сам, ако имаш предвид някои съвсем елементарни опити, знейки основните принципи, не е погрешно; то може да бъде дори препоръчително в днешно време, когато много лесно чрез въздействието на елементарното слово хората без абсолютно никакъв опит биват забаламосвани да следват какви ли не "учители". От друга страна, продължителните занимания и изобщо включването на техники за напреднали може да се окаже рисково. Тогава е търси, ако не Учител, напреднал практик, както и по-подробна литература по въпроса. Ако се следва определена система по книги, правилото е да се разполага с цялата литература на съответния наставник, защото много често не самият той дава непълна картина, а последователят е цел само част от трудовете му. Що се касае до груповата медитация, тя не е задължителна. помага наистина на неустойчивите да практикуват; има дори хора, които иначе изобщо не правят опити да медитират, единственият шанс за тях е да бъдат увлечени от груповата енергия. Но почти всякога това създава своего рода зависимост... Ако човек самият не се обърне навътре и към Бога - което в повечето случаи е трудно - външните влияния идват и си заминават! :3d_119:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Няколко общи положения за медитацията, които не са свързани с определена техника:

Прекрасна тренировка, която може да се препоръча да правят няколко пъти на ден всички ученици, е упражнението за успокояване на телата. Необходимо е да се приучат телата да пребивават в състояние на покой, тъй като само в този случай душата получава възможност да властва. Най-надеждният метод за установяване на контакт с душата е медитацията, затова и именно тя се препоръчва в качеството на такава практическа тренировка. Но преди да се пристъпи към непосредственото й осъществяване, важно е да се разбере същността и целта на медитацията. Има много различни форми и технически прийоми на медитация; някои са изящни и възвишени, други са разумни и практични, трети са тежки и трудно приложими. Затова в началото ученикът трябва добре да си изясни каква е целта на упражненията му по медитация.

Независимо от това каква техника ще избере ученикът за практическо използване, той трябва постоянно да помни, че ако иска да достигне крайната цел – контакт с душата, неговите тела трябва да пребивават в състояние на покой. За съжаление, често ни се налага да наблюдаваме точно обратното: учениците година след година се отдават на медитация, сменят техники и мантри, но игнорират (тъй като не го разбират) най-основното и фундаментално правило, гласящо, че всички тела трябва да са обединени, хармонични и да пребивават в покой.

Ако например е неспокоен физическият проводник, съзнанието неизбежно ще се фокусира върху физическото тяло, което поради своята разтревоженост така и не ще може напълно да се координира с двата други принципа на личността. В

резултат се появява два фактора, които препятстват установяването на контакта с душата, който може да се осъществи само тогава, когато съзнанието се намира в душата, а телата на личността са напълно координирани помежду си. Ако едно от условията отсъства, то при всичкото старание на ученика няма да му се удаде да достигне състояние на истинска медитация, каквато и техника да използва и колкото и да сменя техниките на медитация.

Също така не е възможно да се получи връзка с душата и в случая, когато са неспокойни чувствата на ученика. Съзнанието тогава ще бъде съсредоточено в емоционалното тяло и телата ще бъдат в състояние на дисбаланс, така че личността няма да може да достигне стадия на интеграция. Казаното напълно се отнася и за мислите, когато те са дисхармонични и се изливат като неудържим поток. В този случай съзнанието ще бъде фокусирано върху менталното тяло и затова, че то е неспокойно, няма да бъде в състояние да се слее с другите тела на личността.

Ученикът скоро и сам ще се убеди, че преди да пристъпи към медитация е необходимо да достигне покой във всички тела на личността, за да може съзнанието да се свързва с душата без каквито и да е пречки от страна на което и да е тяло на личността. Това са фундаментални езотерични положения, които, уви, много ученици често пренебрегват в процеса на усвояване на медитацията. Каквито и великолепни музикални произведения и въодушевяващи медитативни речитативи да използва водещият медитацията, все едно тя няма да се получи, ако дори едно от телата на личността е неспокойно.

Затова е съществено важно всеки ученик първо да установи къде се корени проблема. Ако безпокойството произхожда от физическото тяло, трябва незабавно да се изясни причината за това: нерви ли са това или мускули, които потреперват и не могат да се успокоят, или е болка в някакъв участък от тялото? В този случай се препоръчва на ученика да изучи и усвои техники за релаксация и колкото се може по-често да практикува йога.

Ако проблемът се корени в емоционалната натура, то ученикът трябва веднъж завинаги да запомни, че той и чувствата – това не е едно и също: той – е едно, а чувствата – съвсем друго нещо и че не той е отдаден във властта на чувствата, а те са му дадени на него. За всички ученици най-трудното упражнение е именно изработването на умението да се избягва отъждествяването на себето с чувствата, благодарение на което ученикът се освобождава от зависимостта им. А отъждествявайки се с душата, той получава възможността да види отстрани всички свои чувства и обективно да разбере защо те толкова безразсъдно и безсмислено реагират.

Когато е в състояние да обозре отстрани своите стари шаблони на реагиране и подтисканите чувствата, тогава ясно ще види как тези стари защитни механизми и нагласи притискат чувствата му в стандартния калъп на реагиране и малко по малко превръщат това в навик, който все повече с течение на времето губи каквато и да е целесъобразност. Тук вече идва и разбирането, че той трябва да си наложи нова, положителна нагласа, подхранваща именно тези чувства, които той като ученик би искал да притежава. Само тогава астралното тяло ще успее да постигне състоянието на покой, след което ще престане да бъде препятствие за установяването на контакта с душата.

Но доколкото ученикът в продължение на почти целия си път към посвещението постоянно носи в себе си множество най-различни нежелателни чувства и стари, привични шаблони на реагиране, то за да се избави напълно от тях не му остава нищо друго освен да повтаря този процес безброй много пъти.

Коренът на проблема, освен това, може да бъде и в неспокойно ментално тяло. Тук ученикът трябва без нито за миг да забравя да се отъждествява с душата, да се опитва да гледа на своите мисли от страни. Изводът, който той най-често ще прави след подобни наблюдения, ще се състои в това, че неговите мисли са неспокойни, защото се подхранват от негативни чувства. Затова неговата първа и основна задача е да се опита да проследи своите чувства по горепосочения начин. Причина за безпокойство на мислите могат да бъдат също така източник на смущения. Ако причината е именно в това, ученикът трябва веднага да прецени възможностите как да погаси или намали интензивността на този шум. Ако това не е по силите му, той трябва да осъзнае, че дадената ситуация му се дава за да се научи да разбира, че докато той се намира в своята собствена концентрирана вселена, притесняващите го източници на шум се намират в друга вселена, лежаща зад пределите на неговата досегаемост; този факт той трябва да приеме като даденост. Когато разбере, че тези смущения трябва просто да се приемат като даденост, която не може да повлияе на неговото вътрешно спокойствие и равновесие по никакъв начин, доколкото те нямат никакво отношение към него, то мигновено изчезва и раздразнението, с което той в началото възприема този шум.

...

Само когато ученикът се научи да разпознава и предотвратява и най-малкия фактор на безпокойство във всяко едно тяло на своята личност, само тогава неговата медитация ще бъде успешна и плодотворна. Това, разбира се, не означава, че през цялото това време той трябва да се въздържа от медитация, да седи скръстил ръце и да чака да доживее по-добри времена, когато от него ще изчезне всяко безпокойство. Не, точно обратното: колкото по-рано започне да практикува в своя живот постоянни упражнения по медитация, превръщайки ги в свой нов, добър и всекидневен навик, толкова по-бързо ще се появят положителните резултати, особено ако в същото време работи и над това – напълно да отстрани причините за възможните безпокойства във всяко едно тяло на своята личност.

...

Огледалото на ученика 2 (12 глава) - Б. Ломборг

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest НиколаДамянов

Що е медитация? Видове медитация., Как и каква медитация практикувате?

От къде я "изровихте" пък тази тема...?

Като прочетох заглавието -Душата ми се усмихна чак ... :)

Защо ли? - Спомних си преди време разговорите,които водихме с приятели по темата.Не можахме нито да се

разберем нито да ми "обяснят" какво и защо го правят...туй медитирането!

Значи,медитацията според тях била да се изолира ума т.е. да няма мисловен процес...Подготовка на тялото с

релаксация,стойки,мантри,свещи и ...всички там атрибути. ОК! ...,ама какъв е смисъла? Опознаване на тялото,

виждане на аури,етерни тела,енергии и все такива неща,които Господ ни ги е забранил да ги гледаме по рождение,...

ама тук се напъваме да го правим! /шегичка/ :)

Следователно игнорираме това,което ни е дадено по рождение-да мислим... и се стремим,към нещо имагинерно и

"нереално". Нереално от гледна точка на това,че всеки при медитация все различно нещо вижда ...

/поне на мен така са ми разказвали,а всички по един и същи начин медитират/.Нищо де...! Това да е проблема... :)

Добре какво тогава е медитация? - В различните епохи тя има малко различно приложение,но това е много дълго за обяснение...

Ако се прочете от Учителя за инволюционни и еволюционни периоди на човечеството ще се придобие по голяма яснота!

Говорим за днешни дни! - Медитецията е вид размишление,при което човек: изолира всички външни дразнители.../в подходящо място,обстановка и т.н./ и изчиства съзнанието си от всички мисли с изключение на ЕДНА МИСЪЛ !

Не си мислете,че това е много лесно,защото човешкият мозък е програмиран така,че за секунди могат да минат през него стотици мисли!

Обобщено казано: подготвяме се за "медитеция" - изчистваме излишните мисли - концентрираме се върху само една мисъл /въпрос,проблем,който трябва да решим/ - и получаваме "светлина" т.е.решение на проблема "с Више"!Това е!

Просто с такава медитация нещата се осмислят и ... всичко това може по-цялостно да помогне на човека в неговото духовно израстване.Защо трябва човек да се напъва с неща,които не са му много от полза? /визирам някой източни медитации/Всичките ми познати все си медитират,а проблемите им си остават... с изключение на времето когато медитират.Просто бягане от действителността ... :)

Накрая ще спомена,че с времето човек се развива и нещата стават вече без много-много подготвителни "церемонии" ...значи можем да говорим вече за една "динамична медитация",но принципите са едни и същи,...целите-също еднакви!

А да не се разпростираме за Паневритмията,защото там пък каква "динамична медитация" може да се прави...направо не е истина!!! :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:feel happy:

май някой трябва да изясни разликите м/у медитация и концентрация, за да няма недоразумения ... :v:

щото, все пак доста хорица четът/търсят ... :sleeping:

:3d_030:

:feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато медитира, човек се стреми към две неща:

а. Към формиране на мисли, към привеждането на абстрактни идеи и интуиции на конкретните нива на умственото поле. Това може да се нарече медитация със семе.

б. Към съгласуване на Егото и към създаването на този вакуум между физическия мозък и Егото [Висшето "Аз" - моя бел.], който води до божествена щедрост, до идващото след това разбиване на формите и последващото освобождение. Това може да се нарече медитация без семе.

Медитацията е техника за ума, която след време поражда правилно, безпрепятствено отношение; това е синоним на съласуване. Следователно тя е установяване на пряк канал не само между единия източник, монадата, и нейното проявление, пречистената и овладяна личност, но и между седемте центъра на етерния носител на човека.

В действителност това е истинската наука за окултно изграждане на мостове или прехвърляне на мост в съзнанието. Чрез нея, най-вече в ранните етапи се улеснява градиният процес. Тя е един от основните начини за духовно действие; един от многото пътица към Бога; свързва индивидуалния ум с по-висшия ум, а след това с Всемирния Ум. Тя е една от най-важните градивни техники и в края на краищата ще доминира сред новите образователни методи в училища и колежи. Предназначена е главно:

а. Да породи чувствителност към по-висшите впечатления.

б. Да изгради първата половина от антахкарана, която се намира между личността и душата.

в. Да породи непрекъснатост в съзнанието. В основата си медитацията е наука за слетлината, защото работи в събстанцията на светлината.

Медитацията означава живеене на съсредоточен живот винаги, всеки ден... Този процес на последователна медитация, когато се извършва в продължение на години и се подкрепя от медитативен живот и съсредоточено служене, благополучно ще събуди цялата система и ще приведе по-нисшия човек под влиянието и контрола на духовния човек.

Целта трябва да бъде развиване на склонността за медитация през целия ден и на живеене в по-висшето съзнание, докато то е толкова стабилно, че по-нисшия ум, желанията и физическите елементали така атрофират и изгладнеят поради липса на препитание, че тройната по-нисша природа се превръща просто в едно средство, чрез което Егото контактува със света, за да помогне на човечеството.

Една от целите на всекидневната медитация е да даде възможност на мозъка и ума да вибрират в хармония с душата, която се стреми "в дълбока медитация" да установи връзка със своето отражение.

Медитацията води до четири резултата:

1. Тя позволява на човека да влезе в контакт с Егото и да изравни трите си нисши тела.

2. Тя води човека до състояние на равновесие, когато той не е нито изключително възприемчив и негативен, нито напълно позитивен, а се намира в точката на баланса. Така се създава благопрриятна възможност за Егото, а по-късно и за Учителя, да наруши това равновесие и да настрои тази стабилна вобрация на по-висока честота, да застави съзнанието да вибрира с нова, по-викока скорост, и впоследствие да се залюлее (образно казано) към периферията на троичния Дух. ....

3. Тя стабилизира нисшите вибрации, характерни за подплановете на емоционалния и менталния план, и стимулира работата по настройката на "АЗ"-а към вибрацията на третия подплан на всеки от трите нисши плана до пълното му овладяване. След това трябва да бъде синхронизиран съответно вторият подплан.

...

4. Тя спомага за изместване на поляризацията от някой от постоянните атоми на Личността към съответния атом на Духовната триада.

Посланията на Тибетеца (част 1) - А.А.Бейли

Писма за окултната медитация - А.А.Бейли

С риск да ви отегча, ето и някои от опасностите при медитация:

Медитацията е опасна и не носи полза за човека, който се заема с нея без основата на добрия характер и чистя живот... Медитацията е опасна, където има погрешни подбуди, като желание за лично израстване и за духовни сили, защото при тези обстоятелства тя причинява засилване на сенките в света на илюзиите и допринася за пълното израстване на змея на гордостта, спотайващ се в долината на користните желания- Медитацията е опасна, когато липсва желание за служене.

Не мога да прекаля със съвета си към учениците да не следват интензивните медитативни процеси с часове наред... Обикновеният аспирант е толкова чувствителен и прецизно устроен, че прекомерната медитация, фанатичната диета, съкращаването на часове от съня и прекаленият интерес и наблягане на психичните преживявания разстрайват умственото равновесие и често предизвикват невъзвратима вреда.

Опасности свързани с менталното тяло

Опасностите, които заплашват менталното тяло, са съвсем реални и срещу тях трябва да се предприемат необходимите мерки. Рисковете като цяло са два: първият е свързан с потискането, а вторият е резултат от атрофията на тялото.

а) Нека първо да разгледаме опасностите, породени от потискането. Някои практиканти насочват чистата мощ на своята воля, за да постигат по време на медитация ефект на пряко потискане спрямо процесите на нисшия ум. Ако си представите менталното тяло във вид на яйце, което обкръжава физическото, като го надвишава по обем, и ако осъзнаете, че през това яйце постоянно циркулират различни мисъл-форми (продукт на самия човешки ум, както и мисли на заобикалящите го хора), така че менталното яйце е оцветено от преобладаващите въздействия и се характеризира с различни геобетрични форми, които се намират в състояние на постоянни промени или циркулации, тогава вие ще придобиете известна представа за онова, което имам предвид. Ако човек се стреми да успокои своето менталнотяло така, че да спре или потисне всяко движение, той фактически ще заключи тези мисъл-форми вътре в менталното яйце, циркулацията им ще се прекрати и това може да доведе до сериозни последствия. Потискане от такъв вид пряко се отразява върху физическия мозък и причинява голяма част от умората, която се чувства след определен период на медитиране. Ако тази практика продължи дълго време, тя може да предизвика големи беди. ...

Следващите съвети могат да бъдат полезни за вас:

Отегляйки своето съзнание в менталния план и в някаква точка на мозъка, нека практикуващият три пъти тихо прозизнесе Свещената Дума. Нека той си представи този повей като прочистваща сила, която измита всички циркулиращи в менталното яйце мисъл-форми. Нека сега той почувства менталното си тяло свободно от всякакви мисъл-форми.

След това човек трябва максимално да повиши своята вибразия и да се настрои за нейното чисто пренасяне от менталното тяло в причинното, като така даде възможност на Егото да оказва пряко въздействие върху трите нисши проводника. Докато човек е способен да удържа своето съзнание в състояние на възвишеност и колкото дълго неговата вобрация се явява същевременно и вибрация на Егото върху неговия собствен план, съответно толкова дълго менталното тяло ще остава в състояние на равновесие. В него няма да има нисши вибрации, аналогични на мисъл-формите, циркулиращи в нисшата околна среда. ...

б) Какво разбираме под опасност от атрофия? Тя се състои в следното: някои практикуващи дотолкова се поляризират върху менталния план, че възниква риск от разкъсване на връзката с двата нисши проводника. Въпросните нисши тела съществуват за целите на връзката, т.е. за възприемане на знания от нисшите сфери и за натрупване на опит, чрез който да се увеличи съдържанието на причинното тяло. Ясно е, че ако вътрешното съзнание не се спуска по-ниско от менталния план, като игнорира тялото на емоциите и плътното физицеско тяло, това ще доведе до две основни следствия. Нисшите проводници се отхвърлят, стават безполезни и като не изпълняват стоето предназначение, атрофират и умират от гледна точка на Егото, а самото причинно тяло на отбелязва необходимото разрастване, което означава загуба на време. Менталното тяло също става безполезно и егоистично, не допринася никаква полза на света и по този начин престава да има някаква ценност.

Опасности свързани с емоционалното тяло

В медитацията емоционалното тяло трябва да се контролира от равнището на менталния план и едва по-късно, когато поляризацията се пренесе в менталното тяло чрез формите на медитация и интензивната целенасочена воля, то ще стане базстрастно и възприемчиво.

Ако бъде прекалено разширена, тази негативна нагласа може да причини сериозни опасности...

И така, какво трябва да бъде наблюдавано?

1. Нагласата на емоционалното яйце и позитивно-негативния контрол над него.

2. Стабилността на емоционалната материя и нейната съзнателна възприемчивост.

3. Изравнеността на тази материя спряма менталното и причинното тяло. Несъвършената изравненост (която е често явление) води до неточен прием от висшите равнища, до изкривяване на изпращаните надолу чрез Егото истини и до много опасен пренос на сила към неподходящи центрове. Липсата на изравненост е причина видимо духовно ориентирани хора често да се отклоняват от сексуалната чистота. Те могат донякъде да се докосват до интуитивните равнища, Егото им също може частично да пренася можъщество от висшите сфери, но доколкото изравняването е несъвършено, идлащата от висшите полета сила се отклонява, подлага на свръхстимулация неподходящи центрове и причинява нещастия.

4.Друга опасност, от която трябва да се пазите, е рискът от обсебване; чистите мисли, духовните цели и безкористното братско поведение изграждат фундамента на защитата. Ако към тях добавим здравия разум и мъдрото прилагане на окултните правила при медитация, плюс необходимото съобразяване с лъча и кармата, тези рискове ще бъдат избегнати.

Опасности за физическия мозък

Мозъкът е поразяван главно от две усложнения:

1. Задръстване. То води до увреждане на кръвоносните съдове с последващ натиск върху фината тъкан на мозъка. Това може да предизвика трайно неразположение или слабоумие. Отначало то се проявява като вцепененост и умора и ако обучаващият се упорито продължава да медитира, последствията могат да станат много сериозни. При умора медитацията не бива да продължава - тя трябва да се прекрати още при първите признаци на неразположение. Опасностите могат да бъдат избегнати със здрав разум и с разбирането, че тялото трябва да се тренира постепенно и да се изгражда бавно. В замисъла на Великите нетърпението няма място.

2. Безумие. Това зло често спохожда ревностните учащи се, които упорстват в неразумния си натиск или се опитват преждевременно и непредпазливо да пробудят свещения огън чрез дихателни упражнения и други подобни практики; те плащат за необмисления си устрем и натиск със загуба на разсъдъка. Огънят не следва правилния геометричен път, не се образуват необходимите триъгълници и електричният флуид с растяща скорост и топлина се устремява нагоре, като буквално прогаря (мастично или изцяло) мозъчната тъкан. Това води до безумие, а понякога и до смърт.

Опасности за нервната система

Заболяванията на нервната система са по-чести в сравнение с тези, които пряко поразяват мозъка. Почти всички, които се занимават с медитация, осъзнават нейното въздействие върху нервната система. Понякога то се проявява като безсъние, повишена възбудимост, напрежение и безпокойство, които не позволяват на човека да се отпусне; като раздразнителност, неприсъща за него преди заниманията му с медитация; като спазми в крайниците и пръстите или тикове на очите; като депресии или понижена жизненост. Възможни са и много други индивидуални проявления на стреса и нервността в зависимост от природата и темперамент. Категорично твърдя, че нервностто (силно или слабо проявена) не би съществувала, ако обучаващия се следва законите на здравия разум, търпеливо изучава своя темперамент и внимателно осмисля конкретната необходимост от препоръчваните действия, без сляпо да прилага случайни форми и методи.

Посланията на Тибетеца (част 1) - А.А.Бейли

Писма за окултната медитация - А.А.Бейли

Има и други неща, но засега ще спра дотук.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нямах и грам понятие какво точно представлява медитация. Нито съм пробвала да медитирам - не ме е влечало никога.

Но скоро един приятел ми обясни, че свръхконцентрирането върху някакъв текстови материал, например, при приемането му, потъването максимално там и забравяне за околния свят, изолирането от последния, докато четеш, било вид медитация.

Ами че аз тогава доста медитирам, освен това така е не само с четенето. Излиза, че ние, хората, сме в перманентно състояние на медитация.

А то си е така де - :D човекът е "средина" между живота и смъртта.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:feel happy:

Така и така я подкарахме с Тибетецът, ето ви нещичко прясно- прясно :thumbsup2: :

Най-надеждният метод за установяване на контакт с душата е медитацията, затова и именно тя се препоръчва в качеството на такава практическа тренировка. Но преди да се пристъпи към непосредственото й осъществяване, важно е да се разбере същността и целта на медитацията. Има много различни форми и технически прийоми на медитация; някои са изящни и възвишени, други са разумни и практични, трети са тежки и трудно приложими. Затова в началото ученикът трябва добре да си изясни каква е целта на упражненията му по медитация.

Независимо от това каква техника ще избере ученикът за практическо използване, той трябва постоянно да помни, че ако иска да достигне крайната цел – контакт с душата, неговите тела трябва да пребивават в състояние на покой. За съжаление, често ни се налага да наблюдаваме точно обратното: учениците година след година се отдават на медитация, сменят техники и мантри, но игнорират (тъй като не го разбират) най-основното и фундаментално правило, гласящо, че всички тела трябва да са обединени, хармонични и да пребивават в покой.

:feel happy:

Дж.Кхул - Тибетецът, "Огледало на ученика"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest НиколаДамянов

Здравейте!

Благодаря на Станимир за хубавият пост /дълъг и обстоен/,в който се обяснява за медитацията.

Тази неща съм ги чел преди време и в съчетание с разговорите,които сме се провеждали с хора

практикуващи такава медитация /вече писах за това/ установих,че "файдата" :) е доста малка,а хората

хвърляха доста сили,време и енергии ...

ОК! Всеки има право на избор и отговаря за действията си...

Може би като последно по темата бих искал да повтора за "ключа",който човек трябва да намери и после да

решава как да медитира... Споменах за инволюционен и еволюционен период /опр. по Учителя/.Ако се навлезе

по-дълбока в нещата ще се види какви са целите и стремежите на един медитиращ тогава и

какво е положението сега?

Значи при инволюцията - това "потъване" /най-общо казано/ на човечеството в материята изисква от медитиращият

/адепт,новороден...те винаги си ги има/ една дистанция... едно усамотяване /пещери,манастири .../

Много е трудна Работата/просветлението в такива периоди... Значи чрез този вид медитеция може да се излъчи

човек,да отиде да помага на нуждаещ се,да дава духовни съвети,...може и група духовни да правят свои срещи и

да работят за духовното си повдигане или върху решението на общочовешки проблеми...

С една дума хората са били ограничени и не са могли да хванат самолета и след няколко часа да направят

духовната си сбирка или... да се качат на езерата с лифта за един час и да направят динамична медитация /Паневритмия/+

вкусен пикник+сладки духовни разговори и да се върнат след 3-4 часа заредени и окрилени от получената Светлина! :)

Да не забравяме,че сега е не само еволюционен период,ами и ликвидационен век.Какво съчетание само ...!!! /теми за доста размисли има/

Има и отговор на въпроса,защо все пак когато нещата са толкова прости има хора,които се занимават с "отживелици",...

но може би някой друг път, защото хич не ми се нравят тежките и тромави постове... /а и от много думи,човек може повече да се обърка/.

Важното е да се хване смисъла на един пост,а всичко друго човек може да си го доизясни "сам"... :)

И особено лесно всичко става,ако човек се научи да медитира по "новому" !

Поздрави!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мир и Любов Братко :feel happy:

ОК! Всеки има право на избор и отговаря за действията си...

така си е! :thumbsup:

"Ни по ново му, ни по старо му - най по Благо му..." :thumbsup2::feel happy:

поздравки на теб и на всички с Мир и Любов

:feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нека да дадем ново определение за медитицията от гледна точка на Бог, Който е Любовно съзнание. Да медитираш означава да отдадеш с Любов и благодарност цялото си същество на Бога, без никакъв остатък, да се подчиниш на Неговата Воля, да нямаш собствена такава и да Го оставиш да прави с тебе каквото намери за добре; изцяло, без задръжки да Му се довериш, защото знаеш, защото чувстваш, че това е най-доброто за теб и че това, което става, когато се отдаваш по този начин на Бога, трансформира цялото ти същество, открива пред вътрешния ти взор нови хоризонти и нови, Божествени измерения, дава ти Любовно прозрение за нещата и ти ги виждаш в нова светлина, недостъпна за очите на другите, защото само Божията Любов дарява човека с подобно прозрение, при което цялата Вселена пулсира в Любов, при което цялата Вселена и всяко същество е Любов, при което няма, не съществува нищо друго, освен Любов и благодарност, чрез които Любовта благодари на самата себе си.

Из "Евангелие на Любовта"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нека да дадем ново определение за медитицията от гледна точка на Бог, Който е Любовно съзнание. Да медитираш означава да отдадеш с Любов и благодарност цялото си същество на Бога, без никакъв остатък, да се подчиниш на Неговата Воля, да нямаш собствена такава и да Го оставиш да прави с тебе каквото намери за добре; изцяло, без задръжки да Му се довериш, защото знаеш, защото чувстваш, че това е най-доброто за теб и че това, което става, когато се отдаваш по този начин на Бога, трансформира цялото ти същество, открива пред вътрешния ти взор нови хоризонти и нови, Божествени измерения, дава ти Любовно прозрение за нещата и ти ги виждаш в нова светлина, недостъпна за очите на другите, защото само Божията Любов дарява човека с подобно прозрение, при което цялата Вселена пулсира в Любов, при което цялата Вселена и всяко същество е Любов, при което няма, не съществува нищо друго, освен Любов и благодарност, чрез които Любовта благодари на самата себе си.

Из "Евангелие на Любовта"

Прекрасен метод!

Наричам го - Да се оставиш. Да се пуснеш по течението.

А в християнството е:

"Отче, в твоите ръце предавам Духът си."

Тогава липсва всякакво желание.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Просто упражнение от типа на медитация за освобождаване от негативни емиции и напрежения:

Може да направите един експеримент. Когато чувствате силно безпокойство или напрежение седнете на брега на река или около течаща вода и просто гледайте водата. След няколко минути ще почувствате някакво магнетично привличане, сякаш вашият ум се привлича към посоката на водния поток, за кратко време всичката болка, заблуждения, всичко, каквото е имало във вас бива отнесено заедно с потока. Ставате свежи.

Шри Шри Рави Шанкар

11 февруари 2008 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:)

Благодаря Максим.

Мисля че затова и вземането на душ се отразява така благотвoрно на нервната система.

Редактирано от Любо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, повечето в днешно време си имаме изкуствен водопад вкъщи - право от душа. Помага не само за отмиване на собствените отрицателни мисли, но и на някои чужди външни "наслагвания", стига да не са много силни и дълбоки. Има хора, които сякаш те омацват с поглед или думи. Аз успешно и целенасочено използвам този метод заради чувството за лекота, приливът на енергия и положително настроение, които носи. Да не забравяме, че е нужно често да отмиваме собствените си "наслагвания", както и да перем дрехите си.

Понякога са необходими по-силни методи - свързани с "миене" отвътре навън, неминуемо изискващи разбиране, прошка и любов.

Възможно е "чистене" и с използване на агресивни методи, противопоставяйки се, един вид духовна война, но то е все едно да се изцапаш сам още повече отвътре, докато ужким се чистиш отвън.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...медитация за доброволно и съзнателно отдаване на енергия на страдащите същества и планетата като цяло...?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Още преди да попадна на Словото на Учителя, вкъщи ми попадна една книга на Ошо, в която се говореше за медитация. Стилът, по който са написани всичките му книги е изумителен и поразява с откровението и неподправеността на всяк една дума, като че извиращи от онзи дълбок извор, към който всички се стремим.

Зная, че в град Пуна, в Индия има духовен център, подобен на центровте на Братството във Франция и Канада, където всяка година се стичат стотици хиляди хора, за да разучават и прилагат духовни практики. Мисля, че ще бъде неоценимо щастие, ако намерим начин за връзка с тези хора и им предадем Паневритмията, тя е така лесна, приятна, подходяща за всеки.

Пиша тези редове, защото сигурно някой има идея как може да стане това, възможно е дори някой да е ходил и до Индия. Сигурен съм, че Паневритмията рано или късно ще стане известна на хората там, защото влиянието й по света нараства!

Амин

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest BlueHawaii

"Щом наблюдаваш другите, кой как стои, как се моли, това не е медитация. За медитация се иска голяма стая, да няма кой да ви смущава, да сте на разстояние 1/2 м една от друга. "

"Ние не можем да изменим Божиите закони. Говорите за ангелите. Виждали ли сте ангели? Да се яви човек в ангелска форма, е така мощен, така подвижен, да видиш един ангел, никога няма да забравиш тази подвижност, която има. Някой седнал, затвори очите си и казва: „Медитирам.“ Не се лъжете, това не са Божествени работи, това са фокуси. Някой път котката като седне при дупката на мишката, казва: „Не се интересувам от нищо“, но ушите ѝ са нащрек. Казва: „Мен ме интересуват важни въпроси за битието, как е създаден светът.“ Мишката е по-умна от котката. Казва: „Говориш ли истината?“ – „Очите ми са затворени, можеш да ходиш около мене, даже можеш да се качиш на гърба ми, нищо няма да ти кажа.“ – „Вярно ли говориш?“ – „Опитай.“ Мишката излезе, котката мълчи и веднъж, дваж като дойде до нея, отвори си очите, казва: „Защо ме смущаваш в мойта медитация? Кой ти даде правото? Аз ще те изнеса навън и още веднъж, като размишлявам, да не ме смущаваш.“ Какво става, като я изнесе навън, вие знаете.

Като седите със затворени очи, от лицето ви да излиза светлина и топлина и който минава край вас, да чувствува, че има нещо Божествено. Аз считам, че Слънцето е един голям светия. Едно време нашата Земя беше светица, но изгуби нещо, съгреши, изгуби топлината си. Благодарение, че Слънцето свети, изпраща своята енергия. Благодарим на всички светии. Всички слънца са светии. Онези планети, като нашата Земя, са обикновени хора, които са влезли в материалния живот и очакват подаянието от светиите. Сега казвате: „Ние имаме светии.“ Аз бих желал не само един светия да имаме, но всички хора да бъдат светии. Светиите горят, и макар че горят, много хубав е този огън, на който горят. Това са най-добрите хора на света, които съществуват. Те са хора, които влизат в положението на другите, навсякъде. Един светия заема на Земята незабележителна роля. Много светии има, които живеят по големите градове, живеят между хората и никой не ги забелязва. Те помагат навсякъде."

източник: Движение в природата

" Дълбоко от душата си пожелайте на всички поименно и те да имат туй благо, което вие имате. Пожелайте във вас да ги повдигнете. Постарайте се някой път да видите, че те светят във вас. Не се спирайте върху техните погрешки, не оставяйте да проникват те във вашето съзнание, а да са пред вас като свещи. По-дълбоко идете. Всяка една душа има наслоения от миналото, такива пластове! Туй наслоение трябва да се пробие. Те са като в някоя рудница затворени и вие трябва да влезете като първия спасител между тях. Може би някой от учениците да е обезсърчен, да каже: „Тази работа няма да я бъде, аз ще напусна Школата“. Ти със своята мисъл ще се притечеш, ще кажеш: „Братко, аз съм с теб, моята душа е с тебе!“, ще го насърчиш. Това е Любов. Ако тъй казвате всяка вечер... А вие сега какво правите? Седнете, започнете вашето медитиране: „Онзи там на първите столове седнал, той да ми говори! Само той знае, 10 години как е в Школата, нищо не знае, пък сега дошъл да ми се показва, че е нещо“. Медитация е това. „Че как досега този Учител не е могъл да го поправи? Ако беше той от Бога пратен, той трябваше да пусне този ток, да стане светия. Тази работа няма да я бъде“. За някоя си сестра, хайде да не казвам името: „Ха, тази младата, сега влязла в Школата, а ние от толкова години сме, стари, а тя едва влязла, знаем я ние“. Това са спънки за един окултен ученик. Млади, стари – няма! Грешките на хората, това са благоприятни условия за вас да се развивате. Това трябва да го знаете.

И в този свят, ако вие искате да знаете, праведните хора са грешни, а грешните са праведни. Защото един грешник, който се е оцапал, той казва: „Господи, в мене вече нищо не остана, аз толкова много съм се оцапал! Аз зная, аз опитах всичките хора и отсега нататък от хората не очаквам нищо. От Тебе очаквам, Ти няма да ми изневериш; всички хора ми изневериха. Аз опитах всички хора и сега, каквото ми кажеш, ще го правя“. И почне да се повдига. А праведният каже: „Аз съм способен, това ще направя, онова ще направя“. Той седи и в края на краищата нищо не излезе. А онзи, падналият, няма да се минат 5–6 години, той ще се повдигне, Бог ще му помогне."

източник: Тъмното петно в съзнанието

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересно ми е каква медитация се прави в съвременния град, от съвременния човек :hmmmmm: . Примерно с нормално семейство от 3-4 човека, където всеки ходи напред-назад и нещо си прави, има включен телевизор, компютри или някакъв източник на звук.

Абсолютно няма условия за медитация.

Добре, да предположим, че човекът живее сам, или в момента поне е оставен сам в къщи. Но тогава:

1. чува се пеенето на птиците

2. чува се уличния шум, понякога доста силен, или може би си слагате шумоизолиращи дограми

3. да не говорим в момент на медитация да ти се разсвири алармата на колата на комшията

4. или отгоре съседското дете да реши да играе на топчета по теракота, или съседката да реши да чисти с прахосмукачка например

5. дори и посочените в точки 1-4 шумове по някакъв начин да се изолират, макар, че не мога да се сетя как

у дома си има шумове битови:

например, бръмченето на хладилника, шума от водата по канализацията, дори и комшията ви да се къпе, то се чува и у вас

айде...стига толкова

И така....как медитирате и при какви условия се чуда :hmmmmm:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не медитацията се осигурява от тишината, а медитацията осигурява тишината.

И все пак, за един начинаещ по медитация.......всякакви външни шумове биха го разсейвали

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Така е. Дори начинаещият медитиращ биха го разсейвали повече вътрешните шумове, отколкото външните. И най-често тия вътрешни шумове принуждават ума на човек да обърне внимание на външните.

Разсеяното съзнание (викшипта) е една от формите на съзнание, според йога. Такова съзнание е възбудено от някакъв обект (спомен или мечта, бръмченето на хладилника или гладния стомах), а самото съзнание няма контрол над възбудата си. При подобна възбуда е възможна стабилност на вниманието, доколкото то е зависимо от дразнителя на обекта. Но степента на тая зависима стабилност е разсеяността, която отклонява медитиращия от владеенето на съзнанието, предавайки това владеене извън себе си.

----

Молитвата, като западен аналог на медитацията, също не би трябвало да стои зависима от глада или шумния съсед. Творчеството - макар йога да признава съсредоточеността в творчеството, отхвърля дълбоката медитативна същност у него - е отново западен парарел на медитацията. Творчеството понякога иска тишина, но най-вече това е тишина от клишетата.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има една "медитация", която е отчасти и "коцентрация". Тя се състои в това да уловиш и чуеш всички възможни звуци, които те заобикалят а очите едновременно с това да "обхванат" целия диапазон на "виждането". Така се обръща внимание и на периферното зрение. Разбира се медитацията може да се изпълнява навсякъде, като много ефективана е точно като вървиш. Отправна точка е нещо като "фокус" върху ръцете.

Тази медитация претоварва съзнанието. Огромната информация която приемат сетивата, кара мозъкът да активира целия си наличен потенциал за да може да я обработи. И в един момент активира в този процес на обработка, дори енергията изразходвана преди това за мислене. Така мислите спират и се достига състояние на "тишина".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Наистина в съвременния град няма условия за медитация, дори и в по-малките градове. Изкуствените шумове, особено тези на автомобилите внасят сериозна дисхармония в пространството. На мен лично ми влияят, но съвсем слабо. Също по-сериозен дразнител са разговорите на по-висок тон, когато са заредени с негативни емоции. Но и от това може човек да се абстрахира. Виж, когато някой ми влезе в стаята докато медитирам, просто медитацията ми приключва.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Преди време се бях включила в една медитация, чрез пеене на мантри. Получи се доста добре, имаше ефект за мен поне. До известна степен позволява изолация и "независимост" от околните шумове. Стига седящия точно до теб, да не пее силно и фалшиво. :whistling: Човек може да го практикува и сам, може и заедно няколко човека. Мисля, че има голямо значение кой участва, също както и при паневритмията, създава се обща духовна връзка между всички и това може да бъде много положително и хубаво състояние.

Според мен самата паневритмия е динамична медитация. Музиката, движенията, всички елементи от нея, не са случайно подбрани(е то е ясно де), съдържат, точно както и мантрите, трансцеденталност, малко вълшебство. :sorcerer: Също осигурява известна защита от по-незначителни шумове.

Да медитираш чрез пълна безшумна концентрация "в себе си", чрез откъсване от външния свят изисква да намериш тихо и уединено място, което в днешното забързано и доста шумно ежедневие е проблематично.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×