Jump to content
Порталът към съзнателен живот
mecholari

Теория на торсионните полета

Recommended Posts

http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=47244

На този адрес можете да прочетете теорията на торсионните полета, както и друга интересна информация за достиженията на съвременната наука.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Знаеш ли - интересно ми е, дори много - можеш ли синтезирано да обобщиш важните положения на теорията. Иначе зза четене има много - то информацията в тези дни е проблем с преизобилието си...

Me`oari, прочетох статията - твоя ли е? Много е интересна и мултидисциплинарна! Заинтригува ме силно!!! По-късно ще те питам по нея!

Приятен ден!

Редактирано от Орлин

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Знаеш ли - интересно ми е, дори много - можеш ли синтезирано да обобщиш важните положения на теорията. Иначе зза четене има много - то информацията в тези дни е проблем с преизобилието си...

Me`oari, прочетох статията - твоя ли е? Много е интересна и мултидисциплинарна! Заинтригува ме силно!!! По-късно ще те питам по нея!

Приятен ден!

О, Орлине това е дългогодишен труд на екип от руски и български учени. Аз само съм събрал информацията.

http://www.spiralata.net/nakratko/palu6ev.html

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

mecholari, браво за страхотната тема !

Не е нужно непременно да имаш силно развити ясновидски способности, за да стигнеш до логичния извод за съществуване на акаша-записи / информационни банки.

Въпреки че боравим с понятия като”безкрайност”, то ясно е, че нашите сетива и изобщо възможности са доста ограничени и мисля, че не сме в състояние докрай да схванем безкрайността. Но поне си даваме сметка, че е така.

От известно време се запалих да търся статии по астрофизика и космология за така наречените “тъмна материя” и “тъмна енергия” и смятам, че те имат пряка връзка с теорият за торсионните полета. Мисля, че названията “тъмна” идват точно в смисъл на неясна, непозната. Съществуването им е доказано индиректно,поне за сега не можем да ги наблюдаваме.Оказва се, че човечеството реално наблюдава и познава една много малка част от света, който ни заобикаля. ето една такава статия

“Нашите мисли и чувства са торсиони. Мисълта може да влияе сама на себе си, тоест представлява самоорганизираща се структура, която има самостоятелен живот

...................................

“Теорема на Годел за познанието

Тя гласи, че обясненията на безкрайното не могат да бъдат достигнати използувайки крайни средства. Другояче казано - нашето рационално мислене и здрав размисъл не са достатъчни за разбирането на истинската природа на действителността (реалността). И колкото по-дълбоко навлизаме в новите научни открития толкова повече навлизаме в слоестата тъкан на илюзията, маята. Не можем да знаем всичко относно дадена ситуация когато сме вътре във ситуацията. Само вън от ситуацията можем да разберем нейните връзки с останалата действителност, а това не е възможно в рационалния свят. Ние не можем да разгледаме Вселената от всички ъгли и да добием цялостна представа за нея като единно цяло тъй като тя е необятна. Така че разглеждайки отделни нейни части и закони, правейки предположения, приближения, опростявания ние винаги добиваме изкривена и частична представа за Вселената. Ако успеем да погледнем на Вселената извън нея, ще добием точна представа за нея. Истинска представа само за даден обект можем да получим влизайки във връзка със Световното поле на съзнанието. Чистото знание получава само човекът със чисто сърце. Само високонравствените хора могат да използуват достиженията на науката за благото на човечеството.”

...................................

“Пространството и времето са многомерни поради което съществуват паралелни светове с по фини енергии и по-различни закони например света на чувствата, света на мислите, причинния свят, духовния свят и др. Физическия свят е отражение (проекция) на света на висшата реалност, а светът на висшата реалност е безкраен, вечен, неизменен. В него отсъствуват категории като пространство, време,движение, еволюция, раждане, смърт. Информацията е формата на всичко, тя е потенциал на бъдещата енергия. Във финия свят протичат главно процеси на информационен обмен.”

Много добре е казано mecholari !

Беинса Дуно също казва, по памет,че нашият свят е част от други, намират се един в друг подобно люспите на лука.

Редактирано от Атлантида

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest hrisko_89

Досега вярвах, че въпросните торсионни полета са научно обяснение на паранормалното, докато не прочетох този доста подробен и добре обоснован коментар, в който се обяснява защо Тихоплав, Шипов и др. са псевдоучени и как техните псевдонаучни възгледи ( според автора на статията) са оцелели вече 20 години. Аз вярвах ( сега не знам дали да вярвам), че паранормалното е доказано научно, най - вече защото ми се искаше да вярвам ...От друга страна съм се питал, защо след като нещо е доказано не е станало общоизвестен факт, не се учи в училище. Ето една подробно обоснована критика, с посочени критерии за отkрояване на истинска от псевдонаука . Мненията са под анотацията на книгата.

http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=16887

Редактирано от hrisko_89

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Досега вярвах, че въпросните торсионни полета са научно обяснение на паранормалното, докато не прочетох този доста подробен и добре обоснован коментар, в който се обяснява защо Тихоплав, Шипов и др. са псевдоучени и как техните псевдонаучни възгледи ( според автора на статията) са оцелели вече 20 години.

Ето една подробно обоснована критика, с посочени критерии за отkрояване на истинска от псевдонаука . Мненията са под анотацията на книгата.

http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=16887

Погледнах коментарите за книгата на акад. Шипов. Особено по-дългият!

Нищо ново под слънцето. :(

Материализъм, научна завист и лична злоба се леят като мусон.. нищо ново... :o:(

Именно Шипов бе очаквано да стане Нобелов лауреат по физика, и то именно за теорията му!!!

Едно време никак не е било лесно да се ставане професор, поне в Русия!

Наистина са му дали много сериозно финансиране и възможности да работи по теория на единното поле. Според много хора той е гении и наистина я е открил, но това е друга тема.

Шипов е бил приеман от всички за научен гений,

но след като е казал, че след целия си труд стига до идеята за Бог - са го обявили за луд...

Сега той е гений само за тази част от учените, които приемат идеята за Бога.

И ето и още няколко коментара към книгата, цитирам:

* Много ми е интересно как уважаемият господин Рангелов е имал шанса да учи заедно в МГУ (Минно геоложки университет) със едно от най-големите светила на руската физика, самият акедимик Шипов? Може би уважемият господин Рангелов е бил на един чин или катедра със акaдeмик Акимов? :rolleyes:

* Подкрепям хипотезите на професор Шипов. Това е област в която няма стриктно научно обяснение на произходящото.

Материалистичният подход не може да обясни защо например съществува радиовръзка във вакуума на космическото пространство. Какъв е носителят-материален или нематериален? Ще работят ли ел.двигателите във вакуум и ако Да,то как магнитните силови линии преодоляват нематериалното пространство между статора и ротора?

Науките които сме изучавали в училищата и университетите все повече и повече са в противоречие с натрупваните данни и ако разчитате на тях за да сте категорични в осъждането на една или друга научна хипотеза, уверявам Ви, дълбоко грешите!

Чел съм достатъчно рецензии от световни учени за постигнатото от Професор Шипов за да се впечатля от състудента-българин който не би разбрал дори да седи между двама бъдещи Нобелисти, но щеше да ги опюе и тях!

Редактирано от Viki3

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Знаеш ли - интересно ми е, дори много - можеш ли синтезирано да обобщиш важните положения на теорията.

"...Теорията на физичния вакуум променя значително представата ни за света.

Тази промяна засяга преди всичко един от главните проблеми на естествознанието: отношението материя - съзнание. Досега физиката изучаваше явленията, без да взема предвид влиянието на съзнанието върху процесите, протичащи в природата, считайки че човешкото съзнание играе второстепенна роля по отношение на материята...

Забележително постижение на новата теория е научното предвиждане за съществуването на света на фината материя и света на висшата реалност, имащи съществена роля в еволюцията на материята и човека.

Има достатъчно силно основание да се счита, че торсионните полета от теорията на физичния вакуум съответстват на различни нива от света на фината материя. Тези нива, отдавна описани в религиозните трактати и езотеричната литература, са тясно свързани със съзнанието на човека.

От друга страна, съчетанието на индуктивните и дедуктивните методи за изучаване на реалността може да доведе до синтез на точната наука с религиозната мъдрост.

Настъпва времето за синтез на науката и религията, при което науката, използваща знанията за физичния вакуум, протяга ръка на религията, ориентирайки се към създаване в бъдеще на метанаука, която да обедини науката, изкуството и религията...."

част от увода към книгата на Шипов от

http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=16887

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Накратко:

- псевдонауките търсят отзвук и аудитория далеч от научната общност, или в специалисти от други научни области, недобре запознати с тематиката

- Или не се цитират научни изследвания, или се цитират избирфателно или частично, тоест хипотезите се нагласяват

- Разчита се на субективни опитности, вместо на обективни експерименти, проведени по стандартите на научната методология.

- В огромна степен се позовавават на вярата в авторитет, вместо базиране на обективна непредубедена неутрална логика/трезво мислене.

Съвременната научна психология, а именно когнитивната наука разполага с добър инструментариум за описание на психичните процеси, развиващи се в умовете на правещите псевдонаука - тук само мога да загатна, че в огромната си част тези процеси представляват когнитивни изкривявания, логически сривове и заблуди. Псевдонаука определено има!

...................

Но! Едно голямо НО!

На свой ред научните методи, особено що се отнася до психиката или до субчастиците, са все още тежички, грубички и опосредствени. Не съм специалист в областта на физиката, но имам някакви познания за съвременната научна експериментална психология/ когнитивна наука. Изключително обективна е! Изключително безпристрастно честна е! Напредъкът и се базира на строгия постъпателен научен метод, пропускането на който най-често води до фантазми и псевдонаука, поле за добър бизнес с човешките предразсъдъци, но не и истинска наука! Обаче, все пак, наблюденията ми над правещите съвременната научна психология говорят, че тънката граница между здравата научна скептика и грубия тесногръд редукционизъм и материализъм често бива прекрачвана. Или въобще въпросният тесногръд материализъм бива приеман за когнитивен и експериментален контекст в полето на науката!

Според мен, е нужно съзнанието на честния учен да бъде разтворено за непознатото. Тази разтвореност е и нужен психичен ингредиент за случването на творческия научен процес в когницията на изследователя, а именно на комбиниране на вече наличните познания, изследването им, достигането до нови структурни аналогии в тях и надхвърляне на познатото, трансформиране на наличното знание в откривателство! Последната степен от творческия процес се състои именно в това надхвърляне, трансформиране, а то се случва в по-голяма степен чрез паралелното процесиране на информацията в несъзнаваното на учения. Това състояние само по себе си принципно, неврологично и когнитивно не се различава от молитвения транс и съзерцанието. И тук науката се среща с отдавна известни методи! На това най-високо ниво на научно творчество когницията на учения в тези творчески моменти, часове или дни практически не се различава от тази на религиозния мистик в състояние на съзерцание. Разликата е в теоретичната обосновка, а не в практическия процес! Когнитивната наука (и по-специално изследванията за творчеството)твърди, че в тази степен на трансформация на знание имаме само работа с информация: комбинирана, изследвана и трансформирана. Религиозният пък би казал, че има намеса на друга дименсия... Но, практически разлика няма! Накратко, за успешното правене на наука на високо ниво условието е ученият да умее да поставя когницията си в такова разтворено състояние на процесиране на дълбинни аналогии, индукции и дедукции на сублиминално ниво. А умението да постига това състояние го прави истински обективен и непредубеден учен!

Горните редове са наистина частични и биха могли да бъдат разбрани криво при липса на познание за когн. наука. Но, както ида е ...

п.п.: може би това мнение е за "науката и учените през епохата на водолея" -пуснах го и след това видях. Molq iztriite tuk - shte prehvarlia mnenieto v drugata tema!

Редактирано от Орлин Баев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Накратко:

- псевдонауките търсят отзвук и аудитория далеч от научната общност, или в специалисти от други научни области, недобре запознати с тематиката

- Или не се цитират научни изследвания, или се цитират избирфателно или частично, тоест хипотезите се нагласяват

- Разчита се на субективни опитности, вместо на обективни експерименти, проведени по стандартите на научната методология.

- В огромна степен се позовавават на вярата в авторитет, вместо базиране на обективна непредубедена неутрална логика/трезво мислене.

Да, има псевдо-наука.

Има и наука.

Има и научна злоба и завист.

Има и посредствени титлогонци. Има и неразбрани гений.

И неразбиране. И нежелание за постигане на разбиране.

Сещам се за Галилео Галилей.

Айнщин след 40 години работа (а казват, че и жена му е била не по-малък гений от него и му е помагала) не успява да открие теория, примиряваща големите противоречия във физиката.

И изведнъж пред едно френско радио казва, че се прекланя пред Беинса Дуно.

Шипов и той извървява пътя от краен материализъм до силата и дързоста в материалистична комунистическа Русия да говори за Бог!

Редактирано от Viki3

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за прекрасното видео!:thumbsup2:

С такива визуализации учениците ще учат с огромно удоволствие!

А някой срещал ли е скоро интересни резултати от ЦЕРН?

Казаха ми, че е имало статии как новите частици се държели странно:

едни се движели по права линия, други - дъговидно, трети - като спирала, други - по права линия и после избухват.

......Всъщност това отговаря на някои древни описания на различните видове прана.

Редактирано от Дъгата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

http://www.kaldata.c...showtopic=47244

На този адрес можете да прочетете теорията на торсионните полета, както и друга интересна информация за достиженията на съвременната наука.

Само висшите нравствени качества, Вишва Нирмала Дхарма, които са основа на чистата Божествена любов, любов без причина и очакване, любов заради чистата радост и вечното блаженство, любов която е едно с Истината и Познанието - може да създава най-фините информационни полета способни да създават и управляват цели светове, те са основата на живота, красотата и хармонията и са способни да усъвършенствуват сами себе си, те са безкрайни и вечни.

Ако Любовта във Всемира създава живота, то Мъдростта и Невинността го крепи, а Дхармата е тяхното проявление. Хармонията и Равновесието в Природата са външен израз на Мъдростта, а Радостта е усмивката на Мъдростта.

В колко от нашите мисли има творчество и в колко от тези мисли има любов ? Служим пи на любовта доброволно ? Науката ни показва, че ние не сме част от материалната вселена , а част от едно съзнание.Ние сме танцуващи съзнания в бална зала, в която няма нищо материално . Ние движим тялото, ума и духа си в някакви ексцентрични модели, защото не сме напълно прегърнали идеята, че сме част от едно първоначално съзнание.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 24.05.2011 г. at 13:00, KirilChurulingov каза:

Науката ни показва, че ние не сме част от материалната вселена , а част от едно съзнание.....

....защото не сме напълно прегърнали идеята, че сме част от едно първоначално съзнание.

По отношение на първата част от цитата бих възразил, че науката изобщо НЕ показва, че не сме част от материалното! А това, че сме част от едно съзнание е основната парадигма на Трансхуманизма! Уловката на трансхуманистичната идея е че всички хора формираме това Колективно съзнание!!!!! Което си е нагъл акт на метакомуникативно-внушаващо желание за ,,привързване" към ,,специфичен" егрегор.

От това твърдение стигам и до вероятното обяснение на втората част от цитата. Защото е наистина добре, поне според мен, че не сме ,,прегърнали напълно идеята", тъй като това отразява все пак, че в обществото все още има разумни хора, които ,,отсяват" истината от ,,моркова на чуждите властови желания"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А доколкото е изучен и обществено НЕсподелен символния език на подсъзнанието, толкова и ,,ясно" осъзнавано ще е твърдението, че ,,каквото посееш - това ще пожънеш" и основата на този похват - че всичко се базира на цикъла "мисълта, която движи чувствата, които са предизвикани от мислите".

Съответно в това ,,двойно спирално" , "мислено-чувствено поточе" като ,,посееш" определени меми, със сигурност ще  се манифестират определени мисловно-чувствени модели. Та и ОКР-та...

Но все пак по темата за торсионните полета вероятно ще е ползотворно да напомня това, че завихрянето или торсионното проявление е възможно при наличие на дихотомия. Или поне два аспекта. Защото завихреното движение е обединяващо. То представлява последователно преминаване през екстремумите на влиянието на двата аспекта. Най-нагледния пример в 3D е кръговата орбита, в която двата аспекта на влияние са центробежната и центростремителната сили.

А пък връзката между торсионното движение и енергийната природа на мислите всеки може да си я направи...

Само като се замислим за дадена цел и губим вниманието върху заобикалящото. Когато пък насоченото ни внимание е към непосредствено заобикалящото ни се губи вниманието от целта. Съзнателният ни умствен процес се подчинява на Принципа на неопределеността на Хайзенберг, а той дефинира невъзможността за точно определяне на двата параметъра на елементарните частици - местоположение(частица) и енергия(вълна).

От тук пък, доста абстрактно, но за това пък целесъобразно по оттошение на личната свобода, е добре да се запитам. При положение, че торсионното движение ,,отваря" възможност за навлизане на допълнителна сила в системата, то защо не се използва този феномен. Или поне да се изгради още една отоплителна инсталация с ,,торсионен двигател", както тази изградена от фирма ,,Деметра гея" в сградата на КТ Подкрепа.  

Опа... то фирмата я заличиха от Търговския дрегистър скоро след монтажа. А пък избрания за почетен председател на дружеството - д-р Константин Тренчев вече не е председател на КТ Подкрепа, щото се пенсионира...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тази тема в този сайт я осакатиха. Не се отваря първата ѝ страница. Там беше посочен и филм "Free energy, the race to zero point". Но пък последната седмица в "Бразди" гледах за една софийска оранжерия, която ползва браунов газ за отопление. За това мисля, че е удачно да пусна тук този филм:

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И аз се чудех кой филм си ,,закачил''?! :)

ако не е проблем, ето ти шерабъл линк за филма от драйва ми

https://drive.google.com/file/d/0BwcveiwoIxepeEJvWHI2T0dOdU0/view?usp=drivesdk

Ето и за субтитрите

https://drive.google.com/file/d/0BwcveiwoIxepZGxNSVZULW1QX2M/view?usp=drivesdk

 

А по отношение на филма, който си линкнал- не само по ,,Бразди" го даваха! По-миналата година също го излъчиха и направо се изкефих! Ил Браун е страхотен пример за неимоверно широкия диапазон на българския колективен дух. От тотални идиоти до гениални учени и то при стопяващо се население!?!

Дано тези момчета от БАН, които отново разработват заедно с дъщерята на Ил Браун неговите постижения в изследването на ,,разделената вода" да получат реализация!

Не ми се иска да прозвучи обезкуражаващо, но бизнес интересите към момента определено са ограничавани от ,,някои-" монополни интереси. Но пък напоследък има ,,разчупване" - Дюпонци се ,,отказаха" уж от пластмасите, заради чието производство съсипаха цяла друга индустрия, изхранвала множество национални стопанства в началото на миналия век:

https://www.obekti.bg/misterii/teoriya-na-marihuanizaciyata

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мечолари, имам и още две малки книжки, които мога да кача в сайта, ако имаш желание!

А и за малко да забравя един интересен момент със звукова вълна и корелацията на структурата на воден поток

 

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 2 часа, kipenzov каза:

А по отношение на филма, който си линкнал- не само по ,,Бразди" го даваха! По-миналата година също го излъчиха и направо се изкефих! Ил Браун е страхотен пример за неимоверно широкия диапазон на българския колективен дух. От тотални идиоти до гениални учени и то при стопяващо се население!?!

Струва ми се че малко не се разбрахме. Гледах по "Бразди" за приложение на брауновия газ в софийска оранжерия. Те са си намалили разходите за отопление с около 30%. Това за енергетиката е невероятен резултат.  Иначе ползват и пелети. 

https://www.bnt.bg/bg/a/super-tekhnologichna-oranzheriya-koyato-izpolzva-braunov-gaz-za-otoplenie

Преди около десет години с един приятел правихме браунов газ на основата на електролиза. Така на една дълга и тънка пръчка забита в земята набучихме шише от "Кока Кола" от 0,5 л. През маркуч го напълнихме с браунов газ, и отдолу го запалихме със запалка. Шишето изхвърча като ракета и за малко щеше да счупи една улична лампа. Щяхме да слагаме електролизна  клетка на едно "Рено Клио" но на мен ми се наложи да замина във чужбина и го прекратихме проекта. Колата я изхвърлих, защото се развали, отиде на вторични преди да успеем да го направим това.

Така или иначе брауновия газ ще има много бъдещи приложения.

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 1 час, mecholari каза:

Струва ми се че малко не се разбрахме.

Да! Помислих, че линкнатото филмче си гледал по ,,Бразди", а за него писах, че съм го гледал преди 2г. по БНТ. 

Иначе, когато пишеш за Браунов газ предполагам, че нямаш предвид освободения при обикновена електролиза водород?!? Щото има разлика и за това се нарича ,,Браунов", тъй като е смес от водород и оксиводород. А за разделянето на водата се използва импулсен ток на Тесла. За това и паралелно писах в темата за Н.Тесла...

Виждам, че нямаш желание да кача книжките на Линдеман за енергията от Нулевата точка и ефектът на студеното електричество, както и на Биърден за енергията от вакуума.

Но поне синхронично с Брауновия газ ето една презентация на изобретение

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 1 час, mecholari каза:

Струва ми се че малко не се разбрахме.

Да! Помислих, че линкнатото филмче си гледал по ,,Бразди", а за него писах, че съм го гледал преди 2г. по БНТ. 

Иначе, когато пишеш за Браунов газ предполагам, че нямаш предвид освободения при обикновена електролиза водород?!? Щото има разлика и за това се нарича ,,Браунов", тъй като е смес от водород и оксиводород. А за разделянето на водата се използва импулсен ток на Тесла. За това и паралелно писах в темата за Н.Тесла...

Виждам, че нямаш желание да кача книжките на Линдеман за енергията от Нулевата точка и ефектът на студеното електричество, както и на Биърден за енергията от вакуума.

Но поне синхронично с Брауновия газ ето една презентация на изобретение

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 1 час, mecholari каза:

Струва ми се че малко не се разбрахме.

Да! Помислих, че линкнатото филмче си гледал по ,,Бразди", а за него писах, че съм го гледал преди 2г. по БНТ. 

Иначе, когато пишеш за Браунов газ предполагам, че нямаш предвид освободения при обикновена електролиза водород?!? Щото има разлика и за това се нарича ,,Браунов", тъй като е смес от водород и оксиводород. А за разделянето на водата се използва импулсен ток на Тесла. За това и паралелно писах в темата за Н.Тесла...

Виждам, че нямаш желание да кача книжките на Линдеман за енергията от Нулевата точка и ефектът на студеното електричество, както и на Биърден за енергията от вакуума.

Но поне синхронично с Брауновия газ ето една презентация на изобретение

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ето ти тук разширената версия на филма:

От 16:24 до 17:05 се казва, че в началото е използвал електролиза и е получавал газ. Тогава не го е правил с бобина на Тесла. Аз не съм имал достъп до такава. Както и да го наречеш, този газ е горял пред очите ми. Ти правилно и педантично задълбай в терминологията. Аз много много не разбирам.

Ти си качвай каквото си искаш. Но сякаш ме ангажираш да те чета. Пускай нещо ако държиш на това, на друг може да му е полезно. Или търсиш точно определен ефект от мен? Да грабна идеята , да се вдъхновя, да стана велик изобретател? Някакви съвместни проекти? 

……………………….…………………..

Книги на Божидар Палюшев могат да се намерят тук: http://toyonus.com/01-Bulgarian/15.Knigi, statii, video - Besedi i ezoterika bulgarska/

Може да кликате и върху имената на книгите.

Bojidar Palyushev - Bogoslovie-1.pdf PDF Document 1.5 MB Dec 4 2014 8:29 PM
Bojidar Palyushev - Bogoslovie-2.pdf PDF Document 1.7 MB Dec 4 2014 8:29 PM
Bojidar Palyushev - Fizika na Boga-1 i 2.pdf PDF Document 20.1 MB Dec 4 2014 8:31 PM
Bojidar Palyushev - Fizika na Boga-3.pdf PDF Document 1.8 MB Dec 4 2014 8:29 PM
Bojidar Palyushev - Fizika na Boga-4.pdf PDF Document 1.9 MB Dec 4 2014 8:29 PM
Bojidar Palyushev - Fizika na Boga-5.pdf PDF Document 22.4 MB Dec 4 2014 8:31 PM
Bojidar Palyushev - Fizika na Boga-6.pdf PDF Document 3.3 MB Dec 4 2014 8:29 PM
Bojidar Palyushev - Fizika na Boga-7.pdf PDF Document 10.1 MB Dec 4 2014 8:30 PM
Bojidar Palyushev - Globlizam....pdf PDF Document 1.8 MB Dec 4 2014 8:29 PM
Bojidar Palyushev - Svetovnata konspiraciya.pdf PDF Document 2.1 MB Dec 4 2014 8:29 PM
Bojidar Palyushev - Teoriya na inteligentniya dizayn.pdf PDF Document 1.4 MB Dec 4 2014 8:29 PM
Bojidar Palyushev - Teoriya na kvantovata gravitaciya.pdf PDF Document

15.8 M

Dec 4 2014 8:30 

Редактирано от mecholari

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Снощи нещо се скапа връзката със сайта ...Но поне синхронично с Брауновия газ ето една презентация на изобретение

 

Линкът за филма и субтитрите на "Free energy, the race to zero point" ги качих с кеф от сърце, щото мислех, че ще са от помощ...

преди 4 часа, mecholari каза:

Или търсиш точно определен ефект от мен? 

Определено нямам претенции към теб, след като спомена, че си любител. Просто се надявах, че си сериозен изследовател, а не популяризатор и за това исках да дам каквото мога по темата. Не се нерви!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×