Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

За парите

Recommended Posts

Така е, Силви.

Всяко нещо в един момент опира до това "рано или късно". Ценното е по-рано да оценим тяхната "стойност", за да я използваме за нещо, което си заслужава.

Не случайно са измислили приказката: "Човек знае 2 и 200." И предполагам всеки има примери за това. Въпросът е какво правиш с 2 и какво с 200.

Някои хора с малко пари могат направят повече, отколкото тези, които ги притежават в по-голям размер.

Редактирано от Ради

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:)))) От 10 години работя с много хора и имам страхотни примери за това как парите променят хората. Един мил, сърдечен, отворен човек се превръща в намръщено и стиснато същество, което по цял ден си брои и подрежда банкнотите. А на въпроса защо го прави огтоваря - обичам да ги докосвам и да ги имам в ГОЛЕЕЕЕЕЕМИ количества. Този човек загуби всичките си приятели, пропи се, жена му го заряза. Има пари вярно е. Много пари. Но какво има друго? Може би само ужаса да не ги загуби. Тотална морална деградация. Отношението към хората се променя в зависимост от дебелината на портфейла. Човекът определено става слуга.

В крайна сметка колко важни са парите, за да се чувстваме добре и къде е границата? И колко са хората, които успяват да запазят равновението?

И аз бих искала да отида в Тибет, но нямам пари. Да де, ама ако ги имах, дали няма да поиска да си купя хубава кола, красиви дрехи? И дали няма да забравя, че мога да дам поне 20 стотинки на сгушилата се в ъгъла старица?

Виж, парите са много специална материя.Човек трябва да се замисли, ама мноооого задълбочено.Според мен нещата са така:

Парите са средство за живот, но първо да се разбере какъв живот искаш да живееш,какво искаш от живота и как да го постигнеш независимо в каква сфера.Всеки има нужда от пари защото живеем в материален свят и те са средството което може да ти осигури примерно някаква цел.Важно според мен е човек да се научи да уважава парите, или както се спомена по-горе да им бъде господар той/човека/.В противния случай се превръща в слуга и се погубва.В много случай това погубване е неосъзнато до края на живота му.

СПОРЕД МЕН:

Парите трябва да се уважават, не бъди техен роб, но и не ги пилей безразборно!

Да се научим да бъдем приятели с парите!

Поздрави

Таня2

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest pencil

ПАРИ

Повечето „идеалистично" настроени хора ще изпаднат сигурно в ужас, че в една книга за висши духовни ценности изведнъж става дума за пари.

Те не подозират, че и парите се подчиняват на - духовни закони и че те са форма, изразяваща духовни съотношения...

Те предпочитат изобщо да пренебрегват парите и паричните въпроси и аз разбирам това много добре, тъй като и за мен самия всички „парични операции" са една крайно неприятна необходимост в този земен живот.

Но тук само формата е отблъскваща, докато самата същност е в най-висша степен духовна. - - -

Четейки "курсовете" на борсата, никой не би помислил, че тук намират най-пьлен израз законите на Духа, който извиква на живот всичко материално. - -

За преобладаващото мнозинство от всички по-изтьнчени души „парите" са нещо крайно „мръсно", опипано от много ръце, и те се докосват до всичко свързано с парите едва с крайчеца на пръстите си, а и тогава правят това не без отвращение. -

И все пак парите са нещо свято и аз се осмелявам да заявя това, въпреки че зная как мнозина чудати светци ще ме обвинят в най-тежко богохулство. - - -

Не мога да помогна с нищо на такива благородни мечтатели и дори подозирам, че между тях сигурно има немалко, за които парите не са наистина „нещо свято", но са нещо, към което те се стремят с всички средства...

Парите са само един израз на стойността, която Духовното е успяло да вьплъти в материалния свят.

Духовните ценности в края на краищата са също имущество и богатство, тьй като няма такова имущество и няма такова богатство, за които да може да се твърди, че те така или иначе не дължат своя произход на духовни ценности.

Но ако ти, който си взел в ръка тази „Книга за щастието", си решен наистина да изградиш в днешно време своето щастие едва ли ще можеш да пренебрегнеш „парите".

Ше бъде необходимо да осъзнаеш, че парите съвсем не са толкова „мръсни", колкото ти е било внушавано и ще трябва да се научиш да говориш с известно благоговение за тях, ако искаш наистина да разбереш стойността им. -

Повтарям още веднъж: парите са нещо свято, защото са израз на стойността, която дадена духовна ценност е успяла да си създаде в този материален свят.

Наистина за повечето хора парите са само „платежно средство" и те не подозират, че на тази земя може - и в повечето случаи дори се налага - да се заплаща и с други ценности. - - -

Пригодността на парите да бьдат израз на висши духовни ценности е непозната за тях и те чувствуват като осквернение всяко разглеждане на парите като „израз на духовни ценности".

Въпреки това няма по-ясно доказателство за действието на духовните ценности в този материален свят от онова, което може да се изрази с пари или с парични еквиваленти.

Всички висши духовни ценности, появили се някога на тази земя, са поставяли многократно в движение парите и паричните еквиваленти.

За да могат да се изявят на тази земя, духовните ценности са принудени, така да се каже, да се свьржат с материята, сами да станат „материални", за да задвижат материята. -

Това е единственият начин дори само да уведомят материалния свят за своето съществувание.

Колкото и висока да е дадена духовна ценност, ако тя не съумее да постави в движение общовалидната изразна форма на материалиите стойности - парите, тя ще си остане непонятна и безполезна за човечеството. -

Колкото по-големи са сумите, които дадена духовна ценност задвижва, толкова по-здраво ще се утвърди тя в този материален свят. - - -

От това би могьл да извлечеш определена поука!

Никога не бива да очакваш, че с целия си „идеализъм" ти би могьл да дадеш нещо на човечеството и да спомогнеш за неговото добруване, докато продължаваш все още да презираш парите и паричните еквиваленти. - -

Не бива, разбира се, "да се кланяш на Мамона" и притежанието на парите не трябва да бъде за теб самоцел. Напротив, целият ти устрем трябва да има за цел само задвижването на парите, той трябва да е насочен не толкова към притежаването им, колкото към създаване на вьзможността все по-големи суми да бъдат поставяни в служба на духовни ценности. - -

Колкото и малко пари да имаш, винаги трябва да си даваш сметка за силата, вложена вьв всяка стотинка, която може да постави огромни суми в движение също както малкото камъче е в състояние да предизвика лавина. - - -

Трябва освен това да имаш доверие в движещата сила, скрита в парите!

Тази магическа сила реагира много чувствително на всяка липса на доверие и напротив - тя никога не разочарова непоклатимото доверие, съчетано и с търпение.

Колкото повече пари имаш възможност да пуснеш в „действие" за една добра сама по себе си работа, толкова по-големи са изгледите тези пари с течение на времето да ти се върнат с лихвите.

Но ако скъпернически и без всякакво доверие се стремиш да изпиташ силата на парите си, много лесно ще се изложиш на риска да изгубиш и малкото, което колебливо си се осмелил да вложиш. - -

Не бива обаче да спекулираш рисковано, надхвьрляйки собствените си сили, и винаги трябва предварително добре да си помислиш дали необходимите за дадено дело суми сьответствуват на това, с което разполагаш, в противен случай и най-ценното духовно благо, което би трябвало да се утвърди чрез твоите пари в света на материята, ще ти донесе само проклятие и нещастие.

Всяко дело, с което допринасяш истинска полза на човечеството, създава рано или късно с пьлна сигурност нови материални ценности, но всяко дело изисква също така съответния залог и ако ти не разполагаш с него, остани по-добре изцяло извън играта дори когато участието ти в това дело изглежда да обещава голяма печалба за теб и значителни придобивки за всички останали.

Ти би постьпил от самото начало непочтено, ако си склонен да очакваш печалба, без да си в състояние да рискуваш съответствуващия на тази печалба залог.

Не бива също така никога да влагаш парите на други хора в някое скъпо за теб дело, без да си напълно сигурен, че тези хора също разполагат с целия необходим залог, който в крайна сметка би им гарантирал създаването на нови ценности и с това съответствуващата на този техен залог печалба.

В противен случай ти само би лишил тези хора от тяхното имущество и духовните закони на общочовешкия организъм ще държат единствено теб отговорен за нанесените щети.

Тези закони намират начин да достигнат до всекиго и тогава те изискват компенсация до последния петак, независимо с какви еквиваленти си в състояние да обезщетиш вредите, дори и тогава, когато този, на когото си навредил, не получава с това лично обезщетение.

Законите в духовния общочовешки организъм никога нямат за цел да „възнаградят" отделната личност или пък да „накажат" вредителя. - Те трябва само да създават уравновесяване в органично обвързания живот на общото цяло и за тях всеки един може да заеме мястото на другия - може, без да предполага, да стане оръдие на тяхната неумолимо сигурна, автоматично регулирана дейност...

В по-висшия смисъл на думата не сьществува истинска парична собственост!

Привидният собственик винаги е само временен разпоредител с част от стойностите, създавани в материалния свят от дейността на човечеството като цяло. -

Размерьт на привидното парично сьстояние е само белег за това, доколко даден човек е годен да се разпорежда с тези пари, и който съумее вярно да владее над малкото и с това да създава иови ценности, него духовните закони в общочовешкия организъм ще поставят с пълна сигурност един ден да владее и над много, стига не само желанието му, но и неговата воля да е сериозно насочена към постигането на тази цел. - -

„Непрестанните несполуки", от които се оплакват толкова много способни наглед хора, са винаги само доказателство, че те твърде често нарушават по някакъв начин духовните закони, без да съзнават това. -

Или волята им е твърде вяла и нейното място се заема от желания, или пък съблюдават само част от законите, пренебрегвайки останалите от тях...

Освен това твърде много хора не знаят, че сьвсем не от тяхното желание зависят мащабите, в които могат да създадат нови материални ценности, и че всеки залог по необходимост създава точно определена сума от нови такива ценности, независимо дали тази сума е по-голяма или по-малка от желаиия резултат. - -

Така мнозина се трудят години наред и се измъчват от своите „неуспехи", без да подозират, че някъде са нарушили грубо духовните закони, за чието съществуване никога не са си давали сметка.

Лесно би могло да се предположи, че в случая имам предвид само хора, които ръководят своите предприятия със собствени или с чужди пари.

Аз обаче мисля не по-малко и за всички онези хиляди, които работят при някой друг.

Тук често цели категории са принудени да страдат заради простьпките на единици, така че в случая отговорността на отделния човек добива огромни размери, също както и сьобразяваието с духовните закони, за които говоря, облекчава пътя на хиляди хора.

От момента, в който поемеш задължението да служиш в предприятието на друг човек, ти се нагьрбваш с цялата отговорност за поверения ти сектор от неговото предприятие и всички допуснати от теб нарушения на духовните закони ще имат за тебе сьщите последици, които биха имали, ако ръководеше за своя сметка свое собствено предприятие.

Не мога да ти дам по-добър съвет от този: на своя пост, независимо дали той е висок или незначителен, винаги постъпвай така, както би постъпил, ако трябваше да изпълняваш сьщите задължения в свое собствено предприятие.

Чувствуваш ли се „зле платен", опитай се да получиш в рамките на сьществуващите вьзможности по-добро възнаграждение, но недей забравя, че и най-лошото заплащане в никой случай не те освобождава от задьлжението да съобразяваш мислите и постъпките си с духовните закони, които трябва да спазваш в сферата на парите, ако не искаш да бъдеш ощетен за това, че си станал причина друг да бъде ощетен! - -

Трябва също да знаеш, че сьгласно духовните закони твоето възнаграждение се отмерва винаги по най-справедлив начин, в точно сьответствие с вложения от теб труд, - така че всичко, от което другият, на когото служиш, би те лишил, един ден непременно ще ти бъде по някакъв начин върнато до стотинка, докато в противния случай - ако възнаграждението ти е по-високо от онова, което се оправдава от вложените от тебе труд и заинтересованост, - рано или късно с абсолютна сигурност ще ти бъде иззето всичко, което си получил в повече. - -

Постоянното компенсиране, осъществявано от тези духовни закони, не прави никаква разлика между отделните стойностни форми, така че онова, което ти се полага или което си получил несправедливо, може да ти бъде дадено или отнето в сьвсем друга „валута". - -

Парите са еквивалент на всички материални ценности, а за компенсацията, която трябва да бъде осъществена от духовните закони, е напълно безразлично чрез коя от тези ценности се постига равновесието, в това число и чрез еквивиленти на всички материални ценности - чрез парите. - -

Сега ще разбереш също и защо нарекох парите „нещо свято" - нали те представляват всяка ценност, дарявана от материалната земя, - те са израз на всяка стойност, създадена тук от Духа чрез неговото вьздействие вьрху материята, те са едновременно и междинно звено, и носител на това въздействие! -

Щеш не щеш, трябва да причислиш и парите към средствата за изграждане на своето земно щастие и ако си твърдо решен да сьздадеш щастието си, трябва да се научиш да се съобразяваш със законите, за които парите и всички материални ценности, изразявани чрез парите, са винаги само послушни слуги на духовните импулси...

Из “Книга за Щастието” от Бо Йин Ра

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Гост_Алекс_*

Парите са част от материалния свят, с който живеем. Истина е, че често хората, които ги нямат се успокояват с това, че на духовно търсещият чевек те не са необходими. Това не е така. И горното есе много добре обеснява защо е така.

Парите както и всичко друго е са подчинени на същите правила за обръщение. Първо трябва да се завърти колелото, после ако се придържаш към законите за даването и взимането, всичко би трябвало да е наред.

Какво отношение трябва да имаме към тях?

За мен те не трябва да се абсолютизират. Най-вече са разменна единица, но трябва и да се уважават. Голяма заблуда е да се мисли, че те дават свобода. Не свобода, дават просто независимост. Докато свободата е чисто духовно понятие, независимостта е по-скоро свързана с материалните неща.

Дали са средсво или цел?

За мен са средство. Целта е да се занимаваме с това, което обичаме, което ни учи, с което сме ценни на другите. Тъй като живеем в материален свят - това се награждава - и с пари. Така че те са просто следствие, материален израз на усилията ни.

Има една поговорка - толкова е беден, че само пари има.

Първо човек трябва да може да се наслаждава на живота и с малко пари, да се забавлява и с малко пари, а ако в един момент има повече - толкова по-добре.

И нещо странично - сънувах, че печеля 4 милиона от тото-то? Дали това всъщност ме прави меркантилен човек :P Все още не съм пуснала тото, защото тези пари са си голяма отговорност и не съм сигурна дали я искам.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добро здраве + добри доходи ! + малко до-пълнение след БЪРЗО размишление към темата за Паричките:

П А Р И Т Е могат да купят, например :

Леглото, но не и СЪНЯ

Храната, но не АПЕТИТА/СЛАДОСТТА

Лекарството, но не ЗДРАВЕТО

Дрехата, но не ИЗЛЪЧВАНЕТО

Една книга, но не ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА

Една къща, но не ЕДИН ДОМ

Удобството, но не РАДОСТТА

Лукса, но не КРАСОТАТА

Безопасността , но не СПОКОЙСТВИЕТО

Усмивката, но не БЛАГОСТТА

Съжителството, но не ЛЮБОВТА

Развлечението, но не УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО

Успеха , но не ЩАСТИЕТО

Постижението, но не ПОСВЕЩЕНИЕТО

Разпятието, но не ВЯРАТА

По-луксозно място в гробището, но не и на НЕБЕТО !

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей pencil !

Поздрави и на другите !

Значи.. pencil,

много ми хареа това което си написал. Не знам дали само си цитирал или си го дълбоко осмислил, но ми хареса. Всичко това написаното от тебе го приемам, но имам няколко малки поправки или по-точно изчистване на понятията... според мене.

В крайна сметка , човек когато работи с по-изчистени понятия и по-простички , толкова по-добре .

Идеализъм - Много хора, почти 99% влагат погрешно съдържание в него. Според мене идва от идеал или идеално съществуване , а не от идея . и така ... идеалното съществуване тук на материалния свят включва и парите като материален израз на духовноста- абсолюгно съм съгласен с тебе.

Цитирал си добре - а... къде са ти разсъжденията ???

Според мене, Духовноста е умението и познанието да изработиш и задвижиш парите - съгласен съм с тебе.

Но, голямата заблуда идва от това, че парите са само материалния израз и не се вижда онова скритото зад тях. Мнозина си мислят, че могат да те държат в "шах" с парите - т.е. с материалните средства необходими за материалния живот докато си в плът . И го правят много успешно. Разбира се ще си получат заслуженото- но... след физическата смърт или при много твърд сблъсък с някой много силен духовно, който разбира в дълбочина проблема .

Та като заговорих за Проблема........... :

Струва ми се , че проблема се намира близко до този който е разсъждавал върху него и е патил. Има една категория хора, които ти отнемат възможноста честно да изкараш парите си. Предлагат ти пари но,... нечестни , мръсни , вложени в тях изключително лоши причинно-следственни връзки ( Карма ). И когато един свят човек вижда тази връзка, отказва естественно тези пари. И тук е проблема сега ... ! Заевява се публично с различни средства за информация , че ..."виждате ли бе хора ...този човек отрича парите и материалното съществуване. "

Защото почти всички хора на този свят, не виждат и не усещат тази причинно-следственна връзка на мръсните, нечистите, заробващи душата пари . Хората се усещат чак когато "хлопне мандалото " . И тогава е вярна приказката " след дъжд качулка " .

Хайде да поговорим за това, а !? Какво ще кажете ??? :hypocrite:

Нека не заобикаляма този проблем . Лично аз съм съгласен, че парите са хубаво и необходимо нещо. Но на този Материален свят още му казват някои окултисти и ... Великата илюзия . Защо не коментираме и този проблем , че святите хора усещат , виждат , разбират , изживяват много силно и болезнено вложената негативна енергия ( Черната магия влиза и тя тук ) в нечистите пари. И поради това не им се занимава с парите. Пред риска да загубят в битката с неграматното мнозинство ,натрупаната Духовна енергия за спасение на Душата им . Нали знаете , че Дявола не обикаля места от където не може да вземе нищо !?

И когато Обществото като цяло не се е повдигнало и не е разбрало същината на проблема 1-2 или трима Човеци не могат да решат проблема. За тях Обществото тънещо в невярно и неточно и не пълно познание , винаги ще говори: ....

" Ах, тези нещастници колко са тъпи и какви са сектанти, отричащи материалния живот . Явно много им харесва болката и аскетизма , сигурно са мазохисти . ??? "

И всичко от този род , каквото се сетите дами и господа форумци .

И кой знае защо, винаги се пропуска факта , че чистите пари са и израз на отношението и на Обществото към дадения субект от това Общество. Израз на взаимоотношения на индивида с Обществото .Това е двустранин процес . ( Въпрос - При авторитарен режим , процеса дали е двустранен ??? :P:harhar: )Процес пряко наблюдаван и контролиран от властимащите . И така опираме до ... политиката . Тема която не искам да коментирам изобщо . Не от страх, липса на мнение или нещо друго , а от отвращение от нея.

Ще се радвам да прочета и други мнения .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

pencil, благодаря за хубавият цитат.

Наистина не трябва да гледаме само формата, материалната страна на нещата, но да отчитаме и тяхното съдържание и смисъл - те не са по-малко реални.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Парите и материалния свят се управляват от някои закони.

за да е богат човек трябва да има развит определен център в мозъка, но не всички центрове в мозъка са за да е богат човек.

Учителя е давал практически методи за мозъчните центрове.

също така за парите има значение спазване на закона за десятъка - 10% от всички доходи на човека да се отделят за Бога.

смята се че по такъв начин останалите пари се пречистват и се чисти самия човек.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте! Чували сме изказа ...."Бели пари.... за черни дни!" повтарян безброй пъти той закодира/предопределя действително ...все черни дни !

Смятате ли, че е по -добре да го оцветим ,за да стане позитивна мисъл - форма ...." Зелени пари за бели дни!"

Любов + Светлина + Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Какво е отношението Ви към парите?"

Този въпрос е задал на древногръцки философ един негов ученик.Философа му отговорил така:

"- Когато бях млад, мислех, че всичко на този свят са парите!Сега, на преклонна възраст, най-после разбрах, че това е било така."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Извадка от лекция на учителя:

"Някой казва: Аз не се нуждая от пари. – Ти разсъждаваш криво. Щом отричаш парите, ти отричаш и ума. Не отричай това, което сам си създал. Ще възразиш: Казано е да не служиш едновременно на двама богове. – Наистина, ти ще служиш само на един Бог, на един господар. Кой те е карал да гледаш на парите като на Бог. Ако си направиш една кола, трябва ли да я отречеш? Колата ти е потребна, но не мисли, че тя може всичко да направи за тебе. Не считай, че тя е необходимост. И без кола можеш, но щом си я направил, не я отричай. Следователно, докато гледаш на парите като на твои добри слуги, те са на място. Слагаш ги в джоба си и отиваш на гарата. Казваш им: Идете при оня, който продава билети, и ми купете един. Парите изпълняват заповедта ти. Купуват билет и ти го донасят. С тоя билет ти се качваш на влака и пътуваш. Ако не успееш да си купиш билет, пак можеш да се качиш на влака, но ще платиш глоба. В тоя случай парите, т.е. слугите ти, ще спасят положението. Те ще излязат от джоба ти и ще купят билет. Казваш: Не искам много пари. Достатъчно е да мога да преживявам скромно. – Няма защо да искаш малко или много пари. Ти сам ще създадеш парите. Колкото ти трябват, толкова ще си създадеш. Ако искаш нещо от Господа, не искай пари. Искай един отличен, добре организиран ум. Той ще създаде всичко, от което се нуждаеш. Умът ще организира черния дроб. Радвай се, че имаш организиран черен дроб. Той е най-добрият слуга на сърцето. Разстрои ли се черният дроб и престане ли да работи, човешкият живот се свършва."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Неотдавна ми се случи следното: загубих пари, по-точно съвсем /под/съзнателно съм ги изхвърлила !:) Да се смееш ли, да плачеш ли...Е, не бяха чак толкова много, към 300 лв. Толкова се пазих да не ми ги откраднат, че не се опазих от собствената си невнимателност - бях ги скрила в...кошче за боклук :))). Приех факта като знак, че нещо е трябвало да ми бъде отнето, нещо неприятно да ми се случи. В деня преди да изхвърля кошчето /с парите, които бях забравила там/, спукахме гума, на един мост. Сякаш платих, изкупих нещо по-лошо, което е било очертано. Може и да се заблуждавам, от прекалена суеверност, да речем, но така приех загубата на парите откъм положителната им страна. Освен това някой клошар им се е зарадвал.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за извадката от книгата на Бо Ин Ра - преди много време бях чел от него две или три книги, но тогава ми беше безкрайно трудно да го разбера - бях още дете със съвсем друг акъл... Много ми хареса този извлек и го споделям напълно: че парите са материализиран израз на духовна стойност - така е. Парите са материална енергия! Въпросът е какво ще е нашето отношение към тях - зависи от егоизма или безкористта ни - от качеството ни като хора! Човек би трябвало да е само управител на парите - повече пари на по-умният и по-чист човек, по-малко на по-глупавият и по-животноподобен - така би трябвало да бъде! Когато човек е чист, колкото повече пари има, толова повече добро ще направи с тях, и обратното! Въпросът е в непривързаността към тях - в знаенето че всъщност парите и имотите и предприятията които евентуално имаш (КОЛКОТО И КАКВИТО ДА СА) всъщност не са твои, а са част от целият човешки организъм. Не трябва да става това задържане на ресурсите от единици. Цялата световна мизеря идва от това задържане от единици за сметка на другите, на болшинството! Всичко е до ниво на съзнателност: великите учители вече не ни учат да живеем в манастири и да бягаме от света, а да сме хармонични с него и да го променяме! Това е новият завет който ни дават: манастирите, просешкият живот са имали мястото си и са много красиво нещо, но и много по-лесно. На мене ще ми е много по-лесно да се изолирам в Тцам (като тибетски отшелник) или да се преселя в някои ашрам - чиста атмосфера (мисловна), подкрепа във вътрешният път и прочие... но всички съвременни Учители на човечеството не ни го препоръчват за нашето време. Следователно - темата за парите е твърде актуална за духовният ученик. Аз знам какво е безпаричие и до какво води човек може да види просто като погледне в очите, маниерите и цялостната култура на една като цяло безпарична страна като Б-а! Води до пошлост, безнравственост, озлобленост, насилие и престъпност, изтичане на потенциал - къде са по-будните и умни българи в момента, знаете ли - ами, отдавна ги няма в България! Същото е и във индивида - ако не е духовен човек, който може да използва всяка една ситуация, включително и безпаричието за дух. напредак, то го кара да оглупее, да подивее, да опошлее!!! Но и в случаи на духовен човек много по-добре е с пари, защото ще бъдат използвани за общото благо, в служба на учението и учителите, в служба на събуждане на божественото в човека, в служба на идването на царството божие на земята, за трансформацията и! А и за такъв един човек пак ще останат пари за лични нужди, защото колкото повече даваш, повече и получаваш - като малкият и големят извор - всичко е видно - никое наше действие, чувство и мисъл не са нахалост!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравейте, приятели!

Всъщност парите са също и "цветни хартийки обикновено с рисунка на мъртвец".Хе, хе - ех, ех!

В "Стойността" на "нещата" е същността.Бартерните взаимоотношения са част от разменните процеси, които ще ни се наложи да си припомним и усъвършенстваме. Връщаме се към началото...

Парите излизат от употреба - бавно , но сигурно! :1eye:

:hypocrite: Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Привет,

Орлине, аз съм съгласен с теб :thumbsup1:

Милкана, това което казваш и много интересно и е много вероятно да си "откупила" нещо.

Благост и аз мисля, че с изрстването на съзнанието ще има бартер на продукти и услуги, но да ти кажа не са много признаците за това в обществото още.

Ти имаш ли някакви наблюдения?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest бубу

Стига с тая духовност.Древните отци на Църквата са изяснили въпроса за сребролюбието като един от десетте смъртни гряха.Можете да го прочетете във втори том на Добротолюбието.Парите като част от Божията благодат е друго нещо.Как ке получава тя също е известно на всички практикуващи Православието.Когато парите са по Божия благодат те те намират дори преди да имаш нужда от тях, а след това се появява нуждата. Божията благодат носи всичко с лекота, без усилие и без да ти се вгорчава залъка от пот и нерви.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Прости ми за невежеството, Бубу, но не съм запознат с църквата - това православието и отците - будистки монаси ли са или адвейта ведантистки? Някъде бях чел че техните постановки много се доближавали до правото послание на мъдрите наставници на човечеството... а, или може би са теософи или розенкройцери? - някой ми беше казал и за тях че били добре насочени също така... А - а в един малък европейски щат - мисля че България се казваше - имало един Дънов - казват че идвал от едни от най-правдивите сфери на битието и преподавал едно много силно изразено Право Словие... за кои от тях говориш? :hmmmmm: А за парите си наистина много прав, звучи чудесно - и аз си правя настройката за такъв финансов абонамент - ей сега - само да се наглася още малкона подходящата дължина на вълната - и като завалят едни ми ти пари... Така е - Небето помага - но иска от нас и да се поизпотим все пак! :thumbsup2:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравей, Бубу!

Парите като част от Божията благодат е друго нещо.Как ке получава тя също е известно на всички практикуващи Православието.Когато парите са по Божия благодат те те намират дори преди да имаш нужда от тях, а след това се появява нуждата. Божията благодат носи всичко с лекота, без усилие и без да ти се вгорчава залъка от пот и нерви.
Абсолютно съгласна.Намират ме и бързо бързо веднага разбирам как с тях правилно да процедирам :thumbsup2: при малка грешка - кранчето спира :lol:умникът разбира и грешката коригира :D когато живееш в Благодатта - действително всичко идва с лекота и работиш/ твориш боговдъхновено :angel:

Стига с тая духовност.Древните отци на Църквата са изяснили въпроса за сребролюбието като един от десетте смъртни гряха.Можете да го прочетете във втори том на Добротолюбието.

Какво не ти е хармонично, че пишеш...Стига с тая духовност :1eye: Къде е този втори том, подай знак :)

Орли, абонамента е отличен :thumbsup2: номера на мобилния е индивидуален :dancing yes: пожелавам ти да налучкаш честотата на вълната :thumbsup: аз внимателно внимавам да си я поддържам/заслужавам постоянно :D получава се - значи щом го мога аз, можеш го и ти :P

Благодатта Божия да бъде с всички нас!Амин

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей те ;) За отношението ми към парите ще ви кажа,че се отнасям към тях с уважение което съм си създал напоследък.Беше време в моя живот когато не ми бяха толкоз мили и драги (даже предпочитах да ги нямам) искаше ми се да притежавам разни МАТЕРИАЛНИ нещица но без да имам пряг достап с парите.Никога небях си мислил и небях си се представял като милионер. B) Живота ми беше музика :whistling:И както става в него песента ми с неблагоприятен край,сълзи и разочерование завърши.И за мое голямо щастие трябваше да продължа но песента трябваше да е с други думи и с други действия.

Бях потресен от факта че за да бъда с харесвано от мене момиче са ми нужни не любовни писма (както и бях писала),а само малко повечко пари.Това ме изкара извън кожата ми и попаднах в свят изпълен с тъга,печал и отчеаяние.Мислех много за това.Четах книги и пак него разбрах това че Любовта с пари не се купува.По скоро съм съгласен с мисалта от една стара песен в която се казва че:"имашли парички обичан си от всички":)

Уважение и силно желание за притежаването им се е настанило в мене.За всичко си има начин за вачко си има цена.

Искам да бъде богат!Искам да имам много пари!

Бъдете щастливи! :thumbsup1:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ГОЛЕЕЕЕЕЕМИ количества. Този човек загуби всичките си приятели, пропи се, жена му го заряза. Има пари вярно е. Много пари. Но какво има друго? Може би само ужаса да не ги загуби

Ето това е може би най характерното за "многото" пари! Ужаса да не ги загубиш! Т.е., парите са станали господар на волята ти! А иначе многото пари са наистина благодат, ако може човек д ги превърне в "слуга"! Тогава вичко си е на място!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте!

Парите могат да бъдат и цел,могат да бъдат и средство,няма лошо и в двете.

Например,някой си човек решава да вземе участие в една от онези игри за бързо забогатяване и на този етап парите за него са цел.Същият този човек,обаче,по-късно дарява така спечелените си пари на някой стачески дом или дом за сираци и в този момент те се явяват средство за правене на добро.Или отива някой на гурбет с цел печелене на пари,които ще послужат като средство за подобряване жизнения стандарт на семейството му.

Мисля,че страшното става,когато парите се превърнат в самоцел.

Малко пари да притежава човек не е страшно,брояла съм жълти стотинки през студентските си години,за да делим една кола със съквартирантката ми и много сме се смели,такива моменти дал Бог тогава.

А пък за многото пари е важен начина на печеленето им и когато е правилен,браво на който ги е спечелил,той и правилно ще ги оползотвори.

И такива моменти се намират.

Казват,че многото пари развращавали човека,някой бил добър,когато бил беден,а като забогатял,тогава се променил,а аз мисля,че той си е бил такъв и преди,но лампата не е светела от към тази му страна,за да го видим добре.

Желая богатство на всички ви,приятели! :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Професионалистите се оценяват и по финансовите резултати!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Янко Лудият

Днес парите означават много,без пари си нищо!Но парите са нищо сравнение със здравето или нещо много ценно за теб . :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, парите са голямата илюзия.Чувал ли е някога някой за щастлив милионер?Да, щастлив във външния свят, но във вътрешния си свят този милионер скърби, той е нещастен и все още незадоволен.

Всичко което носи този свят е преходно и тленно.Само любовта към Бога е любовта от Бога е вечно явление.Това търси всеки съзнателно или несъзнателно, а тези който не го открият, умират неудовлетворени,затова възрастните хора се държат като разглезени и сърдити деца, защото не са намерили това нетленното-от Бога и са все още незадоволени, независимо от количеството на земните им придобивки.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×