Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Разлики между религия, секта и учение

Recommended Posts

:hmmmmm: Границата е много тънка. От една хубава идея/учение може да се родят и секти. Става, когато тази идея се изкриви от хора с користни цели. (Идеалистите винаги са уязвими, те вярват в нещо свято за тях и не допускат корист).

Секта-група, отделила се от религията, обособена, затворена, обединена от тесни интереси.

Учение-сбор, система от теоретични положения, възгледи на отделен човек или група от хора.

Религия-система от възгледи и представи, основана върху вярата в съществуване на свръхестествени сили, на един или много богове, който или които са сътворили и управляват света.

Това е от тълковния речник.

От тук следва, че религията може да роди учение, т. е. благородно изучаване и разискване на базата на религиозни убеждения. Но може и да излезе секта, т. е. човек или група от хора да желаят да се облагадетелстват на базата на религията.

В учението има мисъл, има свобода. А в сектата има манипулация, догматичност. Когато и където има догма няма нищо добро.

Всяко затворено общество си и догматично и сектантско.

Ето няколко признака за секта:

1. Йерархия, диктат.

2. Избраност, единомислие, догматизъм.

3. Користност-събиране на пари.

4. Мисионерство.

5. Култ, ритуализъм.

6. Живот в илюзии, неадекватност.

:feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересна тема :)

Ето няколко признака за секта:

1. Йерархия, диктат.

2. Избраност, единомислие, догматизъм.

3. Користност-събиране на пари.

4. Мисионерство.

5. Култ, ритуализъм.

6. Живот в илюзии, неадекватност.

Това само показва относителността на разглежданите термини - защото и католическата църква, особено в Средните векове, е изявявала по образцов начин всичките тези особености и вместо да се признае за секта, тя е обявявала - и още го прави - другите в сектанство или езичество! Може би по-точният термин, определян от тези 6 характеристики - е култ. Имам предвид, че не всички секти, разбирани като разклонения, отговарят на тези особености, докато култовете по правило ги проявяват и съответно са деструктивни - религиозни или не (като примери за вторите могат да се дадат култовете към личностите на Хитлер и Сталин). Тази дума обаче също е многозначна, понякога придобива по-меко значение в зависимост от контекста... Щекотлива тема, наистина.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:hmmmmm: Границата е много тънка. От една хубава идея/учение може да се родят и секти. Става, когато тази идея се изкриви от хора с користни цели. (Идеалистите винаги са уязвими, те вярват в нещо свято за тях и не допускат корист).

Да и аз съм бил очевидец на такова израждане. Това става, когато хора с комплекси и голямо его се вземат много насериозно и се залепят едва ли не като дясна ръка на учителите. Присвояват си власт, каквато никой не им е давал. Към тях можем да изпитваме само съчувствие, защото няма да стигнат далеч, за всичко това някой ден ще им се въздаде справедливо.

Ключовото е свободата, която отличава едно градивно учение от деструктивната секта. В този смисъл съм щастлив, че в йога-школата откривам може би само един :lol: от тези 6 признака, които изброих и той е може би най-безобидния.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Коренът на думата " секта " е от санкритски - sec и има два превода: разсичам и следвам.

Същият корен имат латинските глаголи: sequor - следвам, вървя след някого и seco - сеча, разсичам.

Напомня ми една позната сентенция...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всяка организация от хора с идейни подбуди и цели заслужава уважение и респект. От това в каква организация е избрал да членува можем да съдим за самия човек - възраст, ниво на развитие, стремежи и цели в живота. В последствие той може да коригира / еволюира в / своето верую. Учителя е казал, че " ако от моето Учение направите религия аз лично ще я закрия". Имало е такива опити.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всяка форма на организация, чиято цел е да даде възможност да се разгърнат и проявят най-висшите качествата на човешкия дух е учение.

Всяка форма на организация, чиято цел е да подтиска и използва за себични цели човешките сили и способности е секта.

Ако следваме тази нишка на размисъл, май ще излезе, че някои форми на държавно управление са си чисти секти.

В този ред на мисли, как би дефинирал понятието "религия" тогава?

Това, според мен, са две най - кратки и в същото време най - пълни определения за учение и секта. С малка вметка - учението не е форма на организация, а си е чистото Слово, облечено във форма. Организацията е друга работа.

И тези на Ради определенията са хубави. Религия, всъщност, означава възвръщане на връзката с Бога. Децата наистина са най - близо. Религията ( не в този смисъл, който понастоящем се придава ) представлява точно Пътя на единението, а Учението ни показва как най - правилно да го извървим. Но за съжаление термина религия отдавна вече се е изродил и е придобил съвсем друго значение. Иво, точно така си е - диктатурата си е диктатура.

Ето няколко пункта, открих ги в един сайт, охарактеризиращи една секта:

1. монологичност - неприемане на никое друго учение и отхвърляне на всички други източници на информация, различни от тези на сектата. Само предлаганата от водачите литература е истинна, а останалото е от сатаната.

2. силна внушаемост - подкопаване, подрязване на естествените съпротивителни сили на членовете, посредством най - различни неморални методи - лишаване от белтъчна храна, крадене на време и енергия уж за полезни цели, въздействия с халюциногени, често повтаряне на безсмислени словосъчетания, вербално препрограмиране, обещания за някакви неземни изживявания.

3. собствена митология - лидерите най - често са "нови инкарнации на Бог".

4. целево подбиране на аудитория - в секти влизат само неудовлетворените от реалната среда с неоформени или разкъсани социални вериги, често невинни и доверчиви хора, които са подтикнати от чисти идеали.

5.колективизъм - автоматизмите, които са заложени атавистично у човека се задействат и той несъзнателно копира "правилното" поведение от други членове, най - често от лидера на сектата.

6. контрааргументация - срещу евентуални критики от другаде членовете на сектата предварително са заредени от лидерите, които всъщност са властни фигури, имащи непрестанна нужда от обожание, личности с особена смес от високо самочувствие и дълбоко спотаени комплекси за малоценност.

А ето и характеристиките на тоталитарна секта:

1. йерархия и армейски принцип.

2. материални изисквания към членовете.

3. принуда и задължително изпълняване на заповеди и ритуали, дори когато не се харесват на членовете.

4. отношението между членовете в сектата и на членовете с околния свят - демонстрации на раздразнителност и нетърпимост, което е показател за неправилно избран път.

5. нарушени права на личността, неуважение към свободата на личния избор.

6. манипулативност - призоваване от страна на лидерите към насилствена, противостествена промяна на положението, подходяща за едни маниакални религиозни фанатици, наподобяващи фюрери.

7. лицемерие - лидерите на сектите са едва ли не богове и за тях не се отнасят забраните към останалите членове.

Всяко псевдоучение, което накърнява свободата на човека и убива духа му, свързвам с маската на сектанството.

Благодарна съм, че тук, в Портала цари широта на съзнанието, висок дух, който никой не е тръгнал да ни сломява, толерантност и свобода. Благодаря, лично се чувствам много комфортно тук, защото не е заплашена с нищо свободата ми, а ми се дава възможност за израстване.

Добро утро!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
:thumbsup: И аз считам, че този сайт е едно от малкото места, което, дори и да не е напълно свободно от опити за някои от горните инфилтрации, те не са определящото в него. Има възможност всеки да се самоопредели и да приема или не от другите само това, което вътрешното му усещане одобрява :thumbsup2: Редактирано от Добромир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Скъпи приятели! Здравейте!

И аз «Благодарна съм, че тук, в Портала цари широта на съзнанието, висок дух…» (съгласен с Силвия СД, Добромир).

Бях искала да малко допълня.

Има 3 главных разлика между секта и истинска Школа (духовна Школа).

  1. Школа не произнося лозунг и догма.
  2. Школа не гарантира Спасение заради сметки сопричастие с Школа (с Учитель, с Учение).
  3. Школа не претиндара на обладане на Истина.
Благодаря.

Моля, извинете за грешки (аз току-ще започнах да уча български език).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да :thumbsup::sorcerer::feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Учението на Учителя Петър Дънов се счита за секта. Всъщност, ако вземем определението на Толстоя, всяка религия е секта, защото счита себе си за носителка на благодатта Божия, счита своите догми за истински, а другите религии обвинява в заблуждение. Тъкмо учението на Петър Дънов не е секта, защото не е религия. И Петър Дънов не влиза в противоречие с която и да е религия, нито я отрича. „Религията е облекло на истината.” Религията подразбира форми - тя е нещо външно. Облеклата могат да бъдат различни, но Истината е една. Казват, че трябвало да има само една религия, да има само една партия. Нима е възможно дървото да живее само с един лист? Трябва да съществува вътрешна връзка между тях, а не да бъдат едни. Бог не е направил хората нито православни, нито католици, нито протестанти, нито окултисти, нито от каквато и да е религия, чин и обществено положение – всичко това е отпосле, а когато е отпосле, то не е важно. Важно е какъв е отвътре.

И тези, които искат да следват Учителя Дънов нито биват кръщавани, нито биват записвани, нито се извършва каквато и да е формалност, какъвто и да е обряд, защото неговото учение не е нито секта, нито религия - това е едно свободно учение за живота - един свободен университет, чиито врати са отворени за всички, да влизат и излизат по своя воля. Нищо на никого не се налага. Може да вярваш или да не вярваш, да си съгласен или да не си съгласен - това е за твоя сметка.

При Учителя Дънов ще срещнете хора от различни религии, с различни убеждения. Той никого не оборва, с никого не спори. "Аз не искам да руша вашето верую.” Той не е дори и против безбожието. И то, като религията, е само една форма, но форма на мисълта. ”Всеки човек, който има идеал, който се бори за доброто в света, който живее за него и му служи безкористно - Бог се проявява чрез него, макар той и да не съзнава това, макар да смята себе си за безбожник.” Или: ”Ако една религия съгражда живота ми, ще я приема. Ако го спъва - ще я отхвърля. Ако безбожието съгражда живота ми, ще го приема, ако го спъва - ще го отхвърля. Твоето душевно верую не трябва да е като вчерашното, нито утрешното, нито днешното. Всеки ден трябва да придобиваш по нещо ново. Апостол Павел казва: ”Ние всички няма да умрем, но ще се изменим. Ти трябва всеки ден да се раждаш.”"

По "МАРА БЕЛЧЕВА - УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ И НЕГОВОТО УЧЕНИЕ", с благодарност към Таня и Иво.

Редактирано от Ася_И

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря Ася :) Много ценен откъс.

Отдавна ме вълнува малко по-различен ъгъл на темата - сектантското поведение.

Възможно е (вече не питам, защото съм го видяла и изпитала) - в рамките на едно учение да участват хора със сектантско мислене и поведение. Въпреки изцяло несектантските принципи на учението. Получава се парадокс - защитавайки учението, ние неусетно и нежелателно започваме да проявяваме сектантски черти.

С времето стигнах до мисълта, че Учението няма нужда от защита - както хубаво го е разказала Мара Белчева.

Когато някой се опитва да въвлече в спор последователи на учението относно неговата състоятелност и правота, той всъщност цели да докаже сектанството им - дори (и точно) когато няма такова. За да докаже, че има, той го предизвиква.

Може би затова Учителя много пъти в окултните класове повтаря,че окултните ученици не спорят.

Може да вярваш или да не вярваш, да си съгласен или да не си съгласен - това е за твоя сметка.

При Учителя Дънов ще срещнете хора от различни религии, с различни убеждения. Той никого не оборва, с никого не спори. "Аз не искам да руша вашето верую.”

Излиза, че сектантско поведение има този, който смята някого друг за сектант и се опитва да го провокира и обори тезите му, т.е. иска да руши веруюто на друг човек... ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За да можем да ги сравняваме първо трябва да ги дефинираме, нали така? Да намерим основните им черти.

Я сега да видим какво пише в Български Тълковен Речник (изд. Наука и Изкуство, София 1999):

  • религия: 1. Система от възгледи и представи, основана върху вярата в съществуването на свръхестествените сили, на един или много богове, който или които са сътворили и управляват света. 2. Вероизповедание
  • секта: 1. Религиозна група, отделила се от господстващата църква 2. Обособена, затворена група от хора, обединена от тесни интереси.
  • учение: 1. учене 2. Времето, когато някой учи, получава образувание 3. Сбор, система от теоретични положения, възгледи на отделен човек или група от хора; доктрина 4. Система от знания в за някоя област на действителността; наука 5. Строеви или други практически занятия с войници.

Тези дефиниции близки ли са до вашите представи?

Какви мислите, че са основните черти на всяко от тези понятия? Що е религия? Що е секта? Що е учение? Как да ги разпознаваме?

Какви са функциите на религиите, ученията и сектите в обществото ... и в световен план?

И още един въпрос: Каква е разликата между учение и Школа?

Според мен са малко изместени и размити основните пунктове на тези дефиниции, но да започнем подред:

религия: 1. Система от възгледи и представи, основана върху вярата в съществуването на свръхестествените сили, на един или много богове, който или които са сътворили и управляват света. 2. Вероизповедание

- Система от възгледи и представи - да, това може да се приеме...

- "основана върху вярата в съществуването на свръхестествените сили" - по скоро основана на Висш разум, на Висше съзнание, а не само на свръхестествени сили...

секта: 1. Религиозна група, отделила се от господстващата църква 2. Обособена, затворена група от хора, обединена от тесни интереси.

- Религиозна група, отделила се от господстващата църква - това пък е съвсем изкривено... църквите също са секти - господстващи или не - понеже са самозвани - никоя "христова" църква няма официално пълномощно от Исус да я представя в света! Тук проблемът е по-скоро икономически, както конкуренцията на 2-икономически групировки, понеже след като никоя църква няма нотариално заверено пълномощно от Исус да я представя в света - никоя от тях не може да е господстваща над останалите и т.н.

учение: за него няма смисъл да пиша, вие го знаете по-добре и от мен.

Редактирано от Eco World

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добре е да отделим двете понятия за секта. От една страна е оригиналното религиозно понятие, според което секта е група от хора, които споделят и поддържат в живота си оформена и добре осъзната парадигма от ценности. Пример в това отношение са амишите, сещам се за "Свидетелят" - филм с Харисън Форд. Подобно общество най-често изгражда алтернативен начин на поведение в сравнение с общоприетия живот. В резултат се случва хората, от външния на сектата свят, прибързано да оценяват различието, което е култивирала самата секта, като неприемлива странност, дори като мания, като патология.

От друга страна стои социалното понятие за секта, според което група от хора се капсулират с цел да отстранят от представите и живота си всяка пораждаща тревожност мисъл или действие. В тоя контекст сектата е обществено формирование, аналогично на индивидуалното формирование, което например невротика създава в личността си. И както невротичното мислене развива особено честолюбие спрямо достоверността на логиката и морала си, така и сектантското мислене е склонно да се затваря единствено в собствените си отражения и да отхвърля всичко, което не го отразява по подходящия начин. Примери в това отношение са филмите "Селото" и "Храмът на обречените".

Но кои са признаците, които могат да ни насочат към вярното разбиране кое е здрава и плодотворна общност и кое нездрава и в действителност изпълнена със страх общност?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

От друга страна стои социалното понятие за секта, според което група от хора се капсулират с цел да отстранят от представите и живота си всяка пораждаща тревожност мисъл или действие. В тоя контекст сектата е обществено формирование, аналогично на индивидуалното формирование, което например невротика създава в личността си. И както невротичното мислене развива особено честолюбие спрямо достоверността на логиката и морала си, така и сектантското мислене е склонно да се затваря единствено в собствените си отражения и да отхвърля всичко, което не го отразява по подходящия начин. Примери в това отношение са филмите "Селото" и "Храмът на обречените".

Но кои са признаците, които могат да ни насочат към вярното разбиране кое е здрава и плодотворна общност и кое нездрава и в действителност изпълнена със страх общност?

С отговора изпреварваш въпроса си. :-)))

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ония, които образуват секти, са, според мене, много дребнави хора. Секта всеки може да образува – вземи брадва, нацепи дървото, ще направиш секта; или вземи чук и начукай камъка, ще направиш секта; влез между хората, скарай ги, ще образуваш секта. Секти лесно се правят. В една американска черква се скарали по един въпрос – когато се освещава причастието, дали да се вдигне чашата; но ония, които викали, че трябва да се вдигне, забравили да я вдигнат. Често и ние забравяме това, което проповядваме, и оня принцип, който ни съединява. Нашата задача е във въдворяване Царството Божие на земята.

Многоценният бисер

Сектата намира критерий, по който да раздели хората и да ги противопостави.

Учението е принципът, които събира хората и намира смисъла и общото в различията между тях.

Започнат ли последователи на едно учение да се делят и противопоставят с добрто намерение да бъдат "правилни" и верни на буквата на учението, те се превръщат в секта.

Границата е много тънка и трудна, обаче...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сектата намира критерий, по който да раздели хората и да ги противопостави.

Учението е принципът, които събира хората и намира смисъла и общото в различията между тях.

Започнат ли последователи на едно учение да се делят и противопоставят с добрто намерение да бъдат "правилни" и верни на буквата на учението, те се превръщат в секта.

Границата е много тънка и трудна, обаче...

:thumbsup: Границата е тънка и трудна, защото всяка секта е вътрешно нееднородна. Определено познавам хора, принадлежащи към най-невдъхващи ми доверие секти, които въпреки всичко имат много позитивни качества и се проявяват на дело такива към другите. И обратното, съвсем "правоверни" или т.нар. "културни атеисти" се оказва, че нерядко са буквоеди, формалисти и сепаратисти по толкова много показатели, че ум да ти зайде! Така че по-важно е търпеливо да се прецени конкретният човек, за да се види доколко е или не е "сектант по душа", отколкото да се прави бърза, но недостоверна дедукция въз основа единствено на това какво се е проподядвало някога някъде и от някого в тази или онази група... :hmmmmm:

Редактирано от Добромир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Така че по-важно е търпеливо да се прецени конкретния човек за да се види доколко е или не е "сектант по душа".

:thumbsup: Добромир!

От всички тях човек може да извлече зрънцето истина, ако иска да се развива и расте, защото "те всички търсят Всевишния." но по различни пътища. Споделям и това с вас, но не зная източника - "Бди, Господи, в сърцата си да се занимаваме само с Теб, и да прогоним далеч от Теб фанатиците."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest hrisko_89

Относно сектите, секта не винаги означава нещо лошо, дъновизмът например също е секта :

Секта

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Сектата представлява малка религиозна група от хора, която се е отделила от по-голяма и вече установена религия. Сектите имат много общо с религията от която са се отделили, но същевременно имат разлики в доктрините, които изповядват. В сравнение със сектите, деноминациите са големи, установени религиозни групи.

Думата секта идва от латинската дума secta, която означава организирана религиозна група или организация.

................................................................................

Тоест една секта може да е по - добра , отколкото официалното ...вероизповедание. :)

Редактирано от hrisko_89

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest hrisko_89

Веднъж преди време, не съм сигурен преди колко време, може би бях в 11 клас, докато си чаках автобуса за пореден път една 84 - годишна ( тя си го каза) жена, обикаляше насядалите по пейките пътници и им проповядваше. Бях я виждал и друг път. Този път раздаваше и някакви малки книжки, в които пишеше за Христос, ада, рая... Тази жена беше сектантка, но отношението ми към нея беше смесено : от една страна ми хареса това, че е толкова жизнена на тази възраст, че има такава Силна и Непоклатима наглед вяра, че толкова вдъхновено разпространява вярата си. Каза че няма нужда от лекари, защото Бог е нейният лекар.Онова което не ми хареса, беше фанатичността и, това че заплашваше неповярвалите в Христос с вечните адски огньове. И тръгна да предлага на хората въпросната безплатна сектантска литература, някои преди мен си взеха. Стигна до мен - но аз и отказах. Подмина ме, други приеха може би от учтивост книжлетата, тогава пак се обърна към мен - но този път не с мекото си изражение, а с вълче изражение. С твърд тон ми каза да взема, защото ангелите всичко снимали. Аз взех книжката. У нас я прочетох, сега нещо не я намирам, може майка ми да я е изхвърлила ...Раят който се описваше беше материален. И като взех книжката, веднага обърна монетата, взе да ми се усмихва, да ми пожелава да постигна това и онова с божията помощ.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В Акордиране на човешката душа том 3 - стр.119 Боян Боев си спомня как са попитали Учителя:

"Ако искат списък на членовете на Братството, да дадем ли такъв?"

Последвал отговор:

"Кажете им, че изобщо нямаме никакви списъци, понеже хората, които посещават беседите нямат никакъв ангажимент и не са давали никакво обещание. Всеки е свободен да има каквито иска убеждения и не могат да са ангажирани другите с тези убеждения, които иамме ние.

Кои са наши? Всички хора, които живеят добре, са все наши членове. Всички хора, които живеят природосъобразно и които желаят да живеят съобразно Божиите дарби, които има човек, са наши членове.

Та в този смисъл сектата има списък, в който хората имат ангажименти и обещания.

Религията няма списък, но хората вътре в себе си носят ангажименти и обещания.

Учението няма списък и хората са свободни и външно и вътрешно да се свързват с Божественото по своя начин.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо6

Клип със секта. Много бойна музика са си избрали. Сигурно се кланят на Бог Робокоп. :lol: От друга страна това е тъжно. Но пък може да са по - щастливи от преди:

Редактирано от Христо6

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В Акордиране на човешката душа том 3 - стр.119 Боян Боев си спомня как са попитали Учителя:

"Ако искат списък на членовете на Братството, да дадем ли такъв?"

Последвал отговор:

"Кажете им, че изобщо нямаме никакви списъци, понеже хората, които посещават беседите нямат никакъв ангажимент и не са давали никакво обещание. Всеки е свободен да има каквито иска убеждения и не могат да са ангажирани другите с тези убеждения, които иамме ние.

Кои са наши? Всички хора, които живеят добре, са все наши членове. Всички хора, които живеят природосъобразно и които желаят да живеят съобразно Божиите дарби, които има човек, са наши членове.

Та в този смисъл сектата има списък, в който хората имат ангажименти и обещания.

Религията няма списък, но хората вътре в себе си носят ангажименти и обещания.

Учението няма списък и хората са свободни и външно и вътрешно да се свързват с Божественото по своя начин.

:thumbsup:Донка!Кратко и ясно - споделям казаното от теб.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо6

Обаче музикалният фон ме кефи. Ще си намеря песента. :)

П.п. Не спирам да я слушам, по едно време ми се стори малко хипнотизираща.

Редактирано от Христо6

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×