Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

Пространствено-времевите величини са наши земни измерения.Ако има други паралелни светове, то какви ли са техните? За тях и спрямо нас ?

Може би паралела ще приеме величини сравними с нашето светоусещане и това на еднодневките.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Пространствено-времевите величини са наши земни измерения.Ако има други паралелни светове, то какви ли са техните? За тях и спрямо нас ?

Може би паралела ще приеме величини сравними с нашето светоусещане и това на еднодневките.

Ако реши да ни допусне до или в себе си. И ако въобще е развил величини.

АКО и дали!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами използвайте аналогия. Представете си всеки атом от тялото си като една слънчева система, а себе си като едно велико космическо същество. :feel happy:

Или нещо по-лесно: представете си всяка клетка от тялото ви като един човек, животно, растение... а себе си като планетата Земя. До каква степен "интуицията" на клетката-човек е зависима от съзнанието на цялото? После се опитайте да се поставите на мястото на тази клетка. Тя "съзнателно" улавя една нищожна част от реалността, такава каквато я осъзнава човека...

Времето е последователност от събития (или може би причини и следствия е по-точно). Ако едно събитие е резултат от друго, то винаги ще се случи след него - може да варира единствено дължината на периода между двете (причина-следствие), която от определена гледна точка е илюзия.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Интуицията представлява свръхпроводник, който черпи от информацията, протичаща по другите проводници. Когато използва въображението като средство за изразяване, тя говори чрез видения или символи. Когато използва чувства или мисли, говори чрез пориви или подтици. Когато използва мисли, може да говори с глас, който да чуваме отвътре.

5.Развиване на интуиция

При повечето от нас интуитивните опитности идват неканени. Те се появяват неочаквано и спонтанно. Обаче Кейси ни съветва да развиваме интуитивните си способности. За тази цел ни предлага да не забравяме следните важни принципи:

1/.Интуицията съществува поради основното ни единство с творението. Когато осъзнаете, че сте едно с живота, вашата интуиция ще стане по- силна.

2/.Интуицията ни е резултат от настройването по симпатия с обекта на нашата интуиция. Съпричастността е форма на настройване. Любовта е най- висшата форма на настройване.

3/.Необходимостта да знаем нещо, обикновено за защита или ръководство, стимулира интуицията.

4/.Интуитивното познание идва отвътре. Вгледайте се в себе си , за да го получите.

5/.Интуицията изисква да приемем онова, което изниква спонтанно отвътре. Това обикновено е най- първата мисъл, чувство или образ.

6/.Истинската интуиция обикновено е в съгласие с най- висшите ни ценности или идеали.

7/.Най- добрият начин да уважим нашата интуиция е да действаме според нейните указания.

Подходът на Кейси за развитие на интуицията се заключава в три думи: нужда, настройване и приложение. Интуицията идва, за да ни направлява. Трябва да има какво да направим с информацията. Практическото й приложение е важна част от процеса на развиване на интуитивното съзнание.

Вашият проводник на интуиция е като гръмоотвод. Светкавицата в небето е необятният интелект – енергията, която търси изява, когато е необходима. Вие искате да привлечете светкавицата от небето. Ако обаче не осигурите заземяване, връзка със земята, светкавицата няма да дойде към вашия проводник. Подготвеността за приложение на интуицията осигурява необходимото заземяване.

7.Прекарвайте време сред природата

Кейси често предлага да започнем развиването на интуицията си, като прекарваме времето сред природата. Това е отличен метод за създаване на усещане за единство с живота. Природата открай време повишава съзнанието на хората за Бога и връзката им с всичко живо.

“Едно птиченце ми каза”. Птиците са общоприет символ за телепатичните и интуитивните съобщения. Те са изразители на човешката душа. В Библията Светият дух се появява като гълъб. В картини, символи на други религии, птицата е изобразена на върха на дърво и олицетворява свръхсъзнанието.

8.Интуицията като съпричастност

Кейси проповядва, че интуицията, както и свръхсетивните способности действат чрез проявите на единството – хармония, резонанс и общуване. Интуицията не е познание, получено чрез сетивата или чрез анализ, а чрез вибрациите на симпатия, идващи от вибрация на съпричастността.

Думата, която Кейси използва най- често е настройване. Когато се настроим на вълните на нещо, ние ставаме едно с него. Привличайки вибрации на симпатия,резонираме със знанието, което искаме да получим. Познанието става едно с нас.

Какво означава интуитивно разбиране на една роза? Можете да погледнете розата, да наблюдавате нейните части и да ги анализирате. Това ще ви даде обективен поглед. Но ако медитирате върху розата, ще успеете да се слеете емпатично с нея и самите вие да станете роза. Ще чувствате това, което и тя чувства. Отвътре ще изникне образ, изразяващ вашето привличане към нея. Така ще започнете да я разбирате интуитивно.

Въпросите също имат вибрации и съдържат в себе си семената на своите отговори. Ще усетите, че когато си зададете въпрос ще усетите отговора, който интуитивно изниква отвътре. Както ви напомня Кейси, “поискайте и ще ви се даде”. Развийте задаването на въпроси до изкуството да се настройвате, до съпричастност с най- съкровената ви същност и ще научите, че отговорът е спонтанна реакция, която се извършва вътре у вас."

Източник:Едгар Кейси, Да се свържем с висшия си Аз

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Няколко мисли от Учителя за интуицията:

"Намериш ли се в трудно положение и не можеш да решиш известен въпрос, обърни се към интуицията си, тя ще ти покаже какво да правиш. Вярно чувство е интуицията, тя никога не лъже. Интуицията, като Божествено чувство, е капитан на човешкия кораб. Докато слуша този капитан, човек изобщо не може да греши. Умът, сърцето и волята са слуги на този капитан. Ако го слушат и му се подчиняват, човек живее добре. Не го ли слушат, животът на човека се отклонява от правия път."

"Искаш ли да научиш нещо, възложи го на интуицията си. Колкото да учиш и философстваш, в хиляда година едва ли ще научиш толкова, колкото си научил чрез интуицията за един ден."

"Интуицията е чувство, наука в човека, която схваща нещата изведнъж. Това, което един обикновен човек цял живот следва и не може да постигне, човек с интуиция може моментално да постигне същото нещо."

"Частичката "ин" в думата "интуиция" означава "вътре"; "тау" пък означава главното условие на живоата - Бог, Който се е проявил отвътре навън.... Интуиция може да има само онзи човек, който има обща връзка с Бога, с Първичната Причина."

"И тъй, хората могат да се разбират помежду си, само когато се ръководят от интуицията. Щом се разберат, те ще могат да живеят добре...."

(източник: "Интуицията - гласът на Душата", избрани мисли от Учителя; стр. 10, 13, 35, 17, 29)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интуицията е директно познание чрез фина чувствителност - чувствознание! Често емоциите и страстите обаче се намесват в каналите на интуицията с по-тежките си и чуваеми вибрации и изкривяват чистотата на това директно възприятие! :sorcerer:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Съзнанието ни е съвкупност от памет и интуиция, прогнозиране, Съзнанието съществува като връзка на случилите се събития с тези, които ще се случат. И когато ние си спомняме за миналото, това винаги е насочено към бъдещето. Веднага щом човек започне да живее само с миналото или само с бъдещето, съзнанието започва да деградира. Онова, което ние наричаме настояще, всъщност е съвкупност от минало и бъдеще, които на тънък план са единно цяло.

Лазарев - Диагностика на кармата - 12

Интуицията може би е "паметта за бъдещето", до която ние имаме достъп по принцип. Дали сами си го затваряме с претрупването на съзнанието ни с необработена информация от миналото и с "твърди" модели на бъдещето, които умът ни създава и задържа непроменени прекалено дълго? Дали не го правим, защото идентифицираме личността си, съзнанието си точно с тези "стабилни" елементи?

Интуиция може да има само онзи човек, който има обща връзка с Бога, с Първичната Причина."

Това за мен съвсем не означава да се откажем от личността си въобще, а по-скоро да я предпазваме от "втвърдяване" като се доверяваме на интуицията си повече отколкото на желанията и плановете си...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Подсъзнанието работи по-добре, ако го оставите на спокойствие. Човек става по-възприемчив към онова, което му подсказва подсъзнанието, ако в даден момент не мисли за нещо конкретно.Когато постоянно мислите как да намерите правилния отговор,може да получите обратен резултат.Спортистите знаят, че за да победят трябва да са съсредоточени, но не и напрегнати, в противен случай веднага започват да грешат. За да ви помогне интуицията трябва да се отпуснете и да й дадете възможност да ви помогне.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според когнитивната наука интуицията е:

Имплицитен (несъзнаван) процес на аналогия, на базата на дългосрочната памет (опит).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добре, Орли, съгласна за науката. А как ще обясни тя това - вървя си в един град и много бързам към едно държавно учреждение, ама много, почти бягам по тротоара и единствената ми мисъл е да не закъснея, изведнъж ни в клин, ни в ръкав си помислям за един човек, който не съм виждала с години, чудя се откъде ми идва тази мисъл и в следващия миг буквално се блъскам с него пред един реп. Странното е, че и на него така му се е случило секунди преди това. Или още ред подобни случки - пак така - помислям си съвсем не на място и на време за нещо - хоп, то се случва, за някого, за когото изобщо не съм се сещала преди - хоп... Какво е това, синхронизъм ли, интуиция ли, вече всеки ден така, всеки час почти, започвам да се плаша сериозно, направо ми се ще да не е така, като че ли по-добре ще ми бъде да съм в неизвестност.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

О, де да беше само това, о, с мед да го намажеш. Не е дежа вю, плаша се, не е от сега, аз затова съм в този форум и подобни... Търся другарчета... като мен... да не съм сама в това... но намирам само критики на отявлени фанатици и снизходителни съвети от имащи се за много знаещи, в най-добрия случай недоумение и повдигане на рамена... Не е дежа вю, но не мога да го определя какво е, страшничко си е, а аз изобщо не съм го искала... никак не е хубаво да знаеш мислите на хората - дори тези, които не познаваш, дори тези, които не виждаш, дори тук, зная почти всичко за всеки, а не искам да е така. Не е много приятно да се живее по този начин, направо си е мъка. И ме е страх от това. Много. Направо искам си старата мъгла. По-добре си ми беше там.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

... Търся другарчета... като мен... да не съм сама в това... но намирам само критики на отявлени фанатици и снизходителни съвети от имащи се за много знаещи, в най-добрия случай недоумение и повдигане на рамена... Не е дежа вю, но не мога да го определя какво е, страшничко си е, а аз изобщо не съм го искала... никак не е хубаво да знаеш мислите на хората - дори тези, които не познаваш, дори тези, които не виждаш, дори тук, зная почти всичко за всеки, а не искам да е така. Не е много приятно да се живее по този начин, направо си е мъка. И ме е страх от това. Много. Направо искам си старата мъгла. По-добре си ми беше там.

:3d_146:

Хем знаеш, хем не знаеш!?

Хем търсиш другарчета, хем ги отблъскваш!?

Да си се замисляла за отношението си към участниците във форума?

Да си помисляла над това, че нито си първата, нито последната, на която се случва каквото и да е?

Ти надали търсиш в момента притятелчета... ако се гледа подхода разбира се.

Все пак питай, ако имаш нещо за питане. Хем ти се пита, хем не искаш да си го позволиш? Защо ли?

но намирам само критики на отявлени фанатици и снизходителни съвети от имащи се за много знаещи, в най-добрия случай недоумение и повдигане на рамена...
А това защо е така? Опитай се да видиш през няколко гледни точки.

Наистина, по добре е за нещото да се прави на недовиждащо за собственото дворче...

Както винаги нищо лично към теб, Силвия!

І Коринтяни 13 глава

1. Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов немам, ще съм мед що звънти или кимвал що дрънка.

2. И ако имам пророчество, и зная всичките тайни и всеко знание, и ако имам всичката вера щото и гори да преместям, а любов немам, нищо не съм.

3. И ако раздам всичкият си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам телото си на изгореване, а любов немам, нищо не се ползувам.

4. Любовта дълготърпи, благосклонна е; любовта не завижда; любовта не се превъзнося, не се гордее,

5. не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло,

6. на неправдата се не радва, а сърадва се на истината,

7. всичко претърпева, на всичко хваща вера, на всичко се надее, всичко търпи.

8. Любовта никога не отпада; другите обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще изчезне:

9. Защото от части знаем, и от части пророкуваме;

10. но когато дойде съвършеното, тогаз това което е от части ще се прекрати.

11. Когато бех младенец, като младенец говорех, като младенец мъдрувах, като младенец размишлявах; но от как станах мъж, напуснах което е младенческо.

12. Защото сега видим мрачкаво както през огледало, а тога ще гледаме лице с лице; сега познавам от части, а тога ще позная както съм и познат.

13. А сега остават тези трите, вера, надежда, любов; но най-голема от тех е любовта.

Всички тези погрешки идват от опитите и заслепението на човек (на аза) да бъде специален, да бъде необикновен.

Така е било, така е и така ще бъде в постоянно преповтаряне на Битието. По този път сме вървяли безброй пъти и винаги в началото се чувстваме така сякаш за първи път стъпваме на него и още по-страното е, че се чувстваме като пионери, като откриватели, като първенци.

Е, това е само поредното стъпалце от развитието.

Края на развитието се намира в пълното просветление, където има удовлетвореност, Щастие и Любов в пълнота. Тези са белезите за пристигналия, а ако не ги е постигнал е по-добре за него да се има за пътник, който все още пътува.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Силвия СД - никак не е хубаво да знаеш мислите на хората - дори тези, които не познаваш, дори тези, които не виждаш, дори тук, зная почти всичко за всеки,

Интересно... А как разбираш със сигурност, че това, което знаеш за хората тук, е истина, а не само предположение? Проверяваш ли по някакъв начин?

Питам, защото и на мен ми се случва много често, но го приемам за нормална синхроничност или просто предположения, които са се оказали верни. Затова се доверявам на интуицията си само когато ми се налага да решавам нещо за себе си - така дори и да се окаже, че съм объркала интуицията си с някакво предположение, поемам само аз последствията.

За другите се опитвам да не работя с интуиция, нито с предположения или мнения - само с това, което преживявам и усещам в момента.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересното е, че когато споделях горното знаех точно кои хора ще пишат след мен и точно какво ще напишат. И гадното е, че отново не сгреших, а исках да не съм права. Ето това не е интересно, направо е скучно. И ме плаши. вече ме естрах да си помисля каквото и да е...И не го искам, искам нещо/някой да ме изненада. Ако знаете как го искам само...

Но се уча да понасям...

А иначе то не става с работа с интуицията, това насила не става, просто се случва. Не мога да го обясня.

Мисля повече нищо да не пиша по въпроса. И без друго ми е трудно да го споделя...Всеки както иска да си го разбира.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest НиколаДамянов

Интересното е, че когато споделях горното знаех точно кои хора ще пишат след мен и точно какво ще напишат. И гадното е, че отново не сгреших, а исках да не съм права. Ето това не е интересно, направо е скучно. И ме плаши. вече ме естрах да си помисля каквото и да е...И не го искам, искам нещо/някой да ме изненада. Ако знаете как го искам само...

Но се уча да понасям...

А иначе то не става с работа с интуицията, това насила не става, просто се случва. Не мога да го обясня.

Мисля повече нищо да не пиша по въпроса. И без друго ми е трудно да го споделя...Всеки както иска да си го разбира.

Здравей Силвия СД!

С риск да знаеш вече за какво ще ти пиша,което е МНОГО добре /интуицията ти и този път значи е безпогрешна/,...аз все пак ще ти предложа нещо...

Значи не е нужно да се притесняваш,че познаваш събития,четеш мисли и т.н.,а и защо се страхуваш не мога да разбера?!?

Впрегни просто тези неща в нещо полезно!

Например да отидем до някое казино и да изкараме няколко милиона.../може и до Лас Вегас да опрем,но зависи как ще се представиш на местно ниво/.

Това е и начин на "дело" да изпробваш интуицията си! :)

Е,ако всичко върви както казваш /т.е.интуицията не лъже/,имам и 1-2 проекта за бездомни сираци над 18год. и за екологията,които могат да "глътнат",колкото им пари дадеш.Следователно може и да се направи нещо доста полезно със способностите ти...

Последно: Ако пробата с казиното не ти хареса,ще пробваме тото или еврофутбол...Изобщо-голям избор,ако решиш да впрегнеш в нещо полезно дарбата ти ,която за момента се вижда,че ти пречи и терзае!

Поздрави!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Силви... скоро, когато започнеш да виждаш още повече, ще си отговориш на тези въпроси...

за неразбиращите те знаеш, че са стъпала... само...

радвай се на огъня, не го отблъсквай...

п.п. Дежа вю беше... задоволително обяснение...

Редактирано от infinity1305

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей Силвия СД!

С риск да знаеш вече за какво ще ти пиша,което е МНОГО добре /интуицията ти и този път значи е безпогрешна/,...аз все пак ще ти предложа нещо...

Значи не е нужно да се притесняваш,че познаваш събития,четеш мисли и т.н.,а и защо се страхуваш не мога да разбера?!?

Впрегни просто тези неща в нещо полезно!

Например да отидем до някое казино и да изкараме няколко милиона.../може и до Лас Вегас да опрем,но зависи как ще се представиш на местно ниво/.

Това е и начин на "дело" да изпробваш интуицията си! :)

Е,ако всичко върви както казваш /т.е.интуицията не лъже/,имам и 1-2 проекта за бездомни сираци над 18год. и за екологията,които могат да "глътнат",колкото им пари дадеш.Следователно може и да се направи нещо доста полезно със способностите ти...

Последно: Ако пробата с казиното не ти хареса,ще пробваме тото или еврофутбол...Изобщо-голям избор,ако решиш да впрегнеш в нещо полезно дарбата ти ,която за момента се вижда,че ти пречи и терзае!

Поздрави!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

:3d_166::3d_166::3d_166::3d_166:

-----------------------------------------------------------------------------------------------Здравей Николай,

За голямо съжаление интуициата, много малко помага при такива случаи! :rolleyes:

В повечето случаи, поне при мен е така ,интуициата ми работи, когато трябва нещо лошо да ми се случи, тя ме предпазва. Нищо ново, горе долу така е и при животните. :3d_146:

Редактирано от Roemy

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Впрегни просто тези неща в нещо полезно!

:thumbsup2:

:sorcerer:

:yinyang:

Интересното е, че когато споделях горното знаех точно кои хора ще пишат след мен и точно какво ще напишат. И гадното е, че отново не сгреших, а исках да не съм права. Ето това не е интересно, направо е скучно. И ме плаши. вече ме естрах да си помисля каквото и да е...И не го искам, искам нещо/някой да ме изненада. Ако знаете как го искам само...

Но се уча да понасям...

А иначе то не става с работа с интуицията, това насила не става, просто се случва. Не мога да го обясня.

Мисля повече нищо да не пиша по въпроса. И без друго ми е трудно да го споделя...Всеки както иска да си го разбира.

Ако беше и вникнала в това какво ти пишат, щеше да е отлично!

"И без друго ми е трудно да го споделя..."

Когато отлежи и улегне, ще е по-лесно.

:thumbsup:

:3d_118:

:3d_052:

:yinyang:

Редактирано от Ники_

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А как разбираш със сигурност, че това, което знаеш за хората тук, е истина, а не само предположение? Проверяваш ли по някакъв начин?

Позвоялвам си да повторя въпроса си, защото за мен лично той е от изключителна важност, когато говорим за интуиция.

Как да разберем кое идва от интуицията ни, а кое от предположенията?

Кога можем да градим поведението си на "знаците" на интуицията, а кога все пак е добре да проверим дали е истина или е само наше предположение? Ами ако сме объркали личното си мнение с интуицията, когато определяме отношението и постъпките си спрямо друг човек? Проверява ли се интуиция? Проверявате ли предположенията си? Или се опитвате да работите без предположения?

Въпросът ми вече е към всички, които имат какво конкретно и съществено да отговорят като свой личен опит. Благодаря. :rolleyes:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Въпросът ми вече е към всички, които имат какво конкретно и съществено да отговорят като свой личен опит. Благодаря.

Ще опитам да отговоря...

Когато се случва, обикновено нямам време да търся тези отговори...

..а ти..?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest НиколаДамянов

А как разбираш със сигурност, че това, което знаеш за хората тук, е истина, а не само предположение? Проверяваш ли по някакъв начин?

Позвоялвам си да повторя въпроса си, защото за мен лично той е от изключителна важност, когато говорим за интуиция.

Как да разберем кое идва от интуицията ни, а кое от предположенията?

Кога можем да градим поведението си на "знаците" на интуицията, а кога все пак е добре да проверим дали е истина или е само наше предположение? Ами ако сме объркали личното си мнение с интуицията, когато определяме отношението и постъпките си спрямо друг човек? Проверява ли се интуиция? Проверявате ли предположенията си? Или се опитвате да работите без предположения?

Въпросът ми вече е към всички,които имат какво конкретно и съществено да отговорят като свой личен опит. Благодаря. :rolleyes:

Здравей Донка!

Поздравления ...Все състоятелни и съществени въпроси! "Всичко е в десЯтката"... :)

По е лесно май да се отговори с пример,но аз ще се опитам да обобщя с няколко стъпки:

1-во идва ти предчувствие за "нещото"...

2-ро търсиш някакъв окултен смисъл за това нещо ...т.е. хармонията на "нещото" със Законите и Целта от "горе",...там случайни работи няма,знаеш го!

3-то,ако 1 и 2 са напълно ОК ! то ще получиш задължително голямо вдъхновение и светлина...т.е. нещата около това "нещо" ще се хармонират отвсякъде и напълно...няма да имаш никакви енигми върху допълнителни въпроси и изследвания... Убедеността е обаче винаги 90% ! /остави и 10% за Господ все пак...само той е непогрешим/ :)

Дано да е станало поне малко ясно...с това нетрадиционно обяснение за проверка на интуиция за "нещо си"! :)

Поздрави!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×