Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Mindfield

За измеренията

Recommended Posts

ivail,

Много странно ми изглежда това, което си писал за годините на "нашата подготовка".

Как определи, че са минали 250 милиарда години (предполагам, че говориш за линейно време)?

:)

Учителят (Дънов) го е казал...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Над 250 милиарда години са минали от началото на нашата подготовка, колко още ще минат това зависи само от нас.

Ще помоля за цитат и източник от Учителя, защото аз имам друга информация по въпроса.

Въпреки, че ние употребяваме термина"наистина човешки" само във връзка с четвъртата, коренната раса на атлантите, все пак третата раса е била почти човешка в своята последна половина, тъй като именно по времето на нейната пета субраса се е извършило разделението на половете и първият човек е бил роден според нормалния сега процес. Този "първи човек" съответства в Библията на Енос или Енох, син на Сит(книга Битие,гл.4).

Та тази трета раса вече се е била появила във вторичната епоха, която е започнала преди 45 760 000г. Изводите всеки може да си ги направи сам, но така или иначе няма информация кога са съществували точно другите две предшестващи раси. Според Езотеричното учение обаче, възрастта на нашето земно кълбо се определя на около 320 000 000г.

Елена Блаватска -"Тайната доктрина-Антропогенезис";том2;изд.Астрала2005г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ти как мислиш, съгласен ли си с това твърдение?

:)

Над 250 милиарда години са минали от началото на нашата подготовка, колко още ще минат това зависи само от нас.

Ще помоля за цитат и източник от Учителя, защото аз имам друга информация по въпроса.

Въпреки, че ние употребяваме термина"наистина човешки" само във връзка с четвъртата, коренната раса на атлантите, все пак третата раса е била почти човешка в своята последна половина, тъй като именно по времето на нейната пета субраса се е извършило разделението на половете и първият човек е бил роден според нормалния сега процес. Този "първи човек" съответства в Библията на Енос или Енох, син на Сит(книга Битие,гл.4).

Та тази трета раса вече се е била появила във вторичната епоха, която е започнала преди 45 760 000г. Изводите всеки може да си ги направи сам, но така или иначе няма информация кога са съществували точно другите две предшестващи раси. Според Езотеричното учение обаче, възрастта на нашето земно кълбо се определя на около 320 000 000г.

Елена Блаватска -"Тайната доктрина-Антропогенезис";том2;изд.Астрала2005г.

Няма нови отговори - отдавна на всичко е отговорено...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С тези цифри няма да стигнем до никъде. Какво се има предвид под начало: появата на първата коренна раса, на третата, на петата, началото на настоящия планетарен кръг, началото на първия или началото на слънчевата манвантара. Става въпрос за множество цикли големи и по-малки, които ги изграждат. Самата продължителност на циклите може да варира според много фактори. Продължителността на първата раса е много по-голяма от третата примерно, що се отнася до човешкото царство (за другите царства нещата не стоят така). Важно е да се разбере механизма на циклите, техните основни принципи, смисъла им, а подробностите тъй или иначе не могат да бъдат съобщени на, нито да бъдат разбрани от други, освен от висшите посветени.

Малко интересни мисли за размисъл:

Деветте месеца, знаете ли колко години са те? Аз ви казвам, че в туй състояние човек е стоял 250 милиарда години, така огънат.

Да просветнат

Казвате: (Десет), сто милиарда, но все-таки нямате понятие, какво представят тия милиарди. Казвате, че откак земята съществува са се изминали 250 милиарда години. Това не е само едно понятие, но движение на едно съзнание. Това е едно понятие, което разширява, обхваща човешкото съзнание. И тия същества, които са работили от 250 милиарда години насам за създаването на цялата вселена, са имали план, правили са свои изчисления. Като са създавали кръга на слънцето, те са имали предварителен план, правили са предварителни изчисления и след това са пристъпвали към устройството на света. Учените хора много лесно обясняват създаването на света с образуването на някакви мъглявини и с тяхното въртене. Значи, материята се е въртяла по някакъв начин и е създала световете. Вярно е, че материята се е въртяла по някакъв начин, но първоначално тази материя е заемала цялото пространство и е била в етерно състояние. Тя е заемала милиарди, милиарди километри пространство. После, по някакъв особен начин тази материя е почнала да се налага отвън и отвътре, като постепенно се е сгъстявала. След това се е започнала една пертурбация на тази материя и всяка пертурбация е образувала своя център. Всеки център пък представял едно възвишено разумно същество. Тъй щото всяка пертурбация е създавала по един център, създаден от едно разумно възвишено същество. Значи, разумното същество е образувало този въртеж. Въртенето на едно колело показва въртенето, движението на човешкия ум, който всъщност се движи по-бързо и от самото колело. Всяко колело се движи, върти се и по този начин параходът пътува. Всъщност това е човешката мисъл, която движи колелото, а оттам движи и парахода.

Ако се родите изново

В човека, гледам, има възможности. Човешката душа е човекът. Една вътрешна възможност и външните условия. Човека за в бъдеще го очаква едно велико бъдеще. Сега е в детинство, в зачатъчно състояние. Има да мине през много фази на своето и ще има една отлична форма. Неговото съзнание ще се развие, ще има спомен за живеенето си на Земята, не само на Земята, но ще живее и на Венера, на Меркурий, че на Слънцето. След като завърши своята еволюция в Слънчевата система, ще иде на Сириус и там ще живее двеста и петдесет милиарда години и оттам ще иде на едно слънце, около което всички наши слънца се въртят, около него се въртят около сто милиона слънца.

***

Сега вие искате да разберете живота. Три неща са важни за живота. Те са: физическия, духовния и умствения или Божествения свят. На земята по-велико нещо от физическия живот няма. Под физически свят разбирам света, дето хората живеят. Същевременно по-велико нещо от духовния свят няма. Под духовен свят разбирам условията, дето ангелите живеят. Аз разглеждам ангелите като хората, само че са много по-културни. Те имат една култура, която датира повече от 260 милиарда години. Тяхната култура разполага с такива точни данни за създаването и времето, откак света съществува. Те имат такива точни астрономически данни, че ако нашите астрономически понятия се сравнят с техните, ще представляват играчка. За тях е важна любовта. Обаче и от ангелския свят има по-висок. Това е Божествения свят, дето боговете живеят. За тях най-важното нещо е Духът. По-велико нещо от Духа за тях не съществува.

Любов и вяра към Бога, вяра към себе си

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Следва да се отбележи, че Астралната е материя на четвъртото измерение...

Елена Блаватска

От всичко, казано до тук по темата за измеренията, подкрепям мненията на Станимир. :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според Езотеричното учение обаче, възрастта на нашето земно кълбо се определя на около 320 000 000г.

Елена Блаватска -"Тайната доктрина-Антропогенезис";том2;изд.Астрала2005г.

Не ми е ясно защо Блаватска държи на тези 320 милиона години, след като научния свят категорично(за сега поне) твърди, че възрастта на планетата е 4.5 милиарда години.

Може би нещо пропускам?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всъщност тези 320 000 000г. са свързани с геоложката хронология, която Блаватска се опитва да уточни, сравнявайки научните с окултните данни. Или това е времето от началото на първите утаечни отлагания.

Така или иначе, мисля, че никой не може да уточни на колко години е Земята, защото може само да се предполага за този(четвърти кръг), а другите три преди него дори не са били от сегашния вид материя.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хората спорят сега за духа и за душата – какво нещо е духът, какво нещо е душата. Запример, те обясняват душата с нещо материално, когато самите учени хора не са произнесли какво е материя. Материята е нещо неопределено.

Душата не е тяло, душата е нещо неопределено.

Телата, които виждаме, те са триизмерни, а в природата има повече от три измерения. Душата не може да бъде триизмерно тяло, не може да бъде четириизмерно, не може да бъде и петоизмерно. Защото чувственият свят е четириизмерен, или духовният свят, умственият свят е петоизмерен, причинният свят е шестоизмерен.

Тия неща са параметафизика.

Сега мнозина искат да знаят какво нещо е духът. Пък там, дето душата функционира, е седмоизмерен свят.

Всичко, което чух

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, поради това душата може да разбира по-ниските тела, например причинното -

Светещо яйце подаващо се с тъпия връх нагоре от плоски облаци.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Измеренията в невидимия свят са различни.Астралния свят е четириизмерен.Умствения свят е петизмерен.Причинно - следствения свят е шестизмерен.Допускам,че фигурите с които може да се асоцират измеренията са:за астрала- куба, за умствения свят - пентаграм, за причинно следствения свят- два тетраедъра или звезден тетраедър- звезда на Давид.Душата е със седем измерения, а духа е десетизмерен.

В момента се намираме в третото измерение.Преди 16 000- 13 000 години ние сме имали ввръзка със своя първосъздател- Бог.Около телата ни е имало магнитно поле, което се нарича Мер- Ка- Ба и светлинното ни тяло е давало възможност да имаме една Божествена реалност.Дишали сме през пранична тръба чрез епифизата.Пропадайки надолу през измеренията, след потъването на Атлантида, ние сме загубили тази си способност.Изпаднали сме в гъста материя.Сега сме в третото измерение.

Измеренията са много реалности, в които съществуваме, чиито вълни са синусоидални.Онова, което отличава едно измерение от друго е дължината на вълната и амплитудата.Цялата вселена, звезди, атоми имат основна дължина 7,23 см.Дължината на звука ОМ- звукът на Вселената.

Смяната на измеренията от трето в четвърто, ще е съпроводено с рязък завой в съзнанието на 900и промяна дължината на вълната.Или ускорен биологичен преход към друга форма на живот.Ъгълът 90 0 е важен и решаващ за реалното постигане на възкресението или извисяването.

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ванга е казала ,че ако замълчим и камъните ще проговорят ,тоест едно друго измерение ,ще се отвори пред нас ,друга реалност .Под замълчим разбирам ,да се намали философстването ,опитваме се повече да ги усмислим нещата да си ги обясним отколкото да ги почустваме и изживеем .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да чуем тишината, за малко да съумеем да усетим Цялото, да изчистим съзнанието си... :sorcerer: и да вибрираме на честотите на Вселената...:3d_053:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ванга е казала ,че ако замълчим и камъните ще проговорят ,тоест едно друго измерение ,ще се отвори пред нас ,друга реалност . Под замълчим разбирам ,да се намали философстването ,опитваме се повече да ги усмислим нещата да си ги обясним отколкото да ги почустваме и изживеем .

Аз пък под фразата.: "ако замълчим и камъните ще проговорят" ...

разбирам:

, да спрем да мислим по човешки. Сиреч, да "разграничим" конкретния човешки Ум от Абстрактния Ум ( не казвам мозък, защото мозакът е само един рефлекторен орган, отразяващ/ излъчващ определени импулси идващи /евентуално/ от умственото тяло) .

Та, в случая става въпрос за спирането на "говоренето" с онзи Ум намиращ се в състоянието обозначено с думите "Първороден грях". Чак тогава ще може /евентуално/ да се "чуе" така нареченият "Глас на Безмълвието". И не само камъните ще проговорят , ами и далеч по-невидими и уж несъществуващи неща.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И къде е измерението на чистотата и Ангелите? :3d_168:

Любовта е само сила,но не и знание.Чистотата е знание.

Ангелите са само едни вестоносци или ако ти харесва повече пощальони. Ако поназнайваш мъничко гръцки, ще ти стане напълно ясно.

Чистотата е над Ангелите. Вътре в Чистотата няма ангели, просто защото не са необходими в онова измерение. Тогава няма да имаш нужда от "духовен GSM" , защото ще си до Източника на съобщението и няма да ти трябва междинно свързващо звено, трасформиращо информацията и силата от високочистотната духовна субстанция до така бавното трето измерение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Чудех се, къде да пусна темата:) Ето какво чета във vesti.bg http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4280711

и по- конкретно "Българската православна църква почита днес паметта на Св. Архангел Михаил. Църковният празник е наричан от народа Архангеловден"

той има ли човешко битие.. и смърт или там пишат много умни хора?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Изкривени спрямо какво? Много се говори за изкривяване на пространството например. Но ако си зададем споменатият въпрос, ще видим колко безсмислено е подобно словосъчетание. Изкривяването предполага отклоняване от нещо неизкривено и за да се разбере в какво се състои изкривяването не е достатъчно само да кажеш, че такова съществува, но да опишеш това, спрямо което се явява изкривяването.

Антисвят. Антиматерия съществува на теория, а и на практика, но в съвсем малки мащаби и за нищожни части от секундата. Антисвят в смисъл на свят (или някаква сфера където протича животът) изграден от антиматерия така, както нашият е изграден от материя, съм по-склонен да приема, че не съществува.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо
Изкривени спрямо какво?
Например светове, които се намират на мястото на нашия, но в други измерения и тези светове се различават от нашия по отделни елементи, но по много повече неща си приличат. Например тук еди кое си историческо събитие е протекло еди как си, там е протекло малко по - различно. Нещо такова.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аха, разбрах те. Не, не мисля. Според мен има само една действителност, т.е. една времева линия. Ако допуснем, че съществуват светове, където нещата си приличат с нашето в повечето неща, то следва да допуснем, че между нашия свят и тези светове съществува някаква връзка. Иначе няма как да се появи това подобие. Наличието на връзка означава, че ние можем да влияем върху тези светове и те върху нашия, което означава, че те не са отделен свят. Освен това възниква въпросът: каква е причината за различията?

Ако погледнем реално на нещата ще видим, че тези теории за различни времеви линии са произлезли от теориите за пътуване във времето (и то най-вече назад към миналото). Ако аз се върна назад във времето и предприема някакво действие, то това автоматично изисква образуването на втора времева линия, която да е малко по-различна от първоначалната, за да може моето действие в миналото да произведе своите последствия. Тези последствия не могат да се случат в оригиналната времева линия, защото там вече миналото се е случило по друг начин.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

В "Двойниците" на Тересов, се споменава и за свят, в който времето тече наобратно, - идеята е намерила израз и в някакъв роман, преди време пък бях гледал и клип по темата. В този свят събитията (уж) протичат напълно наобратно на ставащото в нашия свят - тук се върви от раждане към смърт, а там от смърт към раждане. Струва ми се безсмислено някак си ...Намерих клипа :

"Първо Би Трябвало Да Се Умира (за Живота)"

http://www.vbox7.com/play:14387ee9

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тъй или иначе, ако разглеждаме живота само в някакъв ограничен отрязък между раждане и смърт (без значение в каква посока протича), той е безсмислен.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако съществуват десет измерения, защо тогава не ги виждаме?

 

Измерението е посока, така че ние съществуваме в три измерения, защото има само три посоки и всички други посоки са само комбинация от тези три (и техните противоположности). Например, казвайки на някого, колко далеч на север, изток или нагоре да отиде, ние можем да го насочим навсякъде по Земята. Времето също се смята за измерение, но съществуват някои тънкости свързани с това.

 

Когато поддръжниците на теорията на струните говорят за пространство имащо 10 измерения, те говорят за измерения представляващи микроскопични кръгове. Ние сме свикнали да мислим за измеренията и посоките като продължаващи все по-далеч от нас, безкрай, но тези миниатюрни измерения просто правят малък кръг и се връщат откъдето са започнали.

 

Например, ако вселената имаше две нормални измерения и третото измерение беше еднометрово кръгово измерение, тогава ние щяхме да се движим да кажем в посока север-юг и нагоре-надолу без проблеми, но ако погледнем на изток или запад, бихме видели задната част на главата си на разстояние от един метър.  Бихме могли и да се пострижем сами - защо не.

 

Малките измерения са такива, но кръгът е с размер далеч по-малък и от най-малката микрочастица. Така ние изобщо не можем да говорим за движение в тези малки измерения, защото няма къде да отидем.

 

Ако искаме да избегнем да бъдем ударени от нещо, ние просто ще направим стъпка встрани (във всяко от трите измерения). Ние имаме тази възможност, защото имаме нужното място. В кръговите измерения няма достатъчно място - нито ние, нито микрочастиците. Те изобщо може и да не съществуват.

 

Теорията на струните (откъдето произхождат всички приказки за 10 измерения) е единствената теория на всичко, която все още не е отхвърлена в наши дни. Но тя също така все още не е направила никакви потвърдени прогнози. Допълнителните, но невъзможни за откриване измерения, са само един пример за това. (от тук)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 1.05.2014 г. at 20:15, Станимир каза:

Ако съществуват десет измерения, защо тогава не ги виждаме?

Защото е едно! Хихихи

Едно за всеки жив организъм!

Това най-просто се манифестира в ежедневието. Колко често може да се чуе - "Не вижда по-далече от носа си"?

А кой е този организъм, който вижда и по-далече от носа си - Разумният организъм. Характерното за разумният организъм е саморефлексията. Така с разума, умът изгражда модели.

Моделите пък отразяват "наблюдаваните обективно" в УМА принципи, правила, по които се случва промяната на средата.

Така можем да видим потокът, наречен ЖИВОТ как "тече" навън, "тече" в мен, "тече" и в другите като мен.

Този поток има Сила, а тази сила бива насочвана от Изборът и в зависимост от това се манифестира определено правило на построение.

 Всеки жив организъм има "частица" от Силата на Живота, и така сътворява Време и Пространство.

Пространството е 1 измерение "преминало" в 3. (точката (0), запътила се - станала линия(1 измерение), тръгнала линията - станала равнина(2измерения), тръгнала равнината - станала пространство(3 измерения)

Времето е 4-мерно пространство, с всичките възможни варианти на развитие на 1мерното движение - движението на точката(0) в 3-мерното пространство, за това на точката й казват "божествена частица" и я "търсим ли търсим".

Ние не можем да "видим" четиримерното пространство, камо ли 10-мерно или 11-мерно(М-терия), еле пък 12-мерно(Y-теория), какво остава за 26-мерно. На теоритичните физици, при съответния брой пространства, им "излизат сметките", за тва си въвеждат толкова измерения

Съответно всичко над 3-мерно е излишно като предложение за "виждане". 4-мерното можем да си го представим интуитивно. А от 5-мерно(вкл.) всичко е въпрос на "усукване" на 4-мерното. 

За 6-мерно пространство има изработен математически модел - на Калаби-Яу

 

 

А пък Изборът( особено ако е колективен продукт) определя и правилото, по което се ориентира пространството. И това при "перспектива", отправна гледна точка - "движещия се наблюдател" (СТОтносителността)

Преди 20 години, когато "бърборех" с колегите в университета, че време-пространството е статично и изборът ни за действия определя и посоката на развитието на ситуацията, малко ме гледаха дали ме е хванала водката. А пък то вече го има и като нова теоретична концепция

Най-неочакваното и красиво фундаментално откритие във физиката

ето и супер готино представена схема за развитието на ситуацията във времето съобразно дефинирано правило

0409img10.png

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×