Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Ани

Мисли от Учителя за Хармонията

Recommended Posts

"Хармонията е възвишено състояние – преминаване в йерархията на херувимите и съществата на Красотата."

IX. Упражнения с формули

"Според мене мелодията е любовта на човешката душа към Бога. А хармонията е отговорът на Бога към човека. Хармонията е отзвук на Бога."

Да ми бъде ученик

"Да, вярно е, че Бог ни е дал свобода. И ние я използваме, но неправилно. Само че трябва да знаем, че Бог не ни е освободил от последиците на това, което правим. Ако то не е в хармония с Природните закони, последиците няма да са приятни, а понякога ще бъдат и фатални. Това, което правим, трябва да е в хармония с Божиите закони. Тогава ще се радваме на резултатите. Това е Истината!"

Разсъждения за биография на Учителя Беинса Дуно

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не е лошо човек да обича промените, но в промените трябва да има едно вътрешно съгласуване, една вътрешна хармония. Всяко ново нещо, което човек избира, трябва да се съвпада със старото, което напуща. Между старото и новото трябва да има връзка.
Да идем във Витлеем

Хармонията може да произтича само от Божествената Любов, и ако в едно общество няма хармония, Божествената Любов я няма там, Божествената Мъдрост я няма, те не са заработили в него. Ако самото общество не се проникне от тях, ние имаме едно механическо натрупване, но не органическо градене.
Какво трябва да искаме?

Бъдете в хармония помежду си! Това всеки човек, всеки народ може да направи. Това се иска от българите, това се иска от всички народи. Хармония е нужна както на семействата, на обществата, така и на всички народи. Щом имате хармония, нищо друго не ви остава, освен да сеете. Ще имате голямо плодородие, изобилна жътва. Без хармония нищо не се постига. – Защо иде глад между народите? Поради отсъствие на хармония. Омразата, антагонизмът, завистта между хората, кой да управлява, кой да вземе надмощие между държавите, са причина за глад, лишения и мор. Държавите се борят помежду си коя от тях да вземе първенство.
Живот вечен

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хармонията е възвишено състояние – преминаване в йерархията на херувимите и съществата на Красотата.

IX. Упражнения с формули

:feel happy:

Според мене мелодията е любовта на човешката душа към Бога. А хармонията е отговорът на Бога към човека. Хармонията е отзвук на Бога.icon12.gif

Да ми бъде ученик

:feel happy: :feel happy:

На физическото поле има и във висшите светове има музика, и в света има музика. Египетската музика се отличава, че те са започнали с тона „ми“. Седем начина на деление имали. Те са били свързани с духовния свят и по-голяма чувствителност са имали. Индусите четири тонирания са имали. Устройството на тяхното пеене е било друго. Те са били свързани с умствения свят. Те се вглъбиха в тия малки подробности, с които не можаха нищо да постигнат в музиката. Сега вече европейската раса, бялата раса, развива в музиката хармонията. Развива туй, което хармонията раздава, не мелодията. Те развиха мелодията във висша степен, техните песни са много мелодични, но хармония много малко развиха. Когато в западната музика мелодията е по-слаба, хармонията е по-силна. Оркестри до 120 души, може би за бъдеще да бъдат до 200, 300, 400, 500 души. Колкото повече хора има в един оркестър, толкова по-добре. По-голямо разнообразие. Казвам: Има една музика в предната част на челото, дето има 25 хиляди нишки, настроени както нишките на едно пиано. Някои са дълги, други са къси. Те образуват 25 хиляди тона. Сега, ако вземеме първия тон, основния тон, 32 трептения, последния, 25 хилядния тон, ако помножите, може да видите колко трептения ще има, според математиката. Тази музика има 25 хиляди тона. Следователно, при тази музика са възможни много работи, които не са възможни при обикновената музика, не могат да останат. При такава една музика, ако аз пея горе, може да накарам в няколко часа, в два дена да накарам една форма да изникне, да израсте много бързо и да даде плод. Но аз трябва да похарча нещо от себе си. Успехът в живота зависи от онази интензивност, от онази музикалност. Защото музиката е едно благо от Бога. Колкото ние сме по-близо до любовта, толкоз музиката е по-силна. Колкото музиката е по-силна, толкова нещата са по-възможни. Тогава нещата стават с най-малко разноски. Аз съм привеждал този пример. Отива една млада певица в Ню-Йорк при един богаташ, банкерин, който минавал за много скръжав. Тя влиза вътре, покланя се и му изпява една песен: „Дом, дом, сладък дом.“ Като му изпяла песента, банкеринът се разположил, казва ѝ: „Какво ще заповядате?“ Казва: „Ако обичате да ми дадете 25 хиляди долари.“ – „На ваше разположение съм.“ Изважда парите и ѝ дава. Казва ѝ: „Пак заповядайте, аз ще ви услужа.“ Тя изпява една песен и той ѝ дава 25 хиляди долара. Ама пее. Не мислете, че като сгрешите, вие може да пеете. Като пееш, да бъдеш израз на цялото небе, дето се изразява в твоето лице. Трябва да излиза онази сила, очите, ушите, устата, навсякъде трябва да блика светлина. Всичко в нас трябва да бъде музикално. Казвам: Бих желал всички да бъдете така музикални. Туй ви пожелавам. Кога ще бъде? Пожелавам ви го, че когато стане. Все ще стане някога. Тогава ще се подмладите.

Я да се създаде един хор от любов между вас, всеки, който пее, да пее от любов, той да е самостоятелен, да е свободен, като пее, с въодушевление да пее. Онзи диригент да дава такт полекичка, да има любов между диригента и хористите, той в центъра с пръчицата само ще маха с ръка.Да ми бъде ученик

Сега тук имаме хармония и тя нараства :thumbsup2:

В хора ни няма дисонанси :feel happy:

Бог да благослови щедро:feel happy: с красотата Си мислите и чувствата ви

lilac-side-view.jpg

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще ви дам следното правило: Не се бори със себе си! Какво ще постигнете, ако се борите със себе си? Изслушай себе си, добре разсъждавай и извади поука, но не се бори... Щом видиш една погрешка, вземи я, поглади я, потупай я, кажи и: ти си много разумна, ще бъдеш тъй добра, да не ми правиш пакости. Поговори и мъничко, тя разбира. Колцина от вас, които са решавали, че това няма да направят, или онова няма да направят, са успели в това отношение? Правили ли сте опити? Някой иска да изкорени един лош навик от себе си. Откъде ще го изкорени? Този навик почти няма реално съществуване, той е само една илюзия на вашия ум.... И тъй като станете сутрин, ще си кажете следното: аз няма да се боря със себе си, но ще бъда в хармония със себе си. Аз няма да бъда в противоречие с природата, но ще бъда в хармония с природата. Аз няма да бъда в противоречие с Бога, но ще бъда в хармония с Бога. Произнесете тези думи и ще видите, че вашето състояние веднага ще се измени. Произнеси тихичко в себе си тия думи 2-3 пъти. Само така човек може да създаде в себе си велик характер. Само така ще разберете, колко красива е природата сама по себе си.

МОК, том: Новите схващания на ученика,

Закон за внушение и закон за равновесие, 28.12.1924г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

“Животът седи в изпълнението на онова, което Бог е създал по закон и ред. Тази хармония е необходима както за вашия индивидуален живот, така и за вашия семеен и обществен живот. Тя е необходима и за вашия ум и сърце. Вашият ум и сърце не могат да се развиват без хармония. Сега няма какво да ви говоря, вие сте опитали какъв крах настава в сърцата ви, когато нарушите хармонията – всяка дисхармония се изразява със сълзи. Щом има хармония, в сърцето има Радост, щом има хармония, в ума има Радост.”

“Сега във вашите умове се явява въпросът как може да се оправи тази дисхармония. Може – ще насочите ума си към Бога, ще знаете, че Той е Великата хармония и само за Него ще мислите. Няма да мислите за Бога като за някой стар белобрад дядо, а ще мислите за Бога като за Велика хармония, в която всичко живо отдава вниманието си на Него. Затова всички се стремим към Него и всеки иска да Го схване. Мисли за Великата хармония на Живота и веднага ще ти стане леко! Не се старай да схванеш какъв е Бог, каква е формата Му, а мисли за Него като за Велика хармония и веднага ще ти стане леко.”

“Хармонията изключва думата не мога. Който иска да живее, да се развива, той трябва да казва мога, а който не иска, той трябва да отиде на гробищата. Който не може, пращат го вън от училището и тогава започва обратният живот. Хармонията съществува само тогава, когато казвате мога.”

“Сега, не че у вас няма усилия – у вас има много усилия, стремеж и всички тези неща са добри, но стремежът, желанията ви трябва да се насочат разумно във великия стремеж на Любовта. Може да имате стремеж, но ако не изберете онова време, което изисква хармонията, ако не вземете в съображение законите, които работят, всички ваши усилия ще бъдат безплодни. Сега вие ще запитате: „Защо аз днес не раста, защо нямам това схващане, защо мислите ми са малко разбъркани?” Хармония, хармония трябва! Хармонията трябва да я възстановите по всякакъв начин, при каквито и да е жертви! Възстановите ли хармонията, каквито жертви и да дадете за нея, нищо не е изгубено. Необходимо е да се възстанови тя в душите ви.”

“Когато се въдвори хармонията, чувствата ще дойдат; когато се въдвори хармонията, правилните движения ще дойдат. Всичко това зависи от тази Божествена хармония. Щом тя се нагласи, подобно на махане с един магически жезъл всичко ще се нагласи. Когато няма хармония, с години може да работите, но нищо няма да направите. Сега всички във вашия живот мислите само за себе си, т.е. вие казвате: „За това мисля, за онова мисля.”

“Сега, хармония е потребна изобщо за жените – хармонични мисли, чувства и действия. Това е най-великото в Живота, което човек може да изучава. Единственото нещо, което създава човека, това е хармонията – този закон може да го проверите. Когато имате хармония в ума си, в сърцето си, във волята си, всичката ви работа върви, лукът е препържен за половин час, всичко свършвате и казвате: „Днес работата много добре ми върви!” Това е само една малка хармония, а какво може да извърши!”

Из "Влиянието на хармонията в живота", Беседа от книгата Великата Майка,

Издателство Бяло Братство, 2006 г., ISBN-10.. 954-744-068-3, ISBN-13.. 978-954-744-068-5

Редактирано от Ася_И

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Учителят постъпва по същия начин: направи ли ученикът погрешка, никому никаква отстъпка не се прави – не се прави отстъпка нито на учителя, нито на ученика. Направи ли грешка – вънка, поправи ли се – пак вътре. Защото в дисхармонията цялото Небе се разклаща. Ето защо се казва, че нечист не може да влезе там. Това ще го имате като правило, това е съзнателен закон. От вас зависи да сте в хармонията или вън от нея – вие сте тези, които си налагате да бъдете вън или вътре в хармонията."

"Като говоря за Любовта, подразбирам, че тя предшества хармонията, а хармонията създава условия, за да се прояви тази велика Божествена сила, която, като дойде, внася здраве, а здравето внася хармония. Външната хармония дава условия за Любов, Любовта дава Живот, Животът – здраве, а здравето внася вътрешна хармония у нас. Така че хармонията отвън се формира вътрешно."

Из "Влиянието на хармонията в живота", Беседа от книгата Великата Майка,

Издателство Бяло Братство, 2006 г., ISBN-10.. 954-744-068-3, ISBN-13.. 978-954-744-068-5

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Светът, в който живеем е добре устроен, той е хармоничен свят. По-хубав от него няма. Когато казваме, че в света съществува дисхармония, тя е внесена от хората. Значи дисхармонията се дължи на самите нас."

източник: "Сеятелят", изд. 1950 год.

"какво означава хармонията в човека?- Съгласуване на силите му. както музикантът настройва инструмента си на даден ключ, така и всеки човек трябва да настрои силите и енергиите си по даден ключ - Любовта. Тя е единствената сила, която хармонизира, т.е. настройва нещата."

източник "Новото човечество", изд. 1947, сп.Житно зърно- София

"дето има хармония, там е Бог."

източник: До скончанието на века, изн.1926 г.- Русе

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Ако искате да сте в пълна хармония с Бога, станете дете на Любовта. Тогава ще бъдеш в съзвучие с Бога. А щом си в хармония с Бога, тогава всичко, което е в Бога, се прелива в теб."

"...Любовта е висш израз на хармонията. Когато ти имаш тази Божествена любов, ти си в хармония не само с този и онзи човек, но с цялата вселена. Щом си в хармония с цялата вселена, тогава между вселената и тебе ще има приток на енергии, които ще се вливат в твоя организъм."

Из лекцията "Любовта като здравен фактор" от книгата Доброто разположение,

Издателство "Бяло Братство", 2002 г., ISBN: 954-744-026-8

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Ако човек е хармонизиран с природата и тя ще бъде хармонизирана с него."

източник: съборни беседи, "Светът на великите души"

Първото условие за едно общество е, да съществува хармония между членовете му.

източник: "Божествен и човешки свят", изд. 1940 г.

"В бъдеще животът на хората ще се измени, ще стане подвижен, пластичен. Тогава отношенията между хората ще се хармонизират."

източник: "Божествен и човешки свят", изд. 1940 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"МИР

Мирът – най-високото изявление на Бога. Господ се изявява като мир.

Мирът е закон на хармонията, на единството, на разсъдъка, на възвишения характер, на любовта, на мъдростта, на истината, на добротата, на правдата – това е мирът.

Познавате ли мира?

Първото нещо, с което трябва да започнете, е мира. Поставете мира за основа на своя живот.

Ученикът трябва да знае какво нещо е мира като вътрешно състояние на душата.

Мирът представя психическата сила в човека, при която спокойно могат да се развият неговите способности.

Мирът е едно от великите качества на любовта.

Христос казва:”Мир ви давам, Моят мир ви оставям”

Мирът носи една вътрешна тишина.

Вътрешен мир.

Всеки ден стават промени в човешката душа, както и в съзнанието му. Обаче, каквито и да са тези промени, мирът на човека не трябва да се нарушава. По повърхността на човешкото сърце, на човешкия ум, на човешката душа, както и на съзнанието му, могат да стават ред промени, обаче дойде ли до вътрешното му естество, никакви колебания и смущения не се позволяват.

Когато настане мир в тебе, ти ще се свържеш с всички разумни същества, които ценят твоя живот, както ценят и своя.

Мир между хората.

Да живеете в мир и съгласие, това е учението на великите Учители от памтивека и досега.

Съществата, които живеят на Слънцето, на Венера, на Меркурий, на Юпитер, живеят в мир и съгласие.

Който живее по Божествения принцип, ще бъде в мир и любов със себе си и със своите ближни, даже и със своите врагове.

Да носим мир на всички хора на земята.

Придобиване на мир.

Някой се моли на Бога и казва:- Внеси мир в душата ми! –Този човек се обръща към Бога като същество извън него. Преди всичко той трябва да знае, че Бог е в него. Той живее в душата му, дълбоко някъде скрит. Щом Бог е в човека вътре, сам по себе си той има мир, няма защо отвън да търсим мир. Мирът е качество на Бога, но не и на хората. Следователно, колкото повече даваме път на Бога да се прояви в нас, толкова по-големи са възможностите за продибиване на мир.

Да имаш вътрешно общение с Бога, да чуваш неговия глас, да чувстваш, че той е доволен от тебе, това значи да имаш вътрешен мир и спокойствие.

В Бога злото и доброто се примиряват. В Бога няма никакво зло. Там настъпва вечен мир.

В какво седи нашия мир? – Ние трябва да бъдем силни. – Кога ще бъдем силни? – Само любовта може да ни направи силни.

Щом имаш любов, имаш и мир.

Всяка светла права мисъл е храна за мозъка. Всяко право възвишено чувство, е храна за сърцето. Те са съществени неща, без които човек няма мир и спокойствие в себе си.

Ние трябва да се съобразяваме със закона на Любовта, който носи мир, здраве и подмладяване."

Източник: Хармоничен живот - из Словото на Учителя Петър Дънов, съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кермедчиев ISBN 954-799-348-8

Редактирано от Иво

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча.” За да запази тази връзка, човек трябва да е готов да приложи учението на Христа. Това значи да спазва закона на хармонията, известен под името закон на симпатията. Два закона действат в света – закон на симпатията и закон на антипатията, т.е. закон на хармонията и закон на дисхармонията. Когато се обичат, хората прилагат закона на симпатията или на хармонията, живеят братски помежду си; когато не се обичат, те живеят по закона на антипатията или дисхармонията. В този закон съществува отблъскване, а в първия – привличане.

Дето има хармония, там е Бог, ето защо всеки човек трябва да се запитва свързан ли е с Бога, или не. Не търсете Бога отвън като някаква форма, но търсете Го вътре в себе си като съдържание. Розата и карамфилът имат външна форма, но важна е миризмата им, която човек възприема вътрешно – те се различават по аромата си. Следователно Бог е отвън и отвътре – заблуждение е да се мисли, че е само отвън. Човек не трябва съзнателно да затваря очите си пред Истината – всички неща, между които има съчетание, са вътрешни. Например имате пиано, ноти, пианист, но музиката още не се е проявила; за да има музика, пианистът трябва да съчетае всички елементи в едно цяло и да се прояви – вие слушате и възприемате вътрешно музиката. Обаче само онзи може да разбере вътрешното съдържание на нещата, който се вслушва в себе си, в своя вътрешен глас – това значи да разбира човек смисъла на нещата.

Цитатът е из беседата "Бог е съчетал", СЖ 2, 13.05.1917 г., София

Редактирано от Бина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мирът е законът на хармонията, на единството, на разсъдъка, на външния характер, на любовта, на мъдростта, на истината, на добротата, на правдата – това е хармонията.

Мирът, това е най-хубавото жилище, в което радостта може да живее. За в бъдеще, ако искате да съградите своето тяло, своето жилище, мирът трябва да ни дойде на помощ. И тогава радостта ще дойде да живее в това тяло.

Мирът е едно от великите качества на любовта.

Източник: Хармоничен живот/Взаимоотношения, съставили Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"И тъй, под Любов трябва да разбирате служене на Бога. Мислете върху Любовта.

Вие сте я опитвали, но за малко време, няколко минути или секунди, и после сте я загубвали.

Защо човек губи Любовта? Защото не може да намери границата между слугуването на Бога и на кесаря.

Тази е причината, дето човек губи равновесието си, т.е. съгласието между ума и сърцето си.

Сърцето не трябва да господства над ума, нито умът над сърцето, но трябва да работят в хармония.

Ако в желанието си да разрешите правилно един въпрос, сърцето се притесни повече, отколкото трябва,

нарушава се правилният ход на мислите.

Ако при разрешаване на едно чувство, мисълта се наложи, вие изгубвате чувството си."

Като чуха, Неделни Беседи, 17.11.1918 г., София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Значи изтокът на живота, това е Бог, от Когото излиза всичко: живот, сила, светлина, мисъл, чувство, действие.

Въпреки това, мнозина казват, че не знаят къде е Бог, не могат да Го намерят.

Чудно нещо! Животните намират изворите в планината, а човек не може да намери центъра, от който е излязъл.

Под понятието „Бог“, в широк смисъл на думата, разбираме онази вътрешна връзка в човека, която държи в единство всички негови мисли, чувства и действия.

Когато е в хармония със себе си, човек е намерил вече посоката към Бога.

Отклони ли се от тази посока, веднага се натъква на страдания и противоречия.

Общи и специфични условия

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не се стремете да станете като другите. Бъдете такива, каквито Господ ви е направил. Всеки да съдържа своите особени качества, туй което има както е, да бъде едно цвете, както Господ го е създал. Всеки да мяза на себе си, но да е в хармония с другите цветя. Щом си в хармония, ти си на място. И никога не мисли, че си нещо по-горе от другите хора, защото по-горе от всичките е само Бог.

Всичко е създадено за добро

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравето съществува на единствената база, че има хармония в мислите, хармония в чувствата и хармония в силите на човека, в неговия организъм.

Не можем да бъдем здрави, ако няма хармония в ума ни, ако няма хармония в чувствата ни, ако няма хармония в действията ни – три елемента, необходими за здравето.

Щом не мислиш правилно, на тона ти липсва едно трептение.

Щом не чувствуваш правилно, липсват две трептения,

щом не постъпваш правилно, три трептения липсват на тона ти.

Щом на един тон липсват три трептения, става пропукване и съдържанието на този тон изтича.

Тогава имате кухи тонове, черупки без съдържание.

Музикален живот

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Цялото пространство, в което живеем и се движим, е пълно със същества от разни категории и култури. Слънчевата светлина се движи с 180,000 мили в секунда, за да измине само диаметъра на нашата вселена, който за да се премине трябват 31,000 години. Цялото пространство е пълно със светове. Когато нашата земя се движи в пространството на тази Вселена, ние се намираме под влиянието на тези същества, с които идваме в съприкосновение. И цялото това грамадно пространство с всичките същества имат един отглас в нашите сърца, умове и души. Някой път ви дойде една мисъл, тежко ви е, но тази мисъл не е ваша; вие сте чувствителни и като такива долавяте тъгата на някое малко същество някъде в Ню Йорк, което в даден момент не е изпълнило своя дълг, не е изпълнило волята Божия, този велик Божи закон. Друг път изпитвате радост. Защо? – Защото другите някъде по света, в някой будистки храм, в Китай, някое малко същество изпълнило своя дълг, както трябва. И така, всеки ден, като се менят мислите ви, аз се радвам, защото виждам, какво става по света и по всичко, което се върши, забелязвам две неща: някъде едни хора изпълняват, а други не изпълняват Божия закон."

Малкият закон

icon12.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Съвременните хора са дошли до закона на хармонията в живота и казват, че всичко трябва да почива на този закон.Очаквате ли приятелство между двама души, вижте дали те си хармонират.Искате ли да слушате музика, вижте дали тя хармонира с вашето разположение.Когато твори, музикантът прилага закона на хармонията в тоновете.Ако два или повече тона не си хармонират, той не ги съчетава, не образува от тях никакви акорди.Пеете ли, свирите ли, говорите ли, навсякъде трябва да спазвате закона на хармонията.Без хармония животът се обезмисля.Обаче, колкото да се стреми към хармония, човекът не може да избегне абсолютно дисхармонията.Лошите хора не са нищо освен дисхармонични тонове.Ако не може абсолютно да избегнете дисхармоничните тонове, т.е. лошите хора, вие трябва да знаете къде да ги поставите.По отношение на добрите хора, те са тонове от други гами, които нямат нищо общо с тях.

Постоянното в живота 06.08.1939г.Езикът на любовта

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За да бъдат хората разумни едни към други, единият трябва да бъде положителен, а пък другия отрицателен. Някой път даже и вие сте в борба със себе си. Когато и двете части в тялото станат положителни, знаете ли каква борба започва в човека? Когато в дясната и в лявата половина на тялото електричеството стане положително, когато и магнетизма в лявата и дясната страна стане положителен, тогава имаме двойна борба. Тогава имате безпокойствие в ума и в сърдцето. Тогава какво трябва да правите? Там е сега законът: Щом сърдцето стане безпокойно, ще внесеш Любовта! Любовта е, която ще внесе нещо ново, положителна сила.

 

Хармонията може да се внесе по три начина: Чрез закона на Любовта, в Божествения свят; чрез закона на Мъдростта и чрез закона на Истината. Любовта е закон, който регулира противоречията в сърдцето; Мъдростта – регулира противоречията на ума, а Истината – противоречията на човешката воля. Ти не можеш да изправиш своята воля, твоите постъпки, ако закона на Истината не действува в тебе.

 

Често хората търсят правото в света. Правото е нещо външно. Чувствата и постъпките са важни. Правото ще го намериш всякога. Правото е право само в тебе. Отвън, в света, никакво право няма. Погледнете в природата. Казват: „Красива природа!“ В нея има вечна борба вътре. Аз съм забелязал: мравките се борят, растенията се борят, всичко се бори. Като погледна тревата, цветята, които цъвтят, някой паяк ходи и една мухичка се хванала в паяжината. Някои цветя има, мухоловки, те затварят малкото животно, повечето случаи насекомо и го изяждат.

 

Правото, което търсим, не се намира вън. Всичкото противоречие в света е вън, а пък хармонията е вътре. Бог е, Който хармонизира външния свят, понеже знае законите. Ние трябва да оставим външния свят Бог да го подобри. Само Той може да го подобри.

 

Бог иска това, ООК, 30 август 1939 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×