Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Духовните йерархии и светове

Recommended Posts

Какви и колко светове/йерархии има над/около физическия свят?

Кои класификации познавате и според кои Школи или течения?

Запознати ли сте с теорията?

А практика?

Каква е връзката им с финните тела?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, ще ви преразкажа накратко част от съдържанието на " Книга за духовете " от Алан Кардек. Той е спиритист и всъщност книгата съдържа само негови въпроси на които отговаря дух от по-висш ранг ( според Кардек ).

Понеже светът на духовете е безпределен - в своите подробности могат да се обособяват неимоверно много групи в разделението на духовете, но все пак според най-основната им същност те могат да се разделят на три основни ранга:

- ІІІ ранг - лоши духове - това са тези, които още не са започнали развитието си. Принципно те са лоши, но не е задължително да причиняват и търсят злото. Някои се развличат с дребни пакости, други са просто абсолютно незрели, но в по-голямата си част все пак те са зли. Това са именно тези същества, които хората наричат демони. Те обаче са слаби духове поради тяхната изпадналост. Основната им злоба се обособява от завист, когато виждат щастие.

- ІІ ранг - това са духовете, разбрали че смисъла на съществуването им се състои в градизма и доброто, но не достатъчно за да предприемат основни действия в тази насока. Като награда за преминаването на горно стъпало в тяхната йерархия - Бог им дава определени качества - най-често нравствени, или знание.

- І ранг са висшите духове, които хората наричат архангели и херувими. Те са изминали целия път на развитие и понастоящем са висшите, непосредствени Божии слуги.

Според духовете светът извън материята е един, но има различни трансформации на самата материя - съвършенно непонятни за хората. Връзката между дух и материя се осъществява чрез Вселенският флуид, който е също вид материя, но по-ефирна. Той също има неизброимо множество трансформации, като на нас ни е познат от електричеството и магнетизма.

Ако правилно съм разбрал темата - това може да е в помощ, но не ангажирам никой с нищо :).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"И когато ние говорим за Великото Всемирно братство, подразбираме онази йерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия Космос. Те го направляват, защото сами са взели участие в неговото създаване под прямото ръководство на Великия Божи Дух. И като се има пред вид разумното устройство на цялата Вселена - с всичките нейни галактични системи, с всичките й безбройни слънца и планети; като се има пред вид дори само онази висша механика и техническо съвършенство, с които Земята е построена, може да се съди - какъв мощен ум, какъв мощен дух са имали тези гениални творци, които са работили за осъществяване на Божествения план на мирозданието.

Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една йерархична стълба, в едно органично чиноначалие, чиито степени са познати под имената:

---серафими - Братя на Любовта;

---херувими - Братя на хармонията;

---престоли - Братя на волята;

---господства - Братя на интелигентността и радостта;

---сили - Братя на движението и растенето;

---власти - Братя на външните форми и изкуствата;

---началства - Братя на времето, състоянието и такта;

---архангели - Братя на огъня и топлината;

---ангели - носители на живота и растителността.

---Последният, десети чин ще заемат напредналите човешки души.

Всички вкупом представят великия Космичен Човек.

Дейността на тези същества е така хармонично разпределена, че всяко от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите на великия миров организъм, който включва в себе си всички слънчеви системи."

(Великото Всемирно Братство, съставител Георги Радев)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересно, че всяко учение и течение си има различни класификации на тези йерархии и светове...

Аз само искам да отбележа, че някои хора се заблуждават като считат "отвъдното" за по-фино и духовно ниво от нашия физически свят. То е просто един паралел, който е повече като част от същия този физически свят. Мир и Любов!!!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Съществува Йерархия на силите(духовете), която определя мястото на всяка духовна частица на тази земя, а също и извън нея. Казано е, че духът е сублимирала материя, а материята е втвърден дух. Може също да се каже, че всичко произлиза от духа и всичко се връща в духа. Но то не влиза в духа като в някакъв съд или обем, а се превръща в дух, както и духът не отделя материята, а се преобразува в нея. На определен етап от еволюцията процесът се уравновесява при относителна еднородност или в състоянието на духо-материя. Йерархията или стълбата на силите, тоест мястото върху една въображаема стълба на различните състояния на материята, от която са изградени атомите, молекулите, организмите, както и всичко стоящо по тънкост под и над тях, не се налага от някаква външна и независима сила, а от само себе си, според относителната тежест или лекост на всяко материално, разбирай и духовно, образувание. Става дума за енергетичната значимост на всяка духо-материална единица, присъща й от момента на сътворяването (оживяването), а също и придобита в хода на индивидуалната й еволюция, благодарение на положените усилия за формиране на така наречените духовни качества, които по същество са изкристализирала енергия от най-висш порядък, т.е.психическа енергия. Всичките тези качества, известни в някои свои прояви, от гледна точка на взаимоотношенията в човешкото общество, като смелост, себеотрицание, великодушие, щедрост, милосърдие, състрадание и прочие, в същност са или се съдържат в едно единствено “качество” или състояние, присъщо на този, който се е отвърнал от себе си и е подчинил всичките си мисли и действия на благото на обществото или човечеството. Това е състоянието (качеството) или равнището(стъпалото) на “христос”(крестос по друга транскрибция), при което духът е разпънат или прикован към кръста или скалата на материята, за да сособства за въздигането по тънкост(духовност) на недоразвитото човечество поне до равнището на бодхисатва, а в крайния случай до стадия на буда или христос, какъвто е идеалът или висшата цел, към която трябва да се стреми всяка духовна индивидуалност(до монада). Слизането (падането, разпъването или приковаването) на духа към материята означава, че напредналият с милиони години човешки дух е приел доброволно да се върне отново в условията на живот и равнището на ранните човешки раси или цивилизации, за да им предаде своя опит и знания, с цел да се съкрати, доколкото е възможно, срокът за тяхното пребиваване в тъмните слоеве на материалния свят, с особено внимание към предвестниците на следващите епохи, които са като закваска(зародиш)за сформиране скелета на идващата раса или епоха. Тежко е за духа, който вече един път, а за някои особено издигнати индивидуалности и не един път, е преминал през мрачните приземни нива на развиващото се човешко общество, но е решил да изпие до дъно чашата с горчилка, поднесена му от неговите по-нисши събратя, вместо благодарност за саможертвата в името на тяхното собствено добруване. Много са известните, но още повече са неизвестните дейци и сътрудници на хармонията и светлината в борбата им срещу хаоса и тъмнината. Но споменът или по-точно сведенията за тях не са изгубени или унищожени, а съществуват в пространствените летописи на света и не е далеч времето, когато ще бъдат достъпни за запознаване и изучаване от масата хора на земята.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Християнин

Венцислав ...:)))

Тази книга .. " Книга на Духовете " от Ален Кардек е имам и аз с личен автограв от тебе при това .

Не зависимо от квалификацията на Йерархията на силите или духовете , важното е да не правиш зло на хората . Да не им изпиваш жизнената енергия...

Пак всеки да го приема както си иска .

Злото се нарича зло само тогава когато НЕ РАЗРЕШАВАШ на хората чрез внушения ... да разберат , че Истината е много просто нещо , точно защото е истина .

Форумци внимавайте много..

Мир и любов само сред хората които не лъжат Бога и хората- братята си . Такъв е божият закон братя ...

Християнин

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По този въпрос искам да спомена, че в много голяма степен според мен съдържанието на тази книга е заблуда.

Относно спиритизма - аз виждам там само илюзии, лъжи и зависимост, но да не се отклоняваме... Трябва ли пак изрично да натъртвам факта, че това са само лични мои мнения?! :blink:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Привет,

някой интересувал ли се как са свързани отделните йерархии със зодиакалните знаци и какво знаете по въпроса?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"...

---ангели - носители на живота и растителността.

---Последният, десети чин ще заемат напредналите човешки души.

..."

Виждаме, че най-близките над нас в духовна йерархия същества са Ангелите. Най-близко под нас пък са колективните духове на животните, растенията и минералите.

Относно духовните йерархии може да се направи предположението, че всяко ниво играе ролята на трансформатор на Божествени енергии към следващото съседно ниво. Също така, че контакта и разбиранео м/у две съседни нива са най-големи.

От тук следва, че ние ще общуваме предимно с природата около нас (животни, растения, минерали), както и с Ангелите - нашите големи братя.

За Ангелите се казва, че те са същества на мисълта. Те притежават способността да мислят истински и оригинално. Не познават какво е тъка, стеснение, грешки. Притежават велико търпение и смирение и мъдрост...

Казват, че Ангелите понякога се ползват от опита на човеците, като се въплъщават на Земята. И че дори за един Ангел земният живот представлява значително изпитание. Има филм по темата ("Криле на желание"-немски).

Вярвам, че винаги е имало въплътени ангели на Земята, че и в момента живеят между нас, напредват в своята еволюция и най-вече ни помагат да напредваме в нашата. В бъдеще хора и ангели ще работят заедно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересно, че всяко учение и течение си има различни класификации на тези йерархии и светове...

  Аз само искам да отбележа, че някои хора се заблуждават като считат "отвъдното" за по-фино и духовно ниво от нашия физически свят. То е просто един паралел, който е повече като част от същия този физически свят. Мир и Любов!!!

Духовния свят и Божествения свят са разлицават от физическия, те го проникват и влияят на него.

освен физически свят има

етерен, астрален, ментален, причинен, будически и атмичен.

също така има различни йерархии същества, които човек може да взаимодейства, някои са свързани с органи от човешкото тяло, но спиритизма и медиумизма не са желателни средства за това, тъй като може да е опасно и няма гаранция за неподготвен човек че общува с този дух за който се е представил.

Има методи на Бялото Братство, чрез които може да се развиват отношения с ангелските йерархии.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Привет Ради,

По отношение на съотношението между зодиакалните съзвездия и йерархиите ето какво дава Макс Хайндел.

Овен - без име;

Телец - без име;

Близнаци - серафими;

Рак - херувими;

Лъв - престоли или господари на волята;

Дева - господари на мъдростта;

Везни - духове на личността;

Скорпион- духове на формата;

Стрелец - духове на интелекта;

Козирог- духове на огъня;

Водолей - ангели-духове на живота;

Риби - девствени духове.

Повече по въпроса в "Астрологията и смисъла на човешкия живот" и "Космическият и земният човек" на Влад Пашов. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, приятели!

Йерархията на Архангелите:

Архангел Михаил - Словото Божие

Архангел Гавраил - известител на тайните Божии

Архангел Рафаил - церител на недъзите

Арх.Уриил - просветител на душите

Арх.Салатиил - молител и застъпник пред Бога

Арх.Йехудиил - прославител на Господа

Арх.Варахиил - подател на Божиите благословии

Любов + Светлина + Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Учителя е дал да работим със следната мисъл :

" Да дойде благословението на Апостолския чин, за да уловим Вселената и да вземем ключа в десницата си!" За какъв ключ мислите , че става дума .

Някой има ли опитност, за да сподели.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за отговора, ще го осмислям, приемлив вариант е !

Любов + Светлина + Мир + Радост !

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

---серафими - Братя на Любовта;

---херувими - Братя на хармонията;

---престоли - Братя на волята;

---господства - Братя на интелигентността и радостта;

---сили - Братя на движението и растенето;

---власти - Братя на външните форми и изкуствата;

---началства - Братя на времето, състоянието и такта;

---архангели - Братя на огъня и топлината;

---ангели - носители на живота и растителността.

---Последният, десети чин ще заемат напредналите човешки души.

Всички вкупом представят великия Космичен Човек.

Това е кабалистичнбото дърво на живота, една схема на пластовете на съществуване и обитаващите ги същности - всъщност са 12, но не десет, както и ние имаме потенциално 12 тела, носителя, а не седем. Говори ни се за 7, защото не можем по никакъв начин да си представим другите пет... А се прераждаме, защото не сме изпълнили задачата си да прорастнем, да покълнем и развием другите си тела приживе - като слаби негодни семена... Всичко, дори на най-фино ниво е илюзия, игра за истинският играч, извън "матрицата" отвъд атмично и каквото си искате там ниво. КОлко по - мощна е тогава илюзията и тежестта на обсебване на материята на нашето ниво на съществуване? Някой беше казал: "Ако светлината в тебе е тъмнина, тогава каква ли ще е тъмнината ти? "

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Йерархията на Архангелите:

Архангел Михаил - Словото Божие

Архангел Гавраил - известител на тайните Божии

Архангел Рафаил - церител на недъзите

Арх.Уриил - просветител на душите

Арх.Салатиил - молител и застъпник пред Бога

Арх.Йехудиил - прославител на Господа

Арх.Варахиил - подател на Божиите благословии

Архангелът е митично същество, най-често смятано за дух и намиращо се в христянските вярвания по-високо от ангелите в небесната йерархия.

Думата е с гръцки произход, от arco - идващ пръв, предвождащ и ag-gelos - вестител, посланник.Това са главните, най-висшите ангели в тристепенната скала на ангелската йерархия.

В каноническата литература се споменава за двама архангели - архангел Михаил - архистратиг на безплътните небесни сили и Гавраил - пазител на Божествените крепости и вестител на Божийте тайни.

В неканоническата литература се срещат имената на още шест архангела. Частицата "ил" в края на имената се превежда като "бог, божественост".

В христянските вярвания и в Библията са изброени шест архангела, това са: Гавраил, Рафаил, Михаил, Азраил, Уриел и Ариел.
- това е от Уикипедията !? :sleeping:

Много ви моля , приятели , помогнете да до- подредим "истинските" имена на Архангелите..

Варианта, който давам по горе ми се иска да е препроверен...и сравнен :v: Благодаря ! Истината ще ни направи Свободни !

:feel happy: Любов + Светлина+ Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За ангелската йерархия ще напиша.

В средновековието изучаването на ангелите се развива като отделен клон на богословието. Според "За небесната йерархия" на Псевдо-Дионисий Аеропагит / V.век /ангелската йерархия се състои от 9 чина, групирани в три триади - ангели, архангели, начала; /власти/слави, сили, господства; престоли, херувими, серафими. Имало е още един, 10 -ти чин - земния чин ангели, отпаднал поради неподчинение /предвождани от Сатанаил/Празникът на безплътните сили се чества на 8.ноември /Архангеловден/, съвсем скоро. Само някои от висшите ангели са известни с имена, които завършват с наставката -ил/-ел :Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салатиил, Йехудиил и Варахиил. Най-много се говори за тях в Апокалипсиса и в Книга за Енох. По-късното разделение на ангелите е на ангели-слуги, ангели-воини, ангели-свещенослужители и ангели-монаси. Ангелите осъществяват връзката между "твореца" и "сътвореното" и се смятат за Божии синове.

ГАВРАИЛ е от четирите архангели в еврейската митология заедно с Михаил, Рафаил и Уриил и един от седемте архангели в Библията. В Новия Завет той е ангелът, който съобщава на Дева Мария вестта за Исус, а според мюсюлманите това е ангелът продиктувал Корана на Мохамед.

МИХАИЛ - кой е като Бог? (това бил бойния вик на небесните армии на иврит). B народните вярвания е известен като "душевадец".

РАФАИЛ - Бог (мe) излeкyвa (oт ивритcкoтo repha'el) е изцерител на недъзите

УРИИЛ - "божетвена светлина" - просветител на душите

САЛАТИИЛ - пък се почита като молител и застъпник пред Бога

ЙЕХУДИИЛ е прославител на Господа

ВАРАХИИЛ - подател на Божиите благословения

-----------------------------------------------------------

Ариел означава "божия сила"

Азраил е ангел на смъртта

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте! :feel happy:

На мен ангелите и архангелите също са ми много интересни.Прави ми впечатление,че в Библията се акцентира главно на Арх.Михаил и арх.Гавраил.Другите се споменават по-рядко.

За Архангел Рафаил се говори в книгата на Товит, където се казва, че той защищавал младия Товия от неочаквани премеждия по пътя, прогонил беса от девицата Сара и върнал зрението на Товит.

тук

В третата книга на Ездра се говори за ангел Уриил, който предлагал на Ездра да претегли “тежината на огъня”.-гл.4,гл.5,гл.10тук

Ето още за този архангел:

УРИИЛ (евр. Уриэль, «Бог – мой свет»), один из семи святых ангелов, поставленный «над миром и над тартаром» (апокрифическая Книга Еноха 20:2). В той же книге сказано, что Господь поставил его начальником над всеми небесными светилами (75:3). В этом качестве он служил провожатым Еноху в его воображаемых странствиях по небесам и по преисподней. Аналогичным образом, в 3 Езд 4, Уриил открывает Ездре тайны мироздания.
Молко съм пристрастна към този архангел,тъй като бях чела някъде,че той покровителства козирозите. ;)

Останалите три ангела, макар и да не са споменати поименно в Свещеното Писание, според някои тълкуватели се смята, че Салатиил е ангелът, който се явил на Агар в пустинята, когато се молела с дълбока скръб. Той є казал: “Бог чу гласа на момчето” и твоята смирена молитва. Името Иехудиил дават на ангела, който Господ обещал да прати на израилтяните в пустинята, за да ги заведе в обетованата земя, награда за ония, които пазят Божиите заповеди за слава на Господа. Варахиил бил един от трите ангела, които се явили пред Авраам под Мамврийския дъб, благословили Сара да се освободи от бездетството и да добие син Исаак и показали предобраза на Светата Троица: Отец и Син, и Свети Дух.

Ето как обикновено изобразяват архангелите:

Архангел Михаил бил представян как тъпче с крака Луцифер със зелена финикова клонкав лявата ръка, с копие в дясната, което завършва с бяла хоругва, украсена с червен кръст.

Архангел Гавриил бил изобразяван в дясната ръка с фенер, в който горяла запалена свещ, а в лявата с огледало от зелен яспис, по което имало червени точки.

Архангел Рафаил е представян с леко повдигната лява ръка, в която държи съд с лекарствени средства, а с дясната води младия Товия, който носи риба, уловена в река Тигър.

Уриил бил рисуван да държи пред гърдите си с дясната ръка изваден меч, а с лявата, пусната надолу огнен пламък.

Архангел Салатиил бил из-образяван със склонени глава и поглед, и с ръце, притиснати към гърдите, както при човек, който се моли в умиление.

На иконите Иехудиил държи с дясната си ръка златен венец, а с лявата бич от три черни въжета.

Архангел Варахиил е рисуван с бели рози на гърдите.

Ето какво пишат за ангелите в исляма:

Значительное место в исламе занимает культ ангелов и демонов. Ангелы, в представлении мусульман, — это бестелесные существа, которые беспрекословно выполняют поручения аллаха, являясь его вестниками. Наиболее близкими к трону предвечного ангелами считаются Джабраил, Микаил, Исрафил и Азраил, В обязанность Джабраила входит передавать божественные повеления, Микаил наблюдает за механизмом вселенной, Исрафил всегда стоит готовым протрубить в специальный рог, дать сигнал о пришествии страшного суда, Азраил - страшный ангел смерти. Существует поверье, будто он, орудуя своим мечом, приводит в исполнение божественный приговор о смерти и выпускает душу из тела. Грешникам и злодеям он может

Кроме того, мусульманам внушается вера в существование ангелов смерти Накира и Мункара, которые производят предварительный допрос, требуют отчета о земных делах и т. п., и ангела Ридвана - стража рая, и ангела Малика - стража ада.

Один ангел, который не хотел повиноваться аллаху, известный у верующих мусульман под именем Иблис (дьявол, шайтан), был проклят аллахом. Аллах, всесильный, конечно, мог бы расправиться с непокорным Ибли-сом, но решил его оставить до страшного суда, с тем чтобы он искушал людей, испытывая крепость их веры, стойкость к соблазнам, несовместимым с исламом.

По-подробно тук

:angel:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Здравейте,

Йерархиите не са само ангелски или архангелски...йерархията е еволюционно обусловена, и основното, което съставя йерархията е енергията и информацията...

Йерархията съществува само в сферата на диалектиката, а тази сфера наистина е много широка- простира се в границите на 7 пъти по 7 енергийно информационни нива, а е възможно и повече...

Добър материал в това отношение представлява книгата "Вселенските Матрици", от Е. и Л. Вселенски.- Не че тази книга обяснява всичко, но лично за мен, доста понятно обяснява йерархичния модел...

Иначе, в йерархията трябва да включим елементали, гноми, и всякакви други...не само ангели и т.н. същества....

Отличителен белег на йерархиите е този, че всичките имат светлина, но не я произвеждат, само я отразяват в различна степен, което се отнася до "светещите"...или по-благо настроените йерархични структури, или я поглъщат изцяло, създавайки впечатление за тъмнина и пълен мрак, което е характерно за по-нисшите и явно неблагоприятно настроени йерархични структури...блбагоприятно/неблагоприятно са условни понятия, имащи отношение към човека и мястото му в йерархията...

Със сигурност обаче, най-големите заблуди стават именно в йерархичните структури.- Работата с тях може да доведе до пълна заблуда, и най-често е така...

Този, който се изкачва по стълбата, вижда, че по нея се качват и слизат ангели...както се изразява писанието относно сънят на Йаков...но в неговия сън го няма Бог, т.е. Първоизточника на Светлината....

Всеки може да се изкачи и да слезе по стълбата, намирайки някакво знание, без да придобие истинна представа за Бог...и много от просветените личности, изписали множество неща и издали множество книги, са направили именно това, но те нямат общо с Бог...пишат за Него, но не Го познават....

Смисълът на всяко едно учение е не човек да познае Бог, а обратното- Бог да познае съответния човек. А това става чрез посланието на Гносиса, и чрез въздействието му върху човешката енергийна структура- тук, с това понятие искам да обобщя всички физически,емоционални,психически, ментални и всякакви други функции на човека- всички те представляват форми на енергия и информация..

Аз не бих могъл да давам примери за това, кое учение е правило и кое не е, кое води до Бог, и кое - не....искам да кажа само следното- човек може да направи само едно, да желае завръщане в Прасветлината, да разпали онзи Божествен Праатом, съхраняващ спомена за Божествения живот, и от там нататък, да следва хармонично стъпките, които Гносисът му определя- вън от всякакви йерархии....пряк контакт! Никакви посредници...защото вече е имало един "посредник" между Бог и Човек, и резултатите са "вън от рая"....така че, всеки сам може да си прецени доколко може да се осланя на йерархиите, и в какво направление...

Йерархията има отношение към духовния свят- той е важен за човека, особено когато е в състояние на ученик, йерархиите са класове....но Божествения свят е нещо съвсем различно, и единствено и само от там може да има получаване на онази Светлина, която наричаме Божествена Любов- истината и мъдростта, излизащи от Бог, се възприемат само чрез Любовтта....защото нито умът може да ги възприеме, нито волята може да ги достигне...те имат други задачи...

Защо казвам, че Бог трябва да познае човека? Защото човекът, такъв какъвто е сега, няма свободна воля, та да може да познае Бог по свой си избор....

Свободната Воля е онази, която произлиза от Първата Причина на нещата, всякаква друга воля извън тази, има други параметри, но не и параметрите, определящи я като "свободна"....

Това е нещо, което споделям от себе си като усещане, макар че за да го изложа тук, се е оформило като мнение, и е функция на ума ми....лишено е от свободата на моята воля, колкото и да е привлекателно да си мисля противното.... :):):)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

...да разпали онзи Божествен Праатом, съхраняващ спомена за Божествения живот, и от там нататък, да следва хармонично стъпките, които Гносисът му определя- вън от всякакви йерархии....пряк контакт! Никакви посредници...защото вече е имало един  "посредник" между Бог и Човек, и резултатите са "вън от рая"....

...

Свободната Воля е онази, която произлиза от Първата Причина на нещата, всякаква друга воля извън тази, има други параметри, но не и параметрите, определящи я като "свободна"....

Определено смятам непосредствения и личен, свободен достъп до Божественото начало в себе си за нещо изключително съществено. Тази възможност всъщност ни прави "Синове Божии" - в потенциална форма, разбира се, не реализирани в момента, тук и сега.

Оттук и огромното значение което има зачитането на личната свобода и творчески импулс. Само общества и индивиди, които ги поставят на първо място в ценностната си система, имат възможност да се развиват и растат правилно.

:angel:

Йерархиите в духовният свят си съществуват обективно. Казано е, че хора и Ангели ще работят заедно. Свободата на духа, обаче, след като веднъж ни е дадена и след като узреем за нея, ще остане завинаги наше достояние. :yinyang:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И все пак, Кристияне - сигурен ли си в думите си, или просто повтаряш становището на школата която следваш? Ти постигна ли го този Божествен Свят, без да преминеш през посредничеството на Йерархията? Нима тези същности от йерархичната верига не са в много по-благоприятно положение за достигане до Божието Царство? Нима един Ученик, стигнал до тяхното ниво, не е също така в много по-благоприятна позиция от затвореният в груба плът праатом на божествената искра, който е именно човекът? Нима този праатом, Човекът, намиращ се в по-разредените области на "този свят" не е в много по-силна позиция за досег и преминаване в Царството Божие? Защо да разделяме тези процеси? За пръв път в историята на цялото човечество такова разделени са направили двама Холандски братя в началото на двадесети век - дали са прави?

Ъерархичните същности от различен ранг са ... хора - само че хора по-близо до естеството си, поради по-пълното единство именно с Гнозиса! Ще се радвам д ами отговориш! ОМ

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

До колкото ми е известно множество същества на висши вибрации в момента наблюдават нашето и на Земята развитието, покачването на вирбацията. Любопитковци. Но не съм запознат с тези херувими, серувими и т.н. Може и да ги има :)

"Материалът Хатор"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×