Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Духовните йерархии и светове

Recommended Posts

Венци и аз благодаря за отговорите не само в тази тема, но и в няколкото други които четох от теб днес. Сверявам си часовника и с учудване разбирам, че всъщност знам по някакъв начин за тези неща без да мога да ги изразя и когато видя че някой го е казал по подходящ начин, радостта ми е голяма :sorcerer:. Благодаря!

п.п. Знаех, че отговорът ми не е точно отговор на конкретния въпрос и за това го споменах споделяйки по вдъхновение, за тези които този текст би ги докоснал. Още един път искам да благодаря за добрите идеи за размишление и нещата които научавам :). Поздрави!

На мене със сигурност помогнахте със споделената информация. Започвам да разбирам смисъла на някои от преживяванията си и искрено благодаря!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Единната теория на полето е тази, заради която Айнщайн остана абсолютно неудовлетворен от научните достижения и тази, която съвсем наскоро бе завършена от руския физик академик Генадий Шипов. Теория на физичния вакуум. Пространството е 15-мерно. Знаете псевдоевклидовата система на Айнщайн с трите пространствени координати и едната времева. Обаче пространството е веднъж криво - Риманова кривина, веднъж и усукано - усукване на Ричи. И така идва десетмерното дефиниране на точка в пространството, чрез три ъглови пространствени координати и три ъглови времепространствени. Като решим да прибавим и още пет конформни координати, произтичащи от общата относителност - значи и отправната ни система е относителна и се самоизменя... Става една... Ама това е, доближаваме се до абсолютна физика, определяща и фини тела и светове и докосваща се до Абсолюта...

Аз мисля, че онова, за което вие питате, няма толкова връзка с физичните постановки за "умрялата" материя. Преди няколко години мислих да си създавам собствена координатна система, в която петото измерения щеше да бъде дълбочина, но не пространствено линейна, а психично-съдържателна, която би трябвало допълнително да се обвърже и със степен на проявеност, логично обратнопропорционална на степента на всепотенциалност, от която започва всичко...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Чела съм Стивън Хокинг, той говори за ок. 10 измерения в пространство-времето, но не се сещам някъде да описва точно кое какво е. Ако знаете, помагайте :)

Сещам се за Мариана Везнева, на достъпен език е описано това:

Тази схема илюстрира 7 нива. Ако всяка сфера се раздели 3, ще се получи схема за 10 нива на съзнание.

(схемата се намира na str.24в книгата "По спиралата на еволюцията" М.Везнева

- в www.spiralata.net)

Физически свят

Първата сфера е Физическият свят. За човека тя съдържа физическото тяло, заедно с ауричното излъчване, в което попадат човешката миризма и топлина, етерното тяло (биоенергията) и издишаният въздух. Съответно за Земята — земната атмосфера, намираща се непосредствено около нея.

Нисши светове

Втората сфера е Инстинктивният свят (на инстинктивния ум). Тук са мислите от най-низшия ум за поддържане на живота за оцеляване и биологично възпроизводство.

Третата сфера е Чувственият свят, този на желанията, страс­тите и съблазните.

В тези сфери се извършва физическата (телесната), чувст­вената и най-елементарната и примитивна мисловна връзка между хората. Тук може да се осъществи спонтанна или планирана те­лепатична връзка между двама души, близки физически, чувствено и умствено.

Средни светове

Четвъртата и петата сфера съдържат общо Средните — Менталните светове, тези на ума — на Интелекта и Разума. По-долният е Интелектуалният или Светът на Интелекта, на инте­лектуалния ум, а по-горният — Творческият, на творческия ум. Те са достъпни само за по-извисен дух, преодолял егоизма си и придобил по-разширено съзнание. Там обитават духовете на мислителите, общественоангажираните дейци, творците и Гениите.

Когато двама души работят върху еднаква творческа тема, могат спонтанно да си предадат телепатично информация върху интересуващия ги проблем. Това обяснява защо едно научно от­критие се извършва почти едновременно в различни части на Зе­мята. Връзките между творците се осъществяват в Мисловните светове.

Висши светове

Шестата и седмата сфера обемат Висшите, Духовните све­тове, тези на Мъдростта и Бога. Това са Идеалният свят, където обитават духовете на учениците, посветените, светците и проро­ците, както и Ангелите (Светещите Деви), и Божественият свят или Светът на Духовните Учители на човечеството — Адептите от Йерархията, която следи за еволюцията на Земята. Оттук идват великите идеи за добро.

Хора, изпълнени с мирова любов към човечеството и всичко живо, могат тук да получат висша мъдрост, духовни знания и съответната мисия, ако са готови за нея.

Наименованията на отделните светове навярно се различават от някои други публикации. За изясняване прилагам схема, която ми бе предадена образно като Откровение.

clip_image002.jpg

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Още от нея, което има отношение към темата, защото петото ниво е първото невидимо/ свръхсетивно:

ВРЪЗКАТА

Ако духовните ни сетива се отворят внезапно, ние навярно бихме се изплашили, виждайки, че цялото пространство около нас е изпълнено с безплътни, сякаш прозрачни същества, с познати или непознати лица. Бихме видели, благи или зловещи образи, по-силно или по-слабо фосфоресциращи, малки светещи сфери с по-интензивна или по-приглушена светлина, приличащи на човешки глави. Бихме видели как всяко от тези същества се стреми да влезе във връзка с нас и от самите нас зависи кого да допуснем.

Това са духове от по-висши или по-нисши нива на Отвъдните светове.

Едни се стремят да ни насочат към разумни действие и да ни помогнат да тръгнем по правилния път, а други — да ни тласнат към падение и да ни отклонят от поетия светъл път.

Ние можем веднага да разберем кой е добронамерен и кой — не. Доброто е търпеливо, смирено и неотлъчно до нас, а злото — обратно — нетърпеливо (прибързано), високомерно и непостоянно.

От моя личен опит в наше време всички хора са в състояние да придобият поне част от уменията на пето ниво. Такова е например лечението от разстояние. Когато се изучава лечение с прана, всеки, поне в Бг, с когото съм общувала по този повод, е в състояние да се научи да лекува. Автоматично с изучаването се научава и лечение от разстояние, като разстоянията наистина могат да бъдат големи. На практика всяко лечение с прана Е от разстояние, независимо дали 2 см или 2000 м. Това е начална степен на преодоляване на пространството.

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Четвъртата и петата сфера съдържат общо Средните — Менталните светове, тези на ума — на Интелекта и Разума. По-долният е Интелектуалният или Светът на Интелекта, на инте­лектуалния ум, а по-горният — Творческият, на творческия ум. Те са достъпни само за по-извисен дух, преодолял егоизма си и придобил по-разширено съзнание. Там обитават духовете на мислителите, общественоангажираните дейци, творците и Гениите.

Имаш ли повече информация за тези сфери? Или нива? Дали знаеш какво има предвид авторката с фразата "Там обитават духовете на мислителите, общественоангажираните дейци, творците и Гениите."?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мона,не знам какво те интересува, потърси в спиралата - има 3 книги от тази авторка.

Ето още малко ( стр.37):

изводите от направените изследвания:

Тези, които не са кръстени, не са приели Светото кръщение, нямат до себе си Духовен Учител.

Спиритистите, медиумите, които контактуват с духове на покойници, са заобиколени от по-нисши духове, които им изграж­дат тъмна преграда, пречеща им да достигне до тях светъл дух на светец.

На тези, които водят не съвсем порядъчен живот, дори и да са кръстени, техният патрон — дух-покровител, се явява като ранен, без ръце, или не им подава ръка, или е обърнал гръб.

По-издигнатите личности са под покровителството на ня­колко светли духа — Учители.

Всеки човек усеща вътрешен афинитет към определен све­тец, посветен, или основател на духовно учение, което му е ста­нало безусловно близко. Именно тази вътрешна връзка предполага контакта между Учител и ученик.

Обикновено като Духовен Учител се явява светецът, чието име носи лицето или чийто празник, съвпада с рождената му дата.

Иисус Христос се явява като Духовен Учител на много хора.

Св. Богородица — на всички жени, свързани с името й или с празника й и потърсили нейната помощ при майчинството си.

Орфей се оказа Духовен Учител на родените в Родопския край, на музикантите и въобще на хората на изкуството.

На някои лица, занимаващи се с духовни дейности, се явяват като Духовни Учители Питагор, Хермес, Буда.

На лица с духовна мисия и обществен ангажимент, свързани специално с България — св. Иван Рилски.

На лица, работещи в областта на славянската наука и про­света, се явяват постоянно св.св. Кирил и Методий.

На някои творчески личности се явиха като Учители духо­вете на гениалните творци — Леонардо да Винчи, Шекспир, Ай­нщайн, Бетховен.

На природолечители, лекари, медици, аптекари, химици — св. Мина, св. Козма, св. Дамян, св. Йоан Кръстител, Авицена.

На един интелигентен служител от полицията се появи Кра­ли Марко.

За по-весело и земно спирам до тук. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Колкото по-голяма степен на духовно развитие е достигната, толкова по-висока ще е и позицията в йерархията. Също така вероятно се съблюдава някакво съответствие, т.е. духовно родство (сходство).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Колкото по-голяма степен на духовно развитие е достигната, толкова по-висока ще е и позицията в йерархията. Също така вероятно се съблюдава някакво съответствие, т.е. духовно родство (сходство).

Точно! Развитието ни като духовност променя вибрациите на душата а те, вибрациите определят цветът на аурата й! Престави си синьо ниво и една бяла душица се разхожда из тях защото е балдъза на някой лилав!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има две йерархии.

Едната е Христовата йерархия. В нея колкото по-напред е едно същество, толкова то е по-ангажирано да служи на тези след него.

Другата йерархия е земната. В нея цари експлоатация.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Относно за "ключа в дясната ръка" , моето скромно мнение е ПОЗНАНИЕТО .

Моля ВИ за разбиране .... написах ПОЗНАНИЕ само това , но сърцето ми и цялото ми същество е отворено за всички ВАС , навлезте смело в тях и ....всеки ще види безкрайния , колкото ВСЕМИРА , отговор ,всеки ще види това , което е готов да види .БЛАГОДАРЯ ВИ и БЕЗКРАЙНО ВИ ОБИЧАМ .

Модераторска бележка: Моля, пишете на кирилица. Ползвайте безплатен онлайн килиризатор.

Редактирано от Ани

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля, ако някой има информация за Архангел Андариел, да я подаде (по възможност с източник)! :3d_039:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има Ариел. Това "анд" отпред не виждам смисъл от него. Името Ариел си има своето значение и превод, и добавката на "анд" отпред просто не се вързва. В нито една религия не видях "Андариел" в списъка с Архангелите. Може да го има като Ангел, но и за това се съмнявам.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за търсенията и мненията!

Мда, но аз не играя компютърни игри и не съм разговаряла никога продължително на тази тема. И не си падам по драматични фабули ... така че няма откъде да се вземе това нещо в подсъзнанието ми.

Относно играта, ето описание на героя ( независимо от кой пол) в компютърен превод:

http://translate.goo...%26prmd%3Dimvns

И все пак нещо трябва да изскочи,

откъде му е хрумнало на автора това име?

Хайде, помогнете с някаква информация.

Станимир,знам за Ариел. И все пак уикипедия, внимателно прочетена, май дава един милиметър напред, защото това май ме устройва съвсем мъничко:

However, Elizabethan court astrologer John Dee called "Ariel" a "conglomerate of Anael and Uriel."

Ето поне някои източници:

http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3057&Itemid=74

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Последна редакция на коментара.

Може да си мислила за архангели, или пък някой наблизо да е играл въпросната игра.

Има такова място и в Панама : http://www.location-...e/andariel.html

Има и някаква историйка с ангели и демони (авторът и може да е взел идеята от играта) :

http://vampire-fans....n.com/t73-topic

Да не си срещнала името в някоя фантастична книга или пък във филм ?

Има и разказ "Андариэль, повелительница демонов",Анастасия Яловега.

Най - вероятно, всичко е тръгнало от името на град Андариел в Панама. Създателят на играта го е използвал за име на своята герояна. После то е станало част от литературни творби (или пък създателят на играта е прочел някоя творба, в която тъмен персонаж носи името Андариел и е включил името в "Диабло 2").

Ти може да си гледала/чела нещо и ти е останало в подсъзнанието. Или пък случайно си доловила някаква информация. Странното е, че на теб ти е изникнало в съзнанието словосъчетание, в което присъства думата "архангел", а като гледам това име го свързват с демон. Да не би да има и архангели на злото.

Цялото име на мястото е Quebrada Andariel ( Клисура Andariel)

Andariel - това може да означава "И Ариел".

От Уики :

Ариел е име на архангел на иврит - “”אֲרִיאֵל”” и означава “Божи лъв (лъвица)”. Архангел Ариел е известен като ангел на новото начало. На английски именно се произнася “air-ee-ul”; на иврит, френски език и испански език се произнася “R-E-L”, а на китайски - “”Āi Lǐ Ěr””.[1]

Може би си получила някакъв намек ? Може да си еди каква си в живота си, но някой да ти е казал да бъдеш и божа лъвица ? Или и на теб да ти се иска да си божа лъвица и да се стремиш към това.

Това "and" може да е някаква представка за членуване.

Преди малко видях резултат, в който се говори за Андариел в женски род (не съм отварял материала, само отвън погледнах). Има разказ, в който жена дявол се казва Андариел. Ариел пък е архангел, чието име означава “Божи лъв (лъвица)”. Да не би Андариел да се използва като название за обратното - слугиня/пазителка на злото или нещо от сорта ? Арх. Ариел понякога се манифестира като жена (та затова и "лъвица", а не само лъв). Да не става дума за някаква твоя тъмна женска страна.

Да не би някоя от дъщерите ти да е играла/чела нещо свързано с Андариел ? И ти да си доловила да речем.

Ариел е изключително ангажирана с оздравяването и защитата на природната среда – включително животните, рибите и птиците, особено дивите. Ако намерите ранена птица или друго диво животно, което се нуждае от лечение, призовете я на помощ – тя работи заедно с архангел Рафаил.
http://aratronbooks....B8%D0%B5%D0%BB/

Да не би Андариел да е тъмната страна на Ариел ? Или някакво противоположно същество ? Или пък, когато Ариел наказва хората чрез природни бедствия, той/тя да се проявява като Андариел? Късметче, напоследък в страната ни има природни бедствия ... Да не би тези природни бедствия, да се рефлектирали в твоето съзнание по един символичен начин ?

Ариел защитава природата. Хората - газят природата. Ариел им отвръща и се проявява като Андариел. Андариел обаче е демонично създание - било то само компютърно/литературно. Природните бедствия в очите на хората са нещо лошо (демек демонично). Ариел - защита на природата, която защита може да се изрази в атака към хората. Природни бедствия - лошо (демонично) - Андариел. Сиреч : в хорското съзнание разрушителните действия на Ариел (ако са негово дело де), всъщност са нещо Андариеловско (демонично). Тази информация може да е попаднала в съзнанието ти покрай скорошните катаклизми и агресията, която различни хора сигурно са изпитали във връзка с тях. Авторът на играта може да се е заиграл с името Ариел.

**************************************************************************************************************************************

П.п. : По - горе споменах за "демонично", "лошо". В разни бедствени положения, хората молят Бог да им помогне или ако се заговори за евентуални бъдещи бедствия, те казват нещо от рода на "опазил ни Бог". Излиза, че те не приемат бедствията като пратени от Бог, което навежда на мисълта, че ги възприемат като нещо дяволско (макар и да не съзнават напълно), но определено бедствията са злощастие в хорските очи, особено в очите на пострадалите. Името Андариел, в твоето съзнание може да се е явило като символ на нещо демонично, обратното на Ариел - божествено, което не означава, че ти самата делиш нещата по този начин, но много други хора го правят. Твоето съзнание е част от колективното съзнание на човечеството, следователно то е свързано и със съзнанията на твоите сънародници. Ти може да си по - сензитивна и затова да си доловила информацията под формата на словосъчетанието "Архангел Андариел". Това не означава, че в действителност съществува подобна същност - било то във вярванията и/или в някоя по - висша сфера на съществувание.

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря, Христо! :3d_041:

Има над какво да се замисля.

Определено не съм я чувала в ежедневието си, нито като населено място, нито като игра.

Но има нишки, за които да се захвана след твоята наистина къртовска работа по въпроса!

Спасявала съм животно от болезнена и бавна смърт, помагала съм и на хора.

Ако реша да си погаля егото, мога и една екскурзия да си спретна ( малко шегичка и спам, извинете! :) )

Особено важно ми е припомнянето, че всъшност няма добро и зло, както и интересната препратка към китайски!

Друга хрумка -" арийска раса" вероятно е от съшия корен като Ариел???

П.П. Встрани от духовните йерархии, но за информация, ако някой друг попадне на тази дума:

"

Andariel is a place with a very small population in the state/region of Cocle, Panama which is located in the continent/region of North America.

Cities, towns and places near Andariel include Cigarra, La Chigarra, Hato Viejo and La Cabuya.

The closest major cities include Panama, San Miguelito, San Jose and Monteria."

Изт.: http://www.gomapper....el-located.html

Мястото е толкова малко, че дори няма карта , а само снимка от сателит. :) Видеоматериалите за Панама - божестевено красиви и земно изкусителни.

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Друга хрумка -" арийска раса" вероятно е от съшия корен като Ариел???
Поне според Уикипедия, двете думи нямат общ произход. "Ариел" произлиза от иврит (езика на евреите), докато "арийски" е дума с индо-европейски произход.

Спасявала съм животно от болезнена и бавна смърт, помагала съм и на хора.

Ако реша да си погаля егото, мога и една екскурзия да си спретна ( малко шегичка и спам, извинете! :) )

Няма лошо, направо го. Още една идея : може споходилата те мисъл да е намек да посетиш мястото Андариел. Може там, евентуално да разбереш важна информация.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×