Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Всемирното Братство

Recommended Posts

Те знаят ли един за друг? Питам те неслучайно за всичко това. И очаквах да ми отговориш точно ти.

мъжете са се срещали и физически, да :)

Защо се интересуваш от тези въпроси?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Все трябва да има някой, който и да се интересува, нали? Все пак, не говорим за призраци, дотолкова, доколкото някои съществуват единствено призрачно.

Интересувам се защото не знам какво става на източната врата. Срещат се случаи, когато лявото ухо не знае какво чува дясното. И е време да се разбере.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен в думите на Иво /цитата от Ради/, се съдържа всичко за Братството и нас, като ученици.

За себе си мога да кажа само, че съм щастлива и благодарна, че се докосвам до едно вълшебство, каквото е Новото учение.

Благодаря и на вас приятели, че ви има и че си помагаме за вървенето по Пътя :smarty::thumbsup2:

Хубав и успешен ден на всички :):thumbsup:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Това май е самозатваряща се тема. Наистина, още в първия постинг всичко е казано съвсем точно, оттам нататък, каквото и да се добави- май затъмнява , а не изяснява нещата.

Но пък е естествено да ни се иска да усетим по- ясно присъствието, че даже и самото съществуване на Всемирното Братство. Ако можем да се докоснем до пратениците му. Ако можем да бъдем заедно с тях. Обаче и за усещането, а още повече за бъденето, явно са необходими известни условия. Който има уши- да слуша (уви, само той може и да чуе!) , който има очи- да гледа (само той може да види!) Казват, че всеки има тези уши и очи, но принадлежат на спящо смъртен сън същество. Който иска да чува и вижда Това Братство, яввно трябва да пробуди Това същество... А ако чуе и види- не ще да каже и той с думи! По делата...

Колко Любов и Търпение са нужни на обреченото и ограничено във времето и пространството смъртно и мислещо себе си за самотно човешко същество, за да се отдръпне по единствено необходимия (и ввъзможен) начин и да направи път на Другия!

Но зная, че всеки, който наистина поиска тези Любов и Търпение, ще ги получи! :)

Братя Стругацки намекват в изумителния си роман "Сталкер", че проблемът е, че всъщност не е ясно кой какво иска...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За Братството на Светлината бяха казани много неща, но мисля, че един аспект остана незасегнат. Тове е, че в Братството влизаш за да служиш, а не да се учиш. Последното е следствие от първото.

Една от функциите на Братството е посредничеството между Бога и Човечеството. Това означава довеждане на Божествения план до физическите равнища, чрез изпращането на Вестители на "нови" учения съобразени с достигнатото равнище на съзнание; вдъхновяването с идеи на учени, политици и др., които ще дадат тласък за развитието на цивилизацията; преобразуване на идващите към човечеството лъчи от духовните равнища по начин, че те да могат да бъдат възприети от хората; прочистване на менталната и астрална атмосфера около планетата; разпределяне на общочовешката карма така, че тя да може да бъде понесена по-лесно от нас. Разбира се съществуват и други функции на Бялото Братство, за които не знаем.

Едно според мене погрешно мнение е, че Братството ръководи съдбата на човечеството. В действителност е по-скоро обратното. Братството е тук за да ни помага и създаването на Цивилизация според Божествения Идеал е една от водещите цели в дейността му.

Нека да благодарим за жертвите, която всички членове на Братството правят за Човечеството!

:angel:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Братството е много широко понятие. Те нито управляват, нито помагат на човечеството като цяло; доста по-сложни задачи имат от това. По-скоро ние трябва да им помогнем.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Тези нови видове групи ще работят заедно под съзнателното ръководство и напътствие от страна на член на Великата Бяла Ложа. Обърнете внимание на думата „напътствие”, братя мои. Ако тези групи бяха подчинени на авторитета на един такъв член, то тогава предметът на цялата предприета работа би претърпял неуспех в материализирането. Един окултен закон би бил нарушен. Свободно, интелигентно сътрудничество - това искаме от всички и наши ученици днес; и ние ги оставяме свободни да го отдадат или не - според тяхното желание и по най-добър за тях начин. Аз съм вашият учител. Аз давам напътствия. Аз предлагам инструкции. Аз показвам пътя към целта и към полето на служене. Аз ви посочвам това, което ние, Учителите от невидимата страна, се стремим да постигнем. Временно и според вашата свободна воля вие сте изявили желанието си да служите и сътрудничите на моите шишове. Аз няма да отида извън такова посочване им пътя и службата. Всички вие, моите ученици, трябва да проправяте в съвместно сътрудничество и в най-близко разбирателство пътя, посочен от моите напътствия и съвети. Аз не се намесвам.
Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мона, ние сме само проводници, ученици. Доброволно сме избрали този път и смятам, че ако се убедят в нашето желание да служим, едни по-висши сили ще се свържат с нас.

Дай Боже всекиму :feel happy:

Но условието е Любов.... :smarty::feel happy::yinyang:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Доста смели изказвания затова кой е и е бил от Братството и кой не е. Първо трябва да се прави разлика между Бял Брат и между Ученик на Бялото Братство. В България е имало и има и от двете категории. Ще спомена двама от Белите Братя - Орфей и Боян Мага.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Оставете Орфей, това, че бил посветен е друго. България няма нищо общо с Орфей, а Тракия. Когато Тракия е била свещена земя, България не е съществувала.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По въпроса дали траките са българи има много научни хипотези. Ясно е, че ние този въпрос тук няма да го разрешим, така че добре - да оставим Орфей. Боян е Бял Брат, но да оставим и него. Нека погледнем по-новата ни история - времето когато Учителя е на Земята, в България. И тогава, и сега Белите Братя работят активно в България - директно или не, в тяло или чрез проводници.

Време е България да осъзнае духовната си мисия и задача, да поеме своята отговорност и да заеме своето достойно място в световната култура.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега вие искате да бъдете ученици на Всемирното Бяло Братство. На място е желанието ви, защото там ще научите много нещо. Някои задават въпроса: Де е Бялото Братство? В самите нас. То не е една химера, едно име, то е реалност. Не е достатъчно само да желаете да бъдете ученици на това Братство - работа се иска от вас. Има окултисти, които са обикаляли дворовете на Бялото Братство, но не са проникнали до неговата същина. Какво може да знае един студент, който не е посещавал нито един професор? Някои теософи казват, че за да постигнеш посвещение, трябва да отидеш в Индия. Може да си ходил в Индия, да си минавал през изпити, без да си се посветил. Който иска да се посвети, може да получи посвещение навсякъде: и в Индия, и тук. Ти може да отидеш в Индия, но и Учителят ти може да те намери тук. Отиването в Индия може да стане в пет минути. Учителите на Бялото Братство знаят законите на природата. Те могат да сгъстяват и да разреждат материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат. Учителят на Бялото Братство може да те срещне навсякъде, ако си го пожелал. Той ще те прекара през посвещение и ще си замине.

    Аз зная само един случай на посвещение в България. Предо 50-60 години един млад българин искал да се посвети на Бога, понеже майка му го обещала да служи на Бога. Като отишъл в Солун, влязъл в църквата "Св. Димитър", дето му се явил един от Белите Братя, който му казал: Ти си тръгнал на път и мислиш, че в Света гора ще получиш каквото желаеш. Не ти трябва калугерство, то е празна работа. Готов ли си да възприемеш това, което ще ти кажа? Младият човек видял, че от главата на :sorcerer:  :angel:  Белия Брат излиза светлина. Като чул думите му, той пожелал да му даде нещо, но онзи се изгубил. Това посвещение станало в църквата. Младият момък се стреснал от видението, но свещеникът, който присъствал там, му казал: Не бой се, Божиите пътища са неузнаваеми.

    Сегашните християни искат да видят Христа. Те не знаят, че Христос е връзката между Бога и нас. Това е любовна, вътрешна, невидима връзка. Като придобил тази връзка, Павел казал: "Сега познавам Христа повече, отколкото по-рано." И аз искам от вас да прибавите нещо ново към това, което имате сега, а именно, да възстановите връзката си с Бога. Направите ли веднъж тази връзка, вие ще пристъпите към новото. И тогава всички недоразумения, които сте имали досега, сами по себе си ще изчезнат. Вие се нуждаете от съдействие. Когато някой има желание да направи нещо хубаво, присъединете се и вие и с общи усилия да реализирате това желание. Ако сме съработници на Бога, няма да правим разлика кой пръв е намислил да прави добро. Всички с готовност ще се присъединим към него за постигане на доброто.

Когато ученикът на Бялото Братство иска да вземе нова посока в живота си, той трябва да има предвид всички закони на Братството. Каже ли, че може и без посока да върви напред, той се самоизлъгва. Христос каза на самарянката: "Иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Бога в дух и истина." Значи и това е определено. Наистина Бялото Братство влиза в положението ви и ви помага да решите правилно своите мъчнотии. Сега сме в края на века, няма какво повече да очаквате. Сегашната епоха е почти завършена. Отсега нататък нищо ново не може да ви се даде. Новото е връзката ви с Бога, т. е. преминаването в Божествения свят, който осмисля живота ви. Какво ще бъде положението ви, ако сте заек, когото постоянно гонят и стрелят? Сърцето му трепва от най-малкия шум. Откакто се роди, докато умре, човек е изложен на постоянен страх, като заека. Ако запитате заека какво е научил, той ще ви каже: Нищо друго, освен страха. Това не е наука. Тази наука и досега се проповядва на хората: Ад има, мъчение има, дяволи има в света. Обаче тези, които проповядват това, сами не вярват в него. В Божествения свят няма помен от грях. Там на мястото на греха стои благочестието. Сърцето на благочестивия е готово да помага, да съдейства, да милва.

    Сега всички искате да бъдете ученици. Първото нещо, което се изисква от вас, е смирението. Да ходите с наведени глави, това не е смирение. Смирението подразбира такова състояние на душата, при което човек възприема великото, Божественото, което осмисля живота. Смиреният се приспособява към всички условия. Всички учители са минали през смирението. Ако Великият Учител - Христос, казва, че има смирено сърце, колко повече вие, които искате да станете ученици на Бялото Братство, трябва да придобиете смирение. Един ден и вие трябва да кажете: Ние сме смирени по сърце. Питате: Ако смирението надделяваше в света, щеше ли да има несъгласие, противоречия между хората? Щом е така, да приложим смирението като първо условие в живота.

    Понеже отворихме широко вратата на Школата, смирението на ученика ще се познае от неговото поведение. Между учениците трябва да има взаимно почитание. Освен смирението, нужни са още четири качества: абсолютна честност - каквото каже човек, да го изпълни; да бъдете добри - добродетелта прави човека устойчив. Доброто е морално качество, което принадлежи на Божествения свят. Честността е качество на човешкото аз. Ученикът трябва да бъде крайно интелигентен. Неговият ум да бъде гъвкав, да схваща моментално всички тънкости, да не се лъже. Каквато задача му се даде, веднага да я реши. Ученикът трябва да бъде още благороден и великодушен. Значи честност, доброта, интелигентност и благородство, това са четири качества, присъщи на ученика. Всеки трябва да се стреми да изработи в себе си тези качества. - По какво се познава честният? Той върви изправен, строен е, мускулест, с отворено лице. Всяко изкривяване, т. е. деформация на тялото се дължи на нарушаване закона на честността. Доброто пък дава стабилност на човека. Той има тяло, което издържа и на най- висока температура. Сегашният човек е като восъка. Той издържа толкова, колкото и восъкът. Щом се нагрее до точката на топенето, той започна да се топи. Ако се усили температурата на духовната енергия в човека, той започва да се топи, да се разслабва. Добродетелта изменя тялото на човека. Тя го прекарва през вода и дух и го калява. Водата е елемент на новия живот, а духът е силата, която сглобява отделните части и образува духовното тяло на човека. Интелигентността внася светлина в човека. От очите и от лицето му излиза светлина, която го води в правия път.

    Като приемете Божествената светлина, вие ще дадете ход на благородството на вашата душа, ще чувствате благоволението на Бога и разположението на всички добри хора. Без тази светлина, каквито усилия и да правите, всичко ще бъде напразно. Без честност, доброта, интелигентност и благородство ученикът не може да намери своя Учител. Щом придобие тези качества, Учителят ще извика ученика си на име, ще го благослови и просвети. Който го види, ще разбере, че в него е станала известна промяна. Не може да намериш Учителя си и да не осмислиш живота си. Преди да намери Учителя си, ученикът е бил яйце, което се търкаля. Щом го намери, изправя се на краката си и започва да ходи. Който се е измътил, той се превръща в пиле, което има условия да расте и да се развива. Той постепенно се осъзнава, влиза в Божествения живот и се освобождава от връзките на плътта.

Беседа от Учителя, държана на братята, 22 юни 1923 г.

София.

:angel::sorcerer:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега вие искате да бъдете ученици на Всемирното Бяло Братство. На място е желанието ви, защото там ще научите много нещо. Някои задават въпроса: Де е Бялото Братство? В самите нас. То не е една химера, едно име, то е реалност. Не е достатъчно само да желаете да бъдете ученици на това Братство - работа се иска от вас. Има окултисти, които са обикаляли дворовете на Бялото Братство, но не са проникнали до неговата същина. Какво може да знае един студент, който не е посещавал нито един професор? Някои теософи казват, че за да постигнеш посвещение, трябва да отидеш в Индия. Може да си ходил в Индия, да си минавал през изпити, без да си се посветил. Който иска да се посвети, може да получи посвещение навсякъде: и в Индия, и тук. Ти може да отидеш в Индия, но и Учителят ти може да те намери тук. Отиването в Индия може да стане в пет минути. Учителите на Бялото Братство знаят законите на природата. Те могат да сгъстяват и да разреждат материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат. Учителят на Бялото Братство може да те срещне навсякъде, ако си го пожелал. Той ще те прекара през посвещение и ще си замине....

Беседа от Учителя, държана на братята, 22 юни 1923 г. София.

:thumbsup2:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Велики неща! Събуждают у теб едни вродени нишки, връзки с пространства, сфери и същности, за които сърцето ни винаги знае, но които са позагубени от обществения неправ живот!

Велики Думи!!!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Privet na vsi4ki ! E , az poznavam istinski 4len na bqloto bratsvo i takiva v Bylgariq ima,tova mi pomogna v moq pyt,a vie....vie ne se otkazvaite da tyrsite,da bydete izsledovateli !!! Vqrvaite ! Obichaite ! Te sami 6te doidat pri vas,6te se poqvqt v jivota vi !

Lubovta r vsi4ko ,ot koeto se nujdaem !

Модераторска бележка: Моля пишете на кирилица!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аурел, благодаря за цитата :angel::thumbsup:

Бялото Братство е Мост. Членовете на Братството са жива връзка между Бога и Човечеството.
:thumbsup2:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

"Манихейството ще се възроди на нова степен. Богомилите бяха негови продължители. Днес пак тръгват. Къде са? Кои са? Ами че това сме ние!. Готови ли сме да последваме Христос? Можем ли да "обърнем Времето", както казва Левски? Ще станем ли войни на Михаил - Духът на Епохата?! Имаме ли силата да се противопоставим на Ариман (Сатаната), чиято инкарнация предстои за ПРЪВ ПЪТ в човешката еволюция? Изпитанията пред нас тепърва започват. Живеем в уникална епоха. Не само човешки души от невидимия свят, но и Ангели искат да слязат в плът на Земята и участват в това "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ". Какво да правим? Учителят отговаря: "В изпълнение Волята Божия се крие Силата (Свободата) на човешката душа"." ("Бъдещият Буда Майтрея", Д. Мангуров)

/курсивът - мой/

Редактирано от Мона

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×