Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Надежда

Акашови записи

Recommended Posts

Станимире,

Мога ли да те попитам на какво базираш мнението си? Това твое мнение ли е или нещо, което си чел за акашовите записи?

Питам те, защото ти казваш, че информация сама по себе си не существува. Е, да обаче философски погледнато, всяко нещо има съдържание, форма и смисъл. Информацията в действителност може да се наподоби на формата, но тоъа не означава, че формата не е действителна, че тя не е реалност. Аз бих те оборил с това, че формата е точно толкова реалност, колкото и съдържанието. Така, както не може да има нещо без съдържание, така то не може да съществува и без формата си. Т.е. информатсията е реална, но тя не може да се пипне. Тя не е по-малко реална от субстантсията, в която се проектира. Но ти искаш да кажеш, че тq е зависима от субстантсията, в коqто се проектира, в смисъл, че ако тq не се проектира, нqма такава информатсия. Да, но все пак, сущо така е вярно, че формата квадрат съществува като форма, без значение дали квадратът е нарисуван или не. Не може да се каже, че няма информатсия, ако тя не се проектира някуде. Аз лично за акашовите записи сум чел, че в тях се проектират не само дежствията и резултатите от тези дежствия, но и намерениата на хората, мислите и т.н., т.е. всичко. Може да се каже тук, че те се записват чрез тоъа какво следва от тях като последствия, например на физически план, но последното може да претърпи критика - а именно, че е възможно две различни намерения да породят например едно и сущо дежстъие. Тогава, ако намерението е записано ъ акашовата хроника, тоъа е едно, защото може да се разграничава между двете намерения, но ако дежствието е записано, тогава не може да се определи едното или другото, а се вижда само формата, последствието вув физическия свят.

Освен това, търдението че човешкият мозък и природата дежстват на същия принцип е много общо, туж като не се разбира какво точно разбираш под природа. Ако обаче под тоъа твурдение разбираш това, че човешкият мозък и компжутърът дежстват на сущия принцип, а именно, че мозъкът произвежда мислите така, както компжутърът генерира информация, трqбъа да кажа, че точно това твурдение е било отречено от някои теософски и антропософски кругове в миналото.

По-точно, това твърдение е материалистично, но то не отговаря на това, което хората, свурзани с тези кругове са твърдяли за истинската природа на човешката мисъл (доколкото може мислите на човека да се нарекат човешки, т.е. негови). Ето тук има от мен за материалистичното мислене:

http://www.beinsadouno.com/board/index.php...ost&p=91445

Редактирано от Apolo14

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Apolo,

Мисля, че това, което има предвид Станимир, е че информацията и материята са неразривно свързани. Тоест, аналогия с физиката би била ако информацията е потенциална енергия, а материалните събития кинетична енергия. Още повече, че мерната единица за енергия е една и съща :) На математически език, материята е производна на информацията по времето :)

А за компютрите имам един лаф - Господ създаде човека по свое подобие. Човек (бидейки подобие на Господ) създаде компютъра по свое подобие. В природата ни е да създадем по-нисша форма на живот от нас. Аналогично ние сме толкова по-елементарни от нашия създател, колкото компютъра е по-елементарен от нас. Това е само хипотеза разбира се, не стоя зад нея със солидни аргументи. Аналогии между човека и компютъра могат да се направят, но, иронично, аналогии могат да се правят и между много хетерогенни неща.

Хипотетично - информацията сама по себе си може да съществува. В такъв случай и материята сама по себе си може да съществува.

Теоретично - експлоатацията на информация произвежда материя, а движението на материята произвежда информация

Практически - информацията и материята като компоненти на света си взаимодействат постоянно, а като цяло образуват света

Акашовите записи са информацията.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Хипотетично - информацията сама по себе си може да съществува. В такъв случай и материята сама по себе си може да съществува.

...

Добре, тук може би следва да вмъкна въпроса как, по какъв начин информацията съществува сама по себе си (дори и чисто хипотетично, все пак си представяме/имаме идея как би могло да стане съответното нещо), има ли нужда от носител или не? Ако да - кой/какво е/може да бъде носител?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимире,

Мога ли да те попитам на какво базираш мнението си? Това твое мнение ли е или нещо, което си чел за акашовите записи?

Питам те, защото ти казваш, че информация сама по себе си не существува. Е, да обаче философски погледнато, всяко нещо има съдържание, форма и смисъл. Информацията в действителност може да се наподоби на формата, но тоъа не означава, че формата не е действителна, че тя не е реалност. Аз бих те оборил с това, че формата е точно толкова реалност, колкото и съдържанието. Така, както не може да има нещо без съдържание, така то не може да съществува и без формата си. Т.е. информатсията е реална, но тя не може да се пипне. Тя не е по-малко реална от субстантсията, в която се проектира. Но ти искаш да кажеш, че тq е зависима от субстантсията, в коqто се проектира, в смисъл, че ако тq не се проектира, нqма такава информатсия.

Това за формата е вярно. Обаче не мисля че информацията може да се уподоби на формата. Формата е нещо съществуващо, съществувало или което е възможно да съществува. Информацията е просто едно отражение на формата, но не е самата форма. Но информацията също е реална.

Да, но все пак, сущо така е вярно, че формата квадрат съществува като форма, без значение дали квадратът е нарисуван или не. Не може да се каже, че няма информатсия, ако тя не се проектира някуде.

Информацията не е формата на квадрата. Информацията е нещо конкретно. Някъде във вселената съществува квадрат на определено място и с определени параметри и това създава информацията. Преди квадратът да се появи, информацията за него не е съществувала.

Аз лично за акашовите записи сум чел, че в тях се проектират не само дежствията и резултатите от тези дежствия, но и намерениата на хората, мислите и т.н., т.е. всичко. Може да се каже тук, че те се записват чрез тоъа какво следва от тях като последствия, например на физически план, но последното може да претърпи критика - а именно, че е възможно две различни намерения да породят например едно и сущо дежстъие. Тогава, ако намерението е записано ъ акашовата хроника, тоъа е едно, защото може да се разграничава между двете намерения, но ако дежствието е записано, тогава не може да се определи едното или другото, а се вижда само формата, последствието вув физическия свят.

И аз мисля така. Вече споменах, че има акашови записи отнасящи се до физическия, до астралния и до умствените светове, и т.н. Но може би не си разбрал, че под „умствени действия“ разбирам човешките мисли и намерения, а под „астрални действия“ – човешките желания и емоции.

Освен това, търдението че човешкият мозък и природата дежстват на същия принцип е много общо, туж като не се разбира какво точно разбираш под природа. Ако обаче под тоъа твурдение разбираш това, че човешкият мозък и компжутърът дежстват на сущия принцип, а именно, че мозъкът произвежда мислите така, както компжутърът генерира информация, трqбъа да кажа, че точно това твурдение е било отречено от някои теософски и антропософски кругове в миналото.

По-точно, това твърдение е материалистично, но то не отговаря на това, което хората, свурзани с тези кругове са твърдяли за истинската природа на човешката мисъл (доколкото може мислите на човека да се нарекат човешки, т.е. негови). Ето тук има от мен за материалистичното мислене:

http://www.beinsadouno.com/board/index.php...ost&p=91445

Говорех единствено за паметта. Не за мислите, разума, съзнанието и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest НиколаДамянов

Акашови записи, какво са, има ли ги?

Мисля, че това е тема, която всеки разтяга както си може ... Ще пробвам и аз ! :)

Проблема идва от това, че изпадаме в ситуацията на аборигени, на които например е намекнато за съществуването на компютър, а те на базата на този намек са си поставили за цел да обяснят неговите функции и работа. Разбира се, че намека е направен от шамана на съседното племе. Нищо лошо няма в това! Никой не искам да засегна, нито пък искам да кажа, че е необходимо някакво духовно земно израстване (цел!), след което хората да започнат да "четат" акаша и да ползват (прилагат) знанията от там в живото си... Просто вземам базов пример за разсъждение и преминавам към аборигенски разсъждения по същество. :)

Първо трябва да тръгнем от общото, което е безспорно (надявам се!)... Акашовите записки са вид информационен масив!

Как се записва? Как се съхраняват? Къде? - Това са все ненужни въпроси! Защо? - защото трябва да "определяме" неизвестното с наложени термини, които са също относителни или по точно казано всеки човек влага в тях някакъв собствен си смисъл и разбиране. (астрал, аура, етерна обвивка...). Разминаванията се пораждат главно от ограниченията наложени от думите.(друга тема!). В този ред на мисли, нужно ли е на един човек да знае подробно устройството, поддръжка и начина на сработване на хартдиска с другите периферни устройства ? Какво ни ползва това, ако сме лаици и вкарваме пояснения с някакви дочути понятия като последните изкривяваме допълнително, съобразно нашите разбирания, капацитет и собствено тълкуване...? Няма смисъл! Губим същността, изгубвайки се в излишните спорове.

Какво се записва в Акашовите записи? На кой служат те? - Записите са САМО за Земята, и съдържат всичко свързано с нейното развитие от създаването И до настоящият ден, тоест минало, настояще и бъдеще не са накуп в тези записки (в други може би!).... Бъдещето се "маркира" от Законите и Принципите. То предстои и неизменно ще се случи, но разликата е там, че в ограниченият малък период на съществуване на Земята, се допуска проявата на свободна воля. Свободната воля пък дава красотата на Пътя, който извървява една Душа през земните си инкарнации... Уникалност, разнообразие, хармония в единство.

За нашето нивото на умствен капацитет, това е необятна информация (милиони години, детаелни записи за всичко случващо се!), но във Вселенски мащаб това е един доста мъничък хартдист, който служи на висши същества от Невидимият свят за "сверяване на часовника", ...тоест много лесно може да се провери глобално (с един "поглед") накъде вървят нещата и ако се наложи или има голямо отклонение от Принципите да се сложи един "рестарт" на системата...Примери в Библията има доста! :) От друга страна, записите служат за мотивация за служене и Работа на съществата обитаващи Невидимият свят, но това е трудно и дълго за обясняване и предмет на друга теми може би...

В този ред на мисли винаги ми е било много смешно, когато някой човек (ясновидец) започне да "чете" Акаша ?!? Веднага можем да си направим извод за нивото на този тип съзнание, "четящо" Акашевите записки като книга...Отваряш съдържанието, избираш глава, страница и започваш да пророкуваш. Много посредствено схващане, което няма да коментирам.

И все пак...Какви нива на достъп има ? Може ли човек през земното си съществуване да ги ползва? Как?... - За йерархиите в Невидимият свят нивата на достъп закономерно са различни, но не виждам смисъл човек да се задълбочава в тази насока, защото нещата се изясняват с времето и са елементарни за схващане... Въпроса е по съществен, от практична гледна точка на текущото ни земно прераждане.

Учителя е загатвал много пъти за Светлината...Тук е ключа! Акашевите записки може да се четат изключително и само по този начин и разбираемо е, че това става в медитативно състояние. Мозъкът, сам по себе си е много ограничен инструмент и ако се разбере добре неговата функция, която оставихме май малко недоизяснена в темата "Мозъчна дейност, мислене, мисъл...", ще се установи, че пълният си капацитет той може да прояви до голяма степен със приемането на Светлина.

Какво става на практика ? - Независимо дали е за човек, негови връзки и живот или за народ, раса, общество, животински вид и за каквото се сети човек,...информацията се "дава" (осветява) под формата на колоритна картина (няма общо с ясновидски описания за това!). Тази картина трудно може да се изрази или опише, особено, ако между хората има различно ниво на духовна осъзнатост и най-вече, ако няма хармония между тях. Общо взето, може да се "види" миналото развитие на причинно следствените връзки и да се анализират и обяснят настоящи зависимости, връзки... Могат да се направят и подходящи планове за бъдещо разумно развитие, избягване на повтаряемост на минали грешки, изводи,...осъзнаване на получени уроци ... Най-интересно е може би това че човек усеща силата, могъществото и непреривността на Божественият план, окултният смисъл на нещата, красотата на творението, Любовта на Твореца... Много хубави, емоционални и зареждащи преживявания, които заличават моментално дисхармоничните състояния или тревоги, и създават неимоверно усещане за съпричастност и Свобода.

Поздрави.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Записите са САМО за Земята, и съдържат всичко свързано с нейното развитие от създаването

Никола, откъде иде извода, че акашовите записи са само за Земята?

Или, да префразирам, в такъв случай има ли аналогични такива за други места?

Мисля, че съществува информационно единство, точно толкова, колкото може да съществува и информационна диференциация.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Накратко това, с което моето мнение съвпада:

Акашовите записи са отпечатък, както етерната структура на всяка човешка система съдържа отпечатък на всяка мисъл, чувство, дума и преживяване, което е имала. Всичко е там и бива трансформирано дори до нивото на ДНК на клетките. Има запис на всичко, което някога човек е направил, холографски запис. Акашовите записи са същия процес, същата ситуация, на нивото на планетарното съзнание, там са мисъл-формите, създадени от съответното преживяване. До известна степен, когато някой се свърже с Акашовите записи, се натъква на редактирана версия, защото в тази необятна сфера - можем да я оприличим на микрочип - присъстват и всички ненужни данни. Там се съдържат всички отпечатъци от конкретен ден от всяка мисъл, всяко чувство... всичко е записано там.

В този процес е необходимо изключително прехвърляне и сортиране. Тъй като филтрите са различни, преживяването на Акашовите записи е различно за всеки, който се настрои към тях. Всеки човек избира различен пласт от тази огромна информация и дори кодирането и класифицирането е доста трудно.

Акашовите записи са ниво на познание, с което може да се направи връзка на всяко вселенско ниво.

:D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest НиколаДамянов

Записите са САМО за Земята, и съдържат всичко свързано с нейното развитие от създаването

Никола, откъде иде извода, че акашовите записи са само за Земята?

Или, да префразирам, в такъв случай има ли аналогични такива за други места?

Мисля, че съществува информационно единство, точно толкова, колкото може да съществува и информационна диференциация.

JabaDisa, мисля че на въпросите ти е отговорено...Може би ще се наложи да прочетеш още веднъж по внимателно мнението. Струва ми се, че няма да успея да го кажа по ясно.

Все пак... " Информационно единство" и "информационна диференциация" не съществуват по равни части! :)

Дори бих казал, че анализа и диференциация в Божествените светове няма.

Анализа и диференциация са неща само за Земята,...нещо като нашите земни "патерици", а понякога и лостове, чрез които може да осмислим Единството. В този смисъл е необходимо и интегриране, синтез,...които заемат също ключови позиции, но това се подценява често от дискутиращите.

Най-общо,...Защо се диференцира ? - За да може мозъка по лесно да поеме дадената информация! Той има капацитет и може да "изпуши", ако го претоварим,...необходимо е плавно и постепенно натоварване. Друг е въпроса, за неговата корективна функция (много важна!) при духовното усещане и разбиране на нещата от Душата,...при интуицията ... (дълга тема). Само Душата може да обхване безкрайни величини,... след определена зрялост, разбира се.

Поздрави.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А някой знае ли защо се наричат ''акашови записи''? Друго също ме интересува, мислите ли че животните по един или друг начин имат достъп до акашовите си записи...кучетата например. Аз имам куче и мога да кажа, че доста пъти съм забелязвала как предчувства нещата преди да се случат. Веднага ще дам и пример за това. Усеща съпругът ми 5-10 минути преди да се прибере от работа застава до вратата и го чака, или усеща кога ще има лек семеен скандал rolleyes.gif и тактично се изнася в някой ъгъл и се свива там.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не знам дали кучетата имат достъп до акашовите записи,но определено усещат нещата.

Имах прекрасно куче на 9 месеца.Започна да вие без причина.След няколко дни го отровиха...:3d_112:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Е добре де това според теб не е ли пряка връзка с тези прословути акашови записи. Не е ли точно това смисълът на това понятие..Който умее да ги чете да знае какво му се е случило или ще му се случи. От там и нашите наблюдения върхъ кучетата ни (искрено съжалявам за твоето), имат ли и те достъп до техните акашови записи?huh.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би е точно това.Който има достъп до тези записи предусеща(не знам дали е точната дума) бъдещето.За жалост животните не могат да говорят на нашия език и ние можем само да предполагаме откъде черпят информация за бъдещето.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Просто имат и етерно зрение (не е точната дума). Това не е Акаша.

Пък и те нямат нужда от нейната конкретност, а просто са отворени за ветровете...

Понеже пак някой ще реши, че само си чеша езика, ще го кажа и по друг начин - те нито четат, нито виждат, а просто усещат и не заради някое си там сетиво, а поради близостта си със самата природа, тъй като отвсякъде са си част от нея...

Редактирано от Венцислав_

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А някой знае ли защо се наричат ''акашови записи''? Друго също ме интересува, мислите ли че животните по един или друг начин имат достъп до акашовите си записи...кучетата например. Аз имам куче и мога да кажа, че доста пъти съм забелязвала как предчувства нещата преди да се случат. Веднага ще дам и пример за това. Усеща съпругът ми 5-10 минути преди да се прибере от работа застава до вратата и го чака, или усеща кога ще има лек семеен скандал rolleyes.gif и тактично се изнася в някой ъгъл и се свива там.

Акашови записи идва от Акаша, което е санскритска дума за пространството, за всепроникващото. Акаша е най-фината форма на проявената материя. В по-разговорен смисъл акаша е най-фината форма на физическата материя, етера. Акашовите записи представляват паметта на природата, отпечатана в самата материя. Те нямат определена пространствена локация, а са навсякъде. Човешката памет действа на същия принцип, както акашовата, но човека запаметява само събитията случили се около него, така както той субективно ги приема, а акашовата съдържа всичко, което някога се е случило, без ограничение във времето и пространството. Бъдещето при всички случаи съществува като посети семена във висшите духовни сфери. Оттам то се проявява постепенно в по-грубите сфери. На кой план ще бъде прочетено зависи от четящия.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest pavletA

Акашовите записи съдържат информация за всички събития станали на Земята.Бих ги определила като записи за съществуването на много високоразвити цивилизации, обитавали Земята.Под дясната лапа на Сфинкса във Египет има доказателства за това във Зала на хрониките.Всъщност сега ние сме цивилизация на детски години.Преди 500 млн. години е имало други по- високоразвити цивилизации от нашата.Първата е дошла от звездите.Но преди 5,5 млн. години се случва нещо катастрофално, което унищожава акашовите записи, по принцип това е невъзможно, защото информацията се запазва във вид на вибрация.Във Вселената нищо не се губи.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимир се обоснова доста изчерпателно, накратко ми поясни неяснотата ми по въпроса. Попаднах на една статия случайно, кадето се разказваше за акашовите записи (никога преди това не бях чувала за тях)и ми стана много интересно има логика в това твърдение, че всичко, което се случва си остава като информация и има краен резултат, който води до друг след себе си и така до безкрая. Извинявам се ако звуча невежо, но това е моето разбиране. thumbsup.gif Искам да ви попитам и друго..Мислите ли, че нашите сънища са някакав начин да четем информацията от акашовите записи? Пак ще ви дам пример. Доста пъти ми се е случвало, а съм сигурна и на други от вас, да сънувам случка, която се случва след известно време така както съм я сънувала. Друго също странно е, че понякога ми се случва изведнъж да мисля някакви абсурдно странни изречения, като тази сутрин например се събудих и в мислите ми се изреждаха изречения като, ще цитирам точно: '' смесват се мляко ръжда и захар'', ''попарва се коприва с ръкия'' ...и когато започнах да се разсънвам и да се концентрирам тези изречения спряха. Много ми е странно всичко това, случвало ми се е доста пъти. Моето ежедневие и професията ми са в съвсем различна насока и не са свързани с рецепти или народна медицина, защото това ми изглежда точно като такава.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

1961 г. 196. (Авг. 25). През телескоп може да се наблюдават далечните планети и звезди. Звездата може да е престанала да съществува отдавна, но нейните лъчи все още достигат Земята и лещата на телескопа възприема небесното тяло, което вече не съществува. Ако си представим телескоп, толкова силен, че в него да може да се види всичко случващо се на една далечна планета, живота на нейното животинско и растително царство и хората, ако тя е населена, то в случай на унищожение на тази планета телескопа все пак ще регистрира произтичащия на нея живот, ако лъчите от тази планета достигат Земята в дадения момент. Планетата вече я няма, но това, което се е случило на нея, от раждането и до нейната смърт, лети устремено в пространството със скоростта на лъчите на светлината. Лъчите произлизащи от нея се устремяват в пространството и съществуват в него, носейки в себе си цялата история на даденото небесно тяло от неговото начало да неговия край – като филм, запечатал случилите се на планетата явления. Това са и т.нар. скрижали на Акаша, съществуващи в безкрайното пространство. В плътния свят разстоянията се измерват с километри, а в космическото пространство – със светлини години на идващите от небесните тела лъчи. И тези лъчи на раждащите се и умиращи планети могат да достигнат Земята, ако планетата е отдалечена достатъчно надалече, след хиляди или милиони години. В Надземния Свят пространствените взаимоотношения между телата се определят не от разстоянието, а според слоя, при което един слой може да съществува в друг, прониквайки през него. Плътността и разредеността на материята и нейните комбинации определят пространствените взаимоотношения на телата. Обичайните разстояния там отсъстват. Има гори и долу, но това явление е толкова относително, колкото е относително то и в световното пространство. За горе може да се счита разредеността и светоносността на явленията, за долу – тяхната плътност. Светлината е горе, тъмнината – долу. Но това не трябва да се разбира в обичайния земен смисъл. Затова чудовищните разстояния, изминати в Космоса от лъчите на някога съществуващи и умрели планети, дори и невъзможни за регистрация от земните телескопи, в Надземния Свят губят своята пространствена отдалеченост, тъй като там всичко съществува тук и сега, т.е. там, където се намира регистриращото го съзнание. Затова скрижалите на Акаша са достъпни за този, чието съзнание е устремено към тях. Там всичко се движи от мисълта, даже и съзнанието, и където е мисълта, там е и то. Можем да бъдем приковани към филма на своя собствен живот или към отделни интересни моменти от него, но може да се устремим в изследването на филми, запечатали миналата история на своя народ или на планетата, или на слънчевата система. Историята на всички тях е запечатана в пространствените лъчи точно така, както е запечатана в подобни лъчи историята на някоя отдавна изгаснала далечна звезда, лъчите на която все още продължават да достигат нашата Земя и да създават илюзия за живот, който вече не съществува в плътния свят. Всичко, което съществува на нашата планета, не умира никога, но, запечатано във вибрации от един или друг порядък, се носи като вълни в пространството под формата на лъчи и съществува в него завинаги – далече или близо според измеренията от плътния свят, но извън подобни измерения във финия, а разделени по слоеве. Оттук скрижалите или филмите на Акаша не са нещо отвлечено, а нещо, което реално съществува. Да се отричат означава да де отрича реалността на лъчите от далечните звезди, достигащи до нас и регистрирани от нашите телескопи, възможно дори и много време след като дадената звезда е престанала да съществува. Утвърждаваме действителността пред това, което ни се струва очевидно и в съответствие със законите на двата свята.

Грани Агни Йоги, 1962 г.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не знам какво наричате акашови записи, но всичко което тече и се променя е енергия. Това е усещането за живост което чувствате в себе си. Енергията изгражда телата ни, храни ни, вдишваме я и е всичко което е и не е. Тя е Бог. Енергията е носителка на информация, целия живот е записан в нея. Електрическия ток е енергия и чрез електрически ток информацията се съхранява и обработва в микрокомпютрите - например. Тялото ни е микрокомпютърът на Вселенската енергия. То я получава, складира, изразходва, разгадава, умножава, разкрасява. Това е функцията ни и като хора - да акумулираме енергия и да я изразяваме творчески. Който го прави разбира интуитивно, какво е енергия и какво е нужно за да поддържа живота. Защото каква файда от светлина, ако няма кой да я види? Когато започнеш да се отваряш за тази енергия, интуитивно започваш да разбираш много неща, отвъд теб и колкото по-финна е филтриращата ти система, улавяш по-финни енергиини вибрации, изпълнени с нови интересни знания. Това не е едностранен процес, това е диалог с Божествената база данни. Защо? Защото волята на Бог е да изпълнява нашата свободна воля безусловно. Той така ни обича, безусловно. И ако човешката воля стане, да чува Бог и да общува с него или да твори с него, тогава той ще я изпълни на момента -ставаме ясновидци. Естествено ако в нас има и капчица съмнение, ще се изпълни и тя, а това е достатъчно да размъти водата. Затова е нужна вяра. Който има желязна вяра, може да чете записите в енергията, просто защото такава е неговата воля, без капчица съмнение. Всеки може да е ясновидец и да проектира живота си. А истината е, че изходите в живота са безкрайни, стига да сме достатъчно отворени да ги забележим. Това е истинската отвореност - да имаш желязната вяра, че ще получиш, веднага щом поискаш. Несъмнено. <img>

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Чудесно, erendil :thumbsup2:

За първи път виждам такова хубаво, простичко, човешки изказано обяснение на въпроса (макар че леееко не съм съгласна в един-два момента от изложението ти, но знам ли, може ти да си прав).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Темата е стара, и аз нямам общо с братството, но нека да споделя моите виждания по въпроснитe Акашови записи, човека може и да се върне

ВНИМАНИЕ! Текст с силно научна тенденция!

Предистория:

Карл Юнг контактувайки си с по-големия от него Фройд, и опитвайки се да обясни (може би?), религиозноста и феноменът усещане за Божественото и Духовното, създава понятията synchronicities (синхронитети?), collective unconscious (Колективно подсъзнателно/подсъзнание) и Архетип (archetype)

Синхронитет: Всяка странна случайност която носи някакво значение, често интуитивно и неточно в смисъла на математиката. Deja vu, виждаш странни съвпадения около теб или познатите ти, и т.н. Например четеш за египетския бръмбар в митологията и по телевизора пускат предаване за торни бръмбари

Колективно подсъзнание: Подсъзнателни "форми" съществуващи с големи прилики в огромни популации от възпитани примати (човеци), които могат да се материализират/кристализират за сетивата. Дали друг ги усеща, трябва да си прецените сам/сама, не е задължително да е халюцинация.

Архетип: Архетиповете са конкретни образи (форми) излизащи от колективното подсъзнание. Може да видите някой ангел от християнската митология. Може да е е някой от Арабската или Африканската. Конкретния кристализиран образ (усетен) е преведен за сетивата/чувствата/разума/душата така, че да го разберете, иначе формите са откъснати от видимите реалности и са чисто абстрактни: Кръгът математически в главата ви е абстрактен и малко общо има с рисунката която чертаете опитвайки се да го обясните.

През 60-те години след изобретяването на начини за проглеждане с научни средства в генетиката на човека се създава понятието ген, геном и генетичен код (език). Ген е всяка еволюционно устойчива поредица от буквите АТГЦ в ДНК мол. която е възможно да се преведе до РНК код който на своя страна да се "изпълни" и да създаде орган или някаква нервна мрежа. Така става, че когато се родите получавате ПЪЛНО копие на човешкия Геном с МАЛКИ разлики които образуват вашата нервна система и мозъкът по специално.

През живота си тук вие успявате да минете през цялата лента на ДНК-то, точно както касетофон от едно време, променяйки тялото си, мозъкът си(хардуер, машина), а от тук и Вашата душа и Ум (нещо като софтуер, който може да прави определени неща с хардуера).

ДНК-то носи информация за бъдещите ви възможни таланти които вие трябва да отключите и развиете!

ДНК-то носи и разчетлив багаж от миналото, често с Гени които за момента изглеждат невършещи нищо конкретно физиологически но все пак не пречещи в по голямата част от времето, подобно на апендикса.

Минавайки по лентата, вие не "четете" конкретни случки, а четете ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ от миналото/ за настоящето/и бъдещето на вашите предци /Вас самия / вашите потенциални деца (поколение). Тоест, вие бихте прочелие функциите и формите на конкретните тела но не и как точно е умрял предтеца ви (по скоро дали е имал наклонност за инфаркти, дали е имал добре развита мускулатура или ум, така нататък)

До голяма степен, в израстването ни, ние се държим като роботи/машини на ДНК-то. Всяка машина или робот се познава по това, че е до голяма степен разбираема и предвидима, дори и ако работи със случайности. Много хора спазват стриктен режим: (ставане, кафе, път, работа, път, ракия, спане, ставане, ...) който можете да отгатнете до голяма степен интуитивно! Същото важи и за функциите на Съзнанието и Интелекта (вие сте и двете!), пък и дори и Душата (ако е много млада). Погледнете детето до вас! Ако прелети и кацне птичка до вас има вероятност над 50% детето да се усмихне и да попита "каква е тази птичка?"

Та... акашовите записи :)

Представете си записите както информация за ВСИЧКО което човека може, би могъл, и не може в момента (минал/бъдещ)

Представете си записите кодирани чрез някакви абстрактни симоволи които се транслират по полумагичен начин във Възможности!

Не всеки има достъп до тях, както са Ви казали по-горе, нужна е подготовка за това! Ако получавате такива странни съвпадения предварително, най-вероятно ще изпаднете в шок или психотично състояние! Ако ви се случват такива странни работи, най-важното е да запазите самообладание и да не си мислите, че нещо ГЕНЕРАЛНО става.. Отпуснете се!

това е знак! че се "отваряте"

За да започнете подготовката си, първо решете земните си проблеми: непосредствено оцеляване, политически проблеми свързани с инстинктът ви за доминиране/подчинение(трябва да е под контрол), рационални проблеми на класическия разум (образованието помага), както и морално-сексуалните ви проблеми (секс? морал? имате ли някакви проблеми? липса или твърде много задръжки? пречки при общуването с социалното животно?)

Вие сам/сама решавате дали сте ги решили тези проблеми, не бързайте!

След това следват нещата за които и тук можете да потърсите помощ.

Те са в две категории:

1) Телесни: Добър контрол на тялото (психосоматика) чрез психиката ви така, че здравето ви да се подобри, както и чистите удоволствия: сексуални, телесен екстаз (усет на кожата), лечение чрез подобряване на енергийно-информационните канали (нервите) от които зависи работата на имунната система. Ако постоянно сте в грижи и тегоби (независимо какви), смятате ли, че мозъкът ще може да управлява добре имунната система? Хаповете и операциите решават вече назряли проблеми!

2) Умствени: Постигайки добър контрол в/у тялото си, вие можете да се отдадете на Духовни и Умствени проблеми които да решавате. Научавате се на Метавъзпитателни средства за само-контрол (ако възпитателните средства ви дават някакво поведение като написано на листче, то метавъзпитателните средства ви дават контрол в/у възпитателните средства ;))

Тук е и времето и мястото да "намерите" душата си (дълбоко в Ума ви: Съзнанието и Интелекта) и с помоща на Ангел хранител (материализирана душа/архетип във вашият ум) да намерите целта си и истинската Ви Воля (тази която не е свързана директно с земните дела които вие вече сте си решил/решила)

Достигайки до това ниво, чисто рационално, вие ще можете да усъществявате Съдбата си по добре и да решавате Кармични задачи идващи директно от въпросните Акашови записи (тоталът на неврогенетичната памет на Човечеството, минимум). Не си мислете, обаче, че ще намерите злато под формата на знания които ще ви превърнат в успешен земен човек! Не е това!

Акашовите записи излизат (сублимират) в общата генетиката на планетката ни, и някои от тях са древни поне колкото и гените на мравчиците които настъпвате по случайност, а най вероятно нямат нищо общо с времето тъй като са прекалено абстрактни за да се "вържат" с него :-/

Една от целите които бихте искали да усъществите е връщането на душата ви в Космическата Райска градина, иначе си оставате на скучното място наречено Земя, заключени в конкретиката на приматски гени :-)

Друга цел е неподправено от щения щастие (Българският се чупи тук ;)) наречено Нирвана, така, както Сидхарта го е усетил: ефимерно но сладко и вечно (парадокс) и изкарващо лека усмивка на лицето ви. Медитацията и упражненията ви тук помагат!

~

Тази финна енергия за която тук се говори, от която е "изградени" записите, се нарича информация... шарка (pattern)...

за да усетите и разберете вземете 5 камъка и мързеливо и с грешни движения ги подредете в разкривен кръг (колкото по неточен е толкова по добре ще усетите тези абстрактни форми)

Съединете мислено линиите както намерите за добре.

1) "Виждате" ли звезда / пентаграма?

2) Ами пентагон?

камъните вие ли ги подредихте или те сами се подредиха?

Гените от баща ви могат ли да се запишат в тетрадка?

Каква е разликата?

Довиждане!

Край на текста.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

След последния прочит на Кейси отговор за мен беше следния текст.:

" Никое движение на която и да е планета, на която и да е фаза на Слънцето, Луната или друго небесно тяло не може да надделее над личната сила на волята на Човека - сила, дадена от неговия Създател в зората, когато е бил сътворен като жива душа, притежаваща силата да прави собствен избор "

Както и разяснението, че акаша запечатва намерението на човека, дълбокото вътрешно убеждение на душата при вземането на решение, а не действията му като цяло. По този начин едно иначе погледнато грозно и лошо деяние може изобщо да не се отрази на причинно- следствените му връзки.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Хипотетично - информацията сама по себе си може да съществува. В такъв случай и материята сама по себе си може да съществува.

...

Добре, тук може би следва да вмъкна въпроса как, по какъв начин информацията съществува сама по себе си (дори и чисто хипотетично, все пак си представяме/имаме идея как би могло да стане съответното нещо), има ли нужда от носител или не? Ако да - кой/какво е/може да бъде носител?

Радвам се да видя мнение на Донка по темата - винаги много трезво и анализиращо мисли върху всемирните глупости от картотеката на "духовната" и езотерична литература - ПОКЛОН и Евала!

Сега по темата - Като цяло при интуицията и "познаване" на нещата се получава отговор, но за бъдещето той е точно това, което е в момента положението, т.е. бъдещето не е "преначертано" - всеки, който е използвал поне 2 пъти интуиция за една и съща тема/въпрос ще може да потвърди казаното от мен. Относно миналото - нямам идея.

Къде стои тази информация - много интересен въпрос по физика.

Ако е на носител - колко голям е той.

Има ли изобщо такива записи, или това е "опитът" на душата? Лесно може да се направи експеримент - няколко хора с добра интуиция могат да зададат въпрос за една и съща тема, относно миналото, след което да сравнят резултатите - еднакви ли са? Въпросите могат да бъдат 100 или 20, като са в различни епохи назад във времето, за да се проследи кой от интуиците познава по-назад. Ако има желаещи, нека си пишат на лични и да организират един такъв експеримент, за да изяснят поне точката дали има или не записи. Същото може да се пробва и с махало, като се използва снимка на "обекта" - съответно 100 снимки назад във времето, ако се намерят и задаване на въпроси свързани с "колко коли е имал" и т.н. - някви такива лесни.

Успех

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Универсална Памет на Битието има.

Който ви каже че в по време на живота си сега, в биологично тяло, е имал достъп до този архив, определено е объркал името на източника.

Никой от нас няма достъп сега, освен в особени случай, и то само да направиш преглед на своето собствено минало от части.

Дори и представа си нямаме какво обсъждаме в тази тема.

Да се Обичаме един друг сега, за едно по-добро минало в бъдеще.

Редактирано от ivail

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×