Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

Здравейте,

Запознати ли сте с принципите на ирисовата диагностика?

Какво представлява? На какъв принцип работи? Какви основно характеристики познавате които всеки може сам да изследва в домашни условия?

В България един от пионерите в тази област е Петър Димков.

Иво

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте !

Според мене окото е огледалото на душата . По- точно ... най- прекия и леснодостъпен начин един... можещ да влезе във вътрешната човешка Вселена . От където може да " прочете " и най- скритото кътче от душата на човек по ...реката на живота - извираща от дълбините на Космоса . И тази река носи най- вярната и чиста информация за всеки един от нас .

Ако окото на човек и чисто и блестящо , чиста и блестяща е и душата му . Ако окото "плува " в мъглива пелена - .... не е добре . Защото светлината от окото носи цялата характеристика на Духа на човека .

Много добър въпрос !

Но това е един от най- трудните способи за диагностика , но и най- достоверните по мое виждане . Изисква много комплексни познания .

Иван

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, окото е огледало на душата, но при Ирисовата диагностика - и на тялото. Принципите на този вид науки е един - части на ириса отговарят на части на тялото - оттам вече се практикува диагностика. Абсолютно удобно е за практикуване във всякакви условия, нужни са само джобно фенерче, специална лупа за ирисова диагностика и разбира се известни теоритични основи.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисля, че е добре в тази връзка да обсъдим точно тези основни теоретични основи. Някой има ли опит, наблюдения или поне теоретични познания, за да сподели с нас?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има си книги за тази цел. Има и курсове от време на време в София. Аз познанията ги нямам, но пък съм бил подлаган на това.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има си книги за тази цел. Има и курсове от време на време в София. Аз познанията ги нямам, но пък съм бил подлаган на това.

Книги има по всички въпроси. Защо ни са форуми тогава? - За да споделим личния си опит на базата на прочетеното и изживяното естествено. Затова попитах някой дали има опит и лични наблюдения първо, дали има експерти в областта, а ако няма - тогава можем да обсъдим и малко теория. Някой може да се наеме да прочете и да ни преразкаже и после да обсъдим, да направим малки провекри с нашите очи. Мисля, че почти всеки от участващите във форумите ни би се заинтересувал поне за основните положения. Примерно кои кръгове/зони на окото с коя система/орган са свързани... как е свързана ирисологията с астрологията и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...Окото, като предмет на иридологията, а също и на общата медицина, не бива да се разглежда изолирано като зрителен апарат за долавяне на светлинните трептения, но и като част на самия човешки организъм, изградена от същите клетки и вещества, както и самият организъм. И ако настъпят промени в организма, то те засягат всичките му части, включително и окото...

...Като най-чувствителен мозометър в нашия организъм неговите патологични реакции са извънредно ценни в ранната диагноза и прогноза на много общи и органни заболявания.

Тук, върху ириса на окото, можем да намерим мястото на всеки орган или органна система на нашето тяло. Въз основа на това наблюдение почива ирисовата диагностика...

...Някои специалисти по очна диагноза, изхождайки от максимата, че окото е огледало на човешката душа, отиват още по-далеч и не без основание предполагат, че окото, респективно ирисът, позволяват до известна степен да се анализират и душата, и характерът на пациента. Освен това години наред може да се предсказват точно бъдещите заболявания, както и наследствените болести...

...Впрочем науката за окото е твърде сложна, защото в твърде малка плоскост ще трябва да усвоите точно местата на всички органи и по намиращите се в тях знаци да прочетете сегашното и бъдещото състояние на организма...

...В ириса са открити хиляди най фини нерви, които са в хармонична връзка с останалата нервна система и особено симпатичната и всяко болезнено състояние се пренася чрез тях върху пигментните слоеве на ириса и се отбелязва там с определен за него знак...

...Очната диагностика се базира на специалните разлики в цветове и знаци, особено в ириса; на неизменно функциониращото отражение на органите в ириса; на математически точното разпределение на телесните знаци в ириса и на обоснованото изменение на знаците при заболяване и излекуване...

...Очната диагностика представлява по степента на тяхната важност следните три области:

- ирисова диагностика ( иридология )

- диагностика по зениците на очите ( пупилна диагностика )

- диагностика по останалите видими части на окото

По тези три области окото ни дава възможност да съдим за здравословното състояние на човешкия организъм в миналото, настоящето и бъдещето...

...Клиничното проучване на ириса се ограничава от прегледа на зеницата на кръглия отвор, разположен нормално в средата на ирисовата мембрана, и от болестното оцветяване на ириса.

Зеницата може да бъде изучавана по нейната форма, цвят, подвижност и реакция...

...В болестно отношение цветът на ириса може да се измени и от кръвоизлияние във вътрешността на окото.

По-опасно е ирисът да стане по-светъл, особено на есното око, за което трябва да се внимава при очните заболявания. Затова важат следните правила:

- при възпаление на ириса той става от края на сеницата в посока навън сиво-бял

- през време на боледуване от глаукома ( зелено перде ) ирисът е светъл

- през време на боледуване от хронично възпаление на съединителната обвивка на окото ирисът става по-светъл

- през време на смущения в храносмилането ирисът също става по-светъл

- едноцветен ирис, при това светло оцветен, при наличността на кожа с цвят на слонова кост може да е знак за пресилена дейност на симпатичната нервна система

Както за очната диагноза, така и за прогнозата важи следният закон относно чистотата и светлината на цвета на ириса: колкото по-чиста и по-плътна е едноцветността на ириса, толкова по-чиста е кръвта, толкова по-здрав е човекът. Колкото по-светла е едноцветността на ириса, толкова по-голяма е жизнената му сила и продължителността на живота му. Това особено ясно подсказва периферията на ириса, която според тази наука се нарича жизнен пояс или жизнена сила...

...Практически, според тяхната плътност, различаваме шест групи ириси:

- от първа група ( идеален ирис ) - по цвят те са небесносини, плътност - идеална, чистота безупречна, с еднаква пигментация и без никакви знаци по тях. Текива очи, изразяващи идеално физическо и душевно здраве, почти не съществуват.

- ириси от втора група ( първокачествен или фин ирис ) - по цвят могат да са сини, кафяви, зелени или сиви, с твърде стегната ирисова основа. Плътността и чистотата им не са безупречни, а с впечатление за лек прозрачен воал и слаби знаци. Притежателите на такъв ирис са рядко болни, имат еластични мускули и гъвкав природен ум.

- ириси от трета група ( нормален или обикновен ирис ) - могат да да са всякакви по цвят и са с плътност и чистота по-малка от предните. Притежателите им имат относително добра наследственост и много добро здраве.

- ириси от четвърта група ( груб ирис ) - плътността и чистотата им са по-малки от предните и ирисовите им нишки изглеждат груби, разделени. Знаците, които се виждат по тях, сочат едно относително добро здраве, присъщо на хора, злоупотребявали със здравето си или водили нередовен живот.

- ириси от пета група ( кух или вакуоларен ирис ) - плътността и чистотата им са значително по-лоши от ирисите от четвърта група. Тук ясно забелязваме вдлъбнатини, образувани от отстраняването на ирисовите нишки. Те са указание за придобити и наследствени болести, слаба защита и устойчивост на организма.

- ириси от шеста група- тези ириси са осеяни със същински и много на брой големи " дупки ", разпръснати из целия ирис и деформиращи напълно малкия ирисов пръстен. Състоянието на носителя на тези изкопани знаци е много сериозно, прогнозата е лоша...

...Изследванията в областта на иридоскопията по недвусмислен начин показват, че известни изменения на цвета и структурата на ириса имат не само общо, но съвсем специално значение. Съществува една индивидуално доказана ирисова семиотика...

...В иридологията всяко око отговаря на съответната половина на тялото, т.е. десният ирис реагира при забоявания на дясната част на тялото, а левият - на лявата, и това става винаги при изменение на цвета или структурата, макар и в най-малък размер...

...Общо взето всички изследователи в областта на иридологията са единни по отношение на установената диаграма. Малки степенни отклонения не могат да изменят общата картина...

...За да изучим общата топография, трябва да усвоим последователно подразделението на ирисовото поле на концентрични кръгове и подразделението на ириса на ъглови градуси и сектори по циферблатния метод...

...От дългогодишната си практика се убедих, че от разните видове деления на кръгове на ириса най-добро и лесно приложимо е делението на девет кръга, а именно - пет видими и четири мислено прокарани....

...Колкото даден орган се намира по-дълбоко в тялото, толкова секторът му в който органът се отразява, е по-близо до зеницата.

І кръг - тесен - зеничният пръстен. Той е непосредствено до зеницата и е много тъмен, почти черен, много тесен. Показва областта на вегетативната нервна система. Тук се отразяват всички смущения на нервните пътища, както неправилна обмяна на веществата, невръстения, песимизъм и др.

ІІ кръг - широк - областта на стомаха

ІІІ кръг - тесен - областта на чернодробната и привратната вена

ІV кръг - широк - областта на червата и храносмилането

V кръг - тесен - областта на кръвообращението. В двата ириса: вляво - вени, вдясно - артериите и сърцето.

VІ кръг - широк - областта на мускулите и жлезите с вътрешна секреция, също и подмишничните лимфни възли, бъбреците, надбъбречните жлези и жлъчния мехур.

VІІ кръг - тесен - областта на активната нервна система

VІІІ кръг - широк - областта на външните органи: ръце, крака, уши, нос, зъби, мозък, бели дробове, ребра, яйчници, пикочен мехур, далак, черен дроб, щитовидна жлеза, полови органи и право черво.

ІХ кръг - тесен - областта на периферната и капилярната кръвоносна система и на кожата на цялото тяло...

...Доскоро ирисовият кръг се изобразяваше от метода с ъглови градуси и сектори...

...В последно време обаче все повече се предпочита, поради неговите разбираемост и удобства, методът на часовниковото деление. При него ирисът се разделя на 12 сектора, при което за сесния ирис се използват цифрите от1 до 12, а за левия - от 13 до 24...

...сектор 1 - десен ирис 12 - ляв ирис 24 часа - сектор на темето и главата

сектор 2 - десен ирис 11 - ляв ирис 23 часа - сектор на ухото

сектор 3 - десен ирис 10 - ляв ирис 22 часа - на рамото

сектор 4 - десен ирис 9 - ляв ирис 21 часа - белите дробове

сектор 5 - десен ирис 8 - ляв ирис 20 часа - ръката

сектор 6 - десен ирис 7 - ляв ирис 19 часа - яйчниците

сектор 7 - десен ирис 6 - ляв ирис 18 часа - краката

сектор 8 - десен ирис 5 - ляв ирис 17 часа - половите органи

сектор 9 - десен ирис 4 - ляв ирис 16 часа - гръбначен стълб

сектор 10 - десен ирис 3 - ляв ирис 15 часа - гръклянът с трахеята, която се вижда в левия ирис и с хранопроводът - в десния

сектор 11 - десен ирис 2 - ляв ирис 14 часа - бузи и ябълчни кости

сектор 12 - десен ирис 1 - ляв ирис 13 часа - слепите очи...

...В горните половини на двата ириса се представят знаците на горната половина на тялото - на главата, шията и всяка съответстваща половина на белия дроб, сърцето е представено само в левия ирис.

В долните ирисови половини се представят знаците на долната половина на тялото с органите и крайниците като входът на стомаха, далакът, влагалището и анусът са представени само в левия ирис, а изходът на стомаха, черния дроб и половите органи - в десния ирис....

...Във всеки ирис срещаме особени знаци - бели, сиви и черни, различни по вид, а също и сенки...

...Белите знаци в ириса се появяват при остри възпалителни процеси в органите, а също и в нервите, като последица на отравяне при отлагане в мускулите на пикочна киселина и на нейните производни, при калциране на органите и при всички видове водянка. Чрез яснотата и пресността си те сават представа за степента на възпалението и болката...

...Тъмните и черни знаци или петна в ириса настъпват изобщо при разрушения на тъканите. Те са толкова по-тъмни, колкото е по-дълбоко изменението, засегнало тялото и колкото е по-старо. То продължава да се вижда и след излекуването...

...Сенките в ириса могат да бъдат повече или по-малко тъмни и да образуват малки облачета, винаги заобиколени от фини бели линии. Те са показател на болест, придружена с истичане на слуз или пък с хроничен катар и показват разрушаване на клетъчната тъкън...

...Сивите петна в ириса ги различаваме при болестните изпотявания, белезите от рани и прозиранията...

Из " Очна диагноза - практическо ръководство " на Петър Димков

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз лично зползвах преди време този метод и откровено казано бях почти шашната.Всичко,което го имам като болежки,ми беше казано.Така,4е-да аз вярвам на този метод

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

:Здравейте! Не знам как да започна. Чел съм много за ирисовата диагностика, но все още не мога да си обясня, как е възможно това, как може толкова много информация да се съдържа във ириса на окото.

Много ми е интересно как се разчита тази информация.

Моля пишете на кирилица. Мнението е "преведено" на кирилица от модераторския екип.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравейте!

Учителя за ирисо-диагностиката какво е говорил още в началото на миналия век - 20.09.1927 г в б.Братя в единомислие :

Ако погледнете очите на старозаветния човек, както и тия на новозаветния, ще видите, че очите на единия и на другия са различно устроени. Ако след това погледнете очите на праведния и тия на ученика, пак ще намерите разлика в устройството им. Това са факти, с които съвременните учени хора още не са се занимавали. Те представляват известни празнини в съвременната наука, за изучаването на които се изискват ред изследвания. Това е една широка област за проучаване. Ние можем да познаем миналото, настоящето и бъдещето на човека по неговото око. Всичко, което може да стане с човека, е написано в неговото око, и ние можем да четем по него. Ако някой човек страда от охтика, или от каква и да е болест, в окото му има признаци, които говорят за тази болест. Всички болезнени състояния се отразяват в очите на хората. Там стават известни пресичания на кръговете, от които правилните течения в очите се прекъсват. Онзи, който може да чете по очите, като погледне в тях, ще познае, че някой човек ще умре от охтика, например, след една година. Случва се такъв човек, който чете по очите, да отиде при някой болен, когото всички лекари отписват от книгата на живота, и казва: „Този човек след десет дена ще бъде на крака“. Как е възможно това нещо? Нали всички лекари казват обратното? Да, така казват те, но в окото на този човек е написано положително, че той ще живее, няма да умре. Тъй е определил неговият дух. Някой човек пита: „Аз ще стана ли добър?“ – Погледни в окото си, или намери човек, който може да чете по окото, той ще ти каже всичко, каквото може да стане от теб.

:feel happy: Любов + Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте!

Съвсем отскоро зная този сайт и се надявам, че ще можете да ми помогнете. Препоръчаха ми да отида на ирисова диагностика при д-р Петър Димков, внукът на известния лечител Петър Димков. За сега не мога да открия къде е кабинета му - дали някой го знае и може да каже.

Предварително благодаря на всеки, който ми даде информация :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Гост_Орлин_*

Не знам за внукът - пробвах в Гугъл, но излезе само за дядо му.

Много бих искал да изкарам курс по Ирисова Диагностика - ще се радвам ако някой знае къде икога има такъв курс в София. Мерси :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Човека, който ми препоръчаха, се занимава с ирисодиагностика и билколечение, казва се Георги Петров. Живее в село Радуил - близо до Боровец. Ако някой се интересува от телефона му - моля, на ЛС.

Аз не съм ходила при него, но моя позната му се е доверила и го познава.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Здравейте, приятели!

:v: През тази година ще честваме 120 години от рождението на Петър Димков - 6 декември! :v:

Миналата година излезе книгата на Николай Кафтанджиев "Петър Димков - добре познаият...непознат" .

Има молба от издателството Хикер към всички българи - индивидуално дали сред негови близки по света и у нас не се пази някакъв конкретен спомен на Лечителя на българския народ. какъвто и да е този спомен и съответно следните адреси:

za_dimkov@abv.bg i dtzenova@abv.bg

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Гост_Орлин_*

А, става на 120 г. - ми той съвсем младеж още - къде живее? Нали е лекувал и говорел за дълголетие - не може да не е жив - я му дайте JSM-a, да му пусна SMS и му честитя годишнината! :harhar::harhar::harhar:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v::P:thumbsup2: Орлин се сме и ние с него :thumbsup:

Всъщност синът на Лечителя се казва Любомир Димков, а внукът ...разбира се Петър Л. Димков

:feel happy: Любов + Светлина +Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Гост_Ина_*

Здравейте, ирисова диагностика се прави в Кабинет "Дар" - София. Аз лично бях там преди няколко дни и мисля, че нивото е много по-професионално, отколкото непроверени баби и дядовци, които те гледат втренчено. :D

Кабинетът има сайт с адреси и телефони, ако някой се интересува: http://dar-center.dir.bg/cabinets.htm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мерси за линка - проверих - може евентуално да имат курс - чакам отговор - багодаря! :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Първо Петър Димков е един от най-великите българи... В този смисъл някакви глупаци да говорят за GSM-и, SMS-и и т.н. е меко казано травеститско... Да са живи и здрави...

Проблема на ирисодиагностиката е, че почти няма специалисти. Това е трудна наука... След Петър Димков нокй в БГ не е направил нищо за развитието и. Имам инфо и за внука му, но не бих отишъл там... От време на време се преглеждам при човек, който наистина може да диагностицира... и то без да бърка... диагностицира точно... Това е проблема на почти всички ирисодиагностици - ходили на курс, поработили и въпреки това не знаят за какво става на въпрос... За съжаление заблуждават хората... Ирисодиагностиката не е само една очна карта, малко теория и самомнение...

Познавам хора, които не искат да чуят за ирисодиагностика, защото са им направили грешна диагноза... И ходи обяснявай, че нямаш сестра... :)

А иначе ирисодиагностиката е най-точното и най-добро определение на тялото и механизмите в него...

Поздрави...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вярвам в ирисовата диагностика, защото лично съм я използвала. Лечителят при който ходя /Емил Елмазов/ има специална апаратура и след поставянето на диагнозата /а при мен беше много точна, все едно, че ми чете картона/ назначава няколкомесечно лечение на базата на фито и ароматерапия. И така нещата, които ме тревожеха са вече минало. А пък и не е страшно, както в лекарски кабинет.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте!

Съвсем отскоро зная този сайт и се надявам, че ще можете да ми помогнете. Препоръчаха ми да отида на ирисова диагностика при д-р Петър Димков, внукът на известния лечител Петър Димков. За сега не мога да открия къде е кабинета му - дали някой го знае и може да каже.

Предварително благодаря на всеки, който ми даде информация :)

Д-р Петър Димков 0888 634587 приема в сряда.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вярвам в ирисовата диагностика, защото лично съм я използвала. Лечителят при който ходя /Емил Елмазов/ има специална апаратура и след поставянето на диагнозата /а при мен беше много точна, все едно, че ми чете картона/ назначава няколкомесечно лечение на базата на фито и ароматерапия. И така нещата, които ме тревожеха са вече минало. А пък и не е страшно, както в лекарски кабинет.

Лечителката, при която ходих /вече на практика нямам нужда да ходя/ ме преглежда само с една лупа като на Шерлок Холмс и фенерче... Никакви апаратури /и Петър Димков не е ползвал/. И леченията ми не са продължавали повече от 10-15 дена /а не месеци/ с цялостно решаване на проблемите - не един и два...

Даже сегашния здравен министър като ме прегледа след едното ми лечение започна да недоумява... След това ме изкара лъжец и почна да ми се смее... "Не било възможно..." /Ходих в началото и на конвенционални прегледи, защото бях Тома неверни.../

Поздрави

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ходих на ирисова диагностика преди няколко години.Всичко,което ми каза лекарката(беше с докторска диплома) си беше вярно.Направих си изследвания,по нейна препоръка, и те потвърдиха нейната диагноза.

Запомних първите й думи.А те бяха:"Това е само моментното ви състояние сега, точно в този момент."Хубавото на прегледа е ,че дава цялостна картина на организма и е безболезнено.След това го препоръчах на много хора.

Ако някой ден имам проблем,пак бих отишла там.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, случайно открих този сайт и много се радвам,че има с кого да синхронизирам мнение.

Аз съм от Добрич и разбрих, че Д-р Коста Николов от клиника "Дар" ще преглежда през февруари при нас.Досега не съм ходила на ирисова диагностика и се притеснявам доколко ефективна ще е тя, при положение че не се извършва със специалната за целта апаратура, а само с лупа.Надявам се някой от вас да е ходил на преглед при този лекар и да изкаже мнение.

Благодаря предварително!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×