Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Иво

Езикът Ватан

Recommended Posts

Според Сейнт Ив Д’Алвейдър най-древният език, от който произлизат всички други, се нарича Ватан и се състои от определен брoй (22) архетипни символи / фигури.

Някои мисли от Учителя за езикът Ватан или Ватански, както го нарича понякога:

“Преди санскритския език на мода е бил ватанският език, от който всичките езици черпят своето начало.“ (източник)

"Най-първо има един език, на който си говорят всичките хора от всичките народи. Този език не е есперанто. В старите времена са го наричали ватански език, сега го наричат мистичен език. Всичките добри хора като се срещнат, те се познават, говорят си. Единият може да говори на български, другият на френски, но разбират езика си. Нали на Петдесятницата, като бяха събрани апостолите, говореха на този език. Като говореха на всичките езици, разбираха се. Когато духът дойде в човека, когато любовта дойде, вие ще говорите на всички езици и онова, което говорите, ще ви бъде понятно." (източник)

“За старите езици какво знае човек? Кой е първият език на човечеството? Някой счита ватанския език. На български има една ватанска дума – вата – туй дето тъкат. Питайте онези, които тъкат, те ще ви кажат какво значи, тя е ватанска дума.” (източник)

"Мисля, че на български език коренът е ватански, най-старият език. Българите имат една дума, която е останала – ВАТАЛИ, тя е от ватански език." (източник)

"Думата „животно“ не е нито българска, нито славянска, нито санскритска, тя е ватанска дума. Няма да ви обяснявам какво нещо е ватански език." (източник)

Думата Дихарма има ватански корен, която има връзка с българската дума Дар. Дихарма е това, което християните наричат: БЛАГОДАТ. Това е Дар. Щедро дава един извор! Но ако ти пиеш от тази вода и не благодариш на Бога, няма да те ползува. Човек да благодари за извора на Бога. (източник)

Запример вие произнасяте думата „кон“ на български език. Какво означава тази дума? Тази дума днес не означава това, което някога е означавала. Също така и думата „крава“ не означава това, което някога е означавала. Трябва да се върнем към онзи първичен ватански език. Тези думи са на ватански език, но днес са изменени. Сега си служат повече със санскритски език, понеже той е наречие на ватански език. Сегашните езици пък са наречия на санскритски. Това е според филолозите. Обаче и ватанският език е корен на някой друг. (източник)

“И тъй, помнете изреченията, с които преведохме ватанските думи: „ханизе“, „беримезаи“, „земеразахеси“. Преводът е свободен и означава: „Слънцето ни огря, и тайната си пред нас разкри“.”(източник)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В тази статия са дадени символите мисля именно от Ватан.

Картинката със символите от езика Ватан в "Археометърът" на Сейнт Ив Д'Алвейдър - ТУК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:D Елеазар Хараш говори за 61 букви в лекцията си " Част от тайната на Ватан", държана на 13 ноември 1996г.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хм , хубави символи , Иво , но как само напомнят Българските букви в първоначалния си вид .

Или поне една голяма част от тях . :D:blink:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Песни от Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно на ватански език+ подредени са по азбучен ред + ползвана е основно песнарката, фототипно издание на ИК "СОНИТА - 5 ", 1998

АУМ

Аум, Аум, Аум, Ом, Ом, Аумен.

Това упражнение човек трябва да пази свещено в себе си. То е взето от една стара свещена песен, написана на миньорна гама. Учителят го е предал в мажорна гама. Той казва: "Ако бих ви дал тази песен, тъй както е в миньорна гама, вие не ще можете да издържите на нейните вибрации. Те ще изменят пулса на сърцето ви".

Когато човек пее свещени песни, трябва да отвори душата си като цвят пред светлината на невидимия свят, да заеме положението и състоянието на чисто, безгрижно дете без страх от окръжаващите.

В такова състояние той ще се слее със същества от Разумния свят и само така ще разбере какво нещо е музика, какво нещо е пеене и какво – наука. Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете тази дума няколко пъти. Има свещени думи, каквато е и думата "Аум", които трябва да произнасяте често, даже и да не разбирате смисъла им. Вашият дух ги разбира и това е достатъчно. "Аум" е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от Неговия език, Той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви

АИН ФАСИ

Дадена на 7.10.1931 г. Текстът е предаден от древен свещен език.

Аин фаси, мекри заси, фин земру Ашан меру.

Суа си син месул. Сума си зен фесул , Суа си син месул.

Сума си зен фесул, Сума си зен фесул.

Във небесните ширини, във небесните глъбини, във небесните висини

де светлина обитава и в живота вечно се проявява.

Аин фаси, мекри заси, фин земру Ашан меру.

Суа си син месул. Сума си зен фесул , Суа си син месул.

Сума си зен фесул, Сума си зен фесул.

Основната идея на тази песен е:

Ти, Който си основа на всичко,

Ти, Който проникваш и поддържащ всичко със своята Любов,бъди благословен!

Нека да живея в Твоята Светлина, в Твоята Любов!

Колко желая да вървя в Твоите стъпки!

Целият ми живот да бъде за Твоя слава!

БЕРШИД БА

Дадена месец декември 1932.

Бершид Ба = Начало на нещата

Бе някога, бе някога, когато бе всичко тъмнина и в нея се появи Светлина.

И Светлината очерта Красотата на Божествения Живот, който се всели и повдигна моята душа.

И Светлината очерта Красотата на Божествения Живот, който се всели и повдигна моята душа.

ВЕНИР-БЕНИР

Дадена на 5.11.1922 г. (ООК , П г. 6 л.).

Венир Бенир, Бихар Бенум. Ил Биют, Ил биют. Ом бей ют. Ил безут. Ом бей ют. Ил безут. Ом бей ют.

Зум мезум, зум мезум, Бином ту мето.

Мистично значение на песента:

ВЕНИР БЕНИР – Ти, Великий, Който благославяш всички и всичко!

БИХАР БЕНУ – да бъде благословен.

ИЛ БИЮТ – Боже, благославяй туй Великото, Младостта, Началото на живота.

ИЛ БЕЗУТ – Благослови Младия, начеващия, Божествения живот. Благослови Божественото, което зачева в душата – ДИХАНИЕТО НА БОГА, което сме приели първоначално.

ОМ БИЮТ – Той е сам, Единственият, Който благославя.

ИЛ БЕЗУТ, ОМ БИЮТ – Той е всичкото, Той е навред.

ЗУН МЕЗУН, ЗУН МЕЗУН – целият наш живот и всичкият наш живот

БИНОМ ТУ МЕТО – Сега така да бъде ! И човек станал жива душа.

С това съдържание е проникната песента, но то трябва да се открие, да се намери. Това е отношението на Великото към малкото – душата. И малкото се изпълва с мисъл за Великото, за Бога. Душата си спомня за първоначалното време, когато е станало вдъхването на Божието дихание, което е приела, за първия дъх на Божието дихание. 8.Ч. 1940 г. Изгрев

ВЕХАДИ

Дадена на 17.06.1926 г.( ООК , IV г. 28 л)

Вехади, Вехади, Вехади,

Вехади , Вехади, Вехади.

Тази песен се състои само от една дума ВЕХАДИ, която се пее. Тя е взета от непознат свещен език.Мотивът е източен и е малък пасаж от една свещена песен. Думата ВЕХАДИ означава започване на една работа.

ВЪТРЕШНИЯ ГЛАС НА БОГА

нотирана през 1943.

Вену Бахар, Салиму сенет, Туси Бахар, Вену сенет.

Туси Бахар, Вену Бахар Салиму сенет. Вену ил биют.Биют, Биют, Биют.

Вену Бахар, Салиму сенет, Туси Бахар, Вену сенет.

Туси Бахар, Вену Бахар Салиму сенет. Вену ил биют.Биют, Биют, Биют.

Текстът е на старинен свещен език, който не се превежда.Като се пее съсредоточено, с мистично вглъбяване, може да се достигне до вътрешно просветление и се проникне интуитивно в силата и значението на думите.

ЕДНАТА АДИТНА - ЕДНА ВЕЧНА ИСТИНА, КОЯТО Е БОГ НА ЛЮБОВТА

нотирана 1943

Едната Адитна Биотна Амрихална Амерун Шемерун.

Ил Бихар, Ил Бихар, Ил Бихар Бихар, Ил Бихар, Ил Мезун

Вею, Вею, Вею , Та ю Би Ом Ом Биют Вею Вею Вею.

Текстът е на старинен свещен и непреводим език. В нея се говори за първата Велика Душа, носителка на Любовта. Тази песен трябва да се изпълнява като медитация, съсредоточено, с мистично вглъбяване.

КИАМЕТ ЗЕНУ

Дадена на 8.12.1926 г.( ООК VI г. 12 л.)

Киамет Зену. Махар Бену.Хайри мешина севат семуси бени.

Хаберим яве, суберим саве, Киамет Зену.Махар Бену, Махар Бену.

Киамет Зену. Махар Бену.Хайри мешина севат семуси бени.

Хаберим яве, суберим саве, Киамет Зену.Махар Бену, Махар Бену.

"Киамет зену” значи, че влизаш в едно красиво място, толкова красиво, че се чудиш върху какво по-напред да спреш погледа си. Думата "Киамет' означава Великото в живота, онова, което се крие във времето и пространството. То представлява началото на нещата, онова, което дава подтик към творчество. Означава също и силата, с чиято помощ трябва да се воюва, за да се победи ограничението и да почне възраждането. "Махар Бену" е Великият, Който урежда и съгражда нещата. Той е неизменен и постоянен.

МАХАР БЕНУ

Дадена на 3.12.1922 г. (ООК II г. 10 л.)

Махар Бену Аба, Веют Биладер Адер Бену шела,

Бену шела, Бену шела,

шела, шела, шела,

Биладер Адер Бену шела.

Във мрак, тъмнота.

Във мрак, тъмнота е бил живота наш,

Но Слънцето на Живота просия у нас,

И ний тръгнахме във пътя чист и свят за нас, и ний тръгнахме във пътя чист и свят за нас,

свят за нас, свят за нас, свят за нас.

Това упражнение Учителят е нарекъл "Молитва на ученика".

Тя трябва да се пее концентрирано, с израз и мекота.

МАХАР значи Великият, БЕНУ – Онзи, Който благославя, АБА – Баща на всичко.

Идеята за Махар Бену Аба Учителят е дал графически така:

"Махар" е естествено движение надолу. "Бену" е възлизане нагоре. "Аба" значи, че си се изкачил вече на мястото, където се стремиш. Там е равно, има простор и можеш да се движиш.

възлизането. При "Аба" ходът става естествен. То значи, че отиваш на работа.

"Махар" е най-приятното място; дето можеш да слезеш.

"Бену" е най-приятното високо място, дето можеш да се изкачиш.

"Аба" е най-приятното равно място, дето можеш да работиш - живееш. 12.12.1941 г. ( МОК ХХ г. 12 л.).

В МРАК, ТЪМНОТА. Дадена на 3.03.1926 г. (ООК V г. 16 л.).

Тази песен е втората част от упражнението Махар Бену Аба и представлява неговия превод.

Графически "В мрак, тъмнота" съответствува на "Махар" – слизане надолу. "Но слънцето на живота" съответствува на "Бену" – възлизане нагоре. "И ний тръгнахме в пътя чист и свят за нас' съответства на "Аба", значи отиване на работа

3начи има три положения; слизане, възлизане и естествено движение, дето препятствията могат да се премахнат. Препятствията произлизат от слизането и

НЕВА-САНЗУ

Дадена на 1.05.1929 г. (ООК VIII г. 37 л.).

Нева санзу, нева санзу, биют менси, хариен хади хензи.

Ава Махар вен хабер менси.

Ава Махар вен хабер менси.

Ава Махар вен хабер менси.

Ава Махар вен хабер менси.

Тази песен e написана в източен стил. Думите и са взети от прастар свещен език. Тя не може да се преведе на български, защото сричките й няма да съвпаднат с мелодията. Освен това, ако думите и се преведат, ще изгубят силата си.Песента "Нева санзу" показва един духовен път, който не е гладък, без препятствия. Тук човек трябва да слезе от височина в долина, за да разреши някой мъчен въпрос в живота.

Тя е от песните на адептите, чиято музика е създадена много време преди настоящата.

ФИР-ФЮР-ФЕН - Благославяй

Дадена на 21.08.1922 г. на събора в Търново (беседата "Музика, работа и пост").

Фир - Фюр - Фен Тао Би Аумен.

Тао би Аумен, Тао би Аумен.

Фир - Фюр - Фен Тао Би Аумен.

Фир - Фюр - Фен Тао Би Аумен.

Фир - Фюр - Фен Тао Би Аумен.

Благославяй, душе моя,Господа:

Благославяй и не забравяй.

Благославяй, благославяй, благославяй и не забравяй.

Благославяй, благославяй, благославяй и не забравяй.

Тази песен е за тониране и лекуване – тя регулира теченията на силите в човека, поставя го в хармония с Битието. Думите са на стар свещен език; буквално не могат да се преведат. Учителят им дава само един приблизителен, частичен превод – "Без страх и без тъмнина!"

ФИР ФЮР е това, което ръководи човека

ФЕН е това, което отмахва препятствията, пречиства.

ТАО е, което обгражда, пази човека като среда, в която е потопен. "Тао" значи Абсолютното, Непроявеното, Безграничното.

БИ значи това, което се проявява.

АУМЕН означава всички качества, които се съдържат в Божественото, – всичко онова, което трябва да възрастне и да се прояви в своята пълнота.

С приведените изяснения не е даден същинския превод.Фир-фюр-фен е едно ритмично изречение. Това са ритмични думи със силни вибрации. Човек трябва да има разбиране за тези вибрации, за да може да се ползува от тях.Това упражнение е от естество да събуди нещо ново в съзнанието на хората, потънали в материалния живот

още за ФИР ФЮР ФЕН има тук

ХАДИ –Х’ЕНЗИ – Благата песен

Дадена на 27.03.1929 г ( ООК VIII г. 32 лекция)

Ти съзнавай, ти люби, безспирно сей, гради и в живота всичко давай.

Тази истина, Бога , ти познавай.

Ти познавай, ти познавай.

Бога ти познавай.

Тази песен е превод от чужд, непознат език. Озаглавена е ‘ Хади – х’ензи” , което на български се превежда с думите „Благата песен”. В песента е очертан за човека един гладък път без препятствия.

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

Зун Мери Ману , Зун Мери Манун Дана, Асавита Вита Нанда.

Зун Мери Ману , Зун Мери Манун Дана, Асавита Нанда .

Зун Мери Ману , Зун Мери Манун Дана, Асавита Нанда .

Всичко е Светло, Всичко е осветено в Моята Виделина.

Зун Мери Ману , Зун Мери Манун Дана, Асавита Нанда .

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Редактирано от Благост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) и конкретно по темата от Учителевото Слово:

Сега на какво се основава това предсказание. Всичките предсказания се обосновават на такива факти, които има. Едно изкуство, който плати, той може да го научи. Сега прочетете няколко души темите си. – Признаци на разумното. В египетската митология РА какво означава? РА – ЗУ – ОМ. РА – слънце, ЗУ – живот. Разумното в природата. А всички качества, които съществуват в природата, се казват ОМ, пишат го АУМ, а на санскритски има само две букви ОМ. Значи в прераждането на думата разум, слънцето трябва да изгрява. А след като изгрява слънцето, трябва да има живот. А щом има живот, трябва да има единство в себе си. Това значи, което съдържа разумното в себе си. Ако вземем в славянските езици думата УМ, откъде е произлязла? О се е изменило на У. Защото от – разум – няма глагол, от който да произлезе – умът. Това съществително няма глагол, чужда дума е. Та О-то се е изменило на У. Когато на английски е... произлиза от..., но той, умът, излиза от санскритски или стария ватански език.
Разумното

Учителят си извади цигулката и пее ХАНИЗЕ. Тези думи са творчески, могат да произведат нещо. – СЛЪНЦЕТО Е ОГРЕ. Е, дума пак отрицателна. Учителят с цигулката, но гледа как всички си вземат от меда по една лъжичка – взимайте си по повече. ХА е нещо много приятно. А НИ е законът, как да приемеш противоречието в света. Ако ти произнесеш думата както трябва, ако има едно противоречие, то се маха. А ЗЕ е законът на производството. Ти си беден, ЗЕ-то показва начина как може да забогатееш.

ХА е закон на ума, НИ е закон на сърдцето, а ЗЕ е закон на волята. При ХА има три произношения. Ха, ХАНИ, Учителят произнася тихо думата. Това е една ватанска дума. Знаете ли, какво нещо е ватан? Оставяйте едно малко отверстие за буквата а, за всяка една мъчнотия оставяйте едно малко отверстие. Не затваряй слоговете, да има връзка между тях, всяка една мисъл да има отделение, да живее за себе си. Тогава човек не може да разбира вътрешния смисъл на живота. Когато затвориш една врата, ти я осъждаш на смърт; и затова, когато пишете буквата А, винаги я оставяйте малко отворена. Същото е и с буквата О. Казвам, при една права мисъл не затваряй буквите, слоговете, нека те преминават от едно състояние в друго и да има връзка между тях. Между всяка права мисъл да има връзка с втората, с третата буква, всяка мисъл да не живее отделно за себе си. Ако живеят отделно, тогава човек не може да разбира вътрешния смисъл на живота. Ти казваш, свърши се! Така не се говори. Свърши се тази работа за днес. Но никога работата не е досвършена. Човек израства, но той не е завършен. И даже след хиляди години, той пак няма да бъде завършен. Все ще има нещо незавършено за него. Като хора ние ще бъдем завършени, но като ангели едва ще бъдем завършени, а като малки деца. Защото когато мъдрецът е достигнал до върха на своето развитие, понеже той се проектира в един свят. Този философ като идете да гледате на тази висша мъдрост и ангелите, и боговете като дойдат при Бога, те са като малки деца, като че сега започват. Ти никога не гледай да достигнеш върха, че ти да бъдеш като едно божество. Остави едно отверстие да продължава твоя живот. Не тургай външни форми, които може да те спънат. На мен ми трябват 9 чифта биволи да разбия някои клинове от вас. Ти разправяй. Ама защо Господ създал света. Оставете тази работа. Че еди кой си философ тъй казал. Много добре е казал. Той не знаеше защо този философ дошъл до тези заключения. Даже опитността на Толстой и Шопенхауер си мязат. Ницше накрая заболял. Знаете ли защо Шопенхауер е станал песимист? Една млада мома му е турила нещо на релсите и той дерайлирал. Доколкото аз зная.

СЛЪНЦЕТО НАС ОГРЕ И СВЕТЛИНАТА ТАЙНАТА СИ В НАС ОТКРИ.

При ХАНИ, ти имаш толкова, всичко е пълно и ти си благодарен. ХАНИ е да си доволен. Затова знанието е украшение на Любовта. Като дойде Любовта, ти го обичаш, а като замине Любовта, ти виждаш едно говедо пред себе си. Сега това, което ние имаме, то не се купува, то се придобива.

Всички противоположности водят към реалността.

Ханизе

Аум Аум Аум Ом Ом Аумен

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Редактирано от Иво

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Затова знанието е украшение на Любовта. Като дойде Любовта, ти го обичаш, а като замине Любовта, ти виждаш едно говедо пред себе си. Сега това, което ние имаме, то не се купува, то се придобива.

Всички противоположности водят към реалността.

:thumbsup2::smarty::yinyang:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

ОМ - трансформира гордостта и егоизма

МА - ревността и завистта

НИ - привързаността и егоистичните желания

ПЕ - невежеството и объркването

ХУАНГ - омразата и гнева

Използването на мантрите води до добри резултати. Спират вътрешния брътвеж...

Хуанг всъщност е Хунг :-)

Тази мантра е на Авалокитешвара (Ченрези) - Буда на съчувствието и се ползва в два варианта:

Ом, Мани, Пеме Хунг - така се ползва в Тибет

и

Ом, Мани, Падме Хум

Мантрите са инструмент. Ползват се като част от медитации, а някои като тази може и самостоятелно.

Източник - KALDATA - блогът на infinity1305 :o инфи дано ми простиш но е... Поздрави!

:3d_043::3d_064:

http://uk.youtube.com/watch?v=2shskL0AYuE

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

37 И когато вече се приближаваше до превалата на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки: space.gif38 Благословен Царят, Който иде в Господното име; мир на небето, и слава във висините! space.gif39 А някои от фарисеите между народа Му рекоха: Учителю, смъмри учениците Си. space.gif40 И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.

Лука 19 глава

http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_id=...tbpwV&hl=en

:3d_053:

п.п. Пуснах това мнение в темата думи заради специалната дума "АУМЪ" Поздрави!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest BlueHawaii

~ ХА НИ ЗЕ

ХА е закон на ума

НИ е закон на сърдцето

ЗЕ е закон на волята

~ БЕ РИ МЕ ЗА И

Разкрий светлината у човека да мисли да разкрива нещата

~ ЗЕ МЕР А ЗА ХЕ СИ

Пътят на живота тя определи

При ХАНИ, ти имаш толкова

всичко е пълно и ти си благодарен.

ХАНИ е да си доволен.

Затова знанието е украшение на Любовта.

Като дойде Любовта, ти го обичаш, а като замине Любовта,

ти виждаш едно говедо пред себе си.

Сега това, което ние имаме, то не се купува, то се придобива.

„Тао“ е благословението. В „Тао“ очакваш благословението, ти се подготвяш, за да влезе туй благословение в тебе.

За да влезе благословението трябва да съзнаваш.

Щом съзнанието се отвори, тогава веднага ни става ясно,

започва да ни се открива.

Щом си отвориш очите,

виждаш. „Аумен“ означава това, което си придобил, приел.

След като си ял храната,

усещаш в себе си нещо приятно. „Аумен“ е храната.

Чувствуваш се много добре и казваш:

„Много ми е приятно, че възприех тази храна, или много ми е приятно, че четох тази книга“.

Възприемаш тези мисли, усещаш благото. „Тао“ означава

туй, което съдържа хлябът в тебе - Божието благословение.

А пък „Аумен значи това, което влиза в тебе.

Бара берешит Елохим хахарец.

В начало Бог създаде небето и земята.

Берешид бара Елохим ет а Шамаим ве ет а арец.

Господ създаде света с буквата „б“.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

В Истината е скрит животът. Verite

Най-разумният човек като хване нещо и като вземе нещо, той не го взема за себе си, но той отива да работи, иска за човечеството да работи, той се усеща, че той е част от един организъм и следователно благото на този организъм е и негово благо, а зад този организъм седи реалното ХАНИЗЕ. Това е Бог. Този Бог, който в нас седи. Той е бил преди ние да сме. Казвате тогава, какво е моето предназначение? Твоето предназначение е това, за което Бог те е определил. И тогава ще идеш в живота, не само днес, но и утре; през този живот и през друг живот. Все ще определиш какъв е смисълът на живота. И какъв е бил във всеки един ден. Ти ще имаш една нова идея за осмислянето на живота.

от Учителя Беинса

Ханизе

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А ватанския език не е ли така нареченият "език на символите", който някога всички са знаели ?!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Ивета

Не зная доколко това ще е полезно или коректно, но наскоро ми попадна статия от турския ежедневник с интересното име Ватан. На турски думата означава родина, роден край. Оказва се, че има и такъв площад със същото име в Анкара.

Турският език е част от тюркските езици, принадлежащи към алтайското езиково семейство. Среща се и в арабските езици като Ел Уатан.

Съществуват много фирми, ресторанти и организации с това име.

Мисля, че ще е интересно да се проучи този въпрос. Въпреки, че се твърди, че езикът Ватан е съществувал преди санскритския език, който е индо-ирански език, тази препратка (по-горе) към огузките езици, не ми се струва случайна.

Но лично аз нямам такива задълбочени познания, за да се впусна в анализи. Но пък съм любопитна :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сент-Ив Д`Алвайдър е психик и медиум и в края на живота си до такава степен попада под властта на своите астрални ръководители, че книгите му са пълни с повече заблуди, от тези на други автори на окултни романи. Разбира се, неговата Агарта и Върховен Понтиф са своеобразно изображение на великата Шамбала и нейния Владика. Забавно е да се чете как той преплита съществуващите екзотерични легенди с астралните натрупвания и инструкциите, получени от астралните персонификатори. Той е жертва на безотговорни астрални ръководители. Така и “Ватан” - названието на тайния език, което той уж получава от един случайно срещнат посветен брамин, звучи странно за изтоковеда. Ватан на арабски, урду и персийски ез. означава родина. Явно Сент-Ив Д`Алв. не е разбрал своя събеседник, който просто му е говорил за своя роден език.

"Писма на Елена Рьорих", т. 2.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ТУК

 

 

Сега трябва да изучавате духовния език. Вие сте духовни хора, но от духовния език много малко знаете… Сега казвате, че Господ тъй казал. На какъв език говореше Господ? На български език, на английски език, на санскритски език? Всички езици са преводи. Кой е превеждал и как? Мнозина, които превеждали Божествения език, не са разбирали математика и геометрия. Ето аз какво подразбирам: човек, който не може да разбира, не може и да приложи. Човек, който разбира, всякога го прилага. Човек, щом разбере нещо, в две посоки ще го приложи: или като добро, или като зло. (23, с. 64)

 

Ние вярваме в сърцето си, вярваме в ума си, вярваме в тялото си, вярваме в душата си и най-после, вярваме в духа си. Ние вярваме във всичко онова възвишено и благородно, което повдига и мене, което повдига и брата ми. Ние вярваме във всичко онова, което виждаме наоколо си. Ние вярваме в Този Господ, Който ни говори. Как ви говори Господ? Господ не говори на български език, но речта Му се превежда и на български език. Господ не говори английски език, но речта Му се превежда и на английски език. Господ не говори нито на френски, нито на немски, но речта Му се превежда и на френски, и на немски. Господ не говори нито на санскритски, нито на китайски, но речта Му се превежда и на тези езици. Най-после, Господ не говори и на ангелски езици, но от памтивека речта Му се превежда и на този език. Има един общ език, на който Господ говори. Той е единственият език, който наричат свещения език, и който дойде до този език, той вече разбира същината на нещата. (81, с. 294)

 

Като прилагате Божествените принципи, вие ще се намерите в положението на деца, които едва започват да учат. Ще кажете, че знаете френски, немски, английски език. Какво представляват тези езици в сравнение с ватанския език, от който са произлезли всички досегашни езици? Хората са забравили ватанския език – първоначалния език, на който са говорили в далечното минало. Има хора, които помнят този език, но малцина са те. Сега аз не искам да внасям смущение в умовете и сърцата ви, но искам да ви заставя да мислите. Смущенията произлизат от разбиранията на хората. (60, с. 389)

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×