Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Таня

Спомени от Тодор Божков

Recommended Posts

МНОГО И РАЗЛИЧНИ СЛУЧАЙ С УЧИТЕЛЯ

1.За 1943 година Учителя беше се изказел, че тази година може да бъде фатална за цар Борис. Ако я премине благополучно, след това няма да има опасност. Същото нещо аз бяхчул и от някои наши хора от Братството. Както е известно, в тази година цар Борис завърши земния си живот. При твърде загадъчни и неизяснени още напълно обстоятелства.

Под фатална година аз тогава не разбирах, че се касае за неговия живот, а само за някои изпитания. И аз очаквах да се случи с него някакво нещастие, но не и смърт.

Ето защо неговата смърт беше изненада за мен.

2.За идването на русите в България и за установяването у нас на комунистически строй аз знаех от Учителя в 1940 година. Това нещо беше потвърдено по-късно по различни начини още няколко пъти, при други случаи и срещи с Учителя. Начините, по които Учителя ни съобщаваше тези неща, са някак особени и много интересни. Той ги обличаше и представяше във форма по свой особен начин, било с примери, символи, картини и др. Предсказанията му, както вече е известно, се изпълниха.

3. След завръщането ни от евакуация, апартаментът ни беше доста сериозно пострадал, а условията за ремонт и поправка бяха много трудни. Липсваха материали, работна ръка, бяхме в положение на война, имаше и оскъдица на много неща и пр. От срещите ми с Учителя аз можах да се убедя, че той знае и вижда състоянието на апартемента ни по-добре и от мен и той ми даде правилни насоки и добър съвет как да се справя със създалото се положение. Не само това, но той ни каза и в каква последователност и в течение на колко време ще стане възстановяването. Аз бях доста обезсърчен, обаче след срещите с Учителя аз се окуражих, защото той ме убеди, че положението не е толкова лошо и безизходно. Учителя каза, че аз преувеличавам нещата и че положението не е чак толкова лошо. „Мечката- казва Учителят- само ви е наплюла и не е направила нещо по-лошо от това”.

4. Във връзка с възстановяването Учителя ми препоръча да съгласувам работата си със съседа, който беше над мен. Аз посрещнах това с голяма изненада, защото с този съсед ние бяхме сърдити близо 7-8 години. Не си говорехме, макар че за това нямаше сериозни причини. Споделих това с Учителя, но въпреки това той ми каза: "Нищо, рекох, обърнете се към него”. Каква беше изненадата ми, когато преди аз да се обърна към него, той сам ме намери и с готовност се отзова да свършим това, което беше необходимо за момента. От този момент ние не само че свършихме това, което беше потребно, но станахме и много добри приятели и семейно бяхме в най-добри и добросъседски отнонення и взаимни услуги.

5. Бях се завърнал като военен от една служебна командировка в Гърция през 1943 година на Халкадическия полуостров, не много далече от Св.Гора: Учителя каза: "Тия места са много добри за мистично съзерцание и духовна работа".

По погледа, думите и израза на лицетр Му аз видях отражение на чистотата и духовната мистична изразителност, които бяха напълно в подкрепа на казаното от Него. Той сякаш присъствуваше в тези святи места и изживяваше тяхната духовност и чистота.

6. Дълго време бях в неведенае по отношение на някои несправедливи положения в моята служба като военен, без да мога да си обясня кой ги създаде и защо. Това не беше въпрос, с който трябваше да занимавам Учителя, но така се сведе равговорът, че стана дума и за този въпрос. И съвсем неочаквано и неподозирано от мен Учителя каза: "Причината е, че за вас има направена интрига в двореца". И всичко веднага ми стана ясно, кой, защо и пр. е виновен.

7. Върнах се от Скопие като военен. Бях пред напущането на армията. В София бяха вече станали някои малки бомбардировки в покрайнините на града. Интересуваше ме дали ще има и други бомбардировки. Независимо от това исках да се срещна с Учителя и във връзка с излизането ми от армията. Каза ми се, че Учителя е в дома на Борис Николов и че понякога остава да спи там. Домът на същия беше някъде вън от София, зад Ловния парк. Аз намерих там Учителя.

И по двата въпроса аз получих по особен начин отговор без даже да го запитам за това и без даже някой от присъствуващите да разбере. Всичко стана по особен вътрешен начин, без думи, само с известни символични знаци и специални негови кратки изрази.

8. Много преди идването на руснаците на Балканите, аз знаех за това от Учителя, но ме интересуваше, когато това стане каква ще бъде ролята на Георги Димитров и на Тито. Учителя каза неща, които после се потвърдиха изцяло. От някои неща по този въпрос аз не останах доволен, но думите на Учителя после се потвърдиха от това, което стана. А от това аз разбрах, че и по този въпрос Учителя знае всичко не само за това, което е в момента, но и за това, което ще стане в бъдеще.

9. При един случай Учителя ми обясни, как е помогнал на Георги Димитров да не бъде заловен от полицията. И какъв съвет му е дал да се запази за по-нататък. Всичко е излязло сполучливо, според както го е наредил Учителя.

Може би не е случайно, че двамата учители - единият материалист, а другият духовен, са живели в къща с общ покрив и два отделни входа откъм улицата. На ул. "Опълченска" 66 - София. Съвсем обяснимо е, защо Георги Димитров е останал признателен към Учителя и защо той позволи да бъде погребан Учителя на Изгрева. Той беше готов да направи и други услуги за него и за неговото дело.

Този факт и още много други, които се знаят, говорят най-убедително за едно - Георги Димитров е наистина вожд и учител на българския народ. Георги Димитров е наистина една историческа личност. Той е известен не само в България, но и в цял свят.

Аз лично мога да кажа, от мои лични впечатления с Учителя, че Георги Димитров се е ползувал от закрилата и доброжелателството на Учителя. Може би историята един ден ще каже много повече по този въпрос.

10.При един случай Учителя ми каза, че след бомбардировките София ще бъде като "празна скъсана кесия". И действително, това сравнение беше на място и всички можахме да го констатираме след бомбардировките.

Учителят каза също, че София нямаше да бъде бомбардирана, ако евреите не бяха извадени от нея. "Евреите пазят София”- каза Учителя. Тогава аз не разбирах смисъла на тези думи, но сега те са съвсем ясни за всеки един от нас.

11.При друг случаи, през време на войната на Германия и Русия Учителя ми подсказа по свой начин, че русите разполагат с едно много мощно оръжие, с голяма разрушителна сила, неизвестно засега за никой и че нищо не може да устои срещу него. Аз нямах тогава представа за какво се касае. Сега обаче разбирам, че това се е отнасяло за руските "Катюши", които са минохвъргачки, автоматични, многоцевни, скорострелни, с много силно взривно действие, което е съкрушително по своята сила, бързина и изненадващо действие. И германците с нищо не можеха да му се противопоставят.

12.Първоначално никой не знаеше каква величина и сила във военно отношение представляваше Америка и какво значение имаше тя за изхода на войната. Американците бяха вън от Европа и едва ли можеха да играят някаква голяма роля в това отношение. И за пръв път аз получих разяснение по този въпрос от Учителя. По-късно Учителя ми каза, че между Русия и Америка има специално тайно споразумение, неизвестно за англичаните. И

тук има неща, които ще бъдат изяснени в бъдеше.

13.Спомням си как при първите ми срещи с Учителя,аз в себе си мислех, че макар той да е голям и недосегаем връх във всички посоки на човешкото знание, съвсем сигурно е,че той е несведущ по военното дело, защото не е служил войник и като духовно лице никога не се е занимавал с подобни въпроси. Аз обаче не съм споделял това с никого, но Учителя всичко знае. Постепенно аз разбрах, какво знае Учителя по тези въпроси. И аз разбрах, че и тук неговите възможности надхвърлят всяка човешка представа. В себе си аз се почувствувах засрамен, че съм могъл да допусна подобна мисъл. С голяма изненада аз после узнах от него неща, които не бяха по силите и възможностите и на най-добрите военни лица.

14.Сегашното разделение на Германия на две държави Учителя го знаеше много преди края на войната и капитулацията на същата. То можеше да се избегне, но късогледството на ръководните лица го допуснаха и този въпрос остава да бъде изяснен от историята в бъдеще.

15.Грешката на Багряновото правителство беше, че той трябваше да търси разрешение на политическата криза по пътя към Русия, а не с Англия. Учителя знаеше това, но той не се налагаше. Той казваше, когато го питаха само веднъж и повече не повтаряше. Погрешка е да се смята, че Учителя се е занимавал с политика. Само в краен случаи и то ако бъде запитан, във форма на съвет той си даваше мнението. При всички случаи, даже и при най-сериозните и опасни положения, Учителя оставаше хората сами по свобода да решат и да действуват.

СТРАДАНИЕТО

Страданията са неизбежни в живота, макар и да са неприятни н нежелателни. Тук аз ще ги засегна и то бегло, и то само от гледището на Учителя и на учениците на Бялото Братство.

Те идват, за да се калим и да сме готови за евентуални сериозни изпитания и изненади в живота, които неизбежно идват. Всеки човек на Земята страда, но по различен начин. Не казвайте, че вашите страдания са най-големи и че вашата съдба е най-тежка. Ние трябва да работим и при най-големите страдания, както и при най-големите радости, защото те неизбежно ще дойдат. Трябва да бъдем готови, защото идват моменти, когато ще се раздруса цялото ни тяло, душа, ум, сърце и цялото ни естество. Ние геройски трябва да издържим на всичко: "Ще изгубиш къща, пари, жена, деца, приятели и пак трябва да кажеш: "Бог не може да се измени. Страданията са Божествен огън, който пречиства всичко. Чрез страданията Бог ще пречисти света, обаче знайте, че и при най-големите страдания вие не сте сами. Не се смущавай, както обикновените хора. Трябва да се надраснат условията. Човек нищо не може да стане, ако не мине през страданията. Нито учен, нито добър, нито силен, нито светия, нито красив, богат, здрав и пр. Страданието е дясната ръка на Любовта. В невидимия свят едно страдание когато влезе, всички го желаят: Страданието е метод за повдигане на човешката душа. Любов беа страдания не е разбрана. Бог ще ви посети само при страданията. И щом страдаш, значи от Невидимия свят те готвят за нещо важно. Човек трябва да ги посрещне разумно и да не се бори с тях. Вие трябва да се калите при страданията и да се разговаряте с тях. В някои случаи вие страдате за други хора и тогава страданията не са ваши, обаче ние сме част от един организъм. Няма нищо лошо в това да страдате за другите. Щом не роптаете, Бог ще ви помогне и страданията ще си отидат. Чрез тях човек се учи да мисли и чрез тях той разбира какъв е неговият ум и каква с била неговата еволюция. Дойдат ли страданията, не викай, а мисли и търси причините защо страдаш. Ако хората бяха разбрали Христа преди 2000 години, сега нямаше да страдат. Но ето вече 2000 години човечеството страда. Христос на кръста преживя мистично идейни страдания. Съветите, великите и добри хора са минали през големи страдания и който не е минал през страдания, не е развил в себе си никаква философия и никакви възвишени и Божествени възможности. Той няма дълбочина и Божествен живот. Няма представа за нищо велико и необикновено в себе си. Трябва да разберем вътрешния скрит смисъл иа страданията. Без тях човек си остава обикновен земен човек. Иска се не обикновен проповедник, философ, учен, мъдрец, държавник, горд и надут щастливец и пр., а живо изявление на Христа, на Бога, жив творец на добро, Любов, жертва, правда, истина и други човешки добродетели. Без това нещо всички изброени са само тилови герои, нахални, хитри, подли и пр. / - мародери, лъжци и крадци, готованковци, които заблуждават и спъват човечеството в неговата еволюция.

Герои трябват в духовните общества, герои трябват и в света. Героите са богатството на един народ. Но не на насилието, а на саможертвата и страданията. Никоя жертва не отива напразно. Страдащите хора са духовния и морален капитал на народа.

Имена и примери има много и у нас в България, има и в историята на другите народи и нека изучаваме примера на великите хора, които са пострадали, за доброто на своите народи и на цялото Човечество.

Из Спомените на Тодор Божков

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ПРОЩАВАНЕ

"Прости ни прегрешенията наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници".

Мойсеевият закон е: "Око за око и зъб за зъб", а Христовият - да се прощава 77 пъти по 7. Даже и на кръста Той каза: "Прости им, Господи, защото те не знаят какво вършат".

Учителя казва: "Външното прощаване е за хората, а вътрешното е за тебе".

Чрез прощаването човек трансформира отрицателните енергии в положителни. Прощаването е борба между разрушителните сили и творческите и затова победата трябва да бъде на страната на последните.

Всяка душа сама трябва да се обърне към Господа и сама да си помогне, но преди всичко трябва да намери сили в себе си, за да прости. Трябва да победим съмнението, разединението, омразата и завистта, злобата и жестокостта. Не съди, не критикувай. Простиш ли, ти спираш потока на злото. Пази съзнанието си от злото. Не се раздвоявай и не се разколебавай. Нека Бог да се всели в нас чрез любовта, прошката и доброто. Не се бори със злото, защото то ще те победи.Имай любов към врага, за което се иска голямо геройство. Направи му добро и го обезоръжи. Не морализирай. Прощаването е много силно и добро средство и добър метод за работа за истинския ученик. То е само за ученика. Единствената връзка между човешката душа и Бога е Любовта. Дай правото на противника. Ако си силен, трябва да простиш. Да забравиш и да замениш злото с доброто.

НЯКОИ МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ

"Всички велики Учители са давали ред методи за саморазвитие и самовъзпитание и затова всеки трябва да се развива по онзи път, който му е определен".

"Пазете се да не отбивате от пьтя никого".

"Не се старайте да дадете на другите хора тази окраска, която вие имате, защото ще се спънете".

"Щом идеята е една, тя е ценна. Щом станат две, се омаловажават".

"Знание, което не се използува, изтощава човека".

"Никога не казвай, че знаеш и че си силен".

"Природата ви е дала дарби и способности, за да работите с тях върху себе ся. Да не очаквате нищо от други хора".

"Истинско знание в живота е това, което ползува всички за доброто на човечеството".

"Учението е един вечен процес".

"Когато един клон се отдели от дървото - изсъхва".

"Лош човек е този, който говори за Бога, а всичко върши за себе си"

"Добрите хора са делегати на Бога".

„Тъмни и светли същества са винаги около вас и ви направляват, затова будни бъдете".

"Израелският народ не изпълни волята Божия. Има само един начин за опростяване на един народ и за спиране на неговото развитие, а той е неизпълнението на волята Божия. Имаме хубав пример с израелския народ. Пръснаха се по целия свят, но Бог не допусна да изчезнат. Биха ги, гониха ги, но има нещо, коете ги държи. Измежду тях има много умни хора. Кой пази евреите? - Пази ги Великият Принцип на живота, който пази всички народи. Има едно учение, което всеки народ държи в себе си, пази го, изпълнява го, без да знае някои. Евреите точно спазват закона на десятъка. Каквото спечелят, отделят 1/10 за Бога. От хиляди години те пазят този закон. Имат и други хубави неща".

Българите лесно се настройват един срещу други. Имат много партии и всяха партия мисли, че милее повече за народа си от другите. Но те трябва да се сплотят и да изпълнят Божия закон. Щом стане въпрос за любов между хората, казват: Духовенството да има грижата за това. Духовенството пък казва:Нека всички хора да признаят нашата свята църква. Нищо! Нека хората поддържат и църквата, но кой създаде църквата? - Светиите създадоха църквата. Тези светии и днес остават святи, чисти, непорочни и имат любов към човечеството и Бога. Обаче има и такива светии днес, които не вървят в съгласие с Божиите закони.

"Аз съм ви събрал по няколко причини:

Първо, да образуваме една мощна вълна на Любовта, която да обхване цялата земя и да събуди всички човеци на Земята.

Второ, да ви дам знание да станете в бъдеще проповедници на новата култура на шестата раса.

Трето, да ви подготвя да влезете в Бялото Братство.Вие сте ученици, но не сте от Бялото Братство. Аз изнасям грешките на хората, обаче учениците не трябва да правят това. Което е позволено на Учителя, не е позволено на учениците. Също така, което е позволено на богатия, не е позволено на бедния. Което е позволено на силния, не е позволено на слабия".

За себе си Учителя е казал:Кой ти е крив. Сам пожела и сам дойде да помагаш. Духовенството се бори с мен, няма защо да се боря. Едно време евреите се бореха с Христа. Господ вижда всичко. Той има милиони очи, праща ангелите си. В сравнение с това, което аз виждам, вие сте слепци. Казвам: Ние трябва да придобием качествата на светлината - безкористие и качествата на водата - мекота. Аз наричам добрия човек вода, а човекът, който дава знание, наричам светлина. С тези връзки на щедрост и на знание вие ще бъдете братя на замята и братя на небето".

"Реалното в света е връзката с Бота. Работете, за да създадете нови навици във вас. За да си здрав, пожертвувай всичко за Бога".

"Защо Бог не ни помага? - Задето и ти не помагаш и не обичаш".

"Който е с Бога, не очаква никой да го обича. Искаш ли да се освободиш от смъртта, признай си погрешките".

"Всеки иска да се осигури, но вие сте осигурени веднъж. Защо втори път искате да се осигурявате? Това е циганска работа. Което сега идва, то е краят на желязната епоха. Ще дойде златната епоха на светлината. И невъзможните работи ще станат възможни".

"Бог ви е дал безплатен билет за цялата Вселена, а вие се задоволявате само с един затвор от 4 стаи. Бог не ви е пратил на Земята, за да носите на гърба си един мъж или една жена, а като живеете, трябва да знаете защо живеете. И като умирате, да знаете защо умирате. Да идеш обаче горе със сегашните си разбирания, е невъзможно. Оттам трябва да дойде една душа, която те обича, за да те изтегли горе. Сам никой не отива горе. Днес ученици са нужни, защото голяма е жертвата. На всички ви пожелавам да бъдете като Христа и когато влизате в салона, да не виждате, че има много хора, но да виждате само Христа".

"Аз себе си не съм проповядвал и не съм проявил нито една милионна част от това, което съм. Съдбата от домът Господен ще почне, от вас ще почне. Славянин е онзи, който върши волята Божия. Близко е времето. Мнозина се смятат за религиозни и чакат да отидат в рая. Но само ако ученикът учи, минава в по-горен клас".

"Три езика има на небето - Любов, Мъдрост и Истина"!

"НаЙ-голямата беда е да живееш за себе си. Ще ви се дадат трудни задачи".

"Слънцето не грее само за един човек".

"Прережете паяжините, в които сте се оплели".

"Не търси щастието си нито в мъж, нито в жена".

"Пазете се от животинското си естество".

„Ученикът да учи, а не да критикува".

"Каже ли ти някой, че си умен, добър, красив, млад, че те обича, че не може без тебе - това са капани. Кажат ли ти, защо правиш добро и защо даваш от своите блага - това е капан. Царството Божие приема само хора с мазоли на ръцете".

Един министър дал угощение и всички занесли подаръци. Сложили ги на масата и ги покрили. Когато обаче вдигнали плата, какво видели? - Скъсани цървули, скъсани дрехи и шапки. Също и вие, отивате на угощение при Бога, но там ще намерите вашите скъсани парцали".

"Давайте от най-хубавото."

"Ако обичаш е Божествено, а те да те обичат, е чевешко."

" Благодарете за това, което днес ви се дава, а за утре не мислете."

" Аз съм Пътят, Истината и Животът. "

" И каквото направите сега, в този живот, то ще е. Само ученикът учи, а другите се забавляват. Не е важно, че грешите, но защо допущате и защо не поправяте."

"В астралния свят има много капани. Ученикът трябва да има доблест да говори право - истината."

"Бог се проявява в душата на човека. Търпеливият човек от нищо не се смущава."

"За онзи свят на митницата ще ви вземат всичко. Не чакайте Христос да се жертвува пак за вас. Двата последни университета, които трябва да свършите, са университетът на душата и този на Духът. И те са последните инстанции, през които човек трябва да мине."

"Хората мислят за общественото мнение, а не за мнението на Господа."

" Срамът е на място, само ако е преграда за греха. Праведният човек не се срамува, защото той се е издигнал над него."

Из Спомените на Тодор Божков

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

НИТО МАЛКИ, НИТО МАЛОВАЖНИ

От някои изказвания на Учителя, когато той беше между нас, аз си спомням някои случаи и някои изказвания, които ще изложа сега. Те нито са малки, нито са маловажни, въпреки че може да изглеждат като такива. Трябва предварително да отбележа, че някои от тях остават и до сега неразбрани за мен. Вероятно, техния скрит символичен смисъл ще бъде обяснен и разбран в бъдеще.

1.След преминаване на руската армия в настъпление срещу германците във войната 1941 - 1945 година, след като германците загубиха битките при Москва, Ленинград, Сталинград и пр.,русите бяха проникнали доста дълбоко на Запад, в мен се зароди мисълта в коя посока русите ще развият своите главни усилни: в центъра на своя фронт или пък към техния южен фланг, близо до нашите граници.

Без да споделям това с Учителя и без да съм дал повод за това, той сам по този въпрос ми отговори така: "Русите са решили да действуват направо - Москва-Берлин. Те не искат да губят време и затова няма да правят далечни обходи". Впоследствие, както е известно, събитията оправдаха тези думи на Учителя.

2.Бялото Братство в България през 1939 година беше на своя лагер през лятото на Рилските езера. Посещението беше много голямо и присъствуваха там и една голяма група братя от Франция, а имаше и от други държави.

Преди това на беседа, при много посетители, Учителя каза: "Добре е тази година всички, които желаят и имат възможност, да отидат на Рила, защото сега условията са най-благоприятни за това. В бъдеще няма да има условия. Такива условия, каквито сега съществуват, ще се създадат едва след 60 години".

Защо и кои са причините, Учителя по този въпрос не каза повече нищо. Събитията, които последваха след 1939 година, явно оправдаха тези думи, казани предварително от Учителя. Аз лично останах озадачен от тези Негови думи тогава, защото нито виждах, нито знаех за причините и пречките, поради които ще бъде невъзможно повече събирането. Най-много ме очуди срокът 60 години! И затова погледнах с истинско недоверие, че това ще стане чак толкова късно! Сега, след като от тогава са изминели повече от 30 години изказването на Учителя е вън от всички съмнения.

3.Още в 1926 година в беседа Учителя е казал, че в света ще станат големи преобразования. Старото ще изчезне и новото ще се появи пак на сцената. И в религията, и в науката, и в обществения живот, всичко ще се промени. Хората ще почнат да мислят по нов начин.

Между европейските държави ще се създадат нови връзки и отношения.

Съобщенията между държавите ще бъдат свободни, без паспорт и без ограничения.

4.Един път като военен, Учителя ми каза така! "България във военно отношение е съвсем слабо подготвена и затова тя не бива и не трябва да води война. За да бъде готова за война, България трябва да има 3000 аероплана, а тя има само 100. Действително, че за това време готовността на България беше съвсем слаба и на ниско ниво, особено от гледището на нейното въоръжение. До 1939 година България беше много слабо въоръжена, въпреки че в кадрово и командно отношение беше на голяма висота, а и духът на войската беше доста висок.Причините за лошото въоръжение бяха ограниченията, наложени от Ньойския мирен договор, след Първата световна война.

5.След завръщането ми от прикриващия фронт на турската граница през 1939 година, аз се срещнах с Учителя и без да му дам какъвто и да е повод, той каза:”Сега поне българите видяха, че не са готови за война”.Това ме изненада, защото това наистина беше факт и то беше констатирано най-добре от тия, които бяха на фронта. Споделих това с един мой началник и той остана много очуден, защото този факт, макар и да се знаеше от военните, никой не смееше да го изрази открито.

След 1939 година България започна сериозно да се готви и по отношение на въоръжението, макар че се извършиха доста неща, все пак и до край ние останахме с недостатъчно и до известна степен застаряващо въоръжение.

5. След 194О година у нас се започна подготовка за противовъздушна отбрана на населението. Постепенно мерките, които се вземаха, ставаха по-сериозни, но все пак какви - съвсем теоритични, слаби и несъответни за една сериозна въздушна отбрана. Едва след бомбардировките в 1944 година се започнаха истински сериозни действия в тази посока, но то беше вече съвсем късно.

Имам един спомен във връзка с този въпрос. Бях на Изгрева с Учителя и един наш доста културен и издигнат брат. Последният каза на Учителя, че не е наредено да се навършат в Изгрева някои подготовки в това отношение. Учителят слушаше и мълчеше. Братът потвърди и потрети това свое изказване, а Учителя пак мълчеше.

Най-после братът каза: "Ама, Учителю, аз съм отговорно лице, от мен се иска това. Какво да правя?"- Учителят най-после, в отговор на тези негови думи, най - напред се обърна към мен, усмихна се многозначително, а след това му каза: "Направете каквото трябва. Аз не съм против, щом като е наредено...!

Аз схванах смисъла на тези думи, обаче братът не ги разбра. По-късно, след големите бомбардировки се констатира, че на Изгреване е паднала нито една бомба, макар че около него имаше много ями от въздушни бомби.

6. Една вечер Учителя, аз и Галето се връщахме от дома на Борис Николов към Изгрева. Галето вървеше съвсем близо до него и даже го подкрепяше в някои случаи, въпреки че нямаше нужда от това, а аз бях малко по-настрана. При връщането ни Учителя направи известни знаци на някои места, които аз запомних. Това беше скоро преди бомбардировката. Доста време след бомбардировките аз ходих специално и констатирах, че местата, които бяха отбелязани от Учителя, около тях имаше паднали бомби. За сведение, попитах Галето, направило ли му е впечатление това, което бе направило такова на мен. Той отговори, че нищо не е чул и нищо не е разбрал. Не е било за мене, каза той, а той беше съвсем близо до Учителя, а аз бях далеч от него.

7. При едно изказване Учителя каза така: "Сегашните народи повтарят старите култури на някогашните народи: германците повтарят културата на римляните, Франция - културата на старата Византия, Англия - повтаря културата на евреите, а Русия - повтаря египетската култура.

8. При един друг случай Учителя каза, че ще дойде време,когато хората ще отиват на другите планети и това време няма да бъде далеч и вие ще бъдете свидетели. Това изказване беше направено през 1944 година. Това изказване на Учителя ми се виждаше тогава съвсем невъзможно и фантастично. Сега обаче, когато се осъществи

посещението на Луната и завръщането от там, както и другите космични изследвания и постижения, явно потвърждават и тук думите на Учителя, които някога изглеждаха невъзможни и фантастични.

Из Спомените на Тодор Божков

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×