Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Психотерапия и учението на Учителя Петър Дънов

Recommended Posts

"Туй, против което човек въстава най-много, то ще му дойде до главата. Забележете това сега, то не е играчка. Туй, което не искаш, то ще ти дойде до главата. Ако ти искаш да изгониш туй малко зло, от което не си доволен, непременно ще ти дойде по-голямо зло." Беинса Дуно, Двата природни метода, НБ.

"Не, не искам тези страхове и симптоми, мразя ги, ужасни са!", казва хомо невротикус нормалис и започва да пие химия, за да потисне симпомите и страховия подводен айсберг под тях. Това, че Той самият като вечна същност, като жива душа е низпослал състоянието си, за да може его психодинамиката му да се научи да резонира с мъдростта на Живота и законите му, с Дхарма, това или въобще не бива виждано, или е отричано. Нали и медицината, приемаща телесния скафандър за самия Човек, твърди че биороботиката нещо се е развалила и има нужда от сипване на вещество и нищо повече. Чудесно нагаждане на невежа хипотеза към псевдо научно незнание. Защото по наблюденията ми, ендогенната (по чисто телесни причини възникваща) етиология при неврозите е рядко изключение. Така човек бяга от уроците по характерово хармонизиране, вложени в неврозата, въстава против малкото зло, както казва великият Учител Беинса Дуно. Докато разрушава фините биологични процеси с вещества, нямащи нищо общо с тях, нерешените казуси не изчезват, но трупат психоемоционален заряд. Съответно след спиране на психофармацияа, цялата симптоматика се връща, но с лихвите. Или подобна, но по-силна, или изместена в друго, по-тежко невротично състояние. Ако човекът продължава да бяга от сянката си чрез замазваща психичните и отам и житейски уроци химия, невротичният характеров конфликт слиза до тялото - психосоматика. Някой ще каже - не, хапчетата облекчават. Да, имат мясото си, но за малко, като почивка и преди основната, вътрешна работа, не повече. Същите динамики важат и за цели народи. Защото нацията е сбор от психиките на съставящите я личности. Наблюдавам как едни народи, които дълго са били робовладелци и колонизатори, или пък са били крайни шовинисти, сега преживяват потисничество и доминиране от нациите, които някога са тъпкали. Психиката е универсален ключ както на лично, така и на обществено ниво...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Туй, против което човек въстава най-много, то ще му дойде до главата. Забележете това сега, то не е играчка. Туй, което не искаш, то ще ти дойде до главата. Ако ти искаш да изгониш туй малко зло, от което не си доволен, непременно ще ти дойде по-голямо зло." Беинса Дуно, Двата природни метода, НБ.

Благодаря! 

Бих добавила към точния коментар на Орлин още един аспект на тази мисъл - изпитанията и страданията, загубите, трудностите.... Страхуваме се от тях, въставаме, опитваме се да избягаме някак от тях, защото се съмняваме дали ще имаме достатъчните сили, търпение, мъдрост, любов да ги понесем, да минем през тях, да се справим... Има само един начин да ни докажат.... Никога не ни се дава товар по-тежък от този, за който са ни дали силите да носим и ако се опитаме да се откажем от него, той си остава за нас, но към него се добавя и още нещо...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 4/26/2015, 2:16:36, Орлин Баев каза:

"...Този човек иска работите му да вървят гладко, без никаква сянка, без никаква грапавина. Идете при един фотограф и го питайте, може ли да снеме някакъв образ без сенки. Той ще ви каже, че е невъзможно да се снимат образи на предмети без сенки. Сянката именно очертва образа. Без сенки вие щяхте да имате само светлина, която не би могла да даде никакъв образ. Картина без сенки, това значи живот без страдания. Който търси такъв живот, той ше бъде лишен от предмети за изучаване. Няма ли какво да изучава, той няма да има никакви разбирания. Какъв живот е този, който е лишен от предмети за изучаване?!" Беинса Дуно, Лъчи на живота, РБ, 1937г.

 

Идва при мен човек с панически атаки, обсесивно компулсивно р-во, генерализирана тревожност, агорафобия, социофобия, хипохондрия, хистерия, житейски трудности в една или друга област... Страх го е от полудяване, болести, смърт, от излагането пред хората и отвхърлянето им, от самотата и безлюбието, от безпомощността и слабостта. Казва "Искам да съм като преди, пак да си бъда същия, не искам тази мъка, не я заслужавам, трябва да я махна от живота си!"... А, ще имаш ли живот, ако се лишиш от трудностите и страданията, които самият Живот ти е дал, за да преобразува въглена на недостатъците ти, до диаманта на зрялото хармониране с мъдролюбието ти?! Какво разбиране е това, в което виждаш себе си като нещастна и случайна жертва, недoвиждайки, че именно жертва на малките ти его компенсации е нужна, за да преобразуваш страховете си до силата на любовта. Жертвата на гордия, невротичен свръхконтрол, в огъня на доверието на неслучайната закономерност в преживяваната трудност. Гордост, изразена в натрапливо и черногледо мислене, състояние на нащрек, неразбираща битка с и бягство от страховете ти, сякаш от малката ти социална личност, пречупен външен образ на вътрешното ти величие, зависят всички фактори в живота и съдбата ти. Не, от Теб зависят - а, за да се познаеш, е нужно да минеш по пътя на героя, да спасиш принцесата на Любовта си, освобождавайки я от дракона на страховете си, чрез меча на любоволието си. Когато си позволиш да спреш бягството в невротичните механизми на интелектуализацията, катастрофизацията, проекциите на собствените нежелани наличности в света и другите и формирането на реакции против сламките в очите на другите, невиждайки гредите в собствените си очи - тогава заставаш лице в лице и очи в очи със страховете си. Не е лесно, има страдание в процеса - но, кой казва, че само меко и леко има в живота? Страхуваш се, трудно е, страдаш - докато осъзнаеш, че страхът в теб не е нищо друго, освен плачът на едно мъничко, уплашено бебче, твоята собствена, дълбока емоционална природа...

Въпрос. Ако най - различни хора, по един или друг начин са допринесли за психическите проблеми на този твой пациент, не изглежда ли много логично той да право да се чувства именно като жертва? Или изхождаш от идеята, че човек получава точно това, което заслужава поради постъпки в миналото си/си е избрал преди раждането?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да се чувстваш като жертва е много слаба позиция. Ако ще в ада да си, можеш да си лъв. Както казва една японска поговорка, "По-добре да си лъв в ада, отколкото псе в рая!"... С това искам да кажа,. че дори човек да е в наистина тежка ситуация, от това как я пречупва през възприятийно менталната си призма, зависи както като каква ще я види, така и в какво ще я преобразува. най-често преобразуването е освен вътрешно и външно. Просто животът, с малко наша помощ ни дава това, което е вътре в нас. А когато външната материя и ситуация е прекалено груба и трудно се променя, отново отношението и визията ни я прави една или друга. Човек и в концлагера може да се учи, както и в двореца може да се чувства жертва. А чувстваш ли се жертва, се виждаш като такава, както и на принципа на самоизпълняващото пророчество се държиш така, че да станеш такава! Никой не допринася за проблемите на никого - не се шегувам. Единственият враг е собственото невежество.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За Размисъл Днес

 

Беинса ДуноЩе ме питате: как можем да уякчим волята си? Ще ви дам един умствен начин за уякчаване на волята. Страх ви е от сиромашия. За да надделеете този страх, представете си, че сте богат човек, имате на разположение 10 милиона лева, замък, къща, градина, но започвате постепенно да губите това-онова, докато станете последен голтак, без пет пари в джоба. При това положение стремете се да бъдете спокойни между хората, да не губите равновесие. Ако не можете да правите тия опити, тия маневри мислено в живота си, то като се сблъскате с действителния живот, няма да издържите, ще се уплашите. Военните правят такива маневри преди война, та като се отвори някоя война, да бъдат подготвени. Ето защо, и окултният ученик трябва да прави ред маневри, за да кали волята си. Прави такива умствени маневри срещу това, от което най-много те е страх. (Беинса Дуно)
 
Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 1/5/2016 at 23:05, Орлин Баев каза:

Да се чувстваш като жертва е много слаба позиция. Ако ще в ада да си, можеш да си лъв. Както казва една японска поговорка, "По-добре да си лъв в ада, отколкото псе в рая!"... С това искам да кажа,. че дори човек да е в наистина тежка ситуация, от това как я пречупва през възприятийно менталната си призма, зависи както като каква ще я види, така и в какво ще я преобразува. най-често преобразуването е освен вътрешно и външно. Просто животът, с малко наша помощ ни дава това, което е вътре в нас. А когато външната материя и ситуация е прекалено груба и трудно се променя, отново отношението и визията ни я прави една или друга. Човек и в концлагера може да се учи, както и в двореца може да се чувства жертва. А чувстваш ли се жертва, се виждаш като такава, както и на принципа на самоизпълняващото пророчество се държиш така, че да станеш такава! Никой не допринася за проблемите на никого - не се шегувам. Единственият враг е собственото невежество.

Според вас Христос е слаб.

А иначе има много сходства между учението на Дънов и Психологията. И двете са вид секти.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ел9 , 

 
Цитат

 

 

Да се чувстваш като жертва е много слаба позиция.

 

Става дума за човешки действия .Илюзорната реалност в която живеем е подвластна на нашата гледна точка , От позицията , която сме избрали , зависи това което виждаме .Като избера слаба позиция се чувствам слаб . Това е психология .......

Цитат

Според вас Христос е слаб.

Това което Христос е правил няма нищо общо .Това , че го наричат жертвен агнец , е в друг смисъл . И си е пак човешка терминология от преди 2 века . Той не се е чувствал жертва в смисъла на най широкото значение на думата . .....Моето следващо сравнение е слабо , но съдържа идеята . То е когато желаеш да свършиш някаква работа и  я свършиш . В резултат се чувсташ много изморен .В случая също може да се каже че си жертвал част от себе си .

А секта е група хора , отделили се от някое духовно учение поради не приемане изцяло на основната доктрина . Така че и двете не може да са секти .Те са създадени като  нещо ново .  Нещо което задоволява нуждите на сегашното ни развитие .

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Едно е да се правиш на силен, а друго е да си силен. Хайде с стига с тези преструвки. Като си силен, си силен. Като си слаб си слаб. И стига сте си мислили, че всичко зависи от вас.
Е, нали ви обясних, че и Психологията е вид секта като тази на Дънов.

Стига с тези позитивни глупости. Не разбирам, защо не искате да сте по-естествени, а да си фантазирате.

Редактирано от el9

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Здравейте :) Какво разбирате конкретно под "по-естествени"? В какво по-точно забелязвате неестественост и у кого персонално? Кое написано в тази тема ви се струва фантазиране? Кой точно и как се преструва, според вас? Моля за конкретни примери. 

Не смятам да ви убеждавам в обратното на това, в което сте убеден. Уважавам мнението ви, макар и да е противоположно на моето лично. Само че всъщност само ни декларирахте, но не ни обяснихте в какво конкретно виждате сектанството на психологията и на Учението. Сект- означава обособена част или дял от някакво цяло, която притежава функции или специфика, по-различна от тази на останалите сект-ори. 

Колкото до силен и слаб - както всички опозиции в дуалистичното ни мислене, това са относителни и субективни понятия, т.е. те преминават едно в друго без да е ясна границата между тях. Така че напълно е възможно да си едновременно силен и слаб, също така да преминеш от състояние на сила в състояние на слабост и точно обратно. 

За Христос и за жертвата - преводачите на евангелието определено са пропуснали да предадат на български разликата между offering  и  victim. Христос определено не е victim, макар че на пръв поглед изглежда така.... Той сам определя какво е :"Аз съм Пътят, Истината и Животът". Любовта дава, но не чувства това като жертва в смисъла на victim. Обратното - тя получава отплатата си многократно в момента на самото даване и изпитаното при даването всъщност е отплатата. Това, което изглежда най-слабо в нашия свят всъщност е най-силно.... така е устроена тази реалност. 

Цитат

 И стига сте си мислили, че всичко зависи от вас.

Ако под това изречение разбирате, че ние, пишещите тук, мислим, че светът зависи от нас, аз поне не съм прочела през тези години нещо такова. Колкото до това че животът и мислите ни и емоциите, и делата зависят само от нас - ами това е вярно и изпитано в целия ми живот. Друг е въпросът, че това, което ни се случва изобщо не зависи от нас и едва ли някой тук храни подобни илюзии. 

Предложете случай, в който психотерапевтичното влияние на Учението е доказало неефективност или вредност. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хората стават все по-неестествени и все повече фантазират. Все повече се преструват, и все повече искат. Ти като си жена, толкова ли не разбираш какво е преструвка? Нали вие влизате във множество роли, само за да не сте себе си. Защото не искате да си признаете, че сте слаби.

Всяко нещо което предлага изцеление и духовност, само със словото и с развитие на фантазията е секта. Та и Психологията и учението на Дънов е секта. И само не ми обяснявайте например, че йогата и такива някакви упражнения са полезни или пък ни правят по-духовни.

Отначало са чувствата и емоциите и после те се трансформират в думи. А не обратното. Да искате да наподобим някакви чувства, с някакви заучени фрази. Неестествено е.

Не е възможно да си и силен и слаб. Не е възможно и да си висш духовно и нисш. Но това вие нарочно не искате да го признаете, за да се залъгвате, че на Земята сте висши.

" Колкото до това че животът и мислите ни и емоциите, и делата зависят само от нас - ами това е вярно и изпитано в целия ми живот. "

Не е вярно. Попитали веднъж Буда, това което мислим, зависи ли от нас. И той отговорил, можете ли да кажете, какво ще мислите след 1 час. И другите му отговорили, че не могат.

Времето съществува за нас, защото сме наказани, и мислите ни и емоциите и много други неща да не зависят от нас. Затова има и гадателки, които предсказват бъдещето на хората. Защото то се е случило.

Ние и нашите души са толкова слаби и нисши, че дори не осъзнаваме, че на Земята сме не за да се учим, а за да се спасим, ако можем. Всички сме и лоши и нисши.

" Предложете случай, в който психотерапевтичното влияние на Учението е доказало неефективност или вредност.  "

Естествено, че е неефективно, след като Човечеството го отхвърля. Нали знаете например, че религиите за около 100 години се разпространяват и стават официални за много страни.

А освен това учението на Дънов е по-ново и би трябвало да е по-висше от останалите, а то не е.

 

 

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

El9' , Интересно е как си доказал на себе си че това което пишеш  е вярно ?Или си го приел на доверие .

Знаш ли , че като изключа себе си . Останалите , постоянно пишешти тук във форума .Ако са споделили нещо , то е подплатено от поне няколко книги на различни автори .Плюс жизнен опит с прилагане на знанието .Това е нещо много по материално и осезаемо от който и да е вестник с когото объркваш форума .

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 10 часа, el9 каза:

Хората стават все по-неестествени и все повече фантазират. Все повече се преструват, и все повече искат. Ти като си жена, толкова ли не разбираш какво е преструвка? Нали вие влизате във множество роли, само за да не сте себе си. Защото не искате да си признаете, че сте слаби.

Кои хора? Защото аз познавам всякакви. Лично. МислиТЕ с доста обобщени понятия без референтни индекси, което ви откъсва от реалността и ви сварява в соса на собствените ви етикети. Никога не съм се смятала за силна, макар че са ми го казвали. Предпочитам да съм слаба... В роли влизам всеки ден докато съм на работното си място - на ползу ученикам. Благодарни са. Себе си съм само когато съм със себе си и съм само себе си, когато съм със себе си. Обичам тези моменти и това, което съм. Ролите си играя с обич, макар и понякога да са обратното на това, което съм. 

 

Цитат

Всяко нещо което предлага изцеление и духовност, само със словото и с развитие на фантазията е секта. Та и Психологията и учението на Дънов е секта. И само не ми обяснявайте например, че йогата и такива някакви упражнения са полезни или пък ни правят по-духовни.

Очевидно нямате дори бегла представа от това учение.

Цитат

Отначало са чувствата и емоциите и после те се трансформират в думи. А не обратното. Да искате да наподобим някакви чувства, с някакви заучени фрази. Неестествено е.

Всъщност от времената на Великия Хермес е знайно, че процесите са доста по-сложни и многопластови от вашите представи за тях. Не е зле да попрочетете нещичко....

Цитат

Не е възможно да си и силен и слаб. Не е възможно и да си висш духовно и нисш. Но това вие нарочно не искате да го признаете, за да се залъгвате, че на Земята сте висши.

На земята няма висши, следователно няма и низши същества. Има висши и низши духовно мисли, състояния и дела. Съществата са способни и на двете категории. Човешките имат свободата да ги осъзнават и избират.

Цитат

 

" Колкото до това че животът и мислите ни и емоциите, и делата зависят само от нас - ами това е вярно и изпитано в целия ми живот. "

Не е вярно. Попитали веднъж Буда, това което мислим, зависи ли от нас. И той отговорил, можете ли да кажете, какво ще мислите след 1 час. И другите му отговорили, че не могат.

 

Не можем да контролираме  КАКВО  ще мислим, защото не контролираме случващото се, а мислите ни са негово отражение. Можем да контролираме  КАК ще мислим, КАК ще се чувстваме, но не какво ще почувстваме и КАК ще постъпим, но не какво ще сторим. 

Цитат

 

Времето съществува за нас, защото сме наказани, и мислите ни и емоциите и много други неща да не зависят от нас. Затова има и гадателки, които предсказват бъдещето на хората. Защото то се е случило.

Ние и нашите души са толкова слаби и нисши, че дори не осъзнаваме, че на Земята сме не за да се учим, а за да се спасим, ако можем. Всички сме и лоши и нисши.

 

Спасението е в ученето - от всичко и с любов и от самото начало до самия край.Изпитано. 

Цитат

 

" Предложете случай, в който психотерапевтичното влияние на Учението е доказало неефективност или вредност.  "

Естествено, че е неефективно, след като Човечеството го отхвърля. Нали знаете например, че религиите за около 100 години се разпространяват и стават официални за много страни.

А освен това учението на Дънов е по-ново и би трябвало да е по-висше от останалите, а то не е.

 

1. Аз и още поне половин милион българи също сме част от Човечеството и следваме Учението, следователно аргументът не е адекватен и приемлив. Отношението на група хора към нещо съвсем не определя неговите качества. Ако мързелив ученик мрази геометрията, това значи ли, че тя е вредна?

2. Аз съм един от многобройните случаи, в които учението е доказало ползата си дори във физически план - само един факт - 20 години бях доказано алергична и 10 от тях регистрирана астматичка. Сега няма и следа от тях. Мога да дам още доста примери. Очаквам подобен пример и от вас.

 

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Книга за неразбраните неща" - извадки от словото на Учителя

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Изворът на доброто  - четох я с подчертаване и много мислене, препрочитане..... 

А иначе всяка беседа е прекрасна - идва в правилното време и помага... Препоръчвам Неделните

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Цитат

 

Сега в света все отрицателната страна се проповядва. И Петър взел Христа настрана и започва да Му говори какво не трябва да прави. И ние започваме с това, което не трябва да правим. Казваме в обществото: „Не трябва да правим това, не трябва да крадеш, не трябва да лъжеш, да убиваш“. Идеш при лекар, и той ти казва: „Боб не трябва да ядеш, леща, кисело зеле няма да ядеш, баница – също“. И най-после, накрая ти казва: „Само препечен сух хляб ще ядеш“. Питам сега: Защо само сух препечен хляб ще ядеш? Ама тъй казал лекарят! Вие правили ли сте опит, да видите дали този сух хляб дава всички елементи, необходими за здравето? А пък аз, като дойде при мене някой, ще му кажа изведнъж: „Не яж 4 дни нищо!“ Нищо повече! 4 дни глад, на общо основание! Защото след като лекарят му нареди всички тези форми – боб, леща, баница и други, болният като седне, започва да ги преповтаря в ума си, и те произвеждат отрицателни резултати. На детето, което лъже майка си, тя му казва: „Ти няма да лъжеш, няма да крадеш“. Тогава детето казва: „Я чакай да опитам, да видя какво нещо е кражбата“. А по-рано то може да не е крало и да не е лъгало. Майката казва: „Да не лъжеш“. Тогава детето казва: „Да опитам какво нещо е лъжата“. Настанало е време, когато трябва да говорим за положителните неща в живота. Трябва да говорим за Любовта, за това, което трябва да се прави. Когато отидеш при лекаря, той трябва да ти каже какво да ядеш, а не какво да не ядеш. Той трябва да ти каже: „Ще ядеш варено жито, ще пиеш житната вода, ще ядеш печен праз, лук, печени ябълки или круши, ще ядеш варени череши с малко хлебец, няма да преяждаш, по малко ще ядеш“.

И всички трябва да започнем с този велик метод.

 

И Петър го взе настрана

Годината е 1922. Кратко, ясно и точно определение на това що е "положително мислене" Днес, 2018 г, ние още залитаме и спорим..... И още ни е трудно да го приложим.... 

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Положително фурмулиране, изразяващо обаче целостта. Защото позитум значи цялостност, не плюс, неискащ минуса. Та, цялостност - да. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Често се запитвате, какво трябва да правите през живота си, за да се справяте с мъчнотиите си. – Слушайте гласа на душата си, която никога не се лъже. Ако си в противоречие и не знаеш, как да постъпиш, спри се за момент в себе си и драсни кибрит, да запалиш огъня на своя олтар. Огънят ще се запали, светлина ще се яви, и ти ще чуеш гласа на душата, който ще те упъти. Чуеш ли този глас, ти ще разрешиш противоречието си."

Петър Дънов, Гласът на душата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Кратък текст от Учителя, наситен с изобилие от психотерапевични насоки, смисъл и похвати: когнитивно реструктуриране, нормализиране, позитивно преформулиране на симптом и състояние, творческа визуализация, обхващане на целостта (positum=позитивно=цялостност), висока себеоценка, молитвена благодарност, доволство от малките наличности, регресивна преработка на епизодично семантични паметови следи, проследяване на процеса когниция -> афект -> събитийност, когнитивен рифрейминг през панорамата на целокупния живот...

 

"Имате неразположение на духа, какво трябва да го правите? – Ще изучавате психологията на вашето неразположение, ще го изучавате като голям аристократ. Ще видите какви особености има, ще видите дали обича да го хвалиш, ще намериш някоя негова слаба черта. Например, недоволен сте, че нямаш дрехи; мислено може да си заръчате една дреха – викате някой шивач, заръчвате някой хубав плат, правите хубава дреха, обличате се хубаво. Ако не си доволен от тази дреха или не ви харесва, поръчайте си втора, трета. Или имаш дрехи, но пак не си доволен, казваш: „Не съм ял сладко“ – направи си най-богатата трапеза. Представи си, че си ял вече хубаво и пак не си доволен; представи си, че си в университета, че си свършил четири факултета, голям професор си, ученици имаш, обичат те студентите, но пак си недоволен; представи си, че имаш някаква идея, но пак нещо не ти достига. Тогава ти ще седнеш и ще напишеш едно любовно писмо на твоето недоволство, ще кажеш: „Откак дойде в мен, сърцето ми трепери. Досега бях много невежа, много работи не разбирах, но откак дойде, умът ми се просвети от онова, което ти внесе в мен. Моля да имаш добрината по-често да ме посещаваш“. Когато напишеш това и още няколко неща на твоето недоволство, какво ще стане с вас знаете ли? Като че от вас ще падне един товар, ще се проясни...

Ако Бог на едного дава повече, а на друг – по-малко, това зависи от човешкото разбиране и като не разбираш, криво разсъждаваш. На всеки едного Той е дал точно онова, което му трябва. Тези тела, в които сега сте облечени, вие сте си ги харесали. Един окултист така представя работата, казва, че всичките тела на хората са като костюми, изложени на витрините в другия свят. Ако някоя душа иска костюм, тя ще облече едно тяло, после ще го съблече; тя облича едно, второ, трето тяло, докато облече форма, която й хареса. И щом й хареса една форма, тя от нея не може да се освободи, иска да я съблече, започва да рита, рита, но все повече се оплита, докато най-после се роди на Земята. Щом обичаш дрехата, когато я облечеш, не може да се освободиш. Ако започнеш да риташ, ще се намериш роден на Земята. Та казвам ви: законът е верен – щом обичате нещо, непременно то се хваща за вас и най-после туй, което желаете, ще стане...

Затуй седнете и мислете за онова, което е положително – за онова, хубавото, постоянно мислете! Вие седите и мислите лошо за себе си. Мислите лошо за себе си, а искате другите хора да мислят добро за вас. Научете се да оценявате онова, което Господ ви е дал. Детето трябва да оценява своето детство, възрастният да оценява своята възраст, музикантът да оценява музиката, поетът да оценява поезията, работникът да оценява своята работа. Оценявай в даден случай онова, което имаш. Онова, което оценяваш, то ще дойде; онова, което не оценяваш, няма да ти се даде. Всички нещастия произтичат от факта, че ние сме неблагодарни за онова, което имаме. Вследствие на това животът ни се изопачава."

От беседа "Което мислиш, става", Беинса Дуно (Петър Дънов)

Редактирано от Орлин Баев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Учителят за базисните възпитани и наследствени вярвания/убеждения:

"И тъй, вие трябва да ликвидирате с всички наследствени прояви и мисли, които се зараждат в ума ви. Най-малко 50% от тези прояви са наследствени и по закона на внушението, вие можете да ги изхвърлите. Как? Запример, някой ден нямате разположение на духа и казвате: не ми се учи днес. Седни и учи! Настроението ще дойде. Седни пред масата си - нищо повече! Че не ти се учи, това е внушение, закон на повторение. Ти си отлагал много пъти и днес казваш: нямам настроение да уча. Не, ще седнеш да учиш, без да чакаш настроение! Срещу това внушение и вие употребете едно ваше внушение. Да кажем, че нямате разположение да отидете някъде. Какво трябва да направите? Повтаряйте цял час наред: ще отида, ще отида... Като повтаряте тези думи цял час наред, най-после ще отидете на това място... Колко пъти трябва да се повтори една дума? - Има известни числа: 100, 200, 300 и повече пъти. Това повторение представлява един цикъл около вас и с това се обраува една сила, която дава подтик да бъде вниманието ви за или против, т.е. в положителен или в отрицателен смисъл, което е за ваше добро." (Беинса Дуно)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тревогите и смущенията на твоя живот са сенки, привидения, които нямат никаква реалност. Затова е много важно да овладеете изкуството да променяте своите мисли, от което ще се промени настроението. А щом умееш да преоценяваш настроението си, ще промениш и своята мисъл. (Беинса Дуно)

Чувстваш това, което мислиш. Мислиш това, за което копнееш. Преживяваш това, което интерпретираш през мислите и чувствата си. Няма обективност - има духовно-ментална и емоционална интерпретация, възприятие. Същинската таковост, истината, е отвъд мисълта, чувствата и телесността. Не че е някъде си - отново е тук, но се прозира през възприятието на Човека! 

Редактирано от Орлин Баев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Една централна причина, поради която човек си струва да се роди и живее в България, е докосването до величието на Учителя и учението на всемирното братство, преминаващо през него. От огромното богатство, предадено на езика на малка България, цялостната визия на читателя може да извлече ключови психологични и приложно-психотерапевтични принципи. Това и правя в братската терапия, част от естествената психотерапия.

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
"Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка в миналото. Любовта между хората не се проявява само в един живот." 
 
Петър Дънов, Учителят
 
 
Прочитайки мисълта на Учителя, не се удивих - вече я знаех в душата си. Зарадвах се, че мъдрецът твърди същото, което сам осъзнах.
 
Преди няколко дни, накрая на сесията, казах на клиентка: "Имам усещането, че се познаваме отдавна - не от този живот, не през тези тела, но те познавам - с душата си..."
 
И преди работата си като психотерапевт, съм преживявал това интуитивно чувствознание. Но, в последните 12 години, откакто лекувам души, буквално живея в това познание - ежедневно. Казвам: "Ако не мога да обичам човека пред себе си, психотерапията е кауза пердута!". Методите, техниките, принципната и структурна посока, са важни, но първична е любовта. Има ли я, структурният алгоритъм, решаващ даденото състояние, работи. Няма ли я, пустиня е...
 
Казано популярно, Господ ми праща хората, с които работя... По закономерностите на Дхарма, на любовта, мъдростта и истината. Както и по причинно-следствената верига на карма. Двете не си противоречат - Дхарма се проявява през карма, а нирвана в самсара... Колкото повече обаче свързването е през Дхарма, през любомъдрата свобода, толкова ефектът от психотерапията е по-значим и бърз. Това е вътрешно познание - умът може да говори за него, но само мъдрото сърце го преживява. Не че в психотерапията говорим за това - не. Но е онова невидимо, но вълшебно присъствие, което я прави истински резултатна. 
 

Източник (клик)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×