Уважаеми колеги, Учителят казва, че ритъма се преодолява чрез закона за поляризацията. Как го рабирате това?