Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Донка

07. Любовта

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Бог е Любов(песен)

Добрата молитва

Псалом 23

Беседа: Любовта

Молитвен наряд за край:

Господнята молитва

Бележка: Преди да прочетете беседата е добре да прочетете: 1 Коринтяни 13

Значи, дори да имаме всички дарби, които апостол Павел оповестява, а сме лишени от Любов, ние сме лишени от най-важното. Не че тия неща не струват, но са само външната страна на човека, не засягат човешката душа.

И той започва по-нататък да описва положителните качества на Любовта. Първото нейно качество е дълготърпението...

За да търпим, трябва да сме заквасени с три основни качества: Мъдрост, Истина и Добродетел...

Търпението е пътят, по който тя може да дойде в човешкото сърце – дълготърпението създава условия да се прояви Любовта...

Сега, ще оставя думата благосклонност – тя е положителната, активната страна на Любовта, когато дълготърпението е пасивната, съхранителната страна, при която имате да издържите известен товар. Благосклонността е Любов, готова да гради, да направи услуга някому, комуто и да е...

Как ще разбера моите постъпки – то е второстепенен въпрос; важно е за мен дали съм приготвен, дали мога да изпълня онзи основен закон, който Любовта ми налага – мога ли да бъда търпелив, както тя иска, мога ли да бъда благосклонен, както тя желае. Това е нужно за всекиго едного, за целия свят, за онези, които действително имат сърце...

Само след като научим тия две качества – търпението и благосклонността, ние ще научим историята на нашия Живот, ще научим защо сме слезли на Земята....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Човешкото естество има трояко разбиране върху нещата.

Вземете един плод – ябълка червена, пъстра, красива; най-първо нейната форма мами вашите очи – ще вземете, ще я обърнете откъм едната, после откъм другата ̀и страна и ще си съставите чрез очите, според нейната външна форма и цвят, известно понятие за нея. След като вашите очи свършат този процес, ще приближите ябълката до носа си, да видите дали издава някакъв мирис и вашето обоняние ще определи качеството на тоя мирис. Когато вашето обоняние свърши своята работа, ще поискат вашият език и вашите зъби да опитат ябълката и те ще направят последната операция върху горката ябълка – ще развалят нейната красива дреха и от тази пъстра премяна няма да остане нищо; езикът ще каже: „Тази ябълка е вкусна.“

Тъй и Любовта има в живота трояко проявление по отношение на хората и поради неразбиране на нейните съотношения се ражда онова криво схващане за нея, което съществува у хората. Едни казват, че тя е чувство, други – сила, трети – илюзия, и т.н. Какъвто е умът на човека, такъв му е и халът, дето се казва; следователно според него ще бъде и схващането му за Любовта.

Любовта е една сила, която чрез известно регулиране може да се използва. Хората са себелюбиви – като дойде Любовта, искат да я затворят в себе си. Но ако тя беше затворена в нас, ще разруши нашите стени и ще излезе навън. В такова жилище, в каквото искаме да я затворим, не може да стои и се ражда смърт.

Тя е тиха, спокойна, но същевременно със своите действия тя е сила ужасна. Когато сме в хармония с нея, светът е блаженство; не сме ли в хармония, няма по-опасна сила в Природата от Любовта. И затова хората от практика казват: „Който много обича, много и мрази“ – колкото тя е силна в положителната страна, толкова е силна в отрицателната. Затова трябва да бъдем с нея много внимателни: когато я имаме, да не действаме отрицателно, защото тя тогава действа разрушително – явяват се болести, страдания, разрушение на цялото общество.

Какво означава да действаме отрицателно, когато имаме Любов? Примери?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато сме в хармония с нея, светът е блаженство; не сме ли в хармония, няма по-опасна сила в Природата от Любовта. „Който много обича, много и мрази“ – колкото тя е силна в положителната страна, толкова е силна в отрицателната.

Тука под отрицателна страна трябва да се разбира, злоупотребата със силата на любовта, използването и в противоположна на първоначално определената от Бог посока - обединяващата. Любовта на своя собствен план дава винаги положителни резултати, но в човешкия свят тя може да се прояви като омраза, т.е. да бъде изопачена.

И Любовта казва същото: „Вашата стая е на север – нехигиенична, трябва да влезете да живеете в южна стая, дето Слънцето може да ви огрее.“ Сиреч тя иска да каже: „Трябва да бъдете търпеливи и благосклонни.“ Тя казва: „Това са моите две ръце, с които постоянно работя – те са ръцете на Любовта.“ И знаете ли колко струват тия две ръце? Неоценими богатства. Когато имате тия ръце, вие сте в състояние всичко да работите.

Повтарям: за да израстат вашите духовни ръце, трябва непременно да имате търпение и благосклонност.

Любовта

Какво означава да сме търпеливи към някого? Това преди всичко мисля че означава да го оставим свободен. Да не го притискаме и да изискваме прекалено много от него. Това означава да можем да влезем в неговото положение, да го разберем, да се съобразим с възможностите му.

Да сме благосклонни, разбирам да се отнасяме към някого, така както към самите себе си, а дори и по-добре (т.е. сме готови на известна жертва). Това означава и да го подкрепяме когато виждаме че има нужда от това. И преди всичко благосклонноста към някого предполага да споделяме определени негови цели. В блогосклонността търсим общото между нас и другия човек, а в търпението не допускаме различията да ни отдалечат прекалено много. На много места Б. Дуно е споменавал, че любовта между двама души означава те да образуват успоредни линии, да се движат успоредно една спрямо друга към една обща цел (в абсолютен смисъл Бог).

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега
Sign in to follow this  

×