Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Иво

Противоречията в живота

Recommended Posts

Какъв според вас е смисълът на противоречията в живота?

Едно вътрешно или външно противоречие - мислите ли че ни прави по-силни?

Или то просто поражда объркване и изсмуква енергията ни?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всяко нещо ни се случва, за да ни научи на нещо и да ни направи по-силни. Ти под противоречия препятствия ли имаш предвид :huh: ? Но противоречия или препятстивя, все са за да ни помагат да събираме в себе си малко по малко енергията, която ще ни помогне да разберем нещо на по-високо ниво. Енергията се губи само, ако не вървим в правилната за нас посока. Или не си вадим правилния извод за дадена ситуация.

Поздрави! Елина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всъщност не всички сблъсъци ни правят по-силни, но точно това е задачата им - да определят готовността ни за развитие. Ако не успеем да синтезираме опита от трудна ситуация - значи не сме достатъчно подготвени и съотвенто се закотвяме на място в развитието си. Другата възможност е ясна...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Всяко противоречие играе известна роля в природата ив живота. Къде се раждат противоречията? - При еднаквите сили. Обикновено две положителни сили биват в противоречие. Щом се срещнат те се сблъскват... "

"Противоречията в света са възможностите, чрез които вие можете да се развивате. Междините пък в живота, това са местата дето човешкия ум и човешкото сърце могат да се развиват и да растат. Всяко противоречие представлява една възможност за развитие у човека. Щом се роди едно противоречие в живота ти, то ще ти донесе една нова мисъл. Значи то крие в себе си една нова възможност... Вие ще считате естественитe противоречия като възможност за постигане на нещо ново, затова няма да се оплаквате от тях. Най-първо ще разгледате това противоречие обективно, и ако не може да ви донесе някаква полза, то не е противоречие. Защото естествените противоречия в природата всякога носят полза. Използвайте тия противоречия! Те дават възможност за растене."

"Сътресенията, стрясканията са удари за човека. Затова ще избягвате стрясканията, а за да се избегнат, човек трябва да има вяра във великия закон, който работи в Божествения свят." (МОК4- старо издание, лекция 5, стр. 87/99/94)

За да има противоречие, трябва да има два полюса, между които то да възникне. Противоречията винаги възникват между две точки. Обикновено това което ги уравновесява е една гледна точка, която обхваща двете, която дава поглед от по високо измерение. Така поне си мисля.

Съществуват положителни и отрицателни сили в природата и във всеки човек. Това е принципа на ин и ян. :yinyang: Ако двама човека/организации/държави/органи искат да взаимодействат хармонично винаги единия трябва да е "+" (даване), а другия да е"-" (приемане), иначе възникват конфликти.

Предполагам не случайно в астрологията, една опозиция или квадрат на планетите, понякога може да даде енергия, сила, възможност за разрешаване на дадения проблем, противоречие.

Какво мислите?

Иво

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, приятели!

Темата отлежава цяла годинка...Ще я пораздвижа с думите на Учителя:

Като ученици, вие трябва да работите според методите на окултните, на мистичните школи.

Тези методи са взети от разумната природа.

Само чрез тях човек може да се справи с противоречията на своя живот.

Откъде се раждат противоречията в човешкия живот? От непостигнати мисли, желания и чувства.

Всеки човек има желания, които иска да постигне, но той трябва да знае пътищата за тяхното постигане.

Не намери ли тия пътища, той неизбежно се излага на противоречия

б.Петте постижения , УС, 25.11.1934г

Учителя много и задълбочено е говорил за противоречията. Някои неща са ми ясни - други не съвсем.

Като например това, че КВАДРАТЪТ е мярката, с която можем да разрешаваме противоречията си. :hmmmmm: Как го разбирате? Има ли идеи ?

:feel happy: Любов + Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

На пръв поглед няма всеобщовзаимна връзка между страни и ъгли като в триъгълника. То са противоречията. Обаче като се поотдалечиш малко виждаш диагоналченцата, които ти прокарват пътя. :rolleyes:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:)

"Ученикът или музикантът трябва да знае как да взима тоновете правилно. Дадени са правила за това, няма защо да се обясняват. Има инструменти, в които местата на тоновете са точно определени. Обаче има инструменти, на които тоновете не са определени, музикантът сам трябва да ги намира. Там се иска тънко ухо. Това се отнася и до човешкото съзнание. Човек трябва да знае на кое място в съзнанието да бутне, за да произведе нужния тон. Някога вземаш един тон вместо друг. Това показва, че съзнанието е инструмент с много клавиши. може ли да си представите инструмент с 250 000 клавиши? Ако ви поставят пред такъв инструмент, ще се объркате. Не е лесно да се справите с него. Пианото например има само осем октави. Да изучаваш един инструмент, това значи да изучаваш себе си. Като се изучава, човек прави много грешки. Някои от грешките му се дължат на чувствата страх, самоуважение, честолюбие, користолюбие и др. Някои грешки произтичат от четирите ъгли на квадрата. Какво нещо е квадратът?- Отвлечена област.

Човек трябва да знае на коя част от мозъка съответстват четирите ъгли на квадрата АВСД. Ако ес окаже, че ъгълът А отговаря на известна грешка, това е общо казано. Трябва да се знае точно мястото на квадрата в човешкия мозък, както и в неговия живот. Казват , че грешките на хората се дължат на недоимък в техния живот. Не, те се дължат на голямо изобилие. Само активният, енергичният може да греши. Като е недоволен от някого, той ще го набие. Може ли болният и слабият да ес бие? Честолюбивият и гордият също грешат. Който не е честолюбив и да го обидят казва: Не обръщам внимание на обидата. Не е въпрос дали обръщаш внимание на това или на онова; важно е доколко си честолюбив и горд..."

Из лекция на Учителя Беинса Дуно "Божественото дърво", държана на 9 ноември 1932 г., София

Поздрави.

Таня

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Знайно е , че Квадратът представя силовите линии, които действат в човека.

"Четирите посоки на света показват качествата, които трябва да придобие всеки човек. Изток е качеството на Справедливостта, запад - на добрата обхода, север - на Истината и свободата, юг - на Доброто, Благото в света. Между Правдата, добрата обхода, Истината и свободата, както и Благото, съществува вътрешна хармония, която едва сега хората започват да изучават. Правдата без Истината не може да се прояви, Истината без Доброто не може да се прояви. Човек започва с Правдата, т.е. с движението".

:v: Ето например един вариант на това, че КВАДРАТЪТ е МЯРКАТА, с която можем да разрешаваме противоречията си.

Който е играл Паневритмия – знае смисъла и силата на движенията в Квадрат-а и да прилага оная права мярка, с която се мерят нещата на земята. В Квадрата има движение с обръщане последователно към четирите посоки на света: изток, запад, север, юг и съответно свързвайки се със силите на изтока, запада, севера и юга , ние разчистваме /отстраняваме от пътя си противоречията : изток - Правдата, юг - Добродетелта, север - Истината, запад - живота на земята. Запад показва какво благо са Истината, Правдата и Добродетелта за човека.

Сигурно има и други варианти :smarty:

:feel happy: Любов + Светлина+ Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Противоречията съществуват само в ума на човека - винаги на принципа на доброто и злото - когато човек е силен, любящ и мъдър - те изчезват. Ето какво казва МИхаил Иванов: "Това е мистерията на злото и ада. Само когато достигнете най-високите върхове, само тогава може да разберете значението на злото. Дотогава проблема със злото ще бъде за вас неразрешим, необясним и неразбираем. Проблема със злото не може да бъде разрешен чрез четене, учене и размисъл. Той е далеч извън рамките на човешкото разбиране. На практика злото не съществува. Злото е зло само за слабите. За тези които не са подготвени и не знаят как да го използват, злото съществува. За тях то е явна реалност. Но за синовете на Бога, за Великите Учители, злото за което религията е казала толкова много без никакво разбиране, е богата и скъпоценна материя която трябва да бъде обработена и използвана в тяхната работа." :1eye:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Ум без противоречия, сърце без скърби и смущения, дъно без кал....желателни добрини са...ни казва Учителя Беинса Дуно!

Орли, благодаря :) Верно е, че злото е зло само за невежите!Разумният човек знае как да вкара калта на работа.

Божията благодат да бъде с всички нас! Амин

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Разумните противоречия ни помагат да растем , а неразумните противоречия направо си ни забиват надолу в кладенеца на живота. При мен най много грешки - противоречия имам във взаимоотношенията си с другите :blink:

:v: Светлина + Любов

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако погледнеш от малко по-друг ъгъл, може да видиш, че на "разумните противоречия" са наполувина разумни... И няма как другояче да е... Но при всички положения те са потенциални причини за просперитет само при настоящата им липса. Едно стационарно противоречие, показва и стационарното положение на приносителя си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Разумни или неразумни,противоричията са дар за нас.Те изразяват Милоста на Създателя.Всички трябва да се научим да им благодарим. :thumbsup2:

Както Иво казва: всичко е част от духовният ни път.

Попитали един мъдрец:

-Учителю, има ли опастност да спра духовното си развитие?

той отговорил така :

-Не.Това означава да престанеш да съществуваш,което е невъзможно.

Можеш еденствено да се забързаш или забавиш!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Животът е движение.

Без противоречия, няма движение.

Вътрешни или външни, противоречията ни карат да се движим, да живеем.

Външните ни помагат да растем във физическия свят, а вътрешните - в духовния. Разрешаването на едните и другите ни помагат да се самоусъвършенстваме и да се доближаваме до Божествения свят. До света на Любовта, Мъдростта и Истината.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да спреш движението си не можеш, но както можеш да приближаваш, така и да отдалечаваш от себе си Изворът на живота! Живовотворящ е духът, а пътят е духовен, когато е към него, но може и да не е, въпреки желанието ми за невярност на това твърдение. Всеки който твърди противното се отдалечава от истината.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Животът е движение.

Със сигурност. Макар че може би и смъртта е движение. Думите на Венци може да се свържат с това твърдение :

Да спреш движението си не можеш, но както можеш да приближаваш, така и да отдалечаваш от себе си Изворът на живота!

Може би при едното движение има живот, а при другото - смърт. Обаче задължителни ли са противоречията, за да има движение? Дали пък противоречията не са въпрос на виждане, а не на наличие? Светът е пълен с противоречия, когато се сблъскаме с тях почти винаги ни боли, опитваме се да ги разрешаваме, примиряваме, опитваме се да се учим от тях, естествено- за да ги избягваме. Като че ние не можем да живеем в противоречия. Дори и в езика ни това се отразява- изразът "Противоречиш си!" в разговорите ни означава- "Това не може да бъде така!", "Не си прав!". Обаче светът си съществува с всичките си противоречия, не се разпада, съвсем независимо от нашето отношение към тях. Възможно е просто ние да виждаме противоречия там, където всъщност няма, а ние да не сме в състояние да видим това, което се проявява зад видимото противоречия. Това може да означава, че трябва да се учим не от самите противоречия, което си е сизифовска работа, а да виждаме зад тях. Което е съвсем друго...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Горният пост е силно ясен пример по темата!

Пожелавам на написалия го ум да съумее да излезе от обърканото си състояние или неволния стремеж да внесе в умовете на четящите го дисхармония, а на четящите го да видят заложените зад въпросите капани – подвеждащи + раздвояващи + отдалечаващи от ясната Светлина и Радостта.

Христос Воскресе!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, форумци! Твърдо вярвам, че търсенето на всеки от вас го доближава до ясната Светлина и Радостта. Но в пояснение на наистина, може би не особено ясното си изразено мнение, ще кажа, че и аз считам, че противоречията са си противоречия, ние си ги виждаме, те реално ни тормозят и поучават, и са добри и лоши за нас, и ни причиняват болка, и реално са основа за движението и развитието на нещата в нашия триизмерен свят (хайде, четириизмерен- ако броим и времето) , свят на двойнствеността; света, в който северният полюс на магнита е неотделим от южния. Защото... магнитното му поле не се дължи на някакво собствено магнитно свойство, а на подредените миниатюрни електрични токове, които са по своята същност движението на електроните в атомите... Разбира се, че можем да използваме магнитите, без да си имаме хал хабер за тези миниатюрни частички и токовете, които те създават. Можем и да се опитваме да режем магнитите, за да получим отделни северни и южни полюси... И какъв е резултатът от това усилие е ясно. Но тези неща вие ги знаете, нали? И няма да ви отклоня от Пътя, нали? :v:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Христос Воскресе!

Здравейте, приятели! Здравей, Багира!

Нищо лично, само бърза естествена реакция на действие - противодействие, поради внушенията/посланията, които евентуално се възприемат на подсъзнателно ниво след прочита на постинга ти. И още на изказа ти в първо лице множествено число :1eye::):( И само въпрос за размисъл - сигурна ли си например, че "броим" времето в четвъртото измерение :)

:v: Категорично се разграничавам от твоите възприятия...относно въздействието ( - ) на противоречията в нашия/моя живот!

"Противоречията" не ме тормозят, не ми причиняват болка, не ги класифицирам като добри - лоши ( за кого как - всичко е относително нали) - само ми губят/гълтат време и енергия- когато "допусна" да се случват!Противоречието е предизвикателство/възможност/радостна :lol: което ми дава възможност да позная себе си - носи ми опитност! Страданието например е по - интензивно и понякога е нещо като следствие от "неправилно" разрешено противоречие.

Будност и способност за различаване за всички нас желая - всекиму според отвореността за възприемане!

Още малко за размишление "Обаче светът си съществува с всичките си противоречия, не се разпада, съвсем независимо от нашето отношение към тях. " - руши се и се разпада -от нашите неправи/объркани мисли и чувства също. Противоречията НЕ са сизифовска работа - въпрос на лично отношение за възприятие най - вече! това е малко"капанче" и "посяване"на бъдещо неосъзнато отношение към т.н. противоречия като тормоз, болка и т.н. - и във втортия си постоинг го доутвърждаваш/повтаряш отново...това си е твоя нагласа и възприемане!Не е моя, а надявам се и на по - голяма част от четящите сега! За мен те са само временна "ситуация", в която и чрез която мога да се развивам и раста служейки - на Светлината! И винаги всичко веднага/мигновено да се научим да приемаме с благодарност и Радост! За да не прахосваме/губим/разходваме излишно и неразумно времето и енергията - своите си и на другите! Верно е, че по принцип търсенето на всеки от нас все някога във Вечността ще ни срещне с Отца, мен обаче ме интересува какво става - тук и сега! Затова се старая да трансформирам всичко, което ме "задържа/отдалечава" на всички нива и по всякакъв начин от Светлината и Радостта!

Нали всичко е част от Пътя и нали всичко е за Славата Божия и за благото на нашите души!

Благодаря ти за възможността да раздвижим темата и по този начин.

С най - благи мисли и чувства към душата ти - винаги!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Какъв според вас е смисълът на противоречията в живота?

Едно вътрешно или външно противоречие - мислите ли че ни прави по-силни?

Или то просто поражда объркване и изсмуква енергията ни?

Противоречията в живота - ако имаш предвид външните противоречия, то те са уроците ни и следователно ни носят знание и ни дават подтик към мислене, търсене, творчество, прилагане... т.е. живот. Имаме да вземаме изпит по Истина.

Може би...

Ако са противоречия между ума и сърцето - значи имаме да вземаме изпит по Мъдрост.

Ако са противоречия между ума и волята - имаме изпит по Правда.

Ако са противоречия между сърцето и волята, имаме изпит по Добродетел.

А ако са между всички тях, може би е най-важният - по Любов.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Противоречията в живота се решават тогава, когато успееш да примириш противоположностите.

Както четем и в дебелите книги, където е казано: "да бъдеш в този свят и да не си от него"(цитирам по памет).

Като пример, можеш да имаш нещо, само когато не си се вкопчил в него, когато си преодолял зависимостта си. Когато не мислиш непрекъснато за това и не се боиш, че ще го изгубиш.

Вместяването на двойките противоположности е най-голямата пречка на мнозинството, но всяко учение издига именно това вместяване като крайъгълен камък на целия градеж. Например пълно равнодушие към прославянето на собсвеното име и в същото време самоутвърждаване. Отказ от собственост и заедно с това наличието на имущество. Откъснатост от Земята и всичко светско и същевремнно потъване в земните дела с истинска всеотдайност. Всички тези противоположности трябва да се уравновесяват в съзнанието на ученика. Защото всеки отказ и отричане от нещо трябва да бъдат осъзнати именно в духа.

"Писма на Елена Рьорих";том1;изд.Славена;гр.Варна;2002г.

Колко хора на думи се отказват от нещо, а в действителност жадуват да го притежават. Колко хора постят и въздишат при вида на "забранената" храна. Колко хора постоянно мислят за принесените от тях "жертви" (например в името на децата си) и чакат благодарност. Освобождаването се постига само с осъзнаване.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Еси

Противоречията в живота се решават тогава, когато успееш да примириш противоположностите.

бих добавила когато успееш да ги приемеш в себе си, и бялото и черното, и доброто и лошото ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Външни противоречия се явяват,когато има и вътрешни такива.Когато се съмнявам,слагам определения на хора и ситуации в мислите си само,външните противоречия скоро се проявяват и ме уморяват.В такива случаи ми е помагала мисълта-"Да бъде твоята воля,а не моята".А при "вместването на противоположностите",съм се чувствала сигурна и доволна,и една такава тиха,вътрешна радост,че съм на правилния път.Защото Живота и света имат голяма нужда от едно-порива на Майката. "Препятствията ще бъдат само средство за развитие на енергията.Ако планината е съвсем гладка то няма да се изкачите на върха.Благословени да бъдат камъните,разкъсващи обувките ни при възлизането."Агни йога-Е.Рьорих.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×