Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Станимир

15. Условия на вечния живот

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

В началото бе словото - песен

Пътят на живота - молитва

Нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас - формула

Йоан 17

Беседа:

Условия на вечния живот

Молитвен наряд за край:

Нека от сърцето ми любов жива да блика - формула

Ще Ти служа през цялата вечност - формула

Господнята молитва

И сега искам да ви оставя три неща, върху които вие трябва да мислите – среда, условия и елементи. Които не могат да мислят върху това, нека мислят за онова, за което могат. Но ония, които мислят, нека видят потопени ли са в оная среда, която се нарича Бог, имат ли условията и елементите, въздухът им чист ли е, прозорците им отворени ли са, очите, езикът на мястото ли са.

Християнството е оная философия, която иска да освободи човешката душа от всякакви паразити, да се наместят видите на езика, на ума и на сърцето – там е спасението. И когато се поставят на мястото всички види и винтове, когато умът и сърцето бъдат на място и в ред, ще настъпят условията на Вечния живот. Тогава възкресението ще бъде дело осъществимо и възможно.

Тогава в нашето подсъзнание ще се явят корените на Божественото съзнание и върху него ще се издигне стволът, ще израснат клоните, ще се развият листата на нашето самосъзнание, а във вейките на това последното ще се появят пъпките и цветовете на свръхсъзнанието – на Ангелите.

Когато това стане, то ще бъде признак на духовната пролет – човешката душа ще се намери в областта на безсмъртието, извън ноктите на смъртта, греха и престъпността. И ние с положителна вяра, с положително знание можем да очакваме неоценимото богатство – плода от Дървото на Вечния живот, листата на което служат за изцеление на човешките недъзи, а самият плод – за поддържането и безсмъртието на човешката душа и единението ̀и с Бога. А това велико събитие е на прага на днешния живот.

Да вземем Вечния живот като извор, който изтича из някой планински връх на Божеството, под някоя скала – водата е елементът, който носи Живота; течението на реката – Пътят на това слизане към по-долна посока, към по-низш свят. Затова Христос казва: „Аз излязох от Истината – от Бога и слязох в материалния свят, за да помогна на хората, да ги напоя с тази жива вода.“ Затова Той казва пак на друго място: „Аз Съм жива вода.“ Тия три неща, за които ви говоря: Вечен живот – Бог – Исус Христос, Път – Истина и Живот са свързани помежду си. Ако водата не извира из планинския връх и ако не потече по този Път, по коритото на реката, за което Христос говори, не може да принесе очакваните блага. И от чисто християнско гледище трябва да се намираме близо до този извор. Живият Христос е Изворът – само трябва човек да знае как да пие от водата на тоя Извор. Не казвам, че вие не знаете да пиете, но пиете на петстотин или хиляда километра далеч от Извора и тогава казвате, че знаете какъв е Христос. А пък не знаете колко други елементи са влезли в тази вода, размътили са я, та са заблудили вашия вкус. Трябва да тръгнете нагоре по течението на реката – пътят е малко дълъг, по краката ще излязат пришки, ама като дойдете до Извора, ще кажете: „Това разбирам вода!“

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

думите Вечен живот подразбират разумното движение на душите; думата Бог – зародишите на Духа, условията, силите, законите в Природата, върху които се гради и крепи този величествен ред на нещата, а Исус Христос – разумното начало, което излиза от Единия Бог и което насочва и съхранява всички живи същества.

Разумно движение - осъзната промяна. Осъзнат приоритет на условията, силите, законите, които крепят "реда на нещата". За мен изкушението - изпитание е човешката воля. Осъзнатата прояна е възможна само посредством нея, но дали тази воля ще "следва" или ще се опита да "води" промяната?

Може би това е смисълът на третия елемент от троицата - Исус Христос - насочва и съхранява волята. Ако тази воля избере да бъде насочвана и съхранявана от Него...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Първото нещо, което един християнин трябва да направи, е да се освободи от всички лъжливи заключения, лъжливи мисли, лъжливи желания. "

Как да ги различаваме от истинните?

"И той може да направи това. Един логик може да се освободи веднага от тях. А един ученик може да провери доколко е правилно например това предложение: „Човек е същество с два крака, всяко същество с два крака е човек, следователно и кокошката, която има два крака, е човек.“ Заключението е много правилно, но именно двата крака не са онези неща, които характеризират човека – той може да ходи и на четири крака; а това, което може да характеризира човека, то са неговият ум, неговото сърце, неговата душа – това са три елемента. Краката или ръцете са само един извод или един външен физически продукт за човешката деятелност. "

Следователно лъжливо е това заключение, което се основава на логически операции с несъществените, променливи елементи.

Лъжлива мисъл е тази, която се е родила и оформила под влияние на променливо състояние, настроение или на променливи критерии. Например - "Това е много трудно..." (често ми се случва да го чуя). После се оказва, че същото било много елементарно и лесно...

Лъжливо желание е това, което е повлияно от временни приоритети или ситуации, от мнения на други хора, които също са временни и субективни.

Как християнинът може да се освободи от тях?

Може би като потърси постоянните и съществените състояния, критерии, елементи?

Но кои са те?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Понякога, четейки такива огромни беседи, направо се загубвам в казаното. Беседата е доста трудна за разбиране, но според мен това е една от беседите в които се виждат представите на Беинса Дуно за устройството на света. Космологията на неговото учение, което е оставил на българите. Ето един цитат, който ми направи впечатление:

В християнски смисъл казано, ние трябва да намерим условията, при които да можем да се потопим и да живеем в Бога. В този смисъл трябва да е насочено усилието на всеки съзнателен човек, за да може той да постигне това положение. Вие живеете, вие съществувате, но това живеене и съществуване е просто вегетиране. Съществуването ви се състои само от един елемент и се ограничава от Божествената същина, която ви е създала като житни зрънца и плодни семенца. Вие не можете да избегнете вашето съществуване, не можете да се самоунищожите – вашето битие е извън времето и пространството. Човешката душа в това състояние е просъществувала с милиарди години в недрата на Божественото съзнание, но тогавашният неин живот е бил от друго естество – тя не е била индивидуализирана, не е познавала отделния живот на индивидуалния Дух; тя е живяла в съзерцанието на Божествения блист (блаженство) – в дремещо състояние. Но сега, със своето пробуждане, тя дохожда на Земята да научи вътрешния смисъл и на този Живот – на индивидуалния живот, да придобие сама свой собствен Безсмъртен живот и да стане гражданка на Небето с определени права и задължения. Този вътрешен стремеж е условие, наложено ней от Бога.

Цитатът е от разглежданата неделна беседа.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И сега искам да ви оставя три неща, върху които вие трябва да мислите – среда, условия и елементи. ...ония, които мислят, нека видят потопени ли са в оная среда, която се нарича Бог, имат ли условията и елементите, въздухът им чист ли е, прозорците им отворени ли са, очите, езикът на мястото ли са.

Най-първо във всяко нещо трябва да намерим средата; във Вечния живот кое е среда? Бог. Той е върховната сила или необходимата среда, в която човек е потопен духовно.

елементите се отнасят до поддържането на Живота, а условията – до съществуването на Живота.

В християнски смисъл казано, ние трябва да намерим условията, при които да можем да се потопим и да живеем в Бога. В този смисъл трябва да е насочено усилието на всеки съзнателен човек, за да може той да постигне това положение.

Човешката душа .... със своето пробуждане, тя дохожда на Земята да научи вътрешния смисъл и на този Живот – на индивидуалния живот, да придобие сама свой собствен Безсмъртен живот и да стане гражданка на Небето с определени права и задължения. Този вътрешен стремеж е условие, наложено ней от Бога.

Християнството е оная философия, която иска да освободи човешката душа от всякакви паразити, да се наместят видите на езика, на ума и на сърцето – там е спасението.

„Що за винтове, какво могат те да сторят?“ В тия винтове е начертан пътят, по който трябва да се върви – те съединяват, те затягат разединените части на Живота. И онзи, който се вгледа в техните витлообразни нарези и в ръката, която ги завинтва, ще разбере дълбокия смисъл на Великите закони, които движат всичко към определена цел.

Условия на вечния живот

Ако Бог е средата, вътрешният стремеж да се научи вътрешния смисъл на Живота - условието, то винтовете ли са елементите?

Елементите - това връзките ли са? Или "винтовете" свързват елементите на живота?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Елементите - това връзките ли са? Или "винтовете" свързват елементите на живота?

Аз мисля, че е по-скоро второто. Но винтовете са само тези сили, които са в хармония с Волята и Замисъла на Бог. Всичко проявено е съставено от елементи, а какви елементи ще бъдат подбрани и какви комбинации ще бъдат създадени от тях, зависи от волята която ги направлява. Например човекът сам определя състава на телата си чрез качеството на мислите, чувствата, храната и др.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×