Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка

Съветите на Учителя

Recommended Posts

Може да нямаш всички удобства на живота, но ще бъдеш бодър и весел. И тъй, всеки момент може да проверите, че като мислите за Бога, че е Любов, всички ще бъдете радостни. Но усъмните ли се, вложите ли най-малкото съмнение, ще забележите едно навъсване във вас. Бог се оттегля от вас и казва: „Покажи сега своята добродетел!“ И тъй, за Бога ще мислите, че е съвършен, че е благ и че всички наши вътрешни прояви се дължат Нему.

*

Искам през тази година (1921) да си починете. Не се старайте нито да станете добри, нито да станете лоши. Цялата година нищо няма да направите. Сега да разберем какво е почивката. Тази е Божествена почивка. Така например евреите оставят нивата след всеки шест години да си почине една година. Почвата трябва да се остави да се грее на Слънце, за да придобие енергия.

Енергия трябва да придобиете и вие. Мнозина от вас имат желание да направят Добро, но за това се иска енергия, а вие я нямате. Трябва да има какво да дадеш.

*

Според друг закон, в колективното съзнание хората колективно трябва взаимно да си помагат.

Като срещнеш някого, някой свой брат например, не го критикувай в душата си, а се старай да намериш някоя добра черта в него и чрез Божествения Дух да го подпомогнеш, защото твоето повдигане е и негово, както и неговото падане е и твое. Той ще падне в едно отношение, ти в друго.

Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси

1921 Беседи, обяснения и упътвания от Учителя - Съборни беседи (1921), 20 август, събота, 6 ч.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

· "Всякога, когато завършвате молитвата си, накрая казвайте следната заключителна формула: "Господи, всичко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа."

·

Едно правило: когато човек се моли

с известни молитви, всеки път трябва да прибавя и от себе

си нещо.

· Винаги, когато излизате от къщи, казвайте три пъти формулата: “Учителю благи, води ме!” След това тръгнете като прекрачите прага с десния крак.

·

След Утринна Молитва казвайте следната формула:

„Господи, научи ме да Те любя така, както Ти ме любиш.

· Всяка сутрин като стане, да каже: „В мое разположе­ ние е да дам ход на моите дарби и способности, които Бог е вложил в мене. Аз искам да върша Волята Божия." Кажете ли си тези думи, по този начин вие ще бъдете свободни от всякакви слабости.

Всяка сутрин прочитайте по три стиха от Евангелието от Йоана и всичко ще отмине.

· За да ви вървят работите добре, всяка сутрин, като станете от сън, турете ръцете си на горната част на главата си и кажете в себе си:

„Господи, искам да Ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух!”

· Всяка сутрин може да изговаряте следната формула:

„Господи, да получа това, което си предвидил за мен през

този ден. Да изпълня работата, която си определил за мен

през този ден.“

Как да се молите?

Ще се молите прави, с отворени очи, с отворени ръце, гледайки направо, в посока, перпендикулярна на челото, на изток.

Първо ще се молите за необходимото , без което в дадия случай не можете. Ще поставите само едно желание. Ще се молите бевно, с ясно изречени думи и с разположеине на духа.

Не използувайте дълги молитви. Те не омилостивяват господа.

Не четете постоянно една и съща молитва. / Допуска се изключение само за молитвите, дадени от Учителя за всеки ден./

Помнете, че да се молиш “означава да се освободиш от всичките отрицателни мисли и чувства и така чист да се явиш пред Бога.

· Наставление: никога не излизай вън от границите на възможното. Не искай за себе си, ни за другите това, което не знаеш дали ще им е полезно или вредно. Не настоявай за това, което веднъж ти е отказано. Где знайш, може би в него се крие твоето добро. Никога и никъде не упорствувай против истината. Никога и никъде не се колебай в добродетелта. От человек двоеличен се пази, от твърдоглав, упорит, горделив и щеславен стой на страни. Първото си впечатление, първия съвет на твоя Ангел Хранител пази. Това, което ти каже за другите, дръж го за истинско мерило. От първият глас на съвестта си се не дели. Не принуждавай душата си в това, което й е поначало противно. Не работи против собствената природа на твоя дух, защото ще пострадаш. Вълкът овца да направиш не се труди, понеже е вън от границите на твоята възможност. Овцата в устата на вълка не давай. Не изменявай убеждението си за хубавия изглед на нещата, защото в тях се крие змийска отрова. Кога ти говори някой за любов, питай го какво иска, дали кожуха ти или душата ти. Ако се оправдава, помни, че и двете ще завлече. Правило на живота си дръж, че всякой, който се старае да се оправдава е виноват, защото правия в сърдце няма нужда от подобна защита. Всякой, който ти се мажи знай, че иска да те подкопай. Всякой, който ти се показва повече, че е повече от това, което виждаш знай, че иска да те възсяда. А всякой, който се дига повече от тебе знай, че мисли да те управлява. На превзет человек съвет не давай, на хитър услуга не показвай, а на зъл дума не казвай. Знай, че качествата на нещата винаги си остават такива, каквито си са. Злото в добро не можеш да преобърнеш, но можеш да го заместиш. Затова в борбата с него не мисли, че ще го уничтожиш, защото е невъзможно. Свободен ако искаш да си в добродетелта стой, тя ще ти е щит неразрушим; в нейните крепости ще си винаги защитен. Помни сега това, което ти казвам и ще си блажен.

· Бъдете весели. Аз казвам така:

Не премахвайте усмивката.

Никога не премахвайте усмивката на вашето лице.

Винаги в най-тъжното си състояние все да се забелязва ед­на усмивка, защото ако не се усмихнете, иде по-лошо.

Любовта се усмихва на всички без изключен,3ие.

Когато някой се усмихва, аз се радвам, защото тази ус­мив­ка е подобна на сутринния зефир, на зората. Усмивката уве­личава човешкия капитал.

Винаги се усмихвайте, не бъдете сериозни. Да бъде човек до­волен, когато всички са доволни, това е в реда на нещата. Но да бъде доволен при недоволни хора, това е изкуство.

· Когато влизаш където и да е, ограждай се, прави мислено

светли кръгове около себе си и дълбоко дишане; чак след

това влез, защото всички лоши влияния се премахват и

така всичко се урежда.

· Вложете любовта в себе си! Не говорете излишно! Никой никого да не критикува! Да дойде любовта вътре във вас! Само тогава ще бъдете силни и красиви! Щом се научите да обичате, няма да остарявате, ще бъдете вечно млади.

·

· Окултистите казват: Ако искаш да бъдеш силен, не говори за хората, защото в момента, когато започнеш да говориш, влизаш в свръзка с неговия дух и се заразяваш с лоши мисли. По-добре е да мислите добро за хората, отколкото лошо, защото инак себе си повреждате. Онзи, когото одумвате, психологически се ползва. Нали Господ казва: Като си богат, дай от своето; колко имаш печалба? – 10,000. – Дай половината. Когато говорим добро за някой човек, Господ него хване и му рече: Колко спечели? – 20. – Дай половината на оня, който мисли добро за тебе. Когато говорим добро за другите хора, ние печелим, а когато говорим лошо за хората, те печелят. Такъв е законът.

·

· Ученикът знае, че който говори добре за хората, повдига себе си; който говори лошо, сам се понижава. Прилагайте този закон, без да се смущавате. Ако го прилагате, всичките ви мъчнотии и страдания ще изчезнат. Това е един от най-великите закони на живота.

·

· От най-дълбока древност на учениците се е препоръчвало мълчание, докато развият в себе си деликатност, внимателност, да разбират где какво да говорят. Всеки ученик, който е постъпвал в школата на Питагора, е трябвало цели три години да мълчи. Мълчанието е било първото качество, което ученикът е трябвало да развива.

·

· Каквато работа да започне, каквото изкуство да изучава, човек непременно трябва да прилага тия три закона: закона на мълчанието, на търпението и на вярата.

·

· От 9/22 септември да се прилага закона за десятъка. В прилагането на този закон вие ще калите вашето сърце, ум и воля. Какви ще бъдат резултатите от прилагането на този закон, това ще видите след хиляди години.

·

· Не говори за това, което имаш да направиш, като го направиш, тогава говори за него. Не говори за нещата преди да си ги направил, иначе ще те спънат.

·

· Та казвам: Не се старайте да правите някаква добрина, но обичайте истината. Всеки човек, който иска да го обичате, вижте има ли някаква истина в него. Обичайте истината, това е доброто. Това е пътят за саморазвитие. И се радвайте на себе си. В себе си дръжте истината. За да бъдете обичани от Бога, непременно истината трябва да бъде във вас. Щом

истината е във вас, Бог ще ви обича и вие ще Го обичате. Казва: "Възлюбил е истината в човека". Някой иска да бъде обичан от Бога. Щом истината е във вас, Бог ще ви обича. Щом истината не е във вас, Бог няма да ви обича

· Казвам: Ако искате Бог да ви обича, истината трябва да бъде във вас. Ако искате другите да ви обичат, истината трябва да бъде във вас. Този, който иска да го обичате, истината в него трябва да бъде.

·

· Трябва да се пазите от две неща, които Господ не

прощава: лъжата – бяла и черна. Пазете се от лъжата.

Можеш да излъжеш само онзи, когото не обичаш, защото

щом излъжеш някого, Любовта изчезва. В Любовта няма

абсолютно никаква лъжа. Това е абсолютен закон. Щом

кажеш лъжа, ти остаряваш. В Духовния свят нашите лъжи са

като камъни, които спъват пътя на духовете и затова ни съдят

за лъжата. За да има човек Божието благословение, не трябва

да лъже. Като излъже, оттегля се Божието благословение,

подкрепата от Небето, от Светлите същества.

Божественото в човека може да го повдигне, но първо

човек трябва да се освободи от лъжата. Стъпите ли там,

дето е кракът на лъжата, ще умрете.

Една сестра попита: „Какво нещо е смъртен грях?“

Лъжата е смъртният грях!

· Едно правило: като отидеш при един човек, намери в него една

добра черта; държиш ли я в ума си, ще имаш една отворена

врата. Сега пък вие търсите отрицателни черти в него.

· Христос е дал едно определение на свободата: Това, което не искаш да ти правят другите, не го прави и ти на тях. Това правило трябва да бъде вътрешен наш закон. Трябва да говорим и вършим онова, което дава свобода на другите

·

· Но на вас искам да ви кажа нещо, от което да се ползвате. Никога не се спирайте да гледате безобразни работи. Това е едно правило. Виждаш някой човек си счупил колата, не се спирай да го гледаш. Ако си майстор и можеш да я поправиш, иди помогни. Но ако не си, замини си, не е твоя работа. Карат се двама души, не се спирай да слушаш, как се карат и защо се карат. Ако можеш да уредиш работата, спри се и я уреди, ако не можеш, не стой, мини и замини. Минаваш покрай някоя нива неорана, не се спирай да питаш защо не е изорана. Ако можеш да я изореш, изори я, ако не, мини и си замини. Минаваш покрай някой беден човек, не се спирай да го гледаш, колко е окъсан. Ако можеш да му помогнеш, спри се

·

· Сега ще направя една забележка. Всички ще бъдете смели. Когато един човек хули името Божие, ще му кажете, че това не трябва да го прави. Когато се отнася до вас, мълчете, тогава може да мълчите, но когато дойде да хули Бога, там ще говорите.

·

· Стойте на мястото, където БОГ ви е поставил. Всички вие трябва да научите великия закон на търпението.

·

· Обещание

Ученикът всякога трябва да удържа на обещанието си, за да развие устоите на своя характер.

· Главата.

Главата на ученика трябва да е винаги изправена, а не наведена. Когато тя е наведена, лесно се възприемат отрицателните мисли и на строения. А когато е изправена, той се свързва със слънчевите енергии и положителното в живота.

· Погледа

За да бъде работата ви успешна, лъчът, който излиза от очите, трябва да бъде насочен нагоре, над плоскостта. Отправен ли е надолу, каквато работа предприемате, ще върви назад. Ако учиш нещо и гледаш към земята, нищо няма да придобиеш; ако мислиш и гледаш към земята, мисълта ти ще остане безплодна. Друг е въпросът, ако главата ти е надолу, а погледът нагоре, над плоскостта.

·

· Интуиция.

Ученикът трябва да се вслушва в своята интуиция и да пази първата мисъл която му идва. Тя ще го заведе в пътя, където няма разбойници.

·

· Коригиране.

Когато ученикът иска да направи някому нещо, той сам трябва да се постави в същото положение. И ако намери, че е добре, тогава да го направи. Така той се коригира.

·

· Истината.

Има една истина, която съгражда, и друга, която руши. Когато ние забелязваме, че една истина идва да събори, ние я въздържаме.

·

· Съмнение.

Когато ученикът се съмнява, той се демагнитизирва и тогава изгубва тази естествена привлекателност, която е имал.

·

· Не се занимавайте с миналото, мислете само за настоящето!

·

· Закон е, че каквото мисли човек, това ще направи; затова

да мисли винаги хубавото.

·

· Благоразумие.

В живота на ученика се изисква благоразумие! Ученикът избягва всеки спор. Благоразумието е дъщеря на Любовта и Знанието.

· Алфата и Омегата на нещата е да благодарите.

·

· Когато човек е доволен от живота си, винаги разположен и благодарен, той е отворен за небе­то и затворен за злото.

·

· Това, което човек постоянно мисли, ще дойде, и това, което постоянно отрича, и то ще дойде. Ако помислите, че ще забогатеете, ще забогатее­те, ако помислите, че ще загазите, ще загазите. Ако мислите, че ще се разболеете, болестта ще дойде!

·

· Всеки ден трябва да правите по едно малко добро. Има програма, която определя колко добро трябва да правите на ден и на колко души да помогнете.

Като ученици от вас се иска малкото, микроскопическо усилие да направите едно малко добро. То може да ви отнеме една минута или една секунда, но от него ще зависи вашето бъдеще. При това опитайте се да го направите първо на онзи, когото не обичате.

·

· Но някой път във вас се заражда идеята: „Че какво ме ползва, че правя добро?“ Вие не разбирате. Единственото нещо, което остава във вас след всички перипетии, това е доброто. Аз правя доброто, понеже то ще остане в мене.

·

· Ще ви дам една програма за работа през цялата седмица. В понеделник, като ден на месечината, ще очистите къщите си, ще измажете стаите, ще измиете дъските, ще разтребите всички разхвърлени работи. Във вторник, ще идете да копаете, ще сечете дърва - той е ден на Марс, ден за активна работа. От когото имате да вземате пари, ще ги вземете, а комуто имате да давате, ще ги дадете. В сряда – ще учите. В четвъртък, ще се позанимаете малко със своя характер, как да го облагородите; през този ден ще обиколите и своите приятели. В петък ще се занимавате малко с Любовта. В събота, ще идете на църква, ще се помолите на Бога, ще разсъждавате за Божествени работи. И най-после, какво трябва да прави човек в неделя?

Всеки ден, обаче, трябва да има определени часове за работа.

И всичките ви нещастия в живота произтичат от това именно, че сте разменили дните и часовете за работа. Всякога, когато се предприеме една работа не навреме, има загуби. Всички работи, в каквото отношение и да са - в наука, в търговия, навсякъде, трябва да стават в точно определеното за тях време.

·

· Ако бихте знаели тщеславието, лицемерието, любопитството, какви последствия произвеждат в организма, не бихте ги помирисали. Своенравието – също.

·

· Човек трябва да регулира чувствата си. Когато се намираме в областта на

чувствата страх, тревоги, безпокойства и пр., хората черпят от нас повече

енергия; тя се поглъща от тях.

· Някой път някой иска да си спомни нещо. Туря си петте пръста на

средата на челото и се концентрира. 41.26-10

· Никога не мисли за погрешките на другите, ако искаш да се облагородиш. Никога не отлагайте, никога не изоставяйте започнатото. Не имайте лошо мнение за себе си.

Кажи: "Способен съм аз да направя това, способен съм!"

· Плашите ли се постоянно, вие разстройвате аурата си, тогава и силата ви не може да се прояви. Няма да допускате страх в душата си! Няма да допускате да ви се обели кората!

·

· Тръгнете по Божествения път. Обичайте Господа. Но как? - След като се нахраните, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за хляба, който ми даде!” След като пиете вода, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за водата, която ми даде!” След като изгрее слънцето, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за светлината, с която ме озаряваш!” Чувате песен, музика, виждате художник да рисува, кажете: “Благодаря Ти, Господи, че ми даваш възможност да виждам всичко, което ме заобикаля.” Срещнете ли лош човек, кажете: “Благодаря Ти, Господи, че разбрах какъв не трябва да бъда!” Един ден вие много ще благодарите за лошите хора.

·

· Изпълнете онова, което сте обещали. Аз говоря за една любов, която произтича от обещанието. Любовта, която действа във вашите сърца, е любов да изпълните вашите обещания, които сте дали. Вие сте обещали да мислите добре, че при всичките условия, всякога ще имате необятна светлина във вас. Това сте обещали. Второто обещание: Всякога ще бъдете тъй щедри, че към всички ще бъдете еднакви в чувствата си. И трето: Всичко, каквото ви се каже, ще го направите. Тези трите неща са, които сте обещали. Това е, което аз зная. Проверих тия работи и ги намерих, документи има, прочетох всичките документи, седят, какво сте обещали. Много хубави обещания, но забравили сте обещанията си. Бог е дух, за да изпълним обещанията си. Когато изпълним обещанията си, тогава ние ще го познаем, както сме и познати. Тогава Божията Любов ще ни се изяви. Като четете Евангелието, законът е един и същ. Казвам: Сега на земята всеки да изпълни обещанията си. Една дума не слагайте като закон. Всеки да постъпи според своя закон, който има. Никого от вас не съдете другиго. Може да съди, който е сложен за съдник. Христос казва: "Син человечески не дойде да съди, но да спаси хората".

·

· Но защо не дойдохте да ми отворите, преди да допра ръка до вратата?" - „Такъв е законът на Земята - каза Учителят. - Трябва един да поиска и друг да му даде, трябва един да похлопа, за да му се отвори. Детето трябва да проплаче, за да дойде майка му. Между вземането и даването има хармония. Само когато единият поиска и другият му даде, тогава се проявява любовта. Ако единият не иска, а другият не му дава, тогава любовта не може да се прояви. Това е своего рода насилие. Затова трябва да почукаш, за да ти отворя."

·

· Законът е такъв: Слабият, като дружи със силния, силен става. Глупавият, като дружи с умния, умен става. Онзи, на когото сърцето не е топло, като дружи с онзи, на когото сърцето е топло и неговото става топло. С какъвто дружиш, такъв ставаш.

·

· Любовта казва и друго. Търпението е пътят, по който тя може

да дойде в човешкото сърце – дълготърпението

създава условия да се прояви Любовта. Без търпение

Любовта не може да дойде у нас, то е първото основно

качество – авангард на нейното идване. Когато

усвоите туй търпение в неговото широко разбиране,

вие ще видите, че то е голяма сила в ръцете на смелия,

на решителния човек – такъв човек има велико

бъдеще пред себе си.

Сега, ще оставя думата благосклонност – тя е

положителната, активната страна на Любовта, когато

дълготърпението е пасивната, съхранителната стра-

на, при която имате да издържите известен товар.

Благосклонността е Любов, готова да гради, да

направи услуга някому, комуто и да е. Срещнете

един просяк, иска да му направите известна услуга –

направете я. Един ваш приятел има благородни черти,

иска да му направите известна услуга – направете му

я, макар той и да не е от вашето убеждение и вяра..

...важно е за мен дали съм

приготвен, дали мога да изпълня онзи основен закон,

който Любовта ми налага – мога ли да бъда търпелив,

както тя иска, мога ли да бъда благосклонен, както

тя желае. Това е нужно за всекиго едного, за целия

свят, за онези, които действително имат сърце. Онези,

които не разбират това, тях ще оставя.

...Повтарям: за да израстат вашите духовни

ръце, трябва непременно да имате търпение и

благосклонност.

·

· Когато човек е доволен и благодарен, тръгва му! Когато

някой има противоречия, да мълчи и да не мърмори, за да

не знаят духовете къде му е слабосттa

· Не мисли за своите грехове и кусури, за своята сиромашия, за слабостите си, за да се освободиш по лесно от тях. Не мисли за лошото, за да не го привличаш.

·

· Чрез мисълта си човек събира енергия, от коя­то съгражда своето умствено тяло, което отнася със себе си в другия свят. Безсмъртието е умстве­ното тяло на човека.

·

· Когато сте внимателни да не навредите на никого с вашите мисли, чувства и думи, тогава освобождавате място за самия Господ Бог, за да дойде и да се всели във вас.

· На първо място вие трябва да развивате вашите способности, вашите таланти. Каквато и малка способност да имате, непременно гледайте да я развивате, защото до известна степен от нея зависи проявата на вашия живот. Живата Природа ще работи върху вас именно чрез тази способност.

·

· Пита ме някой: „Дали прогресирам или не?“

Ако го похваля или ако го укоря, ще му направя зло. Ако

го похваля, ще дойдат лоши духове и ще кажат: „Има какво

да се обира!“ А пък ако го укоря, те ще кажат: „Той е от

нашите, да отидем при него и да му дадем съвет.“ Детето

нито го хвали, нито го укорявай.

· При истинската любов двойникът не се размества. Някой

път, като сънуваш нещо тревожно, можеш да се събудиш

рязко, двойникът може да не се намести и тогава целият

ден си неразположен. Когато двойникът ти не е наместен

правилно, ти си неразположен, раздразнен, пуснал си пояса

си и търсиш повод да се караш. За да се намести двойникът

правилно, сутринта, като станеш, ще се помолиш и ще си

разположен. Защо човек трябва да се моли? Молитвата не

е нищо друго, освен метод да се намести двойникът, за да

можещ да възприемеш нещата правилно.

· Думата “АУМ” (“ОМ”) е свещена, останала от една възвишена култура. Аум, Амен, Амин, Ом е една и съща дума с много мощно въздействие. Целият Всемир си служи с нея. Ако често я произнасяте, дори и несъзнателно, ще опитате нейната сила. Тя съдържа всичко в себе си. Това е ключът, с него ще отключвате всички врати.

·

· Благодари на Бога за доброто и за злото. Тогава Бог ще превърне злото в добро.

·

· Когато почувствате, че не знаете добре накъде сте и мислите ви са объркани, запейте “Мисли, право мисли” и ще видите по-добре пътя. Когато си помислите, че никой вече не ви обича, запейте “Бог е любов” и нищо няма да ви липсва, защото Бог никога няма да ви изостави. Когато се почувствате изтощени или болни, запейте “Сила, здраве е богатство” и ще почувствате прилив на сили. Когато се почувствате разстроени, запейте “При всичките условия на живота не губи своя мир”. Ако намирате, че животът ви е мрачен и безрадостен, запейте “Красив е животът на нашата душа”, а когато сте щастливи, благодарете с песента “Благославяй, душо моя, Господа”. Ето ви един метод и цял магичен инструментариум! Възползвайте се!

·

· Правило е: ако иска човек през целия ден работата му да върви добре, той трябва като стане сутрин да си потананика, да си попее, поне 15 минути. Без музика човек нищо не може да извърши, всички негови усилия в каквато и да е насока ще бъдат напразни, ще бъдат парализирани. В този смисъл пеенето подразбира реализиране на нещо. За онзи човек, който възприема музиката, нещата стават бързо, за онзи, който не я възприема, нещата стават бавно. С помощта на музиката положението на човека може да се подобри най-малко с 50% във всяко едно отношение. Затова, той трябва да живее в музиката, да си служи с нея, ако иска да има успех в живота си.

·

· 93. Когато искаш да помогнеш на някоя душа, кажи си: "Господи, нека Твоят светъл Дух благослови всичко онова, което тази душа може да възприеме и да го ;обработи в себе си."

·

· 72. "Жив е Господ, Който е днес между нас." Учителят е казал, че това са най - силните думи на света и може да се кажат само с чистота съвършена.

·

· 7. За да ви вървят работите добре, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете:

· "Господи, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичкия си дух."

·

· Щастието ще дойде само тогава, когато вие се откажете от себе си - и то от там, откъдето никога не сте го очаквали.

·

·

· Работиш ли за изправлението на своя живот, Господ ще те слуша и ще отговаря на молитвите ти.

·

· 29 април

· Онзи, който едновременно ви показва погрешките и ви хвали, той е истинският ви приятел.

· Думи на Вечността

"Учителю благи!" Нека тези думи се запечатат в ума ви за вечни времена.”/стр. 29/

· В петъчен ден няма да готвите и да ядете готвено. Може само хлебец с малко маслини или хлебец с малко плод. Може да изберете един от петъците в месеца, в който нищо да не ядете. Ако някому се наложи, че не може да пости един петък, тогава следващия месец ще пости два петъка. Никому няма да съобщавате кога ще постите или кога постите или сте постили. Някои от вас, които могат, нека постят 40 часа, но най-малко 24 часа пълни. Всеки да пости. Един ден в месеца никак не е много. Това са колко петъци в годината?

·

· 48. Никой не може да свърши една работа, докато уповава само на себе си. Когато работиш кажи: "Господи, помогни ми да свърша работата си, както Ти разбираш." След това кажи: "Господи, сега пък аз в Тебе ще свърша своята работа. И като свърша своята работа в Тебе, Ти ще се произнесеш за нея."

·

· 80. Когато срещнеш, когото и да е, обърни ума си към Бога и кажи: "Господи, да се прояви тъй, както Ти Се проявяваш."

· Днес Христос се обръща към вас, както към Петър, и ви пита: „Обичате ли Ме?“ – „Ти знаеш, Господи, че Те обичаме.“ – „Тогава пасете Моите агънца.“ От това, как ще ги пасете, познаваме каква е била вашата любов. Кои са вашите агънца? – Това са вашите добри мисли, чувства и постъпки. Те са резултат на Любовта, която живее в душите ви. Бог е вложил Любовта във вас.

· Казано е: „Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие.“ Това значи: ако не станете чисти, не можете да влезете в Царството Божие. Тук под деца се разбира чисти по сърце. Човек трябва да носи в себе си качеството на детето – Божествената Чистота.

Пътят на Царството Божие е Чистотата.

· Като се говори за смирение, това подразбира човек да се откаже от грандоманията, от лакомството, защото смисълът на живота не е нито в многото, нито в малкото. Човек трябва да има само това, което му е нужно за даден случай.

·

· Вие само пожелайте да служите на БОГА и условията, и случаите ще дойдат сами по себе си. Всеки ден ще ви се нарежда, стига постоянно да храните това желание.

·

· (Въпрос на сестра към Учителя)

- Колко съм благодарна за всичко, което Небето прави за мен. Желая да

работя върху себе си и да слугувам на Бога. Дайте ми някои упътвания за това.

- Трябва да се радвате! Радостта обновява човека, а при скръбта той

много харчи.

· Когато имате да свършите важна и сложна работа, кажете: “Учителят е светлина за нас и ние сме силата на неговата десница”.

·

· Ще ви дам едно мото: първо поставете пръстите на

дясната ръка върху палеца на лявата и ги движете от

основата към върха, като казвате: „Господи, да възрасне в

мен всичко онова, Божественото, което е вложено в мен

преди създание мира.“ Това мото ще изговорите три пъти.

Като го повтаряте всяка сутрин, ще видите какъв голям

резултат ще има.

· Само онзи може да има успех в работата си, който всяка сутрин отива до извора на живота, да почерпи сила и енергия за през деня. За да работи с успех, човек трябва да разбира законите, които определят работата.

·

· Един белег,че ангел се е вселил в човека е, че човек става внимателен с всички.

· Сутрин, като станеш,

кажи си: „Бъди добър, бъди справедлив, бъди честен, отнасяй

се добре!“

·

" Праведният чрез вярата ще бъде жив" - когато се намерите пред най-големите мъчнотии в живота си или на върха на най-голямата опасност, кажете си тези думи, този стих от Евангелието, направете опит, тези думи са Божествени.

· Когато ви сполети най голямото нещастие в света, кажете: "Това най-голямо нещастие е илюзия."

Без страх.

Когато дойде злото, то внася страх. Ученикът трябва да си каже: Без страх! С това той подразбира: Бог е по силен.

· Любовта не се обижда.

Как да се справи човек с обидата, която му е казана?

Нека да не я повтаря, да не я казва никому!

· Някой път страдате. Защо? Защото сте казали нещо, което не сте

направили. А пък друг път се радвате, защото сте казали нещо и сте го

направили. Божественото е: като кажеш, да го направиш.

· Източната школа.

На ученика от източната школа са създавали изкуствени изпитания, и той ги е издържал; а сега на ученика не се създават освен естествени изпитания, и той на реда си трябва много добре да ги издържи. Дойде някой и те нагруби: бъди герой, приближи се до него и кажи му с Любов: „Пак ела в моя дом!“

· Има ли някакви противоречия, да си каже: „В името Божие всички тези противоречия и препятствия, сложени на пътя ми да ме спъват, да отидат по местата си!"

· Като дойде смущението, пейте. Вместо да плаче и да се вайка, човек нека да пее.

· Ако ти си неразположен духом, мъчно ти е, нападат те най лоши мисли, седни, остави всичко настрана и кажи: „Бог е виделина, Бог е светлина“

· От вас се изисква самообладание. Ако сте неразположени, за да запазите мира си, кажете си: "Аз живея в света на пълната хармония. Обиколен съм от Разумни и Възвишени Същества, които са готови да ми помогнат."

· Да кажем, ти си неразположен. Някой път си неразположен. Тогава съединете палците и показалците на двете си ръце. Щом поставите така ръцете, вече имате геометрическа хипербола.

· Дошло е някое страдание; кажи си: „Ще изпълня Волята

Божия!“. Веднага делото се прекратява и страданието престава.

· Когато се намираш в голямо изпитание, кажи си: „О, тъмна

нощ, която приготовляваш светлия ден, който иде!“

· Ще ви дам и една формула за страданието: когато си

неразположен или в мъчнотия, кажи си: „Бог ме обича, и аз

Го обичам. В Бога всичко е Добро.“

· Когато нямаш симпатия към един човек, кажи: „Господи, и тук искам да те видя.“

·

· Оръжия срещу дявола са: молитва, светли мисли, пост, доволство, мир, копнеж по Бога.

·

· Не вярвайте в злото, за да не го привлечете”

·

· Дяволът казва:ако не умееш да лъжеш, изключен си от моята школа. Ангелът казва тихо: говори само Истината...само тя носи Мир и Хармония

·

· Там където има гняв, омраза, критика, ревност – там е школата на дявола.

·

· Враговете в света са привидни - те изпълняват само такава роля.

·

· В благоприятните дни ще работиш, в неблагоприятните няма да работиш. Това е закон, а не суеверие, както някои мислят. Ако не си разположен, и работата ти не върви, остави я временно или я промени.

·

· Първи закон е на страданието. Втори закон е на изкушението – духовете ви изкушават чрез хората. Трети закон е на Божественото благословение.

“Да наеме работници”, стр. 349; 5

· Когато ти е тежко, когато си неразположен, когато имаш

някоя голяма мъка, намери някое вековно дърво, облегни

се на него с гърба си и кажи: „Моля те, вземи моята скръб,

моята тягост, дай ми своето спокойствие!“ Защото дървото

е спокойно, бурята и градушката не го вълнуват. Ще стане

преливане на магнетизъм, на живот от дървото в човека. А

дървото лесно се справя с човешката скръб.

· Ще ви дам метод за помирение с онзи, когото

не обичате: намерете трети човек, когото той обича. Нека този човек стане

посредник между вас.

· Дойдеш ли да извършиш някое старо изкушение

кажи си : Това ми е непотребно, минал съм вече през тези състояния и сега търся новите условия”

· Каквато пог­ решка направите, кажете: „Господи, направих тази погреш­ ка, ще я поправя, дай ми време. Не съм живял както тряб­ ва." Това е човешко, това е християнско. „Погрешките, които съм ги направил, ще ги изправя!" Всеки човек, който така се приближава при Бога, Господ ще му даде време и съдейст­ вие да изправи погрешките си

· Едно правило: не обичаш някого; давай му хляб. Ако на

онзи, който не те обича, не му дадеш хляб, ще се помрачиш.

· Докато не простите на ония, които не ви обичат и ви причиняват `пакости, никакви стихове и формули няма да ви помогнат, никакви школи, наука и магия няма да ви спасят.

· Значи ако те ругаят, ти си

създал това ругаене; ние сме причина хората да ни хокат.

Като дойде хокането, да кажеш: „Благодаря ти, Господи,

много малко си ми дал. Аз заслужавам повече.“ Който иска

да бъде съвършен, така трябва да прави.

· Лошите мисли затварят вратите за Духов-

ния свят. Как ще изпъдиш една мисъл или едно чувство?

Ще привлечеш една по-силна мисъл или едно по-силно

чувство, с които да заместиш нечистите мисли и чувства.

Остави чистата вода да изпъди мътната. Значи когато ти

дойде една лоша мисъл, тури насреща ¢ една добра. Когато

ти дойде на ум да откраднеш нещо, тогава иди и подари

нещо на някой сиромах.

· Не се обезсърчавайте и не си внушавайте, че от вас нищо няма да

стане. Напротив кажи: „От мен ще излезе повече, отколкото

очаквам!“ Като работите за Бога, ще бъдете силни; имате ли

вяра, капиталът е вътре във вас

· Ако те настигне мисълта, че това, към което се стремиш,

е невъзможно да се постигне, тогава изговори следните

думи: „За мен е невъзможно, но за Бога в мен е възможно!“

Защо ще казваш, че ще оставиш за някое друго прераждане,

не се знае дали тогава ще имаш такива благоприятни

условия; сега си свърши работата. Например някой работи

с цимент и оставя работата за утре, но на следващия ден

се изменя температурата и тогава не би могло да се работи

с цимент. Когато всичко ти протече напред, когато ти

потръгне, тогава бъди нащрек, защото ще ти дойдат големи

изпитания. Когато ти идват пречки, тогава си в безопасност.

Всяко добро начинание се предшества от тъмнота и

противоречия. Защото като дойде Божест вената светлина,

нашата светлина потъмнява и вече се намираме в тъмнота.

· А ти казваш: „Как да обичам?“ Както Христа! Ще кажеш:

„Христос можеше и аз мога! Любовта е само тази, която

може да издържи всички безконечни грехове на хората

и да ги повдигне.“ Моето определение за Любовта е: ако

любовта ти може да заличи вътре в теб твоите погрешки и

погрешките на твоите ближни, това е Любов. Значи няма

да се спреш на греховете на хората

· Този, който ви мрази; този, който ви прави пакости - вие сте направили някога нему същото, ето защо трябва да го обичаме, за да загладим и изправим стореното по-рано.

· ... Не, думите на Христа са иносказателни. Да обърнеш и другата си страна на онзи, който те ударил, това значи да запазиш присъствие на духа си, да не отговаряш със същата мярка. Това значи възпитана воля! Ако можеш да проявиш самообладание, ти си издържал изпита си. Като станеш тих и спокоен, като че нищо не се е случило, кажи на този, който те ударил: “Аз издържах изпита си, да видим сега как ти ще издържиш своя.”(55, с. 207)

·

· Страданията могат да се неутрализират. Как? Обикновено физическото страдание се неутрализира с психическо. И обратно: психическото страдание се неутрализира с физическо.

·

· За пример, хваща те ревматизъм в коляното. Защо те хваща в коляното? Защото си престъпил добродетелта, нищо повече. Добрите думи се кредитират от краката. Заболи те лакътя, престъпил си правдата. Затова ръцете ти страдат. Защото правото все с ръцете го правим. Ще подпишеш правото с ръката, ще гот дадеш някому. Не гледаш както Господ иска, ще те заболят очите. Не слушаш както трябва, ще заболеят ушите ти. Не говориш както трябва, ще те заболи устата. Ще те заболи гърлото. Не мислиш както трябва, ще те заболи главата. Не обичаш хората, както трябва, ще те заболи корема. Сега някой дойде и казва: Не зная отде се яви тази болест. Боли го коремът, аз зная откъде е дошла.

· 18 декември

Да сторите иска Господ добродетели, добри дела, да се раздвижите добре, за да оздравеете. Защо сте болни? Защото сте ле­ниви. Схванати сте в краката, в сърдцето, в ума, в очите, в устата, а само знаете да искате от Господа: "Дай ми, Господи, това и онова!" Искате 1 ос под да ви слугува. Да, но вашите крака и ръце ще се схванат. За­що ви болят нозете? Нямате Добродетел. Защо ви болят ръцете? Правдата ви липсва; те са ви дадени да ги движите в добро дело. Не работите Добро - ще страдате. За­що ви болят ушите? Липсва ви Мъдрост. Защо ви болят очите? Нямате Виделина. Ако устата ви боли - нямате Любов; ако ви болят зъбите - също; ако ли главата -нарушили сте Истината, няма я във вас. С всички тези удове трябва да вършите доб­ро за Господа, а вие вършите противното.

· “Какво да правя, като не обичам даден човек?” – Ще възприемеш Любовта в себе си като творческа, строителна сила и ще го обикнеш. Бог го е създал, поставил го на някаква работа, а ти не го обичаш! Ако не беше нужен, нямаше да съществува. Всичко, което Бог е създал, е потребно и на мястото си. Бог казва: “Аз творя и доброто, и злото.” Да се радваме, че е така, защото Той знае къде да приложи доброто и къде – злото, но човек не знае къде и как да ги прилага.(23, с. 172)

· 29 февруари

Имате някой лош навик. Когато дойде този лош навик, вие започнете да броите: едно, две, три, четири - до тридесет, чети­ридесет, петдесет; докато изброите, ще ви мине това лошо настроение. Като броите ще си казвате: "Ето как днес веднъж из­търпях малко, не се разгневих толкова; утре два пъти ще се въздържа да не излъжа; други ден три пъти ще се опазя да не одумвам". И така проявите на всеки порок ще се намалят по една, две, три и пр., додето той изчезне. Ако не можете да говорите добро за хората, днес ще си турите в ума, че ще говорите добро, утре ще направите добро за някого, друг ден ще го избавите от зло и така доброто ще се увеличава пос­тепенно във вас.

· 5 февруари

Днес повечето хора се намират пред тре­тото посвещение. Около всеки човек Про­видението изпраща не ония, които го оби­чат, но ония, които не го обичат, които му мислят зло. Те се трупат около него и го докарват до ужас. Той настръхва от страх и се обръща към Бога с молба да го осво­боди от тия неприятели. Не, докато не им прости, той няма да се освободи от тях. Той трябва да ги погледне спокойно, с Любов и да каже: "Заради Бога прощавам на всички".

· 7 декември

Ако вашето дете плаче и вие вземете горната част на ръката му, доближите я близо до устата си и му духнете, болката на детето ви минава. Но ако при подобни случаи ти свиеш долната си устна и я из­дадеш навън, ти си опетнил вече ума си. Всяко твое неправилно движение на ръка­та или на устата опетнява ума ти. А тези действия влияят. Ето защо, всяко действие на ръката, на очите, трябва да бъде строго определено, да става по всички Божестве­ни правила.

· 91. Когато обидиш някого: "Господи, прости ми, че не Те послушах!"

· 13. Каквото добро или зло да ви се случи, веднага произнесете в себе си тази формула и вижте, какво ще стане в душата ви. "Господи, аз Те благославям хиляди и милиони пъти."

· 59. За възстановяване връзката с Бога: "Господи, досега живях нередовен, неправилен живот, никога не съм говорил Истината. Помогни ми да изправя живота си и да вървя напред."

· 71. "Любов и съгласие." Учителят е казал, че мъж и жена, когато се карат, или други някои, ако кажем тези думи, те ще се примирят

·

· Когато човек се намира в електрично, нервно състояние,

да диша дълбоко, да задържи въздуха до 100 секунди и

спокойствието ще дойде.

· Щом изгубиш равновесието си, кажи: „Магнетизъм нямам.“

· Когато си изтощен и отпаднал, кажи: “Господи, грешил съм в миналото и сега много грешки направих, но ти си милостив, помогни ми да изляза от тази мъчнотия.”

· Обезсърчен си. Намираш се в безизходица. Не си в състояние да мислиш. Послужи си тогава с жълтия цвят на спектъра (отдели от призмата светложълтия) и така направи, че да грейне в ума ти.

· Когато се намерите пред неразрешим въпрос, кажете си: “Това, което аз не мога да разреша, Бог ще го разреши. Има неща, които само Бог може да разреши.”

·

· Когато се породи у вас една мисъл на омраза, тя да се превърне в обич! Ще ви дам метод, по който да превръщате омра­зата в обич: Веднага се поставете на мястото на този, когото мразите; допуснете, че и вие имате същата грешка по отношение на Господа и кажете: "Господ при всички­те ми грешки ме обича, затова и аз ще нап­равя същото с този човек - ще го обичам!"

· Не се обезсърчавайте и не си внушавайте, че от вас нищо няма да

стане. Напротив кажи: „От мен ще излезе повече, отколкото

очаквам!“ Като работите за Бога, ще бъдете силни; имате ли

вяра, капиталът е вътре във вас.

(189 НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ)

· 2 декември

Ще си турите това като мото: "Всичко, което ще се случи с нас, Господ ще го объ­рне за добро". И след това нека дойдат всички лоши мисли, лоши желания, нека се опълчат всички лоши хора; вие не се бойте! Страх да няма, дръжте го вън от се­бе си!

· 14 ноември

Когато полагате дясната ръка върху гор­ната част на челото, вие предизвиквате едно от най-благородните чувства. В тази част на главата се намират много центро­ве, но вие засягате главно милосърдието -Божествената Любов... Така че, когато се разтревожите някога, турете си ръката, или някой друг да тури ръката си върху челото ви, съсредоточете ума си върху това място и като повикате вашата Велика Майка, всичко ще мине

· 8 ноември

Правилно движение е, когато свиеш трите пръста на ръката, а палецът и пока­залецът допреш един до друг във вид на колелце. Защо е правилно това движение? То означава змията, която е хванала своя­та жертва; то е колело, движение, в което няма опасност. Щом се отвори колелото, започва съскане и змията казва: "Пази се, защото мога да те ухапя!" Следователно, когато един ученик се разгневи, покажи му ръката си, свита по този начин. А вие как­во правите? Показвате му шамар. Това не е окултно движение.

· Ако има дори само един човек, с когото да не сте се примирили, той ще ви бъде спънка да вървите в духовния свят.

· Хора, които се обичат, се привличат. Писанието казва:

„Христос възлюби грешните, преди да бъдат праведни.“

А ти казваш: „Как да обичам?“ Както Христа! Ще кажеш:

„Христос можеше и аз мога! Любовта е само тази, която

може да издържи всички безконечни грехове на хората

и да ги повдигне.“ Моето определение за Любовта е: ако

любовта ти може да заличи вътре в теб твоите погрешки и

погрешките на твоите ближни, това е Любов. Значи няма

да се спреш на греховете на хората и когато дойдете до

съвършената Любов, вие ще се намерите в един безконечен

свят. Много мъчно е да простиш; не само да простиш, но и

да забравиш и не само да забравиш, но и помен да не остане

от това. Дойдете ли до тази Любов, вие сте безсмъртни,

вие сте безгранични

· Нека мъжът и жената в такива случаи, когато се разгневят, да си поставят въпроса така: Ако аз бих бил на мястото на моята жена, как бих желал моят мъж да постъпи с мене, и обратно, и какъвто отговор получат, така да разрешат въпроса.

·

· Никое същество на Земята не може да ви отнеме благото, което сте спечелили с труд и пот. Ако вие сами изгубите това благо, пак не се плашете, кога и да е, то ще се върне при вас.

Една сестра запита: „В молитвата „Отче наш“ пише: „Не

веди нас в изкушение“, а на друго място пише: „Бог никого

не изкушава.“ Как трябва да се разбира това?“

Това място в Отче наш се разбира така: Бог да не ни

оставя да влизаме в изкушения, да ни пази да не влизаме в

тях. Бог изпитва човека, но не го изкушава. Изкушението

е съвсем друго нещо. При изпит учителят изпитва, за да

види колко знае ученика, а при изкушението го изкушават,

395 УЧИТЕЛ И УЧЕНИК

· Пеенето е един закон. Докато човек пее, работите му се нареждат добре. Като изпее една песен в себе си, работата му върви по-добре. Затова, срещне ли човек някоя мъчна задача, нека започне да пее. Като пее, той има условия да мисли добре, а като мисли добре и работата му ще се нареди добре.

·

· Каквото предприема, преди да го е започнал, човек трябва да изпее една песен. Тогава ще се създаде една хармония, "

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Следователно не взимай фалшиво положение в живота, да мислиш, че с всичко можеш да се справиш. Не е така. Не казвай, че Бог е създал всичко заради тебе. Ако мислиш така, ти заемаш положението на господар, а Бог – на твой слуга. По-скоро приеми, че Господ е създал всичко за себе си. – „Защо еди-кой си е по-учен от мене?“ Не се сравнявай с никого нито по ум, нито по богатство, нито по ученост. Радвай се на това, което имаш.

Умен и справедлив

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега ще ви дам едно правило, което трябва да спазвате, ако искате да възстановите здравословното състояние на организма си. Ако искате да бъдете здрави, дружете със съвършено здрави хора, но не привидно здрави – здрави в пълния смисъл на думата. Ако искате да бъдете умен човек, дружете с умни хора. Ако искате да бъдете добър човек, дружете с добри хора. Ако искате да развиете и засилите волята си, дружете с хора, които имат силна воля. Всеки човек, който има нещо в излишък, той може да ви предаде от своята излишна енергия. Умният човек ще ви предаде нещо от своя ум. Ще кажете, че той ще ви парализира. Всеки човек, който парализира другите, не е умен човек. Умният човек е извор, който постоянно дава от себе си. Добрият човек е извор, който добре постъпва. Умният, добрият човек са хора, които постоянно дават от себе си. Това са добрите хора в света. Ако сте слаби, никога не дружете с хора медиократи, т. е. с посредствени хора. Ако сте слаби, не ходете при хора, които страдат от лоши болести, защото ще се изплашите. Ако сте силни, ходете при болни хора. Тъй щото, за да бъдете добри, дружете с добри хора.

Да не се изгуби нищо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега, като ученици, вие трябва да имате силно желание да вървите напред.

Ще имате мъчнотии в живота си, но няма да се обезсърчавате; ще срещате противоречия, но вярата си няма да губите; ще срещате омразата, без да мразите; ще носите и злото, и доброто на гърба си, без да взимате участие в техния разговор. Ти ще ги носиш на гърба си, а те ще спорят.

От време на време ще се обръщаш да ги погледнеш как спорят, но ще си мълчиш, ще повдигнеш малко раменете си и ще продължиш пътя си. Като се умориш, ще ги сложиш на земята да си починеш. Те още ще продължават спора, но ти няма да взимаш никакво участие.

Това ще бъде едно занимание за тебе.

Като си починеш, пак ще ги вдигнеш на гърба си и ще продължиш напред.

Ето едно разрешение на противоречията, които срещате в живота си!

Пробуждане съзнанието на ученика

22 август 1927г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Господ е направил света да се учим.И да бъдем доволни от противоречията в живота.Нашият живот сега е да бъдем доволни и в едното положение на живота, и в другото положение да бъдем доволни.От двете положения на живота- и в сиромашия, и в богатство да бъдеш еднакво доволен.Когато Господ ти даде богатство, да благодариш и когато ти даде сиромашия пак да благодариш.И когато си болен, да благодариш, и когато си здрав, да благодариш.Във всяко врем да благодариш на Бога.Това е правилното разбиране.То е правилната философия.И там е всичката философия.Но същевременно пък човек трябва да работи.Аз разбирам работата и когато си богат, да работиш, и когатоси сиромах да работиш, и когато си учен да работиш и когато си невежа, не си учен.Навсякъде работа.Това е естественото положение.А ученето, то е една придобивка.Някой е учен, понеже е работил.Някой е богат, понеже е работил.

Сега, това което ви казах, то не е научно.Какво може да се приложи в света?То е за напредналите ученици.Ако може да го приложите в себе си, ще видите вътрешния смисъл.Ако речете да го приложите в света, ще срещнете най- голямото противоречие.

Естествената любов(Да бъдем разумни.Добрата постъпка)14.04.1935г."Ценната дума"УС

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

При една хубава мисъл трябва да седи едно хубаво чувство, и при едно хубаво чувство трябва да седи една хубава постъпка.Ние сега трябва да се върнем към природния живот или към Бога.Законът на инволюцията е излизане навън, а пък еволюцията е връщане назад към центъра.Ние сме слезли сега вече до дъното на материалния живот, в една гъста материя. Всичките хора не са слезли, но които са слезли, сега се качват.Ние минаваме сега Червеното море на Египет, минаваме го и влизаме в Ханаанската земя, това е еволюцията.И като влязоха евреите в Ханаанската земя какви бели ни направиха.От Христа насам е еволюцията.Част от хората започнаха да минават за еволюцията, за да се връщат към Бога.За да се повърнем към Бога, ние трябва да разберем сиромашията.Ще учиш, ще изучиш какво нещо е жената. Жената ще изучава какво нещо е мъжът; братът ще изучава какво нещо е сестрата;сестрата ще изучава какво нещо братът.Господарят ще изучава какво нещо е слугата.Слугата ще изучава какво нещо е господарят.Учителят ще изучава какво нещо е ученикът.Ученикът ще изучава какво нещо е учителят.Ще изучавате всички неща, с които сме свързани.Сега у вас има стари възгледи, които трябва да се изменят.Вие седите и някои от вас са бездетни.В какъв смисъл взимам думата "бездетни"?Ако човек всеки ден ражда по едно дете, той е бездетен.Всеки ден ще родиш по едно добро желание.Да кажем, че един ден не може да родиш едно добро.Тогава да кажеш, хайде на една седмица едно добро едно добро да родиш.Но и това не можеш.Тогава, хайде поне на един месец едно добро да родиш.Но и това не можеш.Хайде, на година поне едно добро да родиш.И ако през годината родиш 365 хубави мисли, чувства, желания и постъпки, тогава си задомен.Те в тебе ще живеят и ще казват:"Татко ние не искаме да създадем самостоятелни къщи, но ще живеем в твоята къща."Такъв човек се казва роден от Бога.Всеки ден човек трябва да се ражда.Днес трябва да се преродите и да сте съвсем друг, а не както вчера.Какво нещо е прераждане?Всеки ден трябва да има изменение в твоите мисли, желания и пр.Защо остаряват хората?Защото не се прераждат всеки ден.

Пътят на човешкото развитие 13.10.1937г."Божественият импулс"ООК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Вчера дойде една млада певица при мене.Тя била певица преди 15 години, и оттам насетне случило и се нещо,че шест години престанала, не може да пее .Не,че е изгубила гласа си, не е изгубила гласа си, но в нея се заражда едно чувство, когато рече да пее уплаши се.Иска да пее, не може да пее, стеснява се, тя не може да си обясни.Тя казва:"Може ли да ми дадеш един начин.Искам да пея, пък не мога да пея."Казвам:"Случило ли ти се е нещо в живота?"За да дойде страхът ти си причината.Нея я изпратили в света да пее на хората, тя отишла да служи на себе си.Служила на себе си.Казвам:"Щастлива ли си?"-Не съм щастлива.Развела се с мъжа си шест години вече.Питам:"Колко години живяхте заедно?"- Десет години.Имала дъщеря 14 годишна.Рекох:Искаш да се жениш втори път, но аз да ти дам правило.Ако искаш втори път да се жениш, трябва да умреш.Да те заровят в двора, че този, който те обича, ако може да те извади от гроба, да те съживи, да ти даде светлина и свобода, върви с него.Онзи, който не може да те извади из гроба навън, подир него не отивай.Всичките нещастия са, че вие вървите подир онези, които не може да ви извадят от гроба.

Пътят на музиката 16.06.1937г."Запалена свещ"ООК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Понятието време не е така просто, както някои си го представят.От гледище на Божествения свят времето се уподобява на лист, върху който могат да се пишат различни неща.От написаното се съди кога, какво е станало.Времето и пространството вървят заедно.

Когато енергията преминава от едно състояние в друго, това преминаване наричаме време.Като знаете, че през 20 години събитията или явленията в природата се повтарят, вие може с усилена работа върху себе си да ги избегнете.

Според индусите Бог е направил една издишка и създал всички светове.След милиарди години той ще направи една вдишка и ще прибере всички светове в себе си,т.е. ще ги разруши.

И предсказаните и определените неша могат да се отложат или отменят.От човека зависи да подобри или да влоши съдбата си.

Ако искате да познаете характера на човека, наблюдавайте как чупи хляба.

Кръстът е свързан с търпението.Кръстът показва, че се върши една работа.Ако няма кръст в света, тогава ще престане всяка работа.Триизмерното пространство, за да се пречисти, непременно трябва да стане кръст, да се отвори кубът.

Причинния свят е жилище за душата.

Този човек,който ви е направил най- голямо зло, Господ един ден ще го направи най- големия ви приятел.Ще ви смеси кръвта.

И тъй, като дойде страданието, не бягайте от него, но си кажете:ако аз съм грешен страдам за греховете си, ако съм праведен, страдам за спасението си.

Не критикувайте хората, преди да сте изправили себе си, за да не се намерите в положението на точилото, което остри ножовете на хората.

Работата е нещо вътрешно.Само човешкият дух работи.Трудът е по необходимост.Мъчението идва без да го иска човек.

В беседите има запечатани работи, които не могат да се предадат с думи.Много работи остават запечатани.Само който ги е преживял ги възприема.

Мисли от беседи на Учителя "Път към съвършенство" Христо Дочев

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Казвам, човек от начало, от детинство до края на живота си трябва да учи.Целия свой живот трябва да го посвети на учение.

*

В духовно отношение между физическическия и духовния свят има връзка, те са свързани.Няма отделен духовен и светски живот, те са само едно наше разграничение..Духовен живот наричаме живота с по- високи стремежи, а светски живот наричаме живота с по- ниски стремежи.

*

Паралелно с доброто семе може да изникне нещо противоположно, като бурен.Това да не ви смущава.За пример покрай някоя добра мисъл може да проникне някоя лоша мисъл.Това става, когато съзнанието ви не е будно.Влязла е някоя лоша мисъл.Като се върнеш в съзнанието си, ще видиш, че е дошъл някой образ чужд от някъде.Човек винаги трябва да пази съзнанието си будно.

*

Често ние се спираме в света и казваме:"Светът не е такъв, какъвто ние го желаем." Това няма защо да ни спъва.Това е само едно субективно схващане, че светът е лош.Друг може да е на точно обратното мнение.Светът е добър, когато ние сме добри.Светът е лош. когато ние сме лоши.

*

Та трябва да преминете към едно ново състояние.Животът трябва да вземете като наука, като изкуство.Животът е цяло изкуство.Всеки от вас трябва да изучава едно- две- три- четири- пет изкуства.Човек има около 50 способности и всяка способност може да развие едно изкуство, значи има място за 40 изкуства.После има толкова чувства в себе си.

*

Във всяка молитва съзнанието трябва да бъде силно пробудено, това, което искате, трябва да бъде за вас наистина необходимост.Писанието казва:"Всичко, което поискате да ви бъде."Това, което искаш, трябва да бъде най- същественото, да бъде много важно, а пък другото само по себе си ще дойде.Най- първо трябва да дойде важното .Ако животът дойде той носи всичките си благословения.Ако Божественият Дух присъства, ако той дойде, свободата сама по себе си идва.Ако светлината дойде, то ще има знание.Дето има любов, там има и светлина.

*

Например някой казва:"Ще се помоля на Господа"Ти като се помолиш на Господа,Господ ще те прати при онзи, който е минал по твоя път да те научи.Все ще отидеш при онзи, който може да те научи.Не търсете да бъдете щастливи.Вие търсите щастието там, където не е , пък и изобщо е невъзможно да бъдете щастливи.Вие никога не можете да бъдете щастливи.Погледнете небето и вижте, че всичко е хубаво, там е Бог, там е щастието.Там, дето е Бог, там е щастието.Щом намериш мястото на Бога, там е щастието.Хубав ден вън от слънцето не съществува.Щом слънцето залезе, хубавият ден изчезва.Като тръгнеш в тъмната нощ със запалената свещ, то ти ще бъдеш щастлив, додето имаш запалена свещ, но като изгасне свещта, ще бъдеш нещастен.А пък истинското щастие, присъствието на Бога в тебе, то никога не изгасва.

*

Човек трябва да знае нещата добре, за да бъде полезен на другите.Защото някой път човек се поставя на едно изпитание, докато дойде да си обясни истината.Но крайната истина, в която ще вярва, в нея не трябва да има никакво колебание.Той не трябва да се разколебава никога в истината.Второ той не трябва да се разколебава в силата на своето знание.Аз за любовта не говоря, защото най- малкото разколебаване в любовта винаги води към смъртта.Разколебаването в Божествената Мъдрост води до големи страдания.А пък разколебаването в любовта, винаги води към смъртта.Който се разколебава в любовта, той умира.А пък страданието произтича от каквото и да е разколебаване в истината или Божествената мъдрост.Тогава ще дойдат страданията, да ти покажат,че има един, който знае.След като страдаш дълго време, ще отидеш при Господа и той ще ти каже, че страдаш, защото се разколебаваш.

"Доброто семе" 21.04.1932г.извънредни беседи из книгата"Свещен трепет" 1930-1932г. изд.София1998г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Най-голямата услуга, която можеш да направиш, е да кажеш на някои хора по кой начин да излязат от това робство, в което се намират. Сегашният живот е едно голямо противоречие, понеже онова, което знаем, не можем да го приложим. Например имаш желание да утешиш един човек и почнеш да му говориш. Не бързай да му говориш. Седни при него и помълчете първо, после ще му говориш. Това е метод. Половин час ще чакаш и после ще му говориш.

Любовта е служене

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Господ е направил света да се учим.И да бъдем доволни от противоречията в живота.Нашият живот сега е да бъдем доволни и в едното положение на живота, и в другото положение да бъдем доволни.От двете положения на живота- и в сиромашия, и в богатство да бъдеш еднакво доволен.Когато Господ ти даде богатство, да благодариш и когато ти даде сиромашия пак да благодариш.И когато си болен, да благодариш, и когато си здрав, да благодариш.Във всяко врем да благодариш на Бога.Това е правилното разбиране.То е правилната философия.И там е всичката философия.Но същевременно пък човек трябва да работи.Аз разбирам работата и когато си богат, да работиш, и когатоси сиромах да работиш, и когато си учен да работиш и когато си невежа, не си учен.Навсякъде работа.Това е естественото положение.А ученето, то е една придобивка.Някой е учен, понеже е работил.Някой е богат, понеже е работил.

Сега, това което ви казах, то не е научно.Какво може да се приложи в света?То е за напредналите ученици.Ако може да го приложите в себе си, ще видите вътрешния смисъл.Ако речете да го приложите в света, ще срещнете най- голямото противоречие.

Естествената любов(Да бъдем разумни.Добрата постъпка)14.04.1935г."Ценната дума"УС

Дънов е велик !

:thumbsup2:

:3d_046:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Човек, който иска да има уважението и почитанието на хората, преди да има любовта на Бога, той не разбира добре нещата.За да бъдеш почитан и уважаван, трябва да имаш Божията любов.Ако дадеш уважение и почитание на хората без любов, ти се поставяш на най- опасното положение.Всичките хора, които те обичат, ще искат да вземат нещо от тебе.Когото и да обичаш, все трябва да дадеш нещо от себе си.Земната любов не е съвършена.Ако си здрав, ще те обичат, ако имаш пари ще те обичат.Ти трябва да бъдеш готов на Земята за обичта да платиш.За всяка обич трябва да платиш.Ако мислите,че няма да платите,много се лъжете.Ще платите.Повече ще платите, отколкото любовта струва, която са ви дали.Следователно земната любов се продава, купува, а с Божествената Любов е обратното.Това са понятия, другояче не може да се разбере.

По някой път се намираме в едно противоречие на Земята, особено когато не знаем как да живеем.Как трябва да се живее?Най- първо ще обичаш божественото, ще се пазиш от човешкото.Сега процесът е обратен.Ние обичаме човешкото, а се пазим от Божественото.

*

Щом речеш да проповядваш Божествения морал, той казва:"Ние такива заблуждения не искаме"Ако искате да прогресирате - любов към Бога.Обичайте Божественото, а да се пазите от човешкото.Да се пазите от човешкото вътре в себе си, не отвън.Вътре у вас има едно човешко, от което трябва да се пазите.Туй пазене не да те страх, но да има една различаване.Едновременно да познаваш де е човешкото, де е Божественото.Като дойде човешкото в тебе, да го туриш точно на мястото.Никога да не заместваш една Божествена мисъл с човешка, никога да не заместваш едно Божествено желание с човешко и една Божествена постъпка с човешка.Ако не- заставаш върху опасна почва, върху която ще има хиляди години да се луташ.

Обяснявам ви това, което трябва да разбирате, за да бъдете свободни:ЛЮБОВ към Божественото, не да ви стана спънка.Но в човека като има Божественото, той ще бъде свободен, силен ще бъде и способен за всяка работа.Който има Божественото в света, всичко може да постигне.И памет ще има, и сила ще има, и богатство, всичко ще има преизобилно.И казва Христос:"Няма нито един от вас, който да не приеме стократно от по- напред, което е имал, за бъдещия живот вечен, ако люби Бога и опази Словото му."

"Обичай Божественото" УС 04.03.1934г.книга"Новото разбиране на връзката в живота" изд."Жануа-98" София 2000г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Човек трябва да изучава процесите на развитието, през които са минали всички форми на физическия свят, докато дойдат до последната. Човек е последната и завършена форма на физическия свят. Но и той още не е последната форма на природата. В бъдеще ще има още много форми, по-съвършени от човека. Както физическите форми претърпяват промени, така се изменят мислите, чувствата и постъпките на човека. Казваме, че човек е бременен с някаква идея, с някакво чувство или с някаква постъпка. Ако е бременен в мисълта си, тежестта пада на мозъка; ако е бременен в чувствата си, тежестта пада върху симпатичната нервна система. Мисълта и чувствата на човека са свързани с дишането. Като мисли право, същевременно човек диша правилно; като чувства правилно, той пак диша правилно. Мисълта има отношение към белия дроб, а чувствата – към черния дроб. Затова, именно, казваме, че човек диша едновременно и с белия, и с черния дроб. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли; ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят кръвта. Каквото е отношението на човека към белия дроб, такова е отношението на жлъчката към черния дроб. Сърцето е поставено между двете крила на белия дроб, като водоразделна линия за енергиите, които текат в човешкия организъм.

*

Какво представя белият дроб в човека? Той е представител на един висш свят и служи за трансформиране на енергиите, които идат от центъра на земята. Правилното действие на белия дроб определя мисълта на човека. Белият дроб пречиства кръвта, а сърцето я отправя по всички части на тялото. Службата на сърцето не се заключава само в изпращане на кръвта по цялото тяло, но то представя още и възел на електрическата енергия, която се предава на всички клетки, като им дава възможност да участват в целокупния органически живот. Белият и черният дроб представят два трансформатора на енергии: белият дроб е трансформатор на умствените енергии на човека, затова отправя енергиите на мисълта към мозъка; черният дроб е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявяват без черен дроб. Колкото по-правилно функционира черният дроб, толкова по-възвишени и благородни чувства има човек.

*

Без сърце няма живот, но и без жлъчка не може да се живее. Когато жлъчката се излива на време и на място, тя помага при храносмилането. Обаче, когато тя не действа правилно, човек заболява от опасни болести. Когато човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа добре, и в резултат на това се явяват различни разстройства в организма. За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която му е приятна – главно плодове. Като знаете значението на сърцето, на белия и на черния дроб за организма, пазете в изправност тези органи. Отправяйте към мозъка си нови и чисти мисли, към сърцето си – благородни и възвишени чувства и от нищо не се страхувайте. Който мисли право, той всякога печели; който не мисли право, всякога губи. Мозъкът се храни с чисти и нови мисли, а сърцето – с възвишени чувства. Не допущайте в ума си изопачени и обезсърчителни мисли и в сърцето си отрицателни чувства. Защо човек да не си представя красиви картини, които събуждат светли мисли и благородни чувства? За предпочитане е той да храни ума си със светли мисли и желания, макар и да са непостижими, отколкото да се трови от изопачени и обезсърчителни мисли и желания.

*

Дръжте в ума си по една свещена идея и в сърцето си – по едно свещено чувство, които постоянно да ви повдигат. Ако падате, пак не се обезсърчавайте. Какво прави падналият плод? – Заравя се в земята, и следната година отново израства. Знайте, че нищо в природата не се губи, но само се видоизменя. Защо трябва да мисли човек? – За да подобри състоянието на своята мозъчна система. – Защо трябва да чувства? – За да подобри състоянието на черния си дроб. Без мозъчна система и без черен дроб животът не може да се прояви. Като мисли човек, силите на главния мозък отиват в симпатичната нервна система; като чувства, силите на симпатичната нервна система отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно. У много хора белият и черният дроб не действат правилно, поради което боледуват, страдат и не мислят право. Изучавайте живота от гледището на живите форми, защото те съществуват и във вас. Само така ще се обновите и ще придобиете правилен възглед за живота. Остане ли сам в живота, човек губи всички възможности и условия за щастие. Не може човек да се изолира, да се откаже от семейството си, от обществото и от Бога и да бъде щастлив.

*

За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатична системи. Това се постига чрез систематично изпотяване. Ето защо, през летния сезон, направете 20 потни бани, в продължение на 20 дена. След всяка баня пийте по две чаши гореща вода, облейте се с топла вода и се преоблечете. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и организмът започва да диша правилно. Повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроб, а оттам и на мозъчната нервна система. Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. Ако мразите никого, дайте си отчет, защо, именно, го мразите. Като анализирате искрено чувствата си към този човек, виждате, че няма причина да го мразите. Щом се освободите от омразата, вие отпушвате чувствата си и психическото ви състояние се подобрява. Човек има право да мисли лошо за някого, само когато този човек има възможност да му помогне в нещастието му, но го е отминал, без да изпълни дълга си към него. При това, той има право да мисли лошо за него само за дадения момент. В следващия момент той се е изправил. Много естествено. Докато състоянието на вашия черен дроб не е нормално, вие сте лош човек; щом състоянието ви се подобри, вие ставате добър.

*

И тъй, ако искате да подобрите състоянието си, трябва да дойдете до онзи психически възел на живота, в който се примиряват всички противоречия. Щом постигнете това, вие ставате любим и привлекателен за всички. С това се обяснява, защо някой човек привлича хората към себе си, а друг ги отблъсква. За първия човек казваме, че е хармонизирал мислите и чувствата си, а вторият още не е дошъл до истинската хармония в живота. Ако искаш хората да те обичат, първо ти обичай. Ако искаш хората да бъдат доволни от тебе, първо ти трябва да бъдеш доволен от себе си. Затова, като се обличаш, гледай да задоволиш първо себе си. Бъди всякога спретнат, чист, както за другите, така и за себе си. Някой е нехаен към облеклото си, към обущата си, но, щом му дойде гост, той веднага бърза да се облече, да бъде изправен във всяко отношение. Това не е правилно. Преди всичко, бъди изправен към себе си, за да бъдеш изправен и към окръжаващите.

*

Стремете се към подмладяване, за да запазите енергиите на организма си. Само така можете да работите правилно и да имате добри резултати. Не може ли да се подмлади, човек лесно се уморява. Каквато работа и да започне, скоро се уморява. Коя е причината за това? – Невежеството му. Той работи, без да знае как; почива, без да знае как да си почива. За да работи и да си почива правилно, човек трябва да възприема само такива мисли, които го интересуват. Гладният се интересува от хляба, жадният – от водата, умореният – от почивката, ученият – от книгата и т. н. Следователно, интересувайте се само от онези мисли и чувства, които могат да внесат във вас сила и живот, да ви помогнат. Силата на човешките мисли се определя от чувствата, и обратно: силата на чувствата се определя от мислите. Постъпките пък се определят от силата на чувствата и мислите.

*

Ще дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройство на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред, на корема, с длан към корема, а лявата – на кръста, пак с длан към тялото и мислено прекарайте енергиите на слънцето към центъра на земята. След 10-15 мин. състоянието ви ще се подобри и ще станете весели. Ако този метод не помогне, обърнете се мислено към Онзи, Който носи хармонията в себе си. Щом се свържете с Него, състоянието ви ще се подобри, дишането ви ще стане правилно. За да разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите и тяхната жизненост. Тези неща предават красота на лицето. Ако очите са жизнени и лицето е жизнено. Погледът на човека трябва да бъде установен, да не блуждае в разни посоки. Като гледаш един предмет, ще насочиш погледа си само върху него, докато го изучиш добре. След това ще отправиш погледа си в друга посока, докато придобиеш известно познание. Във всяко нещо трябва да намирате същественото. Затова казвам, че всеки трябва да има поне една основна, съществена идея, която да определя посоката на неговото движение. Една от съществените идеи за човешкия живот е идеята за Бога, като добро, като сила, като мисъл, като чувство и т. н. Говорите ли за доброто, за силата, за мисълта и за чувството, чрез които Бог се проявява, разбирайте правата, абсолютна и хармонична мисъл, правото чувство и непреодолимата сила. Бог се проявява в неизменното, абсолютното и безграничното.

*

Задачата на ученика е да бъде красив. Като работи съзнателно върху себе си, той придобива вътрешна красота, с която привлича вниманието на хората, както красивата мома привлича вниманието на младите момци. Кое прави човека красив? – Моралният живот. Под думата „морален живот“ ние разбираме онзи истински, положителен живот, в който Божественото Начало взима връх над човешкото. Природата е щедра към красивите и морални хора. Тя ги приема в своите складове и щедро ги дарява.

Закони на красотата

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка в неговия организъм е подложена на обновяване. Щом престане да спазва тия закони, клетките му започват постепенно да се рушат. Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство предизвикват особени сътресения, особени експлозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват болезнено върху неговия организъм. Човек може да внесе такава отрицателна мисъл в ума си, която след известно време ще експлодира. Тогава той се чуди откъде дойде тази експлозия, коя е причината за това. Тази мисъл е работила с години в него, копала е, докато най-после е намерила път да излезе навън. С излизането си обаче тя е предизвикала разкъсване на някой нерв или на някой кръвоносен съд. Като не знае силата на отрицателните мисли, човек не си задава въпрос на какво се дължат болестите. Причината на всички болести се крие в човешката крива и отрицателна мисъл. Като знаете това, не значи, че трябва да се страхувате. Страхът не изправя работите. Страхът е анормално състояние в човека. Когато греши, когато върши престъпления, човек всякога се страхува. Трябвало е той да бъде предпазлив, внимателен преди да е съгрешил. Предпазливостта трябва да предшества страха. Благоразумието трябва да предшества предпазливостта. Благочестието пък трябва да предшества благоразумието.

Следователно, за да не се подаде на страха, човек трябва да се ръководи първо от благочестието, после от благоразумието и

най-после от предпазливостта. Ако се отклони от благочестието, ще спре на стъпалото на благоразумието. Ако се отклони от благоразумието, ще спре на стъпалото на предпазливостта. Ако се отклони от предпазливостта, ще се намери пред страха.

Равнодействаща сила

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Колкото повече се занимавате със злото в себе си или в ближните си, толкова повече го привличате и му давате първо място. Минавайте и заминавайте край злото без да го виждате, без да се разправяте с него. Спирайте вниманието си върху доброто в човека.

Казано е в Писанието: „Всеки дом, разделен против себе си, не може да устои". Като знаете това, пазете се да не се раздвоявате. Натъкнете ли се на някаква погрешка, не се раздвоявайте, не мислете, защо сте сгрешили, но изправете погрешката си. Има погрешки, които трябва да се изправят още в момента. Изправянето на тия погрешки не търпи никакво отлагане.

Изобщо, небето е чисто, с приятен син цвят. Погледнете ли към него, вие изпитвате радост. Такова трябва да бъде небето на вашата душа. То трябва да бъде огряно от любовта. За да постигнете това, стремете се да обичате хората, без да очаквате да ви обичат. Търсите ли човек да ви обича, в края на краищата ще се разочаровате и ще видите, че този, който ви е обичал, не е онзи, когото душата ви е очаквала. Той може да е пред вас, но не е същият, когото сте очаквали.

Бог присъства в добрите мисли, чувства и постъпки на хората. Следователно, дойде ли в ума ви някаква лоша мисъл, веднага я заместете с добра. Така ще отворите пътя на Божественото в себе си.

Езикът на Любовта

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Миналото е отживяло времето си. Настоящето се нуждае от свобода. Дайте свобода един на друг! Ако сте в едно събрание или в едно общество, не се ограничавайте един друг. Както се нуждаете от разстояние един метър един от друг, така човек се нуждае и от външна свобода. От твоето легло до друго трябва да има поне десет метра разстояние. Човек трябва да бъде свободен и в мисълта си. Не казвай, че мисълта може да повреди. Това може да стане само при специфични условия. Човек е добро същество, но ако го оставиш да проявява свободно своята първична природа. Засегнеш ли го малко, естеството му се изменя. Никога не бутай човека! Че някой не мисли добре за тебе, не се смущавай. Не се мъчи да спечелиш вниманието му. Ако го разположиш изкуствено към себе си, ти сам ще си причиниш зло. Че той не е разположен към тебе, това е странична работа. Радвай се, че той е зает с нещо. Остави малките деца да си играят, да си правят къщички от пясък. Майката с пръчица заставя детето да влезе вкъщи. По необходимост, то се подчинява, но не може да прояви своята творческа сила и започва да чупи това-онова, да прави пакости. По-добре да си играе вън, отколкото вътре да прави пакости.

Новите положения. Мислова централа

КНИГА: Трите посоки

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега ще ви дам една нова рецепта. Тя седи в следното.

Раздразнен си, разсърден си или се съмняваш в нещо. Какво трябва да направиш? Вземи в един съд хубава, чиста вода и полей с нея горната част на лявата си ръка. Вземи после една кърпа и леко отнеми влагата, мокротата от ръката си; нека ръката остане малко влажна. След една минута намокри горната част на дясната си ръка. По същия начин с една кърпа попий влагата и на тази ръка. Проследи сега да видиш какво ще стане с твоето психическо състояние. Ако състоянието ти не се е подобрило, след една минута намокри пак горната част на лявата си ръка. Попий я леко с една кърпа и я остави да седи свободно две минути. После намокри горната част на дясната си ръка, попий влагата нежно, леко с кърпа и остави ръката да седи така пак две минути. Ако състоянието ти и сега не се е подобрило, намокри пак горната част на лявата ръка, леко я попий с кърпа и я остави да седи три минути. Същото нещо направи и с дясната ръка. Остави и нея три минути спокойна и виж след това какво е състоянието ти. Ако състоянието ти не се подобрява, правете по-нататък същия опит, като увеличавате времето от измиването на едната до другата ръка с една минута, докато стигнете най-после до десет минути. Направите ли последния опит, с промеждутък от десет минути за едната и другата ръка, състоянието ви ще се измени и това, което ви е мъчило, ще изчезне, ще се стопи, както ледът се топи през топлите дни.

Духът на Господа

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дръжте в ума си следната мисъл: никога не се борете със злото.

Искате ли да се борите със злото, турете доброто в средата: вие застанете на дясната страна, доброто – в средата, а злото – на лявата страна. Така постъпват добрите хора. Лошите и неразумни хора постъпват точно обратно: те застават на лявата страна, злото турят в средата, а доброто – на дясната страна. Не, доброто трябва да стои всякога в средата между човека и злото. И тогава всички енергии, които излизат от злото, преди да дойдат до човека, ще минат през доброто, а доброто знае, как да се справя с тях.

Когато казваме, че доброто може да се справя с енергиите на злото, ние имаме пред вид закона на присаждането. Земеделците знаят този закон и го прилагат на практика.

Умен, добър и силен

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 Дойде ли някоя мисъл в ума ви или някое чувство в сърцето ви, спрете се да ги анализирате, да разберете през какви умове и сърца са минали. Ако са минали през умовете и сърцата на лоши хора, те носят нещо нечисто в себе си, което може да ви застави да сгрешите. Ако можете, отстранете ги от себе си; ако не можете да ги отстраните, подложете ги на пречистване, да отделите от тях ония вещества, които са способни да ферментират. Лошите мисли и чувства са подобни на гнили ябълки, от които нищо не можете да извадите. Ядете ли ги, вие ще се разболеете и ще страдате. Единственото нещо, което можете да извадите от тях, е семката им. Извадете семката на лошите мисли и чувства, преди да е проникнала заразата в нея, и я посадете в земята. И в най-лошите мисли, чувства и постъпки има нещо добро, което може да се използва. Това са техните семки.

Езикът на дъгата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Искате ли да осмислите живота си, прилагайте любовта без да я обяснявате. Разочаровате ли се от любовта, това показва, че вие сте имали за нея мнение с обяснение. Любовта не търпи никакви обяснения. В Божествения свят нещата са единни и неразделни, а в човешкия – разделни. Като не разбират любовта, хората се натъкват на противоречия и се питат коя е причината за съществуването им. Когато човек се пристрасти към нещо, когато го вземе присърце повече, отколкото трябва, непременно се ражда някакво противоречие. Натъкнете ли се на някакво противоречие, не се стремете да го обясните, но знайте, че то е допуснато за добро. Днес може да не е добро, но то има значение за бъдещето ви развитие. Тогава то ще се превърне в добро.

Абсолютната и относителната реалност

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Закон е: Не изнасяй навън нито добродетелите на хората, нито техните грешки. Ако нарушиш този закон, сам ще се спънеш. Да изнесеш погрешка на човека, това значи, да се изпречи една сянка пред очите ти и да не виждаш, какво става пред тебе. Трябва ли сам да се лишиш от възможността да виждаш? Тебе те очаква едно благо, а ти ще седнеш да се занимаваш с погрешките на Стояна и Драгана. Тури погрешките на хората далеч от очите си, на разстояние най-малко половин до един километър, да ги гледаш с далекоглед. През това време мястото пред тебе да бъде свободно, да виждаш нещата чисто, ясно. Само така ще виждаш великите Божии блага. Само така ще разбереш великата Божия добродетел.

Ето какво правя аз всяка сутрин. Като се събудя, веднага се запитвам: Какво прави днес Господ? Каквото прави Той, това и аз ще правя. Отговарям си: Бог изпраща своето благословение по целия свят, към всички живи същества.

И Бога за свой Отец казваше

за коментари

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 Човек трябва да бъде разумен, да не се води по чужди умове. Трябва ли да слушате ума на онзи, който се движи в диаметрално противоположна посока на вашата? Колкото да е добър и учен един човек, ако животът му е противоположен на твоя, ти трябва да се пазиш от него. Където ходи, каквото прави, с когото да се среща, човек непрекъснато е изложен на чужди влияния. Като знае това, той трябва да бъде буден, да се пази. Няма човек в света, който да не е изложен на влияния. Това не значи, че трябва да се страхувате, но като държите съзнанието си будно, вие ще знаете на какво се дължат известни състояния и лесно ще се справяте с тях. Ако са чужди, трябва да ги изучавате, да знаете откъде идат и каква цел имат. С влиянието се обясняват много нежелателни прояви на човека.

 

Щедростта не се изразява само в материално даване. Човек трябва да бъде щедър и в думи, и в чувства, и в добри мисли и постъпки. Виждате, че някой сгрешил – не го съдете! Кажете му: „Ще се оправи работата, не се смущавай“. Някой объркал работите си. Кажи му няколко добри, ободрителни думи. Виждаш, че някой страда. Не казвай, че това е карма, която сам трябва да носи, но спри се пред него и му кажи: „Братко, не се отчайвай, всичко ще се оправи“.

В Ниневия

за коментари

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Да допуснем, че имате добър, обичен приятел, но един ден изгубите вяра в него – със своите думи и постъпки той внесе една малка съблазън. От този ден той губи, но и вие губите – защо? Защото като мислите за него, неговите мисли и неговият живот засягат и вашия. На човек, който разбира в какво се състои Царството Божие, не му е позволено да мисли зло за когото и да е, не му е позволено да носи един безобразен образ в себе си. Следователно, ако имаш един враг, създай в ума си една красива форма за него, не мисли за неговото зло.
 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„Желая ви сега да приложите в живота си закона на Любовта, като закон за всеопрощаване.

Правете опити в името на Любовта, да простите на всички. Както Бог прощава греховете на хората, така и те трябва да прощават и своите грехове, и греховете на ближните си. Само така може да се запази Великата Хармония, в Живота.

Има неща, които човек сам трябва да направи. Ако той сам не се свърже с разумния свят, нищо не може да постигне.

Гениалността, святостта се дължат на колективната работа на разумни и възвишени Същества.

Без общото участие на тия Същества, човек не може да разчита на никаква гениалност.

Следователно, всичко възвишено и благородно е резултат на общите усилия на Същества от човешкия, ангелския и Божествения светове.

Когато казваме, че всичко в живота е постижимо, ние разбираме общата, разумна деятелност на трите свята — физически, ангелски и Божествен.

Искате ли да постигнете нещо невъзможно, направете връзка с добрите хора на Земята, с ангелите от ангелския свят и с Бога.

Направи ли тази тройна връзка, човек ще разбере смисъла на стиха: „Невъзможните работи за човека са възможни за Бога.“ Има ли тази връзка, той ще разполага с такъв капитал, с който може да посрещне всичките си нужди.

Желая ви да направите тройната връзка, за да имате постижения и в трите свята. Само по този начин ще развиете физическото си тяло, ще подобрите сърцето си и ще просветите ума си.“

Из: „Правилни връзки“
 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×