Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Донка

Мисли от Учителя за Истинският човек

Recommended Posts

ИСТИНСКИЯТ ЧОВЕК

Тази сутрин възлязохме на самотния връх. Горе на полянката, заобиколена със скали, направихме утринна гимнастика. Слънцето заливаше с радостна светлина земята, затопляше скалите, обкръжаваше всичко със сияние. Като разговаряхме, стана въпрос за истинския човек.

Учителят каза:

- Има един свят, който вие не виждате. Трябва да се отворят очите ви, за да го видите. Вие сте сянка на този свят. Вие, сенките, трябва да вярвате, че има един Реален Свят, от който произтичате. Вие сте само проекцията на Реалността. В човека има една вътрешна Светлина. Тя е Божественото Начало, което чака времето на своето пробуждане. Човек е нещо повече от своя ум, сърце и воля. Те са слуги на човешкия дух. Човек по произхода си, по своето естество е нещо велико.

Ако обичате човека, ако вярвате в него, а не в това, което външно се проявява, щяхте да видите колко велико нещо е човекът. Вие казвате: "Човек е същество, което мисли." Но той е повече от това, което мисли. Човек не е нито в мислите, нито в чувствата, нито в постъпките. Човекът е Божественото. Човек крие в себе си всички възможности за един Разумен Живот. Каквото сте изгубили, ще го намерите. Кога? Когато познаете, че Бог е вложил несметни богатства във вас. В човека има всички възможности да бъде художник, поет, учен и пр. Злото в човека е на повърхността. То е нещо външно. Божественото в човека е непобедимо. През каквито и изпитания да мине човек, в края на краищата пак ще се върне в първоначалното си състояние.

Когато някой ви донесе скъпоценен камък, обвит в няколко обвивки и поставен в кутия, първата работа, която ви предстои, е да отворите кутията, да освободите камъка от всички обвивки и след като го разгледате внимателно, да се произнесете за него. Скъпоценният камък е Божественото в човека, което трябва да освободите от обвивките.

Вярвайте в Божественото в себе си! Единственото реално нещо в човека е Божественото. То е вечно и неизменно. Който иска да се развива правилно, трябва да приеме съществуването на Божественото Начало в себе си като аксиома. С неговото съдействие можете да развиете дарбите и способностите си.

Вярвайте в Божественото във всички хора. Върху този камък ще изградите своето велико бъдеще. Човек може да се прояви в своята пълнота само като съзнае, че Бог живее едновременно в него и в неговите ближни. Не е ли хубаво да виждате във всеки ваш ближен един възвишен свят? Когато всеки човек се убеди, че в другите живее Божественото, тогава между хората ще има правилни отношения.

Изворът на доброто

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мислите ли, че всеки човек, който носи глава, е човек? Или мислите ли, че всеки човек, който мяза на човек, е човек? Под думата „човек“ ние разбираме разумно същество, което не обича да греши. То е човек. Човек е този, който иска да живее по закона на любовта. Един човек, който няма желание да използува никого. ... Казвате: „Да обичаме хората.“ Под думата „обичай“ разбираме всичко онова, което е разумно в света. И в себе си е същият закон. И в себе си обичай всичко онова, което е разумно. Казвате: „Човек трябва да обича себе си.“ Обичай в себе си всичко онова, което е хубаво, красиво, добро, изящно. Но като намериш нещо, което не е хубаво, изпъди го навън.

Трите закона

Недостатъците на хората хвърлят сянка върху съзнанията им и ги помрачават. Недостатъци в Природата не съществуват. Те са в мисълта на човека. Ако успее да ги изхвърли от мисълта си, човек става чист и светъл. Следователно, искате ли да се доближите до образа на идеалния човек, не дръжте в ума и в съзнанието си недостатъците на хората. Колкото по-малко се спирате върху недостатъците на хората, толкова по-близо сте до образа на идеалния човек; колкото повече се спирате върху недостатъците на хората, толкова по-далеч сте от образа на идеалния човек. Колкото повече товарите съзнанието си, толкова повече се отклонявате от пътя на идеалния човек.

Добър човек е онзи, който е добър проводник на енергиите от висшите светове. Добрият човек е бял и светещ. Лошият човек е лош проводник на енергиите от висшите светове. Той е повече тъмен и несветещ.

Следователно, каже ли някой, че е лош, това значи, че не е добър проводник на енергиите, които идат от пространството.

Идеалният човек

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Що е человек?

Това е Божественото в нас, което проверява същината на човека.

В даден случай [ти], който чувствуваш, че Бог е Любов, ти,

който в дадения случай чувствуваш, че Бог е Мъдрост, ти,

който чувствуваш, че Бог е Истина, ти,

който чувствуваш, че Бог е живот,

Бог е знание,

Бог е свобода – туй е човекът.

Той само чувствува вътре.

Вървиш по този път, то е човекът, роден от Бога – да се радваш на онова, което Той е създал.

Ако ти не можеш да се радваш на очите на твоите ближни,

ако ти не можеш да се радваш на ушите на твоите ближни, на техния нос,

на техните ръце, крака, ако ти не можеш да се радваш на всичко онова,

което е пред тебе, на какво ще се радваш, кажете ми?

Ако и ближните, и те не могат да се радват на тебе,

както ти на тях, тогава нямаме отношение.

Що е Любовта в света?

Да се радваме на Любовта в света,

да се радваме на ония блага, които възприемаме.

То е съответствие."

Любовта бе в началото, Неделни Беседи, 13.12.1942 г., София

Редактирано от Лъчезарна

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Срещнете някой човек и той ви харесва.Кое е онова, което вие харесвате в човека?За мене те са най- първо две неща, но има и други.Този е един порядъчен човек.Един човек с тези линии е порядъчен човек, на когото може да разчиташ.Сега аз няма да кажа тези работи къде са.То е тайна.Защото като ви се кажат някои работи, вие гледате да ги намерите в този или онзи.Тези линии ги има и във физическото, астралното, умственото и причинното тела.Има и други линии сега.

Сега вие седите и казвате, че сте на 40 години и мислите, че сте много стар човек.Или сте на 80 години и мислите, че сте много стар.Това е играчка.Какво са 80 години2Какво е това?80 години- това показва каква грамадна работа е извършила Земята:80 пъти се е обърнала Земята към Слънцето.А за тебе се изискват милиони години, за да изминеш този път.Това, което Земята е изминала за една година, ти за милиони години може да го изминеш.

Две неща:служете на Бога и тогава ще знаете как да служите на себе си, оценявайте Божиите блага и тогава ще цените това, което имате.Защото човек трябва да цени това, което има.

Да почнеш да мислиш добре, да почнеш добре да чустваш, да почнеш добре да употребяваш волята си.Да услужваш на всички хора и по този начин да дойде върху тебе Божието благословение.

Всички трябва да бъдем така добри, както Бог е добър.Той ни дава светлина, топлина, сила и всичко друго.Някой път лошите хора съдят от себе си.Господ казва:ако не живеете добре, това и това ще дойде.Неупотребеното добро разваля човека в света.А пък на добрия човек и зло като му се направи, той може да го използва добре.

Правилно възприемане и правилно даване 8.11.1939г.ООК "Единственото богатство"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Добрият човек е силен човек.Човекът -човек е силен човек.Човекът, който мисли право, е силен човек.Тъй трябва да го свържете.Щом човек отслабва, това показва, че доброто в него отслабва.Как ще бъдем ние слаби, ако живеем в Бога.По някой път вие по детински мислите. Може ли слонът да роди едно слабо дете?След време детето му ще стане силно, както той е силен.И мравята ще роди едно дете като себе си, червеят ще роди едно малко дете, слабо като себе си.И ако човек се роди от Бога, може ли да бъде слаб като червея?Не той ще стане силен,какъвто е баща му.Ние трябва да бъдем родени от Бога. Не само човек да вярва в Бога. Вярата е само един път към любовта.А любовта е една вътрешна връзка с онзи, който те е родил.Любовта.А служенето на Бога, това е за придобиването на силата. Като служиш на Бога, ще придобиеш силният живот.Само тогава човек може да стане силен в света.

Четири неща в ума си 05.05.1935г."Ценната дума"УС

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Истински човек е онзи, който притежава три качества: ум светъл, който мисли право; сърце любещо, което има правилни отношения към всички живи същества, и душа силна, широка, която обхваща цялата вселена. Той благодари и на най-малките същества за услугите, които му правят. Когато конят му носи товара, той го милва, глади го, благодари за услугата, която му е направил. Ще кажете, това е кон, не разбира от милване и благодарност. Формата му е конска, но съзнанието му не е конско. Какво остава от човека след смъртта му? – Само кости. Главата му се изпразва, сърцето, дробовете, стомахът му изгниват. Костите могат ли да се нарекат човек? Истински човек е онзи, на когото умът е пълен със светлина, сърцето – с топлина, а душата – със сила. Той вечно живее. Любовта, мъдростта и истината са пътища, които определят живота на човека. Същевременно, те го определят като човек. Истински човек е този, който мисли, люби и действа по вътрешен подтик на своята душа. Това значи, да живее Бог в човека. Ако всеки сам не вижда Бога в себе си, никъде не може да Го види. Щом Го види в себе си, ще Го види и в ближния си, както и в цялата природа. Ако питате водата, въздуха и светлината, къде е Бог, те ще ви отговорят: Като ни приемеш вътре в себе си, чрез нас ще се изяви Този, Когото търсиш. Следователно, ще намерите Бога във всичко, което влиза във вас и което излиза от вас. То е реалното, т. е. Божественото, чрез което Той се проявява. Виждайте Бога и във всички същества, малки и големи, с които се срещате.

Добрият живот

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×