Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Назъров

Корекция на текст в УИКИ - въпроси и отговори

Recommended Posts

Използвам зададения вече въпрос тук,за да задам друг подобен:

Думата "променчива" - да остане ли в този и вид или да приеме използваната днес дума - "променлива"?

Трудно ми е да преценя дали е техническа грешка или стара форма на думата!?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз смятам, че в конкретните случаи е по-добре да се запази оригиналния правопис, но това едва ли може да бъде изведено като правило за всички подобни случаи. Най-добре ще е, ако издателството може да даде списък с думи, които трябва да бъдат редактирани по новия правопис. Да вземем например думата "сърдце". На пръв поглед изглежда, че трябва да се поправи по новия правопис, но "сърдце" има много по-силен заряд от "сърце".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте! :)

Наистина трябва да се уточни как да се редактира стария правопис така, че да не се загуби смисъла на казаното от Учителя от една страна, а от друга да бъде разбираемо и близко за четящите беседите сега.

Например преди 1944 г. много често в някои думи вместо „я“ се е пишело „е“.

„изгрева“ да се оправя ли на „изгрява“?

„свет“ на „свят“?

„пиесата „Хамлет" от Шекспира“ на „пиесата „Хамлет" от Шекспир“?

Смятам да изчакам отговора на този въпрос преди да продължа редактирането на беседата, която съм си избрала. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

как да се редактира стария правопис така, че да не се загуби смисъла на казаното от Учителя

Да, и не само смисъла, но и силата. Смисълът и силата в словото е еднакво важно да бъдат запазени.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В момента се подготвят документ (и), където ще има инструкции как да се работи. Има сравнително точни и ясни изисквания. Нашата задача е не тепърва да мислим и да се чудим кое как се прави. Вече е измислено и има изграден модел. Само трябва да се опише добре и да се следва.

Докато документа не е готов, моля променяйте само очевидните неща като например - неправилно разпознати при сканирането букви, изпуснати запетайки или нови редове и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По-долу е описан списък на проверките и действията, които трябва да бъдат направени с всеки текст след етапа на сканиране и разпознаване.

Предполага се, че описаните по-долу проверки и действия могат да бъдат извършени от всеки с основни компютърни умения.

Примерен текст за корекции:

Това показва, че при дишането, на някои хора липсва нтдцо. Повечето хора дишат с горна¬та част на дробовете. Ние наричаме това дишане плитко дишане. При такова дишане чо-В"БК бързо поема въздух и бързо го изпу¬ша. За да бъде здрав човек трябва да ди¬ша дълбоко, да поема въздух с ц/Ьлит дробове. При дишането, заедно с въздуха, в дробовет влиза известна енергия. Колкото по-дълбоко е дишането, толкова по-голямо коли-чество енергия влиза в дробовете, която, заедно с въздуха, обхваща всички бълодробни Матея, 5 гл.

4 клетки и помага за доброто пречистване на кръвьта. Обаче, ако дишането е плитко, коли-чеството на приетата с въздуха енергия не обхваща всички клетки, вследствие на което пречистването на кръвьта не е пълно. Дето пречистването на кръвьта не е пълно, там се явяват различни болезнени състояния. Същият закон се отнася и до МИСЛИГБ. Всяка мисъл, която влиза в човешкия ум, трябва напълно да обгърне органа на мисълта; иначе, тази мисъл не е пълна.

Естествен ред на нещата - ПорталУики

1. Проверка за нови редове и край на параграфи. Всички параграфи трябва да са на нови редове. Отделните параграфи се маркират с един празен ред между тях.

2. Проверка за спазени отстояния. Всички параграфи да нямат отстояние в началото.

3. Проверка за спазване на пунктуацията

- проверка за липсващ спейс след точка

- проверка за липсващ спейс след запетая

- проверка за липсващ спейс след удивителна, въпросителна или друг вид пунктуация.

- проверка за двойни спейсове

- проверка за формат на кавичките

- проверка и отстраняване на вътрешни интервали в думите, появили се при разпознаването.

4. Корекция на думи, съдържали букви от стария правопис и повредени при разпознаването на сканирания текст. Сверяване с оригинала в pdf формат.

Готов коригиран текст ниво на корекция 1:

Това показва, че при дишането, на някои хора липсва нещо. Повечето хора дишат с горната част на дробовете. Ние наричаме това дишане плитко дишане. При такова дишане човек бързо поема въздух и бързо го изпуща. За да бъде здрав човек трябва да диша дълбоко, да поема въздух с целите дробове. При дишането, заедно с въздуха, в дробовете влиза известна енергия. Колкото по-дълбоко е дишането, толкова по-голямо количество енергия влиза в дробовете, която, заедно с въздуха, обхваща всички белодробни (Матея, 5 гл.) клетки и помага за доброто пречистване на кръвта. Обаче, ако дишането е плитко, количеството на приетата с въздуха енергия не обхваща всички клетки, вследствие на което пречистването на кръвта не е пълно. Дето пречистването на кръвта не е пълно, там се явяват различни болезнени състояния.

Същият закон се отнася и до мислите. Всяка мисъл, която влиза в човешкия ум, трябва напълно да обгърне органа на мисълта; иначе, тази мисъл не е пълна.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ася добави още един елемент за корекция - тиретата.

- оставя се интервал след тире в началото на пряката реч и от двете страни на тирето след пряка реч.

Пример:

-Казах

се коригира на:

- Казах

"Елате тук"-каза ...

се коригира на "Елате тук - каза....

-малките тирета, които се пишат в сравнителните и превъзходните степени не се отделят с интервали.

Пример:

по -голям и най- добър

се коригират на:

по-голям и най-добър

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Скъпи приятели, здравейте!

1) Използвам зададения вече въпрос тук и да задам друг подобен: думата «Обезсърдчава» – да остане ли в този и вид?

2) Дали да заменям думата «Запримър» на «Например»?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И аз вчера доста мислих и ми се искаше да остава автентичното звучене на думите, макар и да ни обвинят в неграмотност и невъзпитаност. Чела съм, че Учителя е искал да не се променя нищо в думите му. Както и за ъ, ь да ги има, защото имат сила... Изглежда това не е въжможно да стане, вече някой е наложил съвременните граматически правила. Старая се да не променям нищо друго освен изброените в пост 7 и 8 от Дончето неща. Поне смисъла да не се промени.

AL414, моето мнение е да остава "Запример", но нека и други, по-опитни да кажат.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Скъпи приятели, здравейте!

1) Използвам зададения вече въпрос тук и да задам друг подобен: думата «Обезсърдчава» – да остане ли в този и вид?

2) Дали да заменям думата «Запримър» на «Например»?

1. "Обезсърдчаване" трябва да стане "Обезсърчаване". Също "сърдце" трябва да стане "сърце"

2. "Запример" трябва да стане "Например"

Братското издателство има изградена точна методология на работа с помощта на професионални редактори и коректори. Нашата задача на този етап е да следваме изискванията и да ги прилагаме в Уики. Документа с инструкциите още не е съвсем готов, както съм писал и по-горе, но надявам се да е скоро. Тогава нещата ще станат далеч по-ясни и ще има по-малко обърквания. :thumbsup:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

1. "Обезсърдчаване" трябва да стане "Обезсърчаване". Също "сърдце" трябва да стане "сърце"

2. "Запример" трябва да стане "Например"

Братското издателство има изградена точна методология на работа с помощта на професионални редактори и коректори. Нашата задача на този етап е да следваме изискванията и да ги прилагаме в Уики. Документа с инструкциите още не е съвсем готов, както съм писал и по-горе, но надявам се да е скоро.

Иво! Благодаря!

Смятам да изчакам «Инструкции» преди да продължа редактирането на беседата, която съм си избрала.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ама големите тирета си остават големи, без да се заменят с малки, или не?

Тиретата биват четири вида:

1. Малко тире - обикновено за отделяне на сложни думи или сравнителни степени: по-, най-, насам-натам и т.н. Около него няма интервали.

2. Преносно (меко) тире - появява се, когато има нужда от него. Това е невидим символ, който става видим когато напр. думата е в края на реда и трябва да се пренесе. Вмъква се като специален символ с различни клавишни комбинации.

3. Средно тире (– n-тире) - задължително се отделя с интервали, при поясняване на понятия и отделяне на различни части на изречението. Клавишната комбинация е ALT-0150 (от цифровия блок).

4. Голямо тире (m тире) - обикновено тире за пряка реч в началото на изречението. Клавишната комбинация е ALT-0151 (от цифровия блок). Обикновено след него има интервал. Голямото тире може да се заменя със средно в повечето случаи (зависи от използвания шрифт).

На въпроса на Станимир - големите тирета обикновено се заменят със средни с интервали около тях. И в зависимост от вида му.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Зара_

А в случаи като този:

"с своите микроскопи"

да поправяме ли според съвременните правила на "със" (аналогично с "в/във")?

Когато пунктуацията е грешна, да променяме ли запетайки или това ще го направи някой на по-късен етап?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря Зара! Много полезно уточнение! Ще го добавя към инструкциите.

Мисля, че спокойно можем да поправяме с/със и в/във - това са безспорни случаи на корекция.

За запетаите мисля, че трябва да се придържаме към запетаите в пдф-оригинала. Понякога в него не личат добре запетаите, на места има капки от печатарското мастило, но общо взето си личи къде има запетаи, а къде са случайни капки. Ако все пак се съмняваме дали това е запетая, предлагам да я оставяме болдната, за да могат да я проверят след нас още веднъж.

Мисля, че в никакъв случай не би трябвало да слагаме запетаи, където не са отбелязани в оригинала. Това наистина може да е печатна грешка в оригинала, но може и да не е. Една запетая понякога е в състояние да промени смисъла драстично... Мисля,че най-добре е да решат редакторите - специалисти.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Скъпи приятели!

Имам въпрос относително «дигна – вдигна»:

1) «Ако се е хранил правилно и ако е приел храна съответна на неговото вътрешно състояние, той ще се чувствува разположен, с подигнато настроение и способен за работа.»

2) «Той тури ръцете си отзад, изправи се, дигне глава…»

3) «Когато започне да се подига в обществото, човек придобива много неприятели.»

4) «В стремлението на човека да се разшири и подигне, силите в неговия организъм указват известно вътрешно напрежение.»

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

1) «Ако се е хранил правилно и ако е приел храна съответна на неговото вътрешно състояние, той ще се чувствува разположен, с подигнато настроение и способен за работа.»

2) «Той тури ръцете си отзад, изправи се, дигне глава…»

3) «Когато започне да се подига в обществото, човек придобива много неприятели.»

4) «В стремлението на човека да се разшири и подигне, силите в неговия организъм указват известно вътрешно напрежение.»

Здравей Ал, ето моите съвети в качеството ми на говорещ Български език от дете:

1) "подигнато" настроение -> повдигнато настроение

2) "дигне" глава - вдигне глава

3) да се "подига" в обществото -> да се издига в обществото

4) В "стремлението" на човека да се разшири и "подигне"... -> В стремежа на човека да се разшири и повдигне...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Васил! Много благодаря за помощта.

Моля за извинение – имам още вопръс: "проверка за формат на кавичките". Кой формат (символ ALT-код) те имат?

ALT+0147… ALT+0148…. ALT+0132?

Благодаря.

Редактирано от AL414

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Зара_

В беседата, в която в момента правя корекции, има пропуснати 2 страници от печатното издание!!!

Книга: "Божествените условия";

Беседа: "Дейност и замисъл на природата";

Пропуснати страници: 236, 237.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

имам още вопръс: "проверка за формат на кавичките". Кой формат (символ ALT-код) те имат?

ALT+0147… ALT+0148…. ALT+0132?

Отварящите кавички са ALT+0132, затварящите – ALT+0147. Не е задължително да се слагат правилните кавички. Може навсякъде да се слагат "прави" кавички. Това може да стане и на по-късен етап. Това е техническа подробност.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Отварящите кавички са ALT+0132, затварящите – ALT+0147. Не е задължително да се слагат правилните кавички. Може навсякъде да се слагат "прави" кавички. Това може да стане и на по-късен етап. Това е техническа подробност.

Много съм ви признателна!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте! В редактираната беседа "Слуги на доброто" от книгата "Устойчиви величини" на края на 1 стр. в pdf файла има текст под черта - Послание Петрово, гл.5. Отбелязала съм го в скоби с удебелен шрифт, но как трябва да се процедира в такива случаи?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

×