Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Донка

Характеристика на текст след корекция ниво 1

Recommended Posts

След корекция ниво 1 текстът би следвало да притежава следните характеристики:

1. Сравнен е внимателно със сканирания текст - формат pdf.

2. Отстранени са всички излишни интервали, отстояния и нови редове и са добавени липсващите такива според инструкциите за това ниво.

3. Сменени са всички стари букви в оригинала според съвременния правопис на съответните думи.

4. Сменени са всички наставки, излезнали от употреба - според инструкциите за нивото.

5. Коригирани са с/със и в/във според съвременните правописни норми.

6. Добавени са всички чертежи, рисунки и т.п. при максимално спазване на идентичност с оригинала.

Не се допускат следните корекции:

- Промяна на оригиналните изречения и абзаци с добавяне на пунктуация, която не съществува в оригинала - нов ред, точки, главни букви, запетаи и други препинателни знаци или графично оформяне.

- Промяна на остарели думи от оригиналния текст, която не е включена в инструкциите за нивото.

- Промяна или добавяне на думи, съюзи, предлози, които не съществуват в оригинала, дори и ако без тях се губи смисълът на думата или фразата.

- Промяна в членуванията на думите в оригинала.

- Промяна в словореда на изреченията в оригинала.

При колебания в поправките, изисквани от инструкциите за ниво на корекция 1, моля оцветявайте съмнителните места в текста с червено.

За въпроси и допълнения към написаното по-горе, моля пишете в темата:

Корекция на текст в УИКИ

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ето един примерен текст в първоначалната му форма:

Как може да се подържа хармонията между чов-вка и Бога? Едно от условията е молитвата. Чрез молитвата се подържа све-щената връзка на човешката душа с Първа¬та Причина на нещата.Не искам да се мо¬ля.Щом не искаш да се молиш, ще ВЛГБ-зеш в неестествения ред на живота. Мо¬литвата е едно от същественитъ- задължения на човежа. Каквото представят физическите задължения за човека, такова Н"БЩО представя молитвата за духовния живот на човека.

...

Той страда, защото не се е молил, не е плащал задълженията си. — Длъжен ли съм да се моля? — Ти си толкова дължен да се молиш. колкото и да дишаш, да ядеш, да мислиш, да чувству-ваш. Това са. задължения, които влизат в естествения ред на живота. Не само това, но човек е длъжен да прави ред гимнастиче¬ски упражнения. Не прави ли тия упражнения доброволно, насила ще го заставят. Ще дой¬да н-вкоя болест, ще го тури на легло, де-то по Ц-БЛИ дни и нощи ще се извива ту на една. ту на друга страна.

и след обработването му на ниво 1:

Как може да се подържа хармонията между човека и Бога? Едно от условията е молитвата. Чрез молитвата се подържа свещената връзка на човешката душа с Първата Причина на нещата. Не искам да се моля. Щом не искаш да се молиш, ще влезеш в неестествения ред на живота. Молитвата е едно от съществените задължения на човека. Каквото представят физическите задължения за човека, такова нещо представя молитвата за духовния живот на човека.

...

Той страда, защото не се е молил, не е плащал задълженията си. — Длъжен ли съм да се моля? — Ти си толкова дължен да се молиш, колкото и да дишаш, да ядеш, да мислиш, да чувстваш. Това са задължения, които влизат в естествения ред на живота. Не само това, но човек е длъжен да прави ред гимнастически упражнения. Не прави ли тия упражнения доброволно, насила ще го заставят. Ще дойде някоя болест, ще го тури на легло, дето по цели дни и нощи ще се извива ту на една, ту на друга страна.

С червено са показани коригираните думи. Със синьо са показани думите, които е желателно да не се коригират, т.е. да се остави това на редактора. Със зелено са посочени тиретата, около които трябва да се поставят интервали, но самите тирета си остават непроменени.

Не е желателно премахването на тирета и запетаи, които присъстват в PDF файла, както и добавянето на пропуснати такива. Същото важи и за останалите препинателни знаци.

По отношение на корекцията на случаи, в които правописът се е изменил във времето, желателно е да се извършват само промени от типа:

1) "с своето" —> "със своето"; "в времето" —> "във времето";

2) "чувствувам" —> "чувствам".

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×