Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Васил

Уики: Каталог - спецификация

Recommended Posts

Това е тема за обсъждане на следния уики текст: http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_-_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F>Каталог - спецификация

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Зара_

Не исках да пиша там, защото този въпрос пак трябва да се обсъди. Потребителят обикновено не мисли по начина, по който създателят на сайта. При положение че все още има един куп потребители, които се регистрират с имейл, започващ с www, трябва много сериозно да обмислим каква терминология да бъде използвана, за да се ориентира лесно. Ако напишем "беседа", е ясно, но ако напишем "носител"..... не знам. Най-добре да бъде нещо като "печатни издания", "аудио", "видео", "партитури", без "носител".

Редактирано от Зара_

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...Най-добре да бъде нещо като "печатни издания", "аудио", "видео", "партитури", без "носител".

Спецификацията е документ, който трябва да бъде разбираем включително и за екипа, който ще реализира проекта. Понятието "носител" е дефинирано, точно за да не води до объркване. То съответства на информационен обект в каталога - "Описание на носител (на беседи, песни...)". В крайна сметка не е толкова важно кое как точно ще се нарича. Въвел съм тези термини, за да бъдат близко до техническия стил. В момента понятието "цифров носител на информация" например е добило популярност и е дефинирано еднозначно. По аналогия "книжен носител" и т.н.

Носителят- както е дефинирано - може да бъде книга, партитура, мултимедиен диск, сайт и т.. А "книга", "партитура", "диск", "сайт" са възможни стойности на атрибута "тип на носителя".

- Носител

.....- тип на носителя

...........- книга

...........- мултимедиен диск

...........- партитура

...........- сайт

...........- . . . и т.н.

.....- Заглавие

.....- Издател

.....- Година на издаване

.....- Място на издаване

.....- Линк към съдържание (в електронна книжарница или библиотека)

.....- ISBN

. . . и т.н.

Този подход отразява най-вероятният начин за реализиране на каталога. Ние няма да дефинираме отделни информационни обекти за книга, отделни за мултимедиен диск, отделни за партитура и отделни за сайт. Ще бъде дефиниран един универсален информационен обект, който ще бъде в състояние да опише всички варианти за информационен носител.

Разбирам, че за разлика от свободното писане във форума, писането на документ е много по-трудно. По тази причина това често се прави само от специалисти. Но не се притеснявайте да пишете в документа. Така или иначе, накрая техническия екип ще се опита да обобщи дадените до момента мнения и да ги приведе в систематична форма, годна за реализиране. Аз лично имам усещането, че предложенията станаха достатъчно разнообразни и ако сериозно възнамеряваме да правим нещо, пътят е този.

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Потребителят обикновено не мисли по начина, по който създателят на сайта. При положение че все още има един куп потребители, които се регистрират с имейл, започващ с www, трябва много сериозно да обмислим каква терминология да бъде използвана, за да се ориентира лесно. Ако напишем "беседа", е ясно, но ако напишем "носител"..... не знам. Най-добре да бъде нещо като "печатни издания", "аудио", "видео", "партитури", без "носител".

Абсолютно подкрепям това изказване :thumbsup: - сайта,каталога се създават за потребителя и мисля,че е по-важно да е разбираемо за него. Техническият стил освен за екипа,ще бъде ясен за малка част от хората, които ще го четат.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...каталога се създават за потребителя и мисля,че е по-важно да е разбираемо за него....

Наистина разбираемостта е важна. За да я постигнем, в документа "спецификация" е добавена секция "неформално описание на функциите". Там ще опишем в свободен текст и с разбираеми думи всичко. Моля, който има импулс да пише и се смущава от специализираната терминология, да ползва указаната секция за своят принос.

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нека за начало кажем, че за основа на новият каталог ще бъде ползвана схемата на triangle.bg със съдействието на Огнян Кулев (специални благодарности за което :-), и техническата платформа на продукта Drupal. Това ще включва:

* Каталога;

* Текстовете, които в момента се намират в triangle.bg

Един универсален принцип, който е спазен чрез този подход, е този за икономията на енергия и усилия. Също така и законът всяко ново постижение да почива на предходните постижения, който е един природен закон. Чрез разширяване и надграждане на системата в triangle.bg, ние ще достигнем до това, което желаем. Каталогът ще бъде допълнен със съдържание и с нови функции. Текстовете ще бъдат постепенно актуализирани от работния екип, съгласно препоръките на Издателството.

Тук може словесно да опишем какви функции допълнително (спрямо triangle.bg) намираме за полезни. Техническият екип ще прецени кое може да бъде реализирано на настоящия етап и ще оформи спецификацията. Въпреки факта, че описанието на работните процеси по необходимост притежава специален технически характер, резултатът от работата ще бъде много удобна и разбираема за потребителя система.

Очакваме вашето включване :-)

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добавих следните основни задачи на под-проекта "Каталог":

Да отговаря на въпроса "Какво съдържа Словото"?

* да предоставя информация за Словото в неговата цялост, което да включва:

o каталог на всички беседи

o текстовете и илюстрациите на всички беседи

Да отговаря на въпроса "Къде мога да намеря дадена беседа?"

o каталог на всички книжни издания и CD, съдържащи беседи (става въпрос за цели беседи)

o каталог на всички издания в Мрежата електронен вид

o да поддържа връзки между каталога на беседи и каталога за носители (книги, CD, сайтове...), които да насочват потребителя към различните издания - книжни издания или Интернет- източници

Да отговаря на въпроса "Къде се говори за дадена тема?"

o да включва функции за филтриране, сортиране

o да поддържа пълнотекстово търсене

o да позволява индексиране на съдържанието по теми

Имам усещането, че познатите неща тръгнаха отлично. На новите им е нужно малко време и усилия от наша страна, за да узреят. Подреждането на задачите по приоритети може да помогне много в това отношение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Понеже краят на 2008 година вече приближава, ще представя кратък отчет за това какво е направено по Каталога до този момент.

На 11.12.2008 беше проведена среща в София, на която участвахме: Аз (Васко), Огнян Кулев и Васил Назъров. Целта и беше да обсъдим техническата реализация на Каталога и да организираме реалното започване на техническите дейности по него. Протокол от срещата можете да прочетете в прикачения файл. Направените изводи в резюме бяха следните:

1) Потвърди се оформеното убеждение да ползваме платформата на Dupal за целите на каталога. Мотивите - този продукт притежава цялата нужна функционалност и гъвкавост, за да бъде реализирано - сега и в бъдеще - всичко, от което потенциално се нуждаем.

2) Необходим е самостоятелен хостинг - собственост на Издателство Бяло Братство, на който Drupal и "върху" него самият Каталог да работи реално. Огнян предложи домейна "beinsadouno.info" за тази цел. Тази система ще наричаме "Работна" - в нея ще се работи по попълване данните на каталога. Към момента е все още на етап "планиране". Готов съм да съдействам относно закупуване на хостинг и инсталиране на Друпал там.

3) Необходима ни е и тестова система, за целите на техническото изграждане на каталога. Тестовата система вече е налице: vvtest.m-gate.info. Осигурил съм хостинг и инсталация на Друпал. За момента съдържанието на системата там не е представително; крайният резултат ще бъде много по-различен.

4) Огнян Кулев има готовност да помогне значително за изграждането на Каталога върху Друпал. За начало това може да стане в тестовата система, след което да се пренесе и в работната. Тази схема ще бъде ползвана и в бъдеще, с цел увеличаване надеждността на работната система и даване на пълна свобода на техническия екип при работа.

5) Очакваме мнението на координационното звено на нашият проект (Донка, Хирон, Иво също, и други...) относно направените в протокола предложения. Протоколът от срещата беше изпратен до тях на 12.12.2008.

Засега още не разполагаме със становище от страна на координаторите. Огнян междувременно изяви готовността си да започне техническата реализация. Помолих го за момента да я отложи. Техническият екип ще остане в готовност и догодина:)

Нека си пожелаем задружна работа, много вдъхновение и успехи през новата 2009 година! Весели празници и най-добри пожелания от мен :sorcerer:

Project_Katalog_meeting_Minutes.doc

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Зара_

По принцип мога да участвам в техническата реализация, и по-точно в изграждането на блоковете, качването на беседите... Самата поддръжка на Drupal, инсталациите и обновяванията, естествено, е най-добре да се правят от технически по-грамотните от мен :D

Редактирано от Зара_

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Зара, всяко съдействие е добре дошло :) Ще получиш на ЛС указания и данни за достъпа.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

×