Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Благост

Сезоните

Recommended Posts

Сезоните!!! Ритмите на Вселената е по обширната тема , но ще започна със СЕЗОНИТЕ , четирите равноденствени точки и НИЕ в Пътя към Съвършенството!

Остават три дена до идването на пролетта през тази година - неделя 20 март в 14.33... казват ...астрономическата...

Приятели, имам импулс да споделя с вас някои въпроси , размишления, преживявания и опитности по темата , и ще започна с Пролетта - знаем ли защо и откога Първа Пролет се празнува на 22 март, как да бъдем в хармония с ритмите на сезоните, кое е същественото познание за всички и всеки и разбира се практиката/ приложението( индивидуално и в хармонични групи).

"Докато си в ПРОЛЕТТА на Живота, ставай и мисли - служи на главата си.

Докато си в ЛЯТОТО на Живота, работи и жъни - служи на краката си.

В ЕСЕНТА на Живота, събирай Плодовете, сей Доброто - служи на сърцето си.

В ЗИМАТА на Живота, почивай и всичко изправяй!!!" Беинса Дуно

Любов + Светлина + Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добро здраве + Добри постижения за всички!

Продължавам темата:

Знаем, че Еклиптиката е видимия път на Слънцето за време от една година. Ние я свързваме с екватора на Земята, който проектираме в пространството на нашата планета. Двата кръга се пресичат в две точки. Едната точка е Пролетното равноденствие - точката, където Слънцето застава на 20 - 21 март, другата - Есенното равноденствие, където Слънцето застава около 22 - 23 септември.

В настоящия момент от еволюцията пролетната равноденствена точка се премества за 2160 г. в следващия знак. Поради процесията на оста на Земята точката на Пролетното равно денствие се измества напред по Зодиака. Движението напред на точката на Пролетното равноден ствие използваме като основа за различаване на епохите, на цивилизациите на човечеството.

В лекциите на Р.Щайнер и в неговите книги често четем израза: сега в епохата на Риби и ще дойде епохата на Водолей. Епохата на Риби е предшествана от епохата на Овен и т.н.

Процесията на Пролетната равноденствена точка е основа на всичко това. Тя прави цял кръг през зодиака за 12 х 2160 г. За всяка спирала са необходими 25 000 години плюс 2160г. Колкото по-назад отиваме, толкова повече времето се ускорява и се сгъстява в еволюционно отношение: може да стане 5 х 25 000 + 2160г или 4 х 25 000 + 2160т. Пълният цикъл на завъртане на Полярната година е 12 х 2160 г. Оста, през която се разпределя Зодиака (Алдебаран 15° в Телец и Антарес 15° в Скорпион) минава веднъж през целия Зодиака лен кръг приблизително за 25 000 г.

По този начин човек еволюира до Човек - Глава и се отделят всички животински видове, с които имаме родство. Затова Зодиакът е животински. Ще стане човешки, когато Скорпиона се превърне в Орел, а половите сили се трансформират мисловни.

В древна Гърция точката на пролетното равноденствие се е намирала в Овен и тогава двете системи са съвпадали.

Всяка културна епоха трае около 2160 г.

Една от формите, чрез които действа Злото е да ускорява или забавя културните епохи. Всяка културна епоха се разделя на три части:Възникваща, Процъфтяваща, Отшумяваща.

С промяната на точката на Пролетното равноденствие се променя културната епоха.

"Въведение в медицинската астрология"

Д-р Теменуга Станева – Кьопке

Любов + Светлина + Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, приятели!

Наближава лятното слънцестоене.Слънцето ще стои ( изгрява 11 дена по едно и също време) до деня на същинското ЛС и след това ще залязва също определен брой дни по едно и също време.

Ангелската  сила на сезоните

Целият живот е йерархичен. Човечеството често не го осъзнава поради късогледото си виждане на живота.

"Дух Господен е върху Мене, затова ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония,които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените и да проповядвам благоприятната Господня година." (Лук. 4:18-19)

Помощници на Христос в това и във всички други дела са онези небесни същества на светлината, известни като  ангелската йерархия.

Този възглед за живота с всяка година става все по-широк и онези, които искат да ускорят израстване то и еволюцията си, трябва да поемат отговорност за разширяване на осъзнаването от индивидуалните ритми на живота към вселенските. Това изисква, по-голямо разбиране и работа с онези жизнени форми и  енергии, които се простират далеч отвъд самото човечество.

Както знаем, Христовите тайнства включват познаването на Христос като Планетарен Логос, съживяващ и докосващ човечеството с ритмичните цикли на сезоните. Христос влияе върху човечеството, работейки отвътре, но има помощници, които действат "отвън".

Като велик Слънчев Архангел, Христос получава подкрепа от други в йерархията. Четирима от тях служат като господари на четирите сезона. Те помагат на Христос през всеки сезон, така че енергията да бъде оползотворена от човечеството по най- добрия начин.

Има и други в космическата йерархия, които също помагат на човечеството. Те го правят в съответствие с ритмите на сезоните и с ритмите на месеците, т.е. в съответствие със законите за полярността - балансиране на мъжкото й женско начало - духовната същност на Христовите тайнства. Тяхната дейност е започнала откакто човечеството за първи път е населило Земята;

За съжаление, малко са тези, които осъзнават функцията им. Дейността им е била разкривана пред учениците в тайните школи на много общества, но обикновените хора не можели да я определят или от суеверие й преписвали различни особености.

Влиянието на тези небесни същества пораснало с появата на християнството. Тъй като работата на Христос била тясно свързана със Земята, чувствителността на човешкия род към службата на ангелската йерархия се изострила.

Годишен цикъл на енергиите в тялото

Според всички древни учения мъжките и женските енергии съществуват във всеки от нас. Задачата на духовния ученик е била да се научи да ги балансира и да ги изявява съзидателно в условията на живота си. Според ранните алхимици истинско просветление и постигане на цялостност би се осъществило от съюзяването на Слънцето и Луната, а това значи от съюза на мъжките и женските енергии. От една страна, това би могло да се разбира като съюз на подсъзнателно и съзнателно. От друга страна то е свързването на центровете на светлината вътре в тялото - чакрите - и по-специално тези на хипофизата (челната) и епифизата (теменната). В тези две скъпоценности на короната се извършва божествената работа!

ЕСЕН – пречистване и подготовка

ЗИМА - зараждане на женските енергии

ПРОЛЕТ - изява на мъжките енергии

ЛЯТО - обединяване на мъжкото и женското

Лятното слънцестоене е най-високата точка в "Годината на душата".

За кратко време всичките четири нива на живота - духовно, ментално, астрално и етерно - са изравнени с физическото. Поради.това съществува по-пряк приток на духовна енергия, достъпна за нас във физичното. Това е време, което дава възможност да завършим една фаза в духовното си израстване. Време, когато отделността може да отстъпи пред единството във всички области на живота ни.Лятното слънцестоене е време, когато природните сили стигат върха на годишния си цикъл и Христовата енергия насочва благоприятното им влияние върху живота ни. Основният смисъл е трансформация и претворяване, което открива пътя за по-голяма духовност. Достъпните ни по това време енергии благоприятстват комуникацията ни с нашите ангелски братя и тя става много по-лесна и по-задушевна.Това е времето на съчетаване на мъжкото и женското в нас за по-голяма изява и висше раждане. Глифът на знака на Рак дава проникновение за езотеричното значение на това съчетаване. Зимата е време на стимулиране на женското в нас, а пролетта е време на мъжкото. Лятото свързва двете, за да дадат живот на Божественото дете, живеещо във всеки от нас.

Ако оползотворим тези ритми, това е времето за постигане на нова форма на жизнена изява.

Това е времето на Тайния брак - свързването на мъжкото и женското, свързване на епифизата и хипофизата (теменна и челна чакри) - за да се отворим за ново осъзнаване на истинската си същност.

Ако добре ги разберем и достигнем, тези природни импулси ще стимулират просветлението в значителна степен.

Есента освобождава силите на пречистването и подготовката, а зимата - силите на любовта - Женското начало.

Пролетта освобождава силата на волята -мъжката сила, а лятото - "Силата на светлината"! Това е време на Вътрешната светлина, появяваща се само при обновяване на мисълта. Светлината носи красота и проникновение, които са основния смисъл на лятото.

Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Радвам се, че темата привлече вниманието ти. Всички отчасти знаем и отчасти тълкуваме...

Атомната структура на целия живот се повлиява от всяка смяна на сезоните.

Това раздвижване се отразява в условията на живот на всеки човек като създава уникални възможности на личността за растеж, изява и промяна. Комуникацията с други същества и измерения става много по-лесна и много по-обширна! Да знаем коя енергия действа през всеки сезон (и как тя се проявява в земната среда е "първата стъпка към това, да се научим да ги насочваме и да проявяваме ефекта им по-динамично в нашия живот.

Животът на всеки мъж и на всяка жена съответства на сезоните и е отразен чрез тях.

Зимата е времето на светото раждане.Пролетта е младостта на изявяването. Лятото е зрелостта, а есента е време за жътва и равносметка. Това е времето за смяна на старото с ново.

Египет е първоизточник на съвременното западно тайно учение и за значението на сезоните в Христовите тайнства. Според Библията Давид прекарал известно време в Египет, докато бягал от Саул. Йосиф бил продаден като роб в Египет и постигнал огромна слава. Мойсей учил в Хелиополис, градът на Слънцето. В египетския живот святостта на сезоните била на голяма почит. Тя се връщала периодично с движението на Земята около Слънцето при едногодишната обиколка. Благодарение на гръцките и езотеричните еврейски учения, повлияни от Египет, все още имаме възможност да разберем приложението на Христовите тайнства в тези свещени моменти.

Енергиите по това време стимулират самоанализа и вдъхновяват за постигането на по-голяма дълбочина в медитацията. Всеки, който иска да успее в медитацията и в работата със сънищата или среща трудности в това отношение, не би могъл да избере по-добро време за полагане на усилия в тази област.

Това е време, в което вратите се отварят за приближаване до ангелската йерархия. Време, в което вселенските и Христовите енергии улесняват просветлението, прошката и забравянето на дребни ядове и на големи неправди, време за ново начало.

В хода на годината мъжката енергия протича през тялото, правейки годишна обиколка, твърде подобна на пътя на Слънцето по небето. Движейки се в тялото, тя активира и стимулира други енергийни центрове и потоци, в съответствие с различните сезони.

Епифизата е седалище на мъжката енергия на човека. В езотеричното учение е известна като Слънчево семе. Тя е активната част на енергийната ни система, особено когато божествените ни дарби трябва да бъдат изявени във физическия свят. За преживяването и изявата на пълната й сила човек трябва да бъде достатъчно посветен и одухотворен - и достатъчно мъдър, за да знае как да я активизира и използва. '

Но в нас има и женски енергии. И те, както мъжките енергии, правят кръговрат през тялото. Женските енергии не следват хода на Слънцето, а по-скоро на Луната.

Всяка фаза на Луната предизвиква смяна и движение на женските енергии в човека. Тази женска енергия се обновява всеки месец, но в хода на една година тя може да се увеличи чрез различни практики и да влее динамична сила и мощ на всички нива в живота на човек.

Седалище на женските енергии е хипофизата. Нейният кръговрат отразява пътя на Луната около Земята и през дванадесетте астрологични знака. При новолуние женската енергия се намира в дома си, в хипофизата (челната чакра). При първата четвъртина след новолунието, тя се предвижва към гърлената чакра, стимулирайки този център за по-висша изява.

По време на пълнолуние женската енергия стига Центъра ни на възпроизводство (основна или сакрална чакра). Това е критичен момент. Тогава се освобождава огромно количество енергия в системата на човек. Ако не бъде осъзната, тази лунарна семенна сила може лесно да бъде разпиляна и изгубена поради погрешно използване на енергиите. Чрез правилна медитация тя би могла да се запази и до края на месеца отново да се издигне до хипофизата. Ако се прави това в хода на годината, се натрупва огромно количество енергия, която след това би могло да се използва за големи алхимични промени.В последната четвъртина след пълнолунието женската енергия, която се е активизирала от контакта си с долния център, е изтеглена обратно към гърлената чакра. А след това, по време на новолуние, тя отново стига до дома си в хипофизата.

Много древни традиции и общества са използвали лятното слънцестоене за свързване на мъжкото и женското начало. Женските енергии, натрупани в предходната година, са свързани с мъжките от същата година. Чрез специални медитационни техники енергиите се свързват в точката на третия вентрикул на мозъка, мостът между епифизата и хипофизата. Формира се един дъговиден мост, което разгръща пълно духовно съзнание и просветление.

Това е точката на висшата ясла, на висшето раждане. Мъжките и женските енергии - чрез епифизата и хипофизата - са родители в единението си, което създава нов живот за човека - физически и духовно. Божественото Христово дете в нас е родено.

Това  е време на годината, в което да свържем нашата воля с Христовата сила в Земята и върху нея, както и с всички, които са съзвучни с нея.

Това време на годината е свързано също и с Възнесението в Христовите тайнства. Възнесението обаче не е възнасяне на Христос в небесата далеч от Земята. То е разширяване и активизиране на цялата Христова етерна енергия, за да се помогне на всички -хора на Земята да хвърлят мост към духовното царство. Окултното значение на Възнесението е импулсът  на свобода, изпълващ цялата енергийна система за човека, който се съгласува и синхронизира с него. Това разкъсва връзките на зависимост. Осъществява се обединение на ново, по-високо духовно ниво. От времето на Възнесението Христовата енергия изпълва Земята и се простира до духовните царства, като ги прави завинаги достъпни за човечеството. Това е и смисълът на фразата: "Аз съм в Отца, и Той в мен и Аз във вас."

Физическото, етерното, астралното, менталното и духовното ниво се синхронизират магнитно три дни преди лятното слънцестоене и в самия ден. Физическите и фините тела на човечеството също влизат в съзвучие по това време. Хората, които работят с тези енергии, може да установят нова и по-стабилна съгласуваност, а това ще разкрие възможност за дори по-голям растеж през следващата Година на Душата.

За онези, които станат съзвучни с ритмите на сезоните и на Христовите тайнства, лятното слънцестоене може да разкрие време за постигането на много неща:

1. То пробужда голям  духовен импулс и може да стимулира развитието на съзнателно етерно проникновение за вътрешните нива.

2. Пробужда; се голяма сила за преобразяване на нисшето.

3. Възникват големи възможности за свързване с другите, които са включени в Христовите тайнства.

4. Ще се появят възможности за създаване на хармония и обединение в различни области на живота ви.

5. Може да бъде разкрит пътят, който води до по-висше "извисяване" на вашите способности през.предстоящата година.

6. Разкриват се по-големи възможности за връзка и за "работа с Природното царство и с онези същества, които работят за това с човечеството. В нощта на лятното слънцестоене годишната работа на природните духове е завършена. Това е време, в което се отваря “Царството на Природните духове” за онези, които са готови да го видят.

7. Това време освобождава енергии, които създават възможности за доверие, сила и надежда.

8. То създава възможности за балансиране на  всички елементи на Земята и на физическото тяло.

9. Свещеният Интервал (три дни преди ЛС и самия ден) е мощно време за пречистване и синхронизация. То  може да се използва за пречистване от отрицателни навици и мисли, така че да не се повтарят същите грешки.

10. Осъществява  се всеобщо разширение на способностите и на интуитивните енергии.

11. Може да възникне възможност за призоваване на по-голяма енергия във вашите чакри и за използването им по по-пряк начин.

12. Това е идеално време за обновяване на ума и за синхронизиране с най – висшите царства чрез сливането на теменната и челната чакри – мъжките и женските сили. Накрая  това ще пробуди възможността да станете канал на Светлината.

"Окултният Христос " - Тед Андрюс изд.Аратрон, 1999г

Има дадени и медитации за всеки един сезон.

Изгревите на Слънцето са винаги много важни.

Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодарности и от мен! Темата е важна , непозната ми е и като че ли трудничка.

Докато търсим книгата нали ще постнеш медитацията , Благост ?

Светлина+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тук взе да става интересно .....

Само лекичко ще поправя Благост .

...Има само две равноденствия - не четири и две слънцестоения . Просто е бързала да пише ... :D

Ама много съм ги "борил " тези равноденствия и слънцестоения и няма по-по-точно от християнските пости . Подготвят те изключително точно за .... " посрещането " ... :D

Цялата Библия се " завърта " около Православния календар и тези четири точки . Можете да го "усуквате " както си искате ..... все си е тази . Който не вярва да провери .... ако има време за губене или .... учене - според информираноста ки .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей, обични ми Иване! Радвам се , че се включи по темата и че си ги "борил" и преборил...четирите точки....и за християнските пости си е така...абсолятно винаги съвпадат с най - важните моменти от ритмите на Вселената. Живият Христос е важно да е в нас!

Сега за въртенето на Библията около православния календар...хе хе ...мисля си че въртенето е обратното...православният календарът се върти около Библията и понякога много неудачно...но това е друг въпрос.

Четирите точки са си четирите точки - другото...отчасти знаем-отчасти тълкуваме...ще се светнем все някога..

Само лекичко ще поправя Благост .

...Има само две равноденствия - не четири и две слънцестоения . Просто е бързала да пише ...

И да се върна на "боренето" и "броенето"...никак не съм сбъркала..брой отново и ще разбереш.

Иначе...интересно ми е когато ме "поправят"/оперирам си Его-то..така че благодаря ....да..за бързанетооо ех...времето все не стига...

Утре е Възнесение Господне/Спасовден.... три дена и половина... след Новолунието!

Прав си за подготвянето за "посрещането".

Благодаря ти!

Упованието ни е Отец!Прибежището ни е Син!Покров ни е Дух Свети!

Света Тройце - слава Тебе!

Не ние , а ХРИСТОС в нас и спасението на Земята! Амин

Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Миии.... човещинка , к`во сега ? - Пообъркал съм малко посоките .

За мене Библията и Православния налевдар са едно и също нещо. Само където Библията е по-разширен вариант на календара Но благодаря за поправката !!! И аз човек , и аз бързах.... !!! :D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тази медитация/упражнение се изпълнява три дни преди ЛС и в нощта на ЛС.

Може периодично да се повтаря през лятото.

Може да има пита и бира/хляб и вино или някоя друга комбинация на Причастието – физическо участие и основа за духовните енергии, които се призовават с това упражнение. Създайте атмосфера/състояние на честване – осъзнато вътрешно и спокойно външно.Може сам , с хармонична група или с партньор от другия пол(трябва да сте сигурни. Че имате добра връзка с този човек).Може да е навън , т.к.ЛС е връхната точка в годишния цикъл на природните сили.Почти винаги има пълнолуние или новолуние в дните около слънцестоенето.

Лятно слънцестоене

Отпуснете се и дишайте дълбоко свежия въздух на лятната нощ.

Докато се отпускате все повече и повече, оставете очите ви да се затворят.

Почувствайте как топлата прегръдка на лятото ви успокоява и закриля.

Усетете и си представете как  се издигате в лятното нощно небе и как леко бивате занесени до върха на висока планина, която ви е позната.

Оставете се леко да се спуснете пред прекрасния Храм, представяйки си, че се връщате у дома.

То е като семейна среща или сватба, която сплотява всички.

Застанали пред вратите на храма, вие виждате дърветата от двете страни все така зелени.Изминалите години са били години на растеж и вече можете да видите къде в бъдещето ще трябва да бъдат окастрени.тези мисли бързо изчезват, когато поглеждате към нощното небе.То е пълно с тъмносини и пурпурни сенки.Вижда се само едно съзведие и една звезда от него ярко блести.макар че не можете да разберете кое е това съзведие, все пак знаете, че тази звезда е Сириус.Египтяните са и дали това име за съединението на Изида и Озирис.

Вратата на Вътрешния храм се отваря и вие насочвате вниманието си натам.Прекрачвате през вратата и ви се струва, че храмът е много по- голям, отколкото си го спомняте.Изненадани сте, когата виждате, че сте облечени в бяла роба, избродирана с изумруден бръшлян и гроздове по края си.На кръста робата е  привързана със сребърен колан с катарама, върху която е гравиран символът на знака Рак.

Влизате вътре в Храма и се оглеждате наоколо.На тавана има прозорец във формата на равнораменен кръст,който отваря Храма към небесата.Можете да съзрете как една далечна звезда свети през него.Светлината и се лее върху пода на храма под формата на кръст.Около храма са насядали мъже и жени на различна възраст и от всички раси на планетата.Това са Учителите на древната мъдрост.Зад тях са седнали онези,които като вас са тръгнали по пътя на себепознанието.Уриел пристъпва и ви посочва вашето място.

Щом заемете мястото си, вниманието ви се насочва към олтара в центъра.Пред него е застанал Висшият свещенник.Облечен е с тъмносиня роба и косата му е посребрена.Чувате да се произнася тихо името ви и усещате,че Висшият свещеник е приковал погледа си върху вас– приемайки ви, както е направил и с всички останали от присъстващите.Вглеждате се внимателно в очите му.Те са по- стари от времето и са изпълнени с гордост, болка, любов и отчаяние.Това е Мелхиседек, Принцът на Мира.

Той се обръща към олтара, взема Златния потир и го издига високо над главата си.Произнася една дума, която е непозната за вас, но все пак докосва сърцето ви.В четирите посоки се появяват големи колони от светлина. На изток,издигащата се колона от синьо и златно се оформя във фигурата на Архангел Рафаел.

На запад колоната от изумрудено зелено се издига и заблестява като фигурата на Архангел Габриел.

На юг колона от блестящо червено оформя фигурата на Архангел Михаел.

И накрая на север заблестява кристално бяла колона и пред вас е Архангел Уриел.

Храмът се изпълва с музика.От звездата се спуска поток светлина, благославяща Потира.Лек повей на вятър преминава през храма и вие усещате, че никога не сте се чувствали така живи, както в този миг.Не сте знаели никога, че в небесата има такава музика, но сега тя ви изпълва.Храмът се изпълва със звуците и  и вие сте покорени, погълнати от тях.

Те сякаш ви прераждат…

И после настъпва тишина.Осъзнавайки отново храмовата церемония, вие се виждате как в етерна форма  стоите пред Висшия свещеник…

И тогава извън вас/до вас  пристъпва другата ви  половина.

За всяко мъжко има и женско и за всяко женско има и мъжко.Те живеят във всеки  от нас.

Уриел пристъпва напред и Мелхиседек се отдръпва.

Вие виждате как Уриел взема ръката на вашето Женско и я поставя в ръката на вашето Мъжко.

Уриел задържа двете вплетени ръце и прошепва над тях, свързвайки ги заедно завинаги.

Вие гледате как мъжката и женската половина се обръщат една към друга и се прегръщат.

Двете форми сякаш се преливат една в друга, съединявайки се, променяйки се, спираловидно извивайки се, докато станат една – единствена фигура, съдържаща същността и на двете.

В обгръщащата ги светлина едва долавяте знака на Рак.

Потръпвате и усещате това единение на двете същности още веднъж в себе си.

Мелхиседек пристъпва напред, налива вино в Златния потир и разчупва пред олтара хляба за всички присъстващи.Когато хлябът е раздаден, от вкуса му разбирате,че вече никога няма да ви липсва напътствие, давано ви с любов.А когато виното е благословено и минава през всички ви, вкусът му изпълва ума ви с мисълта, че в любовта няма деление на вяра!

Това е част от Висшите тайнства, които досега сте виждали като през було.Усещате леко докосване по рамото.

Време е да си вървите.Още не сте готови за останалото.

Уриел ви завежда до вратата и до колоните – близнаци, образувани от дърветата.Изпълнени сте с чувство за мир.

Уриел се приближава, прегръща ви и нежно ви целува по главата.Целувката му ви изпълва с невъобразима радост.Леко се отдръпвате със сърцето и ума си, не смеейки да се докоснете до това прекрасно същество, и усещате нова сила в себе си.

За миг тези чувства са така силни, че сякаш не бихте могли да ги понесете, но в следващите секунди усещата единение с това велико същество на светлината и разбирате, че вашият живот никога няма вече да бъде същият…

Вратата на Вътрешния храм се затваря, но вие знаете, че тя никога вече няма да бъде заключена за вас.

Знаете, че това завинаги ще бъде част от всички аспекти на живота ви, като го запазите живо.

Спокойно и хармонично упражняване....дааа и без престараване, силно ритуализиране/ентусиазиране и пренапрягане.

Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, приятели!

Кратко доуточнение: Архангелите на сезоните са както следва:

Есен - Архангел Михаил

Зима - Архангел Гавраил

Пролет - Архангел Рафаил

Лято - Архангел Уриил

Някъде из форума има писано доста за йерархиите - за търсещите задълбочено Истината!

Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря на "Благост" за ценното споделяне/инфо :) :)

Снощи (т.е. за мен - сега) бе пълнолуние и ЛС.

Пълноценност и истина желая на всички.

:):yinyang:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ПП: едно чисто екзотерично споделяне от мен: скоро четох научнопопулярна статия, че прецесията е породена ... знаети ли от какво? от приливната вълна на последния потоп...

все пак не знам дали е 100% достоверен факт (не съм навътре в геологията).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте, приятели - порталци!

Благодаря ви за отношението към темата и за въпросите по мейла и ЛС - при повече време ще отговоря и за Мелхиседек и за причастяването и т.н. -темата за “сезоните/ времето/ритмите и ние” е действително обширна и важна.

Добре да е дошло поредното ЛЯТО в нашия живот...вече работи активно и Ангелската Йерархия на Лятото (Раци+Лъв+Дева).....затова ми се иска да поздравя РАЦИте от името на Козирозите(чиито представител съм хе хе ), нали Рачетата са сега на дневен ред....по ритмуса...

Между впрочем като “противоположни” знаци Козирог - Рак сме отличен вариант за партньорска двойка при игра на Паневритмията/Слънчевите лъчи/Зодиакалните знаци.

Пишейки това се сещам да вметна , че всъщност Пан-Ев-Ритмията (Висш Космичен Ритъм) също е свързана с темата - ритмите на сезоните..

Паневритмията се играе от Пролетното до Есенното равноденствие.....това е положението, няма случайни работи в разумния живот!

Дааа и още нещо - сега “вървят” пости...до Петровден..който има импулс и възможност...може да се хармонизира...!

Любо, радвам се че си сложил оценка на споделянето/инфото ми,

Благодаря на "Благост" за ценното споделяне/инфо
но не мога да разбера защо мене си ме сложил в кавички..... :1eye: като че ли ми е тясно...държа на свободта на всички нива....

особено след лятното слънцестоене...

Иначе за прецесията и ... потопа..дааа....неведоми са пътищата...не се знае от кой храст какъв заек...от каква хипотеза...каква истина.

Споделеност и Хармония на всички през цялото лято! и разбира се....

Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравейте, приятели!

Изпращаме поредното лято , благословено с добри опитности, добри плодове , добри постижения и изобилна радост.

Наближава поредното есенно равноденствие , в неделя е пълнолунието в Дева. Продължавам с малко информация за ЕСЕНТА.

Есента е времето, когато енергиите въздействат върху човечеството така, че улесняват процеса на пречистване на живота и на засаждане на нови семена и стремежи.Същността на присъстващата сила ни влияе по различен начин през всеки сезон, като създава невидими промени и възможности за онези, които ги осъзнават.Есенният сезон е време за определяне на нови ценности, за вземане на нови решения и за поставяне на нови цели.Той е време за жътва и оценка на това, което е станало през изминалата година, както и време за поставяне на новите цели за идващата година.Това е период, в който въздействащите на цялото човечество енергии са най- подходящи за пречистване на ума и за премахване на това, което би попречило за пълната и най- висша изява на женското начало.Това дава възможност изцяло да бъдат използвани енергиите, които се привеждат в движение през останалата част от годината.

Есента притежава енергията, която помага в пречистването и преобразяването на низшето, така че да  се превъзмогнат пречките и да се подготвят съзидателните ни жизнени сили за възраждане.Това е време за жътва и духовна равносметка.Време за раздяла със старото , за да се подготвим за новото.Време за промяна и за поставяне на началото на промяната.При пълно хармонизиране то създава условия за необходимите промени и нужното пречистване.

Есенният сезон привежда в действие енергия,улесняваща комуникацията с ангелската йерархия, която може да бъде осъществявана в течение на годината.Този сезон създава и възможност за уравновесяване на физическото и духовното.Сънищата ни през него разкриват много неща за критериите и определянето на нашите ценности.През този сезон също така се създават условия за проверка на собствената ни преценка.Това е времето за жътва на посятото в миналото, като в същото време се създават условия за сеитба за следващата жътва.Каквито семена са посети през есента, такива ще са плодовете през следващата есен.

Специфичното влияние на тези енергии в живота на отделния човек се осъществява по различен начин и затова е важно да бъдете колкото се може по- бдителни за събитията в живота си по това време.Тези енергии действат по такъв начин, че през трите дни преди есенното равноденствие и през самия ден етерните тела на всеки биват привлечени отново към физическото.Това дава възможност за лечение, уравновесяване и по – голямо засилване на физическото.

Есента също така отваря етерното царство за по – съзнателно проникване.Това е време за подготовка, така че даровете на женското начало да могат да бъдат възприети по- лесно през зимния сезон, да бъдат отстоявани и изявени чрез нова вибрация на мъжкото през пролетта, а след това да се свържат с мъжкото начало, за да дадат през лятото живот на божественото дете в нас.

Това е време от годината, през което наличните енергии могат да ни помогнат за :

1. Пречистване и преобразуване на низшето.

2. Преодоляване на пречки.

3. Отваряне на вътрешните храмове на осъзнаване.

4. Пречистване на основните жизнени сили на сакралния център.

5. Изчистване и пречистване на сърдечната чакра, мястото на натрупана карма.

6. Хармонизирането ни с ангелското царство.

7. Определяне на това, какво все още трябва да бъде променено, за да се постигне най- голямо израстване през следващата година.

8. По- лесно насочване на вниманието ни от външния към вътрешния свят.

9. Развиване на хармония между законите на любовта и кармата.

10. Нова проверка на душата, необходима за по- висше просветление.

11. Уравновесяване на плътта и духа.

12. Поставяне на началото на претегляне, оценяване, определяне на ценностите и вземане на решения за физическия и духовния ни живот.

13. Подлагане на проверка на оценката.

14. Поява на възможности за жътва на засятото в миналото и засяване на семена за бъдещето.

15. Проявяване на борбата между низшето и висшето, десен и ляв път на развитие.

Знайно е , че движението на звездите и смяната на сезоните отразяват определени енергийни взаимодействия между космическото и физическото и че всеки месец е миниатюрно копие на това, което се случва в хода на една година.

Четирите фази на луната отразяват съответно четирите сезона- постоянно напомняне да се пази жива святостта на сезоните.

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря! :thumbsup2:

Моля кажете кога точно е есенното равноденствие ? :unsure:

Това е време от годината, през което наличните енергии могат да ни помогнат за :

1. Пречистване и преобразуване на низшето.

2. Преодоляване на пречки.

3. Отваряне на вътрешните храмове на осъзнаване.

4. Пречистване на основните жизнени сили на сакралния център.

5. Изчистване и пречистване на сърдечната чакра, мястото на натрупана карма.

6. Хармонизирането ни с ангелското царство.

7. Определяне на това, какво все още трябва да бъде променено, за да се постигне най- голямо израстване през следващата година.

8. По- лесно насочване на вниманието ни от външния към вътрешния свят.

9. Развиване на хармония между законите на любовта и кармата.

10. Нова проверка на душата, необходима за по- висше просветление.

11. Уравновесяване на плътта и духа.

12. Поставяне на началото на претегляне, оценяване, определяне на ценностите и вземане на решения за физическия и духовния ни живот.

13. Подлагане на проверка на оценката.

14. Поява на възможности за жътва на засятото в миналото и засяване на семена за бъдещето.

15. Проявяване на борбата между низшето и висшето, десен и ляв път на развитие.

И отново да попитам: Има ли разлика между 4. и 5. сърцето в сакралния център ли е всъщност? :unsure: Имам и още въпроси, но първо ще пробвам да си отговарям сам.

Благост, радвам се че ръчичките ви харесаха както на мен поздрава - послание.

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравейте, приятели!Здравей, Телемах!

Моля кажете кога точно е есенното равноденствие ?

Есенното равноденствие тази година е на 22 септември в 23 часа 23 минути.

Есента ще бъде с продължителност 89.84 дни, а лятото беше 93,65 дни.

Много дълго човешко време е това - могат да се свършат много полезни неща ...

:hypocrite: Любов+Светлина+Мир+Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравейте ! Отново съм аз с продължение по темата.Малко дългичко е но това е положението. :harhar:

Някой неща отначало са с повечко думи...после думите се разтварят....и се случват добри неща за нашата душа.

      Медитация  по време на есенното  равноденствие

Опитайте се да се отпуснете и да почувствате как бавно се издигате нагоре към небесата.Звездите блестят и изпълват тъмното нощно небе с диамантени искри. В далечината има една звезда Алкиона, която стои отделно от другите.Тя искри с блясък, който трепти и пръска надолу лъчи от светлина.

Докато се носите плавно в небесата, очите ви очертават пътя на светлината от тази голяма звезда надолу до Земята. Там, на върха на висока планина, се издига над Земята един храм. Светлината от звездата очертава четирите колони, които отделят вътрешното от външното. Гледан отвисоко, той прилича по форма на кръст, с по една колона във всяка от четирите посоки на света.

Започвате да усещате как леко слизате и после все така леко се настанявате на меката трева извън този храм. Заставате пред вратата. Гербът, поставен в масивна рамка над нея, е голям огнен меч. Като пристъпите към вратата, мечът заблестява още по- ярко и някакъв звук, който ви кара да потръпнете, изпълва нощта. Потръпва и Земята.Отдръпвате се назад от вратата, а земята от двете и страни се разтваря.

Изведнъж две големи дървета избуяват във всички посоки. Вече не се вижда вратата на храма. Всъщност тя вече е недостъпна. Дърветата продължават да растат встрани.Те са безформени. Извиват се и се преплитат помежду си и пречат на всичко наоколо да расте. Стават все по- големи и по- големи и започват да си пречат и едно на друго...Звукът намалява и настъпва тишина...

Вие стоите пред блокирания път към вратата и не знаете каква трябва да бъде следващата ви стъпка.От тишината идва отговорът...

Между вас и дърветата започва да се стеле мека светлина.Тази мека пастелено червена светлина се увеличава и се превръща в огромна колона от светлина, простираща се от земята до небесата. Усещате лек полъх на вятър.

Колоната затрептява, отдръпва се и пред вас се появява едно прекрасно същество с огромна сила и светлина - Архангел Михаил.

Очите му са стоманени и строги. Облечен в дрехи с цвета на есенни листа, жълтеникави и червени, той завладява вниманието ви.В ръката си държи меч, който е повече светлина, отколкото материя.

Докоснати от енергията на неговата същност, вие не можете да не усетите силата му. Учудвате се как успява да овладява тази сила, а той се усмихва сякаш прочел мислите ви.Той махва с ръка към краката си и пред тях земята се разтваря.Дълбоко вътре можете да видите сърцето на Земята и отвъд него.Там, в дълбините се намира един могъщ и силен дракон от злато и червено.Всеки негов дъх е светлина и енергия на първична сила, вливаща се в целия живот на Земята.Архангел Михаил издига Огнения меч над тази първична енергия.Тя се успокоява и го обгръща, потича през него и от него като благословена сила и Любов към всички.

“Всички ние трябва да се изправим срещу собствените си дракони. Да се изправим пред това, от което най – много се страхуваме.Научим ли се да преобразяваме драконите си, даваме живот на Светлината и на Любовта. Научим ли се да владеем Огнения меч на духовния закон и разграничаването във всеки аспект на живота си, ние придобиваме власт над драконите си, вместо те да ни владеят.”Той отново махва с ръка към краката си и образът изчезва.Поглеждате го и извличате сила от благородните му думи.Той пристъпва към вратата на храма.

“Дървото на живота и Дървото на Знанието са пред всички.Преди човек да влезе във вътрешния храм, дърветата трябва да бъдат окастрени, подредени.Както храстът се окастря наесен, за да порасне през пролетта по- зелен и по- плодороден, така и животът ти трябва да бъде  подкастрен. Погледни заплетените клони на тези дървета и виж какво трябва да бъде окастрено от твоя живот, за да стане плодоносен.”

Взирате се в двете преплетени и изкривени дървета и виждате хора и ситуации, навици, поведение, отношение и познание, които блокират собствения ви растеж.Гледайки двете дървета, виждате всичко, което трябва да направите, за да оправите объркания си живот.Виждате себе си как кастрите клон по клон и подреждате дърветата.Задачата ви се струва огромна, дори непосилна....Отново чувате гласа му:

“Никога не се изправяш пред нещо по- голямо от това, с което можеш да се справиш.”

Тихите думи ви изтръгват от унеса и ви изпълват със смелост.“А сега погледни пак.”

И вие отново поглеждате дърветата.Те вече не са преплетени и объркани.

Сега са подредени, разцъфнали и зелени.Това е цъфтеж, който дава надежда за бъдещи плодове.Вече нищо не препречва вратите на вътрешния храм.Те бавно се разтварят и вие сте обгърнати от златна светлина и песнопения.Виждате олтар, върху който им а равнораменен кръст.В средата на кръста е поставена голяма бяла роза.Тя е облята от светлина и това ви напомня за звездата и лъча от светлината и, който ви доведе до този храм.Пред олтара стои прекрасно същество в блестящи лъчи от синя и златна светлина.Усещайки вашето присъствие то се обръща и бавно повдига една Златна Чаша – Граалът на Живота – с тиха молитва към небесата.Вратата на храма бавно се затваря и вие оставате сами с радостта от спомена, запечатал се в сърцето ви.Пред вас е Архангел Михаил, нежен и любящ.

“Със сила всички трябва да се приготвим, за да можем да влезем във вътрешните храмове на тайнствата на Божественото.Имало е време, когато всеки сам е трябвало да го достигне, но това време е отминало.Днес тези, които отварят сърцата си, ще бъдат водени и ще получат сила от много места.”

Той вдига Огнения си меч и с върха му леко докосва гърдите ви. Затваря очи и произнася една дума, едновременно чужда и позната. Вие чувствате как сърцето ви се обгаря от светлината на Огнения меч.Поглеждате гърдите си и виждате в центъра на сърцето си как блести собствения ви Меч на Истината.

“Когато докоснеш сърцето и си представиш в него Огнения меч, аз ще дойда.Защото когато се пробудиш за Христос в себе си и се научиш да го изявяваш навън, ти ставаш Син или Дъщеря на Огнения меч.”

Мечът му ослепително заблестява и светлината му ви обгръща, а после изчезва.Тогава разбирате, че сте сами вън от Храма, но чувствате топлината на Огнения меч жива в сърцето си.Поглеждате към небето и виждате звездата(Алкиона), която ви доведе дотук.И докато я гледате започвате да усещате как отново плавно се издигате в небесата, запазили своето преживяване , спомена и призованата енергия на пречистване и подготовка за влизане в Тайнствата на Вътрешния Храм.

Това упражнение – медитация може да стимулира много положителни неща в нашия живот.

Най – подходящото време за неговото изпълнение е времето на т.н. „свещен интервал” – трите дена преди и в самият ден на равноденствието( или слънцестоенето) и още по добре ако е и в точката на пресичането – зората или здрача, преди заспиване или след събуждане също може. Може разбира се и по всяко удобно за всеки време! Може да бъде правено и когато Слънцето влиза в другите два знака на зодиака, свързани с есенния сезон. (Скорпион и Стрелец)

Знаем, че всеки сезон има свой доминантен енергиен мо¬дел както и че всеки месец от сезона също има свой модел, насочван от ангелите на знаците, принадлежащи към дадения сезон. Тези енергии на ангелската йерархия, които рабо¬тят чрез един основен/кардинален знак от зодиака, помагат на индивида в генерирането на силата на съответния сезон в живота му. Работещите чрез фиксиран/постоянен знак в зодиака му помагат в натрупване на новата енергия, а трези работещи чрез променлив знак на зодиака, се грижат за разпределяне на енергиите на сезона в най-подходящите области на живота ни.

И сега още малко за есентата – сезона за пречистване и подготовка.

Ангелската йерархия, работеща чрез знака Везни, помага в генерирането на по-голяма енергия за пречистване и подготовка.Ангелската йерархия, работеща чрез знака Скорпион, помага на индивида в съсредоточаването на енергиите на пречистване и подготовка, в съответствие с индивидуалните стремежи и цели.Ангелската йерархия, работеща чрез знака Стрелец, помага на индивида за разпределянето на пречистващите и подготвящи енергии в по-обширни области на живота ни.

Благословено приложение желая.Надявам се да ви е полезно.Амин

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравейте, приятели!

Още малко по темата. Малко и от Учителевото Слово.

Какво представляват двете полукълба на земята? Северното полукълбо представлява личния живот на човека, а южното – живот на ближния. Досега слънцето беше при нас, в северното полукълбо. През това време ние се ползвахме от топлината и светлината му, от всички негови блага. То ни остави доста плодове: ябълки, круши, сливи, грозде. Хамбарите ни са пълни с жито. Слънцето ни осигури за зимата; от нас зависи да разпределим правилно благата и да живеем разумно. Слънцето казва: „Изпълних дълга си към вас. Сега отивам в южното полукълбо, там да занеса своите блага. Вие имате какво да ядете, осигурени сте. Хапнете си, попейте си и напролет ще дойда да ви чуя“.
22.09.1941 „От север към юг” съборни беседи „Възможности за щастие” www.beinsaduno.info/books

Учителя нарича 22 септември – Празникът на труда в едноименната беседа, дадена на 22.09.1922 г.

Друга много ключова беседа по темата е „Двете полушария” от томчето „Да им дамъ Живот”съборните беседи през 1936 г.- няма я в нета.

Малко светлинка от нея.

"В изгряването на слънцето се забелязват два важни момента: първият момент е 22 март, когато слънцето минава в северното полушарие.Вторият момент е на 22 септемврий, когато слънцето минава въ южното полушарие.Тези два момента са символи, които изразяват два вида течения на енергии. Енергиите, които протичат въ северното полушарие, имат външен характер. Те символизират мъжа. Под думата”мъжъ” се разбира същество, което работи.Когато слънцето влезе въ южното полушарие което става от 22 септемврий нататък, хората влизат в друго течение на енергии, които съдържат в себе си мекота. Това течение символизира жената. Тогава човек може да се уедини, да се съсредоточи. От 22 септемврий нощите в северното полушарие се увеличават, а дните се намаляват. Тогава външната светлина и топлина се намаляват, а вътрешната се увеличава."

"Следователно, когато светлината на мъжа се увеличава, тъмнината на жената се намалява. Когато светлината на мъжа се намалява, тъмнината на жената се увеличава. Когато жената изпадне в голяма външна тъмнина, тя трябва да прояви своята вътрешна светлина и топлина, т.е. да прояви своята доброта и благородство."

"Сега, когато говоря за жената, аз нямам пред вид външната форма жена, каквато я виждате, но имам предвид разумно същество, което може да роди нещо. Жена или мъж, това е същество, което ражда, както раждат земята и дърветата. Човек, бил той мъж или жена, трябва да мисли, да ражда такива идеи, които могат да повдигнат не само него, но и ближните му. Иначе, човек не може да оправдае своето съществуване на земята."

"Какъв е изразът на любовта? Когато сте влезли в северното полушарие, т.е. когато искате да изразите любов към мъжа, ще му дадете светлина и знание. Когато сте влезли в южното полушарие,т.е. когато искате да изразите любов към жената, ще и дадете топлина, ще я поканите на угощение, ще и дадете подслон. Следователно, външният начин за изразяване на любовта е чрез светлина и знание; вътрешният е чрез топлина и добър прием. Външният израз на любовта представя лятото на живота, когато външната светлина е голяма. Тогава дните са дълги, а нощите –къси. На тази светлина хората учат и добиват знания. Вътрешният израз на любовта представя зимата на живота. Дните се скъсяват, а нощите продължават. Тогава хората влизат в домовете си, запалват печки, отварят лампи и при тази приятна топлина и светлина започват да четат и размишляват. Те се съсредоточават в себе си, понеже няма външна светлина, която да ги разсейва."

"Който иска да изучава мъдростта , да придобива светлина и знание, той трябва да търси външни благоприятни условия. Който иска да изучава любовта, да придобива топлина и мекота, той трябва да се излага на външни неблагоприятни условия, на големи бури и страдания. Който търси любовта, той трябва да има здрав гръбнак, да издържа. Мъжът е силен отвън, а жената - отвътре. Като знаете това, лесно можете да си обясните, защо хората се търсят едни други. Любовта носи топлина, а мъдростта – светлина. Който има светлина в себе си, той търси човек, у когото има топлина.И обратното. Това е необходимо, защото светлината не може да се разбере без топлина, нито топлината – без светлина.

Хората страдат, защото искат да бъдат щастливи едновременно и отвън, и отвътре. Това е възможно само при условия земята да се осветява отвсякъде еднакво. Понеже земята е валчеста, невъзможно е и двете и половини да се осветяват едновременно. Когато на едната половина е ден, на другата половина е нощ. Тази е причината за недоволството на хората.Мъжете са недоволни от положението си, искат да имат благата на жените. И жените са недоволни от положението си, искат да имат благата на мъжете. Нито едното е възможно, нито другото. –  Защо? – защото и мъжът , и жената по неправилен начин търсят онова, което им липсва. Те трябва да се въоръжат с търпение, докато земята се обърне и по естествен начин донесе онова, което им липсва. Жената трябва да отиде при мъжа – той е нейният път;  мъжът пък трябва да отиде при жената."

"С други думи казано: когато умът на човека се развива, има едно състояние; когато сърцето се развива, има друго състояние.Мъжът владее северното полушарие. Жената владее южното полушарие.понякога мъжът воюва с жена си, иска да я владее. Може ли северното полушарие да владее южното? Или южното – северното? ….Не се стремете да се завладявате едни други. Благото иде от Бога, а не от жената или от мъжа. Всеки трябва да бъде на СВОЕТО си МЯСТО  и там да очаква благото, което му се пада. Следователно не е въпросът за завладяване на нещата, а за тяхното РАЗБИРАНЕ."

:thumbsup2: Да бъде Виделина. :thumbsup2:

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

БЛАГОДАРЯ ти Благост, :thumbsup2:

за извадката от беседата "Двете полушария". Дойде като балсам за душата ми и ме накара да се усмихна на днешния ден и на всички около мен!

Повече усмивки желая на всички форумци :D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×