Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Благост

Науката и Учените в Епохата на Водолея

Recommended Posts

:)

Здравейте, приятели!

Какво мислите за новите науки в епохата на Водолея - кои са все пак от значение като по по най...

Аксиологията, Психологията - когнитивна , квантова, социална, религиозна...., Психотерапията и исие терапии - цветотерапия, музикотерапия,арттерапия, Биологията , Химията, Екологията,Физиологията, Астрономията, Социологията....или Тъъъпооологията/ сега май я изродих таз наука  или Космонавтиката, Физиката -квантовата и т.н., Информатиката, Архитектурата, Икономиката , Маркетинга , Мениджмънта, Медицината ...Уебономикса/Уебономиката... 

Здравей Благост,

Чета, препрочитам, но не виждам да си споменала астрологията като наука в епохата на Водолея.

Да не би да не я смяташ за наука? :D

Та тя според мен е най- точната наука и включва всички други в себе си.

Можеш ли да ми посочиш поне една от горепосочените науки, които да не са свързани с астрологията- науката за звездите и влиянието им върху Живота на Земята.

Или пък ще кажеш, че тя е най- старата наука и затова не я споменаваш?

Макар и най- стара, но хората по някакъв начин са я забравили и тепърва трябва да я преоткрият и да започнат да я използват във всички други науки.

Така мисля! :):sorcerer:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Здравей и ти, Таня!

Радвам се, че четеш и препрочиташ, и че разсъждаваш по темата, ала имам усещането, че търсиш под вола – теле :smarty: Въпросите, които задаваш са си направо риторични и леко предизвикващи (така ги усетих) :dancing yes: пък и ти си им отговаряш и то категорично и убедено.

Ще се въздържа да ти посоча „поне една от горепосочените науки” щото не това е целта на занятието. Да живее общуването :thumbsup2:

Та да ти задам и аз един обаче прав и отворен въпрос : какъв е смисъла / целта на всичките ти въпроси ? не ще да е с чисто познавателна цел, защото отговорите са всъщност еднозназначни. Ти си знаеш мотивите за питанките си.

:) Уважавам времето, което си отделила да разсъждаваш и пишеш, затова само ще отбележа, че за високоуважаваната ни АСТРОЛОГИЯ си има голям основен форум в любимия ни портал и там има отличен постинг на Диан Георгиев почти отговор по тази тема и още доста други интересни неща :v: за което благодаря.Вълнува ме например съчетаването на Сатурн и Юпитер :1eye: Отивам да ги съчетавам.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:)

Здравей Благост,

Та да ти задам и аз един обаче прав и отворен въпрос : какъв е смисъла / целта на всичките ти въпроси ? не ще да е с чисто познавателна цел, защото отговорите са всъщност еднозназначни. Ти си знаеш мотивите за питанките си.

Уважавам времето, което си отделила да разсъждаваш и пишеш, затова само ще отбележа, че за високоуважаваната ни АСТРОЛОГИЯ си има голям основен форум в любимия ни портал и там има отличен постинг на Диан Георгиев почти отговор по тази тема и още доста други интересни неща  за което благодаря.Вълнува ме например съчетаването на Сатурн и Юпитер

Почувствах се малко обидена заради пренебрегването на Астрологията като наука, та затова ти писах... :D

Действително в Астрофорума има много хубави неща, които могат да се прочетат и да бъдат полезни на много от четящите.

Та постинга ми го приеми като един трик за насочване на четящите към темата Астрология и към Астрофорума.

А за съчетаването на Сатурн и Юпитер ще ти отговоря така: и двете са много силни и полезни планети - едната ни зарежда с Ин ,а другата с Ян енергия. Едната без другата не могат. И двете са необходими за достигането на състоянието Ден- Христовото състояние. Можем да ги свържем и с Дървото на Живота- Сатурн - корените и стеблото, а Юпитер - клоните и листата.

Ако корените и стеблото на дървото са стабилни, то и клоните и листата ще се развиват добре и тогава ще се раждат добри плодове. :thumbsup2:

Поздрави,Благост - блага душо, :sorcerer:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Добри постижения на всички!

:v: Интелигентна Енергия – Европа ( Intelligent Energy - Europe IEE ) Програма на ЕС

Краен срок: за проекти COOPENER: 28 февруари 2006 г.; за проекти Тип 3: 28 април 2006 г.

Програмата е структурирана в 4 области:

1. “SAVE” - подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергията; приоритети: Умножаване успеха в сградите, Социални домове; Иновативни подходи в индустрията; Енергоефективно оборудване и продукти.

2. “ALTENER” - подкрепа за нови и възобновяеми източници на енергия за централизирано и децентрализирано производство на електричество и топлина и тяхната интеграция в местни системи за околна среда и енергийни системи, вкл. подготовка на законови промени и тяхното прилагане; приоритети: RES-Електричество; RES-Топлина; RES приложения от малък мащаб; ALTENER/STEER - приоритети: алтернативни превозни средства.

3. “STEER” - подкрепа за инициативи, отнасящи се до всички аспекти на транспорта (енергийни аспекти, диверсификация на горивата, развитие на възобновяеми източници, подготовка на законодателни промени и тяхното прилагане), приоритет: политики за енергийна ефективност в транспорта.

4. “COOPENER” - подкрепа за възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност в развиващите се страни; приоритети: Енергийни политики, законодателна рамка и пазар, позволяващи намаляване на бедността; Укрепване на местната експертиза в областта на енергетиката.

Проекти (Тип 1: Общи прoекти) - SAVE, ALTENER, STEER - 31 януари 2006 г., поне 3 независими организации от 3 участващи държави - до 50% от допустимите разходи

Проекти (Тип 1) - COOPENER - 28 февруари 2006 г., поне 2 независими организации от 2 участващи държави - до 50% от допустимите разходи. Ще бъдат подкрепени около 100 проекта.

Енергийни агенции (Тип 2: Подкрепа за създаване на нови местни или регионални агенции за управление) - 31 януари 2006 г., поне 2 местни или регионални власти от 2 участващи страни - до 50% от допустимите разходи. Ще бъдат подкрепени около 25 проекта.

Събития (Тип 3) - 28 април 2006 г., една или повече организации от участващите страни, до 50% от допустимите разходи, но не повече от 40 000 евро. Ще бъдат подкрепени около 25 проекта.

За повече информация:

Светла Размова

razmova@doe.bg

Милена Цолева

mtsoleva@doe.bg

Министерство на икономиката и енергетиката

тел.: 02 980 0110

факс: 02 980 12 44

Информация ще намерите и в Европортал http:// www.evroportal.bg

:v: Годишен конкурс на ЕкоЕнергия ‘ 2006

Краен срок: 25 март 2006 г.

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия обявява поредния си годишен конкурс на тема: Дейности на общините в изпълнение на задълженията им, произтичащи от Закона за енергийната ефективност. В конкурса могат да участват всички общини в България, като представят накратко своите дейности по изпълнението на изискванията на Закона за енергийната ефективност за периода 2004 - 2005 г. Информацията трябва да бъде в свободен текст до четири печатни страници и да дава кратки отговори на следните въпроси: Каква е степента на разработване, актуализиране и изпълнение на програмата за енергийна ефективност? Какви количествени задължения са заложени в програмата за енергийна ефективност? Обучени ли са общински ръководители и специалисти за подготовка на програмите за енергийна ефективност? Създадено ли е звено или екип в общината, което се занимава непосредствено с всички дейности, свързани с общинската програма за енергийна ефективност? Търсена ли е помощ при разработването на програмите или възлагано ли е нейното разработване на външни организации? Поддържа ли се в общината актуална информация за енергопотреблението, за какъв период има събрана информация, за какви нужди се използва събраната информация? Какви средства са заложени в бюджета на общината за годишното изпълнение на програмите за енергийна ефективност? Представя ли се редовно публична информация за дейностите по изпълнение на програмата и за резултатите от нея и по какъв начин се информира населението? Какви икономии на енергия и средства са постигнати до сега? Определени ли са обекти за сертифициране и търсени ли са фирми за извършване на енергийни одити? Какви средства са заложени в общинските бюджети за извършване на енергийни одити? Други дейности в изпълнение на Закона за енергийната ефективност.

Материали по темата се изпращат в Секретариата на мрежата ЕнЕфект на адрес

ecoenergy@ecoenergy-bg.net

http://ecoenergy-bg.net/media_center/files/Conkurs%202006

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Орлин,

не, тук наистина е весело. Орлине, споко, няма да има ходещи кръстоски между хора и животни, нито роботи на генетична основа. По никой начин! :)

А за остаряването не се търсят хромозоми, а гени. И не се търсят, а са намерени. :)

Една много сериозна препоръка, по-сериозна, от колото може да се стори на някои. Пийте червено вино! Поддържа младостта! А и не прекалявайте с храната. Постът също помага да отдалечаване на старостта. :smarty:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всъщност, не алкохолното съдържание, а полифенолите правят виното толкова ценно, така че - пийте и яжте плодове, по-точно казано.

:D

ПП: за поста имаш право напълно. :smarty:

Вероятно имаш предвид откриятята на Guarente преди няколко години.

:hypocrite:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:D И аз съм на мнението на Любчо,по-добре е да се пие прясно изстискания сок от червени сортове грозде,а и от всички червени плодове,отколкото да се консумират ферментирали въглехидрати,които направо са си вредни.Древните под думата вино са разбирали нещо по-различно от сегашното значение-концентриран сок от грозде,който се приготвял по специална технология,но без ферментация или много слаба такава и непосредствено преди консумация сокът се разреждал с вода,киселото рН,дължащо се на плодовите киселини,се неутрализирало от водата и се наблюдавало смяна на цвета,затова римляните са казвали "синьо с цвят на вино".

Съгласна съм за поста :thumbsup2: ,но не само на хранително ниво,добре е да се съчетава и с такъв на емоционално и ментално ниво,а за тези,които са вегетарианци,когато са определените срокове за пост,понеже те поначало си постят,на хранително ниво могат да минат на пълен глад например,колкото дълго издържат.Гладът е една невероятна обновяваща сила,която,ако се използува разумно,може да изгризка всичките човешки ограничения на всякакво ниво. :thumbsup:

:feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Всъщност, изобщо не е важно какви видове науки има и ще има. Епохата на Водолея по-скоро трябва да разруши видовете наука, и да сведе нещата до единствено стойностната наука- Божествената Наука, с основен предмет за изучаване - Любовта, има си и съответен метод..Това може да донвесе водолея, и нищо повече от това...Ако Любовта се приложи като предмет, кажете, коя наука би останала същата..Любовта събира, а не дели..

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:D:D Абсолютно вярно /Кристиян/ :D:D ,

Всички открития ще бъдат сега,21,22 век,ще се побъркаме от научни открития ,пъзелът с науката ще бъде подреден,'аз за това хич дори не се притеснявам/глобализацията и сливането на всички народи на земята в един ще бъде също сега. Ние си ги заслужаваме всичките научни открития ,ще ни бъдат дадени.

Ще се учим как да отдаваме любовта си БЕЗУСЛОВНО,на всичко и на всеки/Ще се учиме как да произвеждаме любов и светлина.Минали сме всички задължителни изпити ,сега ни трябва проект за съществуване в любов и хармония.

Трябва само да ТРАНСФОРМИРАМЕ,префинваме,превръщаме .Затова ще бъде женска творящата енергия,или ще видим Женското лице на БОГ.

И само поради тази причина ,жените ще бъдат основните изпълнители.

Не поради някакви други исторически,социални или междуполови причини.

Относно ИН и ЯН половините е повече от ясно, че ще трябва да работим върху тях,просто за да ставаме все по-голямо и по-голямо съзнание като отделни единици /до момента на тоталното сливане!!!!!/А после ,после какво ни чака,не ми се мисли направо. :D:D:D:D:D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

Отче Благ, Велик, Пресъвършен,

пред Теб ръце издигам и глава навеждам

и моля Силата на Дух Свещен

от Вярата да сътвори Надежда!

Себе си принасям, Отче, в жертва

- от Твойта Воля да съм ръководен,

по Твоя Милост, в Твойта Жетва

открий ми Син Ти Първороден!

В света дойдох да служа, Отче,

но не на свят, а от и в Любовта!

Позвлоли и помогни да Те позная още!

В света да съм, но не и от света!

Благослови деня ми и нощта!

Облечи ме в Светлина и Вярност!

И нека ярката ми диря във пръстта

не мен прослави, а Твоята Пресвятост!

Мир и Любов!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Силвия СД,

Любо е напълно прав за полифенолите, точно те са причината, не исках да те затормозявам с много понятия, които и без друго като гледам само минават транзитно от някои места. Уви при гроздето до колкото знам полифенолите не са в гроздовия сок, а в семките на гроздето и просто при отлежаването на гроздето по време на ферментацията, тези вещества се ексртахират и затова ги има във червеното вино, а не толкова във бялото или пък в сока му. Но разбира се ги има и в различни плодове или ядки, до колкото знам ги има в повишена концентрация и във фъстъците. Но до тук ми свършват познанията по полезна храна. :whistling:

-------

По отношение на епохите, ще си спестя коментарите.

В природата има някои самодостатъни системи, за които нищо извън тях няма значение. :smarty:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здрасти niko, братле!

Няма спор - много са ценни полифенолите или биофлавоноидите - антоциани, разните му катехини, флавонони и др. Имат си ред полезни свойства - капиляротонични, антиагрегантни, тромболитични, антиалергични, антиексудативни, големи гълтачи са на свободно плаващи радикалчета и обезвреждат хеви метълчета, а и сигурно още много науконепознати качества притежават. Куерцитина от гроздето и рутина от красните плодчета - малинки, къпинки и др. помагачи за добрата трофика на нашите капиляри и по - големи съдове, харесват ми. Има и препарати на пазара - напр. френският Ендотелон е произведен точно от гроздови семки, Рутаскорбин - от жълт кантарион + любимия ми вит."С". Изразих лично неодобрение само към ферментации.

Вярно е това за червеното вино, не оспорвам. Но си мисля, че по - добре е кръвчицата да ни е чистичка. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:D , Уау ,Силвия СД , разбиващо просветена си по отношение на всички тези "полифенолите или биофлавоноидите - антоциани, разните му катехини, флавонони"

,,Здрав дух в здраво тяло ! " и без това не ми го понася самия организъм алкохола ,направо започва да ми се кара , като пия нещо алкохолно дори и в малки количества , ако можеше по същия начин и с цигарите ,цена нямаше да имам :D !

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:D И аз съм така с цигарите, ама за сега се успокоявам с Марк Твен. :D:D

Голям зор беше да ги науча, пък сега да ги оставя ми е жал, хе, хе ,хе :D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Здравей, Нико ! Здравейте, приятели!

По отношение на епохите, ще си спестя коментарите.

В природата има някои самодостатъни системи, за които нищо извън тях няма значение

стана ми любознателно :) би ли доразвил мислите си...за епохите и за самодостатъчните системи! предварително благодаря :)

Zа виното една интересна страница http://www.rusprav.org

раздел видео – филмчетата са 4 на брой – Alkohol – интересни са :v:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Привет Силвия СД,

Както казах, не съм специалист по храненето, аз съм обикновен учен и 5 пари не давам дали съм епоха на водолея или каквото и да е друго. За алкохола исках да кажа няколко думи. Както виждам поназнайваш някои неща, независимо дали от професионална или любителска гледна точка, но трябва да знаеш, че не е нужно да изпадаме в някаква параноична фобия от алкохола. Алкохола или по-точно етанолът е нормално органично съединение, които и самите ние произвеждаме, разбира се концентрацията прави лекарството, една много точна реплика, а над определена концентрация то става отрова, какви са вече границите това е друг въпрос. Аз лично колкото и смешно да ти прозвучи пропих алкохол съдържащо питие различно от боза едва 2 седмици преди 24я си рожден ден, но се оказа, че някои видове алкохол имат приятна вкусови качества, по мое мнение сега, някои червени и бели вина са превъзходни без или евентуално с някаква храна. :) И не само те, но ... много е важно човек да има някаква мярка и усет, какво и защо го прави. Аз пия алкохолни напитки само заради вкуса и никога не ми е минавало през ум да се напивам за да ми е весело. В общи лини съм голям веселяк и мога да правя щуротии и без допълнителни стимули. Така че нека не анатемосваме нещо, което всъщност не е толкова вредно, а и може да се окаже по-евтин начин за доставяне на някои вещества и то в природно съобразени концентрации и от природни източници. Иначе ... хубаво е да се правят хапчета от семки на грозде, но аз лично предпочитам да си пийвам винцето, когато му е реда и мястото. :)

Силвия СД,

цигартите и другата дрога са гнусотия. Отвръщавам се, когато ми "се налага" да целувам жена, която пуши. Няколко вече отказах от този им навик, а от други се отказах. ;)

Както и в предишния си постинг писах, аз съм против веществата, които употребяваме да се стимулираме. Истината е, че когато човек е добряк, веселяк, смирен и вярващ в градивността, защото има само една сила и тя е градивната. Та когато човек е такъв, той няма нужда от вещества, които да го "разкрепостяват". Жалко е, когато някои хора издигнат в култ някаква дрога. Тъжно е. Това показва, че те имат някакви комплекси и нещо им трябва да за ги избиват от някъде. Емоциите са много вредни понякога. Трябва да можем да мислим! Това е онова, по което сме различни от другите организми на този свят. :smarty:

Астрологията - наука ХА-ХА-ХА

някой има ли идея от къде идва сложната дума: астро-логия?

Наука за звездите нали. Ама кога понятието е заместено от астро-номията? И защо астрологията днес е символ на шарлатанство, а астраномията е всъщност науката?

Апропо, какво научно има в шарлатанските глупости като хороскопите? Една позната наскоро ми каза следния бисер:

Ми дааа, това е наука, там има едни градуси, едни координати, идея си нямаш, колко е сложно. :)

Да ви призная едва не се напиках от смях при тези думи. Аз съм човек на науката и методите при нас не са да кажем със затаен дъх мистически на някой: какви градуси, какви координати има при нас, а се решават задачи, планират се експерименти и се предвижда на базата на познанието за факти. Някои от псевдо-учените тук в областта на астрологията може ли да ме светне, какво друго като факти имат освен вътрешното си убеждение в невероятната си правота, а и съпричасността към определена група от индивиди, които са фенове като него на същата мистика?! :sorcerer:

Редактирано от niko

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ми, нико, мисли както искаш, все едно дали я приемаш за наука или не, но там има доста изчисления, така че физиката и математиката са в основата. Друг е въпросът, че имаме само повърхностна дилетантска представа, сведена до смешната седмична прогноза в някой вестник. Спомням си, когато по физика бяхме на раздел астрономия. Учителката ни, от поколението на заклетите материалисти-комунисти, тогава покрай урока ни каза, че преди години се запознала с някаква възрастна рускиня, която й изготвила хороскоп, дори без да знае часа на раждане. След много години учителката физичка си спомняше за астроложката с преклонение. А и тогава не е имало компютри, които да изчисляват... Официалното християнство не толерира звездоброенето, так че прави сметка от кога са били разделени номията и логията за звездите :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Без да имам претенции за учен, имам наблюдения в какво алкохолът може да превърне човека. Доколкото съм информирана, около консумиращия дори и в малки количества алкохол, се навъртат едни не особено лицеприятни същества. Лично имам непоносимости както към ферментации, така и към последните. Алкохолите не са само химически вещества, чиято употреба е противопоказана за физическото здравословно състояние, поради това, че води до интоксикации, декортикации и разностепенни деградации. Те са пагубни и за духовното развитие, по простата причина, че унищожават и изцяло прекъсват връзките на търсещите с по - висшите духовни светове. Създават, обаче, едни други, крайно нежелателни връзки.

Така че, в това отношение предпочитам да съм малко фанатик.

А ако беше необходимо и полезно за човека, майката природа щеше да се погрижи от изворите да блика вино, вместо чиста вода. То и дрогите са тревички, цигарките - също. За последните не само не ги препоръчвам на никого, а своя слабост споделям. За параноята мога да кажа синдромокомлекса й, но не виждам смисъл.

А ние, щем не щем, сме точно в Епохата на Водолея.

А и сами сме си избрали...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

унищожават и изцяло прекъсват връзките на търсещите с по - висшите духовни светове. Създават, обаче, едни други, крайно нежелателни връзки.

вярно според моите наблюдения също

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Милкана,

Такива изказвания от рода, мисли си, каквото си искаш, но там има много изчисления ... са как да кажа. Несериозни!!! Аз например мога да ти обясня, как се разболяваш от една или друга болест, или мога да ти обясня, как са свързани вълновите свойства на едно тяло с неговата маса и енергия. Мога това и с формули да ти го облеча. Ти само ми казваш, че преподавателката ти по физика много уважаваа някаква възрастна рускиня. :) Ти наистина ли вземаш по-сериозно изказванията на учителката ти физичка, пред това, което пише в учебниците, които е трябвало да ви преподава. Аз мога да вярвам в неща, които осезавам, чрез разума си. Защото всичко, в което вярваме си е задача на мозъка ни. Ти ме караш да вярвам на това, че някаква си твоя даскалица било тя и физичка, е получила някакво знам ли и аз какво ... хороскоп, от някаква си възрастан рускиня и това сега, какво? Някаква форма на просветление ли да го взема от теб? Човече, на тоя свят има неща, които са на тоя свят и те са взаимосвързани, ако нещо го има, взаимосвързаността му обуславя то да дава признаци за съществуването си. Не знам дали си редила някакво кубче или квадратче с номерца като игра за деца, но аз като малък си спомнях, как в началото първата ми реакция към някое квадратче беше всякаш ми пречи, но ме движеше мисълта, че щом квадратчетата са заедно в една рамка, а и някога са били подредени, то трябва да има начин да ги подредя пак, а и това доказва, че всяко едно от елементчетата на системата го има. Ти и хора, които вярвате в подобни лесни за вярване и примамливи щуротии, просто избирате да забравите за логиката и за словото в Бога, а да вярвате и се блазните в мистиката. Християнството с право не приема всякакви форми на гадателство и врачки и какво ли още не, защото те са емоционални дупки на падение за душата, те не са мисъл, те не са разум, те не са истина, те са илюзия, те са залъгване, те са отказ от борба и бягство от реалността. Това уви е типично прегрешение за много хора и аз не се обиждам или сърдя на никой, но малко по малко е време да се замисля всеки с възрастта си, дали наистина печеля като се надявам на някакви магии или просто е моментна слабост и страх от действителността. Това не са мои хрумвания, нито на някаква стара рускиня. Това го иска и Бог от нас.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Силвия СД,

Ако майката природа създаваше толкова лесно и бързо нещата, ехеее ...

Истината е, че в природата на живите организми нещата стават бавно и само в контекста на някаква среда. Майката природа, ако наистина е искала да не се тровите с цигари, нямаше да направи тютюна и други подобни треви, но явно надали й е хрумвало на ум да иска нещо, пък камоли да планира. :)

Или викаш има го дявола дето направил тютюна да изкушава слабите. ;)

Докажи ми, че изгрева на слънцето в деня на раждането ми има значение върху характера ми, още повече, че сама казваш, че алкохола може да го руши, кой знае, може да има и други фактори, които да са му оказвали формиращо значение, било позитивно или негативно. ;)

Явно сама доказваш, че надали звездите играят роля във образуването или късането на някакви връзки. Ако можеш сега, докажи ми противното и ще ти повярвам. :dancing yes:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

niko,

Това го иска и Бог от нас.
-

това какво иска Бог от нас чрез коя от научните дисциплини го разбра и кои научни методи използва?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Прекрасен форум! :) Наистина малко случайно (за себе си :) попаднах тук, но явно е било необходимо (или предопределено!) точно аз - физикът и по душа, до скоро завършен материалист да изпитам необходимостта да се включа в такива широкообхватни обсъждания...Например - за и против астрологията :hmmmmm:

Едва ли има някакво сериозно значение дали я смятаме за сериозна наука или шарлатанщина за лековерните?! Ако ме попитате като физик и любител-астроном от много отдавнашни времена - реалните звезди по небето са отдалечени на такива разстояния от нас, че някои от тях може в този момент, когато вярваме във въздействието им върху съдбите ни, да са мъртви, угаснали от хиляди години... защото скоростта на най-бързия агент на въздействие в реалния свят (светлината) е крайна, макар и огромна. И изминава междузвездните разстояния за стотици, хиляди, милиони години...

Виж, планетите от нашата Слънчева система са доста по-близо. Но и тяхното въздействие върху планетата Земя като цяло е пренебрежимо малко от където и да го погледнеш!! И всички те - от смразяващите за представите ни природни условия на дребосъка Меркури, през изпепелената Венера, тотално мъртвия Марс, та Юпитер, Сатурн - огромни газови гиганти също с много далечни и чужди условия за живот (дори и в най-свободния смисъл на тълкувание!). Останалите герои от хороскопите дори не се виждат с просто око от астроло-любителите, да не говорим какво въздействие биха могли да имат върху хората от нашата малка, лазурна планетка...От страната на съвременната наука - астрологията си е просто бръщолевене на псевдо"учени", присвоили си доста от научните и техническите термини, за да бъдат максимално убедителни пред тези, които не желаят, пък и не могат да разберат действителността такава, каквато си я създават хората...Колко по-лесно е да приемеш, че някакви незнайни сили (звезди, планети, чудовища или добри сили :) ) са ти предопределили житейския път и ти просто нямаш какво повече да правиш - струваш :o

И ако четете критично хороскопите, не може да не ви е направило впечатление недопускащия каквото и да било съмнение тон, невъзможността всяко твърдение там да бъде проверено и доказано по друг начин, както е прието като основен принцип във всяка една съвременна наука...иначе си е фантасмагория...или пряко сили да го наречем "научна" хипотеза... B)

Аз нямам, сам по себе си нищо напротив коя да е човешка дейност - стига да не създава допълнителни пречки в хармоничното развитие на хората поотделно или като хуманно общество. Но за астрологията по-специално не съм убеден, че допринася нещо реално в това отношение...убедете ме в противното, ако греша... :hmmmmm:

Светъл ден на всички!!...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Гост
Тази тема е затворена за писане.

×