Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Благост

Възкресение

Recommended Posts

:) Това цитатче е добре да си го напомняме :v:

1:5]затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание,

[1:6] към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие,

[1:7] към благочестието братолюбие, към братолюбието любов./Петър,2/5/

2 Петрово 1

Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:

Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ.

Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е <потребно> за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;

чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;

то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие,

на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие,

на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.

Защото ако тия <добродетели> се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.

Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.

Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия <добродетели>, никога няма да изпаднете.

Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.

И мисля, че е право, докато съм в тая <телесна> хижа, да ви подтиквам чрез напомняне;

понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос.

Даже ще се постарая щото вие и след смъртта ми, да можете всякога да помните тия работи.

Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.

Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.

Тоя глас чухме <сами> ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина.

И <така>, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.

И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно <на пророка> обяснение <на Божията воля;>

защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите]човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

А за Възкресението в Първото Послание към коринтяните ап.Павел в глава 15 са казани доста истини по темата. Но ще се съжаля и няма да я поствам тази глава. Петровата стига засега :P

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Продължавам по темата.

Учителя Беинса Дуно е говорил по темата

източник

1 Коринтяни 15

35 стих :

Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат?

Тема на:

беседата "С какво тяло?"7 октомври 1934 г.От книгата „Този е живият хляб“ (Неделни беседи (1934–1935). Кърджали, 1998)

(Стихове 35–58) Пасаж в:Непреривните постижения8 октомври 1933 г.

От книгата „Постижимото“ (Неделни беседи (1933–1934). Том I. София, 1999)

(Стихове 35–58) Пасаж в:С какво тяло?

7 октомври 1934 г.От книгата „Този е живият хляб“ (Неделни беседи (1934–1935). Кърджали, 1998)

36.Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.

40.Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, а друга на земните.

41.Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.

42.Така е и възкресението на мъртвите. <Тялото> се сее в тление, възкръсва в нетление;

43.сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;

44.сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно <тяло>.

45.Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам <стана> животворящ дух.

46.Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.

50.И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие, нито тлението може да наследи нетление.

51.Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,

в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

53.Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.

54.А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".

55.О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

56.Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

57.но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

58.Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.

:feel happy: Любов + Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,всички!

Здравей,Орлине!

Твоят въпрос съдържа отговора-чрез методите за материализация и дематериализация.Представи си един вентилатор.Когато е в покой,ти виждаш перките му,но,когато е в движение,тези перки се въртят толкова бързо,че не ги виждаш,а виждаш през тях.Т.е.,когато се повишат вибрациите,честотата на трептене,видимото става невидимо(не,че го няма) и обратно.Физическото тяло е с най-ниски вибрации,затова температурата му е най-ниска в сравнение с другите,по-висши тела.Затова е и най-плътно.Астралното е по-рехаво,то е като водата,а умственото е още по-рехаво-с най-отдалечени една от друга частици,като въздуха,т.е.колкото отиваме по-нагоре,толкова по-голямо разстояние има между частите на телата и тези тела заемат по-голям обем.Като трите агрегатни състояния на водата-най-ниска температура,най-голяма плътност,най-малък обем-лед,най-добре го виждаш,като го загрееш,повишиш му вибрациите,се превръща във вода,с по-висока от леда температура,по-голям обем и по-малка плътност-можеш да виждаш през нея,а като я загрееш още,тя се превръща в пара с най-висока температура,най-голям обем и най-малка плътност-въздуха въобще не го виждаш,ама той преди малко е бил лед.

По този начин и сега има адепти,йоги,които се дематериализират и това не е шарлатаството на илюзионистите,а си е реален факт-знаеш за Саи-баба.Те правят с телата си така,както ние с водата-повишават скоростта на трептене на частичките на материалното си тяло и ги разреждат в пространството така,че стават невидими,а после обратно-сгъстяват ги и стават видими.Телата на човека са изградени от елементи на тези светове,от които произхождат-не може астрално тяло,например да се построи с твърда материя,то се състои от астрални частици умственото-от умствена материя и т. н.Когато човек умре,в земята се разтварят частите та физическото тяло,в астралните полета се разпръскват частичките,изграждащи астралното му тяло,в Умствения свят-елементите,изграждащи умственото тяло,вчера ти казах,че причинното тяло не умира,то съдържа в себе си причинно-следствените връзки с останалите същества,това което наричат карма,още по-малко Духовното,Интуитивното,Анандамайа коша,както искаш го наричай,то е вечно.Неговите частици са също като тези на физическото тяло-твърди,но са многократно по-мънички и с огромна плътност,с голямо сцепление помежду си,така,че образуват една обща,неделима материя,притежаваща голяма пластичност и неразривност.Затова,когато йогите се придвижват с това тяло в Духовния свят,те,без да загубват своето самосъзнание,така го разширяват,че могат да обгърнат съзнанията на другите и действително да станат едно съзнание с тях-единството на Аз-а с останалите същества.Разделението и ограниченията са патенти на нашия свят,но в Божествения не съществуват.Докато е още на кръста,Светият Дух,който е в тялото на Иисус ,отива в долните полета на Астралния свят,където е царството на низките страсти,които по онова време са били толкова много,че са образували една черна,плътна обвивка около Земята и пътят към горните светове,към Бога е бил затворен за цялото човечество.Той разкъсва тази обвивка от тъмни демони(ниски астрални същества,елементали),като ги сваля на Земята и ни отваря пътя към Небесата,от където сме дошли.Това е смисъла на Разпятието Му и затова казва на Ап.Петър в Гетсиманската градина,когато той му предлага помощта си срещу войниците"Махни се от мен,сатана,защото аз за този час съм дошъл.)"От 6-я до 9-я час Той е в тези тъмни астрални полета,разтваря пътя към по-горните полета("отваря вратите на Ада")и освобождава душите на праведните да се изкачат на по-горни нива,според живота си,сваля тъмните астрали на физическо ниво("Слънцето и Луната се помрачиха и тъмнина покри цялата земя от 6-я до 9-я час")и чак тогава тялото на Иисус издъхва.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Прощавай,но ми се спи и без да искам натиснах погрешно.

Сега на въпроса.Ти ме питаш буквално как Иисус се е материализирал.Той не се е материализирал,просто защото той е самата материя,а Светият Дух,Христовият Дух е,който слиза от Духовните полета и се въплащава в неговото тяло,разбираш ли,Иисус е физическото тяло,а Анандамайакоша е Духовното тяло,горе ти обясних свойствата му. Духовното тяло е вечно,то не умира след смъртта на Иисус.А какво представлява смъртта-разпадане на съставните части на физическото тяло"пръст в пръстта".Силен Дух,като Христовия винаги може да си набави частици от материалния свят за строеж на физическо тяло,където и да се намира духът на физическо ниво,той взема тези частици от въздуха,като ги сгъстява,изтегля си ги от въздуха със скоростта на светлината и си строи материално тяло,в което се облича. По този начин Христос е нахранил хилядите хора с 5 хляба и 2 риби,от въздуха ги е взел.В далечно бъдеще всички хора ще могат да правят същото.

Хайде,стига толкова,че ти ми зададе един въпрос, а аз ти изнесох цяла лекция.

Бъди здрав!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Привет на знаещите и можещите! :)

Доколкото знам, адептът ако желае да работи в илюзорните светове - от ментален до физически - трябва да се облече в тяло от съответната материя. По този начин - когато Йешуа се е явявал пред учениците си след разпятието, той би трябвало да се яви в едно тяло подходящо за работа във физическата материя - не грубо физическото, в което ние сме заточени - но едно по-фино физическо - такова че да може да бъде доловено от сетивата на всеки "нормален" човек, но в същото време различно тяло. Затова ми се струва че това е етерно тяло - също физическо, но от по-фина материя - такова че не е нужно да се ражда от женска самка и да следва биологична програма за саморазрушение - смърт. За такива тела говори Учителят Беинса Дуно и как в тях пребивават адептите от Шамбала и Агарта. Струва ми се че такова едно тяло на възкресението съвсем не е кой знае какво висше постижение - мнозина следващи силни школи се прехвърлят в такова - описани са много случаи на йоги и ученици от различни школи ползващи такъв вид тяло на славата. Мисля че успешното преминаване в такова нирманакая тяло е само начало на една много по-истинска работа!

А Шамбала и адептите които са достойни да пребивават там представляват едно "БОжие Царство" на земята - което е отражение на това висшето - Атма - Будично - Манасично царство и съответният на неговото рвнище носител - Анандамая Коша.

Ето какво казва Джао Бичън - китайски учител - за образуването на това тяло - парафразирам по памет: " След няколко годишното(или десетки годишно, или няколо живота) спазване на моралните принципи и настройка на съзнанието в хармония с косм. закони, ученикът сформира в центъра на 4 пръста под пъпа си перла. Тази перла расте (някои я представят като капка сперма), превръща се в духовен зародиш, става едно вътрешно съчетание на двата принципа - м. и ж.! Този зародиш всъщност представлява повишена енергия и усилено съзнание. После той се разпростира до областта на сърцето - тоест този андрогинен зародиш, съставен от дух и вода, огън и вода, Кан и Ли, прехвърля действието си на друго ниво. По-късно зародиша се прехвърля в главата, тоест се разширява още повече. Целият процес изисква пълно въздържание от семеотделяне, а най-добре и от полов акт въобще. По време на развитието на това вътрешно тяло се развиват способности като ясновидство, визия и пътуване в тънките сфери на този свят и т.н. Когато вече оформеното тяло е готово, изследователят го отделя от физическата черупка през центъра на върха на главата. Препоръчва се отначало това да се прави само денем и за кратко. Отначало това тяло е невидимо за хората и се нарича Ин, призрачно тяло. Впоследствие се уплътнява дотам, че незапознат с вътрешните науки човек не може да го различи от обикновено физическо тяло и се превръща в положително, Ян тяло. Такова тяло няма нужда от храна и вода, срокът на пребиваване в него е според задачата която е поставена на адепта от Шангри Ла (Шамбала), смъртта е победена. "

В такива тела е пребивавало човечеството преди т.н. грехопадение, описано в шумерските и акадски писания и накратко и много неясно зачекнато в еврейската книга (т.н. библия).

Грехопадението и състоянието на човечеството преди това (а то е било около скрая на лемурийската раса) е предмет на друга тема.

бих се радвал да споделите становище! Бъдете здрави! ОМ

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Точно така,Орлине!Този процес на изработване на едно висше духовно тяло от зародиш във физическото,както някои го наричат отглеждане на вътрешното дете,може да направи всеки човек,който упорито се самоусъвършенствува и това му открива пътя за преодоляване на пространството,времето и всички ограничения,на които сме подложени сега.Това е имал предвид Христос като е казал:"Ако не станете като децата,никак няма да влезете в Царството Небесно".И прав си-това духовно тяло ще може да влиза и излиза от физическото,когато си поиска,ще може да става видимо,като се облича в по-плътна материя на физическо поле и невидимо,когато е необходимо да се справя с условностите на материята,ще може да си се рее във Великия и необятен Космос и да черпи знания от по-висшите светове,като ги използува за развитието на Земята,за да й стане един ден абсолютен господар,което е задачата на човечеството.Практически то е вечно и по този начин смъртта ще бъде преодоляна.Това са го постигнали адептите и аватарите от Шамбала и Агарти,сред нас има безсмъртни хора,колкото и да не се вярва на някои.Ние всички преди сме били безсмъртни,но в процеса на инволюционното си развитие,при слизането си надолу,сме го забравили!Ние сме паднали ангели тук на Земята.Първите хора са имали точно такива тела-Адам е създаден по образ и подобие на Бога,но сега никак не приличаме на ангелчета,доста надоличко сме слезли.На всичкото отгоре Духът на Христос,отваряйки вратите към по-горните светове,смъква демоните от астрала на Земята и те сега са толкова близо до нас,че сме по-уязвими от всякога,буквално са навсякъде около нас,ние сега живеем в ада и ако не се спасяваме чрез Вярата и Любовта,които Той ни е завещал да имаме помежду си,сме загубени.Защото,както пише Учителя,Надеждата е от човешкия свят,Вярата е от Ангелския,а Любовта е от Божествения,т.е.техните висши вибрации произвеждат такава топлина,че низките страсти не издържат на нея и се стопяват.

Първородният човек,първият Адам е бил с високоорганизирано Духовно тяло.

Той е бил безсмъртен и си е живеел безгрижно на Небесата,т.е.в Духовните светове,точно този първи Адам е задържан горе,в Божествения свят,за да послужи след това за други цели,но е имало няколко поколения адамовци след него,които са били ангелоподобната първа раса на човечеството.Тези ангелоподобни същеста са посещавали всички светове,всички нива и в тях се е зародило желанието да опознаят Земята,да я устроят("а Земята беше пуста и неустроена и Божият Дух се носеше над водата").Те са били безполови същества,т.е.съдържали са в себе си мъжкия и женския принцип-ян и ин,затова се казва,че Ева е произлязла от реброто Адамово,тя се е съдържала в него.Ева е представител на отрицателния принцип и като такъв се е стремяла към насищане,към познание.Това желание за познание е забраненият плод-ябълката от Дървото на познанието-Първият принцип на Бога,който има посока надолу.Тези същества ту са слизали на Земята,ту са се качвали в по-горни области,т.е. с единият крак са били на Небето,а с другия на Земята,символично казано.Но,така не може да се живее и се е наложило да ги спрат и оставят на небето.Тогава Христос,който е живеел в Бога,от самото му съществуване, се е застъпил за хората пред Него да имат СВОБОДНАТА ВОЛЯ да избират-или само на Небето,или само на Земята.Тези,които са избрали първото,са си останали Ангели,а тези,които избират второто,това сме ние,хората.Затова Ангелската йерархия е най-близката от висшите същества до нас. Това,според мен е грехопадението,преди още Лемурийската епоха.След ангелоподобната първа раса идва втора на етерни,прозрачни същеста и след това на трето място са лемурийците-ранни и късни,четвъртата раса е атлантската и чак тогава идваме ние-арийците,но това е друга,голяма тема.Нашата е на ВЪЗКРЕСЕНИЕТО и според мен не е толкова важно как и с какво тяло е възкръстнал Христос,а ЗАЩО,не мислиш ли? :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest valentinus

ПЪРВА КНИГА - Хермес Трисмегистос, Триждивеликият

ПИМАНДЕР

1. Веднъж, като размислях за съществените неща и моят Дух се извиси, телесните ми сетива напълно заспаха, каккто при някой, който след пребогато угощение или вследствие на голяма телесна умора е обладан от дълбок сън.

2. Стори ми се, че виждам едно огромно същество с неопределена форма, което ме нарече по име и ми каза:

3. “Какво искаш да чуеш или да видиш, и какво желаеш да научиш и познаеш в твоята душа?

4. Аз казах: “Кой си ти?”

5. И получих отговор: ”Аз съм Пимандер, Духът, от само себе си произлизащото същество. Аз знам какво желаеш, и аз навсякъде съм с теб. ”

6. Аз казах: “Аз желая, да бъда поучен върху съществените неща, да разбера тяхното естество и да позная Бога. О, колко много желая да разбера!”

7. Той отговори:” Дръж в твоето съзнание много добре, това което желаеш да научиш, и аз ще ти преподавам”.

8. При тези думи неговият изглед се промени, и веднага за мен се отвори в миг всичко; аз видях едно неимоверно видение; всичко се превърна в една чиста и радвваща сърцето светлина, и аз се радвах извънредно на нейната гледка.

9. Малко след това в една част от светлината се появи една страшна и дълбока тъмнина, която се движеше надолу и се въртеше в извити спирали, като змия, както ми се стори. Тогава тъмнината се превърна в една влажна и неизказано смътна (мъглява, объркана, хаотична) натура, от която се издигаше дим като от огън, и издаде един звук, като неописуемо стенание.

10. Тогава от влажната натура се издигна един вик, един безименен зов, който аз сравних с гласът на огъня, докато от светлината върху натурата се разпростря една свещена дума и от влажната натура пламна нагоре един чист огън, светъл, ослепявящ и могъщ.

11. Въздухът последва чрез лекотата си огненото дихание: От земята и от водата той се издигна към огъня, така че изгледаше като закачен за огъня.

12. Земята и водата останаха където си бяха, много силно смесени една с друга, така че човек не можеше да ги види отделно; и те бяха доведени до непрестанно движение чрез диханието на словото, което се носеше над тях.

13. Тогава Пимандер каза: “Разбра ли, какво означава това видение?

14. Аз отвърнах: “Сега ще разбера това”.

15. Тогава той каза: “Светлината съм аз, Духът, Твоят Бог, който беше, преди влажната натура да се появи от тъмнината. Сияещото слово, което излиза от Духът, е Син Божи”.

16. “Какво означава това?” попитах аз.

17. “Разбери това така: Това което в тебе гледа и слуша, е словото на Господа, и твоят Дух е Бог, Отец. Те не са разделени един от друг, защото тяхното единство е животът.”

18. “Аз Ти благодаря”, казах аз.

19. “Сега отправи твоето сърце към светлината и я познай.”

20. При тези думи той се вгледа толкова проницателно в лицето ми, че аз потреперих от неговия поглед.

21. След като той отново вдигна главата си, аз видях в душата си как светлината, която се състоеше от безброй сили, се бе превърнала в един наистина безграничен свят, докато една много могъща сила обгърна огъня, усмири го и по този начин го доведе до равновесие.

22. Всичко това аз различих във видението чрез словото на Пимандер. Когато напълно се намерих извън моето себе, той отново ми заговори:

23. “Сега ти видя в Духът си чистия, първоначален човешки образ, първообраза на началото без край.” Тези думи ми каза Пимандер.

24. “Откъде са дошли елементите на природата? попитах аз.

25. Той отговори: “От Божията воля, която, когато той бе приел словото в себе си и видя чистия праобраз на света, го създаде според този модел като един подреден свят от елементите на своето собствено Същество и от родените от самият него души.

26. Бог, Духът, който е мъж и жена в самият себе си и е изворът на живота и на светлината, създаде чрез една дума едно второ духовно същество, Демиургът, който като Бог на огъня и на диханието създаде седем Ректори, които обгръщат сетивният свят със своите кръгова и го управляват чрез това, което се нарича съдба.

27. Веднага се отдели Божието Слово от елементите, действащи долу, в чистата област на природата, която току-що бе създадена и се съедини с Демиурга, с който тя е едно по същност.

28. Така нисшите елементи на природата бяха оставени на самите себе си, без разум, чрез което те не бяха нищо повече от обикновена материя.

29. Но съединен със словото Демиургът доведе, докато обхвана кръговете и ги накара да се въртят много бързо, кръговрата на своите създания в движение, от неопределеното начало до безкрайния край, защото края съвпада с началото.

30. Това въртене на кръговете създаде според волята на Духа от потъналите елементи безразсъдъчни животни, тъй като те вече нямаха словото в средата си; въздуха създаде крилати птици и водата плуващи жживотни.

31. Земята и водата бяха според волята на Духа разделени, и земята създаде от скута си животните, които държеше затворени в себе си; четирикраки животни, пълзящи животинки, диви животни и домашни животни.

32. Духът, Бащата на всички същества, който е живот и светлина, създаде един човек, подобен Нему по образ и подобие, и пламна в любов към своето собствено дете. Защото човекът, като образ и подобие на своят Баща, беше много красив; Така Бог започна наистина да обича своят собствен образ и му предаде всичките си творения.

33. Но когато човекът възприе Творението, което Демиургът бе създал във огъня, той пожела сам да сътвори нещо, и Бащата му го позволи. И когато той влезе в творческото поле на Демиурга, където трябваше да има свободна ръка, той видя творенията на своят брат, и Ректорите се запалиха от любов към него, и всеки един от тях му позволи да учавства във собственият му (на съответния Думиург) кръг в иерархията на сферите.

34. И когато той след това се запозна с тяхното същество и взе участие в техният вид, той пожела да пробие границите на кръговете и да се запознае с властта на този, който владее над огъня.

35. Тогава човекът, който притежаваше власт над света на смъртните същества и безразсъдните животни, се наведе, чрез свързващата сила на сферите, чито обвивки тай беше пробил и се показа на природата долу в красивия образ на Бога.

36. Когато природаота го видя, този, който притежаваше в себе си неизчерпаемата красота и всички енергии на седемте Ректора, свързани в образа на Бога, тя се усмихна пълна с любов; защото беше видяла чертите на тази прекрасна форма на човека да се отразяват във водата и забеляза неговата сянка върху земята.

37. Колкото до него: Когато забеляза тази форма чрез отражението във водата на природата, която толкова много приличаше на него, той се влюби в нея и пожела да живее там. Това което пожела, направи веднага, и така той започна да живее в безрасъдъчната форма. И когато природата прие в себе си своят любим, тя го обгърна напълно, и те станаха едно; защото пожара на желанието и беше голям.

38. Затова от всички създания в природата само човекът е двоен, а именно смъртен според тялото и безсмъртен според действителния човек.

39. Защото въпреки че е безсмъртен и има власт над всички неща, той изпитва съдбата на смъртните, понеже подлежи на съдбата. Чрез това той се превърна в тази сила на роб, въпреки че неговата родина е над свързващата сила на сферите; и въпреки че е мъж-жена, защото произлезе от един Баща, който самият е мъж-жена, и въпреки че е свободен от сън, защото произлезе от едно същество, което е свободно от сън, той бе победен от желанието на сетивата и от съня.”

40. На това аз отвърнах: “О, Дух в мен, аз също обичам словото.”

41. Пимандер каза: “Това което ще ти кажа, е тайната, която до тези дни беше скрита. Когато природата стана едно с човека, тя сътвори едно удивително чудо. Човекът притежаваше в себе си вида на всички седем Ректора, които, както ти казах, бяха създадени от огън и дихание; сега природата създаде незабавно седем човека, в съответствие с вида на седемте Ректора, същевременно мъж и жена и с изправено тяло.

42. Сега аз извиках: “О, Пимандер, сега в мен възникна едно особено желание, и аз изгарям от желание да го чуя. Моля ти се продължи!”

43. Пимандер каза: “Замълчи, аз още не съм свършил с моето първо обяснение!”

44. “Аз вече мълча”, отговорих аз.

45. “Добре, създаването на първите седем човека стана по следния начин: Земята беше Матрицата (Matrix), водата на събуждащият елемент; огънят доведе процеса на възникване до узряване, природата получи от етера диханието на живота и създаде телата според формата на човека.

46. Човекът от живот и светлина стана на Душа и Дух(нем. Seele und Gemüt) животът стана Душа, светлината Дух. Всички същества на сетивния свят останаха в това състояние до края на кръговрата и до началото на видовете.

47. И сега внимавай в това, което желаеш толкова много да чуеш. Когато този кръговрат напълно привърши, връзката, която свързваше всичко, бе скъсана по Божия воля. Всички животни, които до този момент бяха едновременно мъжки и женски, бяха разделени, както и човека, на тези два аспекта, и така някои животни станаха мъжки, а други женски. Тогава Бог изрече свещените думи: ‘Растете и се увеличавайте на брой, размножете се, всички вие, които сте създадени. И оставете тези, които притежават Дух (Душа), да се познаят като безсмъртни и да знаят, че причината за смъртта е любовта към тялото и към всичко земно.’

48. Когато Бог изрече това, Провидението причини чрез съдбата и свързващата сила на сферите смесването и размножението започна; и всички същества се размножиха според своят вид; и който разпозна себе си като безсмъртно същество, е изран преди всички. Който обаче обичаше тялото, което бе произлязло от заблудата на желанието, трябва да продължава да се лута в тъмнината и да изстрада изживяването (изпитанието) на смъртта.”

49. “Каква ужасна грешка”, извиках аз, “са направили онези, които не знаят, че безсмъртието им е отнето?”

50. “Аз смятам, че ти не си помислил върху това, което си чул. Не те ли помолих преди всичко да внимаваш?”

51. “Аз размислям”, казах аз, “ и сега си спомням и ти благодаря.”

52. “Когато размислиш, кажи ми, защо онези, които се намират в смъртта, заслужават да умрат?”

53. “Защото извора, от който възвиква тяхното тяло, е тъмнината, която създаде влажната природа; тази състави в сетивния свят тялото, в което смъртта утолява своята жажда.”

54. Ти добре разбра това. Но защо този, които е познал себе си, отива при Бога, както се казва в Божето слово?”

55. “Защото”, отговорих аз, “Бащата на всички неща, от когото е роден човекът, е Светлина и Живот.”

56. “Да, Светлина и Живот, това е Бог Отец, от когото е роден човекът. Значи ако ти знаеш, че си произлязъл от Живот и Светлина и че си съставен от тези елементи, ти ще се върнеш към (при) живота.” Това беше, което ми каза Пимандер.

57. “Но кажи ми още, о мой Дух, как ще вляза в живота?”, попитах аз. “Защото Бог каза: ‘ Оставете човека, който притежава Дух, да опозное себе си.’ Не притежават ли всички хора Дух?”

58. “Внимавай в това, което казваш! Защото аз, Пимандер, Духът, идвам при онези, които са святи и добри, чисти и милостиви, при тези, които имат страх от Бога; моето присъствие им е помощ, така че те веднага разбират всичко; и чрез любовта си те намират благоволение в Бащата и Му благодарят с детска привързаност с хвалебствията и песните, които му дължат. Преди да предадат тялото си на смъртта, на която то принадлеи, те презират сетивата си, защото много добре познават тяхните въздействия.

59. Да, аз, Духът, в никой случай няма да допусна, въздействията на тялото, които ги нападат, които упражняват своето влияние върху тях: защото като пазач на вратите аз ще възпра достъпа на зли и срамни дела и ще предотвратя несвещени представи.

60. Но аз стоя на страна от безразсъдните, от лошите, от опорочените, от недоброжелателните, от алчните, от убийците и безбожните; аз ги предоставям на отмъщаващия демон, който обработва такива хора с бича на огъня, като ги насърчава да действат в техния смисъл и така още повече ги подтиква да вършат безбожни дела, за да бъдат наказани още по-тежко. Тогава влечението на тези хора непрекъснато търси все по-голямо задоволяване и ги кара да върлуват в тъмнината, без да могат да се наситят. В това се състои тяхното мъчение, и чрез това пламъкът, който ги изгаря, гори все по-високо.”

61. “Ти ми обясни, о Дух, всички тези неща, точно както желаех. Но разкажи ми сега, как се развива пътя нагоре.”

62. На това Пимандер отговори: ”Първо, в процеса на разлагането на тялото, това тяло се подлага на промяна, и формата, която ти имаше, вече няма да бъде видима. Ти предаваш обикновеното си Аз, което от сега нататък вече е без дейност, на демона; телесните сетива се връщат обратно към своя произход, чиято част те отново стават, и те отново стават едно с неговите дейности, докато силите на инстинктите и желанията се връщат към безразсъдната природа.

Така човекът продължава да се издига през свързващата сила на сферите. На първия кръг той предоставя силата на уверичаване и намаляване, на втория кръг способността за зло, и безсилна станалата хитрост, на третия кръг от сега нататък, безсилната измама на влечението, на четвъртия кръг, суетата на желанието за власт, която не може повече да бъде задоволена, на петия кръг, безбожната надменност и бруталната безразсъдност, на шестия кръг, станалата чрез това безрезултатна привързаност към богатствата, на седмия,

63. “Ти ми обясни, о Дух, всички тези неща, точно както желаех. Но разкажи ми сега, как се развива пътя нагоре.”

64. На това Пимандер отговори: ”Първо, в процеса на разлагането на тялото, това тяло се подлага на промяна, и формата, която ти имаше, вече няма да бъде видима. Ти предаваш обикновеното си Аз, което от сега нататък вече е без дейност, на демона; телесните сетива се връщат обратно към своя произход, чиято част те отново стават, и те отново стават едно с неговите дейности, докато силите на инстинктите и желанията се връщат към безразсъдната природа.

65. Така човекът продължава да се издига през свързващата сила на сферите. На първия кръг той предоставя силата на уверичаване и намаляване, на втория кръг способността за зло, и безсилна станалата хитрост, на третия кръг от сега нататък, безсилната измама на влечението, на четвъртия кръг, суетата на желанието за власт, която не може повече да бъде задоволена, на петия кръг, безбожната надменност и бруталната безразсъдност, на шестия кръг, станалата чрез това безрезултатна привързаност към богатствата, на седмия, непрестанно поставящите примки лъжи.

66. И когато се освободи от всичко, което е произлязло от взаимодействащата сила на сферите, той влиза, сега в притежание на своята собствена сила, в осмата природа и пее заедно с всички, които са там, химни за слава на Бащата; и всички се радват на неговото присъствие.

67. Когато стане равен на тях, той чува химни, славещи Бога, които се пеят от определени сили, намиращи се над осмата природа. И тогава те се издигат в правилен ред към Бащата, отдават себе си на силите, превърнали се от своя страна на сили, и влизат в Бога. Това е добрият край за онези, които притежават Гносиса: че се превръщат в Бог.

68. И когато се освободи от всичко, което е произлязло от взаимодействащата сила на сферите, той влиза, сега в притежание на своята собствена сила, в осмата природа и пее заедно с всички, които са там, химни за слава на Бащата; и всички се радват на неговото присъствие.

69. Когато стане равен на тях, той чува химни, славещи Бога, които се пеят от определени сили, намиращи се над осмата природа. И тогава те се издигат в правилен ред към Бащата, отдават себе си на силите, превърнали се от своя страна на сили, и влизат в Бога. Това е добрият край за онези, които притежават Гносиса: че се превръщат в Бог.

70. Но...защо сега се бавиш? Няма ли да отидеш, след като получи всичко от мен, при онези, които заслужават да им бъдеш водач, за да може благодарение на твоето посредничество човешкият род да бъде спасен чрез Бога?”

71. Като каза това, Пимандер се смеси пред очите ми със силите. И аз, който сега бях облечен със сила и бях поучен върху вида на Вселената и възвишеното видение, благодарих и възхвалих Бащата на всички неща. И аз започнах да възвестявам на хората красотата на отправения към Бога и Гносиса живот:

72. “О, вие народи, вие хора, родени от земята, които сте се отдали на опиянението, дрямката и невежеството по отношение на Бога, изтрезнейте и престанете да се въргаляте в порочност, омагьосани, както сте, чрез един животински сън.”

73. Като чуха това, те дойдоха единодушно при мен. И аз продържих: “О, вие родени на земята, защо се предадохте на смъртта, при все че имате власт, да бъдете безсмъртни.? Разкайте се, вие които вървите в заблудата, които сте приели невежеството за ваш водач. Освободете се от тъмната светлина и вземете участие в безсмъртието, като се сбогувате завинаги с падението."

74. Някои от тях ми се подиграха и продържиха нататък; защото вървяха по пътя на смъртта. Но други, които се хвърлиха на колене пред мен, ми се помолиха да ги поуча. Аз ги изправих и станах водач на човешкия род, като ги поучавах, по кой начин могат да бъдат спасени. Аз посях в тях думите на мъдростта, и те се напоиха с водата на безсмъртието.

75. Когато настана вечер и светлината на Слънцето беше почти изчезнала, аз ги помолих да благодарят на Бога. И след като благодариха, всички се върнаха при стадата си.

76. Аз обаче записах благодеянието на Пимандер в себе си; и като се изпълних изцяло с това, върху мен дойде най-висшата радост. Защото съня на тялото се превърна в трезвеността (будността) на душата, затварянето на очите в истинското виждане, мълчанието ми в бременност с доброто и разпространяването на словото в плодотворни дела на спасението. Всичко това дойде при мен, защото аз приех от Пимандер, моят Дух, който е произлязлото от само себе си същество, словото на началото. Така аз сега съм изпълнен с божественото дихание на Истината. Затова аз сега посвещавам с цялата си душа и със всичките си сили тази хвалебствена песен на Бог-Отец:

77. “Свещен е Бог, Бащата на всички неща.

Свещен е Бог, чиято воля се осъществява чрез Неговите собствени сили.

Свещен е Бог, който желае да бъде познат и ще бъде познат от тези, които му принадлежат.

Свещен си Ти, който Си извикал цялото Битие към живот.

Свещен си Ти, по чийто образ е станала цялата Вселенска природа.

Свещен си Ти, който в никой случай не си създал природата.

Свещен си Ти, който си по-могъщ от всички власти.

Свещен си Ти, който си по-превъзходен от всичко, което е.

Свещен си Ти, възвисен над всяка хвалба.

Приеми чистите жертви, които бяха пробудени чред Словото в моята душа и моето сърце, коеито се отправят към Теб, о Неизразими, о Безименни, чието име може да промълви само тишината.

Чуй ме, аз те се моля за това, никога да не бъда разделен с Гносиса, с истинското познание, което е едно с ядрото на моето същество.

Наведи се към мен и ме изпълни с Твоята сила: С тази милост аз ще донеса светлината на всички онези от моята раса, които живеят в незнание, на моите братя, на твоите синове. Да, аз вярвам и свидетелствам с моята кръв: Аз отивам към живота и към светлината.

Слава на Теб, Отче, твоят човек желае да спасява с Теб, за което Ти му даде цялата власт.”

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте!Страхотен цитат,Валентинус!Това е същото,за което говорим.

Искам да кажа още нещо на Орлин:Професор Ернст Мулдашев говори за т. н. състояние СОМАТ,

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, той описва Шамбала просто като генофонд на човечеството. Сигурно е и това, но едва ли е само това. Може би е едно междинно пространство между измеренията ни, многомерен космодрум, а и обител на земния офис на Космическото Братство. А тези лемурийци и атлантци в соматично състояние - тези тела в летаргия - са интересни образци. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Е,да,но не забравяй,че той е лекар,все пак,а съвременната медицина,с нейната ограниченост в рамките на материалното,е промила доста мозъци.

И промива!Но все се намират и лекари като него,с по-извисен ум и по-разширено съзнание,та да я дръпнат малко напред.И аз мисля,че Шамбала не е само това и пътят до нея не е само през пещери. :D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest valentinus

Шамбала има много аспекти, не може да се схване от диалектичните ни умове, въоръжени с аристотеловата логика и материалистичната наука.

В един ракурс Шамбала е финоматериална област на границата на Седма/нашата/ космическа област и Шеста. Има много функции, едната от които е да осигури време и спокойствие на микрокосмосите, които не са успели преживе да завършат процеса на трансфигурацията, да го довършат.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Казват, че Христос възкресява Лазар. Човечеството силно вярва, че това е било :v:

Всъщност Лазар ли е първия възкръснал/възкресен човек :unsure:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир+ Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако не е риторичен въпрос, ше отговоря! Ако е, пак ще отговоря!

Естествено, че не е! Ако го смятаме за историческа личност и говорим хронологично - много и преди него са Възкръснали и всички от Христос! :1eye:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Той не е бил умрял, а заспал!"

“Лазаре, излез вън!” С тия думи Христос възкреси Лазаря, защото той беше единственият човек по това време в Израиля, който беше минал четвъртото посвещение.

Кой и какъв беше Лазар? Защо Христос отиде именно при гроба на Лазаря, а не отиде на други гробове да извика мъртвите да излязат вън? По това време в Израиля имаше само един човек, който след като умря, още можеше да чува и да разбира какво му се говореше отвън. Този човек беше Лазар. В цялата еврейска история, от времето на Авраама до идването на Христа, само един евреин имаше способността и след смъртта си да чува и да разбира какво му се говори. Това състояние окултистите наричат “четвърто посвещение” Когато Христос дойде на земята , Той искаше да провери този закон, затова отиде при гроба на Лазаря и извика:”Лазаре, излез вън!” И действително, в отговор на тези думи Лазар излезе от гроба. Които не разбират този закон, ще кажат, че тази работа била нагласена. Как я нагласили? Христос казал на Лазаря да се престори на умрял, да престои в гроба четири деня и когато Той дойде и го извика, да излезе вън. С това те ще убедят хората, че Христос може да възкресява мъртви. По този начин именно съвременните хора обясняват чудесата.

Това, което окултизмът нарича “четвърто посвещение”, не е нищо друго освен задача на човека да намери начин за изправяне на своите лоши черти, унаследени от неговите родители и прародители.

“Лазаре, излез вън!” С тези думи Христос искаше да каже на Лазаря, че е готов да му услужи. С какво да му услужи?- Като му върна живота. Лазар пък мина през четвъртото посвещение, след което беше абсолютно готов да се подчини на Божествения глас. Ако не беше се подчинил на Този глас, Лазар и досега щеше да лежи в гроба. Днес Христос стои пред вашите гробове и казва:”Излезте вън!” Този въпрос стои пред вас и вие сами трябва да го решите. Ако питате този или онзи какво трябва да правите (да излезете или не), вие ще останете в гроба, ще пропуснете благоприятните моменти в живота. Когато чу гласа на Христа, Лазар не запита защо трябва да излезе, как да излезе и т.н. Той разбра смисъла на тия думи и веднага излезе от гроба. Този е човекът на четвъртото посвещение. Когато Павел, който беше в първото си посвещение, чу гласа на Христа,запита:”Кой си ти, дето ме гониш?” Христос го бутна от коня и му отговори:”Аз съм Христос, Когото ти гониш!” И след като стана от земята, Павел разбра какво трябва да прави. Лазар обаче не запита Христа “Кой си ти”, но веднага каза:”Какво ще заповядаш , Господи?”- “Излез вън!” И той веднага излезе. Лазар слушаше, разбираше гласа и изпълняваше всичко, каквото му казваше. Гласът му казваше:”Иди! – и той отиваше; “Ела!”- и той дохождаше. Ще кажете, че това е военна дисциплина. Не, които обичат и когото обичат, разбира какво нещо е Любов и са готови всичко да изпълняват. Те доброволно дават място на Бога да се прояви в тях.

“Учителя за библията”, стр.187-188

Мисля, че в днешно време са далеч повече "Лазаровците", които могат да чуят гласа на Христос и да дадат възможност на Божественото в себе си да се изяви.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Благодаря за единомислието - направо допродължи мисълта/идеята и спести време за сканирането, затова само ще доуточня, че цитатите са от изключително ключовата беседа "Лазаре, излез вън " (10.03.1929г) от томчето"Учителю Благи" (все още го няма в мрежата :(

А относно риторичния въпрос - доколкото имам представа Христос възкресява трима души и си мисля, че те са които символизират различните етапи от състоянието на човешката душа. Спасени(оживени, съживени) сме по благодат, но след това всеки сам трябва да продължи, защото действително има достатъчно пробудени, но лутащи се - търсещи души, които обаче не съумяват да излязат от кръговрата на раждане - живот - смърт. Всъщност знае ли някой нещо повече за другите двама възкресени - дъщерята на Яир и сина на вдовицата от Наин, Лазар е третият , и май е бил мъртъв за материята/света, но буден за Гласа! затова той е символ за прехода от Стария тип посвещение към Новия.Мисля си, че много много малко са истинските Лазаровци( но всекиму се дава явлението на Духа за полза, но пък и напълно мъртво - спящите са си направо внушително доста :blink:

А иначе притчата за десетте девици (петте разумни и петте неразумни девици са символите на етапите на пробуждането , лутането, страданията, освобождаването и и накрая сливането на Душата с Духа- който е готов си е готов, моткащите се - да му мислим :1eye: Законът си е закон, всеки сам със собственото си масло в собствения си светилник! няма лабаво - иначе отърваваме безкрайно много пъти срещата на Жениха/Младоженеца/Духа. А Той всичко прави само и само да се слее с Душата.

Предполагам, че има връзка с четирите "вида" семена , почвата и това което дава плод многократно. Лазар затова е първият човек "минал" достигнал четвъртото посвещение - слуша- чува-разбира-върши/ последва заповедта на Духа/ Стани - не само стана, но и излезе и Го поСледва - състоянието на пробудената душа, която слуша верно Духа/ Гласа Христов и изпълнява всеотдайно призванието си.Даааа, благодаря за вдъхновението.

:v: Верни + Истинни+Чисти+Благи

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да! Всеки един от нас е като Лазар ... погребан жив.

Остава да чуем Гласа и да се събудим.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Ми той - капакът на гроба си е повдигнат отдавна, така като ви чета и преживявам - събудени сте вече, душите ви знаят това, а Духът е Който ни води, възраства и възкресява!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Христос Возкресе! :thumbsup2:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Христос Возкресе! :thumbsup2: За всички Возкресе,за чакащи,за бързащи,за тъжни,за радостни,за любещи и не,за всички,приятели,за всички нас Возкресе!

:thumbsup::feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Во Истину Воскресе! Като Любов и Светлина в душите на всички нас :angel::feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×