Много се изписа за един от елементите на психичната структура (по З. Фройд) - Ид (То) - Его (Аз) - Суперего. Според мен, обаче, всяко разсъждение върху единия само елемент е по принцип обречено на едностранчивост и оттам изопаченост. Не могат да бъдат разбрани, описани, приложени каквито и да било положения само за Егото, ако не са взети предвид и останалите два елемента на структурата. То или себе (от себе си) е понятие, използвано в психоанализата за неосъзната част на психиката, свързана с удоволствието и нагона. Азът представлява съвкупността от представите на даден индивид за собствената му същност и оценките, които си дава. Супер-Его или Свръх-Аз е термин въведен от Зигмунд Фройд в психоанализата. С него се означават всички норми на поведение, табута, ограничения, които регулират поведението, на което придава импулс Ид (То/Безсъзнателното). Супер-Егото е носител на социалната компонента от човешкото поведение и изпълнява основно рестриктивни функции. Трите елемента са създадени да функционират в хармония, която да осигурява и осмисля живота на човека в света, който го заобикаля от раждането до смъртта му. Дисхармония, конфликт между тях, опит да се подтиска или обратно - да се преувеличава ролята на единия от тях, води до проблеми в психиката, поведението, и оттам и физическото състояние на човека. Но съвсем не призовавам в тази тема да се заемаме със строг научен анализ... Смисълът на нашите разговори тук е в обмяната на личните ни разбирания, опитности - в цялото им разнообразие (до противоположност). Осъзнавали ли сте моменти на напрежение между трите (или два от тях) елемента на структурата? В какво конкретно са се изразявали те и как сте ги решавали? Как се усеща хармонията между тях? Постигали ли сте я? Сама ли се получава или са нужни специални усилия? В какво точно са се изразявали те? Възниквали ли са въпроси, свързани с хармонията между То - Аза и Свръхаза в личния ви живот, които все още не сте разрешили? Ровейки в нета при подготовката на тази тема, открих интересна книга на български автор: Кирил Кирилов - УТЕШИ МЕ! Оставям на всеки да си състави впечатление...