Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Търсач

Библията и алкохола

Recommended Posts

Guest Fut

Търсач, това е Благодатта на Бога за тези които са отворили сърцето си за Него и са приели Неговото спасение. Това е Дар от Бога който не пожали Сина Си, но го изпрати за погиващото човечество. Ако ние трябва със заслуги да го придобиваме то повярвай ми това никога няма да се случи, но когато Господ ни кръщава ние трябва с благоговение и смирение да приемем този най- велик и благословен дар и да не го оскърбяваме. Святият Дух е Бог, Третото Лице на Божествената Троица :3d_053: по какви заслуги и напразни усилия може чавек да го заслужи!? Но Бог казва - Сине мой, дай ми сърцето си. Това е което Бог иска от нас, да отворим сърцето си, от нас зависи, защото ни е дарил със свободна воля.

Откровение 3:20

Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Търсач, това е Благодатта на Бога за тези които са отворили сърцето си за Него и са приели Неговото спасение. Това е Дар от Бога който не пожали Сина Си, но го изпрати за погиващото човечество. Ако ние трябва със заслуги да го придобиваме то повярвай ми това никога няма да се случи, но когато Господ ни кръщава ние трябва с благоговение и смирение да приемем този най- велик и благословен дар и да не го оскърбяваме. Святият Дух е Бог, Третото Лице на Божествената Троица :3d_053: по какви заслуги и напразни усилия може чавек да го заслужи!? Но Бог казва - Сине мой, дай ми сърцето си. Това е което Бог иска от нас, да отворим сърцето си, от нас зависи, защото ни е дарил със свободна воля.

Откровение 3:20

Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.

Ето това е типичен пример за неправилно тълкуване на Библията. Светия дух е Божествената Майка, нещо което беше напълно цензурирано от Павел и Августин. Реално Августин е следващото превъплащение на Павел.

Тогава нормално е да си зададем въпроса, щом в Библията не се говори за Мадоната-Божествената Майка как тя се появява в църквите. В Библията нищо не пише за нея.

Добре, че хората не са загубили съвсем здравия си разсъдък. :rolleyes:

Светия Дух е силата на Бог. Имаме Баща, Син и Майка, тревиално Уотсън. Обаче женомразеца Павел затри всички тези неща от Библията. :(

Бог е абсолютния наблюдател и Той не прави нищо. Цялата му работа се извършва от Мадоната-Божествената Майка-Светия Дух. Това е истината проста.

Но тези неща не ги пише в Библията, а в някой други книги, но на вас ви е забранено да ги четете. :3d_110:

Вие дори не знаете къде се намира Светия Дух в нас. :thumbsup2:

Редактирано от Търсач

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Ще ме прощаваш, какво сме чели и какво не сме няма да обсъждам сега с теб, а ти започни първо с млекцето преди да налетиш на твърдата храна. Въпроса с Божествената Майка е Бездънен Океан...и не бих го обсъждала с теб, поне на този етап (позволявам си лекия строг тон). По всички белези личи, че ти не си докоснат, но сърцето ти е закоравяло и развяваш някакви познания насам натам повърхностно и злобничко като сухи кости които не докосват душата издълбоко. Обръщение, Покаяние, Спасение, Смирение... Търсач. Аметист ти каза и Търпение :thumbsup: . Отвори сърцето си за Бога допусни Го и се смири. Казах ти, ако те интересуват Библейски уроци днес случайно попаднах на нещо невероятно, можеш да ми пишеш на ЛС за да ти дам линк. Също и в Портала чети лекциите на Учителя. Въобще, отвори сърцето си за Бога, ти още не си го отворил пък искаш да говорим (т.е. ти не искаш, ти се подхилкваш пускайки от тук от там нещо, гадничко и мазничко и ни оставяш да говорим като най- накрая виждаш всичката сметка на пометеното) няма как да стане. Повякога обичам да си кажа нещата които са ми на сърце в прав текст. Който иска да ме съди, такава съм си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Не се бях заглеждала скоро в новите беседи, но тази нощ нещо сънят бяга от мен. Влязох в Портала с намерение да търся нещо от Великата Майка и ръката ми сама попадна на това. Докато се чудех как ли да намеря беседите от Великата Майка и изведнъж се ококорих защото видях, че съм отворила Дух Господен -

„Дух Господен е над мене." Радвайте се, че Духът ви е посетил, но пожелайте да посети и другите хора. Духът се изявява чрез Христа, а Христос представлява цялото човечество. Той е едновременно индивидуално и колективно същество. Следователно, всеки може да каже за себе си: "Аз и Христос сме едно; аз и цялото човечество сме едно." Под колективност не разбирам еднаквост, но хармония, както в музиката. Много тонове, които си хармонират, съставят една песен. Липсва ли един тон от тях, хармонията е нарушена; връзката, отношението между отделните тонове е прекъснато. Организмът на всеки човек представлява отделна нота на Божествената песен. Щом бутнете един от тези тонове, той издава специфичен звук. Достатъчно е да заставите нотите да звучат, за да се проявят Астралните тела на хората, които се характеризират с движение. Нотата е знакът, т.е. физическият човек, а тонът е знакът в движение – астралният човек.

"Дух Господен е над мене, защото ме помаза да благовествувам на сиромасите." Не е казано да се благовества на учените, на философите, на богатите, но на сиромасите. Сегашните хора минават за учени, културни, набожни, които се молят по три пъти на ден. Горко на онзи, който не се моли! Той минава за безверник, за еретик. Долу старите вярвания на хората! Не ги туряйте за градеж, но за тор на вашите градини. Ще кажете, че не трябва да се проповядват нови идеи. Според мене, мъчно можете да определите кои идеи са стари и кои нови. Всяка идея, която произвежда растене, е нова. Дето няма растеж, там всичко е старо.

Какво трябва да направите, за да възприемете чистия и възвишен живот? Да се покаете, т.е. да изпразните шишето си и сами да отидете при Великия Извор да го напълните. Всички учени и философи, майки и бащи, учители и свещеници трябва да обърнат шишета га си, да излеят водата и с празни шишета да отидат на Извора, да ги напълнят. Само така ще възприемат Новото учение и новите идеи. – “Какво ще стане със старото учение?” – Турете го около корените на дърветата и не мислете за него.

„Да благовествам на сиромасите." Желая всички хора да бъдат сиромаси, в широк смисъл на думата, за да им се благовества. Желая всички хора да обърнат кесиите си надолу и да ги изпразнят. Някои казват, че заради Бога са готови на всякакви жертви. Животът ще изпита тяхната готовност. Да говориш нещо, и да го изпълниш, това са две различни положения. Да гледаш нарисуван плод, и да вкусиш от него, това са две различни неща. Намислите ли да направите някакво добро, не го отлагайте, веднага пристъпете към реализиране.

Нека всеки от вас се обяви доброволец за новия фронт – до воюва против злото, против отрицателните прояви в себе си.

Във войната, която днес обявявам, ще давам награди и кръстове на онези, които не лъжат и не крадат, които са честни, добри, умни и справедливи и които обичат цялото човечество. Във войната, която днес обявявам, пак ще има топове и оръдия на Любовта, които няма да рушат и убиват, но ще повдигат хората. Те ще действат на грамадни разстояния. Дето падне гранатата на Любовта, всичко ще преобрази. След това ще се издигне паметник на тази граната, защото, вместо безлюбието, тя донесе Любовта, вместо невежеството – Знанието, вместо ограничението – Свободата и най-после, вместо смъртта – безсмъртието. Тази граната ще се различава от сегашната и по тежест. Тя ще тежи повече от нея, най-малко с хиляди килограми. Дето падне, тя ще произведе особен ефект.

Време е вече, човек да излезе от дребнавостите на своя живот и да се обърне към великото и възвишеното. Той трябва да си изработи една положителна философия за Живота.

Павел казва: „Ще Го познаем, както сме познати.” Истинско познаване става само чрез Любовта. Любовта пък се изпитва чрез страданията.

Какво отношение има Христовото учение към всеки човек индивидуално? То има отношение първо към Духа, после към душата и най-после към ума, сърцето и волята. Ако тялото ви е здраво, Духът ви може направо да му въздейства и помогне; ако тялото не е здраво, Духът трябва да търси посредници, да ви въздейства. Като посредници между Духа и тялото служат душата, умът, сърцето и волята. Чрез ума и сърцето си човек се убеждава, че за здравето му са нужни чист въздух, чиста вода, изобилна светлина и чиста, здравословна храна. Така той ще пречисти кръвта си, ще усили своя организъм и ще възприеме онова, което Духът и душата му нашепват.

Когото Духът е посетил, той става смел и решителен, готов на всякакви жертви. Мома, когато се влюби, също става смела – Духът я е посетил. Ако знае как да Го посрещне, Той оставя добрата вест. Не може ли да Го посрещне добре, Той си заминава. Бъдете внимателни към Духа, да не Го огорчите.

Сега всички хора очакват Христа, но не знаят, че Той е вече в преддверието. – “Не Го виждаме.” – И да Го видите, няма да Го познаете. Само онзи ще Го познае, който има Любов. Без Любов няма познаване. Това е вярно и за мене, и за вас. Любещият понася лесно страданията. Дали са големи, или малки, за него е безразлично. Той не се запитва, обича ли го Бог, или не. Той знае, че Бог обича всички хора, всички живи същества. Отворете се за Господа, както цветът се отваря за слънчевата Светлина. Отворете умовете и сърцата си, да влезе Истината в тях. Дайте Свобода на Господа да се прояви, не както в другите хора, но специфично за вас. Всеки да бъде оригинален в проявите си, на никого да не подражава. Дръжте се за Бога. Той ви е хванал с двете си ръце чрез Любовта си. Дръжте се за Неговата Любов. От Неговите ръце излизат нишки, които отиват до сърцето на всеки човек. Една нишка държи човека за Бога, но здрава е тя. Никой не е в състояние да скъса тази нишка, освен вие сами. Без нея не съществува никакво отношение между Бога и човешката душа. Който се държи здраво за тази нишка, той е щастлив и лесно разрешава мъчнотиите си. По тази нишка Духът слиза и възлиза. Скъса ли се тя, душата е загубена. Дълго време ще плаче и скърби тя, докато дойде някой Ангел от Небето и завърже скъсаната нишка. Свърже ли се с Бога, душата започва отново своето развитие.

...Това, което сте правили на бедни, на страдащи, на угнетени, на паднали души, това е вашето отношение към Христа. Изправете отношенията си към Христа и към Бога, да благовествате на сиромасите.

Дух Господен

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще ме прощаваш, какво сме чели и какво не сме няма да обсъждам сега с теб, а ти започни първо с млекцето преди да налетиш на твърдата храна. Въпроса с Божествената Майка е Бездънен Океан...и не бих го обсъждала с теб, поне на този етап (позволявам си лекия строг тон). По всички белези личи, че ти не си докоснат, но сърцето ти е закоравяло и развяваш някакви познания насам натам повърхностно и злобничко като сухи кости които не докосват душата издълбоко. Обръщение, Покаяние, Спасение, Смирение... Търсач. Аметист ти каза и Търпение :thumbsup: . Отвори сърцето си за Бога допусни Го и се смири.

:rolleyes:

Всеки си решава сам. Ако все пак решиш да научиш нещо повече за Божествената Майка не се притесняваш да питаш.

Тя е поставила отражение във всеки от нас и очаква да пожелаем да Я събудим.

Когато Христос говори за Второ раждане Той има това предвид. Затова и масовата публиката не разбира думите Христови и се задоволява с второстепенна инфо поставена в Библията.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Но ти дори не си си направил труда да прочетеш беседата от Учителя, а искаш да говорим за Великата Любов.

Я се запознай със седемте важни стъпки дадени от Учителя -

Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят - част 1

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В “Царския път на душата” Учителят казва: Разумния ред на Божествената душа, който трябва да следва ученикът на Бялото Братство е: силата предшества свободата, свободата предшества правата мисъл, правата мисъл предшества благородното чувство, благородното чувство предшества добрата постъпка. Това значи, докато човек не придобие сила, за да контролира всички енергии, които влизат в неговото тяло, той не може да има никаква свобода, ще бъде играчка на природните сили. А докато не е свободен, човек не може да мисли, а само ще бъде проводник на чужди мисли, защото мисълта е един творчески процес. Следователно, за да влезе безопасно във връзка с Невидимия свят, човек трябва да организира своите мисли, чувства и постъпки и да ги подчини на разумната воля на Духа. В противен случай той ще е играчка на низшите и невежи духове.

Има много рецепти за това как да се освободим от чуждите мисли. Малко са тези, които дават лекарството. В йога това състояние се нарича "Нирвичара самадхи".

"След като е постигнал това, след като владее всички сили, които функционират в неговото тяло, той научава къде е вратата, през която може да излезе от тялото си, научава как да я отваря и затваря и как да излиза от тялото си, и как да влиза във великия Божествен свят. При тези той отива в Школата в другия свят и там се среща с напредналите ученици.”

Излизането от тялото е опасна техника и не знам дали самия Дънов може да бъде отговорен за последствията.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Излизането от тялото е опасна техника и не знам дали самия Дънов може да бъде отговорен за последствията.

Оф и ти си един Гугъл та еша ти нема. А сега аз да кажа ли, абееее я си гледай работата, родила съм се в Християнска страна и тези учения които ми предлагаш са неистински и фалшиви, ааа? Но няма да го направя защото Учението на Учителя е универсално и всеки намира себе си и това което първоначално го е привлякло в него. Като ми говориш за йога все едно че ми говориш на дзиндзибарски и така сигурно е с повечето хора, това означава ли, че Божественото е само за определен кръг посветени, а другите трябва да погиват?пНали затова пишем по тези форуми, за да се обменяме, а не за да се мерим кой е по, по- най, а по - напредналите би трябвало да с Любов и Търпение да помагат на тези които правят първи крачки към Духовното. Самият Дънов, както го наричаш ти е дал много методи и правила, достъпни за абсолютно всички както и да е. Естествено е че в пътя се тръгва от малкото и се стига постепенно до голямото с Божия помощ и желание за работа от наша страна. Моето отношение към твоето учение няма да бъде подобно на твоето защото знам една простичка истина и тя е че ако хулиш начина по който другия вярва и се покланя на Бога това значи че хулиш своя собствен Бог.

Ето какво казва Учителя за пътя на йогите (едва ли това е всичко казано от него, но това е което аз знам и това е метода който прилагам от години):

Тогава ще имате предвид следното: във Всемирното Бяло Братство употребяват три метода за работа. Единият метод е методът на Любовта, по който метод Христос сега работи. Вторият метод е методът на Мъдростта, а третият метод е методът на Истината. Това са три метода, три Школи, които Бялото Братство употребява едновременно. Следователно ние боравим и с Любовта, и с Мъдростта, и с Истината едновременно. Християните боравят само с Любовта, теософите – с Мъдростта, а йогите употребяват Истината за услуга на волята в нейното физическо проявление.

И тъй, в Бялото Братство изучаването на Любовта, Мъдростта и Истината са методи за работа, за да се образуват онези духовни връзки за служене на Бога.

Речта, която сега ще започна да ви давам („Заветът на цветните лъчи на светлината“ – бел. състав.), е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. Това са стихове от Книгата Господня, така систематически извадени и подредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски, нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен... Христос ви даде много прост метод и вие непременно трябва да го приложите. Йогите, например, имат много сложен метод. Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото последната врата е Христос. - ЛИЧНО ОПИТАНО И ПРОВЕРЕНО! :angel:

Методът на цветните лъчи на светлината

Ето още инфо - ЦЪК

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Като ми говориш за йога все едно че ми говориш на дзиндзибарски и така сигурно е с повечето хора, това означава ли, че Божественото е само за определен кръг посветени, а другите трябва да погиват?пНали затова пишем по тези форуми, за да се обменяме...

...

Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото последната врата е Христос. - ЛИЧНО ОПИТАНО И ПРОВЕРЕНО!

Aз не пиша по тези форуми за да науча нещо. Моя ник май те подвежда. :rolleyes:

Христос е последната врата и тя води към Царството Божие. А то е във всеки от нас. Христос ясно каза, ще ви пратя Утешител, който е Светия Дух. Утешителят е тук и дава Второто раждане.

:3d_057::3d_135:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Но ти дори не си си направил труда да прочетеш беседата от Учителя, а искаш да говорим за Великата Любов.

Я се запознай със седемте важни стъпки дадени от Учителя -

Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят - част 1

Е добре щом държиш толкова да ги чета, ще го направя и ще приложа моите коментари, защото хората четат но не разбират.

1) Обръщение – обръщение към Бога към духовния живот. Тя е от Бога. Човек не може да се обърне към духовния живот, преди Бог да го е събудил отвътре. Затова Христос казва: „Никой не може да дойде при мене, ако отец ми не го призове”. При тази първа степен, казва Учителя, се образува правилната връзка между физическото и астралното тяло.

От това е пределно ясно, че трябва да ни повикат и нищо не зависи от нашия избор, а от избора на БОГ. Затова заблуждения от рода, аз следвам това или онова не вървят.

Или си избран или не. Знаеш ли дали си избран?

:rolleyes:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Aз не пиша по тези форуми за да науча нещо. Моя ник май те подвежда. :rolleyes:
А за какво пишеш в тях?

Христос е последната врата и тя води към Царството Божие. А то е във всеки от нас. Христос ясно каза, ще ви пратя Утешител, който е Светия Дух. Утешителят е тук и дава Второто раждане.

:3d_057::3d_135:

Съгласна съм, какъв е белегът?

От това е пределно ясно, че трябва да ни повикат и нищо не зависи от нашия избор, а от избора на БОГ. Затова заблуждения от рода, аз следвам това или онова не вървят.

Или си избран или не. Знаеш ли дали си избран?

По- скоро или си призван или не, но Бог е приготвил Спасението си за всички:

Откровение 3:20

Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.

Мат.24

14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи;...

Римляни 1:20

Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.

Бог призовава и е приготвил спасението си за всички обаче:

1 И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше: 2 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. 3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат. 4 Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. 5 но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си; 6 а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. 7 И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им. 8 Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. 9 Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. 10 И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости. 11 А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. 12 И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. 13 Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 14 Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.Матей 22 глава

Има степени които зависят и от нас, нали ;):) .

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А за какво пишеш в тях?

За да давам... :)

Съгласна съм, какъв е белегът?

"Белезите" са вътре в хората. Но има и по лицата им. :)

По- скоро или си призван или не, но Бог е приготвил Спасението си за всички:

3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.

Има степени които зависят и от нас, нали ;):) .

ПОКАНЕНИТЕ!!!

Къде БОГ е обещавал, че ще спаси всички?

НИЩО не зависи от НАС. НИЩО. Щот ние нищо не правим. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

За да давам... :)
Важно е как даваш, с какъв подход го правиш и какви са намеренията ти. Всяка душа усеща това :) .

"Белезите" са вътре в хората. Но има и по лицата им. :)
Хубаво, понеже ти каза че имаш ръководство от Святия Дух, аз предположих, че имаш Духовно кръщение и затова те запитах какъв е белегът.

Къде БОГ е обещавал, че ще спаси всички?

НИЩО не зависи от НАС. НИЩО. Щот ние нищо не правим. :)

Не е така приятелю, скъпоценна за Бога е всяка една душа. Той ни е дал свободната воля, Той е изпратил Единородния си Син, след това е проводил Духа Си. Той чука на вратата на всяко човешко сърце по един или друг начин, но от човека зависи дали ще го отвори и приеме.

"Бог може да се оприличи на един просяк: това е една особено затрогваща изразна форма. Той тъгува за нашето внимание към Него. Учителят на Вселената, от чийто поглед затреперват всички звезди, слънца, луни и планети, тича след хората и вика: “Не искаш ли да ми подариш своята любов? Не Ме ли обичаш, Мен – дарителя на всички дарове, повече от тези неща и предмети, които съм създал на тебе? Не искаш ли да Ме потърсиш?” Но човекът отговаря: “Много съм зает, имам много работа. Нямам време да Те търся.” А Бог казва: ”Тогава ще почакам."

(Парамаханса Йогананда)

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Важно е как даваш, с какъв подход го правиш и какви са намеренията ти. Всяка душа усеща това.

Който търси ще намери. :D

Не е така приятелю, скъпоценна за Бога е всяка една душа. Той ни е дал свободната воля, Той е изпратил Единородния си Син, след това е проводил Духа Си. Той чука на вратата на всяко човешко сърце по един или друг начин, но от човека зависи дали ще го отвори и приеме.

Всеки от нас носи в сърцето си частица от Бог, това е Духът. Също имаме и частица от Светия Дух и това е Кундалини.

БОГ не желае нищо, защото той е Необвързан.

Издигането на Кундалини е Второто раждане в Духа за което говори Христос.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Който търси ще намери. :D
Какво Търсач, тебе ли :3d_146:

Всеки от нас носи в сърцето си частица от Бог, това е Духът. Също имаме и частица от Светия Дух и това е Кундалини.

БОГ не желае нищо, защото той е Необвързан.

Издигането на Кундалини е Второто раждане в Духа за което говори Христос.

О.К. де, това сега иди и го обясни на едно мъничко детенце, на един възрастен човек, на един гладен, на един страдащ и на един самотник, а аз ще те поздравя с текста на една моя любима песен:

http://propovedi.org/pesni/34-slez-svqti-dushe.pdf

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Какво Търсач, тебе ли?

Който, каквото желае...пълна свобода. Когато се налага и аз водя лекции в БГ и в чужбина. :whistling:

O.К. де, това сега иди и го обясни на едно мъничко детенце, на един възрастен човек, на един гладен, на един страдащ и на един самотник,

Ти не разбра ли, че ние нищо не правим. Не е нужно много да се обяснява. Фунтанелата на децата е отворена и тъй като времето, в което живеем е специално, Кундалини може да се усети над главите им като хладен полъх.

Опитай. :rolleyes:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Разбрах, достигаш до сърцата на децата през фунтанелата докато държиш лекции в чужбина от което следва че някак си ти не си т.е. правейки го ти не взимаш никакво съзнателно участие в това.

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Разбрах, достигаш до сърцата на децата през фунтанелата докато държиш лекции в чужбина от което следва че някак си ти не си т.е. правейки го ти не взимаш никакво съзнателно участие в това.

Повечето от децата са пробудени, защото тяхната Кундалини е събудена и техния Дух е свързан с Всепроникващата сила. Аз нямам никакъв принос за това. :)

То и затова Христос е казъл, че ние трябва да станем като децата за да влезем в Царството Божие.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut
:hmmmmm: Аха докато водиш лекциите, ти не носиш никаква отговорност за нищо. Как изпитваш духовете т.е. дали са духове или Духът. А другите които споменах защо ги забрави, за децата вече разбрахме.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Най-важното е ние да станем чист инструмент, чрез който Божественото да работи.

Когато Кундалини се събуди тя събужда и Духът в нас. Ако има духове/обсебвания/ в отделните части на тялото има с-ма за тяхното разпознаване.

Останалите също имат различно ниво на връзка с Божественото в зависимост от тяхното поведение.

Божественото ни захранва всички нас с енергия, силата на нашата връзка е различна, като различни интернет връзки/скорости/.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Най-важното е ние да станем чист инструмент, чрез който Божественото да работи.

Когато Кундалини се събуди тя събужда и Духът в нас. Ако има духове/обсебвания/ в отделните части на тялото има с-ма за тяхното разпознаване.

Останалите също имат различно ниво на връзка с Божественото в зависимост от тяхното поведение.

Божественото ни захранва всички нас с енергия, силата на нашата връзка е различна, като различни интернет връзки/скорости/.

Трябва да питам Азбуки дали е посещавала лекциите ти защото те разпозна като чист инструмент:

Не мисля, че всепроникващата сила изобщо прави такива физиономии. Вероятно на теб не ти се харесва. Което е друго.

Мнение #6

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не мисля, че всепроникващата сила изобщо прави такива физиономии. Вероятно на теб не ти се харесва. Което е друго.

Всепроникващата сила е Великата Божественна Майка. Както всяка майка страда за нейните деца, по същия начин и Божественна Майка.

Един от най-голямите грехове на тези, които промениха Библията е наричайки Дева Мария просто жена. Дева Мария бе едно от превъплащенията на Божественната Майка.

Но наказанията идват от Христос, защото той ни предупреди:

ОТ МАТЕЯ 12.32. и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Търсач, не измествай въпроса който беше дали ти си истински и чист проводник на това.

И понеже спомена Дева Мария, ето какво казва Словото по този въпрос:

Псалмът на Дева Мария:

46 И Мария каза: - Величае душата ми Господа, 47 И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой. 48 Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си; И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове. 49 Защото Силният извърши за мене велики дела; И свето е Неговото име. 50 И, през родове и родове, Неговата милост. Е върху ония които Му се боят. 51 Извърши силни дела със Своята мишца; Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. 52 Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени. 53 Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни. 54 Помогна на слугата Си Израиля. За да помни да покаже Милост. 55 (Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века. Лука 1 глава

47 И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. 48 А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми? 49 И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! 50 Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка. Матей 12 глава

32 А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. 33 И в отговор им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? 34 И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! 35 Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка. Марк 3 глава

19 И дойдоха при него майка Му и братята Му, но поради множеството не можаха да се приближат до Него. 20 И известиха Му: Майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Те видят. 21 А Той в отговор им рече: Майка Моя и братя Мои са тия, които слушат Божието слово и го изпълняват.

Лука 8 глава

Както виждаме, има съгласуваност между евангелията.

На кръста Господ се погрижи за своята майка:

25 А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. 26 А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! 27 После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си. Йоан 19 глава

В НЗ за последен път е спомената в Деяния 1 глава:

13 И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, гдето живееха Петър и Иоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов. 14 Всички тия единодушно бяха в постоянна молитва, [и моление], с някои жени и Мария, майката на Исуса, и с братята Му.

Това е за сега, без претенция за изчерпателност от моя страна. Ако ти имаш Библията в оригинал можеш да споделиш, за мен такова нещо ще бъде много ценно.

П.П. Търсач, какво означава просто жена :D ?! Ти да не би да си женомразец ?!

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Търсач, не измествай въпроса който беше дали ти си истински и чист проводник на това.

...

П.П. Търсач, какво означава просто жена :D ?! Ти да не би да си женомразец ?!

Времето ще покаже, кой кой е...

Ставаше въпрос за сравняване на Дева Мария с обикновенна жена. Дева Мария стои зад всички деяния на Христос. Тя е Светия Дух.

Затова и Христос в Йоан 19:27 казва:

ГЛЕДАЙТЕ МАЙКАТА.

http://scriptures.lds.org/john/19/26-27#26

БГ превода не е коректен.

Редактирано от Търсач

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

Ще ви прочета 15-а глава от Евангелието от Йоана... Ще ви говоря върху 26-и стих от прочетената глава: „А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духа на Истината, който от Отца изходи, той ще свидетелствува за Мене.”

След като говори за лозата, Христос казва на своите ученици: „Ще вземете на първо място Духа.” Духът иде само при онези пръчки, на които има грозде. Сега аз не искам да се спирате върху въпроса имате ли грозде, или не. Вие може да си зададете този въпрос, обаче сами не може да го разрешите – този въпрос го разрешава само Духът. И Христос, когато говори, обръща внимание върху плода. Господ обрязва тия лози заради плода, който е вътре в душата. За Бога е важен нашият плод, а не външната форма – не самата лоза, но това, което излиза от нея.

Сега, вие, които сте тръгнали, трябва да знаете, че вътре е плодът –плодът на вашата душа е вътре.

„И когато – казва Христос – дойде Духът, Той ще ви научи” – това е първото нещо. После казва: „А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на Истината, който от Отца изходи, той ще свидетелствува за Мене.” Той ще свидетелства дали вие имате грозде, или нямате, дали вашето лозе правилно се развива, или не. Тъй щото всичките усилия в живота на една душа, в живота на един човек на Земята трябва да бъдат насочени към известен плод. Вън от този плод човек не може да се радва никога. Кое е онова, което ви радва? Вас самите ви радва, ако имате някоя добродетел – добродетелта, която живее във вас, вложена от Духа, ви радва.

И Христос, който представя Божията Любов и Мъдрост, казва: „Духът, който Аз ще ви изпратя, Той ще свидетелства.” А на друго място казва: „Той ще ви научи, ще ви припомни” – какво ще ви припомни Духът? Духът ще ви припомни за всичките тия плодове, които вие трябва да имате в душата си.

Три вида лози има: едни, които не са се развили, но обещават нещо; други, които са се развили и имат много листа – това е втората фаза; и трети, на които плодът вече е завързал и очаква да узрее – и всеки, кой как погледне, казва: „Тази лоза наближава”, и всички чакат да узрее, за да опитат гроздето. И мога да ви кажа кои са онези причини, които ви заставят да имате приятели – за да опитате техния сладък плод, това е причината. Защо искате да имате някой приятел, някоя приятелка? Основните причини са тези, че всеки един човек иска да опита плода на Духа.

...три неща в Живота са необходими: първо, почва; второ, семе; трето, онзи, който ще посее семето.

Сега ще направя едно сравнение: почвата, това сте вие, според думите на Христа; лозата, това е Словото, което е вложено във вас, а лозарят е Духът, който обработва – Божественият Дух. Всяка една възвишена мисъл, всяко едно възвишено желание, които се разработват във вас, които цъфтят и радват душата ви, се подкрепят от този Божествен Дух.

Сега, за да може да дойде и да заживее у вас този Божествен Дух, изискват се особени условия...

В цялата 15-а глава Христос определя какви са условията, за да дойде Духът. Едно от условията е Любовта. Сега вие ще кажете: „Тази Любов, все за Любов говори!” Аз сега говоря за Любовта в нейната трета степен – не говоря за любовта като неразвито лозе, за любовта като лозе само с листа, а говоря единствено за Любовта като лозе с грозде. Вие може да имате любовта на неразвитите пръчки, но най-важната Любов – Любовта от третата степен – е тази, на която листата са хубави, а гроздето е узряло. Тази лоза и отличният й плод показват какво е нейното вътрешно качество. Затова казва Христос: „От плода им ще ги познаете.”

Та сега и Господ иска да познае всинца ви от плода, иска да ви опита. Вие се криете, но Той работи, за да ви накара да дадете нещо, да ви застави да се изявите. Вие не искате да се изявите и казвате: „Не е дошло времето.” Не, не, дошло е времето да се покаже какво е естеството на човека. Но вие може да си кажете: „Ако дам плода и той не е такъв, какъвто трябва да е?” Трябва да излезе всичко наяве – колкото по-рано излезе, толкова по-хубаво, понеже вие ще знаете какви сте. А сега вие имате за себе си някакво по-високо или по-долно понятие.

Сега е необходимо Духът да се възприеме. Без този Божествен Дух, без тия блага вашият Живот ще остане всякога непроявен. И когато аз говоря за Любовта, че трябва да се освободите, аз подразбирам Любовта, която произтича от Божествения Дух, а не обикновената любов, която произтича от хората. Има любов, която произтича само от хората – тя е като прегоряла слама и живее ден и половина...Писанието казва: „Понеже сте изгубили първата си Любов.” И тази е първата Любов, която свързва всички същества – тя ги стопля като печка, която трябва всякога да подклаждате и да й туряте дърва.

А тази Любов, за която аз говоря, този Дух, който иде, Той всякога носи. Той няма да ви каже някоя сладка дума, но ще ви донесе някоя хубава книга или ще ви донесе ябълка, или круша и ще ви каже: „Похапнете си малко, за да разберете колко е благ Господ, че после да опитате колко аз съм благ!”

А когато дойде Духът, вие ще имате една жива, положителна опитност, навсякъде и всичко ще изпитвате и ще разбирате какъв е смисъла на Живота. Това е Духът. Той, когато дойде, ще свидетелства, а вие ще бъдете смели, решителни, с всички хора ще се справите. Защото няма да говорите вие, а Духът във вас ще говори. Как ще говори? Вашата душа ще бъде проникната с тази Божествена Любов и когато тези думи излизат от устата ви, те ще отварят вратите навсякъде. Така ония, които искат да ви бият, по-малко ще ви бият, а след това и те ще се обърнат към Господа и ще почнат да Го славят. Тъй че, опасни хора сме! Никой няма да остане ненаказан. И те ще дойдат и ще слугуват на Господа тъй, както и вие.

Необходимо е да пристъпите и да приготвите сърцата си за Духа. А сега само духове имате, аз ги виждам – много духове имате, но тия духове аз ги наричам душички. Те са душички и духчета, които ви обикалят. А когато дойде Великият Дух, всички тия душички и духчета ще служат само на Този Единия.

Божественият Дух като дойде, Той внася Светлина, внася Мир, сади Знание, носи здраве, щастие, блаженство – това носи Великият Дух, когато дойде.

И казва Христос: „Аз ще ви пратя този Дух.” Кога? –„Ако Моите думи пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене, и ако вие имате Любовта на Отца ми, тогава Аз ще изпратя Духа. Ако вие имате Моята Любов, с която

Аз ви възлюбих, когато Аз я показвам към вас, и вие я показвате към другите.” Към кои? Христос не казва да възлюбите всекиго безразборно. Може ли да любиш един камък? Нека се определим правилно: ти може да любиш само едно разумно същество – това, което има разум и носи съзнателен Живот. Него може да любиш, а другите работи не може да любиш. Могат да се любят само две съзнателни души – не може да любиш един камък или една мечка. Аз вземам тези образи в първа степен... Следователно в Любовта разбирам разумното – има ли го, има и Любов. Христос казва: „Както Аз ви възлюбих, така и вие възлюбете!” Разумното е възлюбил Той в света. Сега вие няма да питате дали ще дойде този Дух при вас, или не. Ако вие вярвате в Христа, тогава Той ще дойде във вас. И Христос казва: „Аз ще ви изпратя Духа, ако вярвате.” С коя вяра? Хората имат две понятия за Христа: едни мислят, че Христос сега е излязъл от Бога, а други мислят, че Той е бил преди всичките векове на Светлината и следователно всичко в света е станало чрез Него и всички хора са излезли от Него. Следователно Той е най-познатият Път на хората. Първият, Когото познавате в света, след като сте излезли, е Той. Той е, който ви е изпратил на този свят и Той е, който ви спасява. Следователно Христос е Първият и затова Той казва: „Аз Съм алфа и омега, начало и край.” Вие казвате: „Как да познаем Христа?” Вие Го познавате. В този въпрос не се спирайте – познавате Го!

И Павел казва: „Сгодих ви за един мъж”. За кого? За Христа.

Следователно, докато не признаете този Мъж, който е глава на човечеството и чиято глава е Бог, все ще имате сълзи. Само при това признаване Христос ще изпрати Духа и този Дух ще свидетелства заради Него. Този е важният въпрос: Христос трябва да дойде между вас, този Мъж трябва да дойде вътре във вас! А с тази борба, която и сега още съществува, трябва да се ликвидира веднъж завинаги, когато дойде Духът и когато Го познаете. Кой е глава на вашия Живот? Духът е глава на Живота. И когато Той дойде, вие ще се освободите от сегашните раздори. Тогава ще дойде новото познание, новото разбиране на Природата, ще влезете във връзка с новите закони, които сега се поставят.

И казва Христос в тази глава: „Всичко, каквото попросите в мое име, ще ви се даде.” Понякога вие не сте спокойни. Защо? Щом има подпис на Христа всичко става, но без Неговия подпис нищо не става.

Затова на първо място се изисква от всички ви да се обедините. Когато дойде Христос, всички жени трябва да станат Една Жена – няма да бъдете много жени, но Една Жена. Сега всяка една от вас ще каже: „С нас какво ще стане?” Жените още себе си не познават. Затова първото правило е жените да познаят себе си.

Всеки човек е пръв, но при изпълнение на Волята Божия пръв е само Господ. Начало на нещата е Той, а ние не можем да бъдем първи. Онзи, който създава нещата, той е Първият.

Когато дойде този Дух, Той ще внесе това дълбоко разбиране в душите ви. Самоотверженост се иска.

Значи, когато Духът дойде, ако вие признаете този авторитет на Христа, всички други въпроси, обиди и съмнения се разрешават кардинално. Този е основният въпрос, който ще разреши останалите въпроси. Той трябва да бъде въпрос любовен, който по силата на Божията Любов и Мъдрост да се разреши. И тази Любов трябва да бъде толкова силна във вас, че като едно силно течение да помете всичко наоколо, да няма нищо, което да ви противодейства.

Тогава на вас казвам, че има само Един Мъж, а на мъжете ще кажа, че на света има само Една Жена. Когато ще говоря на мъжете, вие ще пратите една делегатка. По този начин техният авторитет повдигам, разбирате ли? И тогава ще им говоря, че има само Една Жена и всички мъже трябва да се съединят, защото само Една Жена има.

И когато този Дух дойде, Той ще внесе това, от което вие имате нужда.

Сега Духът на Истината трябва да дойде – чрез Него ще стане това спасение.

Въпросът е да намерите Христа. Не историческия Христос, не този Христос, в когото вярват хората, но онзи Христос, който казва: „Аз Съм начало и конец, алфа и омега”, Този, който ви е изпратил тук, който е изпратил благословението Си, който ви е подкрепял при всичките ваши идвания и странствания в този свят и ви е ръководил в Пътя на Истината. Той е бил всякога добър, никога не се е навъсвал, винаги е деликатен и казва: „Ще дойде времето на тази велика развръзка.

Когато ще говоря на мъжете, ще им кажа, че има само Една Жена. Не си правете илюзии – Един Мъж има, схванете това! Ще го търсите! Ще се чувствате като една душа и така ще можете да разрешите въпроса за страданието си...

Сега Божественият Дух иде за жените, за да ги събуди, та да потърсят този Един Мъж. А сега, понеже има много мъже, има и скандали – една жена казва: „Защо си го взела ти?!”, а друга й възразява: „Ами ти какво си направила с него?!” Спорят все за мъже. Казвам: никакви мъже нямате още. Вашият Мъж, истинският Мъж никой не може да ви го вземе, Той е горе на Небето. Той ще бъде вашият възлюблен – Той не се нарича мъж, а възлюблен на душата. И за жената се говори не като за онази, която е сгрешила, а за възлюблената ми. И тъй, възлюбления на вашата душа ще търсите! И когато Го намерите, вашата душа ще бъде доволна, щастлива.

И тъй, ще вложите тази идея в себе си и живо ще се молите най-първо да добиете Духа и това просветление...Ако дълбоко в себе си кажете, че не може да бъдете наложници, вие решавате въпроса и тогава Духът ще внесе Любовта. Ще дойде истинският Мъж и тогава вие ще започнете новата епоха. И тогава ще се яви Новата Жена. И аз бих желал вие да образувате поне пръстчето на тази Нова Жена.

И тъй, „Когато този Дух на Истината дойде, Той ще свидетелства за Мене и вие ще свидетелствате.” И аз желая всинца вие да свидетелствате. Можете ли да свидетелствате?

Реплика: Можем.

Можем!... Не смесвайте вашата душа с вашето тяло, защото сега имате едно тяло, после – друго тяло. Но има нещо по-съществено, което ви отличава – то е душата, а не тялото. И когато се срещнете, трябва най-първо да се чувствате като души. Силата на Любовта седи в противодействието – ако можете да издържите едно противодействие, вие имате Любов. Тази Любов е на Духа, тя е Любовта на вашата душа. Между Бога и вашата душа – оттам трябва да започне Любовта, а не отвън.

Първо трябва да се яви Любовта към Бога и после ще се проявим навън. Ако аз нямам Любов към Бога, не може тази Любов да се прояви към вас. Бог, моята душа и ближният – това са трима души и само там има Любов. Те съставляват Света Троица – Бог в три лица. Те са проявление на Божествената Любов. Духът е първото изтичане на Бога. Бог, Духът и Любовта съставляват една троица, а ние заедно с тях сме четворицата – Добродетелта на Земята.

Първото правило е да започнете с Любовта.

Духът като дойде, трябва да изпълним Волята на този Бог, който ни е изпратил на Земята, защото при Него ще се върнем. Няма друг път – колкото и дълго да седим на Земята, все един ден ще трябва да се върнем там, отдето сме дошли.

И казва Христос: „А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духа на Истината, който от Отца изходи, той ще свидетелства за Мене.” Той ще свидетелства за тази Велика Истина, която носи Любовта, която носи Свобода на жената. Най-първо трябва да се освободи жената! Вие трябва да се освободите и когато намерите Христа, вашият въпрос е решен и вие сте свободни. Сега някои вече са близо. Стремете се, докато реализирате това дълбоко разбиране. Когато разберете, вие ще бъдете завинаги спасени. Това е спасение, това е очистване – да бъдете доволни. Да бъдете такива, каквато е била първоначално душата на жената – доволна и чиста. И тя ще се очисти! Когато Духът дойде в нея, тя ще почне да свидетелства за Този, който е вън и вътре.

Волята Божия се изпълнява само чрез закона на Любовта.

Трябва да имате отворено сърце, а не да казвате: „Не сме добри.” Господ ще заличи греховете, ще ги хвърли зад гърба си и няма да ги погледне. Но такива, каквито сте сега, и да се молите не можете. Сега се молиш да вършиш Волята Божия, а утре търсиш един от чуждите мъже и казваш: „Кой ще ме храни?” Стига вече толкова, осем хиляди години робуване е достатъчно! Понеже е от осем хиляди години, ремъкът вече ще се скъса. Време е човек да скъса веднъж завинаги с ремъка на злото. То е великото зло, с което трябва да скъса човек и от което трябва да се отдели. И тогава човек ще обърне ума си към Бога и ще разбере, че в Него няма промяна, няма измяна. Той е един и същ. Той не е човек, Той е Великият Дух и няма промяна у Него. Благоутробен се нарича Той, многомилостив, пълен с Любов към онези, които се каят, които вършат Неговата Воля. Този въпрос сега ще го решите! Няма да си правите илюзии и да казвате: „Аз не съм като другите жени.” Едно ви моля само: не си правете илюзии, че не сте като другите жени.

Гледайте да бъдете тази Жена. За Едната Жена аз не съм говорил още, не съм ви казвал каква е Едната Жена.

Хайде, поздравявам ви с Духа!...

Свидетелството на Духа

~~~

Какво време!? Отношението ти си пролича още от началото, както и да е.

Дева Мария е била най- чистото същество чрез което Бог е извършил това велико дело,душата и е била душа на ангел:

Исая 7:14

Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.

Матей 1:23

"Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).

26 А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, 27 при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. 28 И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. 29 А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав. 30 И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. 31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. 32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. 33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край. 34 А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? 35 И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. Лука 1 глава

19 А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20 Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух. 21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. Матей 1 глава

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×