Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

Предлагам да изясним понятието "медиум":

Какво означава да си медиум?

Кое е общото и кое е различното между медиума, ясновидеца и пророка? Хората на изкуството медиуми ли са? А духовните Учители?

Учителят (Петър Дънов) медиум ли е? Защо е започвал всяка своя лекция и беседа с "Рекох"?

Какви са критериите, за да определим един текст като "медиумичен"?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

медиум - лат. “среден”

1. В спиритизма — посредник между хората и света на отвъдните същности, способен да установява контакт с тях и да получава от тях определена информация.

2. В парапсихологията — човек притежаващ паранормални способности.

Повече инфо:

http://www.chudesa.net/?p=statia&statiaid=2818

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен да си медиум означава да си чист проводник на светлите сили. Медиума си има непрекъсната нишка от която получава информация за всичко което го интересува и не го интересува, информацията си тече като чисто и бистро поточе и той може да я спира и пуска когато пожелае. На медиума не са му нужни никкави средства за да ясновидства като карти, боб, кафе, имена и т.н. Може да бъде и пророк. Духовните Учители са медиуми и Учителя е медиум. За мен критерия за медиумичен текст е сиянието което излъчва. Такъв текст лекува ако си болен, успокоява те ако си гневен и ти го усещаш като озвучаване на мислите ти и "ха и ти да го кажеш или напишеш така но не се получава"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„ Когато се отвори Школата през 1922 г, ние заварихме възрастни приятели, които бяха съратници на Учителя още от началото на века. Всички без изключение бяха минали през спиритизма. Спиритизмът като явление беше широко застъпен през онези години. Учителя бе казал, че спиритизмът е допуснат като едно явление и необходимост, за да се покаже и чрез него да се докаже, че има бариера между физическия и невидимия свят. Един от първите ученици на Учителя, д-р Георги Миркович, е от първите, които внасят в България спиритизма от Европа. Когато Учителя открива съборите, постепенно извежда приятелите от спиритизма."
(Виж „Изгревът" на Бялото Братство", София, 1993 г., стр. 295-296)

СПОМЕНИ НА ЕЛЕНА ИЛАРИОНОВА

Това е годината, в която Елена и Костадин Иларионови се запознават лично с Учителя. Нека оставим Елена сама да разкаже за това:

За мое щастие Учителя г-н Дънов наскоро пак дойде в Търново и гостува у една моя учителка от гимназията — г-жа Мария Казакова. Тя ни покани в дома си да присъствуваме на един сеанс, който ще ръководят г-н Голов — книжар от София и г-н Бъчваров — редактор на сп. „Родина" и „Виделина". Поканени бяха сем. майор Недялкови, д-р Лечеви, сем. Ив. Дойнови и Молка и Невянка Досеви.

Всички присъствуващи насядахме около една маса, заловени за ръце, и със затаен дъх очаквахме да се яви някой материализиран дух. И Учителя се хвана между мен и Молка, но веднага напусна веригата и тихо каза: „Нищо няма да стане". Ние си продължавахме работата. Жената на д-р Лечев се прояви като медиум и започна да пише на един лист хартия: „Баща ти, баща ти е", като удряше силно с ръката си по масата и разхвърля всички предмети от нея. Никой не можеше да задържи и спре ръката й. Учителя се приближи до нея и каза: „По-тихо, по-тихо, защото ще заповядам горе да те арестуват". Ръката й веднага спря. Ние се спогледахме удивени, защото никого не виждахме, а Учителя говори на някого. Д-р Лечев го запита „Защо не можахме да спрем ръката й, а и нас разтърси?" Той отговори: „Има психически закони, с които може да се действува, а още не сте готови, не сте развили тия чувства, с които може да виждате и да действувате." Разговаряхме доста с Учителя и се разотидохме по домовете. Аз бях много доволна, че се срещнах с Него.

ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС: Как да познаваме дадени проявления от добри или лоши духове са?

ОТГОВОР: Този въпрос е много обширен, но най-краткият му отговор е: от делата им ще ги познаете. Защото, ако един медиум ви пише от името на Св. Богородица и ви говори от същото име, а от друга страна пиянствува и блудствува, то такава проява чрез такъв медиум не може да се приеме, че е от добър дух. После, някой медиум вижда триъгълници, Бог Саваот и пр. — това не са нищо друго, освен астрални картини, видяни от него тук на физическото поле. А че това са картини, явствува от тази истина, че когато Господ приближава до някого, най-напред ще има сътресение и тогава ще има усещане. Човешките духове могат да се явят и да дават даже масло, но когато ви е благословил един висш дух и вие се подлагате да ви благославя и един човек или човешки дух, който е две или три стъпала по долу, то вие вече губите първото благословение, защото вибрациите на последния са далеч по-долни от ония на първия и с това си навличате отговорност. Веднъж благословен, човек трябва да се пази да допуска и други духове да довършват работата на Господа, Който е дал по-рано своето благословение. Много от духовете вършат тирания, защото като дойдат, все искат да отвлекат някого. Много различни са начините, по които всякой от вас може да стори нещо за Господа, но на никого не е дадено особено правило. Аз искам членовете на Веригата да знаят, че при употребяването на някой медиум вземат ли масло и пр., то те ще плащат също както едно време плащаше г-жа М. Казакова. Но всичките тия работи да ви не плашат, защото те ще дойдат и все таки ще принесат известна полза.

Забележете, че във Веригата се дават 12 петъка и ако някой пости повече, той е свободен, но няма да го ползува нищо. Бързането на някои не може да бъде от Бога. При някои от кръжоците дохождат духове, които си налагат волята и те ги слушат, но не знаят какво вършат, защото не знаят законите. А това, което се дава тук, което се преподава на годишната среща на Веригата, е по образеца, който Господ устроил в началото на сътворението на мира и са го преживели хората от памтивека.

Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - Алфиола 1995

”Ще кажете, че разговаряте с духовете. И аз разговарям с тях, при това не се нуждая от медиуми. Направо се разговарям с духовете. Мнозина мислят, че като се разговарят с духовете, всичко казано от тях е повече от чиста монета. Те не подозират, че и в другият свят има толкова нечистота, колкото и на земята. И там има лъжи и заблуждения, както и тук. Там може да се оплетеш много по-лесно. За да се справите с тези лъжи и примки, трябва да имате прозорлив и схватлив ум. Като влезеш в духовния свят между лъжливите духове, те ще те нахранят и напоят, ще те заведат на разходка на техните ливади между безброй цветя, които упояват и ще те приспят. Като се събудиш, ще се чудиш къде си. Те започват добре, свършват зле. Знаете ли, че и духовете са като вас, но с по – ефирни тела, те разполагат с по – големи възможности от тези, с които вие разполагате. Като се отегчат от нещо, те започват да се занимават с хората на Земята – шегуват се с тях, разказват им различни измислици, подиграват се с тях. Ако искате да влезете във връзка с духовете, трябва да събудите духовните си чувства и да се пробуди висшето съзнание.”

Учителя

“.... Мислите ли вие,че всичко каквото се говори и каквото се пише на спиритическите сеанси е дух на чистата Истина. Трябва ли вие да слушате всеки дух и да ставате проводници на чужди лъжи. Светът е пълен с лъжливи духове, и ако някой отвори ума си за гостоприемството тяхно, те ще му кажат много чужди неща, за да го удивят, да оглупее, но не и да го повдигнат и просветят. Ти сам знаеш, че много от нещата, които са ти казани, са лъжливи и неверни. Твоята душа усеща това, но твоят ум, който обича тщестлавието, иска да те заблуди. Ти искаш да си образ и подобие на Господа. Това е право, дадено на всеки човек, който слуша Истината. Но преди да добиеш това, ти трябва да станеш носител на Истината, изпълнител на Правдата и образ на Любовта и да търсиш не своята слава, но Славата Божия. Човек може да излъже себе си, може да излъже хората, но никога Бога. Сега вие се надхитряте. На едного говори Майката Господна, на други - Христос. Е, моля ви как ще оправдаете факта, когато двата тези духове се карат помежду си? Дали в светлото чисто небе пречистите духове са се опълчили един срещу друг? Плодът показва дървото и делата на човека. Предупреждавам ви всинца, да пазите свято името Божие. Бог не е Бог на немирствата, на завист, на крамоли. Той е Бог на Вечна Благост и Милост. На лъжата каквото име да й се тури, тя е все лъжа. Не е важна само формата, важно е и съдържанието. Божието благословение, Господните дарби не се купуват. Ти трябва да се заемеш повече да четеш и да размишляваш, а не да чакаш на духовете да те учат. И когато дойдеш до едно положително, вътрешно знание, тогава да изказваш това, което знаеш.Знайте, че Небето сега всинца ви претегля и когато се определи тежестта ви и изпита сърцето ви, тогаз ще ви се дадат нужните упътвания, по които може да добиете истинското знание и Мъдрост. Сега вие сте деца и трябва да пораснете по ум и мярката Христова, защото само Отец е, Който учи и дава знание. Сега Неговият Дух е носител на всяка Мъдрост и знание. Само Отец знае пътищата на всичко и когато Той благославя, Той знае как да предава знанието, да не заблуждава никой.

Отец е виделина и в Него няма тъмнина. Очистете сърцата си. Свети бъдете, защото Отец е свят.”

из Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят - част 2

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:thumbsup: Eshavt

Учителя е давал обяснение на много места има ги и в книгата ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Документална хроника.

Имало е и има хора, които имат начин да общуват с един друг свят. Но днес, в тези времена това общуване се изчиства-образува се един специфичен център в мозъка. А пък и човекът вече има повече знания, чисто научни и може да разсъждава на кое и дали да повярва... ;) Много е важно всеки да намери своето място и винаги да проверява това, в което вярва, защото сляпата вяра може и много бели да направи.

Не може да се спре този процес, защото Разумната Природа работи и в целия свят има пробудени хора, които ще помагат на другите. /Колкото и да се отрича :feel happy: / Но все пак нека сме разумни.

За мен критерия за медиумичен текст е сиянието което излъчва.
:) Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

" Та оная вътрешна сила седи в това: Мислене, както Бог мисли! Когато човек се подчинява на закона: „Да мислиш, както Бог мисли!“

Господ да ти показва всеки ден! Бог говори на човека веднъж, два пъти, три пъти. Ако не следва човек, Бог ще се оттегли и човек ще си понесе последствията. У всинца ви има познание. Добро желание всички имате.

Но има един свят, който не можете да различавате. Мнозина от вас нямате оная наука, да разпознавате присъствието на един дух, който има задни мисли. Дойде нещо и те подбужда да извършиш нещо и не знаеш дали е добър дух или лош дух. И Писанието казва: „Изпитвайте духовете, от Бога ли са или не!“

До известна степен всички сте медиуми. Какво значи медиум? Няма някой, който да не е медиум.

Та казвам, има медиуми, които разпознават духовете, а пък има медиуми, които не ги разпознават. Сега ония, които описват онзи свят, ще кажат, че тези напредналите души са черни. Това е така, верно е.

Едните, напредналите души се различават със светлина, а пък у другите има тъмнина. Те са концентрирани в себе си, търсят да бъдат силни, имат съвсем други стремежи, а пък другите вече са минали тая фаза.

Те работят, както Ангелите работят, служители са, изпълняват Волята Божия. Както в този свят, всеки един човек иска да бъде запознат с някой големец, това е много вярно.

И в другият свят пак трябва да бъдеш запознат с някой големец. Отиваш в някое министерство, ако имаш познат някой големец, работата ти върви, а ако нямаш никакъв познат, не върви работата – започва отлагане, отлагане, да ти побелее главата."

П.Дънов Запалена свещ

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Предлагам да изясним понятието "медиум":

Какво означава да си медиум?

Кое е общото и кое е различното между медиума, ясновидеца и пророка? Хората на изкуството медиуми ли са? А духовните Учители?

Учителят (Петър Дънов) медиум ли е? Защо е започвал всяка своя лекция и беседа с "Рекох"?

Какви са критериите, за да определим един текст като "медиумичен"?

Ето едно мнение на Влад Пашов по този въпрос. И по-точно за спиритическите сеанси.

Друг един метод за влизане във връзка с Невидимия свят, това е методът на медиумите и спиритическите сеанси.Това е един от най-опасните пътища,защото при него не се спазват всички необходими условия, за да се избегнат опасностите, които изтъкнах по-горе.

Преди всичко какво представя медиумът? Той е една врата, която се отваря и затваря не по негова воля, но по волята на духовете. Или по-право той е една отворена врата, през която духовете свободно влизат. Значи той не е господар на своите сили и своите състояния. Затова в неговата къща влизат много неканени гости. И при това, господарят на къщата не е вкъщи и в неговата къща влизат други господари, които се проявяват според степента на своето развитие. Но тук трябва да припомня, че светлите и възвишени същества никога не отиват в една къща, където стопанинът не е там и не е буден. Това нека добре да се запомни.

....

Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят - част 2

Влад Пашов

В статията има много интересни неща за връзката с невидимия свят. Заслужава си според мен да се прочете. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ани, тези думи на Влад Пашов, които цитираш, засягат само един аспект на това богато и многоизмерно явление, за което можем да придобием много добра представа от материала, който посочва Чебурашка. (Благодаря! :)) За мен да си медиум, означава да си посредник между световете. Медиумизмът е основа, за да бъдеш ясновидец, пророк, Духовен Учител, истински творец, лечител... Но проблемът е, че има висши и низши прояви на медиумизъм, които са свързани с нивото на съзнание на даден медиум. (За жалост повечето са низши проводници, които се свързват с низшите астрални светове). За да различи човек с какъв медиум си има работа, трябва да притежава една от духовните дарби, за които говори апостол Павел - дарбата да различаваш духове.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Медиум буквално означава посредник. Понеже думата медиум е навлязла в окултната терминология във връзка със спиритистите в смисъл на човек който прави връзка между нашия и отвъдния свят, т.е. се предполага, че говори с духовете на мъртвите, то най-добре е думата да продължи да се употребява в този тесен смисъл, а за по-широкия смисъл да се използва българската дума посредник.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ани, тези думи на Влад Пашов, които цитираш, засягат само един аспект на това богато и многоизмерно явление, за което можем да придобием много добра представа от материала, който посочва Чебурашка. (Благодаря! :)) За мен да си медиум, означава да си посредник между световете. Медиумизмът е основа, за да бъдеш ясновидец, пророк, Духовен Учител, истински творец, лечител... Но проблемът е, че има висши и низши прояви на медиумизъм, които са свързани с нивото на съзнание на даден медиум. (За жалост повечето са низши проводници, които се свързват с низшите астрални светове). За да различи човек с какъв медиум си има работа, трябва да притежава една от духовните дарби, за които говори апостол Павел - дарбата да различаваш духове.

Бориславе, съгласна съм, че медиумът е посредник между световете. Но медиумът е и човек със своите плюсове и минуси. Казваш, че за да различи човек с какъв медиум си има работа, трябва да притежава една от духовните дарби, за които говори апостол Павел - дарбата да различаваш духове. Това много важна дарба! Но колко хора я притежават? Всъщност притежаващите тази дарба вече са медиуми. А останалите? Те как да различават? :huh:

Задавам този въпрос тъй като за съжаление аз съм от тези - останалите. Мъгълите така да се каже. :D Винаги съм се възхищавала от хората с парапсихични способности. Мисля, че и Влад Пашов , а и много от учениците на Учителя са ги придобили или са си ги имали по рождение.

Но за съжаление от известно време наблюдавам злоупотреба от страна на някои медиуми със силата им. Затова и започнах да ставам толкова скептична. Може би и на това се дължат понякога по-острите ми изказвания във форума? :(

Освен въпросът за различаването, в тази тема ми е интересен и въпросът за разликата между медиум, ясновидец и пророк.

А лично за мен е актуален още въпроса: "Мога ли да вървя по пътя предначертан от Учителя без да имам такива способности?" :huh:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ани, тези думи на Влад Пашов, които цитираш, засягат само един аспект на това богато и многоизмерно явление, за което можем да придобием много добра представа от материала, който посочва Чебурашка. (Благодаря! :)) За мен да си медиум, означава да си посредник между световете. Медиумизмът е основа, за да бъдеш ясновидец, пророк, Духовен Учител, истински творец, лечител... Но проблемът е, че има висши и низши прояви на медиумизъм, които са свързани с нивото на съзнание на даден медиум. (За жалост повечето са низши проводници, които се свързват с низшите астрални светове). За да различи човек с какъв медиум си има работа, трябва да притежава една от духовните дарби, за които говори апостол Павел - дарбата да различаваш духове.

Ще опитам да бъда по-мек, защото иначе мнението ми ще предизвика крясъци. Но какво да направя, като често вашите мнения крещят безумия у мен...

За дарбите на ап. Павел да кажа, че ако така изолирано се изявяват, са продукт именно на медиумизъм и няма нищо духовно в тях.

Правилно, медиумът е посредник, с разни същности от огледалната сфера, които имат нужда от нас повече, отколкото ние от тях и създават зависимости и по този начин. За тях е най-лесно да ни убеждават във възвишеността си, понеже непосредствените им астрални възприятия им разкриват освен земните процеси, които са в предизявена форма, така и нашите лични нагласи, очаквания и т.н.

Моля ви, да не връщаме примитивния окултизъм на мода, времето на спиритизма беше преди век, а атмосферата сега е доста различна. Едно, че е още по-опасно да се занимава човек с това, друго, че сещаме много по-благотворни влияния и е безумна така да ги пропиляваме. Това наистина е чист окултен примитивизъм.

А един медиум не може да се развива, че да контактува с "все поо-висши" същества. Веднъж осъществил контакт, той става обвързан. Да не ви приказвам каква е фината гледка около него... А пробивът, който се извършва в пинеалиса за да се осъществи връзката с огледалната сфера, премахва един своеобразен предпазител около жлезата, чрез което става възможно влизането на всякакви астрални гадинки в "душата" (вече не е ясно какво представлява) му...

А после обвързва с тези процеси и всички онези, на които "помага".

Знам, че това е начин на изява на човешките инстинкти за самоутвърждаване и инак ние не можем да съществуваме, но заради по-вграденото ни самосъхранение е необходимо много да внимавате с тези неща.

Той, ап. Павел, въобще не могъл да разбере как е възможно да си в обсега на интересите. Да не говорим пък за споменаването му в темата въобще. Способностите, за които говори той, не се раздават на разни индивиди от християнската общност, а представляват качества, придобити по пътя на пилигрима, следващ Иисусовия завет.

И Иисус е медиатор: "Никой не влиза в Царството, освен чрез мен". Но ако го търсите извън себе си, наистина, това, което можете да станете е медиум.

Който иска да ме наказва с думи за моите, да има предвид, че ми беше много противно да пиша по темата, тъй че съм си поел наказанието.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А защо се плашим от медиумите?

Все си мисля че играта на медиумите е игра със Злото.Те само предсказват бъдещи събития.

Но никога не ни описват доброто на чуждите светове и как те са по-съвършенни от нашият.

Не мога да си го обясня,защо те Медиумите не могат да станат по-добри от другите хора след като контактуват с по-добри същества. :(

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има една поговорка - Който го е страх от мечки да не ходи в гората(планината).

Аз бих я продължил - и все пак влезе в гората, срещна мечката и стана му тя приятел за цял живот. Интерпретации много ...

В себе си ние носим ВСИЧКО. Имаме така наречената трета чакра, слънчев сплит, его. Изпращаме ли й постоянно любов, благодарност, радост, щастие ще дойде един момент, в който ние няма да търсим разликата между медиум, пророк, ясновидец.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Опасявам се, че не съм съвсем съгласна с Венцислав. Съжалявам. Позволявам си да пусна някои цитати, които може би ще послужат за пояснение.

И тъй, действията днес на Духа Божий са много по-обширни и по-силни, отколкото в миналото. Виделината, която ни заобикаля, е необходима. Пред нас стои Истината, която ни пита: „Какво мислите за Христа, чий Син е?" Да, Той е Божественият младоженец на всички души. Само в Неговото обединение ний ще намерим и постигнем оная вечна цел — да влезем в обятията на Божията Любов. Не, Господ не ни е забравил, но Той ни привлича с нишките на Своята Любов. Той говори нам ясно и небето е свидетел.

Тая небесна Истина ние можем да проверим, да опитаме и приемем по различни начини; то ще зависи от духовната чистота на душата. Може чрез видение, чрез внушение, чрез вдъхновение. Може да я приемем по един съзнателен начин или безсъзнателно. Думата внушение е средство, по което една мисъл може да ни се придаде. Внушението може да дойде по един съзнателен път или по един несъзнателен. В това няма нищо чудно. Внушението е един метод за съобщение, много по-еластичен, отколкото нашата физическа реч. Запример, по-голямата част от нашите днешни познания ние сме ги приели по внушение. Що е четенето, ако не едно леко и приятно внушение? Внушението е от няколко степени: първо, в кръга на нашата воля, когато иде по съгласие; и вън от кръга на нашата воля, когато прониква несъзнателно. Висшите и низшите духове си служат постоянно с тоя метод, понеже е по-подходящ на нашия ум. Една мисъл може да премине от един източник В други посредством силата на ума, стига умовете да се намират на еднаква степен на подготовка. Но тъй като всички умове не са еднакво развити, както помежду нас, тъй и помежду духовете, става така, че една мисъл минава през много среди, докато вземе форма най-подходяща за нас, от което се ражда една мъчнотия и не можем да се уверим откъде иде тая скитница, тая мисъл, която по съдържание носи благородно произхождение, а по форма ни се вижда твърде бедна и простичка. Също както във физическия свят, когато един лъч минава от една по-рядка среда към една по-гъста, се пречупва и ни дава едно лъжливо местоположение на предмета. Кой не знае, че изображението на много предмети ние ги приемаме в обратна форма?

Нови Пазар, 10.Х11.1900 г.

Тук трябва да поясним, че когато се завръща от Америка, Учителя заварва организиран спиритизъм сред българската интелигенция. Ето какво си спомня по този въпрос сестра Мария Тодорова:

„ Когато се отвори Школата през 1922 г, ние заварихме възрастни приятели, които бяха съратници на Учителя още от началото на века. Всички без изключение бяха минали през спиритизма. Спиритизмът като явление беше широко застъпен през онези години. Учителя бе казал, че спиритизмът е допуснат като едно явление и необходимост, за да се покаже и чрез него да се докаже, че има бариера между физическия и невидимия свят. Един от първите ученици на Учителя, д-р Георги Миркович, е от първите, които внасят в България спиритизма от Европа. Когато Учителя открива съборите, постепенно извежда приятелите от спиритизма." (Виж „Изгревът" на Бялото Братство", София, 1993 г., стр. 295-296)

Този свят е училище, нареден за нашето възпитание. И слушай, що казва Духът Господен, защото видимият свят в главните си черти е създаден по прилика на духовния. Редът, порядъкът са заети отгоре. Естеството в съвкупността си е олицетворение на невидимия мир. Природата изражда** /ражда навън/ живота и действията на всички твари и създания, които Бог е създал. Тия наредби, тая велика сцена, тия действия на видимия свят са въздигнати за вашето обучение, за вас, които сте определени да наследите небето. За вази Бог създаде всичко това, за да ви привлече по-близо при Себе Си. И всичко вкупом служи като спомагало за по-горното и по-съвършеното. Не са знаците, слоговете и думите, които дават неговата приятност и хубост; то е съдържанието, което е просмукано в тях, духът, който вее. Всички други неща са средства, спомагала, стъпала, удобства, улеснения, едно от друго по-приспособими, да принесат Божията милост, която се отправя към Вашето сърце. И когато тази Божествена милост проникне и се въдвори в най-съкровените стаи на душата и предаде своето послание на Духа, образува вътрешната връзка, която изражда видимата Любов на Господа. И колко велика е тая Любов! Тя „дълготърпи, не завижда, благосклонна е, не се раздражава, не мисли зло, всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надее, тя никога не отпада". Такава е Любовта на Тоя, Който ни Люби и Който ходи с нази в пътя. И колкото пъти в живота си ние сме чувствували тази ръка да ни утешава и насърчава! В дните на скръбта, на нещастията, в мрака на разочарованията и отчаянието, когато всяка друга надежда е изчезнала, тази любяща ръка е била близо до нази да размахне всичките злини, да разпръсне мрака от душата ни и да впусне вечната виделина на живота. Това е то семето, което расте у нази и което трябва да се сее, това семе на живота, което Господ нарича Своето Слово

Варна, 6.1Х.1903 г.-Писма до Мария Казакова

Цитатите са от томчето ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО

И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Документална хроника

И още нещо :)

Ценна мисъл за деня:

Визията ти ще се проясни, когато се вгледаш в сърцето си.

Който гледа навън - сънува …

Който се вглежда навътре, се пробуждa.

(Карл Юнг)

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Предлагам да изясним понятието "медиум":

Какво означава да си медиум?

Кое е общото и кое е различното между медиума, ясновидеца и пророка? Хората на изкуството медиуми ли са? А духовните Учители?

Учителят (Петър Дънов) медиум ли е? Защо е започвал всяка своя лекция и беседа с "Рекох"?

Какви са критериите, за да определим един текст като "медиумичен"?

Според мен духовните учители не са медиуми. Те са същества, които са изчистили кармата си на земята, преминават през следващ етап на развитие и затова са тук, сред нас.

От духовните учители, за които съм чела, нито един не е афиширал това че е учител. Мислила съм си защо? Защото са осъзнали, че когато са тук те няма да ни кажат нищо ново, всичко за което ни говорят е нещо, което го е имало и преди сто, двеста, хиляда години, просто те ни го казват по начин, който е подходящ за момента и за тези, които имат нужда от това. Затова предпочитам да казвам, че всички сме последователи на някое учение или духовна практика, а сме ученици на живота.

Защо Учителя е казвал "Рекох?" В спомените на стенографките му на няколко места има обяснения с по един два реда. Това, което аз разбрах е (може друг да разбере друго), че Учителя е казвал рекох, точно защото това са знания, които съществуват. Той не ги препредава след медитация или пеене на мантри, а защото това знание е около нас и в нас, просто той ни го показва или насочва към него. Затова Учителя никъде не казва: моите беседи, моите лекции, а Словото, защото това са слова (извън нашите понятия - записи), които ни дават знанието и които си съществуват независимо от нас и сегашния момент. За тези, които искат да получат знание, разбира се. Затова и хората (не само учениците му), които са посещавали беседите и лекциите на Учителя са разбирали различни неща от тях. Така е и днес. След прочит на беседа аз получавам едни знания (отговори), друг - други. Просто нивата на развитие(извисяване) на отделните хора са различни и съответно получаваме различно количество знание.

Дали трябва да се допуска в този сайт публикуване на медиумични текстове? Категорично съм против. Всеки може да си внушава каквото иска, когато иска, но тук не е мястото да ни оставя амбициите си (разбирай его) или посланията си. Предимството на съвременните технологии е, че всеки един от нас може да си направи сайт или блог и там да си публикува посланията. Който иска да ги намери - има търсачки, публикуване на книги - все ще го открие.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Като пряко отговорна за материалите, публикувани в този сайт, съм длъжна да обясня проблема от наша гледна точка.

Как бихте се почувствали вие, ако в един сайт с претенциите да публикува наследството, оставено от историческа личност (оставям настрани всички останали думи, с които можем да наричаме Учителя), попаднете на текст, под който е написана дата далеч след физическата смърт на съответната личност и до нея в скоби написано (прието от медиум еди кой-си)? Аз бих затворила сайта и не бих прочела нищо повече. Каква гаранция кой текст е оригинал, а кой диктовка на на медиум? Да не говорим тук за гаранциите кой точно е диктувал на този медиум...

Уважавам всички, които се свързват по свой начин с Учителя (аз лично оставям на Учителя да реши дали и кога е време да ми отвори очите или да ме посъветва за нещо, да ми даде задача или да ме спре, ако греша). Уважавам и това, което те смятат, че са получили от него по време на контакта. Но за мен това си е тяхно лично творчество и е меко казано некоректно да слагат името на Учителя под текст, минал през техния личен ум и написан с техните лични изразни средства и ръка. Представете си поет, който издаде стихосбирка, в която стоят оргинални стихове на Вазов и до тях други, непознати на читателите, под които пише: "написано от Иван Вазов - 2001 - прието при медиумичен контакт от...."

За сайтовете с медиумични послания - хубаво ще е в тази тема да насочим онези, които все пак живо се интересуват от тях.

Албигоя

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вярно е! И съвсем не означава, че диктува послания и настоява медиумът да накара всички да ги следват....

Истинският Учител няма нужда от медиуми, за да стигне до всеки, приел да бъде негов последовател. Казвам го от личен опит.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вярно е! И съвсем не означава, че диктува послания и настоява медиумът да накара всички да ги следват....

Истинският Учител няма нужда от медиуми, за да стигне до всеки, приел да бъде негов последовател. Казвам го от личен опит.

Кой те кара да го следваш?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще споделя нещо, лично. Не съм нито за, нито против определени текствое. При всички случаи за някого моето виждане няма да е правилно.

Ако прочета нещо, дето не ми е много ясно и нещо в мен се противопостави, просто не му обръщам внимание. Или някой прекалено се опита да ме "вербува", да ми наложи свое виждане със сигурност няма да му се получи...

Но не всеки мисли като мен. Такива чешити рядко се явяват ;)

Не мога да огранича свободата на някого кое и дали да чете, дали да прави това, или онова... Не съм Бог, това е Негово право!

Мога да споделя, кое ми е помогнало при някои ситуации, да разкажа лична история... Може би ще има момент, в който някой ще "види" влияние, но това е нормално. Аз чета Словото от Учителя, от доста години и няма начин да не ми повлияе.

Е, още не съм се превърнала в гуру :P , но пък моето споделяне сигурно влияе на някого... :feel happy: Както и всеки пост от съфорумците също влияе на мен... Има обмен.

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

icon12.gifХич нямах намерение да пиша, но като прочетох всички постове внимателно, се реших.

Впрочем, някой случайно да е прочел поста на Вили? Освен Ани, Хамелеона и Eshavt, може да пропускам някого, да прощава.

И ако е прочетен постът - как така не е разбраво ясното Слово от Учителя?

:thumbsup:

Поздрав за Вили, Хамелеона, Ани, Eshavt и всички останали участници, с някои от които ще си позволя да не се съглася. :)

Донка

[…Истинският Учител няма нужда от медиуми, за да стигне до всеки, приел да бъде негов последовател. Казвам го от личен опит.]

Как така от личен опит, Донче? Ами Бог ти е изпратил един невидим Ангел, който ти е нашепнал нещо в ушенцето на сърцето ти и то се е отворило като извор на доброто :)

Borislavil

[Медиумизмът е основа, за да бъдеш ясновидец, пророк, Духовен Учител, истински творец, лечител... Но проблемът е, че има висши и низши прояви на медиумизъм...]

Добавям уточнение от Учителя: "Ако ученикът няма Любов в сърцето си, не се приема в Школата. Ако вие като семенце не можете да се посадите в Любовта, ако не сте готови да жертвате всичко за Любовта, ще бъдете обикновени хора. Всичко може да бъдете, но никога ученик на Братята адепти, никога Синове на Царството Божие. Ако една малка постъпка на вашия приятел може да ви съблазни, не сте готови за ученици."

....Казано е: "Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие". Това значи: ако не станете чисти, не може да влезете в Царството Божие." Из "Извора на Доброто", гл."Пътят на ученика"

Хамелеона

[Аз чета Словото от Учителя, от доста години и няма начин да не ми повлияе.

Е, още не съм се превърнала в гуру , но пък моето споделяне сигурно влияе на някого... Както и всеки пост от съфорумците също влияе на мен... Има обмен.]

Поздрав от сърце, Хамелеона! За всички ти постове, не само сега :thumbsup::)icon12.gif

Хамелеона:

[Опасявам се, че не съм съвсем съгласна с Венцислав. Съжалявам]

.

И аз не съм съгласна с Венцислав, ама хич не съжалявам. Съжалявам него.

Ани

[Казваш, че за да различи човек с какъв медиум си има работа, трябва да притежава една от духовните дарби, за които говори апостол Павел - дарбата да различаваш духове. Това много важна дарба! Но колко хора я притежават? Всъщност притежаващите тази дарба вече са медиуми.]

Не всички медиуми притежават дарбата различаване на духовете. Това изисква съвършена чистота, но няма да обяснявам повече.

Апостол Павел - той е част от Светлината. Малцина са от Светлината.

Ася_И

Затова Учителя никъде не казва: моите беседи, моите лекции, а Словото, защото това са слова (извън нашите понятия - записи), които ни дават знанието и които си съществуват независимо от нас и сегашния момент.

Точно това, Ася, означава медиум - да станеш проводник - не моето, а това, което преминава през нас и ние го проявяваме.

Учителят е Светлина - проводник е на Светлината.

Ако друг е мрак - проводник е на мрака.

Eshavt

[За мен критерия за медиумичен текст е сиянието което излъчва.]

Супер, Eshavt

точно това е !

:thumbsup::angel:

Вили

[Та оная вътрешна сила седи в това: Мислене, както Бог мисли! Когато човек се подчинява на закона: „Да мислиш, както Бог мисли!“

Господ да ти показва всеки ден! Бог говори на човека веднъж, два пъти, три пъти. Ако не следва човек, Бог ще се оттегли и човек ще си понесе последствията. У всинца ви има познание. Добро желание всички имате.

Но има един свят, който не можете да различавате. Мнозина от вас нямате оная наука, да разпознавате присъствието на един дух, който има задни мисли. Дойде нещо и те подбужда да извършиш нещо и не знаеш дали е добър дух или лош дух. И Писанието казва: „Изпитвайте духовете, от Бога ли са или не!“

До известна степен всички сте медиуми. Какво значи медиум? Няма някой, който да не е медиум.

Та казвам, има медиуми, които разпознават духовете, а пък има медиуми, които не ги разпознават. Сега ония, които описват онзи свят, ще кажат, че тези напредналите души са черни. Това е така, верно е.

Едните, напредналите души се различават със светлина, а пък у другите има тъмнина. Те са концентрирани в себе си, търсят да бъдат силни, имат съвсем други стремежи, а пък другите вече са минали тая фаза.

Те работят, както Ангелите работят, служители са, изпълняват Волята Божия. Както в този свят, всеки един човек иска да бъде запознат с някой големец, това е много вярно.

И в другият свят пак трябва да бъдеш запознат с някой големец. Отиваш в някое министерство, ако имаш познат някой големец, работата ти върви, а ако нямаш никакъв познат, не върви работата – започва отлагане, отлагане, да ти побелее главата."

П.Дънов Запалена свещ]

Ей го сиянието и нека сега някой да посмее да каже, че не е ясно - ще стане ясно, че не е в час :D

:angel::3d_053:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Предлагам да изясним понятието "медиум":

Какво означава да си медиум?

Кое е общото и кое е различното между медиума, ясновидеца и пророка? Хората на изкуството медиуми ли са? А духовните Учители?

Учителят (Петър Дънов) медиум ли е? Защо е започвал всяка своя лекция и беседа с "Рекох"?

Какви са критериите, за да определим един текст като "медиумичен"?

Според мен духовните учители не са медиуми. Те са същества, които са изчистили кармата си на земята, преминават през следващ етап на развитие и затова са тук, сред нас.

От духовните учители, за които съм чела, нито един не е афиширал това че е учител. Мислила съм си защо? Защото са осъзнали, че когато са тук те няма да ни кажат нищо ново, всичко за което ни говорят е нещо, което го е имало и преди сто, двеста, хиляда години, просто те ни го казват по начин, който е подходящ за момента и за тези, които имат нужда от това. Затова предпочитам да казвам, че всички сме последователи на някое учение или духовна практика, а сме ученици на живота.

Защо Учителя е казвал "Рекох?" В спомените на стенографките му на няколко места има обяснения с по един два реда. Това, което аз разбрах е (може друг да разбере друго), че Учителя е казвал рекох, точно защото това са знания, които съществуват. Той не ги препредава след медитация или пеене на мантри, а защото това знание е около нас и в нас, просто той ни го показва или насочва към него. Затова Учителя никъде не казва: моите беседи, моите лекции, а Словото, защото това са слова (извън нашите понятия - записи), които ни дават знанието и които си съществуват независимо от нас и сегашния момент. За тези, които искат да получат знание, разбира се. Затова и хората (не само учениците му), които са посещавали беседите и лекциите на Учителя са разбирали различни неща от тях. Така е и днес. След прочит на беседа аз получавам едни знания (отговори), друг - други. Просто нивата на развитие(извисяване) на отделните хора са различни и съответно получаваме различно количество знание.

Дали трябва да се допуска в този сайт публикуване на медиумични текстове? Категорично съм против. Всеки може да си внушава каквото иска, когато иска, но тук не е мястото да ни оставя амбициите си (разбирай его) или посланията си. Предимството на съвременните технологии е, че всеки един от нас може да си направи сайт или блог и там да си публикува посланията. Който иска да ги намери - има търсачки, публикуване на книги - все ще го открие.

Ася, имам няколко неща против, защото са принципни:

1. Учителят със сигурност е медиум и то от най - висша класа! Доказателства за това има колкото искаш, но аз ще се огранича само с три от тях: "Седемте разговора с Духа", "Възвание към народа ми". Ако те не могат да те убедят, тогава прочети книгата "Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново" том 1, стр.105, 106, където ясно е казано: "Духът на Мария Казакова чрез г-н Дънов".

2. Учителят е заявявал в прав текст и то не един път кой е Той! Ако не вярваш прочети поредицата "Изгревът", а ако нямаш време за това ето тук: http://www.beinsadouno.com/board/index.php...art=#entry64336

3. Едно е да бъдеш ученик на живота (всички сме такива), друго е да бъдеш ученик на Учителя Беинса Дуно (не всички сме такива)

4. Доколкото съм се интересувал от по - възрастни братя и сестри - ученици на Учителя, Той е започвал беседите и лекциите с "Рекох", като по този начин е давал ясно да се разбере, че Духът започва да говори чрез него.

5. Моите мнения във форума, според теб, медиумични ли са, защото аз не откривам никаква разлика в начина, по който ги пиша, с начина, по който съм написал книгите си. А те не са написани чрез спиритически сеанси (аз просто не съм такъв тип медиум). Начинът, по който пиша е следният: сядам, за по - кратко или по - дълго се вглъбявам в себе си и... идва, каквото идва, като ясна, отчетлива мисъл. Може да приемете, че е от мен или чрез мен. Това е! Не насилвам никого да ме чете или да ми вярва. Не е и задължително. А ако някой намира нещо полезно и ценно в това, което пиша... просто му благодаря. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Под сянката на Всемогущаго няма да се боиш от нощен страх, от стрелата която лети деня Пс.91:1,5

Господ е покров твой отдясно тебе. Господ ще те пази от всяко зло. Пс. 12:5,7

Там умореният ще си почине.

И ще намерите спокойствие на душите си. Ев. М 11:29.

Крепкий за да спасявам. Ис.61:3

С Бога са силни. II Кор.10:4.

Когато човек отдаде себе си и се загуби, става проводник на Воля, която не е негова. T.e. имало едно време една Божия молитва, която Господ я чувал.

Приказка за малки деца.

Млъкнете и разумейте, че Аз съм Бог. Пс 46:10

Бог на всяко утешение. II Кор 1:3

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всеки има правото си да бъде или да не бъде медиум, да приема и от когото си пожелае медиумични послания. Всеки има своето право да харесва или да не харесва това, да вярва или да не вярва....

Няма база за спор и убеждаване на "все още неубедените" и от двете страни.

Просто е: Медиумичните послания и оригиналните текстове, особено подписани с едно и също име, особено ако това име е на историческа личност, а не на "дух от Атлантида" например, трябва да се публикуват отделно - т.е. в отделни сайтове. Това е уважение и коректност към потребителите.

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Гост
Тази тема е затворена за писане.

×