Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Павел_

Пророчества и очаквания за 2012г.

Recommended Posts

За да бъде толкова говорено, значи все пак нещо ще се случи. Вярвам, че нещо ще се случи. Разбира се, това няма да е краят на света, апокалипсис и тн. Е, не мога да го твърдя, но не вярвам всичко да свърши още преди да сме си отговорили на "големите въпроси". И аз, както всеки друг, мога само да предполагам. Самата дата я очаквам с нетърпение, с любопитство. Дали ще е преминаване в ново духовно състояние, среща с извънземни, наистина важно разкритие, въобще каквото и да е, да идва по-бързо. Имам само едно опасение. Може да се даде началото на нещо ново, но ние да не разберем това и да си мислим, че нищо не е станало. Сиреч, пропускаме интересната част.. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Едно от предсказанията на Маите ,е че след 2012 г. милиони хора ,ще достигнат до вътрешна хармония ,и това според мен е най важното ,което очаквам да се случи ,затова и чакам с нетърпение 2012 г. .Въпросът обаче е да работим всеки ден за достигането на пълна хармония,че никой недава гаранции ,затова дали утре ще сме тука .Началото разбирасе е трудно ,но веднъж като се достигне това състояние ,все по лесно ще става .

Редактирано от veselinvalchev1981

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Човешкото мислене и светът след 2012 г.

Никола Събев *

Голяма част от хората се интересуват от процесите на планетата и притеснено питат, какво ни очаква? Какво може да се каже за света, след станалата вече митична 2012 година.

Първото сигурно нещо е, че планетата Земя ще съществува и хората на планетата също. Но ще изпадне една двойка хромозоми от ДНК. Това ще заличи идентичността на расите. Профилът на планетата ще се съхрани. Няма да има катаклизми, за да оцелеят избраните. Избраните ще запазят своята идентичност, за да е цяла матрицата.

Земята ще си остане разделена на две полукълба, както е сега. Транспортът няма да е проблем, но хората ще използват предимно пътя по вода. Ледовитият океан няма да надвиши опустошително нивото си. Стопяването на ледената шапка ще придобие свой естествен цикъл и така, ще се синхронизира с общото поле на планетата.

Затвореното социално поле ще размие границите на държавите и хората без проблем, ще се адаптират към всякакви условия. Времето, като основен фактор ще бъде мерило за успех. Избраните, които няма да променят идентичността си, ще бъдат показател, новото мерило за променящите се. Това няма да им попречи в личен план, по – скоро ще се наблюдават различията в поведението и мотивацията им спрямо останалите. Всичко това, ако ви изглежда като космически експеримент, бъдете сигурни, че не е. То е, естествен цикъл в развитието на съзнанието на човешката цивилизация, при настоящите условия и дадености.

Ще има още една потънала подводница, този път арабска собственост. Обезсоляването на водата ще открие нови източници на информация за минали светове. Информацията в кристалите ще придобие ново значение. Всичко ще води към това, хората да усреднят своите лични ценностни системи, като лично постигнатото ще има значение само във вътрешен план.

Властта за човешкия свят ще има значение, само откъм съхраняване на правилата и то единствено чрез санкции. Ползването и организирането на материалната среда няма да доведе до граждански войни или безумни размирици. Еднаквостта на структурата на идентичността на хората няма да го позволи.

Името на река, ще е името на организацията, която ще въведе новите правила. Хората ще ползват информация от минали времена, защото нова няма откъде да получат. Няма нужда и да бъде доставяна нова, тъй като всичко необходимо вече го има в полето на земята.

Децата ще се раждат с възможности да усвояват информация. Родителите ще трябва да ги научат на смисъла на думите, да говорят и пишат. Това ще е всичко необходимо, за да се развива детето само. Възпитанието ще е ограничено до това, детето да знае правилата и санкцията. Думите „добро и зло„ ще отпаднат, придобивайки ново значение. Мисълта ще се движи по линия определена от матрицата, с която се ражда детето.

В духовен план църквата ще може да заеме силни позиции, ако промени подхода си към хората. Основното е – че вярата не е чувство, а начало на успех, съчетание на разбирането и желанията. И няма и не може да има свалена лична отговорност и делегирани права и отговорности на Бог!

Фактите в случая не са толкова важни, колкото ни се струват. Интересно събитие, което може да се добави е избухването на вулкана Етна. Ще се говори, че това е белег за гибелта на цивилизования човек и където е началото, там ще е краят.

Хората можещи да се свързват с отвъдното няма да получават нова информация. Но ще има рязко увеличаване на контактите с мъртви хора, които не са се преродили и са вътре в информационното поле на земята. Тяхната информация ще касае настоящето и миналото, защото бъдеще няма да има в общоприетия смисъл на думата.

Новите технически постижения ще засягат вече откритото, т.е. усъвършенстване, а не качествено ново различие. Много хора ще изберат вярата и Бог, заради усещането за безсилие и незначителност. Това за вярата разбира се е добро.

Другата страна на монетата е, че бидейки във връзка с минали светове мнозина ще се смятат за символ на справедливост и ще се стремят да налагат своите критерии за основни правила и норми. С това положение ще трябва сами да се справим, защото никой не би допуснал тази система да се разруши и да наруши баланса на общата хармония. Бидейки еднакви хората ще имат равностойност и равнопоставеност и това означава, че имат потенциала да решат този въпрос, без да изискват космическа помощ отвън. Но как се стигна до тук?

Човешкият свят от много време, е един затворен и изолиран свят, независимо кой и с кого се свързва и контактува. Тези, които управляват света ползват полето, но не могат да извършват промени в него. В полето на земята има обособена енергийна структура, наречена социално енергийно поле, което е изградено от информация, социални взаимовръзки на ниво съзнание характерни с голяма агресия и конкретика. Тази структура е като самоорганизиращ се жив организъм, който привлича все повече и повече съзнания. Структурата е достатъчно мощна към днешно време, поради което води до енергиен дисбаланс самата планета. Както човешкото тяло, така и планетата реагира на енергиен дисбаланс променяйки показателите на своето състояние. Какъв е механизмът на тази реакция?

Планетата реагира единствено и само чрез своето физично ядро. Ядрото се активира и вследствие това, се стига до раздвижване на земните пластове,изригване на вулкани, цунами, топене на ледници и други от подобно естество. Целта е чрез тези размествания на материя да се разбие това енергийно ядро в полето на земята и се възстанови нейния общ енергиен баланс. Но ядрото е много стабилно и битката ще продължи още известно време, след което планетата ще постигне относителен баланс.

В основата на всичко не са замърсяванията на планетата, изсичането на горите и т.н., да това е от значение, но не е основното. Главния фактор е човешкото мислене, ценностната система и онова, което днес представлява човешкото съзнание. Уеднаквяването на мисловния модел, гледната точка, ценностна система, общи страхове, съзнателното заливане с огромно количество информация на човешкото съзнание, води до отнемане възможността на човека за бърза адаптация и трайна идентификация. Липсата на които пречи за изграждане на стабилна психика и съхраняване качествата на съзнанието. Всичко изброено до тук е в основата за изграждане на дебалансиращото енергийно социално ядро. Вследствие което днес модела на човешко мислене не помага , не работи в интерес на самия човек. Защо се случва това?

Механизмът на мислене служи, човек да може да се адаптира към нови условия. Сега нови условия няма. Планетата е затворена. Информационното поле е свръх наситено. Ползва се готова информация анблок, шаблони на поведение усвоени чрез социалното присъствие в обществото. Обществото мотивира за придържане към шаблони, чрез налагане на правила и санкции. Интуитивното ориентиране в човека като първа стъпка към мисленето, се тушира от неприязънта към нов подход към нещата. Няма необходимост от формиране на нова гледна точка, защото нова ситуация няма.

Нещата са затворени в кълбо, където енергията преминава през формата на човека и полето и не се променя. Времето вътре и вън в личния ни свят тече едновременно. Изравнени са стойностите. Личната мотивация е само личния комфорт. Грижата за околните е само, ако те са част от личния ни свят. Стремежът към световен мир е лично мотивиран само откъм това му значение. Хуманност, състрадание, доброта, са думи, които са изпразнени откъм общочовешкото им значение – грижа и помощ. Хората ползват, а не творят. Хората бъркат мисълта с адаптацията и чувствата, но това вече е без значение. Човешкото поведение в масовата си част е само по схемата провокация – реакция. И тъй като всеки ползва своя лична версия на тази схема, не се налага дълго и мъчително разсъждаване, осмисляне и планиране на реакции и предвиждане на последици. Безсъзнателното действие и реагиране стават доминиращи, перспективата на фокуса на човешкото внимание се свива до конкретиката на днешния и утрешен ден.

Показателен е примерът със заболяванията при човека. Масово е разбирането, че даден орган избира болестта, а това не е така. Болестта е тази, която избира органа. Човекът е социална памет, инстинкти и механизъм за управляването, но и тяло. Тялото управлява съзнанието чрез памет. Паметта отключва процеса чрез страх. Липсата на яснота отключва страх. Страхът формира агресия. Страхът на социално ниво винаги отключва автоагресия. Т. е. социалният елемент наричан самоконтрол насочва агресията към съответния източник, т. е. към съответния орган от тялото. Чрез предварително зададен механизъм за преход към отвъдното, погрешно наричан генетично наследство, социалното съзнание се ползва от него и отключва болест. Отчасти описаното представлява т.н. психосоматично тяло при човека, или психосоматична реакция, на която основа са около 70 % от заболяванията сред нас. Описаното за заболяванията са показател за липса на съзнателно отношение на съвременния човек спрямо фактори, провокации, несъзнателни идентификации и т. н., т. е. към потока от информация, който ни залива в социалното поле. Социалното съзнание не създава, то ползва, ползва всички нас.

Всички се втурват да търсят информация, за да получат яснота и да спрат да се притесняват и страхуват. Търсят яснотата извън себе си, в социалното поле, а не вътре в себе си, казано и описано в много мъдри книги и послания в човешката история, като единствено правилно. Излизайки извън себе си, ние стигаме до там, да забравим себе си и попадаме впримчени в информационната динамика и манипулация на социалното енергийно поле. Така стигаме до резултата – едно дебалансиращо енергийно поле в общото поле на планетата и една бунтуваща се планета и неясна перспектива. Всичко и навсякъде е енергия, а тя изисква баланс и хармония. И когато това не се случва, космическите закони се налагат, като глобално решение по волята на Бог и за една нощ, независимо от нашите очаквания и нагласи!

* Никола Събев е автор на книгите „Без болка в затворения свят“ и „Невъзможният човек“

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

WE NEED A KEY TO UNLOCK THE LOCK !

<object height="385" width="640"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=prcNiyRXAWA?fs=1&hl=bg_BG"><param'>http://www.youtube.com/watch?v=prcNiyRXAWA?fs=1&hl=bg_BG"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=prcNiyRXAWA?fs=1&hl=bg_BG" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="640"></object> avebury_manor_crop_circle_5at8.jpg

Редактирано от KirilChurulingov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Някой знае ли нещо за годината 2012-та. Защо чувам все по-често да се споменава като нещо преломно и като праг за други светове, като за ново време за Земята. Възможно ли е толкова скоро да станат кардинални промени с нашата планета. Какво казва астрологията за 2012 година. Моля ви,ако някой знае нещо конкретно да го сподели. Ще съм благодарен на всеки.

Значи аз лично мисля че през 2012 заради ускорителят ще се получи черна дупка която ще ни засмуче.Или ще настъпи третата световна война която ще сложи край на живота на земята.Поне аз така мисля.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Краят на света няма да настъпи през 2012!

Науката отхвърля слуховете за края на света през 2012 г. заради изригване на вулкани в различни точки на света, включително на Камчатка, съобщава завеждащият Института по вулканология и сеизмология към Руската академия на науките Алексей Озеров пред РИА Новости.

Редица медии са публикували прогнози, според които Земята ще бъде унищожена от изригване на вулкани през 2012 г. Изследователите, работещи на Хаваите и в Сидни, са заявили, че след по-малко от две години трябва да настъпи едновременно изригване на всички вулкани на планетата. Групово изригване на вулкани е имало преди 10, 22, 30, 40, 49 и 60 млн. години и всеки път синхронното изригване е довеждало до планетни катастрофи.

Изследователите смятат, че в полза на тази версия говори засилената сеизмична активност в последните години: земетресенията в Китай, Хаити, пробуждането на исландския вулкан, парализирал полетите над Европа.

Озеров обаче подчертава, че характерът на последните вулканични изригвания в Камчатка и в света в никакъв случай не свидетелстват за приближаване на края на света.

„Вулканите в Камчатка изригват нееднократно в последните години, но няма никакъв повод да се говори, че характерът на тези изригвания се е променил или ще се промени“, казва ученият.

И добавя, че предположенията за големи обеми магма, намиращи се под вулканите и способни да унищожат човечеството, са силно преувеличени.

„Затова слуховете за края на света безусловно не отговарят на истината“, потвърди Озеров.

„Характерната и изучена дейност на най-активните вулкани в Камчатка – Шивелуч, Ключевски и Безименни и други, днес не превишава регистрираните в годините исторически наблюдения на пика на активност на исполините“, казва Озеров.

Изт.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

LOVE IS ALL WE NEED<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16830337" frameborder="0" height="225" width="400"></iframe>Kiesha speaks on 2012 from kedarvideo on Vimeo.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нашата пета епоха ще бъде последвана от друга, шеста епоха. Тази шеста епоха ще бъде свидетел на развитието на братство сред хората, на ясновидство и творческа сила. Какво ще бъде Християнството през шестата епоха? За жреца в Мистериите преди Христос имаше хармония между наука и вяра. Наука и вяра бяха едно и също. Когато поглеждаше към небесата, жрецът знаеше, че душата бе капка вода от небесния океан, отведена на Земята от огромните жизнени потоци, течащи в пространството. Сега, когато вниманието на човека е изцяло насочено към физическия свят, вярата се нуждае от убежище, от религия. Оттук е и разделението между наука и вяра. Вяра в Личността на Христос, на Богочовека на Земята, временно замени Окултната Наука и Мистериите на античността. Но в шестата епоха двата потока отново ще се обединят. Механическата наука ще стане духовно съзидателна. Това ще бъде гностично-духовно съзнание. Тази шеста епоха, която ще бъде крайно различна от нашата, ще бъде предшествана от мощни катаклизми. Тя ще бъде толкова духовна, колкото нашата е материална. Но преобразуването може да бъде причинено само от физически катастрофи. Шестата епоха ще подготви седмата епоха. Тази седма епоха ще бъде края на Следатлантските цивилизации и условията на земния живот ще бъдат напълно различни от онези, които познаваме. В края на седмата епоха ще има революция на елементите аналогична на тази, която сложи край на Атлантида, и следващите епохи ще познават духовност, подготена от двата предшестващи ги Следатлантски периода.

Всичко, което живее във вътрешното същество на човека днес, неговите мисли, неговите чувства, ще намери израз във външния свят и ще стане негово обкръжение. Бъдещето лежи вътре в човека. Той е свободен да го направи добро или зло. Точно както вече е оставил животинското царство зад себе си, така и злото в него днес ще формира раса на изродени същества. В нашата епоха човекът може до известна степен да прикрие доброто или злото в себе си. Но ще дойде време, когато той повече няма да може да прави това, когато доброто и злото ще бъдат написани с неизличими букви върху неговия облик, върху тялото му, дори и върху самото лице на Земята.

Езотерична космология,Р.Щайнер

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Надеждата сега е в революция на съзнанието. В крайна сметка какво му трябва на човек? Любов, приятели, малко храна, дрехи и място, където да развива творчески потенциал. И още любов. :3d_097:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За мен странното е, че понякога се замислям за това, какво ще се случи. Могат да се случат много неща, но определено вярвам, че нещо ще се случи. Въпросът обаче не е в очакването нещо да се случи, а какво е нашето място в случващото се. За ползата от едно такова очакване - за мен се състои в това да се замислим какво става в нашия свят на нашата планета. Замислям се, кое движи сега човечеството като цяло и като се огледам виждам само реклами и маркетинг. Нашият свят се движи единствено от печалбата и консумацията на стоки. Природата се превърна за нас просто в източник на ресурси, а целият ни технологичен напредък като, че ли не води до едно по-добро бъдеще, защото какво ни носи той - генномодифицирани растения, ефтини и често съвсем не безопасни стоки и много агресия.

Имам чувството, че човечеството си поставя дати за глобален апокалипсис в опити да провокира в себе си пробуждане на съзнанието. Като пушач, който си казва - Ето, от утре спирам да пуша. Но утре идва и отново всичко се отлага за утре.

Странна е тази нужда на хората да чакат нещо и някой друг да го промени, когато ние сами, в себе си трябва да направим промяната. Ако го направи някой друг, ако просто очакваме нещо да се случи, за да се променим - ето това може да е наистина края на света.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Въпросът обаче не е в очакването нещо да се случи, а какво е нашето място в случващото се.

Ще се мре, няма как. :feel happy:

Аз бих желал да съм в първата партида. :thumbsup1: А вие?

Редактирано от Канел

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А трябва да се страхуваме само от самия страх – той ще бъде едно от първите препятствия по пътя ни нагоре към издигането,

за да преминем през портала на ограниченията и да разпознаваме дълго увековечаваните лъжи. Дори и от някои от най-свещените религии.

А най-неприемливата за Тънкия свят е последицата от двойствеността на човешкото съзнание – гордостта. Затова изчистването на този основен порок става основно условие за прехода в Новия Свят!

Особено значение имат и мислите на човека. Енергията на мисълта е най-силна от всичко и е единственият енергиен мост, по който преминава обучението на човека и контактът му с Бога. Без разбирането на това, че енергията на мисълта много пъти превишава енергията на словото или действието, не е възможно движението на човека към Истината, към Бога и Вечността. Кодът на Вечността е заложен също и в буквите, тоновете, числата. И не на последно място, справедливото преобразуване не е възможно, ако болшинството от човечеството на приеме основите на Божествената идеология. Необходимата критична маса за този процес вече е постигната в Русия и тя първа ще прескочи в новата епоха. След не много време ще я последва и България, тъй като тя е духовната лаборатория на света. А после и останалият свят.ЕФИМ КУШНЕР: Квантовият преход е и ултиматум, КОЙТО ЩЕ ДОСТИГНЕ СВОЯ ПИК НА 21.12.2012 Г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А най-неприемливата за Тънкия свят е последицата от двойствеността на човешкото съзнание – гордостта. Затова изчистването на този основен порок става основно условие за прехода в Новия Свят!

Не е ли гордостта продукт на Егото?

Между другото, в гр. Църквата на Христа (Крайстчърч) днес отново имаше земетресение. Жертвите казват, че били 65. Куполът на църквата се е срутил върху хора в храма.

Доста символично.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

И не на последно място, справедливото преобразуване не е възможно, ако болшинството от човечеството на приеме основите на Божествената идеология. Необходимата критична маса за този процес вече е постигната в Русия и тя първа ще прескочи в новата епоха. След не много време ще я последва и България, тъй като тя е духовната лаборатория на света.

...

Ох, за Русия не знам, но за България ... - мислиш ли?

Ето какво казва и Учителя в ООК, Предназначението на музиката:

А, вие, българите, слава Богу, може да ви пратим за критици в в другив свят. Особено българите са най-големите критици. А зне съм срещал други хора такива критици като българите - бръснат без вода навсякъде. У всички българи това е една забележителна черта. И тази черта се дължи на това, че у българина религиозното чувство е много слабо развито още от грехопадението. Туй дето страдат българите, то е защото религиозното чувствоо е тъй слабо развито. Между всички културни хора на света, най-слабо е развито религиозното чувство у българите. Туй е факт, който съм констатирал при измерванията си със сантиметър.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нещо интересно относно чудесата на света и катастрофите:

Жив след месец под руините в Хаити

и нещо интерсно по същия случай, само че на руски и доста по-подробно:

«Скорая» с того света

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз съм човек реалист, много трудно вярвам на каквото и да е, ако не е солидно подкрепено с доказателства или силно мое вътрешно усещане. Предсказанията рядко поглеждам и то от чисто любопитство. както и това на Ванга http://www.rusenews.eu/news/13292

актуален е този момент:

2010 – Начало на Третата Световна война. Войната ще започне през 2010 год и ще завърши през 2014. Войната ще започне като конвенционален конфликт, а по-късно ще прерастне в ядрен.

2011 – В резултат от ядрената война в Северното полукълбо ще изчезнат всички растителни и животински видове.

2014 – Повечето хора по планетата ще страдат от рак на кожата и други кожни заболявания.

2016 - Европа ще остане почти безлюдна

2018 – Новия световен лидер е Китай. Експлоатираните държави се превръщат в експлоататори.

2023 – Лека промяна в орбитата на Земята.

Война започна. Либия е много силен противник. Кадафи официално заплаши Европа. Военните складове на Либия са опасни, а той заяви отварянето им. Повечето терористични атаки са либийски (доказано) Никой не отрича лош развой на събитията. Като прибавим и това, че става въпрос за милиарди долари, които се влагат и за най- големите петролни находища. Може би земетресението в Япония ще се окаже малка прелюдия, към катаклизмите, които ще си докараме ние, а не природата.

Много ми се иска това да го чета след 1 година и да му се смея, също така написаните предсказания да не са верни.

Редактирано от didi_ts

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Предсказанията рядко поглеждам и то от чисто любопитство. както и това на Ванга http://www.rusenews.eu/news/13292

Това е фалшиво предсказание по принцип. Според мен е изфабрикувано от жълтите руски вестници, там Ванга е доста популярна Както видяхме, през 2010 не запозна Трета световна война, така че спете спокойно относно това „предсказание“.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мир, Мир, Мир.

Във сърцата Мир.

Мир и надежда за Добро.

Живейте това, вярвайте това.

Един разбира и от намек, друг се поправя с бой.

Да проявим Разум, да разберем от намек.

Да бъдем проводници на Доброто.

Тогава боят ще е излишен.

В Любовта сме Едно.

Мир, Мир, Мир.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересно предсказание и доста подробно. За мен истината е, че бъдещето е предвидимо, но не и предсказуемо. Не можем да знаем какво ще се случи, защото бъдещето зависи от нас и доколко се отклоняваме от Божия план. Вярвам, че Божия план за Земята ще се изпълни, но пътищата които доведат до Новото бъдеще са неясни и често неизвестни, защото те ще зависят от решенията които ще вземаме в настоящето. Учителят много е говорил за Новото време и когато сега наблюдавам какво се случва в света съм тъжен, че ние все пак избираме трудния път.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Началото 2012 година

2012 година е едно може да се каже спасение. В момента човешка свобода трудно може да се каже, че има. Хората могат лесно да се следят какво правят, къде ходят, за какво си харчат парите, какво мислят.

В повечето филми за бъдещето се споменават чипове в мозъците, пълен контрол над масите, тирания на машините и някакъв ред за управление. Винаги ще има бунтовници, но промяната е трудна. Единствения вариант това да не се случи следващите 50 години е да се случи тотална промяна. Което може да се случи единствено с помощта на 2012 година и силата, която се очаква да се прояви тогава.

Трудно ли е всичките технологии да се използват с позитивна цел, да се развива човешкото развитие и мирното съществуване. Красотата на планетата да не се използва единствено за финансови облаги, да се спре играта с човешки животи за постигане на високи цели и амбиции за масов контрол… Интересно е, че когато може целия народ да прави това което някой иска, може да се постигнат много по-големи резултати, но е неприятно когато се разбира, че тези цели са повече към лични облаги, удоволствия. Масов контрол и управление. Голямата цел!

Винаги е имало тирани и такива, които са искали да завладеят света и да го управляват, тираните да живеят вечно, за да може да наслаждат на благата винаги. Но всичко това се прави без да се съобрази с един фактор - силата на природата и Земята. Нейната сила не може да бъде спряна по никакъв начин. Коя природна стихия (става дума за потопи, урагани, свръх ниски температури, ) може да бъде спряна с оръжие или сила?

Може да звучи песимистично, но се движим към пропаст, която не дава свобода и възможности, дава сигурност за слабите и единствено насоки кой какво да прави. Когато някой елемент не пасва на движението на машината , се отстранява. И по този начин идването на 2012 година е един шанс, това да не се случи, като се разруши целия принцип на действие и порочно развитие. Кой иска децата му да живеят като роби… никой. Защото най-скъпото нещо е да дресираш най-слините същества - най-скъпо е в цирка да видиш лъвове, горили, крокодили, който изпълняват команди. Но такива дресировка може да се случи само със груба сила и безкомпромистност.

Дали хората трябва да се плашат от 2012 година или да се надяват да се случи предвиденото? Може би 2012 година ще даде повече възможности, отколкото проблеми.

Земята я има от 4 милиарда години и ние живеем този живот в много малък отрязък (60,70 - 100, 110 години) и всъщност накрая всеки умира, но какво прави човек в този кратък промеждутък. Както имаше една част от филма ‘Жана Д’Арк’, когато казва на новия крал на Франция - “Франция не принадлежи на управниците - тя принадлежи на народа!”. Управниците са тези, които народа избира за да ръководят цялата сложна система да функционира правилно и те трябва да са специализирани в това, нещата да са в полза на хората.

Времената се променят и постепенно всичко излиза на бял свят и дали ние ще поемем своята роля в този етап от живота на Земята зависи от всеки индивидуално, дали ще се стремим към по-добро и хармонично живеене или ще правим нещата, които се очаква да се правят - с цел чуждо облагодетелстване.

Честно казано, ще е радост да си честитим нова година на 01.01.2013г. в един храмоничен свят пълен с положителна енергия и много живот, където нещата се случват както трябва дабъдат по природните и космически закони.

http://savremennik.blog.bg/technology/2011/04/14/nachaloto-2012-godina.728853

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ох, де да можеше да се събудим така изведнъж с просветлено съзнание, с един катарзис...

Опасявам се, че няма да е толкова лесно. Освен ако светлината в тунела, която чакаме се окаже оная светлина, на оня другия тунел...

;)

Редактирано от Канел

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Предаване по БНР за квантовия преход - интервю с преводача на диктовките на Маслов инж,. Иван Иванов.

http://bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026#http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Musical/prikluchenia/Culture/Pages/KvantovPrehod.aspx

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Гост
Тази тема е затворена за писане.

×